Προϊόν τῆς μοιρασιᾶς στὸ Αίγαῖο ἡ ἀγαπολογία τῶν Τούρκων

Οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραήλ θέλουν νά ὑπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις σὲ Ἑλλάδα και Τουρκία μέσα στο Μάϊο. Τὶ ἄραγε νὰ σχεδιάζουν…

 

Tὸ Αἰγαῖο μετατρέπεται σὲ θάλασσα εἰρήνης γιὰ τοὺς ἑπόμενους 6 περίπου μῆνες. Ὁ Χ. Ἀκὰρ δήλωσε στὶς 7 Ἀπριλίου 2023: «Μορατόριουμ στὸ Αἰγαῖο μέχρι τὶς 15 Σεπτεμβρίου». Σὲ μία «ἐπίθεση» φιλίας ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας τῆς Τουρκίας τόνισε ὄτι «εἶναι σημαντικὸ νὰ παραμείνουν ἀνοιχτὲς οἱ πύλες τοῦ διαλόγου» ἀνάμεσα σὲ Ἄγκυρα καὶ Ἀθήνα. Μὲ ἄξονα τὸ Μορατόριουμ «νηνεμίας», ὁ Τοῦρκος ΥΠΑΜ ὑπογράμμισε: «Εἶναι σημαντικὸ νὰ συνεχιστεῖ τὸ θετικὸ καὶ ἐποικοδομητικὸ κλίμα ποὺ διαμορφώθηκε μετὰ τοὺς σεισμούς».

Λίγα 24ωρα μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του, Ν. Παναγιωτόπουλο, μὲ τὸν ὁποῖο ταξίδεψαν μαζὶ στὶς σεισμόπληκτες περιοχές, ὁ Τοῦρκος ΥΠΑΜ δήλωσε ὅτι: «Τὸ προσεχὲς διάστημα ἀναμένουμε θετικὲς ἐξελίξεις σὲ ὁρισμένα θέματα» καὶ ὅτι «ἡ εὐχὴ μας εἶναι τὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ Μεσόγειος πραγματικὰ νὰ γίνουν πλέον θάλασσες φιλίας μὲ τὴ δημιουργία ἑνὸς μόνιμου περιβάλλοντος συνεργασίας».

Τί ἄραγε συνέβη καὶ ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἄμυνας ἔθαψε μονομιᾶς τὴν περιβόητη τουρκικὴ ἀπειλὴ-καραμέλα «θὰ ἔρθουμε ξαφνικὰ ἕνα βράδυ»; Τί ἄραγε ἄλλαξε ἐνδιαμέσως καὶ ἡ φοβέρα καὶ καραμέλα-προειδοποίηση ὁλόκληρης τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἡγεσίας θάφτηκε ἢ ἀναβλήθηκε γιὰ ἕνα περίπου ἑξάμηνο; Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογὰν ἔχει ἀναφέρει πάνω ἀπὸ 15 φορὲς τὸ «θὰ ἔρθουμε ξαφνικὰ ἕνα βράδυ» μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο καὶ φρασεολογία.

Πῶς ἀλλάζουν οἱ καιροὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ πρὸς τὸ εὐχάριστο καὶ τὸ καλὸ καὶ τὸ εἰρηνικό; Ἕλληνες πολιτικοί, στρατιωτικοί, κλπ, ἂς ἤμαστε πλέον ἤρεμοι καὶ ἂς κοιμηθοῦμε ὅλοι μας ἥσυχα γιὰ τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο. Οἱ Τοῦρκοι ἡγέτες, μετὰ δύο, τρεῖς χιλιετίες, ἄλλαξαν. Ἡμέρεψαν. Ἔγιναν πάρα πολὺ καλοὶ τόσο ἀπὸ μέσα τοὺς ὅσο ἐπίσης καὶ ἀπὸ ἔξω τους. Δὲν γνωρίζονται οὔτε καὶ ἀναγνωρίζονται πιά.

Μήπως ὅμως δὲν εἶναι ἢ ἔχουν ἔτσι τὰ ἑλληνοτουρκικὰ πράγματα; Μήπως ἴσως ὑπάρχουν δόλιες στρατηγικὲς σκοπιμότητες καὶ μπόλικη δόση τακτικῆς κοροϊδίας ἐκ μέρους τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἄμυνας κυρίως πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό; Μήπως οἱ Τοῦρκοι μᾶς βάζουν στὸν ὕπνο ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἔχουν σχεδιάσει νὰ μᾶς «βαρέσουν ἕνα βράδυ» καὶ αὐτομάτως κατὰ τὸ τουρκικὸ Σύνταγμα νὰ ἀναβάλουν τὶς δικές τους ἐκλογὲς γιὰ ἕναν χρόνο; Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἐμπιστευτεῖ ἄραγε τοὺς Ἀγαρηνοὺς ἡγέτες;

Πῶς μπορεῖ νὰ ἀναφέρετε ὁ Χ. Ἀκὰρ μέχρι τὸ μήνα Σεπτέμβριο, ἐνῶ οἱ δημοσκοπήσεις συνεχίζουν νὰ φέρουν τὸ κόμμα του πίσω στὶς δημοσκοπήσεις σὲ σχέση μὲ τὶς τουρκικὲς ἐκλογὲς τῆς 14ης Μαΐου; Θὰ εἶναι ὁ ἴδιος καὶ πάλι ὑπουργὸς ἄμυνας μετὰ ἀπὸ περίπου τρεῖς ἑβδομάδες καὶ τὴν διεξαγωγὴ τῶν τουρκικῶν ἐκλογῶν; Τί ἐντολὲς καὶ ποιὰ σχέδια ἄραγε ἐκτελεῖ ὁ Χ. Ἀκάρ, ποὺ τοῦ δίνει ἡ σιωνιστικὴ Πενταρχία τοῦ σκότους, εἰδικὰ μετὰ τὴν «εὐκαιρία» καὶ συνάμα δυνητικὴ πολεμικὴ παγίδα τῶν σεισμῶν στὴν γείτονα χώρα;

Ὁ ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας ἔχει τὴν δική του πολιτικὴ θέση καὶ ἀπάντηση ἀπέναντι στὶς νεώτερες τουρκικὲς ἀγάπες καὶ δηλωθεῖσες ἀγαθὲς προθέσεις ἐκ μέρους τοῦ Χ. Ἀκὰρ (ΣΚΑΙ, 10-4-2023): «Εἶναι ἐγκληματικὸ λάθος ἡ Ἑλλάδα νὰ μὴν τείνει χείρα φίλιας μὲ τὴν Τουρκία: Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι, ἐπίσης ὅμως προσεκτικοὶ καὶ ὄχι ἀφελεῖς! Ἡ ἀπόφαση προέρχεται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κορυφή. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὑποχρέωση ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴ συμπεριφορὰ νὰ δείξει ὅτι τὴν ἀντιλαμβάνεται.. Πράγματι ἄλλαξαν ὅλα μετὰ τοὺς σεισμούς.. Μὲ τὸν Τσαβούσογλου εἶμαι φίλος».

Ἀπὸ πλευρᾶς μου συντάσσομαι μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ θεωροῦν τὴν τρέχουσα συγκυρία καὶ κατάσταση ὡς μία πολλή ἐπικίνδυνη γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα καὶ πορεία, εἰδικὰ δὲ μετὰ τοὺς σεισμοὺς στὴν Τουρκία. Ἐνῶ ἐπιφανειακά, ἐπικοινωνιακὰ καὶ ἐξωτερικὰ τὰ πράγματα πάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο δείχνουν νὰ προχωροῦν πρὸς «ἀποκλιμάκωση», παραταῦτα, ἐπὶ τῆς οὐσίας, τίποτα δὲν ἄλλαξε, ἀφοῦ ἡ Τουρκία δὲν ἔχει ἐγκαταλείψει οὔτε μία λέξη καὶ οὔτε ἕναν γεωγραφικὸ πόντο ἀπὸ τὸν ἀναθεωρητικὸ πυρήνα τῶν ζητημάτων ποὺ πάγια θέτει σὲ βάρος τῆς χώρας μας.

Ἡ Τουρκία ποτὲ δὲν σταμάτησε τὴν πάγια, σταθερὴ καὶ ἀπὸ δεκαετίες στρατηγική της νὰ ἀνατρέψει τὴν ἱστορικὴ διμερῆ πορεία καὶ νὰ ἀποδομήσει τὴν Ἑλληνικὴ κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο. Παρὰ τὶς εὐχάριστες γιὰ τὰ αὐτιὰ πολιτικολογίες τοῦ Χ. Ἀκάρ, στὸν πυρήνα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν πραγμάτων δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως σύγκλιση, ἰσορροπία ἢ γενικότερη καλυτέρευση, ἀλλά, δίχως τέλος ἐπιθετικὲς γεωπολιτικὲς κινήσεις ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας. Τὸ τουρκικὸ γεωστρατιωτικὸ «κατενάτσιο» εἶναι ἐδῶ, παρὼν καὶ ἐνεργό.

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἶπαν ὅτι εἶναι ὁ τουρισμὸς ποὺ φέρνει μορατόριουμ στὸ Αἰγαῖο. Πολλοὶ εἶναι ἀκόμη ἐκεῖνοι ποὺ χάρηκαν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς  Ἄμυνας ἐμφανίσθηκε ὡς «περιστερά», προτείνοντας τὸ διμερὲς μορατόριουμ. Ἐν τούτοις, ὅμως, ἡ Τουρκία δὲν ἀναγνωρίζει ὡς ἑλληνικὸ τὸν ἐναέριο χῶρο τὴν περιοχὴ μεταξὺ τῶν 6 καὶ 10 ν.μ. Συνεπῶς, ἕνα μορατόριουμ ἀσκήσεων θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα σὲ αὐτοπεριορισμὸ καὶ διεξαγωγὴ ἀεροπορικῶν ἀσκήσεων μέχρι τὰ 6 ν.μ., γεγονὸς ποὺ θὰ συνιστᾶ ἔμπρακτη καὶ στὸ ὑλικὸ πεδίο ἀποδοχὴ τῶν πάγιων τουρκικῶν διεκδικήσεων.

Ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἡ χώρα μας ἀντιμετωπίζει μία σειρὰ ἀπὸ πάγιες, ἐξοργιστικὲς καὶ παράνομες τουρκικὲς διεκδικήσεις. Ἡ Τουρκία δὲν συμμορφώνεται, οὔτε ἀλλάζει καὶ δὲν εἶναι ὀρθολογικὸ νὰ στηρίζουμε τὴν Τουρκία σὲ θέματα θαλάσσιας διαχείρισης τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ). Παραταῦτα, Ἑλλάδα καὶ Τουρκία ἔχουν κοινὴ γραμμὴ-τράμπα γιὰ τὸν ΙΜΟ ποὺ ἔχει ἕδρα τὸ Λονδίνο. Ἡ Τουρκία θὰ στηρίξει τὴν ἑλληνικὴ ὑποψηφιότητα στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ καὶ ἡ Ἑλλάδα τὴν τουρκικὴ ὑποψηφιότητα γιὰ τὴ θέση τοῦ γενικοῦ γραμματέα τοῦ ΙΜΟ.

Μία μερίδα ἀναλυτῶν θεωρεῖ ὅτι ἡ ὀβιδιακὴ μεταβολὴ τῆς πολεμικῆς ρητορικῆς καὶ τῶν ἀπειλῶν τῆς Τουρκίας σὲ δηλώσεις ἀγάπης καὶ ἐκδηλώσεις φιλίας μέσα σὲ ἐλάχιστα 24ωρα καὶ ἡ πρόταση τῶν Ἀγαρηνῶν γιὰ ἕνα διεθνικὸ μορατόριουμ, ὀφείλονται κατὰ πρῶτο λόγο ἢ κυρίως στὶς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις τοῦ Μαΐου στὶς δύο πλευρὲς τοῦ Αἰγαίου. Μὲ ἄλλα λόγια, κάποιοι θεωροῦν ὅτι ὁ τεχνητὸς κατευνασμὸς καὶ ἡ ρητορικὴ τῶν χαμηλῶν τόνων αὐξάνει τὴν πιθανότητα ἐπανεκλογῆς τόσο τοῦ Τ. Ἐρντογὰν ὅσο καὶ τοῦ Κ. Μητσοτάκη.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν ὅτι ἡ στροφὴ τῶν 180 μοιρῶν εἶναι ἕνα τουρκικὸ γεωδιπλωματικὸ παιχνίδι σὲ «διπλὸ ταμπλό», ἀφοῦ πρόκειται μόνον γιὰ μία τεχνητὴ ἀλλαγὴ κλίματος καὶ ὄχι κάποια ἀλλαγὴ θέσεων καὶ διεκδικήσεων. Ἐξ οὐ καὶ πολλοὶ τίτλοι εἰδήσεων εἶναι τῆς μορφῆς: «Ξανὰ Μέτρα Οἰκοδόμησης Ἐμπιστοσύνης (ΜΟΕ) καὶ ἀγάπες. Παχιὰ λόγια, μὰ ἐφαρμόσιμα;». Κλπ.

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά: Οἱ πάγιες γεωπολιτικὲς θέσεις τῆς Τουρκίας δὲν ἔχουν ἀλλάξει. Οὔτε ἡ Τουρκία ἔχει ὑποχωρήσει κατὰ τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τὶς πάγιες διεκδικήσεις της. Δὲν θὰ μποροῦσε ἄλλωστε νὰ κάνει κάτι τέτοιο. Αὐτὸ ποὺ μπορεῖ ὡστόσο νὰ λεχθεῖ εἶναι πὼς ἡ Τουρκία αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει τὴ ρητορική τῆς ἔντασης καὶ τοῦ μίσους ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Ἔχει ἀνάγκη τοὺς χαμηλοὺς προεκλογικοὺς τόνους, τόσο λόγω τῶν φονικῶν σεισμῶν ὅσο ἐπίσης καὶ γιὰ τὶς ἐξοπλιστικὲς διεκδικήσεις της, ὅπως εἶναι τὰ F-16 τῶν ΗΠΑ.

Καὶ «πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι», τὸ μορατόριουμ πῆρε τέλος. Οἱ Τοῦρκοι ἐπέστρεψαν καὶ πάλι στὶς δημόσιες προκλήσεις. Πρὶν κἄν περάσει μία ἑβδομάδα ἀπὸ τὶς ἀγαπολογικὲς δηλώσεις τοῦ Χ. Ἀκάρ, ὁ πρόεδρος Τ. Ἐρντογὰν, ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν Μ. Τσαβούσογλου ὅσο καὶ ὁ ἴδιος αὐτὸς ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας Χ. Ἀκὰρ μίλησαν προεκλογικὰ καὶ οἱ τρεῖς γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα μὲ τὴν Ἑλλάδα, κάνοντας βροντερὲς ἀναφορὲς τόσο στὴν Γαλάζια Πατρίδα ὅσο ὁμοίως καὶ σὲ μία ἀκόμη ἀμφισβήτηση τῆς κυριαρχίας τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν.

Κατὰ τὴν τελετὴ ναυπήγησης τοῦ ἀεροπλανοφόρου TCG Anadolu, ὀ Τ. Ἐρντογάν ἐπέστρεψε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ στὴν διάσημη τουρκικὴ θεωρία περὶ τῆς «Γαλάζιας Πατρίδας», λέγοντας ὅτι «γιὰ τὴ Γαλάζια Πατρίδα ναυπηγοῦμε ἀεροπλανοφόρο καὶ 3 φρεγάτες», ἐνῶ σημείωσε ὅτι «εἴμαστε ἡ ἡγέτιδα δύναμη τῆς περιοχῆς». Γιὰ νὰ προσθέσει πὼς «ἡ ἀσφάλεια τῆς Γαλάζιας Πατρίδας ἔχει γίνει πολὺ σημαντικὴ στὴν κρίσιμη περίοδο ποὺ διανύουμε».

Ὁ Μ. Τσαβούσογλου τόνισε: «Στὰ ζητήματα τοῦ Αἰγαίου ὑπάρχει τὸ ζήτημα τῶν νησιῶν ποὺ δὲν ἔχει καθοριστεῖ ἡ κυριαρχία τους.. ὑπάρχει τὸ ζήτημα τοῦ ἐναέριου χώρου γιὰ τὰ 6 μίλια.. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις ποὺ ἀναφέρουν τὴν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἀπὸ τὰ 6 στὰ 12 μίλια.. Κατὰ τὴν ἄποψή μου πρέπει νὰ τὰ συζητήσουμε ὅλα ὡς πακέτο.. ἡ θετικὴ ἀτμόσφαιρα δὲν θὰ διαρκέσει μεγάλο χρονικὸ διάστημα».

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ οἱ δηλώσεις περὶ «τζίνι» τοῦ Χ. Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος τόνισε μὲν ὅτι «σεβόμαστε τὰ σύνορα τῶν γειτόνων μας», ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη προσέθεσε ὅτι «γιὰ νὰ προστατέψαμε τὰ δικαιώματα καὶ τὰ συμφέροντά μας, στοὺς αἰθέρες καὶ στὶς θάλασσές μας, ἐνισχύουμε τὴν δύναμη τῶν στρατιωτῶν μας μὲ ἐργαλεῖα καὶ ὁπλικὰ συστήματα ὑψηλῆς τεχνολογίας. Πλέον νὰ ξέρουν ὅτι τὸ τζίνι βγῆκε ἀπὸ τὸ μπουκάλι. Ἡ Τουρκία, εἶναι μεγάλη Τουρκία».

Ὁ Χ. Ἀκὰρ μᾶς πούλησε ἑξάμηνη «εἰρήνη» στὸ Αἰγαῖο, μαζὶ καὶ μὲ τὰ λοιπὰ γεωστρατηγικά του φύκια «γιὰ μεταξωτὲς κορδέλες». Μᾶς πούλησε «κοπανιστὸ ἀέρα». Ἀφοῦ, διαχρονικά, κατὰ τὴν περίοδο ἀπὸ 15 Ἰουνίου καὶ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οἱ τουρκικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις δὲν πραγματοποιοῦν καμία στρατιωτικὴ ἄσκηση στὸ Αἰγαῖο, ὅσο ὁμοίως καὶ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἔτσι ἢ ἄλλως. Ἂς τὸ ἔχουν καὶ αὐτὸ κατὰ νοῦ οἱ ἐθελοτυφλοῦντες καὶ πολὺ αἰσιόδοξοι στὴ χώρα μας.

Τί βλέπουμε ἢ καταλαβαίνουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ; Τὴν σταθερὴ καὶ ἄτεγκτη ψυχρότητα τοῦ Τ. Ἐρντογὰν, τὸν ἀγαρηνὸ κυνισμὸ καὶ τὴν πολιτικὴ «προβιὰ» τοῦ Μ. Τσαβούσογλου καὶ τὴν γεωστρατηγικὴ διγλωσσία καὶ πολιτικὴ κοροϊδία τοῦ Χ. Ἀκάρ. Ἡ κυβερνητικὴ ἡγεσία τῶν ἀπὸ τὴν ἄπω Ἀνατολὴ γενετικὰ προερχομένων γειτόνων μας ἄλλα λέει, ἄλλα ὑπογραμμίζει, ἄλλα ἐννοεῖ καὶ ἄλλα στὸ τέλος θὰ πράξει. Ἕνα πράγμα εἶναι ἀπολύτως σίγουρο: Ἡ μὴ σιγουριά.

Τότε, γιὰ πιὰ δῆθεν «διπλωματία τῶν σεισμῶν» ὁμιλοῦμε καὶ χαζολογοῦμε; Γιὰ πιὰ ἐπαναπροσέγγιση μὲ τὴν Τουρκία κάνουμε λόγο ἢ σχετικὲς ἀναφορές; Ποιὲς εἶναι τάχα αὐτὲς οἱ «εὐκαιρίες ποὺ ἀνοίγονται» πάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο; Ἄραγε, ἡ Ἄγκυρα ἁπλώνει χέρι «ἀγαπολογικῆς συνεννόησης» στὴν Ἀθήνα ἢ μήπως ἐν τέλει ἁπλώσει ἕνα βράδυ καὶ ξαφνικὰ τὸ πολεμικό της χέρι σὲ ἑλληνικὰ νησιά; Ποιὸς ἄραγε μπορεῖ νὰ δείξει ἔστω καὶ τὸ παραμικρὸ ἴχνος ἐμπιστοσύνης στοὺς κάποιες φορὲς «εὐγενικοὺς» ἀπόγονους τῶν Μογγόλων;

Ὁ ἀρχισύμβουλος καὶ πολεμικὸ «γεράκι» τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἰμπραχὶμ Καλίν, σὲ συνέντευξή του στὸ φιλοκυβερνητικὸ «Anadolu» τόνισε ὅτι: «Δὲν βλέπουμε τὴν Ἑλλάδα ὡς ἀπειλὴ.. αὐτὴν τὴ στιγμὴ διανύουμε μία περίοδο ἠρεμίας.. Μετὰ τὸν σεισμό, οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν μεγάλη κατανόηση». Και ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ ἴδιος τόνισε πὼς «ὑπάρχουν θέματα ποὺ μπορεῖ νὰ φέρουν ρήξη» ἢ ὑπάρχουν ἀκόμα «ἀγκάθια» ποὺ μᾶς «ἔφερε ἡ γεωγραφία καὶ μᾶς ἐπέβαλε ἡ ἱστορία».

Ἐν κατακλείδι καὶ συμπερασματικά, δύο εἶναι τὰ γενικὰ συμπεράσματα σὲ σχέση μὲ τὰ ἑλληνοτουρκικά. Πρῶτον, κανένα μορατόριουμ καὶ καμία γεωπολιτικὴ κίνηση καλῆς θέλησης καὶ προαίρεσης δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχει μόνον ἡ αὐταπόδεικτη ἱστορικὴ διαδρομὴ μὲ τοὺς ἴδιους, Μογγόλους καὶ ἀπαράλλακτους Τούρκους ἡγέτες ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Καμία ἀπολύτως ἐμπιστοσύνη καὶ σὲ κανέναν ἱστορικὸ ἐχθρὸ καὶ ἐπιβουλέα μας. Δεύτερον, οἱ Τοῦρκοι ἡγέτες, ὅποιοι καὶ ἐὰν ἐκλεγοῦν, ὅλοι τους αὐτοὶ ἔχουν ἤδη ἀπειλήσει καὶ πάλι καὶ ξανὰ καὶ ξανά: «Θὰ ἔρθουμε ξαφνικὰ ἕνα βράδυ»!

ΠΗΓΗ www.orthodoxia.gr – ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *