Βγάζουμε τὴν μάσκα τοῦ Ἴλον Μάσκ…

Πειθήνιο ὄργανο τῶν Ρότσιλντ ἔχει ὡς μοναδικὴ ἀποστολὴ τὴν προώθηση τῆς Παγκόσμιας κυβέρνησης

Ὑλοποιεῖ καὶ ἐφαρμόζει στὴν πράξη τὸν μεγάλο ἀδελφό, τὴν παγκόσμια φυλακή τοῦ ἀνθρώπου…

 

Ὁ Ἴλον Μασκ εἶναι μία ἀκραία ἐκκεντρικὴ προσωπικότητα ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θαυμάζουν, συζητοῦν καὶ θέλουν νὰ τὸν μιμηθοῦν, ἐνῶ ὑπάρχει ἐπίσης καὶ μία μειοψηφία ἀνθρώπων ποὺ τὸν θεωρεῖ ὡς μία ἀπὸ τὶς πλέον σκοτεινὲς φιγοῦρες καὶ παρείσακτους καὶ σκληροὺς παῖκτες τοῦ πλανήτη. Τὸν θεωροῦν, δηλαδή, ὡς ἕναν διάσημο παρένθετο παίκτη ποὺ ἐργάζεται εἰκονικά, φαινομενικὰ καὶ ἐξωτερικὰ δῆθεν γιὰ τὸ καλό τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ἀποτελεῖ τὸν εἰκονικὸ καὶ ἐπιφαινόμενο ἀντίπαλο πόλο τοῦ καλοστημένου διεθνοῦς σιωνιστικοῦ συστήματος.

Ἡ δική μου μακροχρόνια μελέτη, ἔρευνα καὶ συγγραφὴ μὲ ἔχει ὁδηγήσει νὰ θεωρῶ τὸν Μασκ ὡς ἕνα ὑπέρμετρα ἕτερο-«φωτισμένο» καὶ ἐξόχως σκοτεινὸ πρόσωπο ποὺ σὺν-ἐργάζεται πανέξυπνα, δόλια καὶ σατανικῶς πανούργα μὲ ἄλλους ὅμοιούς του γιὰ νὰ φέρουν ὅλοι τους μαζὶ τὴν παγκόσμια Ἑβραϊκὴ κυβέρνηση-δικτατορία. Μελετώντας τὶς διεθνεῖς σχέσεις ὑπεράνω, ἐπὶ καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς, γιὰ 46 χρόνια, ἡ ἐμπειρία μου αὐτό μοῦ λέει ὁλοκάθαρα.

Θὰ τὸ πῶ εὐθέως: Ὁ Μασκ εἶναι μπροστινὸς τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ! Ὅπως εἶναι ὁ Μπὶλ Γκέιτς, ὁ Τζὸρτζ Σόρος, ὁ Κλάους Σβάμπ, κλπ., ἔτσι καὶ ὁ Ἴλον Μὰσκ ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνα ἀκόμη διάσημο ὄργανο καὶ ἑωσφορικὸ ἱμάντα καὶ τροχὸ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων τῆς Νέας Ἐποχῆς. Καὶ τὰ ἕξι τελευταῖα βιβλία μου, κατὰ τὰ τελευταῖα ἕξι χρόνια καὶ ἀνὰ ἔτος (ὅλα ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος), θέτουν στὸ ἐπίκεντρο τοὺς κοσμοκράτορες Ρότσιλντ μαζὶ μὲ τὰ ἐπίχρυσα ὑποζύγιά τους ἀνὰ τὴν οἰκουμένη.

Ὁ Ἴλον Ρὶβ Μὰσκ γεννήθηκε στὶς 28 Ἰουνίου 1971 στὴν Πρετόρια τῆς Νότιας Ἀφρικῆς. Ἡ μητέρα του Μάγιε Χάλντεμαν, μοντέλο ἀπὸ τὸν Καναδά, καὶ ὁ νοτιοαφρικανικὸς πατέρας του, ὁ Ἐρὸλ Μὰσκ, χώρισαν τὸ 1980 καὶ ἔκτοτε ὁ Elon Reeve Musk ζοῦσε περισσότερο μὲ τὸν πατέρα του στὴ Νότια Ἀφρική.

Ἀφοῦ ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Λύκειο, ὁ Μάσκ μετακόμισε στὸν Καναδά, τὸ 1989, ὅπου καὶ ἀπέκτησε τὴν Καναδικὴ ὑπηκοότητα μέσω τῆς μητέρας του. Φοίτησε στὰ Πανεπιστήμια Κουήνς, Πενσυλβάνια καὶ Στάνφορντ, σπουδάζοντας οἰκονομικὰ καὶ ἐφαρμοσμένη φυσική. Τὸ 2002 ἀπέκτησε τὴν Ἀμερικανικὴ ὑπηκοότητα.

Ὁ Μὰσκ παντρεύτηκε τὴν πρώτη του σύζυγο Τζαστὶν τὸ 2000 καὶ χώρισε τὸ 2008, ἔχοντας ἀποκτήσει 6 γιούς. Τὸ 2008 γνώρισε τὴ δεύτερή του σύζυγο, Ταλούλα Ρίλεϊ, μὲ τὴν ὁποία παντρεύτηκαν τὸ 2010, χωρίζοντας 2 χρόνια ἀργότερα. Ὡστόσο, ξαναπαντρεύτηκαν τὸ 2013, ἔκαναν αἴτηση διαζυγίου τὸ 2014, τὴν ὁποία τελικῶς ἀπέσυραν τὸ 2015. Τὸ 2021, στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ Saturday Night Live, ὁ Μασκ ἀποκάλυψε πὼς ἔχει σύνδρομο Ἄσπεργκερ.

Ὁ Μὰσκ περιγράφει τὸν ἑαυτό του, σὲ σχέση μὲ τὰ πολιτικὰ κόμματα στὶς ΗΠΑ, ὡς μισὸ Δημοκράτη καὶ μισὸ Ρεπουμπλικάνο, κοινωνικὰ φιλελεύθερο καὶ οἰκονομικὰ αὐστηρό. Ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ διάσημοι παγκοσμιοποιητές, τόσο οἱ φανεροὶ ὅσο καὶ οἱ δῆθεν ἀντίθετοι στὴ Νέα Τάξη καὶ Ἐποχή, ἔτσι ἐπίσης καὶ ὁ «καλόψυχος» Μὰσκ ἔχει ἱδρύσει «φιλανθρωπικὸ» ἵδρυμα μὲ τὴν ὀνομασία Musk Foundation.  Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ παγκοσμιοποιητὲς ἐργάζονται μέρα καὶ νύχτα «φιλανθρωπικὰ» γιὰ τὸ «καλὸ» καὶ γιὰ τὴν γενικὴ «πρόοδο» τῆς ἀνθρωπότητας.

Ὁ ζάπλουτος Ἴλον Μὰσκ εἶναι, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, ὁ δημιουργός τῆς Paypal,  ὁ ἱδρυτὴς καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς ἑταιρείας διαστημικῆς τεχνολογίας SpaceX, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἑταιρείας κατασκευῆς αὐτοκινήτων Tesla, πρόεδρος τῆς ἑταιρείας φωτοβολταϊκῶν συστημάτων Solar City, ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἑταιρείας Neuralink, ποὺ διερευνᾶ καὶ ἐργάζεται γιὰ τὴ συμβίωση ἀνθρώπου καὶ τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ ὁ μεγαλομέτοχος τοῦ Twitter ἀπὸ τὸ 2022.

Ἀπὸ ὅλες τὶς ἑταιρεῖες οἰκονομικῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ Ἴλον Μὰσκ, τρεῖς εἶναι αὐτὲς ποὺ ξεχωρίζουν καὶ ἔχουν εἰσέτι τεράστια σημασία γιὰ τὴν πορεία, τὶς καταστάσεις καὶ τὶς ἐξελίξεις στὴν παγκόσμια γεωπολιτικὴ καὶ γεωστρατηγικὴ σκηνή: SpaceX, Neuralink καὶ Twitter. Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἑταιρεῖες τοῦ Μὰσκ ἀποτελοῦν τεχνολογίες μετανθρώπινης αἰχμῆς. Πρόκειται γιὰ ἀόρατους ἐξελιγμένους κατασκόπους καὶ ἠλεκτρομαγνητικὰ ὑπερόπλα καὶ διεθνικὰ «ἐργαλεῖα» στοχευόμενης πληροφόρησης καὶ κοινωνικῆς ἀποκοίμισης.

Καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς ἑταιρεῖες τοῦ Μὰσκ ἤδη, ἀφανῶς, ὑποστρωματικὰ καὶ ὑπὲρ-ἐνεργὰ στὸ ὑλικὸ πεδίο ἐργάζονται, προγραμματίζουν καὶ συμβάλλουν στὸν περαιτέρω σχεδιασμό, στὸ χτίσιμο, στὴ διαμόρφωση καὶ στὴν ὑλοποίηση γεγονότων, καταστάσεων καὶ ἐξελίξεων ποὺ ὅλα τους μαζί, ἀνέκκλητα, μαθηματικὰ καὶ μονόδρομα, ὁδηγοῦν ἅπασα τὴν οἰκουμένη στὸν μετανθρωπισμό, στὴν γενοκτονία καὶ στὴν Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ὁ Μὰσκ ξεκίνησε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος τὸ 2001. Κάνοντας χρήση 100 ἑκατ. δολαρίων, ὁ Μὰσκ ἵδρυσε τὴ ἑταιρεία SpaceX τὸν Ἰούνιο τοῦ 2002, μὲ τὸν μακροπρόθεσμο στόχο νὰ εἶναι ἡ δημιουργία ἐνός πραγματικου διαστημικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος. Τὸ 2009, τὸ Falcon 1 ἔγινε τὸ πρῶτο ἰδιωτικὸ διαστημικὸ ὄχημα τὸ ὁποῖο τοποθέτησε δορυφόρο γύρω ἀπὸ τὴν τροχιὰ τῆς Γῆς. Τὸ 2012, τὸ διαστημικὸ ὄχημα Dragon προσδέθηκε στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμό.

Τὸ 2020, ἡ SpaceX ἐκτέλεσε ἐπιτυχῶς τὴν πρώτη ἐπανδρωμένη ἀποστολή της στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμὸ γιὰ λογαριασμὸ τῆς ΝΑΣΑ. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2023, ὁ μεγαλύτερος καὶ ἰσχυρότερος πύραυλος ὅλων τῶν ἐποχῶν, Starship, μήκους 120 μέτρων, ἐκτοξεύτηκε ἀπὸ τὸ Τέξας, ἀλλά ανατινάχθηκε μέσα σὲ λίγα λεπτά, σὲ μία πρώτη δοκιμαστικὴ πτήση ποὺ ἔθεσε σὲ ἐνέργεια ἡ κατασκευάστρια ἑταιρεία SpaceX τοῦ Μάσκ.

Ἡ ἑταιρεία Neuralink ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ τὸ 2016 καὶ ὁ Μὰσκ ὑπῆρξε συνιδρυτής της. Ἡ Neuralink Inc. εἶναι ἑταιρεία νευροτεχνολογίας ποὺ εἰδικεύεται στὴν δημιουργία ἐμφυτευμάτων στὸν ἐγκέφαλο, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴ διασύνδεσή τους μὲ τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, διαμέσου τῶν δυνατοτήτων τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. Ἡ Neuralink, μαζὶ τὴν ἄλλη ἑταιρεία ἐπίσης τοῦ Μὰσκ, τὴν OpenAI, ἀρχικὰ προέβλεπαν νὰ ξεκινήσουν πειράματα μὲ ἀνθρώπους τὸ 2020, ἀλλά, λόγω τοῦ κορωνοιοῦ τὰ μετέθεσαν γιὰ ἀργότερα.

Ἡ Neuralink πραγματοποιεῖ χειρουργικὴ ἐμφύτευση συσκευῶν στοὺς ἐγκεφάλους ζωντανῶν πιθήκων, γουρουνιῶν καὶ ἄλλων ζώων, ὅπως εἶναι οἱ μακάκοι πίθηκοι. Τὸ 2020, ὁ Μὰσκ περιέγραψε καὶ δήλωσε πὼς οἱ ἐμφυτεύσιμες συσκευὲς θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ θεραπεύσουν σοβαρὰ προβλήματα ὅπως παράλυση, κώφωση, τύφλωση, σοβαρὲς ἀναπηρίες, δηλώσεις γιὰ τὶς ὁποῖες τοῦ ἀσκήθηκαν σφοδρὲς ἐπικρίσεις ἀπὸ μερίδα νευροεπιστημόνων.

Ὁ Μὰσκ ὁλοκλήρωσε τὴν ἐξαγορὰ τοῦ ἰστότοπου κοινωνικῆς δικτύωσης Twitter τὸ Νοέμβριο τοῦ 2022, ἔναντι τιμήματος 44 δισ. δολαρίων, μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ἀπὸ ἄκρως ἐπεισοδιακὲς διαπραγματεύσεις ποὺ περιεῖχαν καὶ ἄφθονες ἐκπλήξεις καὶ ἀνατροπές. Τὸ Twitter ἔχει σταματήσει, πλέον, νὰ ὑφίσταται ὡς ἑταιρεία ἀφού ὁ Μὰσκ τὸ συγχώνευσε μὲ μία ἄλλη ὀντότητα ποὺ ὀνομάζεται X Corp. Ἡ ἐφαρμογὴ ἀποτελεῖ πλέον μέρος τῆς X Holdings Corp., ἰδιοκτησίας Μάσκ, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς ἡ μελλοντικὴ μητρικὴ γιὰ ὅλες τὶς ἑταιρεῖες του.

Στὶς 12 Μαΐου 2023, ὁ Μὰσκ ἔγραψε: «Εἶμαι ἐνθουσιασμένος ποὺ καλωσορίζω τὴν Λίντα Γιακαρίνο ὡς τὴ νέα διευθύνουσα σύμβουλο τοῦ Twitter! Θὰ ξεκινήσει σὲ 6 ἑβδομάδες». Πῶς ἄραγε καὶ νὰ μὴν εἶναι ἐνθουσιασμένος ὁ Μὰσκ μὲ τὴν 60χρονη Linda Yaccarino ποὺ ἀποτελεῖ ἀνάμεσα στὰ ἄλλα διακεκριμένο μέλος τοῦ περιβόητου Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Κλάους Σβάμπ;

Ὅλοι τους καὶ ὅλες ἐν γένει οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μία παγκόσμια παρέα εἶναι. Ὅλοι τους τὸ ἴδιο «ἀφεντικὸ» καὶ ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου ὑπηρετοῦν. Καὶ ὅλοι τους ἀνεξαιρέτως ἕναν παγκόσμιο στόχο καὶ οἰκουμενικὸ σκοπὸ ἔχουν: Νὰ γενοκτονήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, νὰ διαγράψουν τὸν παρόντα κόσμο καὶ νὰ φτιάξουν τὸν «ἐπανακκινηθέντα» δικό τους, ὅπου οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι ἀκριβῶς ὅπως εἶναι τὰ κοτόπουλα στὸ πτηνοτροφεῖο ἢ τὰ γουρούνια στὸ χοιροστάσιο.

Ἰδιαιτέρως ξεχωριστὸ παγκόσμιο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ δορυφόροι τοῦ Μὰσκ τῆς ἑταιρείας SpaceX. Μία ἀναζήτηση στὸν διαδικτυακὸ ἱστὸ μᾶς δίνει μία σειρὰ ἀπὸ τίτλους εἰδήσεων καὶ σχετικοὺς ὑπότιτλους ὅπως: «Πρόγραμμα Starlink: Γιατί ὁ Ἴλον Μάσκ ἐκτοξεύει χιλιάδες δορυφόρους;. Δορυφόροι τοῦ Μασκ πέφτουν στὴ Γῆ: Πρόκειται γιὰ μικρὸ-δορυφόρους οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παροχὴ δορυφορικοῦ ἰντερνέτ».

«Οἱ δορυφόροι τοῦ Ἴλον Μὰσκ ἔκαναν κάποιους νὰ μιλοῦν γιὰ ἐξωγήινους. Οἱ δορυφόροι τοῦ Ἴλον Μὰσκ μέχρι σήμερα ἔχουν σώσει τὴν Οὐκρανία ἀπὸ πολλὰ χτυπήματα, ἐνῶ βοηθοῦν καὶ μὲ τὴν κατεύθυνση τῶν drone. Σχέδιο καταστροφῆς τοῦ Starlink τοῦ Ἴλον Μὰσκ ζητοῦν Κινέζοι ἐπιστήμονες.. Τοὺς δορυφόρους «Starlink» τοῦ Ἴλον Μὰσκ χτύπησαν μὲ τὶς πυροβολαρχίες λέιζερ τοῦ συστήματος Peresvet οἱ Ρῶσοι».

«Τὸ Starlink τῆς SpaceX ἔχει πλέον πάνω ἀπὸ 4.000 δορυφόρους σὲ τροχιά: Καθὼς ἡ χωρητικότητα τοῦ ἀστερισμοῦ Starlink πρώτης γενιᾶς φτάνει στὰ ὅριά της, ἡ SpaceX ἀνακοινώνει ὅτι ἑτοιμάζει πολυάριθμες ἐκτοξεύσεις γιὰ τὸ δίκτυο δεύτερης γενιᾶς. Ἡ SpaceX στοχεύει σὲ περισσότερες ἐπίγειες ὑποδομὲς γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὸ Starlink δεύτερης γενιᾶς»κ.ἄ.

Σὲ σχέση μὲ τοὺς δορυφόρους τοῦ Μὰσκ, ἀντὶ νὰ τοποθετηθῶ καὶ προκαλέσω ἀχρείαστα, θὰ κάνω δύο ἐρωτήσεις: Γιατί καὶ πὼς εἶναι δυνατὸν μία ἰδιωτικὴ ἑταιρεία νὰ ἔχει χιλιάδες δορυφόρους, ὅταν ἡ Ρωσία ἔχει 170 δορυφόρους, ἡ Ἰαπωνία 88, ἡ Ἰνδία 59, ὁ Καναδᾶς 56 καὶ ἡ Ἑλλάδα 2, ἀπὸ τοὺς περίπου 5.500 δορυφόρους ποὺ ἀναφέρονται ὡς ἐνεργοὶ συνολικά;

Μήπως οἱ ἐν λόγω δορυφόροι ἔχουν σχέση μὲ τὰ νανοσωματίδια καὶ τοὺς νάνο-ὑπολογιστὲς ποὺ κυκλοφοροῦν μέσα στὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων μετὰ τὴν «πανδημία» καὶ τὶς ἐνέσεις τοῦ Γκέιτς; Ὑπάρχει κάποιος νὰ μὲ πείσει ὅτι ὁ μπροστινὸς τῶν Ρότσιλντ, ὁ Ἴλον Μὰσκ, ὄντως ἢ πράγματι ἐνδιαφέρεται νὰ ἔχει χιλιάδες δορυφόρους γιὰ νὰ ἔχω τοῦ λόγου μου γρήγορο ἰντερνὲτ καὶ νὰ μπορῶ δῆθεν νὰ κατεβάζω ἄμεσα ταινίες καὶ τραγούδια στὸ κινητό μου;

Σὲ μία περίοδο ὅπου οἱ πόλεμοι τρέχουν, ὁ κόσμος ἔχει «σφραγιστεῖ» ἀπὸ τὰ «ἐμβόλια» τοῦ Γκέιτς καὶ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ γράφει στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», μπορεῖ κάποιος νὰ μὲ πείσει ὅτι πράγματι οἱ Ρότσιλντ, μὲ τὸ ἀγαπημένο «τεκνίο» τους Μὰσκ, θέλουν νὰ ἔχω γρήγορο ἰντερνὲτ καὶ καλύτερη ποιότητα ζωῆς; Πιὸ καθαρὰ δὲν μπορῶ καὶ δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ τὰ ἀποδώσω, σὲ σχέση μὲ τὰ δόλια καὶ ἀνθρωποκτόνα σχέδιά τους ποὺ ἐδῶ εὐθέως ὑπονοῶ.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἑταιρεία τοῦ Μὰσκ Neuralink, διαβάστε κάποιους τίτλους καὶ ὑπότιτλους εἰδήσεων: «Πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἔναρξη δοκιμῶν σὲ ἀνθρώπους πῆρε ἡ ἑταιρεία ἐγκεφαλικῶν ἐμφυτευμάτων τοῦ Ἴλον Μὰσκ: Ἡ Neuralink ἀνακοίνωσε ὅτι ἔλαβε ἔγκριση ἀπὸ τὴν FDA. Τὸ μικροτσὶπ τῆς Neuralink θὰ “φοριέται” στὸν ἐγκέφαλο. Ἡ διαδικασία θὰ εἶναι παρόμοια μὲ τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ματιῶν λέιζερ. Τὸ τσὶπ τῆς Neuralink θὰ μεταδίδει μουσικὴ ἀπευθείας στὸν ἐγκέφαλο» κ.ἄ.

Ὁ συνδυασμὸς τῶν ἐνέσεων mRNA μὲ τὰ νανοκυκλώματα, κλπ, τοῦ Γκέιτς καὶ τῶν ἐμφυτευμάτων τοῦ Μὰσκ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν προσχεδιασμένο «μετανθρωπισμό». Στὸν «ἐπαυξημένο» χαζάνθρωπο ἢ ρομπὸτ-ὑπάνθρωπο ἢ σὲ δίποδο-ἀνθρωποειδές! Πρόκειται γιὰ τὸ σχέδιο-κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς ποὺ ἤδη ἐργάζεται γιὰ τὸν μετασχηματισμὸ τοῦ Homo Sapiens σὲ ὑβριδικὴ ἄνθρωπο-μηχανὴ μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἀνθρώπινου λογιστικοῦ, διάνοιας καὶ φυσιολογίας, διαμέσου τῶν τεχνολογικῶν ἐνθεμάτων ἢ ἐμφυτευμάτων τῆς γενετικῆς μηχανικῆς.

Τὸ τί σημαίνει αὐτό, ἂς ἀφήσουμε νὰ μᾶς ὁδηγήσει ἐνδεικτικὰ καὶ τροχιοδεικτικὰ ἡ λογική τοῦ ἄλλου «γίγαντα» τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», τοῦ διάσημου συγγραφέα Γιουβὰλ Νῶε Χαράρι (businessdaily.gr): «Θὰ μπορεῖς νὰ σερφάρεις στὸ ἴντερνετ μὲ τὸ μυαλό σου. Νὰ χρησιμοποιεῖς βιονικοὺς βραχίονες, βιονικὰ πόδια καὶ μάτια. Θὰ ἐνισχύσεις τὸ ὀργανικὸ ἀνοσοποιητικό σου σύστημα μὲ ἕνα βιονικὸ καὶ θὰ ἀναθέτεις ὁλοένα περισσότερες ἀποφάσεις σὲ ἀλγόριθμους, ποὺ σὲ ξέρουν καλύτερα ἀπὸ ὅ,τι γνωρίζεις τὸν ἑαυτό σου..».

Τίθεται πλέον τὸ ἐρώτημα: Τελικὰ τί εἶναι ὁ διάσημος Μὰσκ; Ἀποτελεῖ ὄντως μία σπάνια ἰδιοφυΐα καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα μυαλὰ τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας ποὺ τὸν καθιστᾶ πρωτοπόρο τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης; Ἤ, μήπως, ἀποτελεῖ μία ἀκόμη ὑπερπολυτελῆ βιτρίνα καὶ ἕναν ἐπιπλέον «μηχανισμὸ καινοτομιῶν» γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ κόσμος στὰ τάρταρα τῶν ἀνθρωποειδῶν καὶ τὸ αἰώνιο σκοτάδι; Ὁ καθένας ἂς δώσει ἀπὸ μόνος του τὴν ἀπάντηση σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα. Εἶναι ἀπολύτως σεβαστή.

Προσωπικὰ πιστεύω πὼς ὅπως κάνουν οἱ κοσμοκράτορες Ρότσιλντ σὲ ὅλες τὶς ἀντίστοιχες περιπτώσεις, ἔτσι καὶ ἐδῶ οἱ ἴδιοι ἐπανέλαβαν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸ ἑωσφορικό τους τροπάριο καὶ μεθοδολογία: Βρῆκαν τὸν Μάσκ ὡς ἕναν ὑπὲρ-ἐξέχοντα «ἐπιχειρηματικὸ τύπο» καὶ «τεχνολογικὸ ἄλογο κούρσας» καὶ μπῆκαν οἱ ἴδιοι καὶ ἐδῶ ..καβάλα. Τὸ ξαναγράφω: Ὁ Μὰσκ εἶναι ἕνας ἀκόμη ἀπὸ τοὺς διαβόητους μπροστινοὺς τῶν Ρότσιλντ.

Ἔτσι ὅπως κάνουν γιὰ αἰῶνες οἱ γνωστοὶ ἐωσφοριστὲς κοσμοκράτορες: Ὅλα τὰ κάνουν στὰ σκοτεινὰ καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, ὅλα ἀφανῶς μὲ ἰδιωτικὰ συμφωνητικὰ καὶ ὅλα μὲ νόμιμες ὑπογραφές, ὅλα ἄτεγκτα σὲ περίπτωση «λάθους» ἢ «λοξοδρόμησης ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο μπροστινὸ πρόσωπο καὶ φορέα, κλπ. Πολλοὶ μάλιστα γράφουν, καὶ αὐτὸ ἔχει γίνει πολλὲς φορὲς καὶ δημοσίως, ὅτι ὁ Μὰσκ εἶναι ἕνας διάβολος μεταμορφωμένος ποὺ θὰ παρασύρει καὶ αὐτὸς τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ὑποδούλωση καὶ τὴν καταστροφή.

ΠΗΓΗ:ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ www.orthodoxia.gr

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *