Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐγγραφή σας

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐγγραφὴ καὶ πληρωμή σας ὡς συνδρομητὴς τοῦ Στύλου Ὁρθοδοξίας.

Ἔχει σταλεῖ αὐτόματα στὸ email σας ὁ σύνδεσμος (link), στὸν ὁποῖο θὰ βρεῖτε τὴ Φόρμα Ἐγγραφῆς Συνδρομητῆ ποὺ πρέπει νὰ συμπληρώσετε γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐγγραφή σας. Παρακαλοῦμε ἐλέγχετε τὰ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (SPAM-JUNK) στὰ email σας μήπως ἕχει πάει ἐκεῖ κατὰ λάθος αὐτὸ τὸ email, γιατὶ ἂν δὲν συμπληρωθεῖ αὐτὴ ἡ Φόρμα Ἐγγραφῆς, τότε δὲν θὰ ἔχετε πρόσβαση στην online ἐφημερίδα ἢ δὲν θὰ σᾶς ἀποσταλεῖ ἡ ἔντυπη μορφή τῆς ἐφημερίδας, ἀνάλογα μὲ τὴ συνδρομή ποὺ ἐπιλέξατε.

 

  • Γιὰ τοὺς συνδρομητὲς ἠλεκτρονικῆς μορφῆς: Μετὰ τὴ συμπλήρωση τῆς Φόρμας Ἐγγραφῆς θὰ ἔχετε πρόσβαση στὴν Κατηγορία «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», ὅπου ὑπάρχει σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ τρέχον τεῦχος (καὶ παλαιότερα τεύχη) τῆς ἐφημερίδας μας καὶ θὰ μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε on-line ἢ νὰ τὸ κατεβάσετε σὲ μορφὴ pdf.
    Ἐπίσης σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι μὲ τὴν ἐγγραφή σας ὡς συνδρομητής ἠλεκτρονικῆς μορφῆς, ἔχετε ἔκπτωση 20% στὶς ἀγορές σας στὸ ἠλεκτρονικό κατάστημα (eshop) τῶν ἐκδόσεων Ἀγαθός Λόγος (www.agathos-logos.gr). Μέσα στὶς ἑπόμενες μέρες θὰ ἐνημερωθεῖτε μὲ email γιὰ τὴν αὐτόματη ἐγγραφή σας στο ἠλεκτρονικό κατάστημά μας μαζὶ μὲ τὰ στοιχεῖα πρόσβασης ἐκεῖ, ὥστε, ἀφοῦ συνδεθεῖτε ὡς πελάτης τοῦ καταστήματος, νὰ ἐπωφελεῖστε τῆς ἔκπτωσης τοῦ 20% σὲ κάθε ἀγορά σας.

 

  • Γιὰ τοὺς συνδρομητὲς ἔντυπης μορφῆς: Μετὰ τὴ συμπλήρωση τῆς Φόρμας Ἐγγραφῆς τὸ τρέχον τεῦχος τῆς ἐφημερίδας μας θὰ σταλεῖ ταχυδρομικὰ στὴ διεύθυνση ποὺ θὰ ὑποβάλετε στὴ Φόρμα Ἐγγραφῆς.
    Ἂν θέλετε νὰ ἀλλάξετε κάποια ἀπό τὰ στοιχεῖα τῆς ἐγγραφῆς σας, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διεύθυνση ἀποστολῆς ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο, παρακαλῶ ἐπικοινωνῆστε τηλεφωνικὰ μαζί μας γιὰ νὰ τὰ ἀλλάξουμε.

Μὲ ἐκτίμηση
Τμῆμα Συνδρομῶν
Ἐφημερίδας