Ὅλα πλέον κρέμονται σὲ μία κλωστή!

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  τό Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τὸ πρῶτο βιβλίο γιὰ τὸν ἅγιο γέροντα τῶν Ἀγράφων π. Παναγιώτη Τσιώλη κυκλοφορήθηκε καὶ προσφέρεται ἀποκλειστικὰ ὡς δῶρο μαζὶ μὲ τὴν ἐφημερίδα Στύλος Ὀρθοδοξίας. Ἡ κυκλοφορία τοῦ βιβλίου μάλιστα συμπίπτει μὲ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀγαπημένου παππούλη μας (12/11). Περιγράφει τὸν τρόπο ποὺ κατηχοῦσε, καθοδηγοῦσε καὶ ἔφερνε κοντὰ στὸν Χριστὸ πολλὲς ψυχές. Ὁ π. Παναγιώτης ἦταν ὁ ἀγαπημένος παπὰς τῆς Παναγίας μας, τῆς ἀρχόντισσας τῶν Ἀγράφων, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε, συνομιλοῦσε μαζί της, ὅπως συνομιλοῦσε καὶ μὲ τὸν Ἅγιο Ἀναστάσιο τὸν Γόρδιο, τὸν Ἅγιο Εὐγένιο τὸν Αἰτωλό, τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο καὶ πλειάδα ἁγίων ποὺ τοῦ συμπαραστέκονταν καὶ ἐνίσχυαν τὸ θεάρεστο ἔργο του. Ὁ παππούλης μας ἀποτελοῦσε ἐξαίσιο-πανέμορφο λουλούδι τῶν Ἀγράφων, τοῦ ὁποίου ἡ εὐωδία ἔφθανε ἀπὸ τὴν Κρήτη  μέχρι τὴν Ὀρεστιάδα, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ μέχρι καὶ τὴν Αὐστραλία, ἀπὸ τὴν Νότια Ἀφρικὴ μέχρι καὶ τὴν Ἁγία Πετρούπολη… Τὸ ποιμαντικὸ ἐποικοδομητικὸ ἔργο κοσμοῦσαν χιλιάδες θαυμαστὰ γεγονότα, ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ὁποία παρουσιάζουμε στὸ βιβλίο ποὺ κυκλοφορεῖ καὶ τιτλοφορεῖται «Ὁ γέροντας τῶν Ἀγράφων» καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Θεολόγο-Δημοσιογράφο Διονύση Μακρῆ.

Ὅλα πλέον κρέμονται σὲ μία κλωστή!

ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ

-Ὁ φόβος καὶ ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀνασφάλεια καὶ τὸ ἄγχος ὁρίζουν πλέον τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας

-Οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τους πορεύονται ἀγκαλιὰ μὲ τὸν Ἀντίχριστο καὶ ἀδυνατοῦν νὰ δώσουν λύσεις.

-Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ἔχουν ἐπιλέξει ἀντὶ τῆς ἁγιότητας, τὴν τυπολατρία ποὺ ὁδηγεῖ καὶ ταυτίζεται μὲ τὸ φαρισαϊσμό.

-Ἡ ἀκρίβεια καὶ ὁ φόβος ρίψης πυρηνικῶν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία ἀποτελοῦν στυγνή-σκληρή καθημερινότητα

-Καὶ ὁ κόσμος ὁδεύει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου ἡ κυβέρνηση

Ἡ πολιτικὴ της στὸν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας ἔχει φέρει καὶ ἀναμένεται νὰ προκαλέσει πολλά δεινά

Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τὴν ὑποτελή καὶ μακροπρόθεσμα ἐπιζήμια γιὰ τὴν χώρας μας πολιτική τοῦ Κ. Μητσοτάκη

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας, διεθνολόγος καθηγητής, συγγραφέας, πρώην βουλευτής Φθιώτιδος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: «Ναυαρχίδα» τοῦ Σατανᾶ τὰ πάρα φύσιν ἁμαρτήματα»

Χειρότεροι ἀπό τοὺς δολοφόνους ὅσοι πέφτουν στὰ ἁμαρτήματα αὐτὰ

Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Τὸ κλειδὶ εἶναι ἡ μετάνοια…»

Ὁ Θεὸς θὰ οἰκονομήσει ἰσχυροὺς ποιμένες οἱ ὁποῖοι αὐτοὶ ποιμένες θὰ ὁδηγήσουν τὸ ποίμνιόν του εἰς τὴν μάντραν τὴν φωτεινή, τὴν σωτήριαν.

Γερόντισσα Γαλακτία: «Λίγο καυτὸ δάκρυ σκοτώνει ὅλα τὰ μικρόβια τῆς ἁμαρτίας»

Ἡ μετάνοια καθαρίζει καὶ φωτίζει καὶ σὲ πάει στὸν παράδεισο. Σοῦ δείχνει τὸ δρόμο. Ἡ ταπείνωση ἀνοίγει τὴν πόρτα γιὰ νὰ ἀσφαλίζει τὴν Χάρη μέσα σου. Καὶ ἡ ἀγάπη σὲ ρίχνει στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ! Σὲ κάνει ἕνα μὲ Αὐτόν! Ὅποιος ἑνωθεῖ μὲ τὸν Χριστό, δὲ ζεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ζεῖ γιὰ νὰ δοξάζει τὸν Θεὸ καὶ νὰ θυσιάζεται γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους!

ΕΡΕΥΝΑ

«Ἐφιάλτης» τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἡ Α.Α.Δ.Ε.

Ποιός ἐλέγχει καὶ  ποῦ πραγματικὰ ἀνήκει ἡ ἀνεξάρτητη αὐτὴ άρχή; Γιατὶ τῆς παρέχεται τὸ δικαίωμα νὰ μπαίνει στὰ σπίτια τῶν ὀφειλετῶν καὶ νὰ διεξάγει ἔρευνες…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ -ΛΟΓΙΑ ΑΓΙΩΝ

Γέροντας τῶν Ἀγράφων:  «Μόδα οἱ τελετὲς μαγείας στὰ σχολεῖα»

Μαθητὲς καὶ μαθήτριες παρασύρονται στὰ δίκτυα τοῦ Ἀντιδίκου καὶ συμμετέχουν σὲ τελετὲς ποὺ τοὺς ἀφήνουν κουσούρια γιὰ ὅλη τους τὴ ζωή.

Ἐκμεταλλευόμενος ὁ Ἀντίδικος τὴν ἀπουσία ὀρθῆς κατήχησης στὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ τοὺς γονεῖς εἰσχωρεῖ ἀπὸ παράθυρα καὶ πόρτες ποὺ ἀφήνει ἡ μουσική, οἱ κινηματογραφικὲς ταινίες, ἡ νεανικὴ περιέργεια καὶ ἡ ἱκανοποίηση τῶν παθῶν.

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς, Θεολόγος-Δημοσιογράφος

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι οἱ Ἀρχιερεῖς.  Τί πίστη ἔχουν…

Τὶ ἔγραφε ὁ μακαριστὸς πατὴρ Ἰωάννης Ρωμανίδης γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τὰ Ἱερατικὰ συνέδρια σὲ μία ἰδιόχειρη ἀνέκδοτη ἐπιστολή του

ΕΡΕΥΝΑ

Ἐπιχείρηση μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς

Πῶς προετοίμαζαν ἀπό τὶς ἀρχὲς τοῦ 2000 τὴν πανδημία

Πρώτη ἀπόπειρα ἐμβολιασμοῦ

«Ὅσο ποσὸ φόβου ὑπάρχει, τόσο ποσὸ ἀγάπης λείπει», (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος)

«Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἠλίθιοι. Δὲν μποροῦν νὰ σκεφθοῦν. Σκεφτόμαστε ἐμεῖς ἀντὶ γιὰ αὐτούς» (Χένρι Κίσσιγκερ)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυβέρνηση τῆς παραφροσύνης, τῆς ἀπάτης καὶ τῆς ἀκρίβειας!

Ἐμπαίζουν τὸ λαὸ μὲ τὰ ἐπιδόματα τὴν στιγμή ποὺ ἀσύστολα ἐξαπατοῦν διπλασιάζοντας τὶς τιμές σὲ τρόφιμα καὶ ἐνέργεια ἀκολουθώντας πολιτικὲς συστηματικῆς ἀπάτης καὶ αἰσχροκέρδειας

Πῶς πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε;

Γράφει ὁ  Ἄγγελος Πιλάτης (Ἀντιπρόεδρος Β’ ΙΝΚΑ)

 

ΔΙΕΘΝΗ

Ἡ παράλογη πολιτικὴ ὁδηγεῖ σὲ πυρηνικὸ ὄλεθρο

Τό φάντασμα τοῦ πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώματος πλανᾶται πάνω ἀπό τὴν Οὐκρανία καῖ τῆν Εὐρώπη

Γράφει εἰδικὸς στρατιωτικὸς ἀναλυτὴς

 

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ἡ πονεμένη καὶ ἀπροσκύνητη Ρωμιοσύνη

Ἂν θέλουμε νὰ ἐπιβιώσουμε στὴν παρανοϊκὴ ἐποχή μας, ἀπαιτεῖται μέσα ἀπὸ τὶς σχολικὲς αἴθουσες νὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάταση. Νὰ προβάλλουμε στοὺς μαθητές μας τὴν πονεμένη καὶ ἀπροσκύνητη Ρωμιοσύνη.

Γράφει  ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς

 

ΔΙΕΘΝΗ

Τὰ τέσσερα ὁράματα τοῦ Ἐρντογάν γιὰ νὰ καταστεῖ χαλίφης

Συστηματικὰ ἐργάζεται ἡ Ἄγκυρα γιὰ τὴν ἀναβίωση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας

Γράφει ὁ Ἀντιστράτηγος (ἐ.ἀ) Νικόλαος Ταμουρίδης,  Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ       

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δέν ἀντέχεται πλέον ἡ μπόχα τους…

Ἐδῶ καί χρόνια τά βοθροκάναλα τῆς καταισχύνης ἔχουν μεταβάλει τόν τηλεοπτικό μας ἀέρα σέ ἕναν ἀπέραντο σκουπιδότοπο, ὅπου ὁτιδήποτε -ἀπό ταινίες καί σήριαλ ἕως ριάλιτυ, ἀλλά ἀκόμη καί διαφημίσεις προϊόντων πλέον- βρωμάει νεοταξίλα καί ζέχνει ἀρρώστια καί διαστροφή

Γράφει ὁ Νεκτάριος Δαπέργολας Διδάκτωρ  Ἱστορίας

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Τὰ ἀτοπήματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατά τὴν πανδημία

 

Ἡ ὑποτέλεια τοῦ Συνοδικοῦ Σώματος εἰς τὸ   ‘’πολιτικῶς ὀρθόν’’                                         μὲ ὑποβολέα  τὴν ἀκατάσχετο κενολογία τοῦ  Μητροπολίτου Μεσογαίας

Ἀγνοεῖται ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Μεσογαίας, ὅτι ὁ ΠΟΥ κατὰ 30% χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν δισεκατομυριοῦχο συνιδιοκτήτη της Microsοft καὶ ἡ βιοϊατρικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ εὐρωστία τῶν πολυεθνικῶν φαρμακοβιομηχανιῶν;

 

Γράφει ὁ  π. Στυλιανός Ἐμμ. Καρπαθίου MD, MSc, PhD, Θεολόγος-Ψυχίατρος

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Σεπτεμβριανὰ  1955: μία μαύρη σελίδα γιὰ τοὺς γείτονες Τούρκους.

Γράφει ὁ Μυργιώτης Παναγιώτης, Μαθηματικὸς

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Διαχρονική ἡ συμπόρευση Ἑλλήνων καὶ Σέρβων

Οἱ ἀδελφικοί δεσμοί καὶ οἱ κοινοί ἀγῶνες εἶχαν, ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν καὶ … συνέχεια

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ

ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΤΣΑΛΙΚΗΣ)

Πλήθη ἀνθρώπων τὸν κύκλωναν καθημερινὰ ἀπὸ ἁπλοϊκοὺς κι ἀγράμματους μέχρι καθηγητὲς Πανεπιστημίου, ἀπὸ ἐπιφανεῖς δικαστικοὺς καὶ πολιτικοὺς μέχρι Ἀρχιερεῖς καὶ Πατριάρχες, ὅλοι στὸ Γέροντα ἔβλεπαν τὴν ἱερὴ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Γράφει  ἡ  Ἰωάννα Κατσούλα

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων

Οἱ σύγχρονοι παγανιστὲς καὶ ἄλλοι ἐχθροί τῆς πίστης μας κατακρίνουν τοὺς χριστιανούς γιὰ καταστροφὲς τῶν μνημείων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Πρόκειται γιὰ μία ἀπίστευτη προσπάθεια προκλητικῆς καὶ ὀργανωμένης διαστρέβλωσης τῆς ἀλήθειας, προκειμένου νὰ φανεῖ ὅτι οἱ φανατισμένοι καὶ μισαλλόδοξοι Χριστιανοὶ κατέστρεψαν τὰ μνημεῖα καὶ γενικότερα τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Γράφει ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἱστορικὸς -ἀρχαιολόγος

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

         Μὲ μιὰ μπουκιὰ ψωμὶ δὲν χορταίνεις.

Ὅσιος Γέροντας Ἰάκωβος τῆς Βίτσας    (Ὁ Ἅγιος τῶν ἀνέργων)

 

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

Στό ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ γράφουν, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου Πρεσβύτερος Ἰατρός-Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Βιοηθικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος καθηγητής, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος,  ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Ἀναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος καθηγητὴς, ὁ Ἰωάννης Ἀραμπατζῆς, συγγραφέας, ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος, ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, ἁγιολόγος κ. ἄ.

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο

Ἀπό τό Σάββατο 12 Νοεμβρίου σέ ὅλα τά περίπτερα! Ἕνα ἀκόμη λίαν ἀποκαλυπτικό τεῦχος.

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *