Ἀνάβουν οἱ φλόγες τοῦ ὁλοκαυτώματος στὴν Μ. Ἀνατολὴ

Φωτιά καὶ θάνατο σκορποῦν τὰ πολεμοχαρῆ γεράκια!

 

Καὶ νὰ ποὺ φτάσαμε στὴν χρονικὴ συγκυρία ὅπου θὰ ἀνοίξουν διάπλατα οἱ πύλες τῆς κόλασης γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας, ποὺ ἔχει τοποθετηθεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴ Μέση Ἀνατολή, ἔχει ἀπὸ ἔξω κρεμασμένη μία μεγάλη ταμπέλα ποὺ ἀναγράφει «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Τὸ ἐν λόγω γενοκτονικὸ κουτί, ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ «ξεφύγει» ὁ ἐπίγειος παγκόσμιος ἀρμαγεδδώνας, ἔχει δύο κλειδαριὲς καὶ δύο κλειδούχους: Τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ Ἰρὰν.

Ἤδη ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο κλειδούχους, τὸ Ἰρὰν, «ξεκλείδωσε» τὴν πρώτη κλειδαριὰ μὲ τὸ χτύπημα ποὺ ἔκανε στὸ Ἰσραὴλ στὶς 13 Ἀπριλίου 2024. Ὁ δεύτερος κλειδοῦχος, τὸ Ἰσραήλ, ἔχει ἤδη πάρει καὶ αὐτὸς στὰ χέρια του τὸ ἄλλο κλειδὶ καὶ τὸ ἔχει τοποθετήσει ἤδη στὴν δεύτερη κλειδαριά, ἀφοῦ τὸ πολεμικὸ συμβούλιο τοῦ Ἰσραὴλ συνεδρίασε καὶ ἀποφάσισε χτύπημα-ἀπάντηση στὸ Ἰρὰν, γεγονός ποὺ ἔγινε σὲ περιορισμένη ὡστόσο ἰσχύ ἐπί τοῦ παρόντος! Μένει πλέον νὰ γίνει τὸ ὁλοκληρωτικὸ χτύπημα στὸ Ἰρὰν ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ νὰ γυρίσει ἔτσι ἢ ὠσαύτως καὶ τὸ δεύτερο κλειδί: Καὶ αὐτὸ ἦταν! Ἡ ἀνθρωποκτόνα διπλὴ κλειδαριὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς «ξεκλείδωσε» καὶ ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε καὶ μὲ συμβατική του ἔννοια καὶ μορφή.

Ἀλλὰ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἕνα-ἕνα καὶ μὲ τὴ σειρά. Ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ Ἰσραὴλ κατηγορεῖ μὲ σχέδιο, προγραμματισμένα καὶ συστηματικὰ τὸ Ἰρὰν, λέγοντας πάλι καὶ ξανὰ ὅτι τὸ Ἰρὰν προσπαθεῖ ὑπογείως καὶ μὲ δόλο νὰ ἀναπτύξει πυρηνικὰ ὅπλα καὶ βόμβες μέσα ἀπὸ τὶς δυνατότητες ποὺ τοῦ προσφέρει τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα.

Στὶς 31 Ἀπριλίου 2018, ὁ πρωθυπουργὸς Νετανιάχου ἔκανε τηλεοπτικὸ διάγγελμα στὸν λαό του, ποὺ ἀφοροῦσε τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν, στὸ ὁποῖο διάγγελμα γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἴδιος ἀποκάλυψε ὅτι τὸ Ἰσραὴλ διαθέτει ἀποδείξεις πὼς τὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν ἀποσκοπεῖ πρωτίστως καὶ κυρίως στὴν παραγωγὴ καὶ προμήθεια πυρηνικῶν βομβῶν καὶ ὅπλων.

Ὁ Μπένζαμιν Νετανιάχου τόνισε στὸ ἐν λόγω διάγγελμά του ὅτι «τὸ Ἰσραὴλ ἔχει στὴν κατοχή του, καὶ μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει, νέες καὶ καθοριστικὲς ἀποδείξεις» ὅτι τὸ κράτος τοῦ Ἰρὰν ἀποκρύπτει τὶς δραστηριότητές του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη πυρηνικῶν ὅπλων «καὶ ὅτι τὸ Ἰρὰν ψεύδεται ἀφότου ὑπέγραψε τὴ συμφωνία γιὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα μὲ τὴ διεθνῆ κοινότητα».

Ὅπως ἦταν φυσικό, τὸ διάγγελμα Νετανιάχου προκάλεσε ἁλυσιδωτὲς καὶ παγκόσμιες ἀντιδράσεις, μὲ τὸ Ἰρὰν νὰ σπεύδει νὰ ἀπορρίψει καὶ νὰ καταδικάσει ἄμεσα τὶς αἰτιάσεις καὶ τὰ τάχα ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα στὸ διάγγελμα τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ τότε Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο δήλωσε ὅτι οἱ ἀποδείξεις ποὺ παρουσίασε ὁ Νετανιάχου ἦταν αὐθεντικές.

Πέντε περίπου χρόνια ἀργότερα, στὶς 23 Φεβρουαρίου 2023, ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Νετανιάχου δήλωσε ἕτοιμος νὰ χτυπήσει τὶς πυρηνικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἰρὰν, σύμφωνα μὲ τὴ βρετανικὴ ἐφημερίδα Telegraph.

Σὲ σειρὰ συναντήσεων ποὺ εἶχε ὁ Νετανιάχου μὲ ἀνώτατους ἀξιωματούχους τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας καὶ τῆς διαβόητης Μοσὰντ συζητήθηκε καὶ ἀναλύθηκε ἡ προετοιμασία μίας ἐπίθεσης κατὰ τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τῆς Τεχεράνης. Αὐτὸ ποὺ διέρρευσε τότε, σύμφωνα μὲ τὴν Telegraph, ἦταν ὅτι o πρωθυπουργὸς Μπένζαμιν Νετανιάχου ἑτοιμάζεται γιὰ μία πιθανὴ ἐπίθεση στὶς πυρηνικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἰρὰν.

Λοιπόν, ἂν καὶ οἱ «ἀλήθειες» εἶναι πολλές, μία εἶναι ἐντούτοις ἡ πραγματικότητα: Τὸ προσχεδιασμένο γεωπολεμικὸ «γαϊτανάκι» μεταξύ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ Ἰρὰν συνεχίζεται καὶ θὰ συνεχίζεται μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ-ΝΑΤΟ θὰ βομβαρδίσουν μὲ πρωτοφανῆ τρόπο, συντριπτικὰ καὶ καταλυτικὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα καὶ πολλὲς ἄλλες ἀκόμη στρατιωτικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ ἀποθῆκες πυρομαχικῶν τοῦ Ἰρὰν.

Ὅπως ἔχω ἀναλύσει ἄκρως ἐκτεταμένα καὶ παρουσιάσει διαχρονικὰ στὰ βιβλία μου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος, αὐτὸ  τὸ πρωτόγνωρο, τὸ συγκλονιστικὸ καὶ τὸ συντριπτικὸ ἰσραηλινὸ χτύπημα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στὸ Ἰρὰν θὰ γίνει μὲ κύριο στόχο καὶ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ πάρει στὴ συνέχεια φωτιὰ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, ὥστε νὰ μειωθεῖ ραγδαῖα ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς καὶ νὰ ἱδρυθεῖ ἡ σκοπούμενη παγκόσμια σιωνιστικὴ κυβέρνηση-δικτατορία ὑπὸ τὸν ἀναμενόμενο Ἑβραῖο μεσσία.

Ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια, πάνω ἀπὸ 5.000 ραβίνοι καὶ ἀρχιραβίνοι ἀνὰ τὴν οἰκουμένη μιλοῦν, διαλαλοῦν, «συζητοῦν» μαζί του καὶ ἀναμένουν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἑβραίου μεσσία. Καὶ ἑτοιμάζονται οἱ ἴδιοι, ἔτι, νὰ σφάξουν καὶ νὰ θυσιάσουν καὶ τὴν γενετικὰ τροποποιημένη «κόκκινη δάμαλη» στὶς 22 Ἀπριλίου. Ἐπίσης, σχετικὰ πρόσφατα ὁ Τζὸ Μπάιντεν στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ: Εἶπα στὸν Νετανιάχου ὅτι ἐσὺ καὶ ἐγὼ θὰ συναντήσουμε σύντομα «τὸν Μεσσία (ἀντίχριστο) στὴν Ἱερουσαλήμ». Μὲ τὸ Ἑβραϊκὸ Πάσχα νὰ ξεκινάει τὴ Δευτέρα 22 Ἀπριλίου, μετὰ τὴ δύση τοῦ ἡλίου, καὶ τελειώνει τὴ Τρίτη στὶς 30 Ἀπριλίου, τὸ βράδυ.

Ὁμοίως, πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες καὶ ὁ πρώην στρατηγὸς καὶ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Ἐχοὺντ Μπάρακ, μιλώντας στὸ Γαλλικὸ κανάλι LCI, εἶπε ὅτι ὑπουργοὶ ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὸν Νετανιάχου «θὰ ἤθελαν νὰ πυροδοτήσουν μία κλιμάκωση τῆς σύγκρουσης στὴ Μέση Ἀνατολὴ» γιὰ νὰ ἐπισπεύσουν τὴν ἄφιξη τοῦ «Μεσσία» (Ἀντίχριστος ἢ Dajjal). Ὁ Ἐχοὺντ Μπάρακ ἐξήγησε ὅτι ὁ Νετανιάχου εἶναι καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν «ἐπιρροὴ τῶν μεσσιανιστῶν». Αὐτὴ εἶναι ἡ στρατηγική του Ἰσραήλ, πρόσθεσε.

Ἡ κεντρικὴ γεωστρατηγικὴ πρεμιέρα γιὰ νὰ φτάσουμε στὰ τρέχοντα γεγονότα εἶναι ἡ σιωνιστικῶς στημένη «11η Σεπτεμβρίου» τοῦ Ἰσραήλ, μὲ τὴν τάχα «ἀπρόσμενη» καὶ τὴν δῆθεν «ξαφνικὴ» ἐπίθεση τῆς Χαμᾶς στὰ σύνορα-φράχτη τοῦ Ἰσραὴλ στὶς 7 Ὀκτωβρίου 2023. Ἡ Ἰσραηλινὴ δημοσιογράφος Efrat Fenigson εἶπε σὲ βίντεο: «Ὑπηρέτησα στὸν Ἰσραηλινὸ Στρατό, στὶς δυνάμεις πληροφοριῶν.. Σήμερα, μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, ἑκατοντάδες τρομοκράτες τῆς Χαμᾶς, τουλάχιστον 300, παραβίασαν τὸν φράχτη τῶν συνόρων σὲ πολλὰ σημεῖα, ἐντελῶς ἀνεμπόδιστα.. Γιὰ μένα αὐτὴ ἡ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση φαίνεται σὰν μία προγραμματισμένη ἐπιχείρηση».

Οἱ ἐπικυρίαρχοι Ἑβραῖοι σιωνιστές, τὸ μακελειὸ τῆς 7ης Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὴν φιλοϊρανικὴ Χαμᾶς, εἴτε αὐτὸ οἱ ἴδιοι τὸ ἔστησαν εἴτε ἔκαναν τὰ στραβὰ μάτια εἴτε καὶ τὰ δύο, ἀποτελεῖ ἕναν εἰδικὸ ἐνδιάμεσο σταθμὸ τύπου «Δίδυμων Πύργων τῆς Νέας Ὑόρκης» καὶ ἀναγκαία γεωπολεμικὴ προϋπόθεση: Γιὰ νὰ ἔχουν οἱ σιωνιστὲς ἡγέτες καὶ ἕνα ἀκόμη λόγο παραπάνω, ὥστε, μὲ κάθε δίκιο καὶ μὲ κάθε ἀποχρῶντα λόγο καὶ δικαιολογία νὰ προχωρήσουν στὰ ἀναγκαῖα ἀντίποινα. Καὶ νὰ φτάσουν μέχρι καὶ στὸ σημεῖο νὰ βομβαρδίσουν καὶ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα καὶ τὶς λοιπὲς στρατιωτικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἰρὰν, πού, αὐτὸ πρωτίστως τοὺς ἐνδιαφέρει, ἔτσι ὥστε νὰ πάρει φωτιὰ στὴ συνέχεια ὁλόκληρος ὁ πλανήτης.

Ἀλλὰ νὰ ὅμως πού, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῆς «ἀόρατης» καὶ «ὑπὲρ-δαιμόνιας» Χαμᾶς στὸ «ἀνέτοιμο» ἠλεκτρονικὰ καὶ βρισκόμενο σὲ πολὺ «βαθὺ ὕπνο» πρακτορικὰ καὶ στρατιωτικὰ Ἰσραήλ, κάπου τὰ πράγματα «κόλλησαν» καὶ πάλι, διότι καὶ πάλι κάτι ἄλλο καὶ τὸ ἀπολύτως ἀναγκαῖο ἔλειπε γιὰ νὰ προχωρήσουν ἔτι περαιτέρω τὰ διεθνικὰ γεγονότα καὶ ὁ προσχεδιασμένος Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αὐτὸ ποὺ τώρα ἔλειπε ἦταν ὁ παρείσακτος γεωπολεμικὸς πυροκροτητής, ὥστε νὰ πάρει φωτιὰ ὁλόκληρη ἡ Μέση Ἀνατολή.

Καὶ μία ἐνδιάμεση καὶ ἀναγκαία διευκρίνηση: Οἱ πρωτοστάτες καὶ ἀόρατοι σιωνιστὲς ἔστειλαν τὸν ἰσραηλινὸ Στρατὸ στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας ὄχι γιὰ τὴν Γάζα αὐτὸ καθαυτὸ καὶ γιὰ τὰ σχετικὰ δῆθεν ἀντίποινα, ἀλλὰ γιὰ νὰ δημιουργήσουν καὶ νὰ «μοχλεύσουν» στὴ συνέχεια γεωπολεμικὰ καὶ πολλαπλασιαστικὰ ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολή, ὥστε νὰ ὁδηγήσουν τὸν κόσμο στὸν ἀπὸ τοὺς ἴδιους προσχεδιασμένο ἐπίγειο ἀρμαγεδδώνα. Τὰ γεγονότα τῆς 7ης Ὀκτωβρίου εἶναι, δηλαδή, ἕνας ἀναγκαῖος προπομπὸς καὶ ἕνας στημένος ἐνδιάμεσος γεωστρατηγικὸς σταθμὸς καὶ φάση του σὲ ἐξέλιξη γενικοῦ πολέμου.

Καὶ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν πιστὰ οἱ «πεφωτισμένοι» καὶ γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν αὐτὸν τὸν γενοκτονικὸ καὶ κυρίαρχο στόχο τοῦ γενικοῦ πολέμου, τώρα, τὸ ἀπορρέον, τὸ σοβαρότατο καὶ τὸ κυρίαρχο ἐρώτημα στὶς ἀνώτατες διαβουλεύσεις καὶ στὶς ὕψιστες συζητήσεις τῶν σιωνιστῶν ἡγετῶν ἦταν: Τὸ πῶς ἀπὸ τὸν πόλεμο ποὺ βάλαμε ἔξυπνα καὶ συνεχίζουμε στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας θὰ κάνουμε ἢ θὰ κινηθοῦμε, ἔτσι ὥστε νὰ μεταπηδήσει καὶ πάλι «τυχαία» καὶ ξανὰ «συμπωματικὰ» ἡ σιωνιστικὴ πολεμικὴ φωτιὰ καὶ στὰ γεωστρατηγικὰ χωράφια τοῦ Ἰρὰν; Χρειαζόμαστε τώρα ἕναν παρείσακτο γεωπολεμικὸ πυροκροτητή.

Κανένα πρόβλημα καὶ πάλι γιὰ τοὺς σιωνιστὲς ἡγέτες παγκοσμίως ὅσο ἐπίσης καὶ γιὰ τοὺς ἀντίστοιχους τοπικοὺς ταγοὺς τοῦ Ἰσραήλ! Ὅλοι οἱ καλοὶ χωρᾶνε. Ὅλα λύνονται μὲ λίγη καλὴ πρόθεση καὶ μὲ λίγη εὐγενικὴ θέληση.

Τὸ ἐξόχως «βρώμικο» καὶ «κακὸ» καθεστὼς τοῦ Ἰρὰν ἔχει χιλιάδες στρατιῶτες, μισθοφόρους καὶ ἄλλους καὶ λοιποὺς πολεμοχαρεῖς τζιχαντιστὲς μέσα στὴν «σφηκοφωλιὰ» καὶ ἐχθρό μας ποὺ λέγεται Συρία. Χρόνια τώρα αὐτοὶ οἱ «ἐλεεινοὶ» καὶ «τρισάθλιοι» καὶ τυφλὰ «τζιχάντια» καὶ φιλοϊρανοὶ μᾶς πολεμᾶνε καὶ μᾶς σκοτώνουν μέσα ἀπὸ τὴν χώρα-καθεστὼς τοῦ προέδρου Ἄσαντ.

Αὐτὸ ἦταν! Ἡ λύση βρέθηκε μὲ τὴ συμπληρωματικὴ χρήση ἑνὸς διεθνικοῦ παρείσακτου γεωπολεμικοῦ πυροκροτητῆ. Προχωρᾶμε: Νὰ ἑτοιμάσουμε καὶ νὰ στείλουμε ἐμεῖς οἱ Ἰσραηλινοὶ τὰ ἀεροπορικά μας «χαιρετίσματα» μὲ τὰ ἀόρατα ἀεροσκάφη F-35 στοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς Ἰρανούς, οἱ ὁποῖοι, μέσα ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς Συρίας καὶ μεγάλου ἐχθροῦ μας, διοικοῦν, στρατολογοῦν καὶ κατευθύνουν τὶς φιλοϊρανικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες μᾶς ἀπειλοῦν συνεχῶς καὶ συνεχίζουν νὰ χύνουν τὸ αἷμα ἀθώων πολιτῶν μας μέσα στὸ Ἰσραήλ. Καὶ ἔτσι καὶ ἔγινε στὴ συνέχεια. Τὸ εἴδαμε.

Τὴν 1η Ἀπριλίου 2024 ἔλαβε χώρα μία ἰσραηλινὴ ἀεροπορικὴ ἐπιδρομὴ στὴν ἰρανικὴ πρεσβεία στὴ Δαμασκὸ τῆς Συρίας, σκοτώνοντας 16 ἄτομα, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀνώτατου διοικητῆ τῆς Δύναμης Κούντς τοῦ Σώματος τῶν Φρουρῶν τῆς Ἰσλαμικῆς Ἐπανάστασης, Ταξίαρχου Μοχαμὲντ Ρ. Ζαχεντὶ καὶ ἄλλων ἑπτὰ ἀξιωματικῶν. Σκοτώθηκε ἐπίσης καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς τοῦ Ζαχεντί, ταξίαρχος Mohammad H. Rahimi. Ὁ Ἰρανὸς πρεσβευτὴς στὴ Συρία Χοσεΐν Ἀκμπάρι εἶπε ὅτι τὸ κατεστραμμένο κτίριο τοῦ προξενείου «στοχοποιήθηκε μὲ ἔξι πυραύλους ἀπὸ ἰσραηλινὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη F-35».

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ σκόπιμο καὶ ἀόρατο χτύπημα στὴν ἰρανικὴ πρεσβεία τῆς Δαμασκοῦ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, τὰ διεθνικὰ πράγματα κυλοῦν πλέον θαυμάσια καὶ ρέουν ἐξόχως μὲ εὐταξία, προβλέψιμα καὶ πολὺ ἀρεστὰ γιὰ τοὺς «πεφωτισμένους» καὶ «φιλάνθρωπους» ἡγέτες. Πλέον, τὸ αἱματοβαμμένο μεσανατολικὸ ποτάμι δὲν γυρίζει πιὰ πίσω. Ξεχείλισε. Ὅλα πῆραν πιὰ τὸ δρόμο τους καὶ χωρὶς καμία δυνατότητα γιὰ πισωγύρισμα. Μετὰ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς πρεσβείας στὴ Δαμασκό, ἡ γεωπολεμικὴ «μπάλα» ἔφτανε στὸ «γήπεδο» τῆς χώρας τοῦ Ἰρὰν, ποὺ εἶδε τὰ παιδιὰ της νεκρὰ καὶ θαμμένα μέσα στὰ συντρίμμια καὶ στὰ μπάζα καὶ τὴν διεθνὴ της φήμη τσακισμένη.

Καὶ φυσικά, ἀμέσως ἄρχισε καὶ τὸ ἀπολύτως ἀπαραίτητο διεθνὲς σιωνιστικὸ «ξέπλυμα» πρὸς τοὺς ἡγέτες τοῦ Ἰσραήλ. Τὰ συστημικὰ διεθνῆ ΜΜΕξαπάτησης, πῆραν τὶς «μάνικες» γιὰ νὰ «ξεπλύνουν» καὶ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀπόφαση τῶν Ἰσραηλινῶν ἀξιωματούχων. Σύμφωνα μὲ τὸν Guardian, ὁ κύριος στόχος τῆς ἐπίθεσης ἦταν ὁ Ἰρανὸς διοικητὴς Ζαχεντί, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας κρίσιμος κρίκος στὴ σχέση μεταξύ του Ἰρὰν καὶ τῆς φιλοϊρανικῆς Χεζμπολάχ. Γιὰ τοὺς New York Times, τὸ θανατηφόρο χτύπημα εἶχε κύριο στόχο μία συνάντηση μεταξὺ ἀξιωματούχων Ἰρανῶν καὶ Παλαιστινίων, ποὺ περιελάβανε καὶ ἡγέτες τῆς Παλαιστινιακῆς Ἰσλαμικῆς Τζιχάντ, οἱ ὁποῖοι συζητοῦσαν τὸν πόλεμο στὴ Γάζα.

Destination Iran

Ὅπως ἦταν ἄριστα σιωνιστικῶς προσχεδιασμένο καὶ φυσικὸ διεθνικὸ ἑπόμενο, στὴ συνέχεια, στὶς 13 Ἀπριλίου 2024, τὸ Ἰρὰν ἀνταπέδωσε τὴν ἐπίθεση τοῦ Τὲλ Ἀβὶβ μὲ ἐπιδρομὲς πυραύλων καὶ drone κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰρὰν νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι στόχευε πρωτίστως τὶς ἀεροπορικὲς βάσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες ξεκίνησε ἡ ἰσραηλινὴ ἐπίθεση στὸ προξενεῖο τῆς Δαμασκοῦ. Τὰ γεωστρατιωτικὰ ἀντίποινα τοῦ ἰρανικοῦ στρατοῦ πρὸς τὸ Ἰσραὴλ ἦταν ἡ ἐκτόξευση περισσότερων ἀπὸ 300 ὁπλικὰ συστήματα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 170 drones, 30 πυραύλων κροὺζ καὶ 120 βαλλιστικῶν πυραύλων.

Τὰ διεθνικὰ πράγματα πῆραν πιὰ τὸν δρόμο τους. Ἡ γεωπολεμικὴ συνέχεια θὰ δοθεῖ μὲ ἐπιτιθέμενο αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ «θύμα» καὶ βαθιὰ θυμωμένο καὶ «ἀνάστροφα» δικαιολογημένο καὶ «ἀμυνόμενο» κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ τὸ «κακό», «ἐπιτιθέμενο» καὶ πολεμοκάπηλο «καθεστὼς» τοῦ Ἰρὰν. Καὶ αὐτὸ τὸ χτύπημα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ/ΝΑΤΟ πρὸς τὸ Ἰρᾶν εἶναι ἀπολύτως σίγουρο ὅτι θὰ συμβεῖ: Διότι ὅλα γίνονται καὶ προετοιμάζονται γιὰ αὐτὸ τὸ συντριπτικὸ καὶ καταλυτικὸ χτύπημα στὸ Ἰρὰν, ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὸ πολεμικὸ «κερασάκι» στὴν παγκόσμια γενοκτονικὴ τούρτα τοῦ σιωνιστικοῦ προγραμματισμοῦ γιὰ νὰ εἰσέλθει ὁ πλανήτης στὸ παγκόσμιο ὁλοκαύτωμα.

Γιὰ τοὺς γνῶστες καὶ τοὺς μυημένους, οἱ ἡγέτες σιωνιστὲς πρέπει κατ’ ἀρχήν, πρῶτα-πρῶτα καὶ ἀπολύτως ὑποχρεωτικὰ νὰ βροῦν καὶ τὴν κατάλληλη ἀποκρυφιστικὴ καὶ θεοσοφικὴ ἡμερομηνία γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λάβει χώρα αὐτὸ τὸ χτύπημα στὸ Ἰρὰν καὶ ἔτσι ἀναγκαστικὰ καὶ ἐξ ἀριθμοσοφικοῦ ὁρισμοῦ οἱ ἴδιοι περιμένουν. Δικαιολογοῦνται, ἐνδιαμέσως, ὡς συνετοὶ ἡγέτες καὶ ὡς ἀθῶες καὶ περίσκεπτες περιστερές. Ὅλα ὅμως δείχνουν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ἀνάβουν οἱ φλόγες τοῦ ὁλοκαυτώματος στὴν Μ. Ἀνατολὴ

  1. διαφωνώ ότι ο Μπαιντεν είπε στην Βουλή αντιπροσώπων ότι αυτός και ο Νετανιάχου θα συναντήσουν τον Αντίχριστο.
    Αυτό που είπε είναι ότι ο Νετανιάχου να κοιτάξει μέσα του (την συνείδηση του) και να βρει τον θεό του (την πίστη του) για αυτό κάνει και που σκέπτεται να κάνει και δεν ακούει στο τη του λένε.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *