Ἡ ἐκπόρνευση τῆς Ἰατρικῆς…

Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες τῶν μεγιστάνων τῆς Ἀμερικῆς θέλουν μόνο φάρμακα καὶ ἐμβόλια

Τὸ 1972 μία ἐπιτροπὴ ποὺ συγκροτήθηκε ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Χιλῆς καὶ γιατρὸ, Σαλβαδὸρ Ἀλιέντε ἀνέφερε ὅτι πραγματικὰ ἀποτελεσματικὰ δὲν εἶναι περισσότερα ἀπὸ 24 φάρμακα. Οἱ γιατροὶ τῆς ἐπιτροπῆς πρότειναν μία δραματικὴ μείωση τῶν φαρμάκων ποὺ ἀγόραζαν ἀπὸ τὶς ἀμερικάνικες ἑταιρεῖες. Μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἡ χούντα τοῦ Πινοσὲτ σκότωσε τὸν Ἀλιέντε  καὶ  οἱ γιατροὶ τῆς ἐπιτροπῆς δολοφονήθηκαν μὲ τὸ νέο καθεστὼς νὰ ξαναρχίζει τὴ συνεργασία του μὲ τὶς ἀμερικάνικες ἑταιρεῖες μὲ τὸ γνωστὸ τρόπο.

Μὰ πόσο ἀναίσθητος, δολοφόνος, ἀπατεώνας, καὶ μεθυσμένος, πρέπει νὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος γιὰ νὰ πουλάει ναρκωτικὰ καὶ ἡρωίνη σὲ μικρὰ παιδιὰ, σὰν σιρόπι γιὰ τὸ βήχα, ὅπως ἔκαναν οἱ HOFMAN Α ROCHE καὶ ἡ  BAYER

Ὁ νομπελίστας Χάρολντ Πίντερ στὶς 19/4/2000 ἐξαπέλυσε κεραυνοὺς ἐναντίον τῆς Βαβυλώνας (ΗΠΑ) στὴ Θεσσαλονίκη. «Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ μία τεράστια, κτηνώδη καὶ μοχθηρὴ μηχανὴ ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς τέτοια καὶ στὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε. Τὰ ἐγκλήματά της ὑπῆρξαν συστηματικά, διαρκῆ, διεφθαρμένα, ἀνήθικα, ἀμείλικτα, ἀλλὰ ἐλάχιστοι μίλησαν γι’ αὐτά. Ἀσκεῖ μία κλινικὴ χειραγώγηση, τῆς ἐξουσίας σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὑποδυόταν τὴν δύναμη ποὺ μάχεται γιὰ τὸ παγκόσμιο καλό. Πρόκειται γιὰ μία λαμπρὴ εὐφυή καὶ ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη ὕπνωση. Χωρὶς ἀμφιβολία ἔχει στήσει τὸ μεγαλύτερο σόου στὸν πλανήτη. Μπορεῖ νὰ εἶναι κτηνώδης, ἀδιάφορη, περιφρονητικὴ καὶ ἀνηλεής, ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης, πολὺ ἔξυπνη.

Σὰν καλὸς ἔμπορος φροντίζει τὸ συμφέρον της καὶ τὸ πιὸ εὐπώλητο ἐμπόρευμά της, εἶναι ὁ αὐτοθαυμασμὸς» δήλωσε καταχειροκροτούμενος. Τὸ ρετιρὲ τῆς ἁμαρτίας τῆς Βαβυλώνας μὲ τὶς ἀδιανόητες ἀδικίες της ποὺ ἐπηρεάζουν τοὺς πάντες. Δυστυχῶς μεθυσμένοι ἀπὸ τὴ λάμψη της ἀπὸ  τὸ μεθύσι τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ της, οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς Γῆς δὲν τὴν ἀναγνωρίζουν σὰν πηγὴ τοῦ κακοῦ. Ὁποιοδήποτε κακό, ἔχει προέλευση τὴν βρώμικη αὐτοκρατορία κατὰ τὸν καθηγητὴ  Ζιροὺ (Ἐλευθεροτυπία 12 -12-2007). Εἶναι μυστήριο. Πρέπει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς τέτοια, τονίζει ὁ Πίντερ.

Ὑπάρχουν σκαλοπάτια τοῦ κακοῦ. Ἡ κοσμοκρατορία τοῦ κακοῦ ἔχει ὑπερβεῖ τὴν κόκκινη γραμμὴ τῆς ἱστορίας, τὴν κόκκινη γραμμὴ  τῆς κακίας. Ὁ μέσος ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει. τὴν κακία τοῦ αὐτοκρατορικοῦ νοῦ τὶς κοσμοϊστορικὲς ἀπάτες της, ποὺ φωτίζει ἡ Ἀποκάλυψη. Τὸ πιὸ μεγάλο ἁμάρτημά  της ὁ ἐγωισμός της καὶ ἡ ὑπερηφάνειά της. Τὴν ἔχουν τυφλώσει καὶ δὲν βλέπει τὴν πορεία της πρὸς τὴν καταστροφή. Ἔχει μεθύσει μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ ὡραίου, μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀγάπης δὲν ἀφήνει ἥσυχο κανέναν ἄνθρωπο πάνω στὴ γῆ ἀκόμα καὶ ἂν κατοικεῖ στὴ ζούγκλα.

Ἡ Βαβυλώνα βρίσκεται στὸ πιάτο μας, στὸ αἷμα μας, πρέπει νὰ τὸ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ διορθωθοῦμε. «Μακάριος ὁ τηρὼν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου». Τρεῖς φορὲς ἐπαναλαμβάνεται στὴν Ἀποκάλυψη (Ἀποκ. Κεφ. 22, στίχ. 7-9). Σημαντικὸ πολὺ γιὰ ἐμᾶς. Ὅ,τι κυκλοφορεῖ καὶ διαδίδεται ἀπὸ τὴν Βαβυλώνα εἶναι ψεύτικο καὶ πρέπει νὰ βάζουμε ἐρωτηματικὰ στὴν σκέψη μας, ἂν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸν Βαβυλώνιο ἄνεμο, στὴν Βαβέλεια ἐποχή μας.Θυμηθεῖτε. Βαβυλώνα ἴσον ψέμα, Βαβυλώνα ἴσον μυστήριο. Μυστήριο ἡ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη. Ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὸ Βαβυλώνιο ἄνεμο  ποὺ σαρώνει τὴν ἐποχὴ μας πρέπει νὰ λείψει ἀπὸ κάθε χριστιανό.

Πράτουμε τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὴν Βαβυλώνα. Ὁ πυρήνας τοῦ αὐτοκρατορικοῦ νοῦ, ὁ πυρήνας τῆς Βαβυλώνας εἶναι οἱ πλούσιοι μεγιστάνες της. Οἱ ἔμποροί σου ἦταν οἱ μεγιστάνες τῆς Γῆς. Αὐτοὶ καθορίζουν τὴ μοίρα της. Εἶναι ἀπασχολημένοι, εἴτε νὰ κάνουν καραβιὲς λεφτά, εἴτε νὰ δημιουργοῦν πολέμους, τρομοκρατία, ἀρρώστια καὶ ἄλλες βρώμικες δουλειές. Ἡ ἀποσυνδεδεμένη  καὶ ἀσύδοτη ἄρχουσα τάξη της, μὲ ἀκόρεστη δίψα τῆς ἐξουσίας εἶναι τὸ στοιχεῖο πυρήνας κάθε αὐτοκρατορικῆς ὕψωσης καὶ κατάρρευσης. Εἶναι τὰ κορυφαία ἁρπακτικά τοῦ πλανήτη, δροῦν κατὰ βούληση μὲ πλήρη δικαστικὴ ἀσυλία σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς.

Μὲ κορυφαίους ὑπηρέτες τους, τοὺς κυβερνῆτες τῆς γῆς, πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἄρχοντες «καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ ἐκκόψονται ἐπ’ αὐτὴν οἱ Βασιλεῖς τῆς Γῆς, οἱ μετ’ αὐτῆς πορνεύσαντες» (Ἀποκ. 18, στίχ. 9).  Ἡ ἡμέρα τῶν λογαριασμῶν ἔφτασε. Ἡ ἡμέρα τῶν αἰωνίων λογαριασμῶν χτυπάει τώρα τὴν πόρτα τῶν κορυφαίων ἁρπακτικῶν σου. Ὁ προφήτης Ἱερεμίας σοῦ φωνάζει. «Πῶς ἔσπασε, τεμαχίστηκε καὶ συνετρίβη αὐτὴ ἡ σφύρα ποὺ κτυποῦσε ἀνελέητα ὅλη τὴ γῆ;» (Ἱερεμ. Κεφ. 27, στίχ. 23). Αὐτὸ πάντοτε νὰ τὸ θυμόμαστε.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης φωνάζει «εὐφραίνου ἐπ’ αὐτὴ οὐρανὲ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ’ αὐτῆς. Εὐφραίνεσθε γιὰ τὸν ἀφανισμὸ της οὐρανὲ καὶ σεῖς οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆτες. Διότι ὁ Θεὸς σᾶς δικαίωσε, τιμωρώντας αὐτήν» (Ἀποκ. Κεφ. 18, στίχ. 20). «Καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη. Καὶ οἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν καὶ ἡ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δοῦναι αὐτὴ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ» (Ἀποκ. 16, στίχ. 19).

Ἔχουμε μεθύσει ἀκολουθώντας τὸν δρόμο τῶν φαρμάκων. Ἡ λέξη φαρμακεία ὑπάρχει καὶ σήμερα στὴν νεοελληνικὴ γλώσσα καὶ τὴ χρησιμοποιοῦμε στὴ λέξη πολυφαρμακεία ποὺ σημαίνει πολλὰ φάρμακα. Δὲν σημαίνει μαγικὰ βότανα ἢ μαγεῖες. Ἔχω τὸ λογισμὸ πὼς δὲν μποροῦμε νὰ ἀποκλείσουμε τὴν ἐτυμολογικὴ καὶ γραμματικὴ τωρινὴ ἔννοια τῆς λέξης φαρμακεία.

Στὰ παλιὰ χρόνια ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀρρώσταιναν πήγαιναν στοὺς μάγους γιὰ νὰ θεραπευτοῦν ποὺ τοὺς ἔδιναν μαγικὰ βότανα, φάρμακα, π.χ μανδραγόρας. Οἱ φαρμακο–μάγοι μὲ τὰ φαρμακὰ τους εἶχαν διπλὴ ἔννοια. Σήμερα ποὺ ἔχει καταργηθεῖ αὐτὴ ἡ σύνδεση,  ἡ ἔννοια φαρμακεία ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ τὰ φάρμακα. Ἄλλωστε ἐτυμολογικὰ ἔχουμε καὶ τὴ λέξη φαρμακεῖο ἀπὸ τὴν ἴδια ρίζα.

Ἡ Ἀποκάλυψη ἔχει γραφτεῖ κυρίως γιὰ τὴν ἐποχή μας καὶ στὴν ἐποχὴ μας φαρμακεία σημαίνει φάρμακο.

Ἂν κάποιοι συνεχίσουν νὰ τὸ μεταφράζουν μὲ τὴν ἄλλη διπλὴ καὶ σωστὴ ἔννοια τῆς λέξης καλοῦνται νὰ δείξουν τὶς μαγεῖες καὶ τὰ μαγικὰ βότανα τῆς Βαβυλώνας.

Ἐμπορικὴ ἡ ἰατρικὴ καὶ μὲ κανέναν προσανατολισμό, ἐκτός τοῦ κέρδους, ἀποτελεῖ ἕνα ἄσπλαχνο καὶ σκληρὸ πέσιμο καὶ ἔχουμε τὴν ἀσέβεια ὅτι ἡ φύση κάνει λάθη, εἶναι βιοτρομοκράτης,  ὅπως ἀναφέρουν οἱ εἰδικοί τῆς Ἀμερικῆς χωρὶς κανένας νὰ διαμαρτύρεται. Ἡ Ἀποκάλυψη δὲν ἀναφέρεται καθόλου στοὺς γιατροὺς ἀλλὰ στὴν πολυφαρμακεία. Ἀκολουθώντας τὴν ὁδὸ γιὰ τὰ ἐμβόλια φθάνουμε στὸ σταυροδρόμι γιὰ τὴν πράξη. Ναὶ στὰ ἐμβόλια ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ναυπάκτου ἢ ὄχι στὰ ἐμβόλια ποὺ λέει ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ὁ γέροντας Εὐθύμιος στὴν Καψάλα. Ποιὰ εἶναι ἡ δεξιὰ ὁδὸς καὶ ποιὰ ἡ ἀριστερά; «τώρα παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο, ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνει κανεὶς θὰ τὸν σφραγίζουν» (Β’ τόμος, σελ. 181).

Χωρὶς καμία ἐπιφύλαξη, ἀκολουθοῦμε τὸν δρόμο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καὶ τοῦ Γέροντα Εὐθυμίου. Αὐτὸς εἶναι ὁ δεξιὸς δρόμος, γεμάτος φῶς. Ὅποιος ἀκολουθήσει τὸν ἀριστερὸ δρόμο τοῦ ἐμβολίου καὶ δεχθεῖ τὰ τσιπάκια καὶ τὰ φάρμακα τῆς πόρνης Βαβυλώνας, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τῆς Ἀποκάλυψης καὶ τῶν Ἁγίων γερόντων, ἀκολουθώντας τὴν δῆθεν ἐπιστήμη τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὸ πλῆθος ποὺ θὰ πάρει τὸν σκοτεινὸ δρόμο, καθὼς καὶ τὴ δική του λογικὴ καὶ ὄχι τὶς ταπεινές, μειοψηφικὲς ἂν θέλετε, φωνὲς τῶν Ἁγίων ὁδηγεῖ τὸν ἑαυτό του στὸν ὄλεθρο.. Κατὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ, «ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸν ἰατρὸν καὶ ὁ Κύριος ἔκτισε φάρμακα ἐκ τῆς γῆς» (Σοφία Σειράχ, ΛΗ 1,4).

Τὰ φάρμακα ἀπὸ βότανα δηλαδὴ καὶ ὄχι χημικά, ἐπικίνδυνα φάρμακα. Σὲ μερικὲς περιπτώσεις χρειάζονται καὶ τὰ φάρμακα «εἶναι λάθος νὰ λέγεται ὅτι ἦταν γενικὰ ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἐναντίον τῶν φαρμάκων.» Ἀπὸ τὸ σημειωματάριο ἑνὸς ὑποτακτικοῦ σελ. 252. Ἡ δυσκολία ἔγκειται στὴν διάκριση, ποιὸ φάρμακο εἶναι ὠφέλιμο. Τὰ λόγια του Ἁγίου στὴν ἐρώτηση «μὲ αὐτὸ ποὺ λέτε γέροντα καταργεῖται τὴν ἰατρικὴ – σὰν θεραπευτικὴ ναὶ ἀλλὰ ὄχι σὰν προληπτικὴ» συνδυαζόμενο μὲ τὴν Ἀποκάλυψη πρέπει νὰ μᾶς κάνει ἰδιαίτερα προσεκτικούς, στὴν πράξη, τί φάρμακα θὰ πάρουμε, ἂν τὰ πάρουμε, πόσο διάστημα καὶ τί παρενέργειες θὰ ἔχουμε. Ἡ σύγχυση πάνω στὰ φάρμακα ἀφαιρεῖ τὴ γεύση τῆς κατανοήσεώς τους καὶ λεηλατεῖ τὰ νοήματα πάνω σὲ αὐτά, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ὀνομάζεται ὄχημα τοῦ διαβόλου παραφράζοντας τὸν Ἅγιο Ἰσαάκ.  «Εἶναι πονηρὸ νὰ πετάξουμε τὰ βότανα καὶ νὰ ὑπάρχουν μόνο φάρμακα,» λέγει ὁ Ἅγιος Παΐσιος «ἦρθε ἐδῶ κάποιος δὲν θέλω νὰ πῶ ὄνομα, ἰατρός, ἔγραφε ἕνα βιβλίο, εἶναι καὶ εὐσεβής, τοῦ λέω:  ἡ μέντα βοηθάει πολὺ στὸ ἄσθμα.  Δὲν ξέρω,μοῦ λέει: Βρὲ τοῦ λέω, ἐσὺ γιατρὸς καὶ λὲς δὲν ξέρω;» Βλέπεις καὶ αὐτοὶ δὲν πᾶνε μὲ καλὸ σκοπὸ.

Πᾶνε νὰ τὰ κάνουν στὴν ἄκρη τὰ βότανα, νὰ ὑπάρχουν μόνο φάρμακα. Ἐδῶ στὶς τροφὲς βάζουν τόσα καὶ τόσα, καὶ στὰ φάρμακα θὰ διστάσουν; Θὰ τὸν παραδεχόμουνα, ἂν ἦταν κάποιος ἐπιστήμονας βοτανολόγος» (« Ὁ ἅγιος Παΐσιος μοῦ εἶπε»  Ἀθ.Ρακοβελῆς σελ 57)!

Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες τῶν μεγιστάνων τῆς Ἀμερικῆς θέλουν μόνο φάρμακα καὶ ἐμβόλια. Ἐμεῖς τιμώντας τοὺς ἁγίους μας, μὲ διάκριση, στὰ ἔργα μας, προσέχουμε πάντα τί φάρμακα παίρνουμε. Οἱ ἔχοντες ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὰ ἐμβόλια, θὰ χάσουν τὴν ψυχή τους μὲ τὴν σύνδεση ἐμβολίου καὶ σφραγίσματος, γιὰ ἐμβόλια θὰ πᾶνε, σφραγισμένοι θὰ βρεθοῦν, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο. «Μακάριοι καὶ εὐτυχισμένοι οἱ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα. Ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγὺς» (Ἀποκ.κεφ 1 στιχ. 3).

Τὸ ἔγκριτο ἰατρικὸ περιοδικὸ ΒΜJ  ἀφιέρωσε τὸ 2003 ἕνα ὁλόκληρο τεῦχος στὴν ἐκπόρνευση τῆς ἰατρικῆς μὲ τὸ ἐξώφυλλό του νὰ ἀπεικονίζει γιατροὺς ντυμένους γουρούνια νὰ περιδρομιάζουν σὲ ἕνα συμπόσιο μὲ τοὺς πωλητὲς φαρμάκων ὡς σαῦρες.

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ τίμιοι γιατροὶ, ποὺ μὲ εἰλικρίνεια, ἀνιδιοτέλεια καὶ εὐθύτητα καταγγέλουν καὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν ἄθλια φαρμακεία τῶν μεγιστάνων, πληρώνοντας αὐτὴ τὴ στάση τους, πολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἴδια τὴ ζωή τους.

Τὸ 1972 μία ἐπιτροπὴ ποὺ συγκροτήθηκε ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Χιλῆς καὶ γιατρὸ, Σαλβαδὸρ Ἀλιέντε ἀνέφερε ὅτι πραγματικὰ ἀποτελεσματικὰ δὲν εἶναι περισσότερα ἀπὸ 24 φάρμακα.

Οἱ γιατροὶ τῆς ἐπιτροπῆς πρότειναν μία δραματικὴ μείωση τῶν φαρμάκων ποὺ ἀγόραζαν ἀπὸ τὶς ἀμερικάνικες ἑταιρεῖες. Μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἡ χούντα τοῦ Πινοσὲτ σκότωσε τὸν Ἀλιέντε καὶ οἱ γιατροὶ τῆς ἐπιτροπῆς δολοφονήθηκαν μὲ τὸ νέο καθεστὼς νὰ ξαναρχίζει τὴ συνεργασία του μὲ τὶς ἀμερικάνικες ἑταιρεῖες μὲ τὸ γνωστὸ τρόπο.

Οἱ Φαρμακοπόρνες ἑταιρεῖες ἐλέγχουν ὁλόκληρο τὸ σύστημα, γιατροὺς, Πανεπιστήμια, ἔρευνα, κυβέρνηση, τομεῖς ὑγείας, τὰ πάντα. Ἂν δὲν σκότωναν τοὺς γιατροὺς στὴ Χιλὴ, τὸ παράδειγμα τῆς Χιλῆς θὰ τὸ ἀκολουθοῦσαν καὶ ἄλλα κράτη. Μεγάλη ζημιὰ γιὰ αὐτούς, χαρὰ γιὰ τοὺς λαούς.

Στὸ βιβλίο του ποὺ συνιστῶ θερμὰ «ΦΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ» ἐκδόσεις Levantes ὁ Δανὸς γιατρὸς P. GOTZSCHE ἐπιτίθεται μὲ πολλὴ σκληρὴ γλώσσα ἐναντίον τῶν φαρμακευτικῶν καὶ τῶν ἀθλίων φαρμάκων τους, καθὼς καὶ στὶς πόρνες γιατροὺς καὶ στὰ ταξίδια ἐκπόρνευσης ποὺ προσφέρουν στοὺς γιατροὺς οἱ φαρμακοπόρνες.

«Οἱ φαρμακευτικὲς εἶναι σὰν καρκίνωμα ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἀνεξέλεκτα στὴν κοινωνία ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, τὸ ὁποῖο τρέφεται ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα, τὴν ἐπιστημονικὴ ἀνεντιμότητα, τὰ ἐξωφρενικὰ ψέματα καὶ τὴ δωροδοκία. Πρέπει νὰ τὸ σταματήσουμε. Τὸ κερδοσκοπικὸ αὐτὸ ἄθλιο σύστημα εὐημερεῖ, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀρρωσταίνουν, ὅταν  τὸ ἴδιο τὸ σύστημα μὲ τὰ φάρμακα ἀρρωσταίνει τοὺς ἀνθρώπους» (ὅ.π. σελ. 336)

«Γιὰ νὰ ἀλλάξει αὐτὴ ἡ κατάσταση ἀπὸ τὴ γενικὴ ἀποτυχία τῶν φαρμάκων  ἀπαιτεῖται ἐπανάσταση» (ὅ.π σελ 334)

Μὰ πόσο ἀναίσθητος, δολοφόνος, ἀπατεώνας, καὶ μεθυσμένος, πρέπει νὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος γιὰ νὰ πουλάει ναρκωτικὰ καὶ ἡρωίνη σὲ μικρὰ παιδιὰ, σὰν σιρόπι γιὰ τὸ βήχα ,ὅπως ἔκαναν οἱ HOFMAN Α ROCHE καὶ ἡ  BAYER  (ὁ.π σελ 6 ,40)

Ὑπενθυμίζω πὼς ἡ Α ROCHE ἔχει ἀναλάβει τὴ διανομὴ τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna καὶ στὴν προηγούμενη «πανδημία» τὴν διανομὴ τοῦ Tamiflu. Ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἑταιρικὸς ἀπατεώνας στὸν κόσμο τὴ δεκαετία τοῦ 90 (ὁ.π σελ 40)

Δὲν συζητᾶμε γιὰ τὶς ἀπάτες καὶ τὰ μεγάλα ,δυσθεώρητα πρόστιμα ποὺ ἔχουν καταδικασθεῖ οἱ φαρμακευτικές. «Ἡ Pfizer συμφώνησε νὰ καταβάλει 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια τὸ 2009» (ὁ.π σελ.41) «Ἡ Astra Zeneca κατέβαλε 520 ἑκατομμύρια δολάρια τὸ 2010 γιὰ ὑπόθεση ἀπάτης» (σελ 45)  «Ἡ Johnson and Johnson τιμωρήθηκε μὲ πρόστιμο ἄνω τῶν 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων τὸ 2012».

Στέκομαι στὴν τελευταία ἑταιρεία ποὺ ἔφαγε πρόστιμο 6 δισεκατομμύρια, γιατί ἔβαζε στὰ παιδικὰ τὰλκ ἀμίαντο. Καλὰ τὸ ἀκούσατε, τὸ ἄκρως ἐπικίνδυνο καρκινογόνο ὁ ἀμίαντος ἦταν συστατικό του τὰλκ καὶ τὸ ἔβαζαν οἱ μανοῦλες στὰ παιδιὰ τους σὲ ὅλο τὸν πλανήτη. Ἂν αὐτὴ ἡ ἑταιρεία θέλει νὰ σώσει τὸν πλανήτη ἀπὸ κορωνοιὸ καὶ τὴν ἐμπιστεύονται ἀκόμα σώφρονες ἄνθρωποι εἶναι κάτι ποὺ μὲ ξεπερνᾶ, δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω, δὲν ζοῦμε σὲ λογικὸ κόσμο.

Ἕνας πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer ὁ Peter ROST καταγγέλει μὲ θάρρος τὸ βρώμικο κύκλωμα.

«Εἶναι τρομακτικὸ πόσες ὁμοιότητες ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν φαρμακευτικῶν καὶ τῆς μαφίας. Ἡ μαφία βγάζει τεράστια χρηματικὰ ποσὰ, ὅπως καὶ αὐτὴ ἡ βιομηχανία. Οἱ παράπλευρες ἀπώλειες τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος εἶναι οἱ φόνοι καὶ οἱ θάνατοι καὶ οἱ παρενέργειες αὐτῆς τῆς βιομηχανίας ὁδηγοῦν στὸ θάνατο. Ἡ μαφία δωροδοκεῖ πολιτικοὺς καὶ ἄλλους τὸ ἴδιο καὶ ἡ φαρμακομαφία».

PETERROST.BLOGPOST.DK

«Ἡ Φαρμακοβιομηχανία σκοτώνει πολλοὺς ἀνθρώπους σημαντικὰ περισσότερους ἀπὸ ὅσους ἡ μαφία» γράφει ὁ R .Smith  πρώην ὑπεύθυνος ἔκδοσης τοῦ BMJ (ὁ.π σελ 8). Ἀλλὰ καὶ ἡ Marcia Angeli πρώην ἀρχισυντάκτρια τοῦ περίφημου ἰατρικοῦ περιοδικοῦ New England ἀναφέρει «δυσκολεύεται νὰ φανταστεῖ, ὅτι ἕνα τόσο διεφθαρμένο σύστημα μπορεῖ νὰ εἶναι καλὸ ἢ ὅτι ἀξίζει, τὰ τεράστια χρηματικὰ ποσὰ ποὺ δαπανῶνται γιὰ αὐτό».

Τὰ φάρμακα εἶναι ἡ  τρίτη κυριώτερη αἰτία θανάτων μετὰ τὶς καρδιοπάθειες καὶ τὸν καρκίνο.

Αὐτὸ τὸ τόσο βρώμικο κύκλωμα ἐκπορευόμενο καὶ συντονιζόμενο ἐκ Βαβυλώνας ἔχει δημιουργήσει σύγχυση, ἀλλὰ σὰν κάθε γνήσιο βαβυλωνιακὸ προϊόν, πολλοὶ τὸ θεωροῦν εὐχάριστο καὶ τὸ ἀποθεώνουν.

Ἂν διαβάσετε τὸ ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ Γιάννη Ἰωαννίδη στὸ BMJ 23/12/2000 «Ἀραβικὲς νύχτες. Χίλιες καὶ μία ἱστορίες» θὰ πάρετε μία γεύση γιὰ τὴ μεγάλη διαφθορὰ τοῦ συστήματος. Ὁ Ἰωαννίδης περιγράφει ἀπίστευτα περιστατικὰ, γελοῖες ἰδέες, ὅταν  φάρμακα προωθοῦνται μέσω ἑνὸς ψυχαγωγικοῦ  ταξιδιοῦ στὴν Ἀραβία μὲ χοροὺς τῆς κοιλιᾶς ἀπὸ 18χρονο κορίτσι ποὺ τρελαίνει γιατρὸ καὶ φωνάζει πὼς θὰ γράφει ὅτι φάρμακο θέλει ἡ ἑταιρεία ἀρκεῖ νὰ χορεύει τὸ κορίτσι ἢ προώθηση τῶν φαρμάκων, πάνω στὰ μαξιλάρια, στὰ καρπούζια κλπ «Στὸ καζίνο διασκεδάσαμε πολύ, ὅλα τὰ πλήρωσε ἡ ἑταιρεία. Ὕστερα μᾶς πῆγαν γιὰ χορό. Βρῆκα μιὰ ὡραία  δερμάτινη τσάντα  -Μιλῆστε μὲ τὸν ἀντιπρόσωπο τῆς ἑταιρείας θὰ σᾶς τὴν ἀγοράσουν αὐτοί…» εἶναι χαρακτηριστικοὶ διάλογοι γιατρῶν ἀπὸ τὸ ταξίδι στὴν Ἀραβία μὲ συμμετοχὴ 200 γιατρῶν.

Τὸ κόστος τῶν ταξιδιῶν γιὰ τοὺς  ἑκατοντάδες συμμετέχοντες γιατροὺς μαζὶ μὲ τὶς οἰκογενειὲς τους εἶναι δωρεάν, τὰ πάντα πληρωμένα ἀπὸ τὶς φαρμακομαφίες.

Αὐτὴ ἡ κατάσταση ὀνομάζεται καὶ εἶναι ἐπιστημονικὴ πορνεία. Ὅλοι λοιπὸν  ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἰατρικὴ θὰ ἀφήσουν νὰ συνεχίζεται αὐτὸ τὸ παιχνίδι ἢ θὰ ἑνωθοῦν καὶ θὰ κάνουν κάτι.

 

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 250 ΣΕΛ 7-9

Συντάκτης

2 σχόλια για “Ἡ ἐκπόρνευση τῆς Ἰατρικῆς…

  1. Ο μακαριστός Γέροντας Σεραφείμ Δημόπουλος έχει γράψει βιβλίο με τίτλο
    “Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ”
    Διαβάζοντας το άρθρο αμέσως το μυαλό μου πήγε στο βιβλίο του Γέροντα.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *