Συνδρομὴ Στύλου Ὀρθοδοξίας (ἠλεκτρονικῆς μορφῆς)

Γιὰ νὰ ἐγγραφεῖτε ὡς Συνδρομητὴς στὴν ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τῆς ἐφημερίδας μας πληρώνοντας μὲ κάρτα ἢ Paypal, κάντε κλὶκ στὸ παρακάτω κουμπὶ Paypal :

Συνδρομὴ 1 ἔτους (ἠλεκτρονικὴ μορφὴ) 15€

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πληρωμῆς μὲ Paypal, θὰ σταλεῖ στὸ email σας ἕνας σύνδεσμος (link) στὸν ὁποῖο θὰ βρεῖτε τὴ Φόρμα Ἐγγραφῆς ποὺ πρέπει νὰ συμπληρώσετε μὲ ὄνομα χρήστη καὶ κωδικὸ καὶ ἔτσι θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐγγραφή σας ἔχοντας πλήρη πρόσβαση στὴν Κατηγορία «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», ὅπου ὑπάρχει τὸ τρέχον τεῦχος (καὶ παλαιότερα τεύχη) τῆς ἐφημερίδας μας καὶ μπορεῖτε εἴτε νὰ τὸ διαβάσετε online ἢ νὰ τὸ κατεβάσετε σὲ μορφὴ pdf.
(Προσοχή! Μὴν συμπληρώσετε τὴ Φόρμα παρακάτω. Αὐτὴ ἀφορᾶ ὅσους πληρώσουν μὲ Τραπεζικὴ Κατάθεση ἢ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγή).

 


 

Γιὰ νὰ ἐγγραφεῖτε ὡς Συνδρομητὴς στὴν ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τῆς ἐφημερίδας πληρώνοντας μὲ Κατάθεση σὲ Τράπεζα ἢ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγή, παρακαλῶ συμπληρῶστε τὴ Φόρμα Ἐγγραφῆς παρακάτω (καὶ πατῆστε «Ἐγγραφεῖτε»).

 

Συνδρομητής Στύλου Ορθοδοξίας (ηλεκτρονική μορφή κατάθεση)

 

Ἔπειτα προβεῖτε σὲ κατάθεση 15 € σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω Λογαριασμοὺς Τραπέζης:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Παναγιώτου Θεοπούλα τοῦ Γεωργίου
Ἀρ. Λογ.: 129-404446-02
IBAN: GR 61 0110 1290 0000 1294 0444602
SWIFT (Κωδικὸς BIC): ETHNGRAA
EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Παναγιώτου Θεοπούλα τοῦ Γεωργίου
Ἀρ. Λογ.: 0026.0455.03-0100038502
IBAN: GR 58 0260 4550 0000 3010 0038 502
SWIFT (Κωδικὸς BIC): ERBKGRAA
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
Παναγιώτου Θεοπούλα τοῦ Γεωργίου
Ἀρ. Λογ.: 993-00-2310-015226
IBAN: GR 29 0140 9930 9930 0231 0015 226
SWIFT (Κωδικὸς BIC): CRBAGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διονύσιος Μακρῆς τοῦ Ἀναστασίου
Ἀρ. Λογ.: 5223-005182-686
IBAN: GR 93 0172 2230 0052 2300 5182 686
SWIFT (Κωδικὸς BIC): PIRBGRAA

στεῖλτε Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ 15 € στὴ διεύθυνση τῶν γραφείων τοῦ Στύλου Ὀρθοδοξίας:

«Στῦλος Ὀρθοδοξίας» – Λαγουμιτζῆ 42, Τ.Κ. 117 45, Ν. Κόσμος.

Στὴν περίπτωση ποὺ θὰ καταθέσετε σὲ τράπεζα τὴ συνδρομή σας, παρακαλῶ στεῖλτε μὲ φὰξ ἢ email τὴν Ἀπόδειξη Κατάθεσης γιὰ πιὸ γρήγορη ἐνεργοποίηση τῆς συνδρομῆς σας.
Ἀφοῦ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ κατάθεσή σας ἢ ἀφοῦ λάβουμε τὴν ταχυδρομικὴ ἐπιταγή, θὰ σᾶς σταλεῖ ἕνα email στὸ ὁποῖο θὰ περιέχονται τὰ στοιχεῖα σύνδεσής σας καὶ θὰ σᾶς ἐνημερώνει ὅτι ἔχετε πλήρη πρόσβαση στὴν Κατηγορία «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», ὅπου ὑπάρχει τὸ τρέχον τεῦχος (καὶ παλιότερα τεύχη) τῆς ἐφημερίδας μας καὶ μπορεῖτε εἴτε νὰ τὸ διαβάσετε online ἢ νὰ τὸ κατεβάσετε σὲ μορφὴ pdf.