ΜΠΑΙΝΤΕΝ: “Ναί, εἶμαι σιωνιστὴς χωρὶς νὰ εἶμαι ὅμως Ἐβραίος!”

Τὸ ἔντονο φλέρτ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου μὲ τὰ πυρηνικὰ

Ποιὸς εἶναι πραγματικὰ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Μπάιντεν; Ποιοὺς πράγματι ὑπηρετεῖ; Ποιά εἶναι τὰ ἀφεντικά του; Ποῦ ἀνήκει ὁ ἴδιος ἀποκρυφιστικὰ καὶ ποιοὺς ὁ ἴδιος προσκυνάει πραγματικὰ μέσα στὶς σκοτεινὲς στοές; Καλό λοιπὸν εἶναι νὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ αὐτοσυστηθεῖ ἀπὸ μόνος του. Δὲν χρειάζονται ἐδῶ δικές μας ὑποκειμενικὲς θέσεις, πλανεμένες ἑρμηνεῖες καὶ αὐθαίρετες συστάσεις.

Στὸ πλαίσιο τῆς ὁμιλίας ποὺ ἐκφώνησε στὸ Παγκόσμιο Σιωνιστικὸ Συνέδριο στὴ Νέα Ὑόρκη, στὶς 11 Νοεμβρίου 2016, ὁ τότε ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ Τζὸ Μπάιντεν διευκρίνισε: «Ναί, εἶμαι σιωνιστὴς χωρὶς νὰ εἶμαι ὅμως Ἐβραίος! Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα». Μάλιστα δέ, στὸν τότε ἀντιπρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τζὸ Μπάιντεν ἀπονεμήθηκε τὸ βραβεῖο τοῦ «Τέοντορ Χέρστλ» (1860-1904), Οὐγγροεβραῖος, ποὺ θεωρεῖται πνευματικὸς πατέρας, θεμελιωτὴς καὶ ἱδρυτὴς τοῦ κινήματος τοῦ διεθνοῦς Ἑβραϊκοῦ σιωνισμοῦ.

Στὴ συνέχεια, θὰ παραθέσω μία σειρὰ ἀπὸ λόγους, ἐκφράσεις, θέσεις, ἀπαντήσεις καὶ δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου Τζὸ Μπάιντεν, ποὺ ἔχουν σχέση καὶ ἀναφορὰ στὸν προσχεδιασμένο ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς σιωνιστὲς Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τὸν ἐν ἐξελίξει ἐπίγειο ἀρμαγεδδώνα, ποὺ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις σχεδίασαν, προετοίμασαν καὶ ὑλοποιοῦν, φτάνοντας μέχρι καὶ τὸ προγραμματισμένο ἀπὸ τοὺς ἴδιους παγκόσμιο ὁλοκαύτωμα καὶ γενοκτονία.

Οἱ σιωνιστὲς Ἑβραῖοι, μαζὶ μὲ τὰ ἀνὰ τὸν κόσμο ἐπίχρυσα ἀνδρείκελά τους, τύπου Τζὸ Μπάιντεν, ἐργάζονται ἀσταμάτητα καὶ πυρετωδῶς γιὰ τὴν ραγδαία μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς καὶ τὴν ἵδρυση τῆς σιωνιστικῆς Ἑβραϊκῆς παγκόσμιας κυβέρνησης-δικτατορίας. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονὸς ποὺ ὁ πρόεδρος Τ. Μπάιντεν, μαζὶ μὲ τοὺς Β. Πούτιν, Σὶ Τζινπίνγκ, Ν. Τρὰμπ καὶ Ν. Μεντβέντεφ, ἔχουν μιλήσει τόσο γιὰ Γ΄ΠΠ ὅσο καὶ γιὰ χρήση πυρηνικῶν πάνω ἀπὸ 40 φορές, ἀθροιστικά, κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια.

Θὰ ξεκινήσω παραθέτοντας τὰ τροχιοδεικτικὰ λόγια τοῦ προέδρου Μπάιντεν, τρεῖς περίπου ἑβδομάδες μετὰ τὴ ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία (11-3-2022):

«Καθὼς παρέχουμε αὐτὴ τὴν ὑποστήριξη στὴν Οὐκρανία, θὰ συνεχίσουμε νὰ μένουμε μαζὶ μὲ τοὺς συμμάχους μας στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ στέλνουμε ἕνα ἀλάνθαστο μήνυμα: Ὅτι θὰ ὑπερασπιστοῦμε κάθε ἑκατοστό τοῦ ἐδάφους τοῦ ΝΑΤΟ. Ἂν μετακινηθοῦν μία φορά, καὶ ἂν ἀπαντήσουμε, εἶναι Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος».

Ἕναν μήνα περίπου ἀργότερα, στὶς 14 Ἀπριλίου 2022, σὲ συνέντευξή του μὲ τὸν blogger Brian T. Cohen, ὁ πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε ὅτι ἡ ἐναλλακτικὴ στὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας θὰ ἦταν ὁ Γ’ΠΠ. Ὁ Τ. Μπάιντεν εἶπε: «Ἔχετε δύο ἐπιλογές. Ξεκινῆστε ἕναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολεμῆστε μὲ τὴ Ρωσία, σωματικά. Βεβαιωθεῖτε ὅτι ἡ χώρα ποὺ ἐνεργεῖ τόσο ἀντίθετα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο θὰ καταλήξει νὰ πληρώσει ἕνα τίμημα γιὰ τὸ ὅτι ἔκανε».

Στὶς  29 Ἀπριλίου 2022, ὁ πρόεδρος  Μπάιντεν, ἀναφερόμενος στὰ σχόλια τοῦ Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, ὅτι οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ NATO ἐμπλέκονται σὲ πόλεμο τόσο δι’ ἐνδιαμέσων ἐναντίον τῆς Ρωσίας ὅσο καὶ μὲ παραδόσεις μεγάλων ποσοτήτων ὁπλισμοῦ στὴν Οὐκρανία, φυσικὰ καὶ ἀπέρριψε τὶς σχετικὲς κατηγορίες. Αὐτό, ὅπως εἶπε ὁ πρόεδρος Μπάιντεν, εἶναι μία ψευδὴς καὶ ἀνησυχητικὴ «ρητορική τοῦ Κρεμλίνου».

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δήλωσε ὅτι «δὲν ἐπιτιθέμεθα ἐμεῖς στὴ Ρωσία». Ὅπως τόνισε, ἡ Οὐάσιγκτον βοηθᾶ τὸ Κίεβο νὰ ἀμυνθεῖ μετὰ τὴ ρωσικὴ ἐπίθεση. «Ἡ Ρωσία εἶναι ἡ ἐπιτιθέμενη», ἐπέμεινε καὶ πρόσθεσε ὅτι ἡ διεθνὴς κοινότητα πρέπει νὰ φροντίσει νὰ λογοδοτήσει. Προειδοποίησε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ὅτι ἡ τρέχουσα κατάσταση ἐγείρει κίνδυνο νὰ ξεσπάσει 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Καὶ ἐνῶ ἡ Μόσχα θεωρεῖ τὶς συνεχιζόμενες παραδόσεις τεράστιων ποσοτήτων ὁπλισμοῦ στὴν Οὐκρανία ἀπὸ ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ ὡς «ἀπειλὴ τῆς παγκόσμιας ἀσφάλειας», ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Τ. Μπάιντεν ἀποκάλεσε «ἀνεύθυνες» τὶς ρωσικὲς προειδοποιήσεις περὶ 3ου Παγκοσμίου Πολέμου καὶ περὶ τῆς ἐνδεχόμενης χρήσης πυρηνικῶν ὅπλων. Ἐνῶ ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐπιμένει ὅτι ἡ Οὐάσινγκτον «δὲν ἐπιτίθεται», ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ ἴδιος  τονίζει ὅτι «ἡ Οὐάσινγκτον δὲν μπορεῖ νὰ παραμένει παθητικὸς παρατηρητής».

Τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2022, στὶς 17 Σεπτεμβρίου, ὁ πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε τὸν Β. Πούτιν μὲ σοβαρὲς διεθνεῖς «συνέπειες» ἂν στραφεῖ σὲ χημικὰ ἢ τακτικὰ πυρηνικὰ ὅπλα. «Μὴν τὸ κάνεις. Μή. Μή. Θὰ ἀλλάξεις τὸ πρόσωπο τοῦ πολέμου σὲ σχέση μὲ ὁτιδήποτε ἄλλο ἀκολούθησε μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ἀπάντησε, σὲ ὑποθετικὴ ἐρώτηση δημοσιογράφου τοῦ δικτύου CBS, γιὰ τὸ τί θὰ ἔκανε ἂν ἡ Ρωσία χρησιμοποιοῦσε μὴ συμβατικὰ ὅπλα.

Ὅταν στὴ συνέχεια ὁ δημοσιογράφος ρώτησε ποιὲς θὰ ἦταν οἱ συνέπειες ἂν ὁ Πούτιν ξεπερνοῦσε αὐτὴ τὴν κόκκινη γραμμή, ὁ Τ. Μπάιντεν δὲν ἀπάντησε μὲ λεπτομέρειες. «Νομίζετε ὅτι θὰ σᾶς ἔλεγα ἂν ἤξερα ἀκριβῶς ποιὲς θὰ ἦταν; Φυσικά, δὲν πρόκειται νὰ σᾶς πῶ. Θὰ ἔχει, ὅμως, συνέπειες», εἶπε ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ. Καὶ συμπλήρωσε: «Θὰ γίνουν (οἱ Ρῶσοι) περισσότερο παρίας στὸν κόσμο ἀπὸ ὅ,τι ἦταν ὁποιαδήποτε ἄλλη στιγμή. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἔκταση τῶν πράξεών του θὰ καθοριστεῖ ἡ ἀντίδραση ποὺ θὰ ὑπάρξει».

Στὶς 7 Ὀκτωβρίου 2022, ὁ πρόεδρος Μπάιντεν, μιλώντας σὲ δωρητὲς τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος στὴ Νέα Ὑόρκη, ἐπεσήμανε ὅτι οἱ ΗΠΑ «προσπαθοῦν νὰ καταλάβουν» τὴ στάση τοῦ Πούτιν. «Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν κουβανικὴ πυραυλικὴ κρίση, ἔχουμε ἄμεση ἀπειλὴ γιὰ τὴ χρήση πυρηνικῶν ὅπλων, ἐὰν στὴν πραγματικότητα τὰ πράγματα συνεχίσουν μὲ τὸν δρόμο ποὺ ἀκολουθοῦν», εἶπε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος. «Δὲν ἔχουμε ἀντιμετωπίσει τέτοια προοπτικὴ Ἀρμαγεδδώνα, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κένεντι καὶ τὴν πυραυλικὴ κρίση τῆς Κούβας», τόνισε.

Ὁ Τζὸ Μπάιντεν προειδοποίησε πὼς ἀκόμη καὶ χρήση ἑνὸς τακτικοῦ πυρηνικοῦ ὅπλου θὰ ἀπειλοῦσε νὰ προκαλέσει εὐρύτερη ἀνάφλεξη ἢ κίνδυνο «Ἀποκάλυψης» γιὰ τὸν πλανήτη:

«Δὲν νομίζω πὼς θὰ μποροῦσες εὔκολα νὰ (χρησιμοποιήσεις) τακτικὸ πυρηνικὸ ὅπλο χωρὶς νὰ καταλήξεις νὰ προκαλέσεις πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδώνα» τόνισε. Ὁ ἴδιος πρόσθεσε ἐπίσης ὅτι ὁ Βλαντίμιρ Πούτιν «δὲν ἀστειεύεται ὅταν μιλάει γιὰ τὴν πιθανὴ χρήση τακτικῶν πυρηνικῶν ἢ βιολογικῶν ἢ χημικῶν ὅπλων».

Ἔτι, σὲ μία συνέντευξή του στὸ CNN,  στὶς 13 Ὀκτωβρίου 2022, ὁ πρόεδρος Μπάιντεν ἔστειλε ἕνα ἀκόμη μήνυμα στὸν πλανήτη σχετικὰ μὲ τὶς καταστροφικὲς συνέπειες τῆς χρήσης πυρηνικῶν ὅπλων στὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία. Ὁ δημοσιογράφος Τ. Τάπερ ρώτησε τὸν Τ. Μπάιντεν «ἐὰν πιστεύει ὅτι ὁ κ. Πούτιν – ὁ ὁποῖος ἔχει προειδοποιήσει ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ χρησιμοποιήσει κάθε ἐπιλογὴ στὸ ὁπλοστάσιο τῆς Ρωσίας – θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ νὰ πυροδοτήσει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀποτρόπαια ὄπλα τοῦ κόσμου».

Ὁ πρόεδρος Μπάιντεν ἀπάντησε: «Δὲν νομίζω ὅτι θὰ τὸ κάνει». «Στὴν πραγματικότητα, δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίσει ἀτιμώρητα νὰ μιλάει γιὰ τὴ χρήση ἑνὸς τακτικοῦ πυρηνικοῦ ὅπλου σὰν νὰ εἶναι ὀρθολογικό», εἶπε ὁ πρόεδρος Μπάιντεν. Καὶ πρόσθεσε: «Τὰ λάθη γίνονται, ὁ λανθασμένος ὑπολογισμὸς μπορεῖ νὰ συμβεῖ, κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι σίγουρος τί θὰ συμβεῖ καὶ θὰ μποροῦσε νὰ καταλήξει στὸν Ἀρμαγεδδώνα».

Στὶς 23 Φεβρουαρίου 2023, ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ εἶπε σὲ συνέντευξή του στὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο ABC ὅτι δὲν ἐκλαμβάνει τὴν ἀπόφαση τοῦ προέδρου Πούτιν νὰ ἀναστείλει τὴ συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας στὴ συνθήκη New START ὡς κάποια ἔνδειξη ὅτι ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τοῦ Κρεμλίνου ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο χρήσης πυρηνικῶν ὅπλων. Ὁ πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε ὅτι «Εἶναι μεγάλο λάθος νὰ τὸ κάνεις αὐτό. Ὄχι πολὺ ὑπεύθυνο».

Γιὰ νὰ συμπληρώσει μιλώντας στὸν δημοσιογράφο Ν. Μιούιρ: «Ἀλλά δεν τὸ ἐκλαμβάνω ὡς ἔνδειξη ὅτι σκέφτεται νὰ χρησιμοποιήσει πυρηνικὰ ὄπλα». Ἐπανέλαβε στὴν συνέντευξη γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὅτι θὰ ὑπερασπιστεῖ «κάθε σπιθαμὴ ἐδάφους τοῦ ΝΑΤΟ», ἐπιχειρώντας νὰ καθησυχάσει τοὺς συμμάχους τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγας τοῦ ΝΑΤΟ μετὰ τὸ διάγγελμα τοῦ Β. Πούτιν γιὰ τὴν «Ἡμέρα τῶν Ὑπερασπιστῶν τῆς Πατρίδας», ὁ ὅτι ἐφέτος θὰ ἀναπτυχθοῦν τὰ πρῶτα συστήματα ἐκτόξευσης διηπειρωτικῶν βαλλιστικῶν πυραύλων Sarmat (γνωστῶν στὴ Δύση καὶ ὡς «Satan 2»).

Πέραν αὐτῶν, στὶς 17 Μαρτίου 2023, μετὰ τὴ δημόσια ἀνακοίνωση τοῦ πυρηνικοῦ σχεδίου τοῦ Πούτιν ποὺ ἦρθε ὡς συνέχεια τῆς ἀπόφασης τῆς Μ. Βρετανίας νὰ παράσχει στὴν Οὐκρανία βόμβες μὲ ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο, ὑπῆρξε μία σφοδρότατη ἐπίθεση ἐναντίον τῆς κυβέρνησης τοῦ Τ. Μπάιντεν ἀπὸ τὸν πρώην πρόεδρο Ν. Τράμπ. Μὲ μία ὀργισμένη ἀνάρτησή του στὸ  Truth Social ὁ Τρὰμπ κατακεραύνωσε τοὺς «ἀνίκανους ἀνθρώπους» τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης, τονίζοντας ὅτι ἡ ρωσικὴ πυρηνικὴ κλιμάκωση προκλήθηκε ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς ΗΠΑ.

Ἔχοντας ὡς γεωστρατηγικὸ φόντο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Β. Πούτιν προχώρησε στὴν ἀνάπτυξη τακτικῶν πυρηνικῶν της ὅπλων στὴ Λευκορωσία, ἀκολουθώντας τὸ πάγιο παράδειγμα τῶν ΗΠΑ ἀνὰ τὸν κόσμο, ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἔγραψε στὸν προσωπικό του λογαριασμό:

«Νὰ λοιπόν! Ὅπως εἶχα προβλέψει, τώρα παίζουμε μὲ τὸ “Μεγάλο Πρᾶγμα”. Αὐτὴ ἡ κατάσταση προκλήθηκε ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτὸ συμβαίνει ὅταν ἔχετε ἀνίκανους ἀνθρώπους νὰ διευθύνουν τὴν κυβέρνησή σας. Τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ σᾶς πῶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι, προσευχή!».

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 29 Μαρτίου 2023, ὁ Τ. Μπάιντεν, μιλώντας σὲ δημοσιογράφους στὸν Λευκὸ Οἶκο, χαρακτήρισε ὡς «ἐπικίνδυνη» τὴν ἀναγγελία τοῦ Ρώσου ὁμολόγου του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τακτικῶν πυρηνικῶν ὅπλων στὴ Λευκορωσία. «Αὐτὰ εἶναι ἐπικίνδυνα λόγια, εἶναι ἀνησυχητικό», δήλωσε ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ. Παρενθετικὰ προσθέτω ὅτι, στὶς 25 Μαΐου 2023, ὁ πρόεδρος τῆς Λευκορωσίας Α. Λουκασένκο δήλωσε πὼς ἡ μετεγκατάσταση ὁρισμένων τακτικῶν πυρηνικῶν ὅπλων ἀπὸ τὴ Ρωσία στὴν Λευκορωσία ἔχει ἤδη ἀρχίσει.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον τὰ πυρηνικά τῆς Ρωσίας, εἶναι ἐπίσης καὶ αὐτὰ τοῦ Κὶμ Γιόνγκ Οὖν τῆς Β. Κορέας ποὺ ἀπασχολοῦν τὶς ΗΠΑ. Στὶς 26 Ἀπριλίου 2023, ὁ πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε ὅτι μία πυρηνικὴ ἐπίθεση ἐκ μέρους τῆς Β. Κορέας θὰ προκαλοῦσε «τὸ τέλος» τοῦ καθεστῶτος τῆς Πιονγκγιάνγκ. Ἡ δήλωση τοῦ Μπάιντεν ἔγινε κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη Τύπου ποὺ παραχώρησε μὲ τὸν ὁμόλογό του τῆς Ν. Κορέας Γιουν Σοὺκ Γεόλ. Ὁ πρόεδρος Γ. Γεὸλ ἀπὸ τὴν πλευρὰ του διαβεβαίωσε ὅτι ἡ Οὐάσινγκτον θὰ ἀπαντήσει σὲ ὁποιαδήποτε πυρηνικὴ ἐπίθεση τῆς Βόρειας Κορέας.

Ἐπίσης, στὴ ἐπίσκεψη ποὺ εἶχε ὁ Τ. Μπάιντεν στὴ  Χιροσίμα, στὶς 18 Μαΐου 2023, ὑποσχέθηκε πυρηνικὴ προστασία στὴν Ἰαπωνία. Οἱ ΗΠΑ θὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν Ἰαπωνία «ἀκόμα καὶ μὲ πυρηνικὰ ὅπλα ἐὰν χρειαστεῖ», δήλωσε ἡ ἰαπωνικὴ κυβέρνηση σχολιάζοντας τὴ συνάντηση μεταξύ τοῦ προέδρου Τζὸ Μπάιντεν καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Φούμιο Κισίντα. «Ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν ἐπανέλαβε τὴ δέσμευση τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς Ἰαπωνίας στὸ πλαίσιο τῆς Συνθήκης Ἀμοιβαίας Συνεργασίας καὶ Ἀσφάλειας» δήλωσε τὸ ἰαπωνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

Προσέτι, στὴν πληροφορία ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἄμυνας τῆς Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκοῦ περὶ ἀνάπτυξης ρωσικῶν πυρηνικῶν στὴν Λευκορωσία, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δήλωσε, στὶς 26 Μαΐου 2023, ὅτι εἶχε μία «ἐξαιρετικὰ ἀρνητικὴ» ἀντίδραση ὅτι ἡ Ρωσία προχώρησε σὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο. Παρενθετικὰ σημειώνω ὅτι τὰ τακτικὰ πυρηνικὰ ὅπλα χρησιμοποιοῦνται γιὰ τακτικὰ κέρδη στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ εἶναι συνήθως μικρότερης ἀπόδοσης ἀπὸ τὰ στρατηγικὰ πυρηνικὰ ὅπλα, ποὺ ἔχουν σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ καταστρέψουν πόλεις ὁλόκληρες καὶ χῶρες.

Τέλος, θὰ σᾶς θυμίσω κάποια λόγια τοῦ πρώην προέδρου Ν. Τρὰμπ ποὺ δημοσίευσε στὸ δικό του διαδικτυακὸ μέσο-πλατφόρμα Truth Social (20-3-2023):

«Ποτὲ δὲν ἤμασταν πιὸ κοντὰ στὸν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπὸ ὅ,τι εἴμαστε σήμερα ὑπὸ τὸν Τζὸ Μπάιντεν. Ἡ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὸν δυτικὸ πολιτισμὸ σήμερα δὲν εἶναι ἡ Ρωσία. Εἶναι οἱ μαρξιστές. Καὶ εἶναι ἡ τάξη τῶν παγκοσμιοποιητῶν ποὺ μᾶς ἔχει κάνει ἀπόλυτα ἐξαρτημένους ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ ἄλλες ξένες χῶρες ποὺ βασικά μᾶς μισοῦν».

Τέλος, οἱ σιωνιστὲς Ἑβραῖοι, ποὺ ἐλέγχουν 1000 % τὸν Τ. Μπάιντεν, καὶ κάθε ἄλλον Μπάιντεν, προχωροῦν ὕπουλα, δόλια, ἀπάνθρωπα, βῆμα-βῆμα καὶ ἀσταμάτητα τὸ γενοκτονικὸ τους σχέδιο ποὺ λέγεται «παγκόσμιο νεκροταφεῖο» καὶ «ἀτέλειωτες σκονισμένες παράγκες». Τὸν παγκόσμιο βιολογικὸ πόλεμο τὸν ἀκολουθεῖ ὁ τεχνητὸς γεωφυσικὸς πόλεμος καὶ τὰ πυρηνικὰ ποὺ θὰ πέσουν μετέπειτα. Ἔτσι ἐὰν δὲν ἐπέμβει ὁ οὐρανός θὰ κλείσει τὸ προγραμματισμένο ἐπίγειο ὁλοκαύτωμα ἀπὸ τὰ σιωνιστικὰ τέκνα τῆς κατάρας.

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *