Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής: «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς! Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  τό Σάββατο 11 Ἀπριλίου

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ὁ «Στύλος Ὀρθοδοξίας» καὶ οἱ ἐκδόσεις «Ἀγαθὸς Λόγος» προσφέρουν στοὺς χιλιάδες ἀναγνῶστες τους δύο πνευματικὰ-ἐποικοδομητικὰ καὶ ἐπίκαιρα βιβλία ἀπαραίτητα γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς, ἰδιαίτερα τώρα ποὺ ἐξ ἀνάγκης μένουμε σπίτι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής:  «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς!

Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».

-Ἡ μετάνοια θὰ προλάβει πολλὰ δεινά. Θὰ δεῖτε! Θὰ δεῖτε!

-Τὸ νυστέρι τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ δὲν θὰ  ἐπιτρέψει ὁ Χριστὸς νὰ εἰσχωρήσει βαθειά στὶς πληγὲς τοῦ ἐγωισμοῦ μας… Γιὰ τὸ χατήρι τῆς Παναγίας  θὰ βγεῖ πολὺ ἐλαφριά ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἀμαρτίας. Δὲν θὰ νιώσουμε κἄν τὸ μαχαίρι

-Ἡ Ἁγία Θεοτόκος βοηθᾶ νὰ μὴν εἶναι μεγάλος ὁ πόνος!

-Μὴν φοβᾶστε. Ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου

Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Δίδαξον  τοὺς πάντας μετάνοιαν, ταπείνωσιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, ἵνα ἀποφύγωσιν τὴν ἀνίατον ταύτην ἀσθένειαν. Μόνον διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς προσευχῆς, τοῦ εὐχελαίου, τοῦ ἁγιασμοῦ μου. Οὕτως ἀποφυγεῖν τὴν ἀνίατον ταύτην ἀσθένειαν».

-Σπεύδουμε τάχιστα στὸν Χριστό μας, στὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε γενόμενοι χριστοφόροι.

-Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, οἱ δύο Πασχαλιὲς καὶ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα

Γράφουν, ὁ  Ἡλίας Καλλιώρας, καθηγητής  διεθνονολόγος, συγγραφέας, πρώην βουλευτής, Διονύσης Μακρῆς, Δημοσιογράφος-Θεολόγος-συγγραφέας, Χαράλαμπος Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Θεοπούλα Παναγιώτου Θεολόγος-Ψυχολόγος .

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Θεία Κοινωνία ἀντίδοτο στὶς πανδημικὲς νόσους

Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἄμεση σύνδεση πιστοῦ καὶ Θεανθρώπου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία

Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ

-Μέχρι πότε θὰ ἀγκιστρωνόμαστε στὸ ἅρμα τοῦ Σατανᾶ καὶ θὰ ὑποκλινόμαστε στὰ τερτίπια τῆς Νέας Τάξης;

-Ποιὸς πραγματικὰ φταίει γιὰ τὴν κατάντια τῆς κοινωνίας μας…

-Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνήνεσε μὲ φθηνὲς-ἀστεῖες δικαιολογίες στὴν ἐνίσχυση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ταυτιζόμενη μὲ κοσμικὲς ἀντιλήψεις, κλείνοντας ἑρμητικὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ  ἀποκρύπτοντας πὼς ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ὁ εὐτελισμὸς τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος

Ὅπως εἶπε σύγχρονος ἅγιος γέροντας, αὐτοὶ ποὺ καπηλεύονται τὶς ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμπαθῶς τὶς κραδαίνουν πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν πιστῶν εἶναι οἱ μεγαλύτεροι δολιοφθορεῖς τοῦ σωματός Του, ἤτοι τῆς ἐκκλησίας Του! Κυρίως ἐπίσκοποι …

ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ὁ πρωθυπουργός

Ποῦ ξανακούσθηκε νά ἀποφασίζουν ὀλιγόπιστοι καί δειλοί ἀρχιερεῖς νά κλείνουν τίς ἐκκλησίες

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γέροντας Γερβάσιος Ραπτόπουλος: Ὁ ἀκάματος φίλος τῶν φυλακισμένων

Ὁ Ἅγιος Ληστὴς τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου

 ΜΝΗΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 Ὁ Κλεφταρματωλὸς Καραϊσκάκης καὶ οἱ τωρινοί… κλεφτοαμαρτωλοὶ

ΕΡΕΥΝΑ

Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας

Ἀναγκαία ἡ ἀλλαγή στρατηγικῆς μέσω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δόγματος τῆς ἐνεργητικῆς ἀποτροπῆς

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

 Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Θὰ διωχθεῖτε, θὰ κάνετε χιλιόμετρα γιὰ νὰ βρεῖτε ὀρθὸν ἱερέαν»

Τὶς ἐκκλησίες θὰ τὶς κλείσουν καὶ θὰ βάζουν φόρους μεγάλους, ἀβάστακτους γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ τοὺς πληρώσουν καὶ θὰ τὶς κλείνουν. Ὅποιος θὰ λειτουργεῖ θὰ διώκεται.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας

Ἀναγκαία ἡ ἀλλαγή στρατηγικῆς μέσω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δόγματος τῆς ἐνεργητικῆς ἀποτροπῆς

ΔΙΕΘΝΗ

Στὴν τελικὴ εὐθεία ἡ διάλυση τῆς  Τουρκίας!

Σύντομα θὰ πέσει αὐλαία στήν δυναστεία τοῦ Ταγίπ Ἐρντογὰν

ΕΥ ΖΗΝ

Νοιάζονται γιά … τὴν ὑγεία μας ἐνῶ μᾶς ταΐζουν δηλητήρια!

Κανείς δὲν μιλᾶ γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων ποὺ πεθαίνουν κατ’  ἔτος ἀπό τὸν καρκίνο. Γιατὶ ἄραγε;

Καρκινογόνες χημικὲς οὐσίες ἔχουν προστεθεῖ καὶ σὲ προϊόντα προσωπικῆς ὑγιεινῆς. Τὰ Parabens εἶναι μία χημικὴ ἕνωση ποὺ βρέθηκε σὲ προϊόντα καθημερινῆς ὑγιεινῆς ὅπως κρέμες, make-up, ἀφρὸς ξυρίσματος, λοσιὸν μαυρίσματος καὶ ὀδοντόκρεμα. Βρίσκονται ἐπίσης σὲ πολλὲς μάρκες ἀποσμητικοῦ μασχάλης.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Μέσω Κορωνοϊοῦ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ σφράγισμα!

Ἐπωνύμως πλέον οἱ Σιωνιστὲς καὶ οἱ μαριονέττες μιλοῦν γιὰ «ψηφιακὰ πιστοποιητικά» καὶ οἱ κυβερνήσεις ἑτοιμάζονται γιὰ τὸν … «ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ» τῶν πολιτῶν τους

Ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια κυβερνήσεις καὶ ἐταιρίες χρησιμοποιοῦν τεχνολογίες παρακολούθησης γιὰ τὸν ἐντοπισμό, ἔλεγχο καὶ χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων. Τώρα, λόγω τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει μία σημαντικὴ ἀλλαγή, διότι, περνᾶμε ἀπὸ τὴν ἐκτὸς σώματος παρακολούθηση στὴν κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα παρακολούθηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

Ἐργαλειοθήκη τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης ὁ ΟΗΕ…

Πλασιὲ τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης ὁ Γιῶργος Παπανδρέου…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ἡ μάνα τοῦ Εὐαγόρα:

«Χαλάλι τῆς πατρίδας μου, τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου».

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οἱ κατά καιροὺς ψευδομεσσίες τῶν Ἑβραίων!

Γιατὶ οἱ Σιωνιστές, ποὺ ἐλέγχουν καὶ τὸ ἀμερικανικὸ ΝΑΤΟ, θεωροῦν τὰ Σκόπια ἱερὴ πόλη καὶ θέλουν διακαῶς νὰ κατασκευάσουν τὸ μεγάλο ψευδομακεδονικὸ κράτος!

Ἡ λύση γιὰ τοὺς καμπαλιστὲς Ἑβραίους-Σιωνιστὲς γιὰ τοὺς κατὰ καιρούς μεσσίες θὰ ἦταν νὰ τοὺς βάλουν στὴν ἄκρη καὶ νὰ ἐργαστοῦν ἀπὸ μόνοι τους, ὥστε νὰ δημιουργήσουν τὴν παγκόσμια καὶ αἰώνια αὐτοκρατορία τῶν ὀνείρων τους…

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ὁ θρίαμβος τοῦ χριστιανισμοῦ κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ

Πρώην ἰσχυρὰ στελέχη τοῦ κομμουνισμοῦ μιλοῦν γιὰ τὸ πῶς τοὺς κέρδισε ὁ Χριστὸς

Στό τεῦχος αὐτό γράφουν ὁ ἐπίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ε. α Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος, ὁ Εὐστράτιος Κλούρας, Νομικός πολιτικός Ἐπιστήμων, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Δημήτριος Κλούρας, Νομικός, πρώην γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Αναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ Ἰωάννης Ἀραβανῆς, Κτηνίατρος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Ἰωάννης Παλαιτσάκης, νομικός πρώην Διευθυντής τῆς ΕΡΤ, ὁ πρωτοπρ. Εὐστάθιος Κολλᾶς, πρώην πρόεδρος ΙΣΚΕ, Ἐκκλησιαστικός Συνήγορος, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Ἀναλυτής, ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος, ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, ἁγιολόγος κ. ἄ.

ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο

Ἀπό τό Σάββατο 11 Ἀπριλίου σέ ὅλα τά περίπτερα! Ἕνα ἀκόμη ἀποκαλυπτικό τεῦχος.

 

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *