Ἀποφθέγματα Σοφίας

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

"Τρία πράγματα νὰ κρατᾶτε στὴν ζωή σας: Τὴν αὐστηρότητα στὸν ἑαυτό σας, τὴν συμπάθεια στοὺς συνανθρώπους σας καὶ τὴν πίστη στὸν Θεό. Ὅλα αὐτὰ ἑλκύουν τὴν χάρη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

(Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινὸς)

"

  •