Κάντε τώρα λιτανεῖες γιὰ νὰ φύγει τὸ κακό καὶ νὰ φράξουν τὰ στόματα τῶν ἄθεων

Φοβοῦνται τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὀ Σταυρὸ

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Δημοσιογράφος-Θεολόγος

 

«Κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτὲ» λέγει ὁ σοφὸς λαός!

Οἱ πιέσεις ποὺ ἀσκήθηκαν ἀπὸ κλῆρο καὶ λαὸ συνέβαλαν ὥστε ἀρκετοὶ Ἱεράρχες νὰ κατανοήσουν τὸν συστηματικὸ ἐμπαιγμὸ τῆς κυβέρνησης καὶ νὰ ποῦν «ἕως ἐδῶ καὶ μὴν παρέκει»! Ὅλα ἄρχισαν ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τοῦ ἀφορισμένου πρωθυπουργοῦ Κ. Μητσοτάκη νὰ κλείσει τοὺς ναοὺς τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων μεταβάλλοντας τὴν πρώτη ἀπόφασή του!!! Καὶ τὸ περίεργο εἶναι ὅτι προέβη στὴν ἀπόφαση αὐτὴ τὸ διάστημα ποὺ τὰ κρούσματα ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ μειώθηκαν… σὲ τριψήφιο ἀριθμό! Οἱ δικαιολογίες τῆς κυβέρνησης γιὰ ἐπιβολὴ σκληροῦ ἐγκλεισμοῦ ἐνόψει τοῦ ἀνοίγματος τοῦ σχολείου δείχνει τὸ πῶς ἀντιμετωπίζει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Γιὰ τοὺς συνειδητοποιημένους πιστοὺς ποὺ γνωρίζουν τὸ πῶς λειτουργοῦν τὰ πνευματικὰ στὴν Ἐκκλησία μας ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη ἀποσκοποῦσε στὸ μὴ ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων.

Κι αὐτὸ γιατί τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὸ σταυρὸ φοβοῦνται οἱ διαχρονικοὶ καλικάτζαροι καὶ τὰ ἐπίγεια τυφλὰ ὄργανά τους, καθὼς καὶ οἱ κάθε λογῆς ἄθεοι καὶ ὑποκριτὲς ποὺ μὲ κάθε εὐκαιρία λοιδοροῦν τὴν ὀρθόδοξη πίστη.

Ὡς ἐκ τούτου ἦταν ἀπολύτως φυσικὸ τόσο γιὰ τὴν κυβέρνηση τῶν ἀφορισμένων ὅσο καὶ γιὰ τὴν κρυφὸ-ἄθεη πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νὰ προβοῦν σὲ ἀποφάσεις καὶ πράξεις ποὺ στρέφονται κατὰ τῆς πίστης τοῦ λαοῦ. Οἱ δυστυχεῖς λειτουργοῦν ὡς πειθήνια ὄργανα τῶν τυφλοπόντικων τῆς παγκοσμιοποίησης προσβάλλοντας μὲ κάθε εὐκαιρία τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς.  Ἂν καὶ γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου δηλώνουν πιστοὶ λόγω τῆς ὑφαρπαγῆς τῆς ψήφου φοβοῦνται τὸ σταυρὸ καὶ τὸ λιβάνι σὰν τὸ διάολο. Οὐδέποτε ἐκκλησιάζονται. Πηγαίνουν μόνο σὲ «ἀναγκαστικὴ» παρουσία τους, ὡς ἐκλαμβάνουν τὴ δοξολογία! Καὶ τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι δὲν ἔχει βρεθεῖ ἕνας δυνατὸς στὴν πίστη ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας νὰ τοὺς πετάξει μὲ τὶς κλωτσιὲς ἔξω ἀπὸ τοὺς ναούς. Θὰ μοῦ πεῖτε ἀνάλογα μὲ τὸ λαὸ καὶ οἱ ἄρχοντές του… Ἀποστάτης ἐκ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ ὁ λαὸς διάολοι οἱ κυβερνῆτες του.

Μετὰ τὴν ἀπαράδεκτη ΚΥΑ τῆς κυβέρνησης ποὺ περιελάμβανε ἀπαγόρευση προσέλευσης τῶν πιστῶν καὶ Θεία Λειτουργία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τὰ Θεοφάνεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συγκάλεσε ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ ΔΙΣ πιεζόμενη ἀπὸ κλῆρο καὶ λαὸ δὲν μπόρεσε κι αὐτὴ τὴ φορὰ κατὰ τὴ συνήθη τακτική της νὰ σκύψει τὸ κεφάλι… Φοβήθηκε πὼς μία ἀκόμη ὀσφυκαμψία οὐσιαστικὰ θὰ ἑρμηνευθεῖ ὡς ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς ἐξουσίας της στὸν ἀφορισμένο πρωθυπουργό! Καὶ ἕνας ἐπιπλέον λόγος ἦταν ὅτι οἱ αὐστηρὲς ἐπιστολές, ὅπως τοῦ λ. χ. Κερκύρας Νεκταρίου, Θηβῶν Γεωργίου καθὼς καὶ τὰ προφορικὰ μηνύματα Ἀρχιερέων δὲν ἄφηναν περιθώρια ἑλιγμῶν! Ἡ ἀπουσία ἐμπιστοσύνης ἀκόμη τῶν πιστῶν στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες δημοσκοπήσεις συνέβαλε στὴν λήψη τῆς ἀπόφασης.

Παραφωνία στὸ ὅλο κλίμα ποὺ δημιουργήθηκε ἀποτέλεσε ἡ θέση τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος ἀποδέχθηκε ἀσυζητητὶ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης καὶ ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ κατηγορήσει τοὺς χριστιανοὺς ὅτι εὐθύνονται γιατί δῆθεν ἦταν ἀπρόσεκτοι… Σ’ αὐτὴν προστίθεται καὶ ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτη Κοζάνης Παύλου, ὁ ὁποῖος συμφώνησε μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ ἔκλεισε τοὺς ναοὺς γιὰ τοὺς πιστοὺς τὰ Θεοφάνεια!!!

Ἐνδεικτικὴ στὸ τί ἐπικρατεῖ σὲ κλῆρο καὶ λαὸ εἶναι ἡ δήλωση τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν, π. Γεωργίου Κωνσταντίνου. «Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὑπηρεσία τῆς κυβέρνησης, δὲν εἶναι ὁποιοδήποτε μαγαζὶ ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ ἀνοιγοκλείνει, εἶναι θεσμὸς τοῦ κράτους… Τὴν ἀνεπάρκειά τους, νὰ μὴ τὴ βγάζουν πάνω στοὺς θεσμούς », εἶπε.

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΔΙΣ

«Δὲν συναινεῖ στὰ νέα Κυβερνητικὰ μέτρα ὡς πρὸς τὴ λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐμμένει σὲ ὅσα συμφωνήθηκαν ἀρχικῶς μὲ τὴν Πολιτεία καὶ ἐντέλλεται οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ὅπως ἄλλωστε εἶχε συμφωνηθεῖ…» ἀναφέρεται στὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ.

Ἡ ἀντίδραση τῆς Συνόδου ἐξέπληξε τὸν ἀφορισμένο πρωθυπουργὸ ποὺ διαπίστωσε ὅτι καὶ «οἱ κότες», ὅπως φέρεται ὁ ἴδιος νὰ εἶχε ἀποκαλέσει τοὺς Μητροπολίτες στὴν πρώτη καραντίνα, ὄχι μόνο ἔχουν φωνὴ ἀλλὰ καὶ ἀντιδροῦν δυναμικὰ ἀρνούμενες νὰ μποῦν στὸ κοτέτσι τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ἐγκαταλείποντας τὰ ἐλεγχόμενα κακαρίσματα!

Ἐσπευσμένως προέβη λοιπὸν σὲ ἀνασχηματισμὸ γιὰ νὰ θολώσει τὰ νερὰ καὶ νὰ ρίξει ἀλλοῦ τὴν προσοχὴ τοῦ λαοῦ μὴ τυχὸν καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν Ἀρχιερέων ἀποτελέσει τὸν σπινθήρα γιὰ νὰ ἀνάψουν νέες φωτιὲς ἀντίδρασης.

Καί ἡ ἀντίδραση τῶν ἀφορισμένων…

«Ἡ ἀνάγκη νὰ μὴν διακυβευθεῖ ἡ σταθερὴ πορεία γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ, ἐν ὄψει ἰδίως καὶ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν σχολείων, ἐπέβαλε γιὰ τὴν τρέχουσα ἑβδομάδα τὴν ἐπιστροφὴ στὸ προηγούμενο καθεστὼς περιορισμῶν στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν κοινωνία, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ πρόβλεψη νὰ γίνει ἡ λειτουργία τῶν Θεοφανείων χωρὶς τὴν παρουσία πιστῶν. Βεβαίως, παραμένει ἡ δυνατότητα παρεμπίπτουσας ἀτομικῆς προσευχῆς τῶν πιστῶν στοὺς ναούς.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὴν ἀπόφασή της δὲν συναινεῖ στὰ νέα μέτρα ποὺ ἀφοροῦν τὶς λειτουργίες. Ὅμως ὁ νόμος δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμόζεται κατὰ τὸ δοκοῦν ὥστε νὰ τὸν ἀγνοεῖ ὅποιος διαφωνεῖ. Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀντιληφθεῖ τὴν κρισιμότητα τῶν στιγμῶν γιὰ τὴν κοινωνία, ὅπως ἕως σήμερα μὲ ὑπευθυνότητα ἔπραξε. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων πρόληψης καὶ προφύλαξης ἀποτελεῖ ὑποχρέωση ἀλλὰ καὶ πράξη κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ εὐθύνης ὅλων μας» ἀναφέρεται στὸ ἀνακοινωθὲν τῆς κυβέρνησης.

Μία καλὴ ἀνάγνωση τῆς ἀνωτέρω κυβερνητικῆς  ἀνακοίνωσης ἀρκεῖ γιὰ νὰ διαπιστώσει κανεὶς πόσο ὑποβαθμισμένη γιὰ τὴν κυβέρνηση τῶν ἀφορισμένων εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὄχι μόνο λοιδορεῖται ἀλλὰ καὶ ἐκβιάζεται…

Ἀναγκαῖες οἱ λιτανεῖες

Αὐτὸ ποὺ θὰ εὐαρεστήσει τὸν τριαδικὸ Θεό, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους μας καὶ θὰ ἀλλάξουν ὅλα τὰ δεδομένα γιὰ τὴν «φυτευτὴ» ἀπὸ τοὺς τυφλοπόντικες τῆς παγκοσμιοποίησης θανατηφόρα πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι οἱ λιτανεῖες!

Εἴθε νὰ βροῦν τὸ σθένος οἱ Ἀρχιερεῖς μας καὶ οἱ ἱερεῖς μας νὰ βγάλουν τὰ λείψανα καὶ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ νὰ κάνουν λιτανεῖες σὲ ὅλη τὴ χώρα γιὰ νὰ δείξουν. Καὶ τότε τὸ θαῦμα τῆς παντελοῦς ἐξαφάνισης τοῦ ἰοῦ ἀπὸ τὰ ἀνίκητα ὅπλα τῆς πίστης μας θὰ κλείσει πολλὰ στόματα ὀλιγοπιστίας καὶ ἀμφισβήτησης.

Ἡ προπαγάνδα τοῦ ἐμβολιασμοῦ

Βέβαια ἡ κυριαρχία τῆς ἀποστασίας μας ἔχει δώσει πολλὰ δικαιώματα στὰ ταγκαλάκια, τὰ ὁποῖα συνεχίζουν νὰ ἁλωνίζουν ἀνεξέλεγκτα ἐκβιάζοντας καὶ προβάλλοντας τώρα τὸν ἐμβολιασμό, τὸν ὁποῖο μὲ νόμο σὲ ἀπρόβλεπτο χρόνο (11 Μαρτίου 2020) ἡ κυβέρνηση ἔχει καταστήσει ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους! Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου ἀντὶ νὰ ἐρευνήσει τὸ ζήτημα τοῦ ἐμβολιασμοῦ, νὰ ἀφουγκραστεῖ καὶ νὰ συμβουλευθεῖ τὶς ρήσεις τῶν ἁγίων καὶ συγχρόνων γερόντων, ὅπως λ. χ. τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καὶ νὰ συνομιλήσει μὲ ἐκείνη τὴν πλευρὰ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας ἡ ὁποία ἀντιδρᾶ ἀποδέχθηκε de facto λόγω τοῦ φόβου τοῦ θανάτου τὸ σερβιριζόμενο ἀπὸ τοὺς ἐκφραστὲς τῆς ἀνομίας ( βλ. Μπὶλ Γκέιτς) ἐμβόλιο! Οὔτε κἄν ὑποψιάστηκαν αὐτὰ ποὺ ἐπίσημα κυβερνητικὰ χείλη διατύπωναν ἀπὸ τὴν περασμένη Ἄνοιξη ὅτι τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὸν περασμένο Μάρτιο θὰ ἐμπεριέχει ψηφιακὸ ἀποτύπωμα, δηλαδὴ σφράγισμα! (βλ. σελ 6)

Μάλιστα πρῶτος ἔτρεξε νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος μὲ τὴν εὐλογία τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου γιὰ νὰ δοθεῖ δῆθεν τὸ καλὸ παράδειγμα στὸ ζαλισμένο ἀπὸ τὴ σύγχυση κοπάδι, τὸν ἑλληνικὸ λαό. Πιθανὸν ὁ θάνατος τῶν Μητροπολιτῶν Λαγκαδὰ Ἰωάννη καὶ Καστορίας Σεραφεὶμ  ἀπὸ Κορωνοϊὸ νὰ ἐνίσχυσαν τὸν φόβο του…

Ἡ πρώτη ἀντίδραση πάντως ἐν Ἑλλάδι ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ξεκάθαρη θέση τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου ἦρθε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος δήλωσε πὼς δὲν θὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο γιατί ἐμπεριέχει γενετικὸ ὑλικὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἐκτρώσεις. Ὡς διὰ μαγείας ἀμέσως μετὰ τὴ δήλωση-τοποθέτηση κινήθηκαν οἱ εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς. Διέταξαν ἀπαράδεκτη προκαταρκτικὴ ἐξέταση μὲ προφανῆ στόχο τὸν ἐκφοβισμὸ τόσο τοῦ ἰδίου ὅσο καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀντιδρώντων.

Τὰ λεγόμενα ὡστόσο τοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων ἦρθε ἀνεπάντεχα νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ Βατικανό. «Εἶναι ἠθικὰ ἀποδεκτὸ νὰ λαμβάνουμε ἐμβόλια κατὰ τῆς Covid-19, ποὺ ἔχουν χρησιμοποιήσει κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ ἀποβλημένα ἔμβρυα στὴ διαδικασία ἔρευνας καὶ παραγωγῆς τους», ἐξηγεῖ τὸ σημείωμα ποὺ ἐνέκρινε ὁ Πάπας καὶ δόθηκε στὴ δημοσιότητα.

Ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία διευκρινίζει ὅτι ἡ σύνδεση μεταξὺ ἑνὸς ἀτόμου ποὺ ἐμβολιάζεται καὶ τῶν ἀμβλώσεων ποὺ πραγματοποιήθηκαν τὸν τελευταῖο αἰώνα εἶναι «μακρινή».

Βλαστοκύτταρα ἀπὸ ἀποβλημένα ἔμβρυα ἀπὸ τὶς δεκαετίες 1960, 1970 καὶ 1980 – ποὺ ἀναπαράγονται στὸ ἐργαστήριο γιὰ δεκαετίες ὡς «κυτταρικὲς σειρὲς» – ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἐρευνητὲς γιὰ τὸ σχεδιασμὸ ἐμβολίων κατὰ τῆς Covid-19, γιὰ παράδειγμα ἐντὸς τῶν ὁμάδων τῶν Astra Zeneca, Moderna καὶ Pfizer, τονίζει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικῆς στὸν ἰστότοπό του.

Τὸ Βατικανὸ δηλώνει ἐπίσης ὅτι «ἡ χρήση αὐτῶν τῶν ἐμβολίων δὲν συνεπάγεται ἠθικὴ ἔγκριση τῆς ἄμβλωσης» καὶ καλεῖ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες καὶ τὶς κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες ὑγείας νὰ «παράγουν, νὰ ἐγκρίνουν, νὰ διανέμουν καὶ νὰ προσφέρουν ἠθικὰ ἀποδεκτὰ ἐμβόλια ποὺ δὲν δημιουργοῦν προβλήματα συνείδησης».

Στὸ σημεῖο αὐτὸ καλὸ εἶναι νὰ ἐνθυμηθοῦμε καὶ τὴν περίεργη ἀπόφαση ποὺ ὑπέγραψε ὁ πρώην Ἀμερικανὸς πρόεδρος Ὀμπάμα καὶ ἀφοροῦσε ὄχι μόνο τὴν νομιμοποίηση ἐκτρώσεων μέχρι καὶ τὸν 8ο μήνα τῆς κύησης ἀλλὰ καὶ τὴν χρησιμοποίηση τῶν φονευθέντων ἐμβρύων γιὰ ἰατρικοὺς λόγους…

Δημιουργεῖται λοιπὸν ἕνα δογματικὸ ζήτημα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ ὁποῖο ἔχει νὰ κάνει ἀπὸ τὴ μία μὲ τὴν καταδίκη τῶν ἐκτρώσεων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὴ χρησιμοποίηση κυττάρων τῶν φονευθέντων ἐμβρύων γιὰ λόγους ὑγείας.

 

Συνέβη τὸ 1850 στὴν Ἀθήνα.

Ὁ ἁγιασμὸς ἔδιωξε τὴν πανδημία.

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

κείνη τὴν χρονιὰ ἀπειλήθηκε ἡ ζωὴ χιλιάδων ἀνθρώπων ἀπὸ χολέρα. Κάθε ἡμέρα ἔφευγαν ἀπὸ τὴν ζωὴ ἑκατοντάδες. Φόβος καὶ τρόμος κατέλαβε τοὺς πάντες. Ὁ τότε Γενικὸς ἀρχίατρος τοῦ κράτους ἀδύναμος καὶ ἀνήμπορος νὰ προσφέρει βοήθεια, κρύφθηκε ἀπὸ φόβο. Δὲν τὸν εὕρισκαν πουθενά. Μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὸ λαό, ὅπως πάντοτε, ἦταν ἡ περιφρονημένη καὶ διωκόμενη ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ πραγματικὴ πνευματικὴ μάνα καὶ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι, ἐνῶ στὶς δυσκολίες οἱ πολιτικοὶ ταγοὶ στρίβουν, κρύβονται, φυγομαχοῦν ἢ κριτικάρουν καὶ δίδουν ὁδηγίες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ  ποιμένες βρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀγώνα γιὰ στήριξη, ἐνίσχυση καὶ παροχὴ βοηθείας τοῦ εὐκολόπιστου καὶ πάντα προδομένου λαοῦ.

Στὴν κρίσιμη ἐκείνη ὥρα, ὅπου ὁ λαὸς ἀγωνιοῦσε καὶ οἱ ὑπεύθυνοι μουδιασμένοι ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὸ προσκήνιο, ὄρθωσε τὸ ἀνάστημα του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ κάλεσε τοὺς  φοβισμένους κατοίκους τῆς πόλεως στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό. Μέσα σὲ κλίμα συγκινήσεως καὶ ἀγωνίας στήριξε τὸν λαό, ἐνέπνευσε  πίστη καὶ καλλιέργησε ἐλπίδα τελώντας τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ. Οἱ ψυχὲς ἀναθάρρησαν καὶ χιλιάδες λαοῦ, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἱερεῖς λιτάνευαν τὶς ἱερὲς εἰκόνες. Ἀτέλειωτες σειρὲς εὐσεβῶν Χριστιανῶν διέσχιζαν τοὺς κεντρικοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας. Στὶς πλατεῖες Συντάγματος καὶ Ὁμονοίας γονατιστοὶ χιλιάδες λαοῦ, μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δάκρυα στὰ μάτια, κραύγαζαν τὸ «Κύριε ελέησον..»

Οἱ ξένοι, κυρίως Προτεστάντες, ποὺ διαφέντευαν τὸν τόπο, ἔλεγαν ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι τρελάθηκαν μαζικὰ καὶ ὁδηγοῦνταν στὴν αὐτοκαταστροφή. Γιατὶ ἀντὶ νὰ ἀπομονωθοῦν, γιὰ νὰ προστατευθοῦν, συνωστίζονταν στὸν Ναὸ καὶ στὴν λιτανεία μὲ ἄμεσο κίνδυνο ἡ ἐπιδημία νὰ φουντώσει καὶ νὰ λάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις. Ὅμως, οἱ φόβοι τους, καθαρὰ ἀνθρώπινοι, διαψεύσθηκαν. Ἡ ἐπιδημία σταμάτησε ἀμέσως. Κανένα νέο κρούσμα καὶ κανένα νέο θύμα δὲν παρουσιάσθηκε  τὶς ἑπόμενες ἡμέρες. Ὁ Ἁγιασμὸς στὰ χέρια τῶν πιστῶν ὑπῆρξε τὸ δραστικότερο φάρμακο, τὸ ἰσχυρότερο ἀντιβιοτικό. Στὴν δύναμη τοῦ ἁγιασμοῦ κανένα μικρόβιο δὲν ἀντιστέκεται. Αὐτὸς μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἐσταυρωμένου ποὺ κρύβεται μέσα του εἶναι τὸ δυνατότερο φάρμακο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐμβόλιο ποὺ προληπτικὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ. Ὁ Ἁγιασμὸς συνιστᾶται νὰ τὸν πίνουμε, νὰ τὸν ραντίζουμε, νὰ τὸν ἔχουμε πρὸς «πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον».

 

 

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *