Ἡ εὔλογη ἀνησυχία ἑνός χαριτωμένου γέροντα

Ἄς κάνουμε ἐμεῖς τό πρῶτο βῆμα κα ὁ Χριστὸς θὰ ἀναλάβει τὰ ὑπόλοιπα

 

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας

 

Χθὲς μὲ κάλεσε ἀπροσδόκητα ἕνας γεμάτος χάρη γέροντας ἀπὸ τὴν Ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Ὁμολογῶ ὅτι πράγματι ξαφνιάστηκα ἀπὸ αὐτὸ τὸ τηλεφώνημα! Διότι, ἡ ἐν λόγω ἁγία ψυχὴ δὲν συνηθίζει νὰ κάνει κάτι τέτοιο. Κάθε ἄλλο μάλιστα. Τὸ ἀντίθετο ἰσχύει.

Σᾶς κοινοποιῶ, στὴ συνέχεια ἐν συντομία, κάποια ἀπὸ αὐτὰ πού μοῦ εἶπε καὶ ὑπογράμμισε ὁ ἐν λόγω ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ:

«Παιδί μου, ὁ Κύριος εἶναι πάρα πολὺ θλιμένος. Ὅσο, ὁμοίως, καὶ ἡ Μητέρα Του, ἡ Κυρία Θεοτόκος, μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνονται στὶς μέρες μας, στὸν ἅγιο τόπο μας. Θλίψη μεγάλη γεμίζει τὴν ψυχή μου, ποὺ ὑπάρχουν σήμερα ἱεράρχες μὲ αὐτὲς τὶς πνευματικὲς θέσεις, κοσμικὲς συμπεριφορὲς καὶ ἀνθρώπινη στάση ἀπέναντι κυρίως στὰ ἐμβόλια. Εἶναι ἀπαράδεκτο λ.χ. νὰ πιέζουν κάποιοι ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἄμβωνα γιὰ νὰ ἐμβολιασθοῦν οἱ ἄνθρωποι. Νὰ ἐμβολιασθεῖ, δηλαδή, ὅλο ἀνεξαιρέτως τὸ ποίμνιό τους.

Πάρα πολὺς πόνος στεναχωρεῖ καὶ ματώνει τὴν καρδιά μου, παιδί μου, γιὰ τὴ σημερινὴ Διοικοῦσα  Ἐκκλησία καὶ τὶς πατερικές της θέσεις ἀπέναντι στὰ θέματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, εἰδικῶς ἀπὸ πέρυσι τὸν Μάρτιο καὶ τὴν α’ φάση τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα, τὸ κλείσιμο ἱερῶν ναῶν, ἡ ἀπαγόρευση ἢ τὸ σταμάτημα τῶν λιτανειῶν, ἡ ἐπιβολὴ τῶν μασκῶν μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς, κλπ.

Μπορεῖς, παιδί μου, νὰ μοῦ πεῖς, γιατί τὰ κάνουν ὅλα αὐτὰ τὰ ἁμαρτωλά, τὰ φρικτὰ καὶ ἀπαράδεκτα οἱ ἅγιοι δεσπότες μας; Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι τὰ δῆθεν ἐμβόλια εἶναι ἀργὸς θάνατος γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας; Τί ἄραγε συμβαίνει; Μὰ ἐδῶ γίνεται μία ἄνευ προηγουμένου γενοκτονία! Δὲν τὸ καταλαβαίνουν μήπως αὐτὸ οἱ ἱεράρχες μας; Γιατί ἄραγε δὲν τὸ αἰσθάνονται κάτι τέτοιο καὶ πάρα πολὺ μεγάλο κακὸ ποὺ ἀφορᾶ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα;

Μπορεῖς νὰ μοῦ πεῖς, ἀκόμη, γιατί ἡ κυβέρνηση ὅσο καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τῶν εἰδικῶν τοῦ κράτους ἐπιμένει τόσο πολὺ στὸ νὰ γίνουν μὲ κάθε κόστος, ἄμεσα καὶ πάση θυσία τὰ ἐμβόλια; Μά, δὲν τὸ λένε οἱ ἴδιες οἱ ἑταιρεῖες ποὺ παράγουν αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια» ὅτι τὰ ἐμβόλιά τους εἶναι, κατὰ πρῶτον, πειραματικὰ καὶ ἔχουν, ἐπίσης, δεύτερον, μόνον προσωρινὴ ἄδεια χρήσης;

Ἀλλά, ἐν τούτοις ὅμως, δόξα τῷ Τριαδικῶ Θεῶ εὐτυχῶς ὁ Κύριός μας εὐλόγησε καὶ φώτισε πάρα πολλοὺς Ἕλληνες καὶ οἱ ἴδιοι βγῆκαν, σὲ ὁλόκληρη πλέον τὴν χώρα, μὲ δυναμικὲς πορεῖες, μεγάλες συναθροίσεις, ἀνθρώπινη ἀντίσταση καὶ μὲ πολλὲς καὶ συγκεκριμένες διαμαρτυρίες κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν.

Παιδί μου, μία εἶναι ἡ ἀλήθεια: Εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ὁ ἐμβολιασμός! Καὶ εἰδικὰ τῶν παιδιῶν! Μεγάλο κακὸ καὶ μέγα ἔγκλημα!

Ἔχεις τὴν εὐχή μου, παιδί μου, νὰ κάνεις καὶ ἐσὺ ὅτι εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατὸν νὰ ξεσηκωθοῦν στὴ συνέχεια ὅλο καὶ περισσότεροι Ἕλληνες κατὰ τῶν κυβερνητικῶν ἐγκλημάτων καὶ ὅλων ὅσων διαπράττουν ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως ἐγκλήματα κατὰ τοῦ ἀνθρώπινου γένους!

Εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη ἀνάγκη νὰ βρεθοῦν στοὺς δρόμους τὰ Ἑλληνόπουλα, ξανὰ καὶ ξανά!.

Πρέπει νὰ συνεχίσετε μαζικότερα καὶ δυναμικότερα, γιατί δὲν ἔχετε ἄλλο τρόπο προστασίας, ἀντίστασης καὶ ἀντίδρασης κατὰ τῶν ζωῶν τῶν ἀθώων παιδιῶν μας!

Νὰ συγκεντρωθεῖτε, νὰ φωνάξετε, νὰ διαμαρτυρηθεῖτε, νὰ κλείσετε ὅλους τούς δρόμους, πάλι καὶ ξανά!.. Χωρὶς τέλος.

 

Τὸ ξαναλέω! Κινδυνεύουν ἡ Ἑλλάδα καὶ εἰδικότερα τὰ ἀθῶα καὶ ἁγνὰ παιδιά μας!

 

Ἔχετε, παιδιὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, τὴν εὐλογία μου καὶ τὴν εὐχή μου νὰ πολεμήσετε καὶ νὰ ἀνατρέψετε τὴν ἐγκληματικὴ αὐτὴ κατάσταση, φρικτὴ στάση καὶ κατηφορικὴ ἐθνικὴ πορεία. Εἶναι ἐθνικὴ ἀνάγκη.

Ὅσο γιὰ μένα, ἐὰν φτάσουμε στὸ σημεῖο νὰ μοῦ ποῦν νὰ μπαίνουν στὸ ἅγιο Μοναστήρι μου ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον οἱ ἐμβολιασμένοι, κάνω πολὺ προσευχὴ στὴν Παναγία μας, νὰ μοῦ ἐπιτρέψει καλύτερα νὰ τὸ κλείσω παρὰ νὰ ξεχωρίσω τὰ παιδάκια μου, ποὺ ἔρχονται στὴν Ἱερὰ Μονὴ, ὅπου διακονῶ τὸν Κύριό μου καὶ Θεό μου γιὰ πολλὲς δεκαετίες, γιὰ νὰ βροῦν οἱ ἴδιοι ἁγία ἀγαλλίαση, οὐράνιες εὐχές, θεϊκὲς εὐλογίες καὶ ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ χαρά!

Τὸ ξαναλέω γιὰ μία ἀκόμη φορὰ καὶ σᾶς εὐλογῶ! Νὰ ἀντισταθεῖτε! Δυναμικά. Καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι νὰ συναθροίζεστε καὶ νὰ διαμαρτύρεσθε τὴν κάθε ἑπόμενη φορά. Ὅλο καὶ περισσότεροι οἱ συναθροισμένοι.

Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν θὰ σταματήσουν ἐδῶ τὰ φρικτά τους σχέδια. Κάντε κάτι καὶ ἐσεῖς. Ἔστω καὶ κάποια πράγματα μικρὰ ἢ καὶ μηδενικῆς ἀξίας. Καί, στὴ συνέχεια, ὁ γλυκύτατος καὶ Πανάγαθος Ἰησοῦς μας θὰ κάνει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα. Θὰ ἐπέμβει!..».

Κλείνοντας, τέλος, θὰ σᾶς καταγράψω αὐτὸ ποὺ εἶπε πολὺ γνωστὸς ἁγιορείτης γέροντας στὸν Διονύση Μακρῆ, ποὺ βρέθηκε στὸ Ἅγιον Ὄρος πρὶν λίγες μέρες: «Πρέπει νὰ δώσετε πολλαπλὴ καὶ δυναμικὴ μάχη. Χρειάζεται πολλοὶ νὰ κάνουν ἀγωγές, μηνύσεις, ἐξώδικα, κλπ, κατὰ τῶν ἀρχῶν τοῦ κράτους, ὥστε κάποιοι νὰ φοβηθοῦν τὶς νομικὲς καὶ λοιπὲς συνέπειες καὶ νὰ ὑποχωρήσουν στὰ ἐμβόλια, κλπ.».

 

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ἡ εὔλογη ἀνησυχία ἑνός χαριτωμένου γέροντα

  1. Καλησπερα σας.Με εχουν συναρπασει τα τοσο ωραια ,ενδιαφεροντα και θαυμαστα που διαβαζω.Μακαρι ο Κυριος να με αξιωνει να διαθετω χρονο για πνευματικη τροφη
    .Με ιδιαιτερη εκτιμηση Ελενη

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *