Μῆλο τῆς ἔριδος ἡ Ταϊβὰν

Γιατὶ οἱ ΗΠΑ συνεχίζουν σταθερά νὰ ρίχνουν λάδι στὴ φωτιὰ στὴν πολύχρονη διένεξη τῆς Ταϊβὰν μὲ τὴν Κίνα

Πυρπολητὲς τῆς παγκόσμιας εἰρήνης οἱ ΗΠΑ, ποὺ ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα ἀναδεικνύονται καὶ ἐπιβεβαιώνουν τὴ γνωστή ρήση πὼς ἀποτελοῦν «κράτος τρομοκράτης»!

Ἡ Ταϊβάν εἶναι νησιωτικὸ μερικῶς ἀναγνωρισμένο de facto κράτος τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας. Τὸ παλαιότερο ὄνομά της ἦταν Φορμόζα. Καταλαμβάνει ἔκταση περίπου 36,2 χιλιάδες τ.χλμ. καὶ ὁ πληθυσμὸς της εἶναι περίπου 23,3 ἑκατ. κάτοικοι. Ἔχει πρωτεύουσα τὴν Ταϊπέι μὲ περίπου 2,6 ἑκατ. κατοίκους. Ἐπίσημη γλώσσα εἶναι ἡ Βορειοκινεζικὴ (Μανδαρινική).

Τὸ πολίτευμά της εἶναι ἡμιπροεδρικὴ δημοκρατία. Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960, τὸ λεγόμενο «Θαῦμα τῆς Ταϊβὰν» τοποθετεῖ σήμερα τὸ κράτος-νησὶ στὴν 21η μεγαλύτερη οἰκονομία τοῦ κόσμου. Σὲ διάφορες διεθνεῖς συναντήσεις καὶ διοργανώσεις ἡ Ταϊβὰν ἐμφανίζεται μὲ τὸ ὄνομα «Κινεζικὴ Ταϊπέι» ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ καὶ ἐπιρροὴ τῆς Κίνας.

Ἡ Ταϊβάν πρωτοεμφανίστηκε στὰ ἀρχεῖα τῆς Κίνας τὸ 239 μ.Χ. ὅταν ὁ τότε αὐτοκράτορας ἔστειλε ἀποστολὴ γιὰ νὰ ἐξερευνήσει τὸ νησί.  Ἀπό τὸ 1624 ἕως τὸ 1661 ἦταν ἀποικία τῶν Ὀλλανδῶν. Τὸ 1886 ἡ Ταϊβὰν ἔγινε αὐτόνομη ἐπαρχία τῆς Κίνας. Τὸ 1895, ὅταν ἡ Κίνα ἔχασε τὸν τότε πόλεμο μὲ τὴν Ἰαπωνία, ἀναγκάστηκε νὰ παραχωρήσει τὸ νησὶ στὴν ἰαπωνικὴ αὐτοκρατορία. Ἡ Ταϊβὰν παρέμεινε ὑπὸ ἰαπωνικὴ κατοχὴ μέχρι τὸ τέλος τῆς Ἰαπωνικῆς αὐτοκρατορίας τὸ 1945.

Ἂν καὶ Κίνα (Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Κίνας) ἀναγνωρίζεται διεθνῶς ὡς ἡ μόνη κυρίαρχη ὀντότητα ἀπὸ τὸ 1949, ἡ Ταϊβὰν ἀναγνωρίζει τὸν ἑαυτό της ὡς τὴ νόμιμη κυβέρνηση καὶ συνέχεια τῆς Κίνας.

Ἡ Ταϊβὰν, μὲ τὸ αὐτοαποκαλούμενο ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Κίνας», ἀναγνωρίζεται ὡς ἀνεξάρτητο κράτος μόνο ἀπὸ 14 κράτη καὶ διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ ΗΠΑ, Ἰαπωνία, ΕΕ, κλπ, ὄχι ὅμως καὶ σὲ ἐπίπεδο πρεσβειῶν. Διατηρεῖ πλήρεις διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τὸ Βατικανό!!!

Τὸ 1945, μὲ τὴν Ἰαπωνία νὰ ἔχει ἡττηθεῖ ὡς μέλος τοῦ Ἄξονα καὶ τὴν παράδοσή της, ἡ Ταϊβὰν ἐπεστράφη στὴν Κίνα. Ὡστόσο, ἡ νομικὴ καὶ διοικητικὴ ἐγκυρότητα τῆς παράδοσης τῆς Ταϊβὰν στὴν Κίνα παραμένει ἀκόμη μία ἀμφιλεγόμενη διαδικασία καὶ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει καὶ μέχρι σήμερα ἡ ἀμφισβήτηση ὅτι ἡ Κίνα εἶναι ὁ νόμιμος ἀποδέκτης καὶ ἐθνικὰ κυρίαρχος τῆς Ταϊβὰν.

Ἡ νομικὴ διαφωνία γιὰ τὴν παράδοση τῆς Ταϊβὰν ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία στὴν Κίνα προῆλθε ἀπὸ τὰ πολυσύνθετα ζητήματα ποὺ δημιούργησε ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο χειρίστηκαν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τὸ θέμα τῆς παράδοσης τῆς ἡττηθείσης Ἰαπωνίας στὸν Β΄ ΠΠ! Μὲ ἀποτέλεσμα τὸ πολιτικὸ καθεστὼς καὶ ἡ διοικητικὴ πορεία τῆς ὀντότητας τῆς Ταϊβὰν νὰ παραμένει ἕνα ἄλυτο θέμα μέχρι καὶ αὐτὴ τὴ στιγμή. Πρόκειται γιὰ νὰ γιγαντιαῖο ἀγκάθι καὶ γεωπολιτικὴ διαφορὰ ποὺ συνεχίζει νὰ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀντιλεγόμενο καὶ ἄσβεστη ἑστία μελλοντικῆς πολεμικῆς ἀνάφλεξης.

Πηγὴ καὶ κυρίαρχο ἱστορικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις καὶ διαφορὲς παραμένει ὁ Κινέζικος Ἐμφύλιος Πόλεμος ἡ Κινεζικὴ Ἐπανάσταση (1946-1950). Πρόκειται γιὰ ἐμφύλιο πόλεμο μεταξὺ δύο δυνάμεων ἢ στρατοπέδων: Τῶν Ἐθνικιστῶν (τὸ Κινεζικὸ Ἐθνικιστικὸ Κόμμα ἢ Κουομιντὰνγκ μὲ ἡγέτη τὸν ) καὶ τῶν Κομμουνιστῶν (τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Κίνας μὲ ἡγέτη τὸν Μάο Τσετούνγκ).

Οἱ Ἐθνικιστὲς εἶχαν τάσεις παραδοσιακές, συντηρητικὲς καὶ ἤθελαν τὴν Κίνα ἐθνοκεντρική, αὐτόνομη καὶ αὐτόβουλη. Οἱ Κομμουνιστὲς ἤθελαν τὴν Κίνα νὰ ξεχάσει τὸ παρελθόν της καὶ νὰ ἀκολουθήσει κομμουνιστικὰ ἤθη, πορεία καὶ πρότυπα. Ὁ Ἐμφύλιος Πόλεμος τῆς Κίνας ἄρχισε μὲ τὴν Βόρεια Ἐκστρατεία τοῦ Τσιάνγκ Καί-Σὲκ καὶ τερματίστηκε μὲ τὴ νίκη τοῦ Μάο Τσετούνγκ.

Ἀφοῦ σταθεροποιήθηκαν τὰ μέτωπα, μὲ τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Κίνας νὰ ἐλέγχει τὸ ἔδαφος τῆς Ἠπειρωτικῆς Κίνας καὶ τὸ Κινεζικὸ Ἐθνικιστικὸ Κόμμα νὰ ἐλέγχει μικρὰ ἐδάφη στὴν Κίνα καὶ τὴν Ταϊβὰν, ἄρχισαν σιγὰ-σιγὰ νὰ σταματοῦν οἱ μεγάλες ἐμφύλιες μάχες καὶ οἱ ἀνταλλαγὲς πυρῶν περιορίστηκαν σὲ ἁψιμαχίες. Σταδιακὰ σταμάτησαν καὶ αὐτὲς καὶ ἔτσι ἔλαβε τέλος ὁ Ἐμφύλιος Πόλεμος τῆς Κίνας. Μὲ ἕνα περίεργο πολιτικὸ ὑστερόγραφο ἢ ἀστερίσκο: Δὲν ἔχει ὑπογραφεῖ μέχρι καὶ σήμερα ἐπίσημη ἀνακωχὴ καὶ θεωρητικὰ ὁ ἐσωτερικὸς πόλεμος συνεχίζεται.

Ὁ Ἐμφύλιος Πόλεμος ἦταν ἕνα καταστρεπτικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Κίνα, μὲ τὰ θύματα τοῦ πολέμου νὰ φτάνουν τὰ 7,5 ἑκατ. ἀνθρώπους καὶ τὴν οἰκονομία τῆς Κίνας νὰ ἔχει καταρρεύσει ὁλοσχερῶς. Στὶς 10 Ὀκτωβρίου τοῦ 1949, ὁ ἡγέτης τῶν Κομμουνιστῶν Μάο Τσετοὺνγκ ἀνακοίνωσε τὴν ἵδρυση τῆς «Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας».

Στὶς 10 Δεκεμβρίου τοῦ 1949, ὁ ἡγέτης τῶν Ἐθνικιστῶν Τσιὰνγκ Καί-Σὲκ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Κίνα μὲ 500 χιλιάδες πιστοὺς στρατιῶτες του καὶ 2 ἑκατ. πρόσφυγες καὶ πῆγε στὴν Ταϊβὰν. Ὁ ἴδιος ἀρνοῦνταν τὴν ἥττα ἀπὸ τοὺς Κομμουνιστές. Ἵδρυσε στὴν Ταϊβὰν τὴ «Δημοκρατία τῆς Κίνας» μὲ πρωτεύουσα τὴν Ταϊπέι ὡς ἐπίσημη καὶ νόμιμη διάδοχο ὀντότητα ὁλόκληρου τοῦ κράτους τῆς Κίνας.

Ὁ Τσιανγκ Καί-Σὲκ ἔμεινε πρόεδρος στὴ «Δημοκρατία τῆς Κίνας» (Ταϊβὰν) μέχρι τὸ θάνατό του τὸ 1975. Τὸ κράτος ποὺ ἵδρυσε στὴν Ταϊβὰν ὁ Καί-Σὲκ ἦταν πολὺ πλούσιο καὶ πολλὰ ἔργα τέχνης ἀπὸ τὸ Αὐτοκρατορικὸ Παλάτι τῆς Κίνας μεταφέρθηκαν στὴν Ταϊβὰν. Ὁ Καί-Σὲκ ἐφάρμοσε στὴν Ταϊβὰν δυτικόστροφο καὶ δυτικόφιλο στρατιωτικὸ καθεστὼς ποὺ κράτησε μέχρι τὸ 1987. Τὸ 1996 διεξήχθησαν οἱ πρῶτες προεδρικὲς ἐκλογὲς στὴν Ταϊβὰν.

Ἀρχικά, τὰ διάσημα ὑποζύγια καὶ γίγα-παραμάγαζα τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ, οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ σύμμαχοί της, ἀναγνώρισαν ὡς Κίνα τὸ νησί τῆς ..Ταϊβὰν! Καὶ μάλιστα δέ, οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς ἔδωσαν τὴ θέση στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ σὲ μέλος τῆς μινιατούρας κυβέρνησης τοῦ Τσὰνγκ Καί-Σὲκ καὶ ὄχι στὴν ὑπεργιγάντια καὶ ἠπειρωτικὴ κομμουνιστικὴ Κίνα τοῦ Μάο Τσετούνγκ.

Αὐτὴ ἡ τραγελαφικὴ ἀπόφαση, κατάσταση καὶ στάση τῆς σιωνιστικὰ «πεφωτισμένης» Δύσης κράτησε μέχρι τὴν 28η Φεβρουαρίου 1972. Ἐπὶ προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον, τὰ διεθνικὰ πράγματα ἄλλαξαν ὑπὲρ τῆς ἠπειρωτικῆς Κίνας: Ὑπογράφεται στὴ Σαγκάη μεταξὺ τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Κίνας «Κοινὴ Δήλωση» ποὺ ἀναγνώριζε τοὺς κομμουνιστὲς ὡς τοὺς ἡγέτες τῆς Κίνας καὶ ὅτι ἡ Ταϊβὰν εἶναι πλέον μέρος τῆς Κίνας.

Ἐντούτοις ὅμως, ἀπὸ τὸ ἔτος 1972, σκόπιμα καὶ τροχιοδεικτικά, ἡ χρήση τῶν λέξεων ἀπὸ πλευρᾶς ΗΠΑ εἶναι ἀκραία διπλωματικὴ καὶ μόνιμα «χειρουργική»: Ἔτσι ὥστε ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴν Κίνα, ποὺ θεωροῦσε ὅτι ἔγγραφα σὰν καὶ αὐτὰ ἀναγνώριζαν τὴν κυριαρχία τους στὴν Ταϊβὰν, ἀλλά, ταυτόχρονα νὰ διατηρεῖ καὶ τὸ status quo ποὺ ἐπιτρέπει στὴν Ταϊβὰν νὰ συνεχίζει νὰ λειτουργεῖ σὰν ἀνεξάρτητο κράτος, καὶ χωρὶς κἄν νὰ ἔχει ἐνδιαμέσως ὑπογράψει διακήρυξη ἀνεξαρτησίας.

Αὐτὴ ἡ ἀλλοπρόσαλλη στρατηγικὴ διγλωσσία καὶ «δημιουργικὴ» ἀσάφεια τῶν ΗΠΑ κορυφώθηκε τὸ 1979 ὅταν τὸ Κογκρέσο ψήφισε τὸ νόμο «Taiwan Relations Act»: Στὸν νόμο αὐτὸ, ἀνάμεσα στ΄ ἄλλα, ὑπάρχει ρητὴ ἀναφορὰ ὅτι ἡ Ἀμερικὴ θὰ βοηθήσει τὴν Ταϊβὰν νὰ ἀμυνθεῖ ἂν ἡ Κίνα εἰσβάλει στὸ νησί. Ἕνας νομικὸς ὅρος, σκοπιμότητα καὶ ἔκφραση-κλειδὶ ποὺ εὔκολα ἐπιδέχεται διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες καὶ ἀφήνει ὠσαύτως καὶ πολλὲς διεθνικὲς ἐκκρεμότητες καὶ ὑποκειμενικὰ νοούμενα ἢ ὑπολογισμούς. Αὐτὴ ἡ σκόπιμη διγλωσσία τῆς «στρατηγικῆς ἀσάφειας» τῶν ΗΠΑ συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα…

Τὰ γεωπολιτικὰ πράγματα δὲν ἄλλαξαν. Ἔτσι Κίνα καὶ Ταϊβὰν συνεχίζουν νὰ διαφωνοῦν κάθετα καὶ σφοδρότατα. Ἡ Κίνα ἐμμένει αὐστηρά, ἀνέκκλητα καὶ αὐξανόμενα ἀπειλητικὰ ὅτι «Ὑπάρχει Μία Κίνα». Τὸ Πεκίνο ἐπιπλέον ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ταϊβὰν δεσμεύεται ἐπιπρόσθετα καὶ ἀπὸ τὴν «Κοινὴ Συνεννόηση» ποὺ ἔγινε τὸ ἔτος 1992 μεταξὺ ἀντιπροσώπων τοῦ ΚΚ Κίνας καὶ τοῦ ΚΜΤ (Κουομιντὰνγκ) τῆς Ταϊβὰν.

Αὐτὴ ἡ διμερὴς συνεννόηση, μέσω τῆς ἀρχῆς «μία χώρα, δύο συστήματα», ποὺ εἶναι ἐπίσης γνωστὴ ὡς «ἡ Συναίνεση τοῦ 1992», δηλώνει καὶ διακηρύσσει ὅτι ὑπάρχει μόνο «Μία Κίνα», ἀλλὰ παραταῦτα μὲ διάφορους τρόπους ἑρμηνείας καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ διεθνοῦς Δικαίου. Ἔτσι, ἐνῶ οἱ δύο χῶρες διακηρύσσουν καὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ Ταϊβὰν ἀνήκει στὴν Κίνα, παραταῦτα, οἱ δύο τους διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸ φορέα διακυβέρνησης τῆς Ταϊβὰν.

Τὸ 1996, ἡ Κίνα ἐκτοξεύει πυραύλους κοντὰ στὶς ἀκτὲς τῆς Ταϊβὰν λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς πρῶτες προεδρικὲς ἐκλογὲς μὲ καθολικὴ ψηφοφορία στὶς 23 Μαρτίου. Τὸ 2017, ὀ Ντόναλντ Τρὰμπ δίνει ἄδεια γιὰ μεγάλης κλιμακας πώληση ὅπλων στὴν Ταϊβὰν. Τὸν ἑπόμενο χρόνο, οἱ ΗΠΑ υἱοθετοῦν νόμο ποὺ ἐνισχύει τοὺς δεσμούς της μὲ τὴν Ταϊβὰν. Τὸ 2019, ὁ πρόεδρος Σὶ Τζινπὶνγκ δηλώνει ὅτι δὲν θὰ ἀπεμπολήσει τὴν ἀρχὴ τῆς προσφυγῆς στὴν στρατιωτικὴ βία γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Ταϊβὰν.

Ἔκτοτε, ὁ Σὶ Τζινπὶνγκ συνεχίζει νὰ εἰδοποιεῖ τὴν Οὐάσινγκτον νὰ μὴ βάζει φωτιὲς στὴν περιοχὴ μὲ νέες πωλήσεις ὅπλων στὴν Ταϊπέι. Θὰ ἀκολουθήσουν, ἐντούτοις, πολλὲς συμφωνίες πώλησης ὅπλων στὴν Ταϊβὰν. Τὸ 2020, ἡ Ἀμερικὴ πούλησε στὴν Ταϊπέι στρατιωτικὸ ἐξοπλισμὸ ὕψους 5 δισ. δολαρίων. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου 2021, ὀ Σι Τζινπίνγκ ζητᾶ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν στρατὸ «νὰ ἑτοιμασθεῖ γιὰ πόλεμο».

Στὶς 22 Ὀκτωβρίου 2021, ὁ πρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν δηλώνει ὅτι ἡ Οὐάσινγκτον εἶναι ἕτοιμη «νὰ ὑπερασπισθεῖ στρατιωτικὰ τὴν Ταϊβὰν» σὲ περίπτωση ἐπίθεσης ἐκ μέρους τῆς Κίνας. Στὶς 23 Μαΐου 2022, ὁ Τζὸ Μπάιντεν δηλώνει καὶ πάλι ἕτοιμος νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν Ταϊβὰν «σὲ περίπτωση κινεζικῆς εἰσβολῆς», θεωρώντας ὅτι τὸ Πεκίνο «φλερτάρει μὲ τὸν κίνδυνο».

Καὶ ἐρχόμαστε στὶς μέρες μας καὶ στὴν περιλάλητη πλέον ἐπίσκεψη τῆς προέδρου της Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στὴν Ταϊβὰν. Πρὶν τὸ ἐν λόγω ταξίδι, πρὸς τὰ τέλη Ἰουλίου 2022, ὁ Σὶ Τζινπὶνγκ προειδοποιεῖ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του «νὰ μὴν παίζει μὲ τὴν φωτιὰ» σχετικὰ μὲ τὴν Ταϊβὰν, τὴν ὥρα ποὺ τὸ Πεκίνο συνεχίζει νὰ ἀπειλεῖ ρητά, αὐστηρὰ καὶ κατηγορηματικὰ μὲ ἀπρόβλεπτες «συνέπειες» ἂν ἡ Νάνσι Πελόζι πραγματοποιήσει τὸ σχέδιό της νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ νησί.

Τελικὰ καὶ παρόλα αὐτά, ἡ κ. Νάνσι Πελόζι προσγειώθηκε καὶ παρέμεινε γιὰ 18 ὧρες στὴν Ταϊβὰν στὶς 3 Αὐγούστου. Οἱ Κινέζοι ἀντέδρασαν σφοδρὰ καὶ καταιγιστικὰ στὴν ἐπίσκεψη Πελόζι μὲ πολλὲς ἀπειλὲς καὶ δηλώσεις τοῦ τύπου: «Πολιτικὴ πανούκλα ἡ Πελόζι, πυροδότησε νάρκη», «Ρίξτε τὸ ἀεροπλάνο τῆς Πελόζι», «Ὅσοι μᾶς προσβάλλουν θὰ τιμωρηθοῦν», «Στρατιωτικὴ ἀπάντηση-μήνυμα ἰσχύος ἀπὸ τὴν Κίνα μὲ 11 βαλλιστικοὺς πυραύλους», «Στρατὸς Κίνας: Περιμένουμε διαταγὲς γιὰ πολεμικὴ ἐμπλοκή», «Κίνα σὲ ΗΠΑ: Θὰ σᾶς θάψουμε ἐδῶ μέσα», κλπ.

Ἐρώτημα: Τί εἶναι, τί σημαίνουν καὶ πῶς ἑρμηνεύονται ὅλα αὐτὰ ποὺ λαμβάνουν χώρα στὴν ἔκρυθμη πλέον περιοχὴ; Ἀπάντηση: Ὅλες οἱ τρέχουσες διενέξεις καὶ πολεμικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἄπω Ἀνατολὴ φαίνεται νὰ ἀποτελοῦν μία προγραμματισμένη, ἀμετάθετη καὶ ἁλυσιδωτὴ συνέχεια τοῦ σὲ ἐξέλιξη Γ΄ΠΠ. Οἱ ἁπανταχοῦ «τυφλοπόντικες» σιωνιστὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς συνεχίζουν χωρὶς οἶκτο, ἀνασχέσεις καὶ ἀναβολὲς τὸ ἀνθρωποκτόνο σχέδιό τους γιὰ τὸν ραγδαῖο ἀποπληθυσμὸ τῆς γῆς.

Οἱ νεοταξίτες ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» ἔχουν προγραμματισμένα καὶ μὲ ὑπερσύγχρονο γεωστρατηγικὸ «μοιρογνωμόνιο» καταφέρει ὁ πλανήτης νὰ βρίσκεται πάνω σὲ φανερὲς φλόγες καὶ σὲ ἀόρατες φωτιὲς ἀπὸ Οὐκρανία, Φινλανδία, Σουηδία, Λιθουανία (Καλίνινγκραντ), Πολωνία, Τατζικιστὰν καὶ Ἀφγανιστὰν, μέχρι Λιβύη, Συρία, Ἰρὰν, Σαουδικὴ Ἀραβία, Ἰράκ, Ὑεμένη καὶ Αὐστραλία (Νησιὰ Σολομώντα).

Σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων καὶ μὲ τὴν προμελετημένη γεωπολιτικὴ «πάσα» τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν ἐπίσκεψη Πελόζι, ἔφτασε φαίνεται ἡ γεωστρατηγικὴ ὥρα καὶ πῆρε πολεμικὴ σειρὰ προτεραιότητας ἡ Κίνα. Ἡ συνέχεια αὐτῆς τῆς πολεμικῆς διαμάχης εἶναι προσχεδιασμένη, ὁλοφάνερη καὶ σιωνιστικὰ προδιαγεγραμμένη: Ὁ Κινέζικος Δράκος θὰ καταπιεῖ τὴν Ταϊβὰν. Εἶναι μᾶλλον θέμα χρόνου ἡ εἰσβολὴ τῆς Κίνας!

Αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἡ Ρωσία στὴν Οὐκρανία, θὰ ἐπαναληφθεῖ αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ τὴν Κίνα. Ἁπλὰ στὴν περίπτωση τῆς Ταϊβὰν τὰ πολεμικὰ γεγονότα καὶ οἱ ἐξελίξεις πιθανολογεῖται πὼς θὰ τρέξουν πολὺ πιὸ γρήγορα. Τὰ σιωνιστικὰ γεννήματα ἐχιδνῶν καὶ τέκνα ἀνομίας δὲν κάνουν πίσω στὰ σχέδιά τους οὔτε ἕνα χιλιοστό καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων ἐπιδεικνύουν μία ἔντονη βιασύνη. Ὁ ἐν ἐξελίξει Γ΄ ΠΠ εἶναι λεπτομερέστατα, ἀνέκκλητα καὶ ἀμετάθετα προσχεδιασμένος μέσα στὶς ὑπόγειες στοὲς τῶν ἁπανταχοῦ «πεφωτισμένων» καὶ ἐπίχρυσων ὑποζυγίων τῶν Ρότσιλντ, ἐδῶ καὶ δεκαετίες: Τὸν ἀνεπτυγμένο κόσμο ἐπιθυμοῦν νὰ τὸν ἐπαναφέρουν στὴν ἐποχὴ τῆς παράγκας. Τὴν Ἀμερικὴ νὰ τὴν κάνουν…μερική. Καὶ τὴν Κίνα νέα παγκόσμια ὑπερδύναμη. Ὡστόσο, ὑπάρχει ὁ Θεὸς ποὺ ἔχει τὸν πρῶτο καὶ τὸν τελευταῖο λόγο. Ἐκεῖνος ὁρίζει τὰ πράγματα καὶ ἀποφασίζει ἀναλόγως μὲ τὸ μέγεθος τῆς μετάνοιάς μας τὸ τί πρόκειται νὰ ἀκολουθήσει… Οἱ ἐξελίξεις σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα εἶναι ραγδαῖες καὶ ἀπρόβλεπτες. Εἴθε ἡ Παναγιά μας νὰ μᾶς σκεπάζει καὶ νᾶ μᾶς προστατεύει, ἀπ’ αὐτὰ ποὺ σχεδιάζουν οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας!

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *