Ἰαχὲς πολέμου στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ

Τύμπανα πολέμου χτυποῦν καὶ στὴ Νότια Ἀμερική.

Οἱ πολεμικὲς διενέξεις καὶ συγκρούσεις ἐξαπλώνονται καὶ σὲ νέες γεωγραφικὲς περιοχὲς πέραν τῆς Οὐκρανίας, τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, κλπ. Ὑποδαυλισμένη ἢ μή, ἡ νέα σύγκρουση γιὰ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἐσεκίμπο στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἔρχεται ὡς μία ἀκόμη καλοδεχούμενη καὶ εὐχάριστη γεωστρατηγικὴ ψηφίδα στὰ σχέδια τῶν διεθνῶν σιωνιστῶν νὰ προχωρήσουν στὴν μαζικὸ ἀποπληθυσμὸ τοῦ πλανήτη.

Ἕνας νέος πόλεμος παραμονεύει στὴ ζούγκλα τῆς Ἐσεκίμπο μετὰ τὶς εὐθεῖες ἀπειλὲς τῆς Βενεζουέλας γιὰ εἰσβολὴ στὴ Γουιάνα. Ἡ Γουιάνα ἔχει ἔκταση 214.970 τ.χλμ (Ἑλλάδα: 131.957 τ.χλμ.), πληθυσμὸ περίπου 750.000 κατοίκους καὶ πρωτεύουσα τὴν Τζώρτζταουν τῶν περίπου 240.000 κατοίκων. Ἔγινε ἀνεξάρτητο κράτος στὶς 26 Μαΐου 1966 καὶ δημοκρατία στὶς 23 Φεβρουαρίου 1970. Στὴ Γουιάνα κατοικοῦν 9 αὐτόχθονας φυλὲς καὶ εἶναι τὸ μόνο ἔθνος τῆς Νότιας Ἀμερικῆς στὸ ὁποῖο τὰ ἀγγλικὰ εἶναι ἡ ἐπίσημη γλώσσα.

Τὸ Ἐσεκίμπο εἶναι μία ἀμφισβητούμενη περιοχὴ μὲ ἔκταση 159.500 τ.χλμ. Οἱ Ὀλλανδοὶ ἵδρυσαν τὴν ἀποικία Ἐσεκίμπο τὸ 1616 τὴν ὁποία παραχώρησαν ἐπίσημα στὴν Βρετανία τὸ 1814. Τὸ 1831, οἱ ἑνωμένες ἀποικίες Ντερεράρα καὶ Ἐσεκίμπο καὶ ἡ ξεχωριστὴ ἀποικία Μπερμπίκε ἔγιναν μία ἑνιαία βρετανικὴ ἀποικία γνωστὴ ὡς Βρετανικὴ Γουιάνα.

Τὸ Ἐσεκίμπο διεκδικεῖται ἱστορικὰ ἀπὸ τὴ Βενεζουέλα, ἀλλὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴ Γουιάνα, βάσει τῆς Διαιτητικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Παρισιοῦ τοῦ 1899. Ὁ πληθυσμὸς στὸ Ἐσεκίμπο εἶναι περίπου 125.000 κάτοικοι. Ἡ περιοχὴ τοῦ Ἐσεκίμπο καλύπτεται στὸ μεγαλύτερο μέρος της ἀπὸ ζούγκλα. Φυσικὸ ὅριο πρὸς τὰ ἀνατολικὰ εἶναι ὁ ποταμὸς Ἐσεκίμπο.

Στὴ σύγχρονη καὶ ἀνανεωμένη μεταξύ τους διένεξη, ἡ Βενεζουέλα ὑποστηρίζει πὼς ὁ ποταμὸς Ἐσεκίμπο πρέπει νὰ εἶναι τὸ φυσικὸ σύνορο, ὅπως ἦταν τὸ 1777, κατὰ τὴν ἐποχή τῆς τότε ἱσπανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Γουιάνα ὑποστηρίζει ὅτι τὰ σύνορα μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας καὶ ἐπικυρώθηκαν τὸ 1899 καὶ ὅτι ἔτσι θὰ πρέπει νὰ συνεχίσουν νὰ παραμείνουν.

Ἡ Βενεζουέλα εἶναι πρώην ἱσπανικὴ ἀποικία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέκτησε τὴν ἀνεξαρτησία της τὸ 1811, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1830 ἔγινε ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν τότε Μεγάλη Κολομβία. Ἔχει ἔκταση 916.445 τ.χλμ καὶ πληθυσμὸ περίπου 28.3 ἑκατ. κατοίκους. Ἡ Βενεζουέλα εἶναι μία ἀπὸ τὶς πέντε ἰδρυτικὲς χῶρες τοῦ ΟΠΕΚ. Πρωτεύουσα ἔχει τὸ Καράκας τῶν 4.7 περίπου ἑκατ. κατοίκων μαζὶ μὲ τὶς μητροπολιτικὲς ἑνότητες. Ἡ Βενεζουέλα διαθέτει 235.000 στρατό, ἐνῶ οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τῆς Γουιάνας ἀριθμοῦν μόλις 4.150 ἄνδρες.

Οἱ πιέσεις τῆς Βενεζουέλας γιὰ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἐσεκίμπο ἔγιναν πολὺ μεγάλες ὅταν ἡ ἑταιρεία ἐξορύξεων ExxonMobil ἀνακάλυψε τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου τὸ 2015. Τὸ ζήτημα ἐπὶ τῆς κυριαρχίας στὴν περιοχὴ ἐντάθηκε ἔτι περαιτέρω ἀπὸ τὴ Βενεζουέλα, ὅταν ἐντοπίστηκαν κοιτάσματα πετρελαίου, σχεδὸν 11 δισ. βαρελιῶν, ἀνοιχτὰ τῶν ἀκτῶν τῆς Γουιάνας, τὰ ὁποῖα εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ αὐτὰ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων.

Ἡ κατάσταση ἐπὶ τῆς κυριαρχίας ἔγινε πολὺ ἀκόμη πιὸ πιεστικὴ ἕως καὶ σφοδρή, ὅταν ἡ παραγωγὴ πετρελαίου ἔφτασε τὰ περίπου 400.000 βαρέλια τὴν ἡμέρα τὸ 2019. Μὲ τὶς σχετικὲς προβλέψεις νὰ ἀναφέρουν ὅτι ἡ παραγωγὴ πετρελαίου θὰ φτάσει τὸ 1 ἑκατ. βαρέλια τὴν ἡμέρα τὸ ἔτος 2027, κάνοντας τὴν μικρὴ χώρα τῆς Γουιάνας τὴ μεγαλύτερη παραγωγὸ πετρελαίου κατὰ κεφαλὴν στὸν κόσμο, ἡ διμερὴς ἔνταση γύρω ἀπὸ τὸ Ἐσεκίμπο ἔχει χτυπήσει «κόκκινο».

Κάποιοι ἀναλυτὲς θεωροῦν ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας Νικόλας Μαδοῦρο κινεῖται μὲ κεντρικὸ ἄξονα τὴν συσπείρωση τῶν ψηφοφόρων ἐνόψει τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τὸ 2024, ἐνῶ ἄλλοι εἰδικοὶ θεωροῦν ὅτι πρῶτος στόχος τοῦ Ν. Μαδοῦρο εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ πλούτου καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῆς χώρας του. Ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἀναλυτὲς ποὺ θεωροῦν ὅτι ὁ πρόεδρος Μαδοῦρο θέλει νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ ἕναν ἱστορικὸ ἐθνικὸ ἡγέτη, καταλαμβάνοντας καὶ προσαρτώντας τὴν περιοχὴ τοῦ Ἐσεκίμπο.

Ξεκινώντας ὡς ὁδηγὸς λεωφορείων, ὁ Μαδοῦρο ἔγινε ἀρχηγὸς συνδικάτου προτοῦ ἐκλεγεῖ στὴν Ἐθνοσυνέλευση τῆς Βενεζουέλας τὸ 2000. Τὸ 2006 ἔγινε ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου χαρακτηρίστηκε ὡς ὁ ἰκανότερος πολιτικὸς μέσα στὸν στενὸ κύκλο τοῦ μακαριστοῦ πλέον προέδρου Οὖγκο Τσάβες. Ὁ 61χρονος Ν. Μαδοῦρο εἶναι ὁ 63ος πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας ἀπὸ τὸ 2013.

Πρέπει νὰ σημειώσω ὅτι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἔγιναν στὴ σημαία τῆς Βενεζουέλας τὸ 2006, ἐπὶ Οὖγκο Τσάβες, περιελάμβαναν τὴν προσθήκη ἑνὸς ὄγδοου ἀστεριοῦ ποὺ ἀντιπροσωπεύει συμβολικὰ τὴν προηγουμένως ὑπάρχουσα ἐπαρχία Γουαγιάνα: Πρώην ἐπαρχία τῆς ἀποικιακῆς καὶ ἀνεξάρτητης Βενεζουέλας, ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Γουιάνας καὶ θεωρήθηκε τότε ὡς μία προσπάθεια γιὰ τὸν Τσάβες νὰ ἑδραιώσει τὴν κληρονομιά του. Ἐπίσης, χάρτες τῆς Βενεζουέλας δείχνουν τὴν περιοχὴ τῆς Ἐσεκίμπο ὡς μέρος τῆς δικῆς τους γεωγραφικῆς ἐπικράτειας.

Στὶς 31 Ὀκτωβρίου 2023, ἡ κυβέρνηση τῆς Γουιάνας ὑπέβαλε αἴτημα στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ζητώντας παρέμβαση κατὰ ἑνὸς προτεινόμενου δημοψηφίσματος ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἐκλογικὸ Συμβούλιο τῆς Βενεζουέλας στὶς 23 Ὀκτωβρίου 2023, ζητώντας νὰ ὑποστηρίξει τὴ θέση της στὴ διαφορά. Τὸ προτεινόμενο δημοψήφισμα τῆς Βενεζουέλας καταδικάστηκε τόσο ἀπὸ τὴν Κοινοπολιτεία τῶν Ἐθνῶν ὅσο ὁμοίως καὶ τὴν Κοινότητα τῆς Καραϊβικῆς (CARICOM), ἡ ὁποία ἐξέδωσε καὶ οἱ δύο σχετικὲς δηλώσεις ὑπὲρ τῆς Γουιάνας.

Παρὰ ὅλες τὶς κινήσεις ποὺ ἔκανε ἡ ἀπειλούμενη Γουιάνα, στὶς 3 Δεκεμβρίου 2023, ἔλαβε χώρα στὴ Βενεζουέλα συμβουλευτικό δημοψήφισμα γιὰ τὴν προσάρτηση τοῦ Ἐσεκίμπο καὶ τὸ 95% τῶν πολιτῶν ποὺ ψήφισαν (ὑπῆρχε πολὺ μικρὴ συμμετοχὴ) ἐνέκριναν τὴν ἐπιθετικὴ προσάρτηση τῆς πλούσιας σὲ ὑδρογονάνθρακες περιοχῆς Ἐσεκίμπο. Πιά, ἡ κυβέρνηση καὶ ὁ λαὸς τῆς Βενεζουέλας βρίσκονται στὴν ἴδια πλευρὰ τῆς ἱστορίας, λύνοντας ἔτσι καὶ τὰ χέρια τοῦ Μαδοῦρο.

Ὁ πρόεδρος Ν. Μαδοῦρο χαιρέτισε τὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὴν συντριπτικὴ νίκη ὑπὲρ τῆς προσάρτησης τοῦ Ἐσεκίμπο λέγοντας: «Πληροφοροῦμε τὸν λαὸ τῆς Βενεζουέλας ὅτι τὸ “Ναὶ” κατήγαγε μία τεράστια νίκη, ἐνῶ προσῆλθαν στὶς κάλπες πάνω ἀπὸ 10,5 ἑκατ. ψηφοφόροι. Ἔχουμε κάνει τὰ πρῶτα βήματα μίας νέας ἱστορικῆς φάσης στὸν ἀγώνα γιὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀνήκει, γιὰ νὰ ἀνακτήσουμε τὴν κληρονομιὰ τῶν ἀπελευθερωτῶν τοῦ ἔθνους».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ἀρχὲς τῆς Βενεζουέλας διέταξαν τὴ σύλληψη 14 πολιτικῶν οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νὰ σαμποτάρουν τὸ δημοψήφισμα. Τὸ γραφεῖο τοῦ γενικοῦ εἰσαγγελέα Τάρεκ Γ. Σάαμπ κατηγόρησε τοὺς 14 γιὰ «συμμετοχὴ σὲ συνωμοσία μὲ σκοπὸ νὰ σαμποτάρουν τὸν ἀγώνα τοῦ λαοῦ τῆς Βενεζουέλας γιὰ τὸ Ἐσεκίμπο». Ἐντάλματα σύλληψης ἐκδόθηκαν γιὰ τρία μέλη τῆς ὁμάδας τῆς  Μαρίας Κ. Ματσάδο, ἡ ὁποία προσφάτως ἐπιλέχθηκε νὰ εἶναι ἡ κοινὴ ὑποψήφια πρόεδρος τῆς ἀντιπολίτευσης στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2024.

Μετὰ τὸ δημοψήφισμα, ὁ πρόεδρος Μαδοῦρο πρότεινε στὴν Ἐθνοσυνέλευση νὰ ψηφίσει νομοσχέδιο ποὺ καθιστᾶ τὴν περιοχὴ περιφέρεια τῆς χώρας του μὲ τὸ ὄνομα «Γουιάνα Ἐσεκίμπα». Ὁ Μαδοῦρο ἔδωσε ἐπίσης ἐντολὴ στὴν κρατικὴ πετρελαϊκὴ ἑταιρεία νὰ ἐκδώσει ἄδειες ἐξόρυξης, ὥστε νὰ ξεκινήσουν ἐργασίες ἐξόρυξης καὶ ἐκμετάλλευσης γαιανθράκων, ἐνῶ παραλλήλως ὁ ἴδιος διαμήνυσε στὶς ἐπιχειρήσεις τῆς Γουιάνας ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ  δραστηριοποιοῦνται στὸ Ἐσεκίμπο ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀποχωρήσουν μέσα σὲ τρεῖς μῆνες.

Ἀμέσως μετὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς 3ης Δεκεμβρίου 2023 στὴ Βενεζουέλα, σὲ διάγγελμά του ὁ πρόεδρος τῆς Γουιάνας Ἰρφάαν Ἀλὶ ἀνέφερε ὅτι μίλησε τόσο μὲ τὸν γενικὸ γραμματέα τοῦ ΟΗΕ ὅσο ἐπίσης καὶ μὲ τοὺς συμμάχους ΗΠΑ, Βραζιλία, Γαλλία καὶ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ κατήγγειλε ὅτι «πρόκειται γιὰ ἄμεση ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα, τὴν κυριαρχία καὶ τὴν πολιτικὴ ἀνεξαρτησία τῆς Γουιάνας. Ἡ Γουιάνα τὸ θεωρεῖ ἄμεση ἀπειλὴ καὶ θὰ ἐντείνει τὰ προληπτικὰ μέτρα γιὰ νὰ προστατεύσει τὸ ἔδαφός της».

Ὁ πρόεδρος τῆς Γουιάνας ἔθεσε ἐπίσης σὲ πλήρη ἑτοιμότητα τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας καὶ τόνισε ὅτι θὰ φέρει τὸ θέμα τῆς κρίσης ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, σὲ μία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν συνεδρίαση, μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῆς Γουιάνας. Ἐπίσης, ὁ πρόεδρος Ἰρφάαν Ἀλὶ ἐπιχείρησε νὰ καθησυχάσει τοὺς ἁπανταχοῦ ἐπενδυτὲς καὶ κυρίως τὶς πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες, πὼς τὰ χρήματά τους δὲν διατρέχουν κίνδυνο στὴ Γουιάνα.

Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ ἀντιπρόεδρος καὶ πρώην πρόεδρος τῆς Γουιάνας Μπάρατ Τζάγκντεο εἶπε: «Ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα ἐξόρυξης πετρελαίου ἀπὸ κρατικὲς πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες στὸ ἔδαφός μας θὰ ἀντιμετωπιστεῖ ὡς εἰσβολή, ὡς μία προσπάθεια ἀναθεώρησης τῶν συνόρων, κατὰ παράβαση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης. Θὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸ ἔδαφός μας, θὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν κυριαρχία μας. Ἡ παρουσία μας σὲ αὐτὰ τὰ ἐδάφη εἶναι ἀπολύτως νόμιμη».

Προσέτι, ὀκτὼ χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, μὲ κοινή τους διακήρυξη, ἀπευθύνουν ἔκκληση νὰ «ἀποφευχθοῦν οἱ μονομερεῖς ἐνέργειες» στὴν περιοχή. Ὁ πρόεδρος τῆς Βραζιλίας Λούλα ντὰ Σίλβα τόνισε: «Ἕνας πόλεμος εἶναι τὸ τελευταῖο ποὺ μᾶς χρειάζεται στὴ Νότια Ἀμερική».

Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, Ἀντονι Μπλίνκεν ὑπογράμμισε: «Τὰ σύνορα αὐτὰ ἔχουν χαραχθεῖ ἀπὸ τὸ 1899. Δὲν βλέπω κανέναν ἀπολύτως λόγο γιὰ μονομερεῖς ἐνέργειες τῆς Βενεζουέλας. Εἶναι λάθος, θὰ πρέπει νὰ σταματήσει». Καὶ ἠ Βρετανία, ἐπίσης, τῆς ὁποίας ἀποικία ἦταν παλαιότερα ἡ Γουιάνα καὶ σήμερα ἐντάσσεται στὴ βρετανικὴ Κοινοπολιτεία, ἐπιμένει ὅτι τὰ σύνορα διευθετήθηκαν τὸ 1899.

Μὲ φόντο τὴν σύγκρουση μεταξὺ Τζώρτζταουν καὶ Καράκας καὶ τὴν περιοχὴ νὰ σιγοβράζει, οἱ ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτικὲς ἀσκήσεις στὴ Γουιάνα πρὶν περίπου μία ἑβδομάδα μὲ κοινὲς ἐπιχειρήσεις μὲ τὴν Γουιάνα. Ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ ἐξέδωσε σχετικὴ ἀνακοίνωση: «Σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀμυντικὴ Δύναμη τῆς Γουιάνας, ἡ Νότια Διοίκηση τῶν ΗΠΑ θὰ πραγματοποιήσει πτητικὲς ἐπιχειρήσεις ἐντός τῆς Γουιάνας», σημειώνοντας ὅτι οἱ πτήσεις ἀποτελοῦν μέρος «συνήθους δέσμευσης» γιὰ τὴν ἐνίσχυση μίας ἑταιρικῆς σχέσης ἀσφάλειας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν.

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Γουιάνας Bharrat Jagdeo σὲ συνέντευξή του στοὺς Financial Times τόνισε ὅτι ἡ χώρα του ἐξετάζει διάφορες ἐπιλογὲς γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀμυντικῆς συνεργασίας μὲ συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐν μέσω ἐδαφικῆς διαμάχης μὲ τὴ Βενεζουέλα. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Γουιάνας ἐξέφρασε φόβους ὅτι ἡ πρόσφατη χαλάρωση τῶν κυρώσεων τῶν ΗΠΑ κατὰ τῆς Βενεζουέλας θὰ μποροῦσε νὰ αὐξήσει τὶς ἀπειλὲς ἀπὸ τὸν ἡγέτη τοῦ κράτους τῆς Βενεζουέλας.

Ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας Μαδοῦρο φαίνεται ἀποφασισμένος νὰ προχωρήσει στὴν προσάρτηση τῆς περιοχῆς Ἐσεκίμπο μετὰ καὶ τὴν λαϊκὴ ἐτυμηγορία, χωρὶς νὰ βιάζεται, φέρνοντας ἀνησυχία σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Τὸ ἱσπανικὸ περιοδικὸ El Pais ἀνέφερε ὅτι ὁ Μαδοῦρο ἔχει ἤδη προχωρήσει στὴν κινητοποίηση στρατευμάτων γιὰ τὴν προσάρτηση τοῦ Ἐσεκίμπο καὶ ὅτι ἔχει ἤδη διορίσει προσωρινὸ ἀρχηγὸ αὐτῆς τῆς περιοχῆς, τὸν στρατηγὸ καὶ βουλευτὴ τοῦ Ἑνιαίου Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῆς Βενεζουέλας Alexis R. Cabello.

Ὁ Μαδοῦρο ἔχει δείξει δημοσίως καὶ πρὶν τὸ δημοψήφισμα γεωγραφικὸ χάρτη στὸν ὁποῖο περιλαμβάνεται ἡ ἐπικράτεια τοῦ Ἐσεκίμπο στὴ Βενεζουέλα, ὀνοματίζοντας τὸ νέο 24ο κράτος τῆς χώρας ὡς «Γουιάνα-Ἐσεκίμπο». Ἡ El Pais ἔγραψε: «Ὁ Πρόεδρος Μαδοῦρο ἔστειλε ἕνα στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα στὸ Puerto Barima, στὴν πολιτεία Delta Amacuro, στὰ σύνορα τῆς Βενεζουέλας στὸν Ἀτλαντικό, πολὺ κοντὰ στὰ σύνορα τῆς περιοχῆς ζούγκλας 160 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων ποὺ διεκδικεῖ καὶ διαχειρίζεται de facto ἡ Γουιάνα».

Στὶς 14 Δεκεμβρίου, ἔλαβε χώρα συνάντηση τοῦ Ν. Μαδοῦρο καὶ τοῦ Ἰρφὰν Ἀλὶ στὰν Άγιο Βικέντιο-Γρεναδίνες καὶ συμμετεῖχαν ὁ Πρόεδρος τῆς ἐν λόγω χώρας, Ρὰλφ Γκονσάλβες, ποὺ ἔχει καὶ τὴν προσωρινὴ προεδρία τῆς CELAC καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Βραζιλίας Λούλα ντὰ Σίλβα. Σὲ αὐτὴ τὴν συνάντηση ἡ Βενεζουέλα καὶ ἡ Γουιάνα συμφώνησαν «νὰ μὴν ἀπειλήσουν ἢ νὰ χρησιμοποιήσουν βία ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου» καὶ «νὰ ἀπέχουν, μὲ λόγια ἢ μὲ πράξεις, ἀπὸ τὴν κλιμάκωση ὁποιασδήποτε σύγκρουσης».

Παρὰ τὴν συμφωνία, οἱ δύο ἡγέτες δὲν μπόρεσαν νὰ σημειώσουν πρόοδο στὴν ἐπίλυση τῆς μακροχρόνιας διαμάχης γιὰ τὸ Ἐσεκίμπο. Ἡ Γουιάνα συνεχίζει νὰ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ διακρατικὴ διαμάχη πρέπει νὰ ἐπιλυθεῖ ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο, ἀλλὰ ἡ Βενεζουέλα διαφωνεῖ λέγοντας ὅτι τὸ Δικαστήριο στὴ Χάγη δὲν ἔχει δικαιοδοσία. Γιὰ τὸ ἐδαφικὸ συγκροτήθηκε μία κοινὴ ἐπιτροπὴ ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς δύο ὑπουργοὺς τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ ἄλλους ἀξιωματούχους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξετάσουν τὸ θέμα καὶ νὰ ὑποβάλουν σχετικὴ ἔκθεση ἐντὸς τριῶν μηνῶν.

Ἐν κατακλείδι, τὰ διεθνικὰ πράγματα ὁδηγοῦνται χρονιὰ μὲ τὴ χρονιὰ ἀπὸ τὸ χειρότερο στὸ ἐκρηκτικό. Εἴτε λάβει χώρα πολεμικὴ σύγκρουση στὴν ἐν λόγω περιοχὴ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς εἴτε ὄχι, δυστυχῶς, τὰ παγκόσμια γεωπολεμικὰ γεγονότα πῆραν τὸν δρόμο τους πρὸς τὴν πυρηνικὴ ἀποκάλυψη. Καὶ ἡ τρέχουσα σύγκρουση στὴν Γουιάνα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας ἀκόμη κουβὰς μὲ νερὸ στὸν «μύλο» τῶν διεθνῶν σιωνιστῶν  νὰ μᾶς ἀλέσουν!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *