Σκάνδαλα καὶ σκανδαλισμοὶ

Ἡ κοινωνία ἀρέσκεται νὰ ἀκούει σκάνδαλα! Οἱ πολιτικὸ-θρησκευτικοὶ ἡγέτες μας μὲ τὶς ἀπροσεξίες τους καὶ ἐν γένει μὲ τὴν ἀποστασία τους ἀπό τὸ Θεὸ φροντίζουν νὰ τέρπουν τὸ κοινὸ αἴσθημα εἴτε σκανδαλίζοντας οἱ ἴδιοι, εἴτε φροντίζοντας ἐπιμελῶς νὰ χαροποιήσουν τὸ λαὸ παρουσιάζοντας σκάνδαλα. Μάλιστα στὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν φέρουν οἱ ἴδιοι μεγάλη εὐθύνη καὶ κατὰ κάποιο τρόπο τὰ προετοιμάζουν…

Γιὰ παράδειγμα δὲν δύναται ἡ Πολιτεία νὰ παρουσιάζεται ὡς «ἀθώα περιστερὰ» ἔναντι τῶν φόνων διὰ ἐκτρώσεων χιλιάδων νέων παιδιῶν καὶ τὴν ἴδια στιγμή ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία νὰ ἀναλίσκεται σὲ χλιαρὲς ἀνακοινώσεις! Γιατί θὰ μὲ ρωτήσετε; Μὰ ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία ἀντὶ νὰ καλλιεργεῖ τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀρετὴ διαφημίζει στοὺς μὴ ἔχοντας ἐμπειρία κρίσης νέους καὶ νέες τὴν ἀνηθικότητα, τὴν πορνεία, τὸν πανσεξουαλισμὸ κ.ο.κ. Μεγάλη ἡ εὐθύνη καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας ποὺ ἀναλίσκεται στὰ τῆς διοίκησης καὶ ἐγκατέλειψε τὸν ἀποστολικό –κατηχητικό ρόλο της. Ἀναλόγως μὲ τὴν τροφὴ ποὺ δίδεις λαμβάνεις καὶ τοὺς ἀντίστοιχους καρπούς. Ἐνδεικτικό τῆς τραγικῆς κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ εἶναι ἡ ὁμολογία ἑνὸς φίλου ἐκπαιδευτικοῦ.

«Ἀποφεύγουμε πλέον νὰ ἐπισκεπτόμαστε τὶς τουαλέτες τῶν παιδιῶν, γιατί κινδυνεύουμε… Παλιὰ ἦταν μόνο τὸ παράνομο κάπνισμα, σήμερα γίνονται στὴν κυριολεξία ὄργια καὶ στὶς τουαλέτες καὶ στὶς αἴθουσες ἀκόμη. Ἡ ἀνωμαλία κυριαρχεῖ! Δὲν μποροῦμε νὰ καταγγείλουμε τίποτε γιατί φοβόμαστε καὶ τὸ ὑπουργεῖο ἀλλὰ καί τοὺς… γονεῖς. Ἐνώπιον τοῦ κινδύνου νὰ χαρακτηριστοῦμε ρατσιστὲς ἐπιλέγουμε νὰ σφυρίζουμε ἀδιάφορα»,  ἐπεσήμανε χαρακτηριστικὰ!

Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς θὰ ἀναφέρουμε μία πρόσφατη περίπτωση δύο ἀνήλικων παιδιῶν ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα, ποὺ συνδέονταν μὲ δεύτερο βαθμὸ συγγένειας, ἤτοι ἦταν δεύτερα ξαδέλφια! Τὰ παιδιὰ αὐτά, μὴν ἔχοντας διδαχθεῖ τί σημαίνει ἠθικὸς και δὴ πνευματικὸς φραγμὸς ἐρωτεύθηκαν. Ἡ κοπέλα ἔμεινε ἔγκυος καὶ ἀναγκάστηκε νὰ μιλήσει στὴν μητέρα της γιὰ τὴν παράνομη σχέση ποὺ διατηροῦσε μὲ τὸ δεύτερο ξάδελφό της. Φοβούμενη πὼς θὰ ξεσπάσει θύελλα ἀνακοίνωσε πὼς προτίθεται νὰ προβεῖ σὲ ἔκτρωση. Ἡ μητέρα βαθιὰ θρησκευόμενη ἦταν κάθετη ἀντίθετη σὲ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο. Ἀπέτρεψε ἀσυζητητὶ στὸ παιδί της νὰ γιατρέψει τὴν ἁμαρτία μὲ ἄλλη ἁμαρτία. Κατέφυγε ἄμεσα στὸν πνευματικό της γιὰ νὰ ἔχει καὶ ἐκείνου τὴν ἄποψη. Πέραν τοῦ σκανδαλισμοῦ τῆς κοινωνίας κυρίως τρομάζει μὲ τὴν ἀντίδραση τοῦ συζύγου της, ποὺ εἶναι ἄρρωστος ἄνθρωπος… καὶ ἀπρόβλεπτος! Τρομάζει ἀκόμη μήπως τὸ ὄμαιμον ὁδηγήσει σὲ γέννηση παιδιοῦ μὲ προβλήματα ὑγείας ἤτοι γεννηθεῖ ἀνάπηρο!

Εὐθέως λοιπὸν ἀπευθύνομαι σὲ ὅλους ἐσᾶς καὶ σᾶς ἐρωτῶ. Πῶς θὰ ἀντιμετωπίζατε αὐτὸ τὸ σκάνδαλο; Τί θὰ προτείνατε στὴν κοπέλα; Εἶμαι βέβαιος πὼς οἱ ἀπαντήσεις σας θὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὰ προσωπικὰ βιώματά σας, θὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν σχέση σας μὲ τὸν Θεό, τὸ βαθμὸ τῆς πίστης κ.ἄ. Θὰ κινδυνεύετε, ὡστόσο σὲ οἱανδήποτε ἀπόφαση καὶ ἂν λάβετε νὰ ἐνοχοποιηθεῖτε ἀπὸ τὴν κοινωνία. Ἐάν ἤσασταν ἐσεῖς στὴ θέση τῆς μάνας θὰ φροντίζατε νὰ μήν καταστρέψετε τὴν κοινωνική σας εἰκόνα, νὰ μὴν ὑποστεῖτε βαρύτατες συνέπειες ἢ νὰ αὐτὸ-ἐξοριστεῖτε διαλύοντας τοὺς κόπους μίας ζωῆς, νὰ καταστρέψετε τὴ σχέση μὲ τὸ Θεό κ.οκ. Γιὰ νὰ κατανοήσετε τὸ μέγεθος τοῦ σκανδάλου ἀρκεῖ ὅπως προαναφέραμε νὰ ταυτιστεῖτε μὲ τὴ θέση τῆς μάνας ἢ τῶν παιδιῶν. Ὅλα τὰ σενάρια θὰ λέγαμε εἶναι στὸ προσκήνιο. Καὶ ἐννοῶ τὴν ἔκτρωση, τὴν αὐτοκτονία, τὸ φόνο ὡς ἀντίδραση τοῦ πατέρα. Φανταστεῖτε λοιπὸν τὴ δυσκολία στὴν ὁποία βρέθηκε ὁ πνευματικός.

Ἡ μάνα μᾶς τηλεφώνησε καὶ ζήτησε μέσα στὴν ἀπόγνωση της μία συμβουλή. Συγκεκριμένα μᾶς ρώτησε τί θὰ κάναμε ἂν ἀντιμετωπίζαμε παραμονὲς Χριστουγέννων τὸ πρόβλημα αὐτὸ στὴν οἰκογένειά μας. Ἀπευθύνθηκα σὲ ἕνα χαριτωμένο ἁγιορείτη γέροντα, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶπε: «Δὲν ἀποτελεῖ λύση ἡ ἔκτρωση. Αὐτὴ μπορεῖ στὴν ἐφήμερη κοινωνία νὰ συμβάλει ὥστε νὰ διατηρηθεῖ ἡ κοινωνικὴ εἰκόνα ἀλλὰ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι φρικτὸς φόνος. Ἡ μετάνοια ἀκόμη ἀπὸ μέρους τῆς ἰδίας καὶ τῶν ἐμπλεκόμενων παιδιῶν ἀποτελεῖ μονόδρομος γιατί τὸ βασικὸ συστατικό τῆς μετάνοιας εἶναι, ἡ ὑπομονὴ, ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐτυχία. Ἡ στροφὴ τῶν παιδιῶν στὴν Ἐκκλησία μὲ τακτικὴ ἐξομολόγηση, ἐκκλησιασμό, νηστεῖες καὶ προσευχὴ θὰ φέρει τὴ ποθούμενη λύση τοῦ προβλήματος. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία κατ’ ἄκρα οἰκονομία ἔχει ἐπιτρέψει κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ γάμο σὲ νέους ποὺ συνδέονταν μὲ δεύτερο βαθμὸ συγγένειας. Μόνο λοιπὸν ἡ ἔντονη παρουσία τοῦ Χριστοῦ θὰ φέρει τὴ γιατρειά. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν κοινωνία θὰ πρότεινα νὰ μὴν ὑπολογίσει τὴν ἀντίδρασή της γιατί βρίσκεται σὲ ἠθικὴ σύγχυση.

Ἡ κοινωνία ἔχει κάνει τὴν ἁμαρτία μόδα καὶ τὴν μόδα ἁμαρτία. Ἐὰν ἡ κοπέλα καταφέρει καὶ προσεγγίσει μὲ εἰλικρίνεια τὸν Χριστό μας καὶ ἀφεθεῖ στὸ θέλημα Ἐκείνου θὰ δοθεῖ λύση καὶ ἡ δοκιμασία θὰ τερματισθεῖ. Ἀπὸ τὴ μάνα ἐξαρτᾶται πλέον πῶς θὰ ἐξελιχθοῦν τὰ πράγματα. Οἱ χειρισμοί της θὰ κρίνουν καὶ τὴν προσωπική της σχέση μὲ τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ τὴ σχέση τοῦ συζύγου της καὶ τῶν παιδιῶν της. Θὰ προσεύχομαι νὰ γίνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ»!

Ἕλληνες καὶ Ἐλλαδίτες

Ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄλλο μεγάλο σκάνδαλο γιὰ τὸ ὁποῖο ὅλοι σιωποῦν καὶ ἡ κοινωνία μας τὸ ἔχει ἀποδεχθεῖ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν συστηματικὸ ἀφελληνισμὸ τοῦ τόπου. Τὸ ὄμαιμον, τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμόγλωσσον καὶ τὸ ὁμότροπον συγκροτοῦν ἕνα ἔθνος. Δηλαδὴ μία ἀνθρώπινη ὁμάδα ποὺ ἔχει κοινὴ καταγωγὴ καὶ δεσμοὺς συγγένειας, κοινὴ θρησκεία, μιλᾶ τὴν ἴδια γλώσσα, καὶ τηρεῖ τὰ ἴδια ἤθη καὶ ἔθιμα  ὁρίζεται ὡς ξεχωριστὸ ἔθνος. Τί λέτε λοιπὸν αὐτὰ ἰσχύουν σήμερα στὴν Ἑλλάδα; Ὄχι, κατηγορηματικὰ ὄχι! Οἱ πολιτικὸ-θρησκευτικοὶ ἡγέτες μας εἰδικὰ τῶν τελευταίων ἐτῶν ἔχουν βαλθεῖ μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ τὰ καταστρέψουν… Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ νῦν πρωθυπουργὸς Κ. Μητσοτάκης ἀναφερόμενος πρὸς τὸ λαὸ ἀντικατέστησε τὸ «Ἑλληνίδες καὶ Ἕλληνες»  μὲ τὸ «Συμπολίτισσες καὶ συμπολίτες». Ἡ ἀθρόα ἀνεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση ἐπίσης συνέβαλε καὶ συμβάλλει στὴν διάλυση τῆς κοινῆς καταγωγῆς. Στὴ Λέσβο γιὰ παράδειγμα τὸ 95% τῶν παιδιῶν ποὺ γεννιοῦνται δὲν προέρχονται ἀπὸ ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Ἀρκεῖ νὰ ρίξει μία ματιὰ γύρω του κάποιος γιὰ νὰ διαπιστώσει τὴν καταστροφὴ τῆς γλώσσας. Ἡ Πολιτεία φρόντισε νὰ καταργήσει τὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, προώθησε ἀκόμη τὴ διδασκαλία νέων ἠθῶν καὶ ἐθίμων (Halloween) στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια, νομιμοποίησε καὶ προωθεῖ τὴν ἀνωμαλία ἀντικαθιστώντας τὴ λέξη πατέρα καὶ μητέρα μὲ τὸ γονέα Α καὶ γονέα Β. Καταργεῖ ἀκόμη καὶ τὸ διαχωρισμὸ γυναικείων καὶ ἀνδρικῶν τουαλετῶν, ἐπειδὴ ἀνακάλυψε καὶ ἄλλα φύλα ἐκτός τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος!!! Ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἀπεμπόλησε τὸ δικαίωμα της νὰ διδάσκει τὴν Ὀρθοδοξία, ὑποβάθμισε τὴν κατήχηση καὶ ἐμμέσως ἀποδέχθηκε τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν νὰ καταστεῖ μάθημα θρησκειολογίας. Ἐκ τῶν πραγμάτων λοιπὸν σκανδαλωδῶς πορευόμαστε νὰ καταστοῦμε Ἑλλαδίτες καὶ ὄχι Ἕλληνες, ἀφοῦ ὁ πολυπολιτισμικὸς  ὁδοστρωτήρας καὶ ἡ κατάργηση τῆς ἔννοιας τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιὼν ἀλλὰ καὶ προτεραιότητα τῆς Νέας Τάξης καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν δαιμονικῶν προσώπων ποὺ προωθοῦν τὴν Παγκοσμιοποίηση…

Δὲν ἀναφέραμε τυχαῖα τὰ δύο παραδείγματα σκανδαλισμοῦ τῆς κοινωνίας ἀλλὰ τὰ θίξαμε ἀκροθιγῶς γιὰ νὰ προκαλέσουμε τὸν προβληματισμό σας γιὰ ὅσα περίτεχνα σᾶς σερβίρουν ὡς θέαμα (βλ. κιβωτὸς τοῦ κόσμου) γιὰ νὰ ἀποκρύψουν ἄλλα χειρότερα.

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΣΕΛ 3

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *