Ἐρευνητὲς ἀποδεικνύουν τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ γραφένιου…

Πῶς το γραφένιο συνδέεται μέ τὰ ἐμβόλια καὶ τὶς συχνότητες τῶν 5G

Ἀφορμὴ γιὰ νὰ γράψω τὸ ἄρθρο-ἀνασκόπηση στάθηκαν δύο παράμετροι κυρίως. Πρώτη ἀφορμὴ εἶναι ἡ εἴδηση ποὺ «παίχτηκε» παντοῦ στὰ συστημικὰ ΜΜΕ, ὅτι ὁ κ. Σωτήρης Τσιόδρας ἔκανε τὸ ἐπικαιροποιημένο ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸ Ἐμβολιαστικὸ Κέντρο Περιστερίου, στὶς 23 Νοεμβρίου 2023, τονίζοντας: «Ἐμβολιάζομαι γιατί ἐμπιστεύομαι τὴν ἐπιστήμη. Ἐμβολιάζομαι γιὰ νὰ προστατεύσω τὸν ἑαυτό μου, γιὰ νὰ προστατεύσω τοὺς διπλανούς μου».

 

 

 

 

Δεύτερη ἀφορμὴ γιὰ νὰ γράψω τὸ παρὼν κείμενο στάθηκε ἕνα παλαιότερο ἄρθρο-ἀνάλυση τοῦ «The expose», πού μοῦ ἦρθε συγκυριακὰ καὶ πάλι στὸ νοῦ μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀνωτέρω δηλώσεις τοῦ Ἕλληνα Φάουτσι γιὰ τὸ ἐπικαιροποιημένο ἐμβόλιο ποὺ ἔκανε στὸ Περιστέρι καὶ ἔχει τίτλο: «Οἱ ἐπιστήμονες ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ νανορομπὸτ γραφενίου βρίσκονται στὰ ἐμβόλια Covid καὶ μεταδίδονται ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμένους στοὺς μὴ ἐμβολιασμένους», τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε στὶς 28 Μαΐου 2023.

Διευκρινιστικὰ καὶ ἐξαρχῆς σᾶς τονίζω ὅτι δὲν θὰ ἀσχοληθῶ ἐδῶ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ «ἐμβόλια» τοῦ Γκέιτς γιὰ τὸν κόβιντ, δὲν ἔχουν ἀκόμη ὁριστικὴ ἄδεια, δὲν ἔχουν γίνει οἱ ὑποχρεωτικὲς δεκαετεῖς κλινικὲς καὶ λοιπὲς ἐργαστηριακὲς ἔρευνες, ὅπως διδάσκονται οἱ πρωτοετεῖς φοιτητὲς τῆς ἰατρικῆς καὶ δὲν ἔχουν καμία γνώση καμία κυβέρνηση καὶ κανένας θεσμικὸς κρατικὸς καὶ παγκόσμιος ὀργανισμὸς γιὰ τὸ τί περιέχουν αὐτὰ τὰ ἀγνώστου ταυτότητας σκευάσματα.

Οὔτε, θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ ἐὰν ἡ αὐξητικὰ ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα συνεχίζει νὰ θερίζει «ξαφνικὰ» παιδιά, γονεῖς, ἀδέλφια, κλπ. Βασικὸς σκοπὸς τοῦ παρόντος κειμένου δὲν εἶναι νὰ πείσω, νὰ τρομάξω ἢ νὰ ἐνημερώσω τοὺς ἀναγνῶστες. Ὄχι. Οὔτε λόγος. Ἡ ἀναζήτηση τῆς μίας καὶ τῆς μόνης πραγματικότητας, καὶ ὄχι τῶν πολλῶν καὶ διάφορων ὑποκειμενικῶν «ἀληθειῶν» τοῦ καθενός, εἶναι θεμέλιο τῆς διαιώνισης τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους.

Κύριος σκοπός μου ἐδῶ εἶναι νὰ καλέσω γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, καὶ μέσω τοῦ συγκεκριμένου κειμένου, σὲ μία συνολικότερη καὶ ἐντατικότερη προσπάθεια ὅλων μας γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς θανατηφόρας πραγματικότητας ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ «αἰφνίδια πέθανε», ποὺ μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα συνεχίζουν νὰ κρύβουν οἱ σιωνιστὲς ὑπηρέτες τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης ὅσο, ἐπίσης, καὶ τὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς ἴδιους συστημικὰ ΜΜΕ, κλπ.

Τὸ ἄρθρο καὶ ἐκτενὴς ἀνάλυση τοῦ The expose, ποὺ ἀνέφερα ἀνωτέρω, μᾶς προειδοποιεῖ καὶ μᾶς λέει ρητῶς καὶ ἐξαρχῆς: «Προετοιμαστεῖτε γιὰ ἕνα ταξίδι στὴν καρδιὰ τοῦ σκότους, ὅπου ἡ ἐπιστημονικὴ φαντασία γίνεται πραγματικότητα καὶ οἱ ἀληθινοὶ τρόμοι τῆς νανοτεχνολογίας ἀποκαλύπτονται». Καὶ τὸ ἄρθρο προσθέτει: «Σὲ αὐτὴν τὴν ἀνατριχιαστικὴ ἔκθεση, ἐκθέτουμε τὴν κακόβουλη ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὰ νανορομπὸτ γραφενίου ποὺ κρύβονται στὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν COVID-19».

Τὸ γραφένιο εἶναι ἕνα «ἑνιαῖο στρῶμα ἀτόμων ἄνθρακα διατεταγμένο σὲ ἕνα δισδιάστατο πλέγμα καὶ διαθέτει θεαματικὲς ἰδιότητες», οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀνοίξει ἕναν τεράστιο δρόμο γιὰ ἐπαναστατικὲς ἀνακαλύψεις σὲ διάφορους τομεῖς. Εἶναι ἡ «πιὸ λεπτή, εὔκαμπτη καὶ ἰσχυρότερη ἕνωση ποὺ εἶναι γνωστὴ στὸν ἄνθρωπο μὲ πάχος ἑνὸς ἀτόμου». Ἡ εὐελιξία καὶ ἡ ἀγωγιμότητά του τὸ καθιστοῦν ἕνα πολυπόθητο ὑλικό. Τὰ μικροσκοπικὰ ρομπότ, ποὺ ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς νανοτεχνολογίας, «διαθέτουν τὴν ἱκανότητα νὰ περιηγοῦνται στὸ περίπλοκο ἔδαφος τοῦ σώματός μας μὲ πρωτοφανῆ ἀκρίβεια».

Τὰ νανορομπὸτ ἢ nanobots εἶναι πραγματικά. Εἶναι τεχνητὰ κύτταρα τὰ ὁποῖα «μποροῦν νὰ διαπεράσουν μέχρι καὶ τὸ πιὸ μικρὸ τριχοειδὲς ἀγγεῖο ποὺ ὑπάρχει στὸ σῶμα μας». Τὰ νανορομπὸτ γραφενίου «εἶναι κρυμμένα στὶς συσκευασίες καὶ στὰ βάθη τῶν ἐνέσεων γιὰ τὸν κορονοϊὸ» καὶ ἀποτελοῦν ἕνα γιγάντιο αἴνιγμα ποὺ ἀφορᾶ τὶς ἴδιες τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐνσωμάτωση τοῦ γραφενίου σὲ νανορομπὸτ «ὁδηγεῖ τὴν οὐσία τῆς συζήτησης καὶ τῆς γενικότερης ἔρευνας σὲ ἕνα ἐντελῶς νέο στάδιο καὶ ἐπίπεδο».

Ἡ ἀνάλυση τοῦ The expose καταλήγει στὸ «ξεμπρόστιασμα τῶν σιωπηλῶν καταστροφέων» ἀπὸ γραφένιο, τὴν βαθύτερη ἐπιστημονικὴ ἔρευνά τους ποὺ «ἀναδύει καὶ ἀναδεικνύει μία σειρὰ ἀπὸ ἐκπληκτικὰ στοιχεῖα καὶ δεδομένα», ὅσο ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν «διασύνδεση τῶν νανορομπὸτ γραφενίου μὲ μία σειρὰ ἀπὸ ἐφιαλτικὲς συνέπειες», οἱ ὁποῖες βρίσκονται «μέσα στὴν μυστικὴ διαδικασία παραγωγῆς, ποὺ καλύπτεται ἀπὸ στρώματα ἐξαπάτησης».

Πέραν αὐτῶν, ὁ Δρ Στὴβ Χότζε, ἀμερικανὸς ἰατρὸς τόνισε ὅτι: «Ἡ Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Προηγμένων Ἀμυντικῶν Ἐρευνητικῶν Προγραμμάτων (DARPA) ἐργάζεται στὸν ἔλεγχο τοῦ νοῦ τῶν στρατιωτῶν, εἰσάγοντας ὀξείδιο τοῦ γραφενίου μέσω νανοτεχνολογικῶν  ἐνέσεων γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τοὺς χειραγωγεῖ. Ὑπάρχουν ἑταιρεῖες, ὅπως ἡ INBRAIN Neuroelectronics, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου γιὰ νὰ δημιουργήσει ἕναν δέκτη καὶ ἕναν πομπὸ γιὰ τὸ ἔλεγχο τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων».

Ἡ Ἐλβετὴ Δρ Ἄστριντ Στάλκεμπεργκερ, πρώην μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Δεοντολογικοῦ Ἐλέγχου τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, μιλώντας μὲ τὸν διάσημο δημοσιογράφο Stew Peters ἀναφέρει: «Ἡ ἀφήγηση γιὰ τὸ mRNA εἶναι μία ψυχολογικὴ ἐπιχείρηση, οἱ ἐνέσεις δὲν εἶναι βιολογικὰ προϊόντα. Δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ φυσικὸ στὶς ἐνέσεις. Περιλαμβάνουν τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου, μέταλλα, νανοκυκλώματα, ραδιοσυχνότητες καὶ διασύνδεση μὲ τὸ 5G. Τὸ διοξείδιο τοῦ γραφενίου εἶναι τὸ δομικὸ στοιχεῖο γιὰ συνθετικὰ βιομοριακὰ λιπίδια ποὺ στέλνουν σήματα στὸ σῶμα».

Σὲ συνέδριο στὸ Savigliano, στὴν βόρεια Ἰταλία, στὶς 17 Μαΐου 2022, ἡ Δρ Maria C. Valsania, ἐξειδικευμένη στὴ χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μικροσκοπίου, ἔκανε μία ἐκτενῆ ἀναφορὰ καὶ ἀνάλυση σὲ σχέση μὲ ὁμάδες ἐρυθρῶν αἰμοσφαιρίων ἑνὸς ἐμβολιασμένου ἀτόμου. Ἡ Δρ Μ. Valsania παρουσίασε τὰ ἐπιμήκη νανοσωματίδια γραφενίου στὰ ὁποῖα ἐντόπισε συγκέντρωση ἄνθρακα ἕως καὶ 63%. Ἡ ἴδια καὶ οἱ λοιποὶ συμμετέχοντες στὸ συνέδριο ἔκρουσαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ το οξείδιο τοῦ γραφενίου στὰ ἐμβόλια καὶ τὶς συνέπειές του.

Σὲ μελέτη ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ περιοδικὸ συμπλήρωμα τῆς Ἕνωσης Τοξικολόγων καὶ Τεχνικῶν Περιβάλλοντος, στὴν Ἰταλία, τρεῖς ἰατροὶ χειρουργοί, ὁ Dr. Franco Giovannini, ὁ Dr. Riccardo B. Cipelli καὶ ὁ Dr. Gianpaolo Pisano, ἀνέδειξαν τὴν ἀνώμαλη παρουσία συγκεντρώσεων ἄνθρακα, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα σαφὲς ἴχνος νανοσωματιδίων ὀξειδίου τοῦ γραφενίου καὶ ἄλλων νανοσωματιδίων διαφόρων σχημάτων καὶ μεγεθῶν ὕποπτης φύσης.

Εἰδικότερα, οἱ τρεῖς Ἰταλοὶ χειρουργοὶ ἰατροὶ μελέτησαν μὲ ὀπτικὴ μικροσκοπία σκοτεινοῦ πεδίου καὶ ἀντίθεση φάση τὸ αἷμα 1.006 συμπτωματικῶν ἀτόμων μετὰ τὸν ἐμβολιασμὸ κατὰ τοῦ COVID. Σὲ 948 ἄτομα ἀπὸ τὰ 1006 ἤ, δηλαδή, στὸ 94% τοῦ συνόλου τῶν ἀτόμων ποὺ ἀναλύθηκαν, ἀποκαλύφθηκαν διάφορες μεταβολὲς στὴν κατάσταση συσσωμάτωσης τῶν ἐρυθροκυττάρων καὶ ἀνιχνεύθηκε ἡ παρουσία ἐξωγενῶν σημειακῶν καὶ αὐτοφωτιζόμενων σωματιδίων στὸ περιφερικὸ αἷμα στὸ σκοτεινὸ πεδίο.

Στὶς 15 Ἰουλίου 2021, ὁ Shawn P. Melville, ἐκδότης τοῦ Civilian Intelligence Network, δημοσίευσε ἕνα μακροσκελὲς ἄρθρο-ἀνασκόπηση μὲ τίτλο «5G, γραφένιο καὶ τὸ ἐμβόλιο: Πῶς οἱ ἐνδιαφερόμενοι φορεῖς τοῦ NWO σχεδιάζουν νὰ σᾶς σκοτώσουν!» καὶ μὲ ὑπότιτλο «Τόσο ὁ ἰὸς COVID-19 ὅσο καὶ τὸ ἐμβόλιο mRNA τοῦ ἰοῦ ἐνεργοποιοῦνται ἀπὸ ραδιοσυχνότητες 5G».

Ὁ ἐκδότης Shawn Melville σημειώνει ὅτι σὲ μία πρόσφατη μελέτη, εἰδικοὶ ἐρευνητὲς συγκέντρωσαν δεδομένα ἄλλων ἐρευνῶν σχετικὰ μὲ τὶς «ἐπιπτώσεις τῆς ἀκτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων 5G ἀπὸ συστήματα ἀσύρματης ἐπικοινωνίας στὸν ἰὸ SARS-CoV-2» καὶ διαπίστωσαν πειραματικὰ ὅτι «τὸ 5G προκάλεσε ἐνεργοποίηση τοῦ ἰοῦ καὶ αὐξημένη λοιμογόνο δύναμη». Ἐπίσης, ἀρκετὲς ἄλλες ἀκόμη σχετικὲς μελέτες δείχνουν τώρα ὅτι «ὁ ἴδιος ὁ ἰὸς προκαλεῖ αὐτοάνοση νόσο στὸ σῶμα».

Ἐπίσης, ὁ ἴδιος συγγραφέας-ἐκδότης ἐξηγεῖ καὶ τονίζει ὅτι σὲ μία δική μας πρόσφατη ἀνασκόπηση ἀπὸ ἐρευνητὲς καὶ ἐπιστήμονες, «δείξαμε ὅτι τὸ ἐμβόλιο mRNA τοῦ ἰοῦ, μαζὶ μὲ τὴν πρωτεΐνη ἀκίδας ποὺ παράγει, μποροῦν ἐπίσης νὰ τροποποιηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων 5G», ὅποτε καὶ τὰ δύο αὐτὰ συνεργαζόμενα δημιουργοῦν ἕνα νέο συνθετικὸ σύμπλεγμα-ἀποτέλεσμα ποὺ μοιάζει μὲ ἰὸ τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπινου κυττάρου».

Αὐτὴ ἡ νέα καὶ ἐνεργοποιημένη καὶ κινητοποιημένη κατάσταση «θὰ ἐκτόξευε τότε μία ἀνοσολογικὴ ἀπόκριση ἐνάντια στὰ ὑγιῆ κύτταρα τοῦ σώματος», δεδομένου ὅτι αὐτὰ μοιάζουν πλέον μὲ ἐχθρικὰ ἰικὰ παθογόνα, «δημιουργώντας ἔτσι μία κατάσταση ἀσθένειας τύπου SARS-CoV-2 μέσα στὸ σῶμα χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ ἴδιου τοῦ ἰοῦ». Γιατί ἄραγε κάποιος θὰ ἤθελε «νὰ πάρει ἕνα ἐμβόλιο ποὺ εἶναι σκοπίμως σχεδιασμένο νὰ ἀλλάξει τὸ ἴδιο σύστημα τοῦ σώματος, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ σᾶς προστατεύσει ἀπὸ τὴ μόλυνση;».

Κάνοντας συγκέντρωση πολλῶν ἐρευνῶν καὶ μελετῶν σχετικὰ μὲ τὸ γραφένιο, ὁ Shawn Melville κάνει, μία εἰδικὴ ἀναφορὰ καὶ στὸν τρανσανθρωπισμὸ (transhumanism) καὶ τὴν εὐγονικὴ (eugenics). Τονίζει δὲ ἰδιαιτέρως ὅτι οἱ ἔρευνες καὶ οἱ μελέτες δείχνουν ὅτι ὑπάρχει ὀξείδιο τοῦ γραφενίου, ἕνα παράγωγο τοῦ γραφενίου, ποὺ κατηγορεῖται καὶ γιὰ τὴν πρόκληση «μαγνητισμοῦ» στὸ σῶμα, στὰ ἐμβόλια. Καὶ ἐὰν αὐτὸ ἰσχύει, «τὰ σώματα τῶν ἐμβολιασμένων ἀτόμων εἶναι πλέον ὑπεραγώγιμα, ὅπως ἀκριβῶς τὸ κινητό σας»!

Στὶς 17 Ἰανουαρίου 2022, στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ παγκοσμίως γνωστοῦ παρουσιαστῆ Stew Peters, ὁ Dr. Ricardo Delgado, βιοστατιστικολόγος, ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς τῆς La Quinta Columna, ἔκανε συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου σὲ σχέση μὲ τοὺς γονιδιακοὺς ὀροὺς τοῦ Μπὶλ Γκέιτς καὶ ἀνέφερε ὅτι ὅποιος ψάχνει τὸ γραφένιο πεθαίνει «ξαφνικὰ» καὶ ὅτι φοβᾶται καὶ ὁ ἴδιος γιὰ τὴ ζωή του. Ὁ Dr. Ricardo Delgado στὴν συνέντευξή του ἀνέφερε καὶ τὰ ἀκόλουθα:

«Ἡ ἰονίζουσα ἀκτινοβολία στὴν πραγματικότητα ἐκπέμπεται ἀπὸ πύργους κινητῆς τηλεφωνίας 5G γιὰ νὰ ἐξαλείψει τὸν πληθυσμὸ καὶ νὰ ἐνεργοποιήσει τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου ποὺ τοὺς ἔχει χορηγηθεῖ μὲ ἐνέσεις, μὲ αὐτὲς τὶς ἐνέσεις ποὺ παραπλανητικὰ ἀναφέρονται ὡς ἀσφαλῆ καὶ ἀποτελεσματικὰ ἐμβόλια. Τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου εἶναι ραδιοδιαμορφωμένο ὑλικό. Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ κάνει, εἶναι νὰ ἀπορροφᾶ ὅλη τὴν ἀκτινοβολία καὶ μετὰ νὰ τὴν ἐκπέμπει ξανά».

«Αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου στὰ φιαλίδια ἐνισχύει τὰ σήματα τοῦ 5G στὸ σῶμα ἀπὸ Ghz σὲ Thz, ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν τὰ μικροτσὶπ ποὺ βρίσκονται στὰ ἐμβόλια. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀκτινοβολοῦν ἀπὸ ἕνα εἶδος τεχνολογίας bluetooth, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ στὸ κινητό τους τηλέφωνο ἢ ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ ἐλέγξει στὸ κινητό του τηλέφωνο μέσω τῆς ἐφαρμογῆς ποιοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ καὶ βρίσκονται κοντά.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ γείτονές του. Ἐκπέμπουν ἀκτινοβολία, δὲν πρόκειται γιὰ μόλυνση, δὲν εἶναι ἰός, εἶναι ἀκτινοβολία ἀπὸ ἀνθρώπους ἢ ἀπὸ τὶς κεραῖες. Ναί, ἡ ἀκτινοβολία ἀπὸ τὶς κεραῖες προκαλεῖ τὴν κυτταρικὴ καταστροφή. Προσπαθοῦμε νὰ ταυτοποιήσουμε μέσω ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν αὐτὰ ποὺ ἐρευνοῦμε καὶ κάποια ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ εἴδαμε στὰ φιαλίδια αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ κάποια ποῦ ἤδη ἔχουμε ταυτοποιήσει, μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι μικροκεραῖες, μικρὸ-κωδικοποιητὲς ἢ συστήματα κρυπτογράφησης καὶ ἄλλα.»

Καὶ καταλήγει ὁ Δρ. Ρικάρντο Ντελγκάντο: «Κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀνέφεραν αὐτὰ ποὺ βρῆκαν βρέθηκαν νεκροί. Ὑπάρχουν δύο γιατροί, ὁ γιατρὸς Andreas Noack καὶ ὁ Domenico Biscardi, ἕνας Ἰταλὸς γιατρός, ποὺ ἐπίσης πέθανε. Καὶ αὐτοὶ βρῆκαν καὶ μιλοῦσαν γιὰ τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου στὰ φιαλίδια ποὺ ἐρευνοῦσαν, καὶ ναί, πρέπει νὰ προφυλάξω τὸν ἑαυτό μου. Ὁ Ἰταλὸς γιατρὸς ἐπρόκειτο νὰ τὰ ἀναφέρει αὐτὰ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἀλλὰ βρέθηκε νεκρὸς καὶ κανεὶς δὲν ξέρει τί συνέβη καὶ ἐπίσης καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου εἶναι νεκρὸς τώρα».

Ὁ Dr. Ricardo Delgado ἔχει ἐπίσης ἐξηγήσει ἀναλυτικὰ ὅτι «αὐτὸ ποὺ ὀνόμασαν Covid-19 εἶναι ἡ ἀλληλεπίδραση αὐτοῦ του ἀδήλωτου ὑλικοῦ (γραφενίου) στὴ βιολογία. Πράγματι, ἡ Πέμπτη Στήλη ἀνακάλυψε καὶ ἀπέδειξε αὐτὴ τὴ σκόπιμη δηλητηρίαση ὅλης τῆς κοινωνίας μὲ μειωμένο ὀξείδιο τοῦ γραφενίου, ἐνῶ τὰ θεσμικὰ ὄργανα μίλησαν γιὰ ἕναν “κορωνοϊὸ” ποὺ κανεὶς δὲν ἔχει δεῖ μέχρι σήμερα».

Καὶ ἐπεξηγεῖ ὁ Δρ. Ντελγκάντο ἔτι περαιτέρω: «Δείξαμε ἐπίσης ὅτι αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦσαν “ἐκρήξεις” καὶ “κύματα” τοῦ κορονοϊοῦ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς αὔξησης τῆς περιβαλλοντικῆς ἀκτινοβολίας μέσω τηλεφωνικῶν κεραιῶν, τῶν ὁποίων τὰ μικροκύματα διεγείρουν (ρυθμίζοντας τὴν ἀκτινοβολία) ὀξείδιο τοῦ γραφενίου γιὰ νὰ δημιουργήσουν περισσότερο ὀξειδωτικὸ στρὲς καὶ τελικὰ κάθε ζημιὰ ποὺ παρατηρήθηκε προηγουμένως. Καὶ παρόλα, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν τὸ γνωρίζει».

Λόγω τῆς ἄκρας σημαντικότητας τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ νέας δικῆς μου ἐπισκόπησης, ἀπέφυγα ἐν γνώσει μου καὶ συστηματικὰ νὰ κάνω δικές μου ἀναφορές, σκέψεις, ἑρμηνεῖες καὶ προβλέψεις. Ἤδη ὑπάρχουν πολλὰ σχετικὰ κείμενα-ὑποενότητες στὰ βιβλία μου, ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος. Προτίμησα, κατὰ συνέπεια, τὰ λόγια, τὶς ἔρευνες, τὶς μελέτες καὶ τὶς κατὰ λέξη τοποθετήσεις τῶν εἰδημόνων καὶ τῶν κὰθ΄ ὕλη εἰδικῶν.

Αὐτὸ θὰ κάνω ἐπίσης καὶ στὸν ἐπίλογο τοῦ ἄρθρου. Θὰ δανεισθῶ λέξη πρὸς λέξη καὶ θὰ κλείσω μὲ τὰ λόγια τοῦ ἐκδότη τοῦ Civilian Intelligence Network, Shawn P. Melville, ὁ ὁποῖος γράφει:

«Τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου ἔχει αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται ζώνη ἀπορρόφησης ἠλεκτρονίων. Πρόκειται γιὰ μία συγκεκριμένη συχνότητα τοῦ ἠλεκτρομαγνητικοῦ φάσματος στὴν ὁποία τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου δέχεται ἕνα πολὺ ἀσθενὲς σῆμα ραδιοσυχνοτήτων καὶ διεγείρεται, πολλαπλασιάζεται καὶ ὀξειδώνεται γρήγορα.

Λοιπόν, τί θὰ συμβεῖ ὅταν ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων πατήσει τὸ κουμπὶ «συχνότητες θανάτου» στὸ πλέγμα τοῦ γραφενίου; Ἄλλωστε ἔχουν μία ἀλλόκοτη ἱκανότητα νὰ προβλέπουν πότε ἔρχονται τὰ κύματα COVID-19 καὶ πότε ὑποχωροῦν. Οι ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ ἢ ἔχουν λάβει τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου ἀπὸ ἄλλες ὁδούς, αὐτὸ τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου ὀξειδώνεται σπάζοντας τὴν ἰσορροπία μεταξύ τῆς γλουταθειόνης καὶ τοῦ τοξικοῦ ὀξειδίου τοῦ γραφενίου. Καὶ ἡ περίφημη καταιγίδα κυτοκινῶν καὶ ὁ COVID-19 πυροδοτεῖται μέσα σὲ λίγες ὧρες …μπούμ!».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *