Παλάτια στὴν ἄμμο κτίζουν οἱ ὅπου γῆς Σιωνιστὲς…

Ὑπολογίζουν νὰ ἐγκαθιδρύσουν τὴ δικτατορία τους ἀγνοώντας ὅτι ἄλλα εἶναι τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ!

 

Στὶς 8 Μαρτίου 2024, σύμφωνα μὲ τὸ Reuters, «ὁ Πρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν ἐπεσήμανε ὅτι εἶπε στὸν Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργὸ Μπένζαμιν Νετανιάχου ὅτι οἱ δύο τους θὰ κατευθύνονταν σὲ μία συνάντηση “ἔλα στὸν Ἰησοῦ (Μεσσία)”, σύμφωνα μὲ ἕνα βίντεο ποὺ δημοσιεύτηκε». Πιὸ ἁπλὰ ἢ τὸ ἴδιο σὲ ἐπεξηγηματικὴ παράφραση: Μπάιντεν: «Εἶπα στὸν Νετανιάχου ὅτι ἐσὺ κι ἐγὼ θὰ συναντήσουμε σύντομα “τὸν Μεσσία (ἀντίχριστο) στὴν Ἱερουσαλήμ».

Σύμφωνα μὲ τὸν The Guardian, ὁ Μπάιντεν «συνελήφθη νὰ λέει ὅτι αὐτὸς καὶ ὁ Νετανιάχου πρέπει νὰ “ἔρθουν στὴ συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ (Μεσσία)”, μετὰ τὴν ὁμιλία του στὸ Κογκρέσο γιὰ τὴν “Κατάσταση τῆς Ἕνωσης-Ἔθνους». Σᾶς θυμίζω ὅτι, στὶς 11 Νοεμβρίου 2016, ὁ τότε ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ Τζὸ Μπάιντεν εἶχε πεῖ ὅτι, ναὶ εἶμαι «σιωνιστὴς» αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. «Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι Ἑβραῖος γιὰ νὰ εἶσαι σιωνιστὴς» διευκρίνισε ὁ Μπάιντεν στὴν ὁμιλία του ποὺ ἐκφώνησε στὸ Παγκόσμιο Σιωνιστικὸ Συνέδριο στὴν Νέα Ὑόρκη.

Ζοῦμε μοναδικὲς ἐποχὲς καὶ σημεῖα τῶν καιρῶν. Οἱ σιωνιστὲς Ἑβραῖοι ὑλοποιοῦν ἕνα, ἀπὸ δεκαετίες, προγραμματισμένο σχέδιο παγκόσμιας γενοκτονίας καὶ οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο πολίτες-θύματα «ἀγρὸν ἠγόρασαν» καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται οὔτε κἄν γιὰ τὶς ἴδιες τους τὶς ζωὲς οὔτε καὶ γιὰ αὐτὲς τῶν παιδιῶν τους. Πλησιάζουμε στὸ σημεῖο ὅπου θὰ ἀνοίξουν οἱ πύλες τοῦ Ἅδη καί δυστυχέστατα, εἶναι πάρα πολλοὶ λίγοι αὐτοὶ ποὺ αὐτὸ τὸ κατάλαβαν καὶ προετοιμάζονται ἔστω καὶ στοιχειωδῶς.

Οἱ σιωνιστὲς καὶ τέκνα κατάρας, μετὰ τὸ πέρας τοῦ σὲ ἐξέλιξη γενικοῦ πολέμου, ποὺ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὸν σχεδίασαν καὶ ποὺ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι στὴν παροῦσα περίοδο καὶ ἐποχὴ τὸν ὑλοποιοῦν, προγραμμάτισαν, ἔτι, διαφημίζουν, ὀνειρεύονται καὶ ἀναμένουν νὰ ἔρθει ὁ Ἑβραῖος μεσσίας (ἀντίχριστος) γιὰ νὰ ἀναλάβει αὐτὸς ὡς ὁ παγκόσμιος ἡγέτης τὴν παγκόσμια σιωνιστικὴ κυβέρνηση-δικτατορία. Αὐτὸ τὸ σὲ ἐξέλιξη σχέδιό τους προβλέπει τὴν ραγδαία μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ πρὶν γίνει ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἑβραίου μεσσία-ἀντίχριστου.

Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά. Γιὰ χιλιετίες, οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες Ἑβραῖοι τῆς Καμπάλα σχεδίαζαν τὰ πάντα μὲ βάση τὴν ἀποκρυφιστικὴ ἀριθμοσοφία, τὴν Γεματρία (ἀριθμολογία μὲ χρήση τῆς ἑβραϊκῆς γλώσσας καὶ τὸ ἀλφάβητο) καὶ μὲ ἄλλες ἀκόμη παγανιστικὲς ἀριθμολογικὲς προσεγγίσεις, λεξάριθμους καὶ ἀριθμομαντεία. Γιὰ τοὺς Ἰουδαίους σιωνιστὲς τοῦ Ταλμοὺδ οἱ ἀριθμοὶ τοῦ ἡμερολογίου ἔχουν τεράστια καὶ μοναδικὴ σημασία γιὰ νὰ «καταστρώσουν» οἱ ἴδιοι τὰ ὅποια σημαντικὰ σχέδιά τους μέσα στοὺς αἰῶνες. Οἱ σιωνιστὲς ἔχουν τὸν δικό τους «σιδερένιο» ἀριθμοσοφικὸ κανόνα: Πρῶτα ἐντοπίζουν τὶς ἀποκρυφιστικὲς ἡμερομηνίες στὸ ἡμερολόγιο καὶ μετὰ κάνουν τὰ ὅποια σχέδιά τους πάνω σὲ αὐτές. Πάντα καὶ χωρὶς ἐξαιρέσεις.

Καὶ γιὰ νὰ μὴ πελαγοδρομῶ, σημειώνω ὅτι ὑπάρχει μία τέτοια ἐξέχουσα καὶ σημαδιακὴ ἀριθμητικὴ καὶ ἀριθμοσοφικὴ ταυτόχρονα «συγκυρία», ἡ ὁποία ἀφορᾶ τὸ ἔτος 2025 καὶ εἰδικὰ τὴν περίοδο τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Ἡμερολογιακά, τὸ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὸ Πάσχα τῶν Παπικῶν-Καθολικῶν συμπίπτουν στὶς 20 Ἀπριλίου 2025. Ἡμερολογιακά, τὸ Πάσχα τῶν Ἑβραίων τοῦ ἔτους 2025 ξεκινάει ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 12 Ἀπριλίου, μετὰ τὴ δύση τοῦ ἡλίου καὶ τελειώνει τὴν Κυριακὴ στὶς 20 Ἀπριλίου, τὸ βράδυ.

Ἀπὸ ὅτι γίνεται ἄμεσα φανερό, ἡ 20η Ἀπριλίου 2025 ἀποτελεῖ μία «κοινὴ» καὶ τριπλῆ ἡμερομηνία-ὁρόσημο γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Ἰουδαίους σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ Πάσχα τῆς κάθε μίας ἀπὸ αὐτὲς τὶς τρεῖς θρησκεῖες. Σημειώνω ὅτι ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, τὸ 325 μ.Χ., ἀποφάσισε ὅτι τὸ Πάσχα τῶν Χριστιανῶν θὰ γιορτάζεται τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν πρώτη πανσέληνο τῆς ἄνοιξης. Καὶ ἔτσι, τὸ Χριστιανικὸ Πάσχα δὲν θὰ συνέπιπτε ποτὲ μὲ τὸ Ἑβραϊκό, τὸ ὁποῖο οἱ Ἰουδαῖοι γιόρταζαν τὴν 15η μέρα τοῦ ἑβραϊκοῦ μήνα Νισὰν καὶ τὴν ὅποια ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας αὐτὸ ἔπεφτε.

Πέραν ὅμως αὐτῶν, ὑπάρχει καὶ ἡ καμπαλιστική, ἡ ἀποκρυφιστικὴ καὶ ἡ ταλμουδικὴ πλευρὰ σὲ σχέση μὲ τὴν ἐν λόγω καὶ «σημαδιακὴ» ἡμερομηνία: 20-4-2025. Αὐτὴ ἡ τριπλὴ «κοινὴ» ἡμερομηνία περιέχει μέσα της, πέραν τῶν ἀνωτέρω, καὶ ἀποκρυφιστικὰ ἀριθμοσοφικὰ στοιχεῖα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ «666» (γιὰ περισσότερα, δεῖτε τὰ βιβλία μου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος). Ναί, ἡ 20η Ἀπριλίου 2025 περιέχει μέσα τῆς ἀριθμολογικὰ δεδομένα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ «ψάχνουν» ἡμερολογιακά, ἀριθμοσοφικὰ καὶ καμπαλιστικὰ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις γιὰ νὰ κάνουν τὰ προγράμματά τους μὲ βάση αὐτὲς τὶς ἑωσφορικὲς ἡμερομηνίες.

Ἐξ αὐτῶν γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι τὸ ἔτος «2025» εἶναι μία ἄκρως «σημαδιακὴ» χρονιὰ. Εἶναι μία καμπαλιστικῶς «σημαδεμένη» χρονιά, ὥστε πάνω σὲ αὐτὴ νὰ προγραμματισθοῦν καὶ δυνητικὰ νὰ ὑλοποιηθοῦν τὰ κύρια γενοκτονικὰ σχέδια καὶ ἀνθρωποκτόνα προγράμματα τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης». Μὲ μία φράση, τὰ ἀποκρυφιστικὰ στοιχεῖα καὶ τὰ ἕως τώρα παγκόσμια δεδομένα στὸ ὑλικὸ πεδίο μᾶς δείχνουν ὅτι τὸ ἔτος 2025 φαίνεται νὰ εἶναι ἕνα ἔτος-ὁρόσημο παγκόσμιας φωτιᾶς καὶ ἀσύλληπτων γεγονότων. Στὰ σχέδια τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων ὁ Γ’ΠΠ εἶναι τρισδιάστατος: Βιολογικός, τεχνητὰ γεωφυσικὸς καὶ πυρηνικός.

Οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστὲς ἔκαναν παγκόσμια αὐλαία τοῦ σὲ ἐξέλιξη Γ΄ Παγκοσμίου βιολογικοῦ Πολέμου μὲ τὸ περιβόητο γεγονὸς στὸ Γουχὰν τῆς Κίνας, ἀπὸ ὅπου δῆθεν «ξέφυγε» ὁ διάσημος ἰὸς τῆς κορώνας τὸν Νοέμβριο τοῦ 2019. Καί, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι ἄκουσαν καὶ ὑπάκουσαν στὸ τί λένε οἱ «ἐπιστήμονες» καὶ οἱ «εἰδικοὶ» καὶ ὄχι στὸ τί λέει ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ οἱ ἴδιοι «μπερδεύτηκαν» στὴ συνέχεια μέσα στοὺς ἐπιθετικοὺς καρκίνους, στὰ αὐτοάνοσα, στὰ «ξαφνικά», κλπ.

Ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη ἀπαιτεῖ ρητῶς γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἔγκριση κυκλοφορίας στὰ ἐμβόλια καὶ ὄχι τὴν προσωρινή, τὴν δεκαετῆ κλινικὴ ἔρευνα τῶν ἐμβολίων πρὶν τὴν κυκλοφορία τους καὶ τὴν πλήρη γνώση τοῦ τί περιέχουν τὰ σκευάσματα-ἐμβόλια, δυστυχῶς, οἱ «ἐπιστήμονες» ξέχασαν τὸ τί αὐτοὶ διδάχθηκαν στὸ πρῶτο ἔτος τοῦ Πανεπιστημίου. Καὶ ἔτσι φτάσαμε νὰ ζοῦμε ὅλα ὅσα τραγικὰ καὶ φρικτὰ βιώνουμε. Καὶ νὰ σκεφτεῖτε ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχουμε ζήσει τὸ τί σημαίνουν βιολογικὰ οἱ ἀόρατες «βολὲς» συχνοτήτων χὲρτζ τοῦ 5G ἢ τοῦ 6G σὲ σχέση μὲ τὶς ἐνέσεις τοῦ Γκέιτς.

Βέβαια, ὁ προσχεδιασμένος γενοκτονικὸς πόλεμος τῶν διεθνῶν σιωνιστῶν κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι σατανικός, πολυεπίπεδος καὶ πολυδαίδαλος. Ἐδῶ καὶ περίπου 15 χρόνια ζοῦμε μία μαζικὴ εἰσβολὴ προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν καὶ στὴν πατρίδα μας. Χιλιάδες ἀνεξέλεγκτοι Ἰσλαμιστὲς καὶ ἄλλοι λαθρομετανάστες εἰσέρχονται σωρηδὸν καὶ κατὰ κύματα στὴν Ἑλλάδα. Προγραμματισμένα ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς καὶ μὲ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία καὶ βοήθεια τῶν ἐδῶ κυβερνώντων-πιονιῶν, ἡ μνημονιακὴ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι ποὺ συνεχίζει νὰ πλημμυρίζει ἀπὸ λαθρομετανάστες καὶ ἀπὸ λαθροεποίκους.

Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη ὁδηγοῦνται μὲ σχέδιο πρὸς μία στοχευμένη, γενετικὴ καὶ πολιτισμικὴ καταστροφὴ τῶν λαῶν τους, διαμέσου τῆς προγραμματισμένης μετανάστευσης-ἐπιμιξίας. Αὐτὸ ἀκριβῶς βιώνουμε καὶ βλέπουμε νὰ συμβαίνει αὐτὴ τὴ στιγμή: Τὴν γενετικὴ ἀλλοίωση καὶ τὴν διαχρονικὴ μετάλλαξη τῶν λαῶν τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου. Ἡ Νέα Τάξη συνεχίζει τὴν ὑλοποίηση τοῦ περιβόητου σχεδίου Coundenhove-Kalergi γιὰ τὴν Εὐρώπη: Τὴν ἀντικατάσταση τῆς λευκῆς φυλῆς μὲ τὴν «εὐρασιατικὴ» ἢ τὴ «νεγροειδῆ» φυλή. Κατὰ τὸ ἐν λόγω καὶ σύνθετο σιωνιστικὸ σχέδιο, ἡ λευκὴ φυλή, πρέπει νὰ «ἐξαφανισθεῖ».

Ἕνα ἀκόμη σιωνιστικὸ «πολὺ-ἐργαλεῖο» γιὰ τὴν «ἐξαφάνιση» τοῦ παρόντος πολιτισμοῦ καὶ κόσμου εἶναι καὶ ἡ τάχατες «κλιματικὴ ἀλλαγή». Οἱ σκοτεινοὶ ὑπηρέτες τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» ἔχουν κάνει τὴν δῆθεν «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» καὶ τὴν δῆθεν «ὑπερθέρμανση» τοῦ πλανήτη μία ἀκόμη διάσημη καὶ παγκόσμια «καραμέλα» στὰ ἀνθρωποκτόνα σχέδιά τους. Μία ὄντως πάρα πολὺ μικρὴ καὶ λογικὴ μεταβολὴ τοῦ κλίματος τοῦ πλανήτη λόγω τῶν ἀνθρώπινων ἐπεμβάσεων, κλπ, ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, «σερβίρεται» ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς ὡς ἕνα γιγάντιο καιρικὸ φαινόμενο καὶ ὡς μία ἄκρως τρομακτικὴ καιρικὴ ἀλλαγὴ καὶ θανάσιμος κίνδυνος.

Ἡ τρίχα ὠσαύτως γίνεται τεχνητῶς τριχιὰ-παλαμάρι, γιατί αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὰ φονοκτόνα σχέδιά τους γιὰ νὰ πετύχουν τὴν «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση». Βέβαια, πολὺ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς ποὺ ἐπεμβαίνουν τόσο στὴ γῆ ὅσο ὁμοίως καὶ στὸ κλίμα, μὲ συνέπεια νὰ ὑπάρχει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν τοὺς παρεμβάσεων καὶ ἐπεμβάσεων «ἀποτυπωμένο» πάνω στὸ ὑλικὸ πεδίο (HAARP, ἀεροψεκασμοί, κλπ). Μὲ ἁπλὰ λόγια: Οἱ ἴδιοι ἐπηρεάζουν καὶ ἀλλάζουν τὸ κλίμα μὲ τὶς δικές τους ἐπεμβάσεις καὶ ἡ σιωνιστογενὴς κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι ἡ ἀπόρροια τῶν δικῶν τους παρεμβάσεων.

Ἐνῶ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς τὰ διαπράττουν ὅλα αὐτὰ μὲ διαχρονικὸ καὶ γενοκτονικὸ πρόγραμμα, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ἴδιοι θέλουν νὰ βγάλουν ὡς «φταίχτη» καὶ ὡς «ἔνοχο» ὅλους τοὺς ἄλλους ὅσο ἐπίσης καὶ τὴν «κακὴ» ὑδρόγειο σφαίρα. Ἐνῶ οἱ σκοτεινοὶ τύποι χρησιμοποιοῦν τοὺς ἀεροψεκασμοὺς καὶ τὰ λοιπὰ ἀόρατα καὶ ἄγνωστα τεχνητὰ συστήματα τῆς γεωμηχανικῆς, στὴ συνέχεια τὰ τέκνα τῆς σιωνιστικῆς κατάρας αὐτὰ τὰ τεχνητὰ γεωφυσικὰ φαινόμενα τὰ «φορτώνουν» στὴν δῆθεν ..κλιματικὴ ἀλλαγή! Δηλαδή, ἐνῶ οἱ φονιάδες σιωνιστὲς ἡγέτες σκοτώνουν μαζικὰ μὲ τὶς παρεμβάσεις τους, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, αὐτοὶ κρύβονται ἐπιμελῶς.

Πέραν τούτων, οἱ σιωνιστὲς ἐφαρμόζουν βῆμα μὲ βῆμα λεπτομερῆ σχέδια τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς τελικὸ στόχο νὰ μεταβάλουν τὸν πλανήτη σὲ ἕνα παγκόσμιο ἐκτροφεῖο καὶ σὲ μία φυλακὴ ἀνθρώπινων ψυχῶν, ὅπου ὅλα θὰ εἶναι πλήρως ἐλεγχόμενα καὶ ὑπὸ τὴν σταλινικὴ ψηφιακὴ ἐποπτεία τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης. Τὰ «στρατόπεδα συγκέντρωσης» τῶν «δίποδων ζώων» ἢ «γκόιμ» (ἔτσι ὀνομάζουν οἱ Ἑβραῖοι τοὺς μὴ Ἑβραίους) θὰ εἶναι ὅπως εἶναι οἱ γιγάντιες κτηνοτροφικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ μονάδες, τύπου πόλεων τῶν 15 λεπτῶν. Τὰ πάντα ὅλα θὰ ἐλέγχονται ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καὶ στὰ ὑπερσύγχρονα πτηνοτροφεῖα.

Μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις, οἱ πύλες τοῦ ἀπόλυτου ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου, τῆς ὁλοκληρωτικῆς ψηφιακῆς φυλακῆς, τῆς βιολογικῆς μετανθρωπικῆς βίωσης καὶ τῆς ἀλγοριθμικῆς τεχνολογικῆς κόλασης εἶναι πλέον ὀρθάνοιχτες. Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφταναν ὅλες αὐτὲς οἱ φρικτὲς ἐξελίξεις, φτάσαμε τώρα καὶ στὸ ἀκρότατο σημεῖο, ὅπου καὶ οἱ σωματικὲς καὶ οἱ βιολογικὲς «πύλες» τῶν ἀνθρώπων νὰ εἶναι πιὰ καὶ αὐτὲς ἀνοιχτές. Τὸ χακάρισμα τῶν ἀνθρώπων εἶναι γεγονός! Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ κάνουν τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἕνα ψυχοτρονικὸ ροῦτερ καὶ ἕναν ἐπισκέψιμο καὶ ἐνεργὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπὲρ-ὑπολογιστὴ μὲ ἀνοιχτὸ βιολογικὸ λογισμικό.

Προσέτι, ἕνα ἀκόμη «ἐργαλεῖο» ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ σιωνιστὲς Ἑβραῖοι γιὰ τὰ παγκόσμια σχέδιά τους εἶναι ἡ λέξη «ρατσισμός». Ἐσεῖς τί πιστεύετε; Ὁ περιβόητος καὶ ἐργαλειοποιημένος ρατσιστικὸς νόμος, γιατί λέτε καὶ ἀπὸ ποιοὺς ἀθεάτως προτάθηκε καὶ ἐν τέλει ψηφίστηκε ἀπὸ τὴ Βουλή; Γιατί λέτε ὅτι ὑπάρχει αὐτὸς ὡς νομοθέτημα καὶ σὲ τί λέτε νὰ στοχεύει κυρίαρχα αὐτὸς ὁ νόμος; Ναί, πολὺ σωστὰ ἀπαντήσατε μέσα σας: Στὸ νὰ φιμώνονται ἔξυπνα καὶ μὲ τὸ νόμο ὁλάκερες κοινωνίες, νὰ ὑπερισχύουν κάποιοι ἄγνωστοι-μεμονωμένοι καὶ νὰ καταδυναστεύονται νομίμως οἱ λαοὶ ἀπὸ κάποιες μικρὲς ὁμάδες ἢ καὶ μεμονωμένα ἄτομα. Ναί, αὐτὸ καὶ ἐὰν εἶναι διπλὸς καὶ ἀνάστροφος ρατσισμός!

Κατὰ τὴν «κριτικὴ θεωρία» τῶν σιωνιστῶν, πρέπει νὰ «βομβαρδίζεις» τὰ ἕως τώρα γενετικὰ-σεξουαλικὰ ἤθη, τὶς παραδόσεις καὶ τὰ πολιτισμικὰ πιστεύω, ἀφοῦ οἱ νεοεποχίτες καμπαλιστὲς ἔχουν ὡς πρότυπό τους τὸν «ἀνδρόγυνο» ἄνθρωπο. Οἱ ἴδιοι λατρεύουν ἐπισήμως τὸν ἑωσφόρο ἢ τὸν μπαφομέτ: Ποὺ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ ἄνδρας καὶ γυναίκα. Ἔτσι, ἐξ ὁρισμοῦ, κατὰ τοὺς ἴδιους, δὲν ὑπάρχουν δύο διακριτὰ φύλα, ἀλλὰ μόνον ἕνα: Ἄνδρας καὶ γυναίκα σὲ ..σύζευξη!

Κατὰ δὲ τὴν «πολιτικὴ ὀρθότητα» τῶν σιωνιστῶν, ἐπιβάλλεται νὰ μὴν κάνουμε χρήση λέξεων, ἐκφράσεων, δηλώσεων καὶ συμπεριφορῶν ποὺ θεωροῦνται «προσβλητικὲς» ἢ «ἀνάρμοστες» γιὰ κάποια ὁμάδα ἀνθρώπων. Λόγου χάρη, ἡ βαριὰ λέξη κίναιδος ἀπορρίπτεται καὶ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴ ἐλαφριὰ λέξη ὁμοφυλόφιλος ἢ γκέι.

Ἤ, ἡ πάλη τῶν τάξεων μεταξὺ προλεταρίων καὶ καπιταλισμῶν ἀντικαθίστανται ἀπὸ τὴν διαμάχη μεταξὺ καταπιεσμένων ὁμάδων ἀνθρώπων μὲ τοὺς καταπιεστές τους κ.οκ. Ζοῦμε καὶ βιώνουμε τὰ ἀνώμαλα καὶ τρελὰ  χρόνια τῆς λεγόμενης «woke» ἐποχῆς ἢ τῆς δῆθεν «ἐπαγρύπνησης ἐναντίον φυλετικῶν προκαταλήψεων καὶ διακρίσεων»!

Ἐν κατακλείδι, οἱ σημερινοὶ ἀπόγονοι τῶν σιωνιστικῶν τέκνων κατάρας ἐφαρμόζουν ξανὰ καὶ πάλι τὴν ἴδια σατανικὴ συνταγὴ καὶ τὴν ἴδια γνωστὴ πατρογονικὴ πεπατημένη: Ἐπιφανειακά, εἰκονικά, ἐξωτερικὰ καὶ γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου δείχνουν καὶ διαφημίζουν ψευδῶς τὴν «φιλανθρωπία», τὴν «ἀγάπη», τὸν «ἀντὶ-ρατσισμό», τὴν «κλιματικὴ ἐγρήγορση», τὴν «παγκόσμια εἰρήνη», κλπ, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ στὴν πραγματικότητα τὸ μυαλὸ τους τὸ ἔχουν στὴν μὲ κάθε τρόπο, ἔννοια, μέθοδο καὶ μορφὴ παγκόσμια γενοκτονία καὶ ἀνατροπὴ τῶν πάντων, γιὰ νὰ φέρουν οἱ ἴδιοι στὴ συνέχεια τὸν Ἑβραῖο μεσσία-δικτάτορα ἢ ἀντίχριστο.

Ἀλλά, ὅμως, δὲν εἶναι τώρα ἡ ἐποχὴ γιὰ νὰ ἔρθει ὁ Ἑβραῖος μεσσίας-ἀντίχριστος! Τζάμπα, λαθεμένα καὶ χωρὶς κανέναν ἀντίκρισμα καὶ οὐσιώδη λόγο μνημονεύουν, διαφημίζουν, γιορτάζουν καὶ περιμένουν τὸν Ἑβραῖο μεσσία ὁ Μπάιντεν, ὁ Νετανιάχου, οἱ πάνω ἀπὸ 5.000 ραβίνοι καὶ ἀρχιραβίνοι ἀνὰ τὴν οἰκουμένη καὶ οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο ἑκατομμύρια μεσσιανιστές! Τώρα φτάσαμε καὶ εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ δοξασμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸν ἕναν καὶ ἀληθινὸ Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ ἤδη ἦρθε στὴ γῆ ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια!

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Συντάκτης

2 σχόλια για “Παλάτια στὴν ἄμμο κτίζουν οἱ ὅπου γῆς Σιωνιστὲς…

  1. Έτσι είναι,κι ο Κύριος μας μακάρι να μην μας εγκαταλείψει ενεκεν της αμετανοησιας μας.Σας ευχαριστούμε κ πάλι κ πολλάκις για την διάθεση ψυχής να μας ενημερωνετε .Καλη δύναμη,θεία φώτιση να σας δινει .Χριστος Ανεστη

  2. Πολύ ωραίο Συγχαρητήρια Ηλία!!
    Ο Τριαδικός μας Θεός έχει τα δικά του σχέδια!!

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *

WP RSS Plugin on WordPress