Στόχος ἐμφανῶν καὶ ἀφανῶν Χριστιανομάχων ἡ Θεία Κοινωνία

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Θεολόγος-Δημοσιογράφος

 

Ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ  ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὰ ἔχουν βάλει μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ πρώτη ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἐπιχειρεῖ στὸ ὄνομα δῆθεν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (τέχνασμα τῆς Νέας Τάξης) καὶ ὄχι μόνο νὰ ἀποψιλώσει ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ κοινωνία τὶς ἀξίες καὶ τὴν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ δεύτερη ἄφησε παντελῶς ἀκατήχητο τὸ λαὸ καὶ φόρεσε φαρδιὰ –πλατιὰ  τὸ γνωστὸ φαρισαϊκὸ μοντέλο τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁδηγώντας τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ μία πρωτοφανῆ ἐκκοσμίκευση…

Ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία λοιπόν πιεζόμενη μὲ διάφορους τρόπους ἀπὸ τοὺς ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας καὶ τῶν σύγχρονων ὀργάνων αὐτῆς, ὅπως λ. χ. τὴ μιαρὴ λέσχη Μπίλντερμπεργκ καὶ ὀργανώσεις, ποὺ ἐργάζονται μεθοδικὰ νὰ ἐπιβάλλουν μία Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἐχθρεύεται καὶ πολεμᾶ μανιωδῶς τὴν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δεξιὲς καὶ ἀριστερὲς κυβερνήσεις ὑποκινούμενες καἰ ἐμφορούμενες ἀπὸ τὶς φιλοσοφικὲς ἑωσφορικὲς ἀντιλήψεις τῶν τεκτονικῶν στοῶν, ὄχι μόνο καταργοῦσαν τὴ λειτουργική τάξη καὶ τὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη, ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀλλὰ ἐμφανῶς προπαγάνδιζαν τὸ σατανικὸ πλαίσιο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἀπώτερος στόχος τους ἦταν καὶ εἶναι νὰ ἀπομακρύνουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὰ σωτήρια νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀποκόπτοντάς τον ἀπὸ τὶς ρίζες του. Ἐπιγραμματικὰ θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ «μεγάλα» σατανικὰ κατορθώματα τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Κι αὐτὸ γιατί σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ θέλαμε τόμους ὁλάκερους γιὰ νὰ περιγράψουμε τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς πίστεως.

Α. Ἀλλοίωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ

Β. Θεσμοθέτηση πολιτικοῦ γάμου

Γ. Νομιμοποίηση τῆς πορνείας

Δ. Ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας

Ε . Νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων

Στ. Νομικὲς διευκολύνσεις τοῦ διαζυγίου

Ζ. Ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες

Η. Ἀποδοχὴ καὶ στήριξη τῶν σχεδίων μουσουλμανοποίησης τῆς κοινωνίας (λαθρομεταναστευτικὸ- δημιουργία πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν- ἰσλαμικός φονταμενταλισμὸς)

Θ. Καθιέρωση τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης

Ι. Νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας

ΙΑ Ψήφιση νόμου περὶ ἀλλαγῆς φύλου ἀκόμη καὶ γιὰ 15χρονους

ΙΒ. Διδαχὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας μέσω τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες ἐκπαίδευσης ἀκόμη καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα  κατὰ τὰ προβλεπόμενα τῆς περιβόητης ἔκθεσης Μπίλντερμπεργκ (πρόσφατο νομοσχέδιο Κεραμέως)

ΙΓ. Ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τοῦ Θεοῦ

ΙΔ. Πολεμικὴ δεκαετιῶν κατὰ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν μὲ στόχο τὴν ὑποβάθμιση –κατάργησή του

ΙΕ. Σχέδια κατάργησης τῆς καμπάνας καὶ ἀπομάκρυνσης τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὰ Δημόσια κτίρια

ΙΣΤ . Ποινικοποίηση καὶ μεθοδευμένη προπαγάνδα κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν

ΙΖ. Προετοιμασία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἄνευ ὅρων ἀποδοχὴ τοῦ σφραγίσματος

Τὰ ἀνωτέρω «κατορθώματα» μαζὶ μὲ μία πληθώρα ἄλλων ἀποτελοῦν τὰ φαρμακερὰ βέλη ποὺ ἐκτόξευσε τὰ τελευταῖα χρόνια κατὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Θεὸς ὅμως, εἶναι πολὺ ψηλὰ καὶ τὰ βέλη, ὅπως ἦταν καὶ εἶναι φυσικὸ πέφτουν στὰ κεφάλια τους, ὅπως ἀναφέρει γέροντας ἀσκητὴς ἀπό τὰ Ἄγραφα. Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ διατεταγμένες ἐντολὲς τῶν ξένων κέντρων, ποὺ κρατοῦν τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας στὴν Ἑλλάδα πρὸς τὰ ἐπιχώρια ὄργανά τους ἀνεξαρτήτως πολιτικοῦ χρώματος.

Θὰ μείνουμε ὡστόσο, στὰ δύο πιὸ πρόσφατα «ἐπιτεύγματα» τῆς ἔχουσας ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντορθόδοξο μένος  παρούσης κυβέρνησης Μητσοτάκη.  Μὲ προσωπικὴ ἀπόφασή του ὁ νῦν πρωθυπουργὸς σφράγισε τοὺς ὀρθόδοξους ἱεροὺς ναοὺς ἐπικαλούμενος τὸ φόβο τοῦ κορωνοϊοῦ, στερώντας γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικὰ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς νὰ ἑορτάσουν τὸ Πάσχα, στερώντας τὴν ἐλευθερία τῆς λατρείας καὶ ποινικοποιώντας τὴ Θεία Κοινωνία, ποὺ γιὰ τὸν συνειδητὸ πιστὸ ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς Ἀνάστασης. Καὶ δὲν ἔφθανε μόνο αὐτὸ ἀλλὰ μὲ ἐντολὴ τῆς κυβέρνησης ἀσκήθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικὰ ποινικὲς διώξεις κατὰ  τῶν Μητροπολιτῶν Κυθήρων Σεραφεὶμ καὶ Κερκύρας Νεκταρίου καὶ δύο ἱερέων τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου καὶ τοῦ π. Χριστοφόρου Γουρλῆ, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Χίου. Οἱ δύο Μητροπολίτες γιατί παραβίασαν δῆθεν τὶς ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης. Συγκεκριμένα ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ διασύρθηκε ἀπὸ τὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸ σύστημα ΜΜΕ ἐπειδὴ ἄνοιξε τοὺς Ἱεροὺς Ναούς. Ὁδηγήθηκε στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα καὶ ἐξαναγκάστηκε –πιθανὸν πιεζόμενος- καὶ ἀπὸ συνεπισκόπους του νὰ σφραγίσει τελικὰ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς…

Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος, ὡς κοινὸς ἐγκληματίας ὁδηγήθηκε στὸν ἀνακριτὴ γιατί ἔκανε περιφορὰ τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος! Ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς ἔγινε πρώτη εἴδηση στὰ ἀδηφάγα μέσα ἐνημέρωσης καὶ ἀσκήθηκε ἡ διαδικασία τοῦ Αὐτοφώρου, ἐπειδὴ κοινώνησε δύο παιδιὰ καὶ ὁ π. Χριστοφόρος Γουρλῆς συνελήφθηκε ἐπειδὴ ἄνοιξε τὸ ναὸ σὲ πιστοὺς νὰ προσκυνήσουν τὸ Μ. Σάββατο.

Μάλιστα τοῦ ἐπιβλήθηκε καὶ πρόστιμο 5000 εὐρώ. Σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς χώρας ὑπῆρχε ἔντονη παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαταγὴ νὰ ἐπιβάλλουν τὰ μέτρα τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας.

Ἀντίστοιχα τὰ μέτρα δὲν ἐφαρμόστηκαν στὶς συγκεντρώσεις τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺ ΜΕΡΑ25 στὸ Σύνταγμα. Οὔτε μέτρα ἐφαρμόστηκαν, οὔτε εἰσαγγελέας παρενέβη, οὔτε πρόστιμα ὑπῆρξαν. Γι’ αὐτούς φαίνεται πώς ἰσχύει ἄλλο σύνταγμα καὶ ἄλλοι νόμοι.

Ἀλλά καὶ γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ κοινότητα καὶ τὰ τζαμιά ὑπῆρξε διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση… Ὡς γνωστὸ οἱ μουσουλμάνοι γιορτάζουν ἐλεύθερα ραμαζάνι μὲ ἀνοικτὰ μεγάφωνα, μὲ ντορβάδες καὶ τυμπανοκρουσίες σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ποὺ γιόρτασαν στὰ μπαλκόνια τους, ἐνῶ εἶχε ρητῶς ἀπαγορευτεῖ ἡ χρήση μεγαφώνων καὶ οἱ κωδωνοκρουσίες.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ἐξάλλου ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς καραντίνας, τὴ στιγμὴ δηλαδὴ ποὺ οἱ Ἕλληνες Πολίτες ἦταν κλεισμένοι στὰ σπίτια τους,  ἡ παροῦσα ὑπόδουλη κατὰ τὴν ἄποψή μας κυβέρνηση ἄδραξε τῆς εὐκαιρίας καὶ μετέφερε ἀπὸ τὰ νησιὰ σὲ δομὲς φιλοξενίας στὴν ἐνδοχώρα μεγάλο ἀριθμὸ λαθρομεταναστῶν, προχωρώντας σὲ ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν. Οἱ κρυφοὶ καὶ φανεροὶ χριστιανομάχοι ἄλλωστε γνωρίζουν πολὺ καλὰ νὰ χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργαλεῖο τὸν μουσουλμανικὸ φονταμενταλισμὸ γιὰ νὰ ἐξοστρακίσουν καὶ νὰ καταστρέψουν τὸν χριστιανισμὸ στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ δημιουργήσουν πολυπολιτισμικὲς ποικιλοτρόπως ἐλεγχόμενες κοινωνίες…

Ἡ κυβέρνηση λοιπὸν προπαγανδίζοντας ὑπὲρ τοῦ δέοντος τὸ φόβο τοῦ θανάτου, ὄχι γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν φανεῖ ἡ πολιτικὴ γύμνια της (βλ. τραγικὴ κατάσταση τοῦ συστήματος ὑγείας)  ταυτίστηκε σὲ ἀπόλυτο σχεδὸν βαθμὸ μὲ τὰ μοχθηρὰ σχέδια τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ σὲ μία μίνι πρόβα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Κυβερνητικὰ ἀνώτατα στελέχη ὅπως ἡ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ἡ ὁποία συμμετεῖχε στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ καὶ ὁ Ἠλίας Μόσιαλος, πρώην ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ νῦν σύμβουλος τῆς κυβέρνησης γιὰ τὰ θέματα τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔμμεσα ἡ πρώτη καὶ ἄμεσα ὁ δεύτερος, ἐτάχθησαν κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ ἴδιοι ἀπέχουν πολύ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ δὴ τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν τουλάχιστον συχνὴ σχέση μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἁπλῶς ὁ στόχος τους εἶναι νὰ ἐνισχύσουν τὸ φόβο στοὺς χαλαροὺς καὶ ὀλιγόπιστους ἢ ἀδιάφορους χριστιανοὺς ἐξυπηρετώντας συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοία (αὐτὸ τὸ γνωρίζει ὁ Θεὸς) σχέδια τῶν πολεμίων τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ πρώτη, ἡ κ. Νίκη Κεραμέως, ἡ ὁποία διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ πλειάδα ἀνύποπτων ἱεραρχῶν καὶ ἱερέων, ἦταν προσεκτικὴ στὶς δηλώσεις της. «Δὲν ὑπεισερχόμαστε σὲ θέματα πίστης, οἱ εἰδικοὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ γιὰ τοὺς τρόπους μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ αὐτοὶ περιλαμβάνουν καὶ τὸ σάλιο», εἶπε χαρακτηριστικά! Οὐσιαστικά, ἀποτρέπει μὲ τὴ δήλωσή της ἡ ὑπουργὸς τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν προσέρχονται στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ νὰ μὴν κοινωνοῦν ἐπικαλούμενη τοὺς ἀνώνυμους εἰδικούς… πιθανὸν γιὰ νὰ μὴν τοὺς ἐκθέσει! Ἀλλὰ γιὰ νὰ κρατήσει τὶς ἰσορροπίες ἀναφέρει ὅτι δὲν ἐπεισέρχεται σὲ θέματα πίστεως. Αὐτὸ ἀκριβῶς δείχνει καὶ τὸ βαθμὸ τῆς πίστης της καὶ τῆς σχέσης της μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀνάλογη ἦταν καὶ ἡ θέση της γιὰ τὴν χρήση τῆς μάσκας ἐντὸς τῶν Ναῶν.   «Ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν χρήση τῆς μάσκας, γιατί ἐκεῖ εἶναι εὐπαθεῖς ὁμάδες», τόνισε. Ἴσως ἀγνοοῦσε τὶς δηλώσεις καὶ τὶς παρεμβάσεις δύο κορυφαίων καθηγητῶν Ἰατρικῶν Σχολῶν τῆς κ. Γιαμαρέλου καὶ τοῦ κ. Ἀπόστολου Χατζητόλιου γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία. Ἡ πρώτη  δήλωσε εὐθαρσῶς ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δὲν μεταδίδει ἰοὺς  καὶ τόνισε ὅτι θὰ κοινωνήσει μόλις ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες καὶ ὁ δεύτερος εἶπε: «Ἐμεῖς ἀπαγορεύσαμε τὴν Θεία Κοινωνία, τὴν Μετάληψη γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει μετάδοση τοῦ ἰοῦ, μὲ τί; Μὲ τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ; Ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι μεταλαμβάνουμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ! Μὲ τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ λοιπόν, εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδοθοῦν ἀσθένειες; Αὐτὸ ἐξάλλου, ἀκόμη καὶ τυπικὰ ἐπιστημονικὰ νὰ τὸ πάρει κανεὶς δὲν ἔχει παρατηρηθεῖ! Ἐπὶ χρόνια, δὲν ἔχει ὑπάρξει περιστατικὸ μόλυνσης τοῦ Ἱερέως, ὁ ὁποῖος παίρνει στὸ τέλος ὅ,τι ὑπολείπεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο!»

Στὸ ἴδιο μῆκος μὲ τὴν  κ. Κεραμέως καὶ ὁ πρώην ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ καθηγητὴς τῆς Πολιτικῆς τῆς Ὑγείας τοῦ London School of Economics Ἠλίας Μόσιαλος, ὁ ὁποῖος σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Ἔθνος» ἐπεσήμανε: «Ἡ γνώμη μου εἶναι πὼς θὰ πρέπει νὰ ἀποφευχθεῖ (σ.σ. ἡ Θεία Κοινωνία) μὲ τὴ σημερινή της μορφή, μέχρι νὰ ἔχουμε ἀσφαλὲς ἐμβόλιο. Θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ ἐὰν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ διαφορετικὸ καὶ ἀσφαλῆ τρόπο.

 

 

Νὰ τονίσω ἐδῶ πὼς ὀ Αρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ἔχει καλέσει τοὺς πιστοὺς νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι Κοινωνία καὶ νὰ γίνουν δωρητὲς αἵματος καὶ πλάσματος. Αὐτὴ εἶναι μία ἔμπρακτη ἀπόδειξη ἀγάπης γιὰ τὸν συνάνθρωπό μας»!

Ἐνώπιον ὅλης αὐτῆς τῆς μεθοδευμένης πολεμικῆς κατὰ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος σφυρίζει ἀδιάφορα… Οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν κατήχηση τῶν πιστῶν, τοὺς ὁποίους ἐγκατέλειπε πάντοτε στὴν τύχη τους. Εὐτυχῶς ὑπῆρχαν ἅγιοι ἄνθρωποι ποὺ συμπλήρωσαν τὸ κατηχητικό της ἔργο τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ αὐλοκόλακες αὐτῶν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὶς δημόσιες σχέσεις, γιὰ ἐπενδύσεις καὶ ἐπιχειρηματικὲς πρωτοβουλίες, γιὰ ἀξιοποιήσεις ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν, γιὰ προγράμματα ΕΣΠΑ καὶ κρατικὰ κονδύλια, ἰσοπεδώνοντας τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Οἱ πενιχρὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὰ μάτια τῶν πιστῶν δὲν πτοοῦσαν τοὺς χριστιανομάχους. Οἱ τελευταῖοι φαίνεται πὼς ἐλέγχουν μεγάλο μέρος τῆς Ἱεραρχίας ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὴ στάση ὁρισμένων σὲ πολλὰ θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ ζητήματα. Ἐπέβαλλαν θὰ λέγαμε τὸ νοσηρὸ οἰκουμενισμὸ –ἐκκοσμίκευση σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς της, μ’ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνατρέπονται ἀκόμη καὶ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας μέσα ἀπὸ στυγνοὺς ἐκβιασμοὺς (βλ. δηλώσεις Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἰεροθέου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου), νὰ ἰσοπεδώνεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀξιοπρέπεια (βλ. Οὐκρανικὸ Ζήτημα), νὰ προωθεῖται ἡ ἕνωση μὲ τὴν αἱρετικὴ Δύση μέσω τῆς ἀγαπολογίας ( βλ. προσέγγιση μὲ τὸν Πάπα), νὰ ποδοπατεῖται τέλος ὁλάκερη ἡ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας (βλ. κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀνάρμοστες συμπεριφορὲς Ἱεραρχῶν πρὸς ἱερεῖς καὶ πιστούς, ποινικοποίηση τῆς Θείας Κοινωνίας, εὐτελισμὸς τῶν Μυστηρίων κ.ο.κ.).

Ἡ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς Ὀρθόδοξης πίστης ὡστόσο σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ δάκρυα ποὺ χύθηκαν ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἰδιαίτερα τὸ τελευταῖο διάστημα εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ προκαλέσουν τὴν ἐπέμβαση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ 77ος ψαλμὸς τοῦ Δαυὶδ ἄλλωστε δηλοῖ καὶ τὸν τρόπο αὐτῆς τῆς παρέμβασης τοῦ οὐρανοῦ, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ γέροντα ἀσκητὴ τοῦ Παγγαίου Ὄρους δὲν θὰ ἀργήσει. Ὁ νοῶν νοείτω!

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2020

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *