Καραμέλα στά στόματα τῶν ἰσχυρῶν ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ παρὼν ἄρθρο ἦταν τὰ λόγια τοῦ πρώην προέδρου καὶ πρωθυπουργοῦ τῆς Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ ποὺ δήλωσε (bankingnews): «Ἡ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία δὲν πολεμᾶ τὴν Οὐκρανία, τὸ ἡμι-ναζιστικὸ ἢ ναζιστικὸ καθεστώς. Ἡ χώρα μας πολεμᾶ τὸ ΝΑΤΟ ποὺ ἔχει ἕνα στρατὸ 3,6 ἑκατ. στρατιωτῶν. Συμμετέχουν σὲ αὐτὸν τὸν ὑβριδικὸ πόλεμο καὶ πλέον δὲν τὸ κρύβουν».

Ἀπὸ τὸ 2019 ἔχω μιλήσει ἐκτεταμένα καὶ συγγράψει ὅτι ὁ πλανήτης ἔχει μπεῖ στὰ πρόθυρα ἑνὸς προσχεδιασμένου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ποὺ στὰ τελικά του στάδια θὰ ἔχει καὶ χρήση πυρηνικῶν (δεῖτε τὸ βιβλίο μου «Σιωνισμὸς καὶ ὁ πρὸ τῶν Πυλῶν Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος», ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος, 2019). Τελικὸς στόχος τῆς σιωνιστικῆς Πενταρχίας τοῦ σκότους εἶναι ἡ ραγδαία μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς καὶ ἡ ἵδρυση τῆς παγκόσμιας Ἑβραϊκῆς δικτατορικῆς κυβέρνησης.

Μέσα στὸ ἔτος 2023 τὸ ὁποῖο διανύουμε, τὰ διεθνικὰ γεγονότα, οἱ καταστάσεις καὶ οἱ περιφερειακὲς καὶ οἱ ὑπερτοπικὲς ἐξελίξεις πλέον ἔχουν ἤδη γίνει φανερά, ζωντανά, φρικτὰ καὶ καθημερινὰ φαινόμενα καὶ εἰδήσεις ποὺ τρέχουν μὲ ἰλιγγιώδεις ταχύτητες καὶ ρυθμούς: Εἴτε αὐτὰ τὰ φαινόμενα εἶναι ὁρατὰ εἴτε εἶναι ἀθέατα εἴτε αὐτὰ τὰ γεγονότα εἶναι σὲ ἔξαρση εἴτε βρίσκονται σὲ ὑποβόσκουσα καὶ σὲ λανθάνουσα κατάσταση. Πιά, ὁ κόσμος βρίσκεται πάνω σὲ φανερὲς καὶ κρυφὲς φωτιὲς καὶ φλόγες ποὺ συνεχῶς ἐπεκτείνονται.

Ὁ πλανήτης ἤδη βιώνει τὶς φάσεις καὶ τὰ γεγονότα τοῦ ἀκήρυχτου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε «σιωπηρὰ» στὴν Οὐκρανία θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Ἐὰν κάποιος ἐρευνήσει καὶ μελετήσει σὲ βάθος τὰ σχέδια, τὶς ρήσεις, τὰ γραπτά, τὶς φανερὲς κινήσεις καὶ τὶς μεθοδεύσεις τῆς παγανιστικῆς Πενταρχίας τοῦ σκότους, εἶναι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι ὁ πλανήτης μας ὁδηγεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸν ἐπίγειο παγκόσμιο ἀρμαγεδδώνα.

Γιὰ τὸν ἀκήρυχτο πόλεμο Ρωσίας – Δύσης ὁ Β. Πούτιν εἶπε σὲ μία περίσταση: «Ἡ Ρωσία θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ ἀντιδράσει ἂν ἡ συλλογικὴ Δύση ἀρχίσει νὰ χρησιμοποιεῖ ὅπλα μὲ πυρηνικὸ στοιχεῖο.. Θὰ ἀπαντήσουμε στὴν Βρετανία ἂν παραδώσει βλήματα ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου στὴν Οὐκρανία». Γιὰ νὰ προσθέσει εἰσέτι ὁ ΥΠΕΞ τῆς Ρωσίας Σ. Λαβρόφ: «Θὰ λάβουμε μέτρα γιατί οἱ δυτικοὶ ἀντίπαλοι διεξάγουν ὑβριδικὸ πόλεμο.. Χωρὶς τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Δύσης, ὁ πόλεμος θὰ εἶχε ἤδη τελειώσει».

Ὁ Ντ. Μεντβέντεφ δήλωσε ἀκόμη: «Ὁ δυτικὸς κόσμος μάχεται μὲ τοὺς πολίτες τῆς χώρας μας. Ἡ Δύση μισεῖ τὸ λαό μας. Δὲν πρόκειται μόνο γιὰ κάποιους ἀξιωματούχους τῆς κυβέρνησης. Μᾶς μισοῦν ὅλους καὶ δὲν πρέπει νὰ τοὺς τὸ συγχωρήσουμε..  τὸ Κίεβο νὰ ζυγίσει πολὺ προσεκτικά ἐάν θὰ χρησιμοποιήσει τίς οβίδες ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου ποὺ θὰ στείλει ἡ Μ. Βρετανία».

Μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Ρώσων στὴν Οὐκρανία, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2022, τὰ διεθνῆ γεωστρατηγικὰ πράγματα καὶ οἱ παγκόσμιες διεθνικὲς ἐξελίξεις ἔχουν πάρει τὴν ἀνέκκλητη πορεία τους, ἔτσι ὅπως τὰ ἔχουν σχεδιάσει μέσα στὶς παγανιστικὲς στοὲς καὶ τὰ ὑλοποιοῦν βῆμα-βῆμα τὰ τέκνα τῆς αὐτὸ-κατάρας. Ἡ ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία εἶναι ἡ «αὐλαία» ἢ ἀποτελεῖ τὸ ἐναρκτήριο στρατιωτικὸ «λάκτισμα» τοῦ ἀκήρυχτου Γ΄ΠΠ. Ἔκτοτε, ἡ γεωστρατηγικὴ κλεψύδρα τῆς οἰκουμένης κυλάει ἀντίστροφα.

Πάρα πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ λαθεμένα θεωροῦν ἢ πιστεύουν ὅτι αὐτὸ ποὺ ἄρχισε στὴν Οὐκρανία θὰ σταματήσει. Ὅμως ὅλοι αὐτοὶ λογαριάζουν χωρὶς τὸν παγκόσμιο ξενοδόχο. Καὶ αὐτὸς ὁ πλανητάρχης «ξενοδόχος» ἔχει καὶ ὄνομα: Οἰκογένεια Ρότσιλντ. Ἡ οὐσία μὲ μία φράση: Οἱ ἐωσφοριστὲς Ρότσιλντ πολεμοῦν τὸν Ὀρθόδοξο Πούτιν γιὰ νὰ πετύχουν τὸ ἀμοιβαῖο καὶ βέβαιο παγκόσμιο ὁλοκαύτωμα καὶ τὴν ραγδαία μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς.

Οἱ κοσμοκράτορες Ρότσιλντ ἐπιμελῶς, ἀφανῶς, ἀοράτως, ἀπὸ τὰ παρασκήνια, μὲ ἄτεγκτο τρόπο, μὲ σατανικὲς μεθοδεύσεις, χωρὶς κανένα ἀπολύτως ἴχνος οἴκτου, μὲ μηδενικὸ ἀνθρώπινο ἔλεος, μὲ δίστομη μάχαιρα, μὲ κάθε δυνατὸ καὶ «φιλάνθρωπο» μέσο καὶ μὲ κάθε κανάλι καὶ ἱμάντα ἐλέγχουν, ποδοπατοῦν καὶ κυβερνοῦν ὅλους τοὺς ἡγέτες καὶ τὶς κυβερνήσεις τῆς συλλογικῆς Δύσης. Ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς προσκυνημένους «ἡγέτες» τοὺς ἔχουν στὸ τσεπάκι τους οἱ Ρότσιλντ. Ἕνας εἶναι ὁ ἀντίπαλός τους: Ὁ Βλαδίμηρος Πούτιν.

Οἱ σιωνιστὲς Ρότσιλντ πολεμοῦν ὑπογείως, λυσσωδῶς καὶ ἀριστοτεχνικὰ τὸν Ρῶσο πρόεδρο διαμέσου τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη παρένθετων ἀνδρείκελων καὶ πιονιῶν καὶ μαριονετῶν καὶ ὀσφυοκαμπτῶν ποὺ ἔχουν οἱ ἴδιοι στὶς διάφορες «λίστες» τους καὶ στὴν δούλεψή τους. Καὶ προσοχή: Οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς δὲν πολεμοῦν τὸν Πούτιν εἴτε γιὰ νὰ τὸν σκοτώσουν εἴτε γιὰ νὰ τὸν δικάσουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια εἴτε γιὰ νὰ κατακτήσουν τὴν χώρα τοῦ Ρωσία εἴτε, κλπ. Ὄχι. Οὔτε λόγος.

Ἕνας εἶναι ὁ ὑπέρτατος στόχος ποὺ ἔχουν οἱ Ρότσιλντ, πάνω στὸν ὁποῖο οἱ ἴδιοι κινοῦνται μὲ γεωστρατηγικὸ «μοιρογνωμόνιο», μὲ δαιμονικὸ «διαβήτη» καὶ μὲ συστηματικὸ τρόπο, πάντοτε ὑπογείως, μὲ κάθε σατανικὴ σκευωρία, μὲ κάθε λογῆς γεωοικονομικὸ εὕρημα, μὲ γεωπολιτικὸ δόλο καὶ μὲ ἀμέτρητα παρένθετα ἀνθρωπάρια ἀνὰ τὴν ὑφήλιο: Νὰ ἀφήσουν οἱ Ρότσιλντ στὰ χέρια τοῦ Β. Πούτιν μία καὶ μόνον ἐπιλογή: Τὸ πάτημα τῶν «κόκκινων» κουμπιῶν!

Μετάφραση: Νὰ διαπράξουν, δηλαδή, οἱ δολίως κρυμμένοι καὶ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ Ρότσιλντ, μὲ δεύτερο «παρένθετο» πρόσωπο τὸν πρόεδρο Πούτιν ἤ, δηλαδή, διὰ τοῦ φανεροῦ καὶ ἕτερου καὶ χωρὶς δική του ἐπιλογὴ καὶ «παρτενέρ» τους, τὸ παγκόσμιο πυρηνικὸ «ταγκὸ-ὁλοκαύτωμα». Καὶ ἀφοῦ πλέον κανεὶς στὴ γῆ δὲν μπορεῖ ἢ εἶναι σὲ θέση νὰ σταματήσει τὸ «ἀφεντικὸ» τῆς συλλογικῆς Δύσης, ποὺ εἶναι ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ, ὁ προσχεδιασμένος ἐπίγειος ἀρμαγεδδών θὰ λάβει ἐν τέλει χώρα. Θὰ συμβεῖ.

Κατὰ συνέπεια, δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ἢ μία ἁπλὴ συγκυριακὴ σύμπτωση τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ «ὑπεραγορὰ» καὶ «παραμάγαζο» τῶν Ρότσιλντ, ποὺ λέγεται «συλλογικὴ Δύση», κυνηγάει τὸν Ρῶσο πρόεδρο μὲ κάθε μέσο, τρόπο, ἐφεύρημα, μέθοδο, διάσταση, χῶρο καὶ ἐπίπεδο. Ἔτσι ἔφτασαν τὰ ἁπανταχοῦ σιωνιστικὰ τέκνα τῶν «πεφωτισμένων» Ρότσιλντ καὶ στὸ ἀκραῖο σημεῖο νὰ ἐκδώσουν μέχρι καὶ ἔνταλμα σύλληψης τοῦ Πούτιν! Εἶναι ὄντως ἄπαιχτοι οἱ σκοτεινοὶ σατανάδες.

Ὅπως ἦταν ἑπόμενο, ὁ κόσμος πῆρε μία ἀκόμη ἐπιπλέον γεωδικαστικὴ φωτιὰ καὶ οἱ τίτλοι καὶ οἱ ὑπότιτλοι τῶν ΜΜΕ εἶναι χαρακτηριστικοί. Διαβάστε: «Ἔνταλμα σύλληψης τοῦ Β. Πούτιν ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο! Μπορεῖ νὰ συλληφθεῖ ὁ Β. Πούτιν καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν Χάγη; Τί προβλέπεται». Τ.Μπάιντεν: «Δικαιολογημένο τὸ ἔνταλμα σύλληψης γιὰ τὸν Πούτιν». Κλιμάκωση: Ὁ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ Α. Μπλίνκεν ζήτησε ἀπὸ 123 χῶρες «νὰ συλλάβουν τὸν Β. Πούτιν ἂν ἐμφανιστεῖ στὸ ἔδαφός τους».

Ντ. Μεντβέντεφ: «Σύλληψη τοῦ Β. Πούτιν ἀπὸ μία χώρα σημαίνει κήρυξη πολέμου κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ θὰ τὴν χτυπήσουμε.. Ἀποφάσισαν νὰ δικάσουν τὸν πρόεδρο πυρηνικῆς δύναμης… Εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ φανταστεῖ κανεὶς τὴ στοχευμένη χρήση ἑνὸς ὑπερηχητικοῦ Onyx στὸ δικαστήριο τῆς Χάγης… Θὰ στείλουμε πυραύλους στὸ γερμανικὸ κοινοβούλιο ἂν συλλάβετε τὸν Πούτιν».

Τὰ διεθνικὰ πράγματα πῆραν μία ἀκόμη ἐπιπρόσθετη διαφορετικὴ γεωστρατηγικὴ χροιὰ καὶ γεωπολιτικὴ κατεύθυνση μετὰ καὶ τὴν πρόσφατη τριήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου Σὶ Τζινπὶνγκ στὴ Ρωσία. Ἡ Κίνα διακριτικὰ καὶ σταθερὰ στηρίζει τὴ Ρωσία καὶ τὶς ἐπιλογές της. Στὴ συνάντηση τοῦ Κινέζου Σὶ μὲ τὸν Ρῶσο Βλαδίμηρο τὸ κλίμα ἦταν συγκρατημένα πανηγυρικό. Ὁ Σὶ Τζινπὶνγκ ἀποκάλεσε τὸν Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο του», ἐνῶ ὁ ἴδιος τόνισε ὅτι «ἡ Κίνα εἶναι ἕτοιμη νὰ σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῆς Ρωσίας».

Πέραν αὐτῶν, οἱ συμφωνίες ποὺ ὑπέγραψαν Β. Πούτιν καὶ Σὶ Τζινπὶνγκ στὴν Μόσχα ὄντως ἀλλάζουν τὴν παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Κατὰ μία μορφὴ καὶ ἰσχυρὴ ἐπίσης ἔννοια, οἱ δύο ὑπερδυνάμεις μετατρέπονται σὲ ἑνιαῖο «ὑπὲρ-μπλὸκ» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν ΗΠΑ-Δύση. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς Κίνας εἶχε ἀναφέρει ἐνωρίτερα στὸ δικό του κοινοβούλιο ὅτι ὁ στρατὸς καὶ ὁ λαὸς πρέπει νὰ εἶναι πλήρως προετοιμασμένοι γιὰ ἕναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας.

Ὁ πρόεδρος Σὶ Τζινπὶνγκ εἶπε εὐθέως στοὺς κοινοβουλευτικούς τῆς Κίνας: «Ἑτοιμαζόμαστε γιὰ πόλεμο» ἐνῶ, ἐπιπροσθέτως, εἶπε καὶ στοὺς στρατηγούς του «νὰ πολεμήσουν γενναία.. Θὰ προχωρήσουμε νικηφόρα». Μὲ τὸν Μὰρκ Μάιλι, τὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῶν ΗΠΑ νὰ τονίζει: «Οἱ ΗΠΑ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν ταυτόχρονα σὲ ἕναν πόλεμο Ρωσία καὶ Κίνα.. Πρέπει νὰ παραμείνουμε τὸ ἰσχυρότερο ἔθνος τοῦ πλανήτη γιὰ νὰ μὴ γίνει Γ’ ΠΠ»..

Καὶ μέσα σὲ αὐτὴ τὴν παγκόσμια ἀναστάτωση καὶ ἔτι περαιτέρω, ἡ πολεμικὴ στάση τῆς Δύσης μὲ τὴ Ρωσία ἔγινε ἀκόμη πιὸ συγκρουσιακή. Ἡ Φινλανδία ἔγινε τὸ 31ο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Ρωσία καὶ ΝΑΤΟ ἀπέκτησαν ἀκόμη 1.300 χλμ. κοινῶν συνόρων. Τὰ χιλιόμετρα τῶν συνόρων ποὺ μοιράζονται κράτη-μέλη τοῦ ΝΑΤΟ μὲ Ρωσία σχεδὸν διπλασιάστηκαν. Γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ μία πολὺ μεγάλη γεωστρατηγικὴ καὶ τροχιοδεικτικὴ ἀλλαγή. Μὲ τὴ Ρωσία νὰ ἀντιδρᾶ ὀργισμένα: «Τὸ ΝΑΤΟ ἐκμεταλλεύεται τὸ φινλανδικὸ ἔδαφος»…

Προσέτι, οἱ παγκόσμιες ἀλλαγὲς δὲν περιορίζονται μόνον στὸ γεωστρατηγικὸ ἐπίπεδο καὶ σχέσεις. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἀκόμη παράλληλες ἀνατροπὲς ποὺ λαμβάνουν χώρα καὶ στὸ γεωχρηματοοικονομικὸ ἐπίπεδο. Λόγου χάρη, ἡ Βραζιλία καὶ Κίνα ἐγκαταλείπουν τὸ δολάριο. Μετὰ τὴν Σ. Ἀραβία, οἱ ΗΠΑ δέχονται ἕνα νέο γεωπολιτικὸ πλῆγμα. Ἡ 1η καὶ ἡ 6η οἰκονομία τοῦ πλανήτη θὰ συναλλάσσονται μὲ τὰ ἐθνικά τους νομίσματα.

Μὲ τὸ σιωνιστικὸ CNN νὰ προετοιμάζει τοὺς Ἀμερικανοὺς τόσο γιὰ τὴν ἐκθρόνιση τοῦ δολαρίου ὅσο  ἐπίσης καὶ γιὰ ἕνα παγκόσμιο κράχ. CNN: «Οἱ μέρες τοῦ πετροδολαρίου εἶναι μετρημένες.. Πολλὲς χῶρες θέλουν νὰ ἀποδολαριοποιηθοῦν». Ἀπὸ μόνο του αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἀποτελεῖ μία ἀκόμη γιγάντια διεθνικὴ ἀνατροπὴ καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς ποὺ ἤδη ἔχει διάχυση καὶ ἀσύλληπτες γεωοικονομικὲς συνέπειες σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Πολλοὶ παγκοσμίως ἀναφέρουν ὅτι πλησιάζει ἕνα γεωπολιτικὸ τσουνάμι καὶ ὅτι ἡ Ρωσία «ἐξαλείφει τὴν κυριαρχία τῶν ΗΠΑ» μὲ τὴν ἀπόλυτη στήριξη καὶ τὴν βοήθεια τῆς Κίνας.

Ἀρκετοί, ἐπίσης, εἶναι οἱ ἀναλυτὲς ποὺ κάνουν λόγο γιὰ κοσμοϊστορικὲς ἐξελίξεις ὅσο, ὁμοίως, καὶ γιὰ τὴν σημερινὴ παγκόσμια «φυλακὴ χρέους» ἀπὸ τὸ δολάριο καὶ πὼς ἔρχεται μία νέα παγκόσμια γεωνομισματικὴ τάξη μέσα ἀπὸ τὸ ἀντιαμερικανικὸ «μπλὸκ» τῶν BRICS (Ρωσία, Κίνα, κλπ).

Δὲν εἶναι τυχαῖα τὰ ἰδιαζόντως ἐπιθετικὰ λόγια του Β. Πούτιν ποὺ καταφέρθηκε κατὰ τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς ΕΕ λέγοντας: «Τυπώσατε 8,4 τρισ. δολάρια καὶ εὐρὼ χωρὶς ἀντίκρισμα καὶ τώρα ἦρθε ἡ καταστροφή… Τυπώθηκε σὲ δύο χρόνια ὅσο χρῆμα εἶχε τυπωθεῖ τὰ προηγούμενα 40 χρόνια». Αὐτὲς εἶναι πράγματι πολὺ βαριὲς κατηγορίες ἐκ μέρους τοῦ προέδρου τῆς Ρωσίας ὅσο ἐπίσης καὶ τρομακτικὲς καὶ κυλιόμενες διεθνεῖς πραγματικότητες ποὺ θὰ ἔχουν συντριπτικὰ ἀποτελέσματα μέσα στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι καὶ ἐξελίξεις.

Ἔτι, ὁ Γ.Γ. τοῦ ΝΑΤΟ, Γὲνς Στόλτενμπεργκ, πρόσφατα ἀνέφερε ὅτι «δὲν βλέπουμε κάποια ἔνδειξη ὅτι ὁ πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται γιὰ εἰρήνη». Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε εἶναι τὸ ἀντίθετο, «προετοιμάζεται γιὰ περισσότερο πόλεμο, γιὰ νέες ἐπιθέσεις». Μὲ τὸν N. Μεντβέντεφ νὰ ἀπαντᾶ καὶ εἶναι γιὰ μία ἀκόμη φορὰ σκληρὸς καὶ κάθετος: «Αὐτοὶ οἱ “εἰρηνευτές” (τοῦ ΝΑΤΟ) πρέπει νὰ καταστραφοῦν ἀνελέητα. Εἶναι νόμιμοι στόχοι γιὰ τὸν ρωσικὸ στρατό. Εἶναι στρατιῶτες τοῦ ἐχθροῦ, νὰ εἶναι ἕτοιμοι γιὰ μία μεγάλη σειρὰ ἀπὸ φέρετρα».

Πολλὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι «πᾶμε σὲ Γ΄ΠΠ» καὶ ὅτι «ὁ ΟΗΕ βρίσκεται ἕνα βῆμα πρὶν στείλει Κυανόκρανους στὴν Οὐκρανία». Πολλοὶ ἀνώτατοι παράγοντες τοῦ ΟΗΕ τονίζουν ρητῶς ὅτι «ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος νὰ ξεσπάσει στὸ ἄμεσο διάστημα παγκόσμιος πυρηνικὸς πόλεμος» καὶ ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι μπλόφα. Ὁ πρεσβευτὴς τῆς Οὐκρανίας στὸν ΟΗΕ, S. Kyslytsya, τόνισε ὅτι τὸ Κρεμλίνο εἶναι «ἕτοιμο νὰ ἐξαπολύσει στὸν κόσμο μία πυρηνικὴ ἀποκάλυψη». Ὁ Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ρωσίας στὸν ΟΗΕ, V. Nebenzya, προειδοποιεῖ ὅτι «δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν νικητὲς σὲ ἕναν πυρηνικὸ πόλεμο».

Γιὰ τὸν ἀκήρυχτο Γ’ ΠΠ, ὁ πρόεδρος Σερβίας Α. Βούτσιτς εἶπε: «Βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου πολέμου». Ὁ πρόεδρος τῆς Συρίας Ἄσαντ σὲ συνέντευξή του τόνισε: «Ἔχει ἀρχίσει ὁ Γ΄ΠΠ ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν κλασική του μορφή». Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Οὐγγαρίας, Βίκτορ Ὄρμπαν τόνισε: «Εἶναι κοντὰ ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Δὲν εἶναι ὑπερβολή!». Ὁ πρόεδρος τῆς Λευκορωσίας A. Λουκασένκο προειδοποίησε: «Ἡ ἀπάντηση τῆς Ρωσίας στὴ χρήση ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου θὰ εἶναι πυρηνική».

Πέραν αὐτῶν, ὁ Ρῶσος ὑφυπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν  Σ. Ριάμπκοφ δήλωσε: «Ὁδηγούμαστε σὲ ἕναν de-facto πυρηνικὸ πόλεμο». Ἡ Ρωσικὴ κρατικὴ τηλεόραση εἶπε καὶ ξαναεῖπε: «Νὰ εἶστε ἕτοιμοι, ὁ πυρηνικὸς πόλεμος μπορεῖ νὰ ξεσπάσει ἀνὰ πᾶσα στιγμή». Ὁ Ἀ. Ἀντώνοφ, πρέσβης Ρωσίας στὶς ΗΠΑ τὸ ἔθεσε ἁπλὰ καὶ εὐθέως: «ΗΠΑ καὶ Δύση τὸ ἀποφάσισαν.. Στὰ πρόθυρα πυρηνικοῦ ἀρμαγεδδώνα ἡ ἀνθρωπότητα»…

Ὁ πρώην πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, τόνισε: «Οἱ προεδρικὲς ἐκλογὲς τῶν ΗΠΑ μπορεῖ νὰ μὴν γίνουν τὸν ἑπόμενο χρόνο μιᾶς καὶ εἶναι πιθανὸ νὰ βρισκόμαστε στὸν Γ’ ΠΠ. Μία τέτοια σύγκρουση θὰ ἔκανε τοὺς δύο προηγούμενους πολέμους νὰ φαίνονται νάνοι».

 

ΠΗΓΗ: orthodoxia.gr

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *