Καιρὸς εἶναι νὰ ἑτοιμαζόμαστε σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα συγχρόνων καὶ παλαιῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας

Πρὶν πεινάσεις … μαγειρεύεις! Οἱ ἐπερχόμενες δυσκολίες ἂς μᾶς ἀφυπνίσουν πρὶν νὰ εἶναι ἀργά Γράφει ὁ Λάζαρος Ἀραβανῆς Ἡ ἀτμόσφαιρα ὅπως λέγει ἡ λαϊκὴ ρήση…

Τὴν τύχη τῆς Βαβυλώνας θὰ ἔχει ἡ Ἀμερικὴ

Τί προφητεύουν παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι ἅγιοι γέροντες γιὰ τὶς ΗΠΑ! Πῶς καὶ πότε θὰ πληρώσει τὶς συνέπειες τῶν ἐγκληματικῶν πράξεών της ἡ Οὐάσιγκτον. «Ἀπειλήθηκε», «πιέστηκε»…

Μεθοδεύεται νέο σχίσμα καὶ στὸ Μαυροβούνιο

«Τεκτονικοὺς σεισμοὺς» στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προκαλοῦν οἱ ΗΠΑ στὰ Βαλκάνια Μὲ συνταγὲς Οὐκρανίας ἡ Οὐάσιγκτον προκαλεῖ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα στὸ Μαυροβούνιο Γράφει ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου Τὴν…

Τὰ μάτια τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ ἄνοιξαν τὰ δικά μας πότε;

Τί ἄραγε προσδοκοῦμε νὰ μᾶς φέρει τὸ νέο ἔτος ποὺ μόλις ἀνέτειλε; Οἱ περισσότεροι εὐχόμεθα νὰ μᾶς φέρει εἰρήνη, ὑγεία, εὐτυχία, ἀγάπη, ἀνάπτυξη, καρποφορία, πλοῦτο……

Ἀποκρυφισμός, ἡ γοητεία τῆς πλάνης

ΜΕΡΟΣ Α΄ Γράφει ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος Ἡ λέξη ἀποκρυφισμὸς ἢ occultism, στὴν ἀγγλικὴ ὁρολογία, δηλώνει τὴν ἀναζήτηση μίας κρυμμένης γνώσης, κάποιας γνώσης ποὺ εἶναι…

Σκίρτησαν ἀπὸ χαρὰ οἱ οὐράνιες δυνάμεις

Μέλος τῆς χορείας τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων τῆς θριαμβεύσουσας Ἐκκλησίας ὁ Ἀχελώου Εὐθύμιος   «Ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς ἐποχῆς μας! Ὁ Ἀχελώου…

Πόλεμος τῆς Νέας Τάξης κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

Τί λέγει γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους καί τί μᾶς συμβουλεύει νά κάνουμε… Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία ἐκλαμβάνεται ὡς τροχοπέδη στὴν ἀφομοίωση τοῦ ἐκκοσμικευμένου δυτικοῦ μοντέλου…

Σουλεϊμανί, ΑΟΖ, EastMed καὶ Πνευματικές προσεγγίσεις

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ «Γιὰ Ποιὸν Χτυπάει ἡ Καμπάνα» ἐκτάκτως μὲ τὸν Ἠλία Καλλιώρα Τὶς προφητεῖες πιὰ τὶς βλέπουμε νὰ ἐπαληθεύονται ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις…

Ὁ ἐπίγειος ἄγγελος τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς αὐτοπροσφορᾶς

Ὅσοι ζήσαμε κοντά του καὶ τὸν γνωρίσαμε στὴν καθημερινότητά του συνειδητοποιήσαμε ἔστω καὶ ἀργά, καὶ τὸ λέγω γιὰ τὸν ἑαυτό μου πρωτίστως, τὸ οὐράνιο δῶρο…

Καὶ ἐπισήμως ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Ἑλλάδα

Καὶ πρὶν «ἀλέκτορα φωνῆσαι» ἦρθε ἡ ἐπιβεβαίωση γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη. Συγκεκριμένα ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γεώργιος…