Οἱ ἐχθροπραξίες στὸ Ἰσραήλ καὶ …τὸ Ἰράν

Τὰ ἀεροπλανοφόρα τῶν ΗΠΑ και τὰ πολεμικὰ πλοία τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Ἀνατολική Μεσόγειο θὰ συμβάλουν ποικιλοτρόπως στὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Τεχεράνης

 

 

Ἐδῶ καὶ μία ἑβδομάδα περίπου ὁ κόσμος ζεῖ μία ἀκόμη «11η Σεπτεμβρίου», ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ τὰ γεγονότα λαμβάνουν χώρα στὸ Ἰσραὴλ καὶ στὴ Γάζα καὶ ὄχι στὴ Νέα Ὑόρκη. Στὶς 7 Ὀκτωβρίου 2023, τὸ ἰσλαμιστικὸ κίνημα τῆς Χαμᾶς ἐξαπέλυσε στὸ Ἰσραὴλ τὴ μεγαλύτερη ἐπίθεση ἐδῶ καὶ 50 χρόνια. Καὶ αὐτὸ ἔγινε μία ἡμέρα μετὰ την 50η ἐπέτειο τοῦ 4ου Ἀραβοϊσραηλινοῦ πολέμου ἢ τοῦ πόλεμου του «Γιομ Κιποὺρ» (ὀνομάζεται ἡ ἰσραηλινὴ ἑορτὴ τοῦ Ἐξιλασμοῦ), τοῦ 1973, ὅταν τὸ Ἰσραὴλ δέχθηκε αἰφνιδιαστικὴ ἐπιθεση ἀπὸ τὴν Συρία καὶ τὴν Αἴγυπτο.

Τονίζω ἐξαρχῆς ὅτι στὸ παρὸν κείμενο δὲν παίρνω θέση θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ οὔτε γιὰ τὸ Ἰσραὴλ οὔτε καὶ γιὰ τὴν Παλαιστίνη. Οἱ δολοφονίες, οἱ ἀπαγωγές, οἱ σφαγές, οἱ βομβαρδισμοί, τὰ πυρὰ καὶ οἱ λοιπὲς αἱματηρὲς εἰκόνες καὶ οἱ φρικτὲς σκηνὲς ποὺ λαμβάνουν χώρα τόσο στὸ Ἰσραὴλ ὅσο ἐπίσης καὶ στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας μοιάζουν σὰν νὰ εἶναι σκηνὲς βαλμένες μέσα ἀπὸ ἄγριους καὶ φρικτοὺς ἐφιάλτες, χειρότερους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σκηνοθετοῦν ἀριστοτεχνικὰ καὶ κινηματογραφοῦν οἱ εἰδικοὶ στὸ Χόλυγουντ.

Ξαφνικὰ οἱ μαχητὲς τῆς Χαμᾶς πέρασαν τὰ σύνορα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας, γεγονὸς καὶ ἐξέλιξη ποὺ θεωροῦνταν στρατιωτικῶς ἀδύνατη μέχρι ἐκείνη στὴν στιγμή, καὶ στὴν συνέχεια σὰν τὰ ξέφρενα «κοπάδια» σκότωναν, ἀπήγαγαν καὶ αἱματοκυλοῦσαν τὸ Ἰσραήλ. Ἡ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση ἀπὸ δυνάμεις τῆς παλαιστινιακῆς ὀργάνωσης τῆς Χαμᾶς εἶναι μία στιγμὴ τύπου σύγχρονου «Πὲρλ Χάρμπορ» γιὰ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ὁ κόσμος ἔκτοτε παρακολουθεῖ μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα τὶς νεώτερες ἐξελίξεις στὴ Μέση Ἀνατολή.

Πάρα πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ σήκωσαν τοὺς ὤμους τους εἴτε ἀπὸ ἄγνοια εἴτε ἀπὸ ἀπορία καὶ ταυτόχρονα ὁρισμένοι ἄλλοι κρυφογέλασαν μὲ νόημα, ὅταν τέθηκε τὸ θέμα περὶ τῆς ἀποτυχίας ἢ τὸ φιάσκο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰσραήλ. Κάποιοι μειδίασαν ὅταν εἰπώθηκε ὅτι συνελήφθησαν κοιμώμενες οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν ΗΠΑ καὶ ὅτι ἡ Χαμᾶς προετοιμάστηκε ἐπὶ μῆνες κάτω ἀπὸ τὴ μύτη τῆς Μοσὰντ καὶ τῆς CIA, δηλαδή, τῶν πλέον ἰσχυρῶν στελεχιακὰ καὶ ἐξελιγμένων τεχνολογικὰ κρατικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κόσμου.

Τὸ κύριο ἐρώτημα εἶναι: Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ μονίμως πανέτοιμες ἰσραηλινὲς ἀμυντικὲς δυνάμεις καὶ οἱ ὑπὲρ-ἐξελιγμένες ὑπηρεσίες πληροφοριῶν καὶ ἀσφαλείας νὰ εἶναι τόσο ἀτζαμίδικα ἀπροετοίμαστες γιὰ ἕνα τέτοιο χτύπημα καὶ μάλιστα ἀπὸ χιλιάδες μαχητές; Πρόκειται ἄραγε γιὰ μία κολοσσιαία ἀποτυχία τῆς Μοσὰντ καὶ τῶν λοιπῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἢ κάτι ἄλλο ἴσως πιὸ σκοτεινὸ καὶ τροχιοδεικτικὸ νὰ συμβαίνει ποὺ θὰ ἔχει καὶ συνέχεια;

Καὶ ἐνῶ οἱ ἰσραηλινοὶ ἔχουν τὶς τεχνολογικὲς δυνατότητες νὰ μποροῦν νὰ «διαβάζουν» τὶς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ μποροῦν, ἐπίσης, καὶ μόνον ἀπὸ τὰ ροῦτερ νὰ ξέρουν τὸ ποὺ βρίσκονται ἄνθρωποι -τὰ παρουσίασαν «live» καὶ στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ 2023 στὸ Νταβός-, τί ἄραγε νὰ συνέβη μὲ τὴν ἀπροσδόκητη καὶ τεράστια ἐπιτυχία τῆς Χαμᾶς; Ὑπάρχει ἴσως τὸ Βαθὺ Κράτος ἢ ἡ Πενταρχία τοῦ σκότους πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά; Καὶ ἐὰν ναί, ποιὸς εἶναι ὁ κεντρικὸς στόχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ποὺ δροῦν πίσω ἀπὸ τὰ ἀόρατα καὶ πανίσχυρα παρασκήνια;

Μήπως ἴσως οἱ ἐπικυρίαρχοι Ἑβραῖοι σιωνιστὲς ἤθελαν καὶ εἴτε ἔστησαν εἴτε ἔκαναν τὰ στραβὰ μάτια εἴτε καὶ τὰ δύο, σὲ μία ἐπερχόμενη ὅσο καὶ πάρα πολὺ ἐπιθυμητὴ ἐπίθεση ἀπὸ τὴν Χαμᾶς, γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἴδιοι μετέπειτα καὶ ἕνα ἀκόμη καὶ κύριο λόγο παραπάνω, ὥστε, μὲ κάθε δίκιο καὶ μὲ κάθε ἀποχρῶντα λόγο, νὰ προχωρήσουν σὲ ἀντίποινα καὶ νὰ βομβαρδίσουν τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν, τὸ ὁποῖο ἄμεσα, ρητὰ καὶ μὲ πολὺ χαρὰ τοποθετήθηκε ὑπὲρ τῆς ἐπιθετικῆς κίνησης τῶν παλαιστινίων τῆς Χαμᾶς;

Μήπως ἴσως ἕνας ἀκόμη ἐπιπρόσθετος  καὶ ἀκριβοπόθητος στόχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ποὺ διοικοῦν τὸν κόσμο ὅσο ἐπίσης καὶ τοὺς κυβερνῶντες πίσω ἀπὸ κουρτίνες, εἶναι νὰ πάρουν φωτιὰ οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου, ἀφοῦ λάβει χώρα ὁ πολυσυζητημένος βομβαρδισμὸς τοῦ Ἰρὰν ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ καὶ στὴ συνέχεια νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ κόσμος καὶ μαθηματικὰ καὶ εὐκολότερα στὸ πολυδιαφημισμένο ἀπὸ τοὺς ἴδιους παγκόσμιο κράχ;

Μήπως ἡ «ἀποτυχία» τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ καὶ αὐτὴ μία ἀκόμα σημαντικότατη «ψηφίδα» γιὰ νὰ προχωρήσει τὸ σχέδιο τῆς Νέας Τάξης γιὰ τὸν ραγδαῖο ἀποπληθυσμὸ τῆς γῆς καὶ στὴν συνδεδεμένη μὲ τὸν ἀρμαγεδδώνα στοχευόμενη ἵδρυση τῆς παγκόσμιας Ἑβραϊκῆς κυβέρνησης; Μήπως ἐν τέλει πιάστηκαν στὸ ..ξύπνιο οἱ παμπόνηροι ἰσραηλινοὶ τῶν ἀνώτατων σιωνιστικῶν παρασκηνίων καὶ ὄχι ὅπως λέγεται στὸν ..ὕπνο;

Πολλοὶ μὴ συστημικοὶ καὶ ἐναλλακτικοὶ ἀναλυτὲς καὶ δημοσιογράφοι ὑποστηρίζουν ὅτι, ὄχι, δὲν συνελήφθησαν τάχα κοιμώμενες οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες Ἰσραὴλ-ΗΠΑ, οὔτε ὅτι ἦταν δῆθεν «τυφλὴ» ἡ Μοσὰντ οὔτε ὅτι πρόκειται περὶ ἱστορικῶν διαστάσεων καὶ ὁλικὴ ἀποτυχία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν ΗΠΑ. Οἱ ἴδιοι ἀναλυτὲς βλέπουν μία σκοπούμενη ἐπανάληψη καὶ ἕναν σιωνιστικὸ παραλληλισμὸ τῶν γεγονότων τῶν Δίδυμων Πύργων τῆς «9/11» στὶς ΗΠΑ.

Γιὰ παράδειγμα, ἡ Ἰσραηλινὴ δημοσιογράφος Efrat Fenigson δὲν διστάζει νὰ εἰκάσει ὅτι αὐτὸ ποὺ λαμβάνει χώρα στὸ Ἰσραὴλ εἶναι μία δουλειὰ τοῦ λεγόμενου «Βαθέως Κράτους» (Deep State) τῶν ΗΠΑ. Ἡ ἴδια ἀναφέρει σὲ βίντεο: «Ὑπηρέτησα στὸ IDF (Ἰσραηλινὲς Ἀμυντικὲς Δυνάμεις) πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια, στὶς δυνάμεις πληροφοριῶν. Δὲν ὑπάρχει περίπτωση τὸ Ἰσραὴλ νὰ μὴν ἤξερε τί ἔρχεται. Μία γάτα ποὺ κινεῖται δίπλα στὸ φράχτη πυροδοτεῖ ὅλες τὶς δυνάμεις».

Καὶ συνεχίζει ἡ Ἐφράτ: «Σήμερα γύρω στὶς 6 τὸ πρωί, μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, ἑκατοντάδες τρομοκράτες τῆς Χαμᾶς, τουλάχιστον 300, παραβίασαν τὸν φράχτη τῶν συνόρων σὲ πολλὰ σημεῖα, ἐντελῶς ἀνεμπόδιστα, ὁδηγώντας σὲ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ ἀπαγωγὲς σὲ ἰσραηλινὲς πόλεις ἢ χωριά. Γιὰ μένα αὐτὴ ἡ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση φαίνεται σὰν μία προγραμματισμένη ἐπιχείρηση. Σὲ ὅλα τὰ μέτωπα».

Καὶ προσθέτει ἡ ἴδια: «Τί ἀπέγινε ὁ “ἰσχυρότερος στρατὸς στὸν κόσμο”; Πῶς καὶ οἱ συνοριακὲς διελεύσεις ἦταν ὀρθάνοιχτες; Κάτι εἶναι πολὺ λάθος ἐδῶ, κάτι εἶναι πολὺ περίεργο, αὐτὴ ἡ ἁλυσίδα γεγονότων εἶναι πολὺ ἀσυνήθιστη καὶ ὄχι τυπικὴ γιὰ τὸ ἰσραηλινὸ ἀμυντικὸ σύστημα».

Τέλος ἡ Ἰσραηλινὴ δημοσιογράφος τονίζει: «Τὸ Ἰσραὴλ ἔχει ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ προηγμένους καὶ στρατοὺς ὑψηλῆς τεχνολογίας, πῶς εἴχαμε μηδενικὴ ἀπάντηση στὴν παραβίαση τῶν συνόρων καὶ τοῦ φράχτη;. Ἂν ἤμουν συνωμοσιολόγος θὰ ἔλεγα ὅτι αὐτὸ μοιάζει μὲ τὸ ἔργο τοῦ Deep State. Αἰσθάνομαι ὅτι ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ὁ λαὸς τῆς Παλαιστίνης ἔχουν πουληθεῖ, γιὰ ἄλλη μία φορά, στὶς ἀνώτερες δυνάμεις. Ταυτόχρονα, αὐτὸ εἶναι ἀκόμα πολὺ δύσκολο νὰ τὸ καταλάβουμε».

Σύμφωνα μὲ τροχιοδεικτικὸ δημοσίευμα της Wall Street Journal, τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 2023, μετὰ καὶ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Χεζμπολὰχ τοῦ Λιβάνου, εἶναι ὑπαρκτὸς ὁ κίνδυνος νὰ μπεῖ καὶ τὸ Ἰρὰν στὸν πόλεμο. Κατὰ τὸ ἐν λόγω καὶ δεικτικὸ δημοσίευμα, πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ βλέπουν ἄμεση ἢ ἔμμεση ἐμπλοκὴ τοῦ Ἰρὰν στὰ γεγονότα καὶ ὅτι ἡ φλόγα ποὺ ἔχει ἀνάψει γιὰ τὰ καλὰ στὴ Μέση Ἀνατολὴ θὰ ἀνάψει καὶ νέες καὶ πολὺ ἰσχυρότερες πολεμικὲς φωτιὲς ποὺ θὰ διαχυθοῦν.

«Τὸ Ἰρὰν βοήθησε στὸ σχεδιασμὸ τῆς θανατηφόρας ἐπίθεσης τῆς Χαμᾶς κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἔδωσε τὸ τελευταῖο πράσινο φῶς γιὰ τὴν εἰσβολὴ τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὴ Βηρυτό», ἀνέφερε ἡ Wall Street Journal. Καὶ πρόσθεσε: «Ἕνας ἄμεσος ρόλος τοῦ Ἰρὰν θὰ ἔβγαζε ἀπὸ τὴ σκιὰ τὴ μακροχρόνια σύγκρουση τῆς Τεχεράνης μὲ τὸ Ἰσραήλ, αὐξάνοντας τὸν κίνδυνο εὐρύτερης σύγκρουσης στὴ Μέση Ἀνατολή. Ἀνώτεροι ἰσραηλινοὶ ἀξιωματοῦχοι ἀσφαλείας ἔχουν δεσμευτεῖ νὰ χτυπήσουν τὴν ἡγεσία τοῦ Ἰρὰν ἐὰν ἡ Τεχεράνη κριθεῖ ὑπεύθυνη γιὰ τὴ δολοφονία Ἰσραηλινῶν».

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες, ἡ ἡγεσία τῆς Χαμᾶς ἐπισκέφτηκε τὸν Ἰρανὸ ἀνώτατο ἡγέτη στὴν Τεχεράνη, ὅπου ὁ Ἀλὶ Χαμενεΐ ἐξέφρασε ἄμεσες ἀπειλὲς καταστροφῆς κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, δηλώνοντας ὅτι «τὸ Ἰσραὴλ πεθαίνει». Ἐπίσης, στὶς 3 Ὀκτωβρίου 2023, ὁ Ἀλὶ Χαμενεΐ ἀνέφερε: «Οἱ χῶρες ποὺ κάνουν τὸ στοίχημα τῆς ἐξομάλυνσης μὲ τὸ Ἰσραὴλ θὰ χάσουν. Ποντάρουν σὲ ἕνα χαμένο ἄλογο». Ἀκόμη, στὶς 10 Ὀκτωβρίου 2023, ὁ Ἀλὶ Χαμενεΐ εἶπε: «Φιλᾶμε τὰ χέρια ἐκείνων ποὺ σχεδίασαν τὴν ἐπίθεση κατὰ τοῦ σιωνιστικοῦ καθεστῶτος».

Ὁ Ἰσραηλινός Πρόεδρος Ιsaac Herzog τόνισε: «Σήμερα εἴδαμε τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τῆς Χαμᾶς. Ἕνας στρατὸς τρομοκρατῶν τοῦ ὁποίου ὁ μοναδικὸς στόχος εἶναι ἡ ἐν ψυχρῶ δολοφονία ἀθώων ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ παιδιῶν. Μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴν καθοδήγηση τῶν ἀντιπροσώπων τοὺς διοικητὲς στὸ Ἰρὰν, πραγματοποίησαν μία ἀπρόκλητη, εἰδεχθῆ ἐπίθεση στὸ ἑβραϊκὸ κράτος σὲ μία ἑβραϊκὴ ἱερὴ ἡμέρα».

Στὴν ἴδια γεωστρατηγικὴ λογικὴ καὶ τροχιοδεικτικὴ πλατφόρμα κινήθηκε καὶ ὁ ἐκδότης τοῦ The Jewish Chronicle, Jake Simmons, ποὺ ἔγραψε στὸ «X»: «Ἡ Χαμᾶς χρηματοδοτεῖται καὶ ἐξοπλίζεται ἀπὸ τὴν Τεχεράνη, τὴν ὁποία οἱ ΗΠΑ κατευνάζουν καὶ ἐπιτρέπουν τοὺς τελευταίους μῆνες, καθὼς δισεκατομμύρια δολάρια ἔχουν εἰσρεύσει στὰ ταμεῖα τοῦ καθεστῶτος».

Σύμφωνα μὲ τὸ Associated Press, γιὰ τὸν μεγάλο «αἰφνιδιασμὸ» τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἀξιωματοῦχος τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν τῆς Αἰγύπτου ὑποστήριξε: «Εἴχαμε προειδοποιήσει τὸ Ἰσραὴλ γιὰ κάτι μεγάλο ἀλλὰ δὲν μᾶς πῆρε στὰ σοβαρά.. Τοὺς εἴπαμε ὅτι ἡ ἔκρηξη θὰ εἶναι μεγάλη, ἀλλὰ δὲν ἔδωσε σημασία.. εἶχαν ἀλλοῦ τὸ μυαλό τους».

Τὸ γιατί «δὲν ἔδωσε» σημασία τὸ Ἰσραὴλ σὲ αὐτὲς τὶς προειδοποιήσεις ἐξ Αἰγύπτου καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα σχετικὰ στοιχεῖα ποὺ προφανῶς εἶχαν στὰ χέρια τους καὶ στὶς ἠλεκτρονικές τους κονσόλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τὶς προετοιμασίες τῆς Χαμᾶς, ἔχει τὴν δική του καὶ ἁπλὴ ἀπάντηση: Οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστὲς διεξάγουν βῆμα μὲ βῆμα, πυρετωδῶς καὶ μὲ κάθε διαβολικὴ παραπλάνηση καὶ στρατηγικὴ δολιότητα τὸν σὲ ἐξέλιξη Γ΄ ΠΠ πού, στὴ παροῦσα φάση, τὰ σχέδιά τους προβλέπουν τὶς προετοιμασίες γιὰ τὸν βομβαρδισμὸ τῶν πυρηνικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἰρὰν.

Ἐδῶ καὶ γιὰ 7 περίπου χρόνια, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἡγέτες καὶ οἱ βασικοὶ ὑπουργοὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἔχουν τονίσει ὅτι τὸ Ἰρὰν ἑτοιμάζει τὶς δυνατότητές του γιὰ τὴν παραγωγὴ πυρηνικῶν βομβῶν. Ἐὰν ἔμπαινα στὸν κόπο νὰ παραθέσω ἐδῶ αὐτὲς τὶς προειδοποιήσεις, τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς δηλώσεις τῶν Ἰσραηλινῶν ἡγετῶν πρὸς τὸ Ἰρὰν ὅσο καὶ τὶς ἀντίστοιχες ἀπαντήσεις τοῦ Ἰρὰν πρὸς τὸ Ἰσραὴλ θὰ χρειαζόμουν ἕνα τευχίδιο.

Συνεχίζω μὲ τὶς πλέον πρόσφατες δηλώσεις. Στὶς 16 Σεπτεμβρίου 2023, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἰρὰν νὰ ἀφαιρέσει τὶς διαπιστεύσεις πολλῶν ἐπιθεωρητῶν τῆς Διεθνοῦς Ὑπηρεσίας Ἀτομικῆς Ἐνέργειας (ΙΑΕΑ), ποὺ εἶναι ἐπιφορτισμένοι νὰ ἐποπτεύουν τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τῆς Τεχεράνης, ὁ Μπένζαμιν Νετανιάχου εἶπε: «Τὸ Ἰρὰν παραβιάζει ὅλες τὶς δεσμεύσεις του πρὸς τὴ διεθνὴ κοινότητα.. ἐπιδιώκει νὰ ἐξοπλισθεῖ μὲ πυρηνικὰ ὅπλα. Τὸ Ἰσραὴλ θὰ πράξει ὅ,τι εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ νὰ προστατευθεῖ ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ αὐτή».

Παρομοίως, στὶς 22 Σεπτεμβρίου 2023, μιλώντας ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Μ.  Νετανιάχου στὸ βῆμα τοῦ ΟΗΕ, τόνισε ὅτι τὸ Ἰρὰν πρέπει νὰ βρεθεῖ ἀντιμέτωπο μὲ μία «ἀξιόπιστη» ἀπειλή, ὥστε «νὰ ἐμποδιστεῖ νὰ ἀναπτύξει τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα». Καὶ προειδοποίησε μὲ τροχιοδεικτικὸ νόημα: «Ὅσο θὰ εἶμαι πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, θὰ κάνω ὅ,τι περνᾶ ἀπὸ τὸ χέρι μου γιὰ νὰ ἐμποδίσω τὸ Ἰρὰν νὰ ἀποκτήσει πυρηνικὰ ὅπλα».

Καὶ ἐρωτῶ: Λέτε ὅτι οἱ ΗΠΑ στέλνουν τὰ ἀεροπλανοφόρα τους τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, μαζὶ μὲ τὰ συνοδευτικά τους σκάφη κοντὰ στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ κεραστοῦν ἴσως ἀραβικὸ ..καφὲ ἢ μήπως ἴσως γιὰ νὰ συντρέξουν καὶ γιὰ νὰ συνδράμουν στὰ πλήγματα τοῦ Ἰρὰν, κλπ; Λέτε ἴσως τὰ γιγάντια σκάφη στὴ θάλασσα, μαζὶ μὲ τὰ φορτωμένα πάνω σὲ αὐτὰ ἀεροσκάφη τῶν ΗΠΑ ἤ, δηλαδή, τὸ συναθροιζόμενο σταδιακὰ «χιλιάρμενο», ἔρχονται στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο γιὰ νὰ φέρουν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν τάξη στὴ περιοχή;

Πρὶν φτάσω στὸν κλείσιμο τοῦ κειμένου, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἐξεπλάγην σφόδρα καὶ ὅτι καὶ πάλι μπῆκα ἐκ νέου καὶ στὸ βαθύτερο σιωνιστικὸ ..νόημα, ὅταν διάβασα τὰ περὶ τοῦ προκηρυγμένου Αἰγύπτιου Μοχάμεντ Ντέιφ, ποὺ τὰ συστημικὰ ΜΜΕ προβάλουν ὅτι εἶναι ὁ διοικητὴς τῆς στρατιωτικῆς πτέρυγας τῆς παλαιστινιακῆς ὀργάνωσης τῆς Χαμᾶς. Σύμφωνα δὲ μὲ τὸ ἀφήγημα, ὁ λεγόμενος καὶ «ἐπισκέπτης» εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ διοργάνωσε τὴν ἐπίθεση τῆς Χαμᾶς καὶ προκάλεσε τὸ ..αἰφνιδιαστικὸ σὸκ στὸ Ἰσραήλ.

Ὁ Μοχάμεντ Ντέιφ μοῦ ὑπενθύμισε αὐτοστιγμῆς τὸν ἄλλο διάσημο ἐπίσης τρομοκράτη, καὶ πάλι Αἰγύπτιο, τὸν Μοχάμεντ Ἄτα. Ναί! Εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος πού, μὲ τὶς ὑψηλὲς ὁδηγίες τοῦ Μπὶν Λάντεν, κατέλαβε καὶ ὁδήγησε τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ συνολικὰ τέσσερα Boeing 767-223, τῆς πτήσης 11, στὸν Βόρειο Πύργο τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου Ἐμπορίου καὶ θεωροῦνταν καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν μουσουλμάνων φοιτητῶν καὶ τρομοκρατῶν τῆς Ἂλ Κάιντα στὴν ἐπιχείρηση τῶν Δίδυμων Πύργων τῆς Νέας Ὑόρκης.

Τώρα, πρὶν κλείσω, ἀναρωτιέμαι: Πῶς εἶναι δυνατὸν κάποιοι νὰ μποροῦν νὰ «πιλοτάρουν» τὰ ὁλογράμματα ἀεροσκαφῶν εἰκονικῆς πραγματικότητας (τύπου 3D) ποὺ «ἔπεσαν» καὶ «χωνεύτηκαν» ὡς ἀστρόσκονη πάνω στοὺς πύργους καὶ τοὺς «ἔριξαν»; (Δεῖτε τὰ σχετικὰ βίντεο)

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ «σκοτώθηκαν» καὶ οἱ 19 τρομοκράτες-δράστες τῆς Ἂλ Κάιντα, ποὺ ὅλοι τους αὐτοὶ «ἐπέβαιναν» στὰ εἰκονικὰ ἀεροσκάφη καὶ κινηματογραφικοὺς ψηφιακοὺς κλώνους;

Καί, ποῦ στὸ καλὸ πῆγαν ἢ πῶς ἔτσι ὡς διὰ μαγείας «ἐξαφανίστηκαν» ἀπὸ προσώπου γῆς τὰ γιγάντια «ἀεροσκάφη» ποὺ «ἔπεσαν» πάνω στοὺς πύργους καὶ στὴ συνέχεια δὲν βρέθηκε οὔτε κἄν ἕνα ἴχνος ἢ ἔστω ἕνα ἁπλὸ ἐξάρτημα ἀπὸ τὰ τεράστια συντρίμμια τους, κλπ;

Συμπέρασμα: Θὰ πίνουμε ἕνα πρωὶ τὸν καφέ μας καὶ θὰ μάθουμε γιὰ τὸ χτύπημα τοῦ Ἰσραὴλ/ΗΠΑ στὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν. Καὶ μὲ αὐτὸ τὸ μέγα γεωπολεμικὸ γεγονὸς ἢ ἄνοιγμα τῆς πύλης τῆς κόλασης, ὁ ἐν ἐξελίξει Γ΄ ΠΠ μπαίνει στὴν ἑπόμενη καὶ παγκόσμια πλέον φάση του.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *