Ἔνιωσα σὰν νὰ βγαίνω ἀπὸ τὸν παράδεισο

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὀσιακὴ κοίμηση τῆς Γερόντισσας Γαλακτίας θὰ ἤθελα νὰ προσκομίσω τὴν προσωπική μου ἐμπειρία ἀπὸ τὴν γνωριμία μου μὲ αὐτήν, ἡ ὁποία συνέβη λίγο πρὶν τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ τοῦ 2020. Ὁ καλὸς φίλος Β. Μ. μοῦ ἀνέφερε σχετικὰ μὲ τὴν γερόντισσα καὶ τὴν θαυματουργικὴ θεραπεία ποὺ τοῦ ἔκανε στὸ κεφάλι ἀπὸ τὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἔπασχε γιὰ 25 χρόνια ὅπως καὶ στὴν πλάτη. Ἔτσι μὲ τὴν προτροπὴ του ἀποφάσισα νὰ τὴν ἐπισκεφθῶ τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ θὰ κατέβαινε στὴν Κρήτη συνδυάζοντας καὶ τὸ ἀνάλογο προσκύνημα.  Εἰσῆλθα λοιπὸν στὸ ταπεινὸ ἀλλὰ πλήρη χάριτος σπίτι ποὺ διέμενε, καὶ κάθισα στὸ σαλονάκι περιμένοντας νὰ ἔρθει ἡ σειρά μου. Μετὰ ἀπὸ λίγο μπῆκα καὶ ἀφοῦ μὲ ὑποδέχθηκε εὐλογώντας με μοῦ εἶπε χαρακτηριστικὰ: ἔχει κλείσει τὸ σπίτι μας ἔχουν κλείσει ὅλα μας τὰ πάντα , λυπηθεῖτε μωρέ, δείχνοντας τὶς εἰκόνες τῶν Ἁγίων. Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ κατάλαβα τί ἐννοοῦσε ὅταν ἐπιβλήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ καραντίνα-lockdown, καὶ ἔκλεισαν τὰ πάντα ἀλλὰ καὶ τὸ σπίτι μας δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία. Ὅταν ἔδειξα τὴν φωτογραφία τῆς πρεσβυτέρας συζύγου μου, τὴν εὐλόγησε λέγοντας: ψάλλει ὅπως καὶ ὁ πάππους της βλέποντας διορατικὰ αὐτὴ τους τὴν ἰδιότητα. Μοῦ ἔλυσε μὲ τρόπο ξεκάθαρο προβλήματα ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσαν καὶ φώτισε ἀπροκάλυπτα τὸ βασικὸ θέμα ποὺ μὲ συνεῖχε ἐκείνη τὴν περίοδο λέγοντας στὸ τέλος: Ἐσένα σὲ περιμένει ἡ Ἁγία Παρασκευή.Καὶ πράγματι μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες ἄλλαξα Μητρόπολη καὶ τοποθετήθηκα στὴν ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς ὅπως προορατικὰ εἶχε προφητεύσει ἡ Γερόντισσα.Καθὼς εἶχε ἔρθει καὶ ὁ ἀγαπητὸς π. Ἀντώνιος συζητοῦσα μαζί του στὸ διπλανὸ δωμάτιο μεταξὺ ἄλλων καὶ γιὰ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Ἰωάννη. Χωρὶς νὰ ἀκούει τίποτα ἀπὸ τὴν συζήτηση γιατί δὲν εἶχε τέτοια δυνατότητα, ἀντιλήφθηκε μὲ τρόπο πνευματικὸ τὸ θέμα καὶ ἀπάντησε ξεκάθαρα

“αὐτὸς εἶναι Ἅγιος, εἶναι ἀμόλυντος, τὰ χέρια του δὲν μαγάρισαν μὲ χρήματα καὶ ἀλλὰ πράγματα. Προστατεύει τὸν τόπο του”,

ἐννοώντας προφανῶς τὴν Μητρόπολή του.Μαζί μας ἦταν καὶ μία σεβαστὴ γερόντισσα ἀπὸ μοναστήρι τῆς Β. Ἑλλάδας συνοδευόμενη ἀπὸ μία μοναχή τῆς ἀδελφότητας, καὶ ὅταν ἔδωσε στὴν Γαλακτία μία εἰκόνα τῆς Μονῆς νὰ τὴν εὐλογήσει, ἀνέφερε διορατικὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν μοναζουσῶν ποὺ ἦταν δέκα, ἀπάντησε σὲ προσωπικὰ θέματα χωρὶς νὰ τῆς τὰ ἀναφέρουν καὶ εἶπε στὴν ἡγουμένη νὰ σηκώσει ψηλὰ τὸ κεφάλι της, ρωτώντας την ποιοὺς βλέπει, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθεῖ μᾶλλον κάποιους Ἁγίους ποὺ βρισκόταν ἐκείνη τὴν στιγμὴ κοντά της.Ἔλυσε καὶ τὸ ζήτημα μὲ τὸν ἐργάτη ποὺ χρειαζόταν ἡ μονή, γεγονὸς ποὺ διαπιστώθηκε ὅταν ἐπέστρεψαν οἱ μοναχὲς πίσω.Τέλος καὶ σὲ μία πρεσβύτερα ἀπὸ τὰ Γιάννενα, ἔκανε θαυμαστὰ σημεῖα ξεκινώντας νὰ τῆς λέει ὅλη της τὴν ζωὴ μὲ τὸ διορατικό της χάρισμα, τὸ θεραπευτικὸ μασὰζ μὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖτο ,τὸν μεγάλο σταυρὸ ποὺ εἶχε ὁ σύζυγος της ἱερέας, τῆς εἶπε τὰ τροπάρια τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τῶν Ἁγίων ποὺ ἔφερε ἐπάνω της στὸ ἀνάλογο Σταυρὸ-φυλαχτὸ μὲ τὰ ἀντίστοιχα λείψανα καὶ τὸ μικρὸ τεμάχιο ἀπὸ Τίμιο ξύλο, ποὺ εἶχε ὅμως πέσει μέσα στὸ ροῦχο της γιατί εἶχε κοπεῖ ἡ ἁλυσίδα, ἀλλὰ στὸ τέλος τὸ βρῆκε θαυματουργικά. Ἐπίσης παρότι εἶχε ἀχρηστευθεῖ ἡ πιστωτική της κάρτα πρὶν κατέβει στὴν Κρήτη, τὴν σταύρωσε μὲ τὴν φωτογραφία τῆς Γαλακτίας ποὺ πῆρε ἐκεῖ, καὶ ἔκανε ὅλες τὶς συναλλαγὲς της χωρὶς κανένα πρόβλημα. Ἀκόμα ὅταν ἐπέστρεψε στὰ Γιάννενα καὶ χάλασε τὸ αὐτοκίνητο τοῦ γιοῦ της ποὺ ἦρθε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι της, ἐπικαλέστηκε πάλι τὴν γερόντισσα Γαλακτία καὶ μὲ λίγη καθυστέρηση αὐτὴ τὴν φορὰ ἔφτιαξε καὶ τὸ αὐτοκίνητο. Ἐμφανίστηκε ἡ Γαλακτία καὶ σὲ μιὰ εὐλαβῆ φίλη της στὴν Ἀθήνα καὶ τῆς εἶπε, πάω στὴν πρεσβύτερα στὰ Γιάννενα.Τέλος τὴν τελευταία φορὰ ποὺ βγῆκα ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς Γερόντισσας ἔνιωσα σὰν νὰ βγαίνω ἀπὸ τὸν παράδεισο καὶ νὰ ἐπιστρέφω στὴν γήινη πραγματικότητα. Ἦταν μία ἐμπειρία ποὺ μόνο στὸ Ἅγιον Ὄρος τὴν ἔχω ξανανιώσει. Προτείνω σὲ ὅλους λοιπὸν νὰ ἐπικαλούμαστε τὴν Γερόντισσα Γαλακτία διότι μὲ τὴν παρρησία ποὺ ἔχει στὸν οὐρανὸ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ μεσιτεύει γιὰ ὅλα τὰ κατὰ Θεὸν αἰτήματά μας, ἀμήν.

Ἔγινα ἀμέσως καλὰ

Ὀνομάζομαι Ἐλένη Χαριτάκη.  Εἶμαι κάτοικος Τυμπακίου Κρήτης.  Εἶχα ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὴν Ἁγία Γερόντισσα Γαλακτία.  Δὲν μπόρεσα νὰ τὴν ἐπισκεφθῶ διότι δὲν δεχόταν τὸν τελευταῖο χρόνο.  Γείτονάς μου ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια τὸ ἀγαπημένο «παιδί» της, ὁ Ἀντώνης Μωραϊτάκης μὲ τὴν οἰκογένειά του.  Πέρυσι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020, ἔκανα μία χειρουργικὴ γυναικολογικὴ ἐπέμβαση.  Αὐτὸ δημιούργησε ἐπιπλοκὲς καὶ ἔκανα εἰλεό.  Ὅποτε, σὲ διάστημα 18 ἡμερῶν ἔκανα ἄλλα δύο χειρουργεῖα, στὸ σύνολο τρία.  Βγῆκα ἀδύναμη ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο στὶς 15 Ἰανουαρίου.  Σὲ διάστημα πέντε μηνῶν εἶχα μία φοβερὴ παρενέργεια νὰ τὴν πῶ, δὲν ξέρω τί ἦταν αὐτό, οὔτε οἱ γαστρεντερολόγοι βρῆκαν ἄκρη.  Συνεχεῖς διάρροιες, δὲν μποροῦσα νὰ βγῶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μου, ἡ ζωή μου ἦταν ἀνυπόφορη.  Οἱ εἰδικοὶ γιατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ μὲ βοηθήσουν.  Κάθε μέρα χειρότερα.  Τὰ φάρμακα ποὺ ἔδιδαν σὰν νὰ μὴ μοῦ ἔκαναν τίποτα.  Στὶς 20 Μαΐου πληροφορήθηκα γιὰ τὴν κοίμηση τῆς Γερόντισσας. Μὲ πολὺ δυσκολία πῆγα στὴν κηδεία της.  Ἤθελα νὰ ζητήσω τὴν εὐλογία της ἀφοῦ δὲν πρόλαβα νὰ πάρω τὴν εὐχὴ της ὅσο ζοῦσε.  Καὶ νὰ τὴν παρακαλέσω γιὰ τὸ δύσκολο πρόβλημά μου.  Μὲ ἀξίωσε ὁ Θεός, παρὰ τὴν δυσκολία τῆς ὑγείας μου καὶ πῆγα.  Ζήτησα τὴν εὐχή της καὶ τὴν παρακάλεσα θερμὰ γιὰ τὸ πρόβλημά μου.  Αὐτὸ ἦταν!  Ἔγινα ἀμέσως καλὰ καὶ ὅταν πῆγα στὸν κ. Πασπάτη στὸ Βενιζέλειο Νοσοκομεῖο μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες, μὲ βρῆκε ὑγιέστατη!  Ἔκτοτε, ἔχω προσκυνήσει τὸν τάφο της πολλὲς φορὲς μὲ καρδιακὴ εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν παρακαλῶ νὰ βοηθᾶ ὅλους ὅσοι ζητοῦνε τὴν βοήθειά της καὶ ἔχουν ἀνάγκες καὶ προβλήματα στὴ ζωή τους.  Νὰ ἔχει ὅλος ὁ κόσμος τὴν εὐχή της.

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *