Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐγγραφή σας

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐγγραφή σας ὡς συνδρομητὴς τοῦ Στύλου Ὁρθοδοξίας μὲ κατάθεση σέ τράπεζα ἢ ταχυδρομικὴ ἐπιταγή.

Ἔχουν σταλεῖ αὐτόματα στὸ email σας τὰ στοιχεῖα τῆς ἐγγραφῆς σας, ὰλλὰ ἀκόμα δὲν θὰ ἔχετε πρόσβαση στὴν Κατηγορία «Στῦλος Ὀρθοδοξίας».

Προβεῖτε σὲ κατάθεση 15 € σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω Λογαριασμοὺς Τραπέζης:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Παναγιώτου Θεοπούλα τοῦ Γεωργίου
Ἀρ. Λογ.: 129-404446-02
IBAN: GR 61 0110 1290 0000 1294 0444602
SWIFT (Κωδικὸς BIC): ETHNGRAA
EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Παναγιώτου Θεοπούλα τοῦ Γεωργίου
Ἀρ. Λογ.: 0026.0455.03-0100038502
IBAN: GR 58 0260 4550 0000 3010 0038 502
SWIFT (Κωδικὸς BIC): 
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
Παναγιώτου Θεοπούλα τοῦ Γεωργίου
Ἀρ. Λογ.: 993-00-2310-015226
IBAN: GR 29 0140 9930 9930 0231 0015 226
SWIFT (Κωδικὸς BIC): 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διονύσιος Μακρῆς τοῦ Ἀναστασίου
Ἀρ. Λογ.: 5223-005182-686
IBAN: GR 93 0172 2230 0052 2300 5182 686
SWIFT (Κωδικὸς BIC): 

στεῖλτε Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ 15 € στὴ διεύθυνση τῶν γραφείων τοῦ Στύλου Ὀρθοδοξίας:

«Στῦλος Ὀρθοδοξίας» – Λαγουμιτζῆ 42, Τ.Κ. 117 45, Ν. Κόσμος.

Στὴν περίπτωση ποὺ θὰ καταθέσετε σὲ τράπεζα τὴ συνδρομή σας, παρακαλῶ στεῖλτε μὲ φὰξ ἢ email τὴν Ἀπόδειξη Κατάθεσης γιὰ πιὸ γρήγορη ἐνεργοποίηση τῆς συνδρομῆς σας.
Ἀφοῦ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ κατάθεσή σας ἢ ἀφοῦ λάβουμε τὴν ταχυδρομικὴ ἐπιταγή, θὰ σᾶς σταλεῖ ἕνα email στὸ ὁποῖο θὰ περιέχονται τὰ στοιχεῖα σύνδεσής σας καὶ πάλι καὶ θὰ σᾶς ἐνημερώνει ὅτι ἔχετε πιὰ πλήρη πρόσβαση στὴν Κατηγορία «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», ὅπου ὑπάρχει τὸ τρέχον τεῦχος (καὶ παλιότερα τεύχη) τῆς ἐφημερίδας μας καὶ μπορεῖτε εἴτε νὰ τὸ διαβάσετε online ἢ νὰ τὸ κατεβάσετε σὲ μορφὴ pdf.

Μὲ ἐκτίμηση
Τμῆμα Συνδρομῶν
Ἐφημερίδας