Ἡ Σουηδία στὸ ΝΑΤΟ καὶ o κόσμος στὸν ..πάτο

Στὶς 7 Μαρτίου 2024 ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν δήλωσε ὅτι τὸ ΝΑΤΟ εἶναι πιὸ ἰσχυρὸ ἀπὸ ποτὲ μὲ τὴν ἔνταξη τῆς Σουηδίας στὴ συμμαχία. Καὶ ὁ ἴδιος πρόσθεσε: «Σήμερα, ἔχω τὴν τιμὴ νὰ καλωσορίζω τὴ Σουηδία ὡς 32ο σύμμαχο τοῦ ΝΑΤΟ». Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὑποδοχῆς τῆς Σουηδίας στὴν Βορειοατλαντικὴ Συμμαχία, ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπάιντεν τόνισε εἰσέτι: «Ὅταν ὁ Πούτιν ἐξαπέλυσε τὸν κτηνώδη, ἐπιθετικό του πόλεμο ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανίας, πίστεψε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδυναμώσει τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ διχάσει τὸ ΝΑΤΟ».

Ἀπὸ τὴν μεριά του, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Σουηδίας Οὒλφ Κρίστερσον χαιρέτισε καὶ αὐτὸς τὴν ἱστορικὴ καὶ νέα ἐποχὴ στὴν πολιτικὴ ἄμυνας καὶ ἀσφάλειας τῆς χώρας του κατὰ τὴ διάρκεια εἰδικῆς τελετῆς στὴν Οὐάσινγκτον λέγοντας: «Σήμερα εἶναι μία πραγματικὰ ἱστορικὴ ἡμέρα. Ἡ Σουηδία εἶναι τώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ». Πλέον, ἡ Συλλογικὴ Δύση ἔχει ἔτι περαιτέρω ἰσχυροποιηθεῖ σημαντικὰ ἀπέναντι στὴν μόνη της ἀντίπαλο ποὺ εἶναι ἡ Ρωσία τοῦ Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δυστυχῶς, καὶ κυρίως μετὰ τὴν Οὐκρανία, ἡ Συλλογικὴ Δύση, συλλογικὸ ὄργανο καὶ ἐπίχρυσο πιόνι τῶν ἡγετῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, γιὰ μία ἀκόμη φορά προχωράει ἀκάθεκτη καὶ «πατάει» καὶ πάλι καὶ σκόπιμα καὶ ξανὰ τὸ πόδι τῆς Κόκκινης Ἀρκούδας. Οἱ σιωνιστὲς ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα βιάζονται βλέπετε νὰ πάρει φωτιὰ ὁλόκληρος ὁ κόσμος καὶ προχωροῦν μὲ ἐντεινόμενους ρυθμοὺς τὴν γεωστρατιωτικὴ προσπάθειά τους νὰ ἐγκλωβίσουν πάλι καὶ ξανὰ καὶ ἔτι περαιτέρω τὴ Ρωσία, ἔτσι ὥστε ὁ πρόεδρός της νὰ ἔχει ἕνα καὶ μόνον «παράθυρο διαφυγῆς»: Τὸ πάτημα τῶν «κόκκινων κουμπιῶν! Σὲ αὐτὰ τὰ κόκκινα καὶ γενοκτόνα «κουμπιὰ» στοχεύουν οἱ διεθνεῖς σιωνιστές. Αὐτὸ καὶ μόνον τοὺς ἐνδιαφέρει.

Ἡ συνεισφορὰ τῆς Σουηδίας στὸ ΝΑΤΟ εἶναι περισσότερο συνοριακή, δευτερογενὴς καὶ ἰσχυρῶς βοηθητικὴ καὶ συμβολική, παρὰ σημαντικῶς καὶ πρωτίστως στρατιωτική. Ἡ Σουηδία, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ Φινλανδία, ἀκολουθοῦσαν μία πολιτικὴ στρατιωτικῆς οὐδετερότητας ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες.

Ὅμως, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῆς πολὺ «κακῆς» γιὰ τὴν σιωνιστικὴ Δύση Ρωσίας στὴν Οὐκρανία, οἱ δύο αὐτὲς χῶρες ἐπανεξέτασαν αὐτὴν τοὺς τὴ στάση, φοβούμενες ὅτι εἶναι εὐάλωτες ἀπέναντι στὸν πολὺ «κακὸ» Πούτιν ὅσο ὁμοίως καὶ στὸν ἐπίσης ἀκαταμάχητο καὶ λυσσαλέο ἐπεκτατισμὸ τῆς «κακῆς» Ρωσίας (Γιὰ τὰ περὶ τῆς «κακῆς» Ρωσίας διαβάστε τὸ βιβλίο μου «Τὰ Γεωπολιτικὰ ὁδηγοῦν στὸ Ποθούμενο», ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος, 2023).

Εἴτε αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζουν εἴτε εἶναι μέλη στοῶν εἴτε σκόπιμα καὶ ἐν γνώση τους κινοῦνται στὴ διεθνῆ γεωπολιτικὴ σκακιέρα, παραταῦτα, ὅλοι οἱ ἀνὰ κυβερνητικὸ θεσμὸ καὶ ἐπίπεδο ἡγέτες τῆς Δύσης ἐξυπηρετοῦν ὅλους αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐπιμελῶς, διακριτικὰ καὶ πρακτορικὰ κρυμμένοι στὰ παρασκήνια, ἤ, δηλαδή, τοὺς ἡγέτες Ἑβραίους σιωνιστὲς τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης. Καὶ αὐτὸ τὸ προσχεδιασμένο καὶ σὲ ἐξέλιξη γεωστρατηγικὸ «μὰτς» θὰ ἐξελιχθεῖ ἐν τέλει σὲ ἕνα πυρηνικὸ «ντέρμπι» μεταξύ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ρωσίας: Πρὸς μοναδικὴ τέρψη καὶ χαρὰ γιὰ αὐτὴ τὴν πάρα πολὺ μεγάλη γενοκτονικὴ «ἐπιτυχία» τῶν τυφλοπόντικων τῆς Νέας παγκόσμιας πυρηνικῆς Ἀταξίας καὶ ἀνθρωποκτόνας Ἐποχῆς. Προχωρῶ.

Μὲ τὴν εἴσοδο τῆς Σουηδίας στὸ ΝΑΤΟ, ἡ πιὸ σημαντικὴ γεωστρατηγικὴ ἀλλαγὴ ποὺ λαμβάνει χώρα εἶναι ὅτι, ἐφεξῆς, ὁλόκληρη ἡ ἀκτογραμμὴ τῆς Βαλτικῆς Θάλασσας, ἑξαιρώντας τὶς ρωσικὲς ἀκτὲς τοῦ Καλίνινγκραντ, γίνονται πλέον νατοϊκὸ ἔδαφος. Πιά, σὲ μία σύρραξη μὲ τὴ Ρωσία, μέσω τῆς Σουηδίας στρατεύματα καὶ ἐξοπλισμοὶ μποροῦν νὰ μεταφερθοῦν πολὺ γρήγορα στὴν Ἐσθονία, τὴ Λετονία, τὴ Λιθουανία, κλπ. Ἐπίσης, ἡ νῆσος Γκότλαντ, στὴ νοτιοανατολικὴ Σουηδία, διαδραματίζει καὶ αὐτὴ ἕναν σημαντικὸ ρόλο.

Ὁ καθηγητὴς Σίμον Κοσούτ, τοῦ γερμανικοῦ Πανεπιστημίου Φριντριχσχάφεν, ἔχει γράψει ὅτι ἡ νῆσος Γκότλαντ εὑρισκόμενη «σὲ κεντρικὸ σημεῖο τῆς Βαλτικῆς Θάλασσας, ἔχει τεράστια στρατηγικὴ σημασία γιὰ τὴ Σουηδία. Ἀπὸ ἐκεῖ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐπιτηρεῖ ὁλόκληρο τὸν χῶρο τῆς Βαλτικῆς Θάλασσας». Γιὰ πολλοὺς ἐρευνητές, ἡ γεωγραφικὴ θέση τῆς Σουηδίας εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ καλύτερη «προίκα» ποὺ συνεισέφερε στὸ ΝΑΤΟ. Ἀπὸ στρατηγικῆς ἄποψης, ἡ Σουηδία, μαζὶ μὲ τὴν νατοϊκὴ πλέον Φινλανδία, ἀνοίγουν μία γεωστρατηγικὴ «τρύπα» στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς Ρωσίας.

Εἰσέτι, ἡ Σουηδία ἔχει ἰσχυρὴ ἀεροπορία καὶ ὑποβρύχιο στόλο ποὺ εἶναι εἰδικὰ προσαρμοσμένο στὶς συνθῆκες τῆς Βαλτικῆς Θάλασσας. Παρότι ὁ σουηδικὸς στρατὸς δὲν διαθέτει πάνω ἀπὸ 40.000 ὁπλίτες, ἐντούτοις, οἱ Σουηδοὶ ἔχουν καὶ συντηροῦν μία ἰσχυρὴ πολεμικὴ ἀεροπορία μὲ μαχητικὰ ἀεροσκάφη ποὺ τὰ κατασκευάζουν οἱ ἴδιοι. Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ Γὲνς Στόλτενμπεργκ σὲ ἀνάρτησή του στὸ Χ ἔγραψε ὅτι ἡ Σουηδία φέρνει μαζί της «ἱκανὲς ἔνοπλες δυνάμεις καὶ μία πρώτης τάξεως ἀμυντικὴ βιομηχανία».

Ἡ πιὸ σημαντικὴ γεωστρατηγικὴ ἐξέλιξη ἀπὸ τὴν προσχώρηση τῆς Σουηδίας στὸ ΝΑΤΟ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προηγηθεῖσα ἔνταξη τῆς Φινλανδίας στὴν ἴδια συμμαχία, εἶναι ὅτι πλέον ἡ Βαλτικὴ Θάλασσα μετατρέπετε σὲ «λίμνη τοῦ ΝΑΤΟ». Ἀπὸ τὴν μία πλευρά, τὸ ΝΑΤΟ ἐνισχύεται σημαντικὰ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ ΝΑΤΟ βρίσκεται καὶ στὴν «πίσω αὐλὴ» τῆς Ρωσίας, γεγονὸς ποὺ περιπλέκει τὶς διελεύσεις καὶ τὶς κινήσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῶν Ρώσων.

Κατὰ συνέπεια, τὸ ΝΑΤΟ ἔχει στενέψει πάρα πολὺ τὴν κρίσιμη καὶ θαλάσσια πύλη γιὰ τὸν ρωσικὸ στόλο, ὁ ὁποῖος διαθέτει ἰσχυρότατες βάσεις τόσο κοντὰ στὴν Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ρωσίας, ὅσο ἐπίσης καὶ στὸ «ἀπομονωμένο» γεωγραφικὰ ρωσικὸ κρατίδιο τοῦ Καλίνινγκραντ.

Ἐνῶ ἐπωφελεῖται προσέτι ἡ Σουηδία ἀπὸ τὴν προστασία ποὺ τῆς παρέχει τὸ ΝΑΤΟ, ἡ Στοκχόλμη θὰ συνεισφέρει εἰσέτι καὶ μία σειρὰ ἀπὸ πλεονεκτήματα ὅσον ἀφορᾶ τὴν συνδυαστικὴ ἀεράμυνα, τὶς χερσαῖες δυνάμεις καὶ τὶς ναυτικὲς δυνατότητες. Διότι, πέρα ἀπὸ τὸν ὁπλισμὸ καὶ τὶς στρατιωτικὲς δυνατότητες, ἡ Σουηδία μπορεῖ ἐπίσης νὰ βοηθήσει τὸ ΝΑΤΟ μὲ τὰ συστήματα ἐπικοινωνίας 5G ὅσο ὁμοίως καὶ μὲ τὴν τελευταία γενιὰ τηλεπικοινωνιακῶν ὑποδομῶν καὶ ἐξελίξεων ποὺ αὐτὴ διαθέτει. Ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ σουηδικὴ Ericsson, ἡ φινλανδικὴ Nokia καὶ ἡ κινεζικὴ Huawei κυριαρχοῦν στὴν παγκόσμια ἀγορὰ τῶν συστημάτων 5G, κλπ.

Πέραν αὐτῶν, ἡ Σουηδία, μαζὶ μὲ τὴν νατοϊκὴ πλέον Φινλανδία, προβιβάζουν καὶ καθιστοῦν τὸ ΝΑΤΟ πολὺ πιὸ συνεκτικὸ καὶ γεωγραφικά. Ἡ Σουηδία, μαζὶ μὲ τὴν Φινλανδία, δίνουν ὑπεροπλία τοῦ ΝΑΤΟ ἔναντι Ρωσίας καὶ στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρκτικῆς. Πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Σουηδίας καὶ τῆς Φινλανδίας στὴ Ἀτλαντικὴ Συμμαχία, πέντε χῶρες τοῦ Ἀρκτικοῦ Κύκλου ἦταν ἤδη σύμμαχοι στὸ ΝΑΤΟ: Ὁ Καναδᾶς, ἡ Δανία (λόγω Γροιλανδίας), ἡ Ἰσλανδία, ἡ Νορβηγία καὶ οἱ ΗΠΑ. Ἡ Σουηδία καὶ ἡ Φινλανδία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχουν ἀκτὲς σὲ ὠκεανό, θεωροῦνται χῶρες τῆς Ἀρκτικῆς.

Εἰδικότερα, περίπου τὸ 15% τῆς Σουηδίας καὶ τὸ ἕνα τρίτο τῆς Φινλανδίας βρίσκονται γεωγραφικὰ ἐντός τοῦ Ἀρκτικοῦ Κύκλου: Ἀφορᾶ καὶ πρόκειται γιὰ τὴν περιοχὴ ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς Λαπωνία. Πλέον, ἑπτὰ σύμμαχοι τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας ἀντιμετωπίζουν τώρα μόνη τὴ Ρωσία στὴν ἄλλη ὄχθη τοῦ Ἀρκτικοῦ Ὠκεανοῦ. Ἡ ἔνταξη τῶν δύο νέων χωρῶν-μελῶν τοῦ βορρᾶ στὸ ΝΑΤΟ προκαλεῖ μία νέα ἰσορροπία δυνάμεων καὶ στὸν Ἀρκτικὸ Κύκλο. Πλέον, πλὴν τῆς Ρωσίας, οἱ ὑπόλοιπες ἑπτὰ χῶρες τῆς ὁμάδας τοῦ Ἀρκτικοῦ Συμβουλίου, ποὺ προωθεῖ τὴ συνεργασία καὶ τὸν συντονισμὸ μεταξὺ τῶν κρατῶν τῆς Ἀρκτικῆς, εἶναι ὅλες μέλη τῆς Βορειοατλαντικῆς Συμμαχίας.

Εἰδικοὶ στρατιωτικοὶ ἀναλυτὲς ἀναφέρουν ὅτι τὸ ΝΑΤΟ θὰ πρέπει νὰ σχηματίσει ἕναν μικρότερο «Ἀρκτικὸ Συνασπισμό», ἐντός τῆς Συμμαχίας, γιὰ νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴν αὔξηση τῆς ἀμυντικῆς της ἱκανότητας πρὸς τὴν βόρεια Ἀρκτικὴ Ζώνη, κάτι ποὺ θὰ ἐξαγριώσει τοὺς Ρώσους. Σὲ αὐτὲς τὶς νεότερες ἐξελίξεις, προσθέστε ἔτι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ νατοϊκὴ Φινλανδία ἔχει σύνορα 1.300 χιλιομέτρων μὲ τὴ Ρωσία καὶ ὅτι τὸ σουηδικὸ νησὶ Γκότλαντ βρίσκεται μόλις 300 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸν ρωσικὸ θύλακα στὴ Βαλτική, τὸ Καλίνινγκραντ. Σᾶς θυμίζω ὅτι ἡ Φινλανδία ἔγινε ἐπίσημα τὸ 31ο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ στὶς 4 Ἀπριλίου 2023.

Κατὰ τὰ τελευταῖα 30 χρόνια, ὅλες οἱ πρώην χῶρες τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας τῆς παλαιᾶς ΕΣΣΔ, ἔγιναν μέλη τοῦ ΝΑΤΟ. Τρεῖς χῶρες ποὺ ἦταν κάποτε μέρος καὶ μέλη τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, ἡ Ἐσθονία, ἡ Λετονία καὶ ἡ Λιθουανία, ἔχουν ἐπίσης ἐνταχθεῖ καὶ αὐτὲς στὴν Βορειοατλαντικὴ Συμμαχία. Στὰ νεότερα μέλη τοῦ ΝΑΤΟ συγκαταλέγεται καὶ τὰ Σκόπια, τὰ ὁποῖα ἐντάχθηκαν τὸ 2020. Νωρίτερα, τὸ ἔτος 2017, εἶχαν προηγηθεῖ τὸ Μαυροβούνιο καὶ τὸ ἔτος 2009 ἡ Ἀλβανία καὶ ἡ Κροατία.

Καὶ ὅλα αὐτὰ ἔλαβαν χώρα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ ΝΑΤΟ μιλοῦσαν καὶ συμφωνοῦσαν καὶ «ὁρκίζονταν» ὅτι δὲν θὰ δεχόντουσαν στὴ Συμμαχία τὰ κράτη ποὺ εἶναι εἴτε κοντὰ εἴτε συνορεύουν μὲ τὴ Ρωσία. Καὶ παρὰ τὸ γεγονός, ἐπίσης, ὅτι ὁ πρόεδρος Πούτιν συνεχῶς ἔλεγε καὶ διατυμπάνιζε ὅτι ἡ βῆμα μὲ βῆμα «εἰσβολὴ» τοῦ ΝΑΤΟ στὰ γεωγραφικὰ «πλευρὰ» τῆς Ρωσίας θὰ ἔχει ἰσοδύναμες καὶ ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Καὶ παρὰ ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι πρόεδρος τῆς Ρωσίας ἔχει τονίσει: «Ἡ εὐθύνη γι’ αὐτὸ ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὶς ἐλὶτ τῶν δυτικῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ἕτοιμες νὰ θυσιάσουν τὸν ὑπόλοιπο κόσμο προκειμένου νὰ διατηρήσουν τὴν παγκόσμια κυριαρχία τους».

Παραταῦτα, ὅμως, μία εἶναι καὶ μόνη ἡ φρικτὴ πραγματικότητα: Τὰ ἁπανταχοῦ κυβερνητικὰ πιόνια τῶν σκοτεινῶν στοῶν καὶ Δυτικοὶ ἡγέτες-μαριονέτες «ἀγρὸν ἠγόρασαν». Ἡ φανερὴ καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων «ἀπάντησή τους» στὸ ὑλικὸ πεδίο εἶναι: Ἐμεῖς θὰ κάνουμε ὅτι μᾶς διατάξουν τὰ ἀφεντικά μας. Ἐμεῖς σὲ αὐτὰ τὰ σκοτεινὰ ἀφεντικὰ τῶν στοῶν, στὰ μυστικὰ πλοκάμια καὶ στὶς παρασκηνιακὲς διασυνδέσεις τους στηριχθήκαμε καὶ στὴ συνέχεια γίναμε αὐτοὶ ποὺ εἴμαστε κυβερνητικὰ καὶ θεσμικὰ οἱ «μεγάλοι». Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι θανατηφόρες ἀνοησίες, πολιτικό, δημοσιογραφικὸ καὶ λοιπὸ «κουτόχορτο» γιὰ τὶς χυλοποιημένες καὶ τὶς ἐν βαθιὰ ἀγνοία τελοῦσες μάζες ποὺ τὶς ἔχουν ἕτοιμες γιὰ παγκόσμιο «ἄλεσμα».

Καὶ τί ἔκανε ἢ πέτυχε ἐν τέλει ἡ Σουηδία, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ Φινλανδία, μὲ τὴν εἴσοδό τους στὸ ΝΑΤΟ; Ἕνα κυρίως πέτυχαν: Στὸν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ποὺ φουντώνει καὶ πλησίασε, νὰ γίνουν πλέον καὶ αὐτὲς οἱ δύο χῶρες ἕνας νόμιμος καὶ θεμιτὸς πυρηνικὸς στόχος τῆς Ρωσίας. Ναί, εἰσδοχὴ στὸ ΝΑΤΟ αὐτῶν τῶν δύο χωρῶν σημαίνει ταυτόχρονα καὶ τὴν δυνητικὴ πτώση πυρηνικῶν καὶ σὲ αὐτὲς τὶς δύο Σκανδιναβικὲς χῶρες. Στὴν δική μου ἐρευνητικὴ ἀνάλυση καὶ «προσομοίωση», κατέληξα καὶ «εἶδα» τὶς δύο αὐτὲς χῶρες μέσα σὲ πυρηνικὰ χαλάσματα καὶ σὲ σωριασμένα μπάζα.

Καὶ ἄρα ἢ συνεπῶς, θὰ φτάσουμε στὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο καὶ τὸ πλέον θανατηφόρο ἀποτέλεσμα στὸ ὑλικὸ πεδίο: Ἀπὸ τὴν τάχα συλλογικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια, στὴν μετατροπὴ τῶν δύο αὐτῶν χωρῶν σὲ ἄμορφα μπάζα καὶ σὲ ἀμέτρητες κατὰ σειρὰ παράγκες, ἐμπλουτισμένες καὶ μὲ πυρηνικὰ ἀπόβλητα σχάσης: Ποὺ εἶναι καὶ ὁ κύριος σκοπὸς καὶ στόχος τῶν ἐωσφοριστῶν τῆς Νέας Τάξης καὶ Ἐποχῆς. Καὶ ὠσαύτως καὶ ἐν τέλει, ἡ συλλογικὴ τάχα ἀσφάλεια αὐτῶν τῶν δύο χωρῶν θὰ μετατραπεῖ σὲ ἀπερίγραπτη καὶ πρωτόφαντη συλλογικὴ ὑπὲρ-καταστροφή.

Κατὰ τὰ ἄλλα, κάθε βῆμα στὴν ἐπέκταση τοῦ ΝΑΤΟ διαφημίζεται καὶ χειροκροτεῖται ὡς «ἱστορικό», συνοδευόμενο τὴν κάθε φορὰ καὶ μὲ νέες «ὑποσχέσεις καὶ ἐγγυήσεις ἀσφάλειας». Ὑπάρχει ἄραγε κάποια ἀσφάλεια σὲ ἕναν πυρηνικὸ πόλεμο, πλὴν τῆς μὴ συμμετοχῆς σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο; Καὶ ἀναρωτιέμαι: Δὲν εἶναι πλέον λογικό, γεωστρατηγικά, ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα μεγάλα περιφερειακὰ γεγονότα ποὺ πλησίασαν νὰ λάβει χώρα στὴ Βαλτικὴ Θάλασσα ἤ, δηλαδή, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα πολεμικὰ ἐπίκεντρα τοῦ Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ στὰ πλευρὰ τῆς Ρωσίας; Πλέον, ἡ νατοϊκὴ Βαλτικὴ Θάλασσα «βολεύει» εἰσέτι καὶ γιὰ μία σιωνιστικὰ στημένη προβοκάτσια ἑνὸς πυρηνικοῦ «συμβάντος» καὶ προπολεμικοῦ «πυροκροτητῆ» στὴ «μύτη» τῆς Ρωσίας.

Πέραν αὐτῶν, καὶ ὁ Β. Ζελένσκι χαιρέτισε ἐπίσης τὴν ἔνταξη τῆς Σουηδίας στὸ ΝΑΤΟ, τονίζοντας ὅτι «μία ἀκόμη χώρα στὴν Εὐρώπη ἔγινε πιὸ προστατευμένη ἀπὸ τὸ ρωσικὸ κακό». Ἡ Μαρία Ζαχάροβα διευκρίνισε πὼς «ἡ προσχώρηση τῆς Σουηδίας στὸ ΝΑΤΟ θὰ ὑπονομεύσει τὴν κυριαρχία της». Καὶ ἡ ἴδια ἐξήγησε: «Ἡ ἔνταξη τῆς Σουηδίας στὸ ΝΑΤΟ συνοδεύεται ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη καλλιέργεια ἀντιρωσικῆς ὑστερίας στὴ χώρα, τὴν ὁποία δυστυχῶς ἐνθαρρύνει ἡ σουηδικὴ πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία, ἀλλὰ ἡ κύρια πηγὴ τῆς βρίσκεται στὸ ἐξωτερικό. Δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Σουηδοὶ ποὺ κάνουν τὴν ἐπιλογὴ αὐτή. Αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ ἔγινε ἀπὸ ἄλλους γιὰ τοὺς Σουηδούς».

Τέλος, ὁ πρόεδρος Πούτιν, στὴν ἐτήσια ὁμιλία του γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ ἔθνους γιὰ τὸ 2024, τόνισε: «Πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι ἔχουμε ἐπίσης ὅπλα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς νικήσουν στὴ δική τους ἐπικράτεια καὶ αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο, γιατί θὰ πυροδοτήσουν τὴ χρήση πυρηνικῶν». Ἀκόμη, πρὶν δύο ἡμέρες, ὁ Πούτιν πάγωσε ξανὰ τὴ Δύση, θέτοντας τελεσίγραφο πυρηνικοῦ πολέμου σὲ ΗΠΑ καὶ NATO, ἀναφέροντας (Rossiya 1): Μὴ στείλετε στρατὸ στὴν Οὐκρανία, «θὰ χρησιμοποιήσουμε πυρηνικὰ ὅπλα ἐάν..».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *