Σύγχρονο ἁδαμάντινο σκεῦος τῆς χάριτος

Τὰ τέσσερα στέφανα τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας Ὡς ὅσιο, ἰσαπόστολο, μάρτυρα καί προφήτη τὸν ὑποδέχθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία στὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία «Τὰ…