Βιολογικὸ ὅπλο ὁ Κορωνοϊὸς…

Φοβερὲς ἀποκαλύψεις περὶ τῆς αἰτίας τῆς διάδοσης τῆς θανατηφόρου πανδημίας ἀπό γέροντα ἀσκητή τοῦ Παγγαίου Ὄρους

Τοῦ Διονύση Μακρῆ

«Ὁ ἄτιμος  (σημ. ὁ διάολος) βρίσκει πάντα πατήματα τὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, τὴν περίοδο τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς μετανοίας γιὰ νὰ χαλάει τὴν πορεία τοῦ Χριστιανοῦ πρὸς τὸ Πάσχα καὶ τὴν Ἀνάσταση. Σπέρνει τώρα τὸ φόβο τοῦ θανάτου γιὰ νὰ στερήσει τὴ ζωὴ ἀπὸ τοὺς ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους. Καὶ ΖΩΗ ἂς μὴν λησμονοῦμε εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Ἔβαλε λοιπὸν τὰ ἐπὶ γῆς πειθήνια καὶ τυφλὰ ὄργανά του, αὐτὰ ποὺ ζοῦν πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ,  νὰ σκορπίσουν τὴν κορωνίδα τῶν ἰῶν, προκειμένου νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κοσμάκη, νὰ μειώσουν τὸν πληθυσμὸ καὶ κυρίως νὰ καταληστέψουν καὶ νὰ λεηλατήσουν τὶς οἰκονομίες τῶν λαῶν.

Καὶ τὸ ἔπραξε ὁ ἄτιμος, ἀφοῦ πρῶτα ἐπέβαλλε στὸν ἄνθρωπο νὰ θέσει ὡς κορωνίδα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του τὴν ἁμαρτία! Τὸν ἐξουθένωσε κάνοντας τὴν ἁμαρτία μόδα. Τὸν ἄφησε ἀθωράκιστο, γυμνὸ στὰ χτυπήματά του. Καὶ τώρα ἐπιχειρεῖ σκανδαλωδῶς νὰ γκρεμίσει καὶ τὸ τελευταῖο ὀχυρό, ποὺ θωρακίζει τὸν ἄνθρωπο, τὴ Θεία Κοινωνία. Νὰ φέρει πλήγματα στὸν τόπο συνάντησης τῆς θριαμβεύουσας μὲ τή στρατευόμενη Ἐκκλησία. Τὶ λέτε χριστιανοὶ μου θὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ τὰ καταφέρει; Ἐ! ὄχι, δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ὑφαρπάξει μὲ τὰ κάθε λογῆς ἄθεα ταγκαλάκια, ποὺ ἐπιστρατεύει τὸ θησαυρὸ τῆς ΖΩΗΣ, τὸν Χριστό μας, τὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων. Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ θάνατο, λίγες ἡμέρες πρὶν τὴν Ἀνάσταση», εἶπε ὁ γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους, λύνοντας τὴ σιωπὴ του ἔπειτα ἀπὸ μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Καὶ πρόσθεσε: «Εἶναι θυμωμένος (ὁ διάολος) γιὰ ἕνα ἐπιπλέον λόγο, γιατί τοῦ χάλασαν τὰ καρναβάλια καὶ ξερνᾶ τώρα τὴν κακία του κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Μᾶς πιέζει μὲ τὶς στρατιὲς τῶν δυστυχισμένων, ποὺ μάζεψε στὸν Ἔβρο καὶ στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μᾶς πιέζει μὲ τοὺς κάθε λογῆς ἐγχώριους Δούρειους Ἵππους, ποὺ δροῦν ἀνεξέλεγκτα μέσα στὸν ἁγιασμένο ἀπὸ τὸ αἷμα μαρτύρων αὐτὸν τόπο. Μᾶς πιέζει μὲ τὸν Κορωνοϊό. Ἀλλὰ γράψτε το! Θὰ κάνει μία τρύπα στὸ νερό. Θὰ φάει τὰ μοῦτρα του καὶ πάλι. Ἡ Παναγία μας, οἱ ἅγιοί μας καὶ ὁλάκερες στρατιὲς ἀγγέλων προφυλάσσουν καὶ θωρακίζουν τὴν Ἑλλάδα μας.  Μικρὲς θὰ εἶναι οἱ πληγές μας, ἀσήμαντες γρατζουνιές.

Καὶ νὰ τὸ γράψεις μὲ μεγάλα γράμματα. «Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΟΝΟΝ ΖΩΗ»! Καὶ ὅποιος προσέρχεται μὲ πίστη στὸ Ἅγιον Ποτήριον καὶ μὲ καθαρὴ τὴν καρδιὰ ἀπὸ τὴν θεία Ἐξομολόγηση θὰ μεταλαμβάνει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, θωρακίζοντας τὸν ἑαυτό του ἀπό κάθε ἐπιβουλὴ τοῦ ἐχθροῦ, ἀπό κάθε νόσο. Νὰ κοινωνεῖς ἄφοβα χριστιανέ μου. Νὰ ἀσπάζεσαι τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ νὰ φιλᾶς τὸ χέρι τοῦ παπᾶ. Ἐξ αὐτῶν μόνο εὐλογίες ἔρχονται καὶ ἰάσεις, ἀκόμη καὶ ἀνίατων ἀσθενειῶν».

Τὰ λόγια καὶ οἱ νουθεσίες τοῦ γέροντα ἀσκητῆ διατυπώνονται τὴ στιγμὴ, ποὺ στίφη ἀπὸ φαρμακερὰ βέλη τοῦ πονηροῦ ἐκτοξεύονται γιὰ νὰ πλήξουν τὸ ἔργο τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἐκτοξεύονται, ὄχι ἀπὸ πιστοὺς καὶ ἀμιγῶς συνειδητοποιημένους χριστιανοὺς ἀλλὰ ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἀπροκάλυπτα καὶ  δημοσίως δηλώνουν ἄθεοι καὶ ἀδιάφοροι στὰ τῆς πίστεως θέματα. Ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του, πέραν αὐτῆς τῆς φαρισαϊκῆς ἐπίσκεψης στὸ ναὸ γιὰ τὴν ἄγρευση ψήφων.

Αὐτὸ καὶ μόνο φανερώνει πὼς ὅλος αὐτὸς ὁ πόλεμος ἔχει ὡς κέντρο καὶ ἀφετηρία τὸν ἑωσφόρο. Ἄλλωστε, εἶναι ἀλήθεια ὅτι πάντοτε σὲ περιόδους νηστείας, ὁ διάολος ἐπιχειρεῖ νὰ σπείρει κάθε λογῆς ἀμφιβολίες ἀπιστίας, ὥστε νὰ ἀπομακρύνει τὸν πιστὸ ἀπὸ τὴ σταυροαναστάσιμη πορεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ νὰ καταστρἐψει τὴν πορεία τῆς μετανοίας του. Ἁπλῶς αὐτὴ τὴ φορά, δὲν ἔβγαλε τὰ γνωστὰ βλάσφημα ντοκιμαντὲρ τοῦ «ἱδρύματος» Ροκφέλερ περὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μετέδιδε κάθε χρόνο τὴ Μ. Ἑβδομάδα, ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς «Σκάϊ» οὔτε τὶς κατασκευασμένες εἰδήσεις περὶ ἀρχαιολογικῆς δῆθεν ἀποκάλυψης εὕρεσης «τῶν ὀστῶν τοῦ Ἰησοῦ» ἤ τοῦ κώδικα ποὺ παρουσίαζε τὸν Σωτῆρα Χριστὸ ὡς σύζυγο τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς καὶ πατέρα τεσσάρων παιδιῶν!!! κ.ο.κ.

Προβληματιζόμαστε ἐπίσης ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ θανατηφόρος ἰὸς εἶχε προβλεφτεῖ σὲ βιβλίο,  ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1981 καὶ κατέγραφε ἀκόμη καὶ τὴ συγκεκριμένη πόλη τῆς Κίνας ἀπὸ ὅπου θὰ ξεκινοῦσε ἡ διάδοσή του! Αὐτὴ τὴ στιγμὴ μάλιστα ἔχει ἐπιφέρει τὰ μεγαλύτερα πλήγματα ἐκτός τῆς Κίνας, ποὺ πέραν τῶν χιλιάδων θανάτων, ὑπέστη καὶ οἰκονομικὴ κατολίσθηση, στὸ Ἰρὰν, τὸ ὁποῖο παρουσιάζεται ὡς κράτος «τρομοκράτης» καὶ στὴν Ἰταλία, στὸ κέντρο τοῦ Παπισμοῦ. Τί λέτε εἶναι τυχαῖο;

Προσωπικὰ εἶμαι πεπεισμένος πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα νέο βιολογικὸ ὅπλο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τὸ ὁποῖο εἶχε προαναγγελθεῖ σὲ ἀνύποπτο χρόνο ἀπὸ ἡγετικά της στελέχη γιὰ νὰ ἐπιφέρει πέραν τῶν θανάτων σὲ ἀνθρώπους καὶ ἀφαίμαξη τῶν οἰκονομιῶν παγκοσμίως κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ κρὰχ τοῦ 1929. Τὰ βιολογικὰ ὅπλα ἔχουν τὸ φυσικὸ προνόμιο ἀφενὸς μὲν νὰ μὴν ἐνοχοποιοῦν αὐτοὺς ποὺ τὰ ὁπλίζουν καὶ ἀφετέρου νὰ προκαλοῦν φόβο, τὸν ὁποῖο μποροῦν νὰ διαχειρίζονται ἀμιγῶς πρὸς τὸ συμφέρον τους… Ἡ διαχείριση τοῦ φόβου τοὺς βοηθᾶ νὰ λεηλατοῦν περιουσίες τῶν λαῶν ἐνόψει τῆς ἐπίμονης προσπάθειας ποὺ καταβάλουν νὰ ἐπιβάλλουν τὴν παγκοσμιοποίηση.

Ὁ γέροντας ἀσκητὴς ἐν τῇ ῥύμῃ τοῦ λόγου του προέβη στὴν ἀποκάλυψη ὅτι ὁ ἰὸς διαδόθηκε ἀπὸ πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὄργανα τοῦ πονηροῦ, φωτογραφίζοντας τὶς ΗΠΑ. Ἐκεῖ ἀκριβῶς «βασιλεύει» τὸ λεγόμενο βαθὺ κράτος, τὸ ὁποῖο ἐπιμελῶς στρώνει τὸ δρόμο τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔχουν πολλοὺς λόγους λοιπὸν οἱ ἐκφραστὲς αὐτοὶ τῆς ἀνομίας νὰ ἐπιφέρουν ἄλλο ἕνα βαρύτατο πλῆγμα στὴν ἀνθρωπότητα. Ἕνα πλῆγμα  ἀνάλογο μ’ αὐτὸ ποὺ προξένησαν μὲ τὴν πτώση τῶν Δίδυμων Πύργων μέσω τῆς ὁποίας ἄλλαξαν τότε ὁλόκληρη τὴν πολιτικὴ φιλοσοφία σὲ παγκόσμια κλίμακα. Κάτι τέτοιο ἐπιχειροῦν νὰ πράξουν καὶ τώρα μὲ τὴ διάδοση τοῦ Κορωνοϊοῦ καταρρακώνοντας τὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ ἐπιφέροντας ἐμμέσως μὲν πλὴν σαφῶς τὴ μάστιγα τῆς πείνας. Οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς στὰ «σοῦπερ μάρκετ» καὶ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων, ὡς δῆθεν μέτρο προστασίας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ἀποτελεῖ τὸ προοίμιο τῶν σατανικῶν σχεδίων τους.

Ὁ τακτικὸς ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ συχνὴ συμμετοχὴ μας στὰ μυστήρια τῆς Θείας Ἐξομολόγησης καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας γιὰ τοὺς πιστοὺς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀντίδοτο καὶ θὰ ἀποτελεῖ τὸ καλύτερο ἐμβόλιο στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ…

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 219 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

 

Συντάκτης

2 σχόλια για “Βιολογικὸ ὅπλο ὁ Κορωνοϊὸς…

  1. Δεν μας λέτε όμως πως θα πάρουμε αυτό το παντοδύναμο όπλο , αφού οι θείες λειτουργίες απαγορεύονται και όπως φαίνεται θα απαγορεύονται για αρκετό καιρό ακόμη …..

    1. Μη μένεις σε αυτά που ακούγονται. Πίστευε αυτό που ισχύει. Ότι δηλαδή η εκκλησία είναι του Χριστού και Αυτός αποφασίζει για όλα μέσα σ’ αυτήν. Προσευχήσου απευθείας σ’ Αυτόν και θα σε οικονομήσει.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *