Τά Φονικά Ὅπλα τῆς Νέας Τάξης

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  τό Σάββατο 8 Ἰουλίου  2023

24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γέρων Σάββας Ἀχιλλέως: Ὁ διώκτης τῶν δαιμόνων

Βίος, θαύματα ἀκολουθία καὶ παράκληση

Οἱ ἐκδόσεις «Ἀγαθός Λὀγος» καὶ ὁ Στύλος Ὀρθοδοξίας προσφέρουν ἕνα μοναδικό βιβλίο ἀφιερωμένο στή ζωή και τα θαύματα τοῦ Ἁγίου Γέροντα π. Σάββα Ἀχιλλέως! Ὁ συγγραφέας Ἀθανάσιος Κυπραῖος, φιλόλογος, πνευματικό τέκνο τοῦ ἁγίου ἔγραψε τὴν ἀκολουθία καὶ τὴν παράκληση, ἑνῶ ὁ ἀδελφός του Σταῦρος ἔγραψε τὸ μουσικὸ ἀπόσπασμα. Παραθέτουμε μἰα μικρή διήγηση τοῦ συγγραφέα «Ἀξιωθήκαμε οἰκογενειακῶς νά ἔχουμε τόν π. Σάββα Ἀχιλλέως πνευματικό καί ὡς ἐκ τούτου εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνωρίζω παιδιόθεν. Κοντά του εἴδαμε θαυμαστά σημεῖα. Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ οἱ δαίμονες τρέπονταν σέ φυγή κυριολεκτικά ἀκόμα καί μέ τό φύσημά του. Ἀνεξίτηλα παραμένει στή μνήμη μου ἡ φωνή του, ὅταν, μικρό παιδάκι, μέ καλοῦσε νά γονατίσω δίπλα του τήν ὥρα τοῦ ἐξορκισμοῦ καί μοῦ παράγγελνε νά κάνω ὅ,τι κι ἐκεῖνος: «Φύσα, Θανασάκη!». Μέ τό φύσημα τό δικό μου οἱ δαιμονισμένοι ἔκλειναν ἁπλῶς τά μάτια τους. Μέ τό φύσημα ὅμως τοῦ π. Σάββα κατρακυλοῦσαν πρός τά πίσω κραυγάζοντας καί βλασφημώντας».

 

Οἱ σύγχρονοι ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας καὶ τά:

Φονικὰ ὅπλα

-Προκαλοῦν σεισμούς, τυφῶνες καὶ καταστροφὲς

-Μὲ HAARP καὶ Τεχνητὴ Νοημοσύνη μεθοδεύουν καὶ προχωροῦν ἀκάθεκτα στὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ τὴν Παγκοσμιοποίηση

– Σκορποῦν τὴν ἀπελπισία καὶ τὴν ἀπόγνωση καταστρέφοντας πρωτογενεῖς παραγωγὲς γιὰ νὰ ἐπιφέρουν τὴν ἐπισιτιστικὴ κρίση (πείνα)

– Δολοφονοῦν στὴν κυριολεξία ἀνθρώπους μὲ τὴν χρήση ἀκτινοβολιῶν γιὰ νὰ μειώσουν τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς χρησιμοποιώντας ὡς ἄλλοθι τὴν ἀνύπαρκτη κλιματικὴ ἀλλαγὴ γιὰ νὰ καλύπτουν τὰ ἴχνη τους

– -Ἐκβιάζουν κυβερνήσεις καὶ τὶς καθιστοῦν ὑποχείρια τῆς ἀνηθικότητας καὶ τοῦ ἐξευτελισμοῦ

– Σχεδιάζουν τὸν ὑπεράνθρωπο καὶ στοχεύουν νὰ ἀποκτήσουν μέσω τῆς τεχνολογίας δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου στὸν ἄνθρωπο!

Γράφουν οἱ Ἠλίας Καλλιώρας, διεθνολόγος καθηγητὴς, συγγραφέας καὶ πρώην βουλευτὴς, Ἄγγελος Πιλάτης, πρόεδρος ΙΝΚΑ Πειραιᾶ, Γεώργιος Παλαιτσάκης, δημοσιογράφος, Διονύσιος Μακρῆς, Δημοσιογράφος-Θεολόγος, Θεοπούλα Παναγιώτου, Ψυχολόγος-Δημοσιογράφος

ΔΙΕΘΝΗ

«Σκόνταψε» κατὰ τὴν ἐκκίνηση τὸ Κίεβο στὴν ἀντεπίθεσή του!

Τὰ κακά καὶ τὰ καλά τῆς ἀνταρσίας τοῦ Πριγκόζιν!

Γράφει  εἰδικὸς στρατιωτικὸς ἀναλυτὴς συνεργάτης τοῦ Σ. Ο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

π. Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης

«Μέ τὴν οἰκογένεια τὰ ἔχει βάλει ὁ διάολος»

Γράφει ἡ Καλλιόπη Ζτούπα πνευματικὸ τέκνο τοῦ γέροντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οἱ ἀλλαγὲς στὸ Σύνταγμα ποὺ θὰ ἀλλάξουν τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα

Μία συγκριτικὴ μελέτη τῶν σχεδιαζόμενων τροποποιήσεων σὲ σχέση μὲ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα, σὲ θεμελιώδεις συνταγματικὲς διατάξεις.

Ἡ Νέα Ἐποχὴ δὲν ἐνοχλεῖται νὰ δηλώνουν οἱ ἄνθρωποι πίστη στὸ Θεό, ἀλλὰ ἂν δηλώνουν πίστη στὸ Χριστὸ καὶ μάλιστα τῆς Ὀρθοδοξίας, τότε εἶναι «φασίστες, φανατικοί, μεσαιωνικοί, σκοταδιστὲς» κ.λπ. Γιατί τὸ νὰ πιστεύεις στὸ Χριστὸ τῆς Ὀρθοδοξίας συνεπάγεται ἕνα συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς ποὺ δὲν συνάδει μὲ ὅσα προβάλλει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Γράφει Χαράλαμπος Ἀνδραλῆς, Δικηγόρος

 

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ὁ οὐρανὸς ἔριχνε καταρράκτες ἀλλὰ ἐμεῖς μέναμε στεγνοί!

Παπὰ ὁ Χριστὸς μᾶς διαθέτει ἄλλα μέσα μεταφορᾶς. Σὲ πάει χωρὶς κἄν νὰ τὸ καταλάβεις στιγμιαίως ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Ἀμερικὴ

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς,  Θεολόγος-Δημοσιογράφος

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οἱ γόνοι τῶν πολιτικῶν καὶ τὰ τρωκτικὰ τῆς πολιτικῆς

Ὅταν σοβαροὶ ἄνθρωποι ἐπιχειροῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν πολιτικὴ γιὰ νὰ προσφέρουν στὸν πολίτη καὶ στὴν πολιτεία, ἀμέσως γίνονται κοινωνοὶ τῆς σοβαρῆς συμβουλῆς «νὰ μὴν ἀσχοληθοῦν, γιατί ὑπάρχει πολὺ βρωμιὰ καὶ θὰ λερωθοῦν».

Γράφει ὁ Ἀντιστράτηγος (ἐ.ἀ) Νικόλαος Ταμουρίδης, Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 Ὁ ἐπανευαγγελισμός καὶ… ἡ «μόδα τῆς ἁμαρτίας»!

Πόσο διαβρωτικὰ ἔχει λειτουργήσει στὸν ἑλληνικό λαὸ ὁ «ἐλευθέρων ἠθῶν» δυτικὸς τρόπος ζωῆς…

Πῶς τὸ εὐαγγέλιο θὰ καταστεῖ καὶ πάλι καθημερινότητα γιὰ τόν νεοέλληνα

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς,  Θεολόγος-Δημοσιογράφος

ΕΡΕΥΝΑ

Ἰδοὺ τὰ ἐγκλήματα  τῆς Ν. Βαβυλώνας (ΗΠΑ)

Ἀνήμερα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ ΠΑΣΧΑ οἱ ΗΠΑ βομβάρδιζαν τὴ Γιουγκοσλαβία, γράφοντας στὶς βόμβες ποὺ ἔπεφταν στὸν ἀθῶο σέρβικο πληθυσμὸ «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ».

Τὰ περιστέρια τῆς «εἰρήνης» σας σπέρνουν «Τομαχὸκ» καὶ βόμβες, βαριὲς σὰν τὶς πέτρινες καρδιές σας (Μητροπολίτης Ἐρζεγοβίνης Ἀθανάσιος Γιέφτιτς)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 «Ἡ παραστρατημένη καὶ ἡ Γερόντισσα Γαλακτία»

ΜΕΡΟΣ Β

Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ἐκτροπῆς καὶ διαστροφῆς, χυδαιότητος καὶ δολιότητος ἀφοῦ δὲν ἔχουμε μόνο τὴν ἀκολασία τῶν πράξεων ἀλλὰ καὶ τὴν μετάλλαξη τῶν ἐννοιῶν, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλέον ψυχοσωματικὰ διαστραφεῖ.  Π.χ. ἡ λέξη «παρθενία» ἐκλαμβάνεται σήμερα ὡς συνώνυμη τῆς ἀνωμαλίας καὶ ἐναντιθέτως, ἡ ποικιλότροπη διαφθορὰ θεωρεῖται «εὔσημο παλικαριᾶς» καὶ «παράσημο ἀνδρείας»!

Ἀλλοίμονο στὸν κληρικὸ ποὺ ναρκοθετεῖ «ἔργω καὶ λόγω» τὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας τῶν ἀνθρώπων καὶ γίνεται μὲ τὸ παράδειγμα καὶ τὴν σαπρολογία του προαγωγὸς στὸ ψηλαφητὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας!

Γράφει ὁ ἀρχιμ. Ἀντώνιος Φραγκάκης, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ἡγέτες σὲ …Δύση!

Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα στὴν Εὐρώπη καὶ γενικὰ στὴν Δύση εἶναι ἡ ἀνυπαρξία ἡγετῶν. Λεπτεπίλεπτοι καὶ λεπτοστόμαχοι τζιτζιφιόγκοι, μπουκωμένοι ἀπὸ τὴν χλιδὴ καὶ τὴν ὑλοφροσύνη, ἄγευστοι πατρίδας, ἀνιστόρητοι, ἄθεοι καὶ ἀνήθικοι οἱ περισσότεροι, παραφουσκωμένοι ἀπὸ ἔπαρση καὶ ἀλαζονεία, ἀδυνατοῦν νὰ διαχειριστοῦν προβλήματα τέτοιου μεγέθους, ξεπερνοῦν τὶς δυνατότητες καὶ τὴν πνευματική τους σκευή.

Ἡ στάθμη τῆς ἱκανότητας καὶ τῆς μεγαλοσύνης συνεχῶς πέφτει γιὰ νὰ καταλήξουμε, στὶς ἀκατάστατες μέρες μας, σὲ σπιθαμιαίους τύπου Τσίπρα ἢ σὲ πορφυρογέννητους τύπου Μητσοτάκη

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος κινήματος ΝΙΚΗ

 

ΕΡΕΥΝΑ

Ἀποκρυφισμός ἡ γοητεία τῆς πλάνης

Οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι, ἀντὶ νὰ ἐμπιστεύονται τὸν ἀληθινὸ Θεό, πιστεύουν στὰ ψέματα τοῦ Διαβόλου καὶ ὁδηγοῦνται στὴν καταστροφή

Γράφει ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἱστορικὸς-Ἀρχαιολόγος

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στὸ ἴδιο πνεῦμα Οίκουμενισμὸς καὶ Ν. Ἐποχή

Ὁ πραγματικὸς στόχος μέσα ἀπό δηλώσεις Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καὶ Ἱεραρχῶν

Ἡ συνύπαρξη μέσα στόν ἴδιο πολιτικοοικονομικό χῶρο Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, πού ἀνήκουν στίς δύο Ἐκκλησίες, θά συντελέσει ἀσφαλῶς στήν μεγαλύτερη προσέγγισή τους καί θά βοηθήσει στήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος, πού ὑπῆρχε πρίν ἀπό τό σχίσμα (Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος)

Γράφει ὁ ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Δημητρακόπουλος, Θεολόγος- Διευθυντής τοῦ Γρ. Αἱρέσεων Ἱ. Μ. Πειραιῶς

 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ὁ ζηλωτὴς τῆς σώζουσας Ὀρθοδόξου πίστεως

Ὑπῆρξε γνήσιος ἐνσαρκωτὴς τοῦ  ὀρθοδόξου μοναχικοῦ ἰδεώδους καὶ μάλιστα θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἀναβίωσης τοῦ σύγχρονου μοναχισμοῦ στὸ Ἅγιο Ὄρος

Γράφει ὁ Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Θεολόγος, καθηγητὴς

 

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

 

Τὶ ἄλλαξε στὴ στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου;

 

Τὴν παλαιά παράδοση τοῦ αὐτοδιοίκητου τῶν Ἱερῶν Μονῶν διατηροῦν σήμερα τᾶ Ἱερά Ἡσυχαστήρια

 

Γράφει ὁ  Ἁρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός, Καθηγούμενος τοῦ ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἀναστάντος Χριστοῦ Πειραιῶς

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Τὸ «Πάτερ ἡμῶν» στὴν ζωὴ μας καί στὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων μας.

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

Στό ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ γράφουν, ὁ ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἀναστάντος Χριστοῦ, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπουλος, Θεολόγος, Διευθυντὴς τοῦ Γρ. Αἰρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, ὁ ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος καθηγητής, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγοςὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Ἀναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος καθηγητὴς, ὁ Ἰωάννης Ἀραμπατζῆς, συγγραφέας, ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος κ. ἄ.

24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο

Ἀπό τό Σάββατο 8 Ἰουλίου σέ ὅλα τά περίπτερα!

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *

WP RSS Plugin on WordPress