Ἔμμεσο πυρηνικό καμπανάκι στήν Μ. Ἀνατολή!

Ὁ ὑπουργὸς Ἰσραηλινῆς Κληρονομιᾶς, Ἀμιτσάι Ἐλιγιάχου, δημιούργησε παγκόσμιο σάλο ὅταν δήλωσε σὲ ραδιοφωνικὴ συνέντευξή του ὅτι ἡ χρήση πυρηνικῆς βόμβας κατὰ τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας ἀποτελεῖ μία «ἐναλλακτικὴ ἐπιλογή»!!! Ὁ ὑπερεθνικιστὴς ὑπουργὸς Ἐλιγιάχου δὲν ἔκανε τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ κτυπήσει καὶ αὐτός, εἴτε ἑκούσια εἴτε ἀκούσια, τὸ πυρηνικὸ καμπανάκι ἤ, δηλαδή, νὰ μᾶς θυμίσει αὐτὰ ποὺ ἤδη ἑτοίμασαν σιωνιστὲς ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη.

Ὁ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ἀντέδρασε ἄμεσα, ἐκδίδοντας ἀνακοίνωση στὴν ὁποία ἔκανε λόγο γιὰ δηλώσεις ποὺ δὲν ἔχουν «καμία σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα» καὶ ἀνέστειλε ἐπίσης τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἐν λόγω ὑπουργοῦ στὶς κυβερνητικὲς συνεδριάσεις «μέχρι νεωτέρας». Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ἡ δήλωση γιὰ χρήση πυρηνικῶν ἀπὸ τὸν ἐν λόγω ἰσραηλινὸ ὑπουργὸ ἔρχεται πολὺ ἀργὰ χρονικὰ καὶ δὲν μᾶς ξαφνιάζει καθόλου.

Ἡ ἀξία τῆς δήλωσης τοῦ ἐν λόγω ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ βρίσκεται τόσο σὲ σχέση μὲ τὴν παροῦσα διεθνικὴ συγκυρία καὶ τὸν νέο πόλεμο τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Χαμᾶς ὅσο ἐπίσης καὶ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς ὑπενθύμισε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ καὶ σὲ ἀνώτατο κυβερνητικὸ ἐπίπεδο αὐτὸ ποὺ σχεδίασαν οἱ σιωνιστὲς ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα καὶ ποὺ ἔρχεται: Τὸ ὁλοκαύτωμα. Γιὰ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα καὶ γιὰ Γ΄ΠΠ ἔχουν μιλήσει δεκάδες φορές, δημοσίως, ρητὰ καὶ ἐπανειλημμένα ὁ Πούτιν, ὁ Τράμπ, ὁ Μπάιντεν, ὁ Μεντβέντεφ, κλπ.

Μετὰ τὴν παγκόσμια κατακραυγὴ ποὺ ξέσπασε, ὁ ἐν λόγω ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς ἀνάρτησε στὴ συνέχεια μήνυμα στὴν πλατφόρμα Χ σημειώνοντας ὅτι ἡ δήλωσή του «γιὰ ἀτομικὰ ὅπλα ἔχει μεταφορικὴ σημασία». Ἀλλά, παραταῦτα, αὐτὴ ἡ νεώτερη δήλωση-διόρθωση τοῦ Ἐλιγιάχου σὲ τίποτα δὲν ἀλλάζει, τροποποιεῖ, ἐνοχλεῖ ἢ συνεισφέρει στὸ ἀνέκκλητο καὶ ἀνθρωποκτόνο σχέδιο τῶν σιωνιστικῶν τέκνων κατάρας στὸ νὰ συνεχίσουν καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν παγκόσμια γενοκτονία. Τίποτα πλέον δὲν ἀλλάζει. Ὅλα τὰ πιόνια εἶναι ἤδη στὴ σειρά.

Γιὰ τοὺς ταλμουδιστὲς διεθνεῖς σιωνιστές, καὶ ὄχι φυσικὰ καὶ γενικὰ γιὰ τὸν θαυμάσιο, ἐργατικὸ καὶ ἀξιέπαινο ἰσραηλινὸ λαό, τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ἱδρύθηκε τόσο γιὰ νὰ μαζέψει τοὺς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη διασκορπισμένους Ἰουδαίους σὲ ἕνα γεωγραφικὸ κομμάτι γῆς ὅσο ἐπίσης καὶ γιὰ νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἐπιτελικὸ κράτος-ἐργαλεῖο γιὰ νὰ φέρουν τὸν ἀναμενόμενο ἀπὸ τοὺς ἴδιους Ἑβραῖο μεσσία. Οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς καμπαλιστὲς κατέχουν πλήρως, ἀοράτως καὶ χρησιμοποιοῦν τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον γιὰ τὰ δικά τους σκοτεινὰ σχέδια καὶ σκοπούς.

Ἱστορικά, τὸ 1922, ἡ παρασκηνιακὰ ἐλεγχόμενη ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν παραχώρησε στὴ Βρετανία τὴν «Ἐντολὴ γιὰ τὴν Παλαιστίνη» μὲ ὅρους πού, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, περιλάμβαναν καὶ τὴ «Διακήρυξη τοῦ Μπάλφουρ»: Μία δημόσια καὶ ἐπίσημη δήλωση ἀπὸ τὴν τότε βρετανικὴ κυβέρνηση, ὅπου ἀνακοίνωνε τὴν ὑποστήριξή της γιὰ τὴν ἵδρυση ἑνὸς «ἐθνικοῦ σπιτιοῦ γιὰ τὸν ἑβραϊκὸ λαὸ» στὴν Παλαιστίνη, ποὺ τότε ἦταν μία Ὀθωμανικὴ περιοχή.

Ἡ ἐν λόγω δήλωση περιλαμβανόταν σὲ παλαιότερη χρονικὰ ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ἀπέστειλε ὁ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου Ἄρθουρ Μπάλφουρ προσωπικὰ πρὸς τὸν κυλιόμενο κοσμοκράτορα Λόρδο Λάιονελ Ρότσιλντ, ἡγέτη τότε τῆς βρετανικῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας, στὶς 2 Νοεμβρίου 1917. Βλέπουμε καὶ ἐδῶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τόσο τὴν ἰσχύ, τὴν αἴγλη καὶ τὸν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες ὑπάρχοντα σχεδιασμὸ γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ὅσο, ὁμοίως, καὶ τὶς κατακλυσμιαῖες διεθνικὲς δράσεις τῆς οἰκογένειας τῶν μεγιστάνων Ἑβραίων Ρότσιλντ.

Ὁ ἑβραϊκὸς οἰκισμὸς τῶν Ἑβραίων στὴν Παλαιστίνη καὶ ἀργότερα τὸ Κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ξεκίνησε τὸ 1891 μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑβραϊκῆς Ἕνωσης Ἀποικισμοῦ (JCΑ). Μὲ στόχο τὴν ἵδρυση τοῦ κράτους τῶν Ἑβραίων, ὁ βαρόνος Ἔντμοντ Τζέιμς Ρότσιλντ (1845-1934) ἵδρυσε τὴν Παλαιστινιακὴ Ἑβραϊκὴ Ἕνωση Ἀποικισμοῦ (PICA), τὸ 1924, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ γιοῦ του Τζέιμς Ἀρμᾶν Ρότσιλντ, ἀπέκτησε περισσότερα ἀπὸ 125.000 στρέμματα γῆς στὴν Παλαιστίνη. Ἀργότερα, μὲ ἐντολὴ στὴ διαθήκη τῶν Ρότσιλντ, ἡ PICA μεταβίβασε τὴν ἰδιωτικὴ γῆ στὸ Ἑβραϊκὸ Ἐθνικὸ Ταμεῖο.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Β΄ΠΠ καὶ ὅταν τὰ διεθνικὰ πράγματα ὡρίμασαν, τὸ Νοέμβριο 1947, οἱ Βρετανοὶ παρέπεμψαν τὸ «Παλαιστινιακὸ Ζήτημα» στὰ νεοσύστατα τότε Ἡνωμένα Ἔθνη ὅσο ἐπίσης καὶ διάσημο μαγαζὶ τῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἀόρατων «πεφωτισμένων» σιωνιστῶν καὶ ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ἐνέκρινε τὸ ψήφισμα 181, ποὺ διαιροῦσε τὴν Ἀρχαία Παλαιστίνη σὲ δύο κράτη, σὲ ἕνα ἀραβικὸ καὶ σὲ ἕνα ἑβραϊκό.

Στὶς 14 Μαΐου 1948, ὁ σιωνιστὴς ἡγέτης Νταβὶντ Μπὲν Γκουριόν, ὁ κύριος γιὰ τὰ μάτια καὶ τὴν ἐπιφανειακὴ ἢ ἐξωτερικὴ ἱστορία ἱδρυτὴς καὶ ὁ πρῶτος πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, δήλωσε δημοσίως καὶ πανηγυρικὰ «τὴν ἵδρυση ἑνὸς ἑβραϊκοῦ κράτους στὸ Ἔρετζ-Ἰσραήλ, ποὺ θὰ ὀνομαζόταν Κράτος τοῦ Ἰσραήλ».

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, Αἴγυπτος, Συρία, Ἰορδανία, Λίβανος καὶ Ἰρὰκ ξεκίνησαν τὸν πρῶτο Ἀραβο-Ἰσραηλινὸ πόλεμο γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἵδρυση τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους. Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο μαχῶν, συγκρούσεων καὶ αἱματοχυσίας, κηρύχθηκε κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ καθιερώθηκαν προσωρινὰ σύνορα, γνωστὰ ὡς «Πράσινη Γραμμή». Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 700.000 Παλαιστίνιοι ἐκδιώχθηκαν, ἡ Ἰορδανία προσάρτησε αὐτὸ ποὺ ἔγινε γνωστὸ ὡς Δυτικὴ Ὄχθη, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ Αἴγυπτος κατέλαβε τὴ Λωρίδα τῆς Γάζας καὶ τὸ Σινά.

Ἔκτοτε ἀκολούθησαν πολλὲς ἀκόμα σοβαρὲς διενέξεις, συγκρούσεις, αἱματοχυσίες καὶ πόλεμοι ποὺ συνεχίζονται μέχρι καὶ σήμερα. Ἱστορικά, οἱ κυριότερες πολεμικὲς συγκρούσεις καὶ ἀναμετρήσεις μεταξὺ τῶν Ἰσραηλινῶν καὶ τῶν Ἀράβων ἦταν: Ἡ Κρίση τοῦ Σουὲζ καὶ ὁ Ἀραβοϊσραηλινὸς πόλεμος τὸ 1956, ὁ «πόλεμος τῶν 6 ἡμερῶν» τὸ 1967, ὁ πόλεμος τοῦ Γιομ Κιπποὺρ τὸ 1973 καὶ ὁ πόλεμος τοῦ Λιβάνου τὸ 1982.

Τὸ 1987, ξεκίνησε ἡ παλαιστινιακὴ «Ἰντιφάντα» ἢ ἡ συνεχιζόμενη ἔνοπλη ἐξέγερση τῶν Παλαιστινίων στὰ κατεχόμενα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ ἐδάφη, ποὺ συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐξέχουσας παγκόσμιας γεωστρατηγικῆς καὶ τροχιοδεικτικῆς σημασίας ἡμέρα ἀποτελεῖ ἡ 7η Δεκεμβρίου 2017, ὅταν ὁ τότε πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀναγνώρισε τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραὴλ καὶ μετέφερε ἐκεῖ τὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ, ποὺ ἕως τότε βρισκόταν στὸ Τὲλ Ἀβίβ.

Τὸ Κράτος τῆς Παλαιστίνης ἔχει δύο ἀποκομμένες μεταξύ τους ἑνότητες-ἐδάφη: Τὴν Δυτικὴ Ὄχθη καὶ τὴν Λωρίδα τῆς Γάζας. 138 χῶρες καὶ τὸ Βατικανὸ ἀναγνωρίζουν ἐπισήμως τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κράτους τῆς Παλαιστίνης. Στὴν πράξη, τμήματα τῆς Δυτικῆς Ὄχθης τὰ διοικεῖ ἡ Παλαιστινιακὴ Ἀρχὴ μὲ τὸν Μαχμοὺτ Ἀμπὰς καὶ τὴν πολιτικὸ-στρατιωτικὴ ὀργάνωση «Φατάχ», τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Γιάσερ Ἀραφάτ. Ἡ Λωρίδα τῆς Γάζας βρίσκεται «ντὲ φάκτο» ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ σουνιτικοῦ Κινήματος Ἰσλαμικῆς Ἀντίστασης «Χαμᾶς» μὲ ἡγέτη τὸν Ἰσμαὴλ Χανίγια.

Οἱ παρατάξεις Φατὰχ καὶ Χαμᾶς βρίσκονται σὲ πολιτικὴ σύγκρουση καὶ σὲ χρόνια καὶ αἱματηρὴ διάσταση μεταξύ τους. Οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῆς Φατὰχ καὶ τῆς Χαμᾶς ξεκίνησαν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς γιὰ τὸ Παλαιστινιακὸ Κοινοβούλιο στὴ Γάζα, ποὺ ἔγιναν στὶς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 2005, καὶ ἡ Χαμᾶς πῆρε τότε τὴν πλειοψηφία. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2007, ξέσπασε ἐμφύλιος πόλεμος ἀνάμεσα στὴ Χαμᾶς καὶ στὴ Φατὰχ ποὺ ἔχει μέχρι καὶ σήμερα τὶς ἀρνητικές της προεκτάσεις καὶ ἐπακόλουθα.

Η Δυτική Ὄχθη τελεῖ ὑπὸ ἰσραηλινὴ κατοχή. Ὁ ὅρος ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴ γεωγραφικὴ θέση στὴ δυτικὴ ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ. Τὸ καθεστὼς τῶν ἐδαφῶν τῆς Δυτικῆς Ὄχθης ἀκολουθεῖ τὶς συμφωνίες τοῦ Ὄσλο τοῦ 1993, ἐνῶ κατὰ τοὺς Εβραίους ἀποτελεῖ τὴν περιοχὴ τῆς Ἰουδαίας. Στὴ Δυτικὴ Ὄχθη ζοῦν περίπου 2.5 ἑκατ. κάτοικοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους περίπου 350 χιλιάδες εἶναι Ἰσραηλινοὶ ἔποικοι.

Ἡ Λωρίδα τῆς Γάζας δημιουργήθηκε τὸ 1949 ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ Α’ Ἀραβοϊσραηλινοῦ Πολέμου τοῦ 1948 καὶ ἀπέκτησε τὰ σημερινά της σύνορα μὲ τὶς Συμφωνίες Ἀνακωχῆς τοῦ 1949. Η Λωρίδα τῆς Γάζας εἶναι μία χερσαία λωρίδα μήκους 41 χιλιομέτρων καὶ πλάτους μεταξὺ 6 καὶ 12 χιλιομέτρων, εἶναι μικρότερη σὲ ἔκταση ἀπὸ ὅτι εἶναι τὸ νησὶ Ἄνδρος καὶ ἔχει πληθυσμὸ περίπου 1.8 ἑκατ. κατοίκους.

Ἀπὸ τὶς 7 Ὀκτωβρίου 2023, ἡ ὑφήλιος βιώνει μία ἀκόμη σύγχρονη «11η Σεπτεμβρίου», μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι τὰ γεγονότα λαμβάνουν χώρα αὐτὴ τὴ φορὰ στὸ Ἰσραὴλ καὶ στὴ Γάζα καὶ ὄχι στὸ κέντρο τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἡ δῆθεν «αἰφνιδιαστικὴ» ἐπίθεση ἀπὸ τὶς ὑπὲρ-ὀργανωμένες ἠλεκτρονικά, τὶς ὑπὲρ-ἐξοπλισμένες καὶ ὑπὲρ-ἐκπαιδευμένες δυνάμεις τῆς Χαμᾶς, καταγράφηκε ὡς ἕνα σύγχρονο «Πὲρλ Χάρμπορ» γιὰ τὸ τεχνολογικά, ψηφιακὰ καὶ στρατιωτικὰ «ὑπανάπτυκτο» κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς τάχα «ἀποτυχίας» καὶ τοῦ δῆθεν πρωταπριλιάτικου «φιάσκου» τῶν διαβόητων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἤ, δηλαδή, τῆς μίας ἐκ τῶν τριῶν διάσημων καὶ καλύτερων ὑπηρεσιῶν στὸν κόσμο, δὲν χρειάζονται νὰ γραφοῦν καὶ νὰ ὑποστηριχτοῦν πολλὰ καὶ νὰ χαλᾶμε ἔτσι καὶ ἄσκοπα καὶ τὸ ἠλεκτρονικό μας «μελάνι».

Ὅσοι μελέτησαν τὰ «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιὼν», ἄλλα παρόμοια συγγράμματα, ρήσεις τῶν σιωνιστῶν καὶ ἄλλα σχετικὰ κείμενα καὶ σχέδια τῶν νεοεποχιτῶν τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης, συνεχίζουν ἀκόμη νὰ γελοῦν πάρα πολὺ δυνατὰ καὶ νὰ κρατοῦν ἀκόμη οἱ καημένοι τὸ στομάχι τους μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ θεατρικὰ ὑπὲρ-σκηνικά, τὶς κινηματογραφικὲς ὑπερπαραγωγὲς καὶ λοιπὲς σεναριολογικὲς ἐξελίξεις στὴ Γάζα.

Τὸ ὅτι οἱ «ὑπερσύγχρονες» δυνάμεις τῆς Χαμᾶς μπόρεσαν καὶ προετοιμάστηκαν ἐπὶ μῆνες καὶ κινήθηκαν στὴ συνέχεια κάτω ἀπὸ τὴ μύτη τῆς μοναδικῆς στὸν κόσμο ὑπὲρ-ὑπηρεσίας Μοσὰντ ὅσο, ἐπίσης, καὶ τῆς διαβόητης ἀμερικανικῆς CIA εἶναι ἢ ἀποτελεῖ, καὶ αὐτὸ μὲ πολὺ μεγάλη διαφορά, τὸ καλύτερο θεατρικὸ ἔργο καὶ στρατιωτικο-πολεμικὸ ἀνέκδοτο ποὺ ἔχει γραφεῖ ποτὲ ἕως τὰ σήμερα στὰ χρονικὰ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν παγκοσμίως.

Τὰ πράγματα εἶναι πάρα, μὰ πάρα πολὺ ἁπλά: Ἡ τάχατες «ἀποτυχία» τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ καὶ αὐτὴ μία ἀκόμα σημαντικότατη «ψηφίδα» γιὰ νὰ προχωρήσει ἔτι περαιτέρω τὸ σχέδιο τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ, μαζὶ μὲ τὰ ἀνὰ τὸν κόσμο σιωνιστικὰ ἀνδρείκελά τους, γιὰ τὸν ραγδαῖο ἀποπληθυσμὸ τῆς γῆς καὶ γιὰ τὴν στοχευόμενη ἵδρυση τῆς παγκόσμιας Ἑβραϊκῆς κυβέρνησης. Κατὰ συνέπεια, ὁ Νετανιάχου καὶ ἡ σιωνιστική του παρέα πιάστηκαν ὅλοι τους στὸ ..καταξύπνιο, καὶ ὄχι στὸν ὕπνο!

Αὐτὰ ποὺ ἑρμηνεύω, ἐξηγῶ καὶ σημειώνω ἐδῶ θὰ τὰ θυμηθοῦμε ἀνεξαιρέτως ὅλοι μας, ὅταν θὰ πίνουμε ἕνα πρωὶ τὸν καφέ μας καὶ θὰ μάθουμε γιὰ τὸ χτύπημα τοῦ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ στὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα καὶ στὶς στρατιωτικὲς βάσεις καὶ στὰ ἐξελιγμένα ντρόουνς τοῦ Ἰρᾶν. Καὶ μὲ αὐτὸ τὸ μέγα γεωπολεμικὸ γεγονὸς καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς θὰ ἀνοίξει τὸ φρέαρ τῆς κόλασης καὶ ὁ ἐν ἐξελίξει Γ΄ ΠΠ θὰ ἀλλάξει «πίστα»: Ἀπὸ περιφερειακὴ «πίστα» θὰ γίνει πλέον παγκόσμια.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τώρα τὶς κινήσεις, τὶς ἐξελίξεις καὶ τὴν γενικότερη εἰκόνα στὸ ὑλικὸ πεδίο, καὶ ἐκεῖ τὰ σιωνιστικὰ πράγματα βαίνουν καλῶς. Ὅλα τὰ ἀπαραίτητα πρὸς χρήση καὶ ἀπώλεια ἀνδρείκελα ὅσο, ὁμοίως, καὶ τὰ πρὸς δράση καὶ ἐξαΰλωση πιόνια εἶναι ὅλα ἕτοιμα καὶ στὴ σειρά. Σὲ πλήρη παράταξη. Μένει μόνον νὰ δοθοῦν οἱ ἐντολὲς ἀπὸ τὴν σιωνιστικὴ Ἑβραϊκὴ Πενταρχία.

Τὰ Ἑβραῖο-σιωνιστικὰ παρασκήνια συνεχίζουν νὰ δίνουν ἕνα μοναδικὸ ρεσιτὰλ ποὺ ὅμοιό του δὲν ἔχει γνωρίσει μέχρι τὰ σήμερα ὁ κόσμος, ὥστε οἱ ἀπόγονοί του Ἰούδα νὰ πετύχουν τὸ καλύτερο δυνατὸ καὶ τὸ πλέον θανατηφόρο ἀποτέλεσμα μὲ τὴν λήξη τοῦ σὲ ἐξέλιξη ἐπίγειου ἀρμαγεδδώνα. Γιὰ τὸ τί ἐννοῶ περὶ πιονιῶν, κλπ, διαβάστε καὶ «παραφράστε» τροχιοδεικτικὰ κάποιες λίγες, πρόσφατες καὶ ἐνδεικτικὲς  εἰδήσεις:

Ὁ Ἀγιατολὰχ Χαμενεΐ τοῦ Ἰρᾶν εἶπε: «Οἱ βομβαρδισμοὶ στὴ Γάζα πρέπει νὰ σταματήσουν ἀμέσως. Τὸ Ἰσραὴλ θὰ πρέπει νὰ δικαστεῖ γιὰ τὰ ἐγκλήματά του ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων στὴ Γάζα. Οἱ ΗΠΑ εἶναι συνένοχες στὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἰσραὴλ στὴ Γάζα». Ἐπίσης, ὁ Ἐρντογᾶν, ἀφοῦ πρῶτα ἀνακάλεσε τὸν πρεσβευτή της ἀπὸ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ καὶ στέλνει στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τὸν Νετανιάχου γιὰ ἐγκλήματα πολέμου, τόνισε:  «Τὸ Ἰσραὴλ διαπράττει ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς ΕΕ.. Ἐκεχειρία ἢ ἡ Τουρκία θὰ παρέμβει».

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Αἰγύπτου Mostafa Madbouly ὑπογράμμισε: «Εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ θυσιάσουμε ἑκατομμύρια ζωὲς γιὰ νὰ διασφαλίσουμε ὅτι κανεὶς δὲν θὰ καταπατήσει τὸ ἔδαφός μας». Ὁ ἡγέτης τῆς φιλοϊρανικῆς Χεζμπολὰχ Χασᾶν Νασράλα δήλωσε: «Ὁ μόνος πόλεμος ποὺ ἀξίζει νὰ διεξαχθεῖ εἶναι κατὰ τῶν Σιωνιστῶν». Ὁ πρωθυπουργὸς Ἰορδανίας Bisher Khasawneh: «Θὰ θεωρήσουμε ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἐκτόπισης τῶν κατοίκων τῆς Γάζας κήρυξη πολέμου».

Ὡς ἐπίλογο, ἁπλὰ θὰ ἀντιγράψω τὰ λόγια τοῦ ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ ἐνέργειας Ἰσραὴλ Κάτς. Στὶς 24 Ὀκτωβρίου 2023, ὁ κ. Ι. Κὰτς ἔδωσε συνέντευξη στὴ γερμανική Bild, ὅπου ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, ὁ ἴδιος ἀναφέρει: «Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ φρόντιζε πάντα νὰ διεξάγει τοὺς πολέμους του μόνο του.. παλεύουμε μόνοι μας. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ Ἰσραήλ… ὁ παγκόσμιος πόλεμος διεξάγεται ἀπὸ τὸ Ἰρὰν»

Καὶ ἐξηγεῖ: «Τὸ Ἰρὰν ἔχει πληρεξούσιους στὴ Μέση Ἀνατολή: Τὴ Χεζμπολὰχ στὸν Λίβανο, τοὺς Χούθι στὴν Ὑεμένη, τὶς σιιτικὲς πολιτοφυλακὲς στὸ Ἰρὰκ καὶ φυσικὰ ἔχει ἐπίσης δυνάμεις στὴ Συρία, καθὼς καὶ τὴ Χαμᾶς καὶ τὴν Ἰσλαμικὴ Τζιχὰντ στὴ Γάζα. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ πυρηνικὰ ὅπλα: ἐάν, ὁ Θεὸς φυλάξοι, τὰ ἔχει (τὸ Ἰρὰν), θὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ δράσουμε ἐναντίον αὐτῶν τῶν παραγόντων. Φτάνει ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει. Γι’ αὐτὸ βρισκόμαστε στὴ μέση τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *