Ἀεροψεκασμοί: Μᾶς ψεκάζουν γιὰ τὸ… «καλό» μας ἤ γιὰ νὰ μᾶς ἐξοντώσουν

Ἀεροψεκασμοί: Θεωρία συνωμοτῶν καὶ ὄχι συνομωσίας!

Γράφει ἡ Βικιπαίδεια καὶ ἄτυπο ἐργαλεῖο τῶν Ἑβραίων σιωνιστῶν: «Οἱ ἀεροψεκασμοὶ (Ἀγγλικά: Chemtrails) εἶναι μία θεωρία συνωμοσίας ποὺ ἑρμηνεύει τὸ φαινόμενο τῶν ἰχνῶν συμπύκνωσης (contrails) δηλαδὴ τὰ λευκὰ ἴχνη ὑδρατμῶν ποὺ ἀφήνουν τὰ ἀεροπλάνα σὲ ὑψηλὸ ὑψόμετρο, ὡς μυστικὰ προγράμματα μὲ χημικὲς καὶ βιολογικὲς οὐσίες, κλπ».

Γράφει ἐπίσης ἡ Βικιπαίδεια καὶ κατὰ ἐπιλεκτικὴ χρήση ἐργαλεῖο τῆς Νέας Τάξης καὶ Ἐποχῆς: «Συχνὸ ἀντικείμενο θεωριῶν συνωμοσίας ἀποτελοῦν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ὡς τέταρτη ἐξουσία καὶ μέσο προπαγάνδας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας COVID-19 οἱ θεωρίες συνωμοσίας ἀπασχόλησαν ἰδιαίτερα τὴν παγκόσμια κοινότητα καὶ ὁδηγίες ἐκδόθηκαν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους, κλπ».

Οἱ τόσο «ἀθῶοι» καὶ συνεχῶς αὐξανόμενοι ἀεροψεκασμοί, ὅσο ἐπίσης καὶ τὰ σωτήρια «ἐμβόλια» τοῦ Μπὶλ Γκέιτς εἶναι καὶ τὰ δύο αὐτὰ θεωρίες συνωμοσίας. Ἐὰν σήμερα ὑπάρχει μία συνεχῶς αὐξανόμενη ὑπερθνησιμότητα τοῦ «ξαφνικὰ» καὶ ἐὰν ἄνθρωποι βιώνουν αὐξητικὰ θανατηφόρες παρενέργειες καὶ «τοῦρμπο» καρκίνους καὶ ἄλλες ἀρρώστιες ποὺ σχετίζονται κυρίως μὲ αὐτοάνοσα, ὅλα αὐτὰ εἶναι κάποια σκόπιμα ψέματα, πλάνες καὶ ψευτο-θεωρίες κάποιων ἀνόητων καὶ ἀμόρφωτων καὶ κακοπροαίρετων συνωμοσιολόγων.

Μά πρέπει κάποιος νὰ εἶναι πτυχιοῦχος χημικὸς ἢ νὰ ἔχει διδακτορικὸ στὴ φυσικὴ γιὰ νὰ δεῖ ἁπλὰ μὲ τὰ μάτια του καὶ νὰ καταλάβει μὲ κοινὸ νοῦ ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ «σχήματα» ποὺ ὑπάρχουν στὸν οὐρανό, οἱ ἀλλεπάλληλες παχύτατες χημικὲς γραμμές, ἡ κατὰ διαστήματα θόλωση τῆς ἀτμόσφαιρας καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἀτμόσφαιρα δὲν εἶναι φυσικὰ φαινόμενα καὶ γνώριμες καὶ κανονικὲς καταστάσεις;

Καὶ ἐδῶ δὲν ἀναφερόμαστε στὶς πολὺ γνωστές μας καὶ ἀπὸ δεκαετίες γραμμὲς ἢ τὰ συνεχῆ ἢ καὶ διακοπτόμενα ἴχνη συμπύκνωσης τὰ ὁποῖα ξέρουμε πολὺ καλὰ ὅτι αὐτὰ προέρχονται εἴτε ἀπὸ τὴν ὑγρασία καὶ τὸ ψύχος εἴτε ἀπὸ μερικοὺς τύπους κινητήρων εἴτε καὶ ἀπὸ τὰ διαφορετικὰ ὑψόμετρα πτήσης.

Δὲν ψεκάζουν ὄχι! Ἔτσι λέει ἡ εἰδικὴ ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ὅπως ἔλεγε καὶ ἡ ἄλλη καὶ ἡ ἀντίστοιχη καὶ εἰδικὴ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ποὺ προωθοῦσε μέχρι θανάτου τὶς «ζωοποιεῖς» ἐνέσεις τῶν σκοτεινῶν ὑπηρετῶν τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης».

Ἂς βάλουμε τὸ νοῦ μας νὰ δουλέψει καὶ νὰ μᾶς θυμίσει τὸ τί βλέπαμε καὶ ἀτενίζαμε στοὺς οὐρανοὺς κατὰ τὸ παρελθὸν σὲ σχέση μὲ τὸ ἴδιο θέμα. Τόσο πολὺ ἀλλάξαμε ἐμεῖς καὶ ἔχουμε τέτοιες σοβαρὲς ὀφθαλμικὲς αὐταπάτες ποὺ μᾶς καθιστοῦν καὶ συνωμοσιολόγους; Τί ἄλλαξε ἴσως κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια; Τὰ ἀεροπλάνα τῆς νέας τεχνολογίας εἶναι πλέον περισσότερο ρυπογόνα καὶ οἱ μηχανὲς ἐσωτερικῆς καύσεως ἔχουν γίνει χειρότερες;

Κανένας φυσικὰ δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι ὄντως ὑπάρχει μία πολὺ μεγάλη αὔξηση τῆς ἐναέριας κυκλοφορίας. Ποιὸς θυμᾶται, ἐντούτοις, ἐδῶ καὶ λίγες δεκαετίες τέτοια ἢ ἄλλα καὶ σχετικὰ «περίεργα» σχήματα νὰ λαμβάνουν χώρα στοὺς οὐρανούς; Ἤ, πλέον πετάει πολλαπλάσιος ἀριθμὸς «ἐλαττωματικῶν» ἀεροσκαφῶν ποὺ «ζωγραφίζουν» μὲ τέτοια συχνότητα καὶ πυκνότητα τοὺς οὐρανούς; Τὰ γνωστὰ ἀεροδυναμικὰ ἴχνη συμπύκνωσης ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὴν ἀναγωγὴ τῆς πίεσης τοῦ ἀέρα δεν διαρκοῦν γιὰ πολύ. Τὰ ἔχουμε δεῖ. Μὴ μπερδευόμαστε. Ἄλλο ἡ Χαλκίδα καὶ ἄλλο ἡ Χαλκιδική.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς παράλληλες γραμμὲς καὶ τὶς κάποιες ἁπλὲς διασταυρώσεις τῶν ἰχνῶν ποὺ δημιουργοῦσαν «Χ» στὸν οὐρανὸ καὶ ποὺ πολὺ καλὰ τὰ γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ὅλα αὐτὰ ἔχουν πλέον τελείως ξεπεραστεῖ. Ἄλλο πράγμα εἶναι τὰ ἤδη γνωστά μας ἴχνη στὸν οὐρανὸ καὶ ἄλλο πράγμα εἶναι τὰ ὑπὲρ-συμπλέγματα, οἱ πολλαπλὲς σκιάσεις καὶ τὰ διάφορα ἔργα τύπου «Πικάσο» ἀπὸ τὰ ὑπὲρ παχιά, κυκλικά, ἄγνωστα μέχρι προτινὸς καὶ «συναρπαστικὰ» ἴχνη στὸν οὐρανό. Ἄλλο ἀστυφύλαξ καὶ ἄλλο χωροφύλαξ!

Σοβαροὶ ἐπιστήμονες ἔχουν ὑπογραμμίσει ὅτι μποροῦμε νὰ ξεχωρίσουμε μία φυσιολογικὴ «οὐρὰ» ἀπὸ μία χημικὴ «οὐρὰ» ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μὲν πρῶτες ἐξαφανίζονται μέσα σὲ μερικὰ λεπτά, ἐνῶ οἱ «χημικὲς οὐρὲς» παραμένουν γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Ἐπιπλέον, οἱ «χημικὲς οὐρὲς» πολλὲς φορὲς σχηματίζονται ἀπὸ ἀεροπλάνα χωρὶς διακριτικά, ἀκολουθοῦν μὴ συνήθεις κυκλικὲς διαδρομές, ἐνῶ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις οἱ οὐρὲς παίρνουν διάφορους χρωματισμοὺς καὶ βαθμοὺς λάμψεις τύπου «Σαλβαδὸρ Νταλί».

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Τὰ ἔχουν γράψει, ἀναφέρει, δημοσιεύσει, πεῖ καὶ ξαναπεῖ τὰ ἴδια τὰ γεννήματα ἐχιδνῶν καὶ ἰοὶ τῶν δηλητηριωδῶν καὶ παγανιστικῶν ἀσπίδων. Οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστὲς συνεχίζουν μὲ κάθε τρόπο, μέσο, ἀπάτη καὶ δολιότητα τὸ ἀνθρωποκτόνο σχέδιό τους γιὰ τὴν ραγδαία μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Καὶ ἐνῶ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἡ παγκόσμια γενοκτονία, οἱ περισσότεροι συντριπτικὰ ἄνθρωποι θεωροῦν ἢ νομίζουν ὅτι μπαίνουμε πάλι στὴ νέα κανονικότητα. Ἄκου πλάνη!

Μὲ φρικτά, καταχθόνια καὶ σκοτεινὰ σχέδια δεκαετιῶν, τὰ τέκνα κατάρας κατάφεραν νὰ ἐμβολιάσουν δισεκατομμύρια ἀνθρώπους καὶ μόνον ἕνας Θεὸς ξέρει τὸ τί θὰ συμβεῖ στὰ ἀνθρώπινα ὄντα ὅταν οἱ εὐγονιστὲς ξεκινήσουν τὶς «βολὲς» μὲ τὶς ραδιοσυχνότητες καὶ μὲ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα καὶ τὶς λοιπὲς ἀκτινοβολίες σὲ χέρτζ. Πῶς θὰ ἀντιδράσουν τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔκαναν τὶς ἐνέσεις καὶ εἶναι γεμάτα ἀπὸ νανοδολοφόνους γραφενίου καὶ ἀπὸ ἄλλα βαρέα νανοσκουπίδια;

Ὁ Dr. Vernon Coleman γράφει στὶς 8 Ἰουλίου 2023: «Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ποτὲ γιατί ὁ οὐρανὸς εἶναι γεμάτος χημικὰ μονοπάτια καὶ διαστρωμένες γραμμές; Τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἐνημερώθηκαν τὸ 2007 ὅτι τὰ χημικὰ ἴχνη παγιδεύουν τὴ θερμότητα καὶ δημιουργοῦν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, βοηθώντας νὰ πειστοῦν οἱ λάτρεις ὅτι ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι πραγματική. Τὰ χημικὰ μονοπάτια σκοτώνουν δέντρα καὶ δηλητηριάζουν τὸ πόσιμο νερὸ μὲ ἀλουμίνιο, βάριο, στρόντιο, μαγνήσιο, ἀσβέστιο καὶ μαγγάνιο.

Τὰ χημικὰ ἴχνη δημιουργοῦν τεράστια σύννεφα σκόνης. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ οὐρανὸς εἶναι τόσο συχνὰ συννεφιασμένος. Οἱ ἄνθρωποι ἀρρωσταίνουν. Καὶ οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες κερδίζουν ὅλο καὶ περισσότερα χρήματα πουλώντας τὰ φάρμακά τους. Τώρα ξέρουμε γιατί οἱ οὐρανοὶ μας διασταυρώνονται συνεχῶς μὲ χημικὰ ἴχνη. Πάντα ὑπάρχει λόγος. Οἱ συνωμότες τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι κακοὶ μὲ τρόπο ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν μποροῦν κἄν νὰ φανταστοῦν».

Ὁ Δρ. Νικόλαος Κατσαρός, ἐπιστημονικός συνεργάτης στὸν «Δημόκριτο», π. Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Χημικῶν, π. Γραμματέας Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας καὶ π. Πρόεδρος τοῦ ΕΦΕΤ σὲ συνέντευξή του, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 (Ἐλεύθερη Ὥρα), μίλησε γιὰ τοὺς ἀεροψεκασμούς. Σκεφτεῖτε σήμερα, μετὰ 13 χρόνια καὶ εὐρισκόμενοι ἤδη μέσα στὸν σὲ ἐξέλιξη Γ’ΠΠ, τὸ πόσο πιὸ φρικτὴ καὶ πιὸ θανατηφόρα εἶναι πλέον ἡ κατάσταση.

Ὁ Ν. Κατσαρὸς εἶπε: «Κανένας διεθνὴς ὀργανισμός (ΝΑΤΟ, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ΟΗΕ κλπ.) ἢ χώρα (ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδᾶς κ.α.) δὲν παραδέχεται ἐπισήμως ὅτι πραγματοποιοῦνται τέτοιου εἴδους ἀεροψεκασμοί. Ἔχουν, ὅμως,  ἀφήσει νὰ διαρρεύσει, ὅτι οἱ «οὐρὲς» τῶν ἀεροπλάνων περιέχουν σωματίδια ἀπὸ ἀλουμίνιο καὶ βάριο.. πολλοὶ ἄνθρωποι ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν ἐμφανίσει πονοκεφάλους, ζαλάδες, κακοδιάθεση ἢ καὶ συμπτώματα γρίπης μετὰ ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή τους στὸν οὐρανὸ χημικὲς οὐρές».

Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ μακαριστὸς πλέον Ν. Κατσαρὸς τόνισε: «Στὶς ΗΠΑ ο Ἀμερικανὸς Γερουσιαστὴς Kuchinich σὲ ἔκθεσή του στὸ Κογκρέσο πρότεινε τὴν ἀπαγόρευση τῶν “χημικῶν ἀεροψεκασμῶν”, διότι, ὅπως ὑποστήριζε, ἀπειλοῦν τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τὸ περιβάλλον. Ὅμως, στὴν τελικὴ ἔκθεσή του ὅλα αὐτὰ εἶχαν ἀφαιρεθεῖ, ἐνῶ σὲ κάποιους ἔχουν γίνει συστάσεις νὰ μὴν ὁμιλοῦν γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Καὶ λέγεται, ὅτι ἔχουν γίνει καὶ ἀπειλητικοὶ ἐκβιασμοὶ μὲ στόχο τὴν ἐπιβολὴ σιωπῆς σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται συστηματικὰ μὲ τὶς οὐράνιες “χημικὲς οὐρές” καὶ τὰ ἀεροπλάνα ποὺ τὶς δημιουργοῦν».

Καὶ πρόσθεσε ὁ ἴδιος: «Ἐπίσης ἀπὸ Ὀλλανδὸ εὐρωβουλευτὴ ἔγινε ἐρώτηση στὴν Εὐρωβουλή, στὸν Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σταῦρο Δήμα, ὁ ὁποῖος ἀπάντησε ὅτι εἶναι γνωστὰ τὰ περὶ “ἀεροψεκασμῶν” ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ κάποια ἐπίσημη ἀπάντηση. Ὑπάρχουν ἔγγραφα τοῦ πενταγώνου καὶ τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας τῶν ΗΠΑ, ὅπου ἀναφέρουν ὅτι μέχρι τὸ 2025 πρέπει νὰ ἐπιτευχθεῖ ο ἔλεγχος τοῦ κλίματος. Τὰ νέα ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς θὰ προκαλοῦν μεγάλες περιόδους ξηρασίας ἢ κατακλυσμιαῖες βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς, ἀνεμοστρόβιλους, κλπ».

Τὸ 2011, ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ δυτικοῦ κλάδου τοῦ FBI, Ted Gunderson, ἀποκάλυψε μὲ στοιχεῖα τὸ φονικὸ σχέδιο τῆς σιωνιστικῆς ἐλὶτ γιὰ τὴν ραγδαία μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς μὲ δηλητηριώδεις οὐσίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς χημικὲς οὐρὲς τῶν ἀεροψεκασμῶν. Διαβάζουμε στὸ Newsbomb: «Δολοφονήθηκε ὁ πρώην ἀρχηγὸς FBI ποὺ μιλοῦσε γιὰ ἀεροψεκασμούς; Ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ FBI καὶ πρῶτος ποὺ ἔβγαλε στὴ φόρα τὸ θέμα τῶν χημικῶν ἀεροψεκασμῶν καὶ εἶπε πὼς μᾶς σκοτώνουν δολοφονήθηκε μὲ ἀρσενικό!

Ὅπως διαβάζουμε στὴν “Νέα Ἀρχή”, ὁ Τed L Gunderson, πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ FBI στὸ Λὸς Ἀντζελές, Μέμφις, καὶ τὸ Ντάλας, δηλητηριάστηκε μὲ ἀρσενικό, λέει ὁ Δρ Ἒντ Lucidi ποὺ εἶδε τὸ σῶμα τοῦ TED πρὶν πεθάνει. Ἐπίσημα ὁ κ. Gunderson, ὑπέστη καρκίνο τῆς οὐροδόχου κύστης καὶ πέθανε ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐξάπλωσής του. Φέρεται ὁ κ. Gunderson εἶχε ἕνα πολὺ μεγάλο φάκελο τοῦ FBI γιὰ τὴν ὕπαρξη καταγγελιῶν κατὰ τοῦ ὀργανισμοῦ».

Ἕνα ἀκόμη σὸκ ἔρχεται ἀπὸ τὸν παγκόσμιο ἱστό: Ὑπάρχουν βίντεο καὶ ἀμέτρητες εἰκόνες ποὺ δείχνουν πιλότους νὰ παραδέχονται μὲ καμάρι ὅτι ψεκάζουν. Ὑπάρχουν ἐπίσης διακριτικὰ μὲ τὸ σῆμα «Ἐπιχείρηση Ἀεροψεκασμῶν. Πλήρωμα Πτήσης». Ὑπάρχουν ἀκόμη στολὲς πιλότων ποὺ στὰ διακριτικά τους γράφουν «Team Chemtrail. Spray and Pray» («Ὁμάδα Ἀεροψεκασμῶν. Ψέκαζε καὶ Προσεύχου»). Καί, παρομοίως, ὑπάρχει καὶ τὸ «Don’t Just Spray’em. BARIUM» («Μὴν Τοὺς Ψεκάζεις Μόνο… ἀλλὰ θάψε τους!»).

Ἐπιπροσθέτως, ἕνα ἔγγραφο εἶχε διαρρεύσει, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017, ποὺ δείχνει ὅτι ἔγιναν ἐπιχειρήσεις σπορᾶς σύννεφων ἢ τροποποίησης καιροῦ στὸ δυτικὸ Τέξας, στὶς 24 Αὐγούστου, μόλις μία ἡμέρα πρὶν χτυπήσει ἡ καταιγίδα Harvey κάποιες περιοχὲς τοῦ Τέξας, προκαλώντας θανάτους καὶ γιγάντιες πλημμύρες καὶ καταστροφές. Τὸ ἔγγραφο βρέθηκε στὸν ὑποτιθέμενο ἰστότοπο τοῦ Weather Texas Modification Weather ἀπὸ ὅπου τὸ «ἁλίευσε» Ἀμερικανὸς ἀκτιβιστὴς καὶ φυσικὰ ἀπὸ τότε ἔγινε viral.

Ὁ διευθυντὴς τῆς CIA, κ John O. Brennan, τὸ 2016, παραδέχθηκε τοὺς ψεκασμοὺς καὶ τὴν δυνατότητα τῆς τεχνολογίας νὰ ἀλλάξει τὶς καιρικὲς συνθῆκες μὲ τὴν χρήση τῆς γεωμηχανικῆς. Μιλώντας στὸ  διάσημο Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Σχέσεων (CFR) τόνισε: «Μία ἀπ’ αὐτὲς ποὺ ἔχει κερδίσει τὴ προσωπική μου προσοχὴ εἶναι ἡ στρατοσφαιρικὴ ἔγχυση ἀεροζόλ, ἢ SAI (Stratospheric Aerosol Injection), ἡ μέθοδος τῆς σπορᾶς τῆς στρατόσφαιρας μὲ σωματίδια ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὸ νὰ ἀντανακλᾶνε τὴ θερμότητα τοῦ ἥλιου, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ κάνουν οἱ ἡφαιστειακὲς ἐκρήξεις» (greeknewsondemand.com).

Τὸ 2010, ἡ γνωστὴ ἰστοσελίδα ἐναλλακτικῶν εἰδήσεων infowars.com ἔγραψε ἕνα ἄκρως ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο-ρεπορτὰζ γιὰ μυστικὸ πρόγραμμα κατασκευῆς χημικῶν ψεκασμῶν καὶ οὐρῶν ἀπὸ μία ἀόρατη καὶ κρυμμένη ἐταιρία ἰδιοκτησίας τῆς ἴδιας τῆς CIA. Ἡ ἴδια ἐναλλακτικὴ σελίδα, τὸ 2013, ἔγραψε: «Ἡ CIA χρηματοδοτεῖ μία ἐπιστημονικὴ μελέτη γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς σκοπιμότητας μεταβολῆς τοῦ κλίματος τοῦ πλανήτη,  σύμφωνα μὲ ἔγγραφα ποὺ δημοσιοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν».

Μαζὶ μὲ τοὺς γονιδιακοὺς ἐμβολιασμούς, τόσο τῶν ἐμβολιασμένων ὅσο ἐπίσης καὶ τῶν ἀνεμβολίαστων μέσω τῶν τροφίμων καὶ τοῦ mRNA, τὰ σιωνιστικὰ γεννήματα ἐχιδνῶν ἔχουν παραλλήλως «ἐμβολιάσει» μαζικά τοὺς ἀνθρώπους τόσο μὲ εἰδικὰ γονιδιακὰ ἀερολύματα ἀεροψεκασμῶν ὅσο ὁμοίως καὶ δηλητηριάσει μὲ βαρέα μέταλλα (Βάριο, κάδμιο, στρόντιο, τιτάνιο, κλπ). Ὁ διάσημος καρδιολόγος Dr. Peter McCullough τὰ ὀνομάζει «ἀερομεταφερόμενα ἐμβόλια». Ναί, καλὰ τὸ διαβάσατε. Μᾶς γενοκτονοῦν βῆμα-βῆμα!

Γιὰ παράδειγμα, ὁ Δρ. James Giordano, τοῦ ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου Georgetown, μιλώντας γιὰ θέματα νευροεπιστήμης καὶ νευροτεχνολογίας, στὶς 25 Σεπτεμβρίου 2018, τονίζει ὅτι ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος εἶναι τὸ μέλλον τοῦ πολέμου. Ὁ ἴδιος τόνισε ὅτι ἤδη ὑπάρχουν νανοτεχνολογίες ποὺ ἔχουν τὴ βάση τους στὸ νανοσωματιδιακὸ ὑλικὸ ποὺ μπορεῖ νὰ διασκορπιστεῖ στὸν ἀέρα μὲ ἀερολύματα καὶ νὰ αὐτὸ-συσσωρευτεῖ στὸ σῶμα καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἐλεγχθεῖ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ μέσω τῆς βιοτεχνολογίας.

Θὰ μποροῦσε νὰ συγγραφεῖ μία ὁλόκληρη ἐγκυκλοπαίδεια πάνω στὸ θανατηφόρο θέμα τῶν ἀεροψεκασμῶν. Ὅσο ἔψαχνα καὶ ὅσο περισσότερο ἐρευνοῦσα αὐτὸ τὸ θέμα μέσα στὸν παγκόσμιο ἱστὸ μὲ ἔπιασε πονοκέφαλος, τρόμος καὶ δέος. Τὰ βίντεο ποὺ εἶδα, τὶς φωτογραφίες ποὺ παρατήρησα μὲ προσοχή, τὰ λόγια ποὺ ἄκουσα εἰδικῶν, πιλότων, πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν, κλπ, εἶναι γιγάντιοι καταπέλτες καὶ τεράστιες ἀποδείξεις ὅτι τὰ τέκνα κατάρας κάνουν μαζικὲς καταστροφὲς καὶ δολοφονίες.

Τὰ τέκνα κατάρας, ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ τροποποιοῦν, πειράζουν καὶ ἐπηρεάζουν μαζικὰ καὶ δολοφονικὰ τὸν καιρὸ καὶ τὸ κλίμα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὰ ἴδια τέκνα τὴν ὄντως ὑπαρκτὴ «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» καὶ πρόβλημα ποὺ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὰ δημιουργοῦν, τὰ παρουσιάζουν στὴν συνέχεια ὡς μία τεράστια ἀνάγκη γιὰ λύση: Νὰ δολοφονηθοῦν κάποια δισεκατομμύρια ἄνθρωποι λόγω τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, νὰ βάλουμε ὅλοι μας τσιπάκια σὰν τὰ ζῶα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς «καλῆς συμπεριφορᾶς» μας, νὰ ἱδρύσουμε «πόλεις-κλουβιὰ» τῶν 15 λεπτῶν γιὰ τὴν δῆθεν «ὑπερθέρμανση», κλπ.

 

ΠΗΓΗ: www.orthodoxia.gr

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ἀεροψεκασμοί: Μᾶς ψεκάζουν γιὰ τὸ… «καλό» μας ἤ γιὰ νὰ μᾶς ἐξοντώσουν

  1. ΚΥΡΙΕ ΗΛΙΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΧΗΜΙΚΑ ΨΕΚΑΖΕ ΟΤΑΝ ΕΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΕ. ΤΟ ΕΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *