Ἀποφθέγματα Σοφίας

  • Πρόνοια τοῦ Θεοῦ

    Σὲ τί μποροῦν νὰ μᾶς βλάψουν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖ γιά μᾶς;... (Γέροντας Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης)