Ἀφιέρωμα 101 χρόνια μνήμης ἀπὸ τὀν ξεριζωμό τῶν Ποντίων

Ὁ Χριστός καὶ ἡ Παναγία εὐλόγησαν τὸ δρόμο τῆς μεγάλης ἐπιστροφῆς μας στὀν Πόντο, τήν Ἑλλάδα τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ οὐρανὸς προαναγγέλλει τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Παναγίας…

Σκίρτησαν ἀπὸ χαρὰ οἱ οὐράνιες δυνάμεις

Μέλος τῆς χορείας τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων τῆς θριαμβεύσουσας Ἐκκλησίας ὁ Ἀχελώου Εὐθύμιος   «Ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς ἐποχῆς μας! Ὁ Ἀχελώου…

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ὁμολογητὴς καὶ διδάσκαλος τοῦ Γένους

Τοῦ Διονύση Μακρῆ Ἄντε καὶ στὰ δικά μας! Γεμίζει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ νέα φῶτα ποὺ περιχορεύουν μέσα στὸ μέγα καὶ ἄπλετον φῶς! Τοῦτος ἐδῶ, εἶναι…

Ὁ ἐπίγειος ἄγγελος τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς αὐτοπροσφορᾶς

Ὅσοι ζήσαμε κοντά του καὶ τὸν γνωρίσαμε στὴν καθημερινότητά του συνειδητοποιήσαμε ἔστω καὶ ἀργά, καὶ τὸ λέγω γιὰ τὸν ἑαυτό μου πρωτίστως, τὸ οὐράνιο δῶρο…

Σύγχρονο ἁδαμάντινο σκεῦος τῆς χάριτος

Τὰ τέσσερα στέφανα τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας Ὡς ὅσιο, ἰσαπόστολο, μάρτυρα καί προφήτη τὸν ὑποδέχθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία στὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία «Τὰ…