Οἱ ἐκπομπές τοῦ Διονύση Μακρῆ

Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τόν λίθο βαλέτω

Διαθέσιμη σέ telegram  καί youtube ἀπὸ 24/11/2022