Κυριακοδρόμιον

Κυριακή τῶν ἁγ. 318 θεοφόρων Πατέρων
(Ἰω. 17, 1-13)

Ἄμεση μετάδοση Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὸ Μετόχι Ἱεράς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου, Ἱερός Ναός Ἁγίου Προκοπίου