Τὸ θανατηφόρο γραφένιο τῶν ἐμβολίων, τὰ 5G καὶ οἱ μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ

Οἱ σιωνιστὲς τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» συνεχίζουν ἀκάθεκτοι τὸ ἑωσφορικό τους ἔργο πρὸς τρεῖς στρατηγικὲς κατευθύνσεις καὶ στόχους: Ραγδαία μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, σφράγισμα τῶν ἁπανταχοῦ πολιτῶν καὶ ἵδρυση τῆς παγκόσμιας Ἑβραϊκῆς κυβέρνησης-δικτατορίας. Μὲ αὐτὰ τὰ τρία στοιχεῖα κατὰ νοῦ, θὰ κάνω μία νέα ἐπίσκεψη στὴ γνωστὴ τραγωδία στὸ Τέξας τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν συναυλία τοῦ ράπερ Τράβις Σκὸτ στὸ μουσικὸ φεστιβὰλ «Astroworld», στὶς 5 Νοεμβρίου 2021, ὅπου ὑπῆρξαν τουλάχιστον 10 νεκροί.

Σύμφωνα μὲ τὸ ΑΒC περίπου 50.000 θεατὲς μαζεύτηκαν στὸ NRG Park τοῦ Χιοῦστον. Μὲ βάση τὰ νεώτερα στοιχεῖα περίπου 5.000 ἄνθρωποι τραυματίστηκαν. Ἡ αἰτία θανάτου τῶν 10 νεολαίων ἦταν ἡ ..συμπιεστικὴ ἀσφυξία. Τότε 25 ἄνθρωποι ὁδηγήθηκαν στὸ τοπικὸ νοσοκομεῖο γιὰ βοήθεια. Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, ὑπῆρξε καὶ ἕνα μπαρὰζ ἀπὸ καρδιακὲς ἀνακοπές. Στὴ συνέχεια, κατατέθηκαν ἑκατοντάδες ἀγωγὲς ἐναντίον τοῦ Travis Scott, τῆς διοργανώτριας ἑταιρείας Live Nation, τῆς ἑταιρείας προβολῆς Scoremore LLC καὶ ἄλλων.

Γιὰ αὐξημένη ἀξιοπιστία ὅλων ὅσων θὰ γράψω στὴ συνέχεια, θὰ κάνω ἀναφορὲς καὶ θὰ προσθέσω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ πρώην προέδρου τῶν ΗΠΑ Ντόναλντ Τρὰμπ «WeLoveTrump.com» καὶ στὸ ἐκεῖ ἀναρτημένο ἄρθρο μὲ τίτλο: «Δεῖτε: Μελέτη 2017 συζητᾶ τὸν ἔλεγχο τοῦ γραφενίου μὲ ἠχητικὰ κύματα. Μία πιθανὴ αἰτία τοῦ Astroworld;». Καὶ μία ἀναγκαία ἐμβόλιμη παρατήρηση γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε εἴτε ἀνόητοι εἴτε πλανηθοῦμε: Ὅλοι οἱ πρόεδροι καὶ οἱ ἡγέτες τῆς Δύσης εἶναι μέλη ἑωσφορικῶν στοῶν, «πεφωτισμένων» ἀδελφοτήτων καὶ καμπαλιστικῶν μυστικῶν ἑταιρειῶν. Μὰ ὅλοι ἀνεξαιρέτως!

Γράφει τὸ ἐν λόγω ἄρθρο στὴν ἰστοσελίδα τοῦ πρώην προέδρου τῶν ΗΠΑ: «Ἡ σειρὰ τῶν αἰφνίδιων καρδιακῶν ἀνακοπῶν στὸ φεστιβὰλ Travis Scott Astroworld συγκλόνισε τὸν κόσμο. Πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ πέσουν ἑκατοντάδες νέοι μὲ καρδιακὰ ἐπεισόδια σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα; Ἡ κύρια ἀφήγηση ἐξηγεῖ ὅτι τὸ συμπαγὲς πλῆθος προκάλεσε πανικὸ καὶ μία ξέφρενη ὤθηση πρὸς τὴ σκηνή. Αὐτὴ ἡ ἀνθρώπινη εἰσροὴ δημιούργησε τέτοια συμφόρηση ποὺ οἱ παρευρισκόμενοι δὲν μποροῦσαν νὰ ἀναπνεύσουν, ἔπεσαν στὸ ἔδαφος καὶ ποδοπατήθηκαν ἀπὸ ἄλλους.

Ἂν καὶ δὲν ἀπορρίπτω τὸ τεράστιο καὶ ἀπείθαρχο πλῆθος τοῦ φεστιβάλ, θέλω νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ σὲ ἕναν ἄλλο πιθανὸ ἔνοχο γιὰ τὶς καρδιακὲς ἀνακοπές. Θὰ μποροῦσε τὸ κύμα τῶν καρδιακῶν προσβολῶν νὰ πυροδοτηθεῖ ἀπὸ τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου στοὺς συμμετέχοντες στὴ συναυλία νέους ποὺ ἔλαβαν τὶς πειραματικὲς ἐνέσεις COVID-19; Προϋπόθεση γιὰ νὰ συμμετάσχετε στὸ φεστιβὰλ ἦταν ἡ ἀπόδειξη ἐμβόλιο COVID-19 ἢ ἀρνητικὸ τέστ».

Καὶ προσθέτει: «Πολλαπλὲς ἐρευνητικὲς ὁμάδες ἔχουν ἐρευνήσει τὰ φιαλίδια τοῦ ἐμβολίου COVID-19 καὶ βρῆκαν ὀξείδιο τοῦ γραφενίου. Ἰσπανοὶ ἐπιστήμονες στὸ La Quinta Columna ἀνακάλυψαν ὀξείδιο τοῦ γραφενίου σὲ δείγματα τῶν Pfizer, AstraZeneca, Moderna καὶ Johnson & Johnson. Μία χημικὴ ἀνάλυση τοῦ περιεχομένου τῶν φιαλιδίων Pfizer ἀπὸ Ἰσπανοὺς ἐρευνητὲς διαπίστωσε ὅτι τὸ 99% τοῦ φιαλιδίου εἶναι ὀξείδιο τοῦ γραφενίου. Δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος λόγος νὰ βρίσκεται αὐτὸ μέσα στὶς ἐνέσεις, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ δηλητηριάζει, νὰ δημιουργεῖ φλεγμονώδη καταιγίδα στὸν ἐγκέφαλο, τοὺς πνεύμονες καὶ τὸν καρδιακὸ ἱστό».

Ὁ Δρ. Pablo Campra τοῦ Πανεπιστημίου Almeira στὴν Ἱσπανία ἔγραψε τεχνικὴ ἀνάλυση-ἔκθεση μὲ τίτλο «Ἀνίχνευση γραφενίου σὲ ἐμβόλια Covid19 μὲ τὴν φασματοσκοπικὴ μέθοδο Micro-Raman» (Νοέμβριος 2, 2021). Ὁ Ἱσπανὸς καθηγητὴς Ρ. Campra ἔγραψε συμπερασματικά: «Τὰ ἀντικείμενα μέσα στὰ φιαλίδια ποὺ ἐντοπίσθηκαν μὲ σήματα μὲ τὴν μέθοδο Raman ἀπερίφραστα καὶ μὲ κάθε βεβαιότητα εἶναι τοῦ ὀξειδίου τοῦ γραφενίου». Μάλιστα, ὁ Ἰταλὸς εὐρωβουλευτὴς Sergio Berlato ζήτησε ἀπὸ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο νὰ μάθει μὲ σαφήνεια γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχει γραφένιο στὰ ἐμβόλια Covid19.

Πέραν αὐτῆς, ἀπὸ τὶς πολλές τοῦ εἴδους, ὑπάρχει ἐπίσης καὶ μία ἄλλη ἐργαστηριακὴ ἔρευνα-ἔκθεση στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ποὺ καὶ αὐτὴ ἐπιβεβαιώνει ἐπιστημονικὰ ὅτι τὰ ἐμβόλια τοῦ Μπὶλ Γκέιτς περιέχουν ἀναμφίβολα ὀξείδιο τοῦ γραφενίου. Πρόκειται γιὰ τὴν ἔκθεση μὲ τίτλο «Ποσοτικὴ Ἐκτίμηση περιεχομένων τῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ covid-19 τῆς Moderna, τῆς Astra Zeneca καὶ τῆς Pfizer» ποὺ δημοσιεύθηκε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2022.

Στὴν ἐν λόγω ἔκθεση ἐπισημαίνεται: «Περίληψη τοξικολογικῆς ἀνάλυσης: Τὸ ὀξείδιο τοῦ Γραφενίου: α) μπορεῖ νὰ καταστρέψει τὰ ἐσωτερικὰ ὄργανα, β) προκαλεῖ βλάβη στὸ σύστημα ἀναπαραγωγῆς καὶ ἀνάπτυξης, γ) καταστρέφει τὴν ὑγεία τοῦ αἵματος, δ) βλάπτει καὶ καταστρέφει τὰ κύτταρα, ε) μπορεῖ νὰ προξενήσει καρκίνο καὶ νὰ ἐπιταχύνει τὴ γήρανση, στ) βλάπτει τὰ μιτοχόνδρια καὶ τὸ DNA, ζ) ἐνεργοποιεῖ μία φλεγμονώδη ἀντίδραση καὶ τρία διαφορετικὰ εἴδη κυτταρικοῦ θανάτου, η) προκαλεῖ ἀλλαγὲς στὴ λειτουργία τῶν γονιδίων».

Μία ὁμάδα ἐπίσης Ἀμερικανῶν ἐπιστημόνων μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Δρ. Ρόμπερτ Γιὰνγκ ἐπιβεβαίωσε ἐργαστηριακὰ ὅτι τὸ τοξικὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου πράγματι βρέθηκε στὰ συστατικὰ τῶν ἐμβολίων. Σύμφωνα μὲ τὸν Δρ. Ρ.Γιὰνγκ, «ὑπολογίζεται ὅτι 500 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἔχουν ἤδη τραυματιστεῖ καὶ πιθανῶς 35 ἑκατομμύρια ἔχουν πεθάνει, λόγω τῶν ἐνέσεων Covid» («WeLoveTrump.com», 30 Αὐγούστου 2021).

Ἀφοῦ οἱ ἁπανταχοῦ εἰδικοὶ ποὺ ἔχουν ἦθος καὶ τιμοῦν τὸν ὅρκο τους στὸν Ἱπποκράτη ἐπιβεβαίωσαν, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι πράγματι ὑπάρχει τὸ φονικὸ γραφένιο μέσα στὰ γενοκτονικὰ ἐμβόλια τῆς Νέας Τάξης καὶ Ἐποχῆς.

Ἐπιστρέφω στὴν πολυνεκρὴ τραγωδία τοῦ Τέξας καὶ κυρίως στὸ ζήτημα ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἀνεξήγητο μπαρὰζ τῶν καρδιακῶν ἀνακοπῶν. Τί ἄραγε συνέβη στοὺς νέους ποὺ ἀμέριμνα καὶ ἀπονήρευτα διασκέδαζαν στὸ φεστιβὰλ τοῦ Astroworld καὶ κάποια στιγμὴ σωριάστηκαν κάτω σὰν τὰ κοτόπουλα; Ὑπάρχει ὄντως σχέση μεταξὺ ἤχου καὶ «ἐμβολίων», ὅπως ἔχει ἤδη ἐπιβεβαιωθεῖ πλήρως, ἐπιστημονικὰ καὶ ἀντιστοίχως ἡ σχέση ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων 5G καὶ «ἐμβολίων»;

Κὰτ΄ ἀρχήν, νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω τὴν παράξενη καὶ «ἀνεξήγητη» ἀπαγόρευση τῆς μουσικῆς σὲ χώρους μαζικῆς διασκέδασης τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2021. Ἀναφορικὰ τώρα μὲ τὸ περιστατικὸ μὲ τὶς «χιονοστιβάδες καρδιακῆς προσβολῆς» ποὺ σημειώθηκαν στὸ Τέξας, τίθεται τὸ ἐρώτημα: Τί ἄραγε θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἐνδιαμέσως συμβεῖ ποὺ προκάλεσε μία τέτοια ἁλυσιδωτὴ ἀντίδραση στοὺς συμμετέχοντες; Πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ πέσουν κάτω σὰν τὶς κατσαρίδες ἑκατοντάδες νέοι μὲ καρδιακὰ ἐπεισόδια καὶ μάλιστα μέσα σὲ ἕνα τόσο πολὺ σύντομο χρονικὸ διάστημα;

Τὸ συστημικὸ ἀφήγημα λέει ὅτι τὸ συμπαγὲς πλῆθος προκάλεσε πανικὸ καὶ μία ξέφρενη ὤθηση καὶ πίεση πρὸς τὴ σκηνή. Καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ἀνθρώπινων σωμάτων δημιούργησε τέτοιου εἴδους συμφόρηση ποὺ οἱ παρευρισκόμενοι δὲν μποροῦσαν νὰ ἀναπνεύσουν, ἔπεσαν στὸ ἔδαφος καὶ ἀλληλο-ποδοπατήθηκαν. Ἐντούτοις ὅμως, τὰ σχετικὰ βίντεο ἄλλα δείχνουν. Καὶ παραδόξως, χωρὶς νὰ παρουσιάζονται αὐτὲς οἱ εἰκόνες-βίντεο ὡς σχετικὰ ἐπιβαρυντικὰ στοιχεῖα. Ἰατρικά, ὅλοι οἱ θάνατοι ἀποδόθηκαν σὲ καρδιακὴ ἀνακοπή.

Θὰ μποροῦσε τὸ κύμα τῶν καρδιακῶν προσβολῶν νὰ πυροδοτηθεῖ ἀπὸ τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου μέσα στοὺς νέους ποὺ ἔλαβαν τὶς πειραματικὲς ἐνέσεις τοῦ Μπὶλ Γκέιτς; Μία ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις ποὺ ἔχει κάνει ἡ La Quinta Columna εἶναι ὅτι τὸ γραφένιο στὸ σῶμα τῶν ἐμβολιασμένων ἀνθρώπων ποὺ ἦταν παρόντες στὴ συναυλία διεγείρεται ἀπὸ τὸν ἦχο. Ἀκούγεται γελοῖο, ἢ τρελό; Γιὰ τοὺς πολλούς, βέβαια εἶναι τρελό. Ὄχι ὅμως, γιὰ ὅσους θεωροῦν ὅτι εἶναι στὴν πραγματικότητα πάρα πολὺ πιθανό.

Ὑπάρχει σχετικὸ βίντεο στὸ διαδίκτυο -ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὰ συστημικὰ ΜΜΕξαπάτησης εἶναι ἐξαγορασμένες πένες ψεύδους καὶ μισθωμένες «ντουντοῦκες» τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων- στὸ ὁποῖο ὁ βιοστατιστικολόγος Ricardo Delgado Martin καὶ ὁ καθηγητὴς ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν Dr. Jose Luis  Sevillano, καὶ οἱ δύο τους μέλη τοῦ ΔΕΠ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σεβίλλης στὴν Ἱσπανία, συζητοῦν μία προϋπάρχουσα μελέτη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει τὸ φαινόμενο μὲ τὶς καρδιακὲς ἀνακοπές.

Ὁ βιοστατιστικολόγος Ρ. Ντελκγάδο εἶπε: «Βρῆκα ἕνα ἄρθρο ποὺ μιλάει γιὰ τὸ γραφένιο καὶ τὰ ἠχητικὰ κύματα. Πῶς ἐπηρεάζουν τὸ γραφένιο; “Έλεγχος τοῦ γραφενίου μὲ ἦχο, τοῦ ἔτους 2017. Ἔρευνα καὶ Ἐπιστήμη. Μία θεωρητικὴ μελέτη προτείνει τὴ δυνατότητα χρήσης μηχανικῶν κυμάτων γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἠλεκτρονίων σὲ αὐτὸ τὸ δισδιάστατο ὑλικό”. Τὸ εὕρημα ἀντιπροσωπεύει ἕνα πρῶτο βῆμα πρὸς τὸν χειρισμὸ τῶν ἠλεκτρονίων γραφενίου ἀπὸ ἠχητικὰ κύματα καὶ ἀνοίγει τὴν πόρτα σὲ πολλὲς ἐφαρμογές. Ἐδῶ εἶναι! Δηλαδή, τὰ ἠλεκτρόνια στὸ γραφένιο μποροῦν νὰ χειραγωγηθοῦν ἀπὸ ἠχητικὰ κύματα».

Δρ. Χ.Λ. Σεβιλλιάνο: «Αὐτὸ εἶναι! Ἡ στιγμὴ ποὺ μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὴ μοριακὴ διαμόρφωση ἑνὸς μορίου αὐτοῦ του ὑλικοῦ μέσω ἠχητικῶν κυμάτων σημαίνει ὅτι τὸ γραφένιο ἀπορροφᾶ ἐπίσης τὴν ἐνέργεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ ἠχητικὰ κύματα. Φίλε μου ξέρεις πῶς μπορεῖ νὰ ..ἐνθουσιαστεῖ τὸ γραφένιο μπροστὰ σὲ ἠχεῖα-μεγάφωνα; Ἐκεῖ μπορεῖ νὰ ἐνθουσιαστεῖ. Ἐκεῖ μπορεῖ. Αὐτὸ εἶναι!» (welovetrump.com).

Dr. J.L. Sevillano σὲ ἄλλο σχετικὸ βίντεο (Rumble) ἀναφέρει: «Σὲ μία πρόσφατη ἐργασία ποὺ πραγματοποιήθηκε μαζὶ μὲ τὸν Maurice Oliva-Leyva, ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐρευνῶν Ὑλικῶν τοῦ UNAM, ἀναλύσαμε την ἐπίδραση τῶν ἠχητικῶν κυμάτων στὴν ἠλεκτρονικὴ συμπεριφορὰ τοῦ γραφενίου. Τα ἀποτελέσματά μας, ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ Journal of Physics, προτείνουν τὴ δυνατότητα χρήσης μηχανικῶν παραμορφώσεων γιὰ τὴ βαθμονόμηση τῶν ἠλεκτρονίων τοῦ ὑλικοῦ. Τὸ εὕρημα ἀντιπροσωπεύει ἕνα πρῶτο βῆμα πρὸς τον χειρισμὸ ἠλεκτρονίων καὶ γραφενίου ἀπὸ ἠχητικὰ κύματα καὶ ἀνοίγει τὴν πόρτα σὲ πολλὲς ἐφαρμογές».

Γιὰ τὴν σχέση ἢ τὴν διασύνδεση τοῦ γραφενίου μὲ τὸν ἦχο ὑπάρχουν πάρα πολλὲς μελέτες. Γιὰ παράδειγμα: S.H.Zhang καὶ W.Wu, «Ἀπορρόφηση ἐπιφανειακῶν ἀκουστικῶν κυμάτων ἀπὸ γραφένιο» (2011), Jon Cartwright, «Οἱ δονήσεις συνδέουν τὸ φῶς μὲ τὸ γραφένιο» (2013), Suhui Zhang, et al, «Μετάδοση ἀκουστικῶν κυμάτων Terahertz μέσω δομῶν μὲ στρώματα γραφενίου-ἡμιαγωγοῦ» (2014), M.Oliva-Leyva and Gerardo G.Naumis, «Τὰ ἠχητικὰ κύματα προκαλοῦν καταστάσεις παρόμοιες μὲ τὸ Volkov, τὴ δομὴ τῆς ζώνης καὶ τὸ φαινόμενο εὐθυγράμμισης στὸ γραφένιο» (2015), A.Hernandez-Minguez, et al,  «Ἐπιφανειακὰ ἀκουστικὰ κύματα μὲ ἠλεκτρονικὲς διεγέρσεις στὸ γραφένιο» (2018), κλπ.

Τὰ πράγματα γίνονται πολλαπλῶς πιὸ θανατηφόρα ὅταν συσχετισθεῖ τὸ γραφένιο μὲ τὰ διαφόρων τύπων παραγωγῆς, μορφῆς ἢ μέτρησης τῶν χὲρτζ (Hz): Ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα καὶ πεδία συστημάτων 5G (δίκτυα κεραιῶν καὶ ὑπόγεια δίκτυα), ἠχητικὰ κύματα, ἠλεκτρομαγνητικὲς παρεμβολές, ραδιοσυχνότητες, ἠλεκτρικὰ ρεύματα, ὅπλα κατευθυνόμενης ἐνέργειας (DEW), δορυφορικὰ συστήματα, κλπ.

Τὰ  κάθε λογῆς κύματα καὶ πεδία, ἠλεκτρομαγνητικά, ἠχητικά, φωτός, ραδιοκύματα, ἠλεκτρικῶν ρευμάτων, κλπ, ποὺ ὅλα τους μετρῶνται σὲ μονάδες χέρτζ, εἶναι δυνητικὰ ἀπὸ μόνα τους τρομακτικῆς ἰσχύος καὶ δυνατοτήτων ὅπλα ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργήσουν μία σειρὰ ἀπὸ καταστάσεις καὶ φαινόμενα, ὅπως εἶναι καὶ οἱ διάφορες ἀρρώστιες [Ἔντονο Ὀξὺ Σύνδρομο Ἀκτινοβολίας ἢ SARS (Severe Acute Radiation Syndrome), μάρμπουργκ, κλπ]. Μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν ἐπίσης καὶ στὸν θάνατο ὅταν ὑπάρχουν ἢ τεχνητῶς δημιουργηθοῦν πολὺ ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἀκτινοβολίας MHz, ὅπου οἱ ἄνθρωποι πέφτουν κάτω σὰν κοτόπουλα, κλπ.

Σὲ δημόσια συνέντευξή του, Ἰούλιος 2021, ὁ βιοστατιστικολόγος R. Delgado εἶπε: Ὁ Κόβιντ εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀποτέλεσμα τῆς διέγερσης ἀπὸ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα καὶ πεδία ραδιοσυχνοτήτων τοῦ ὀξειδίου τοῦ γραφενίου ποὺ ὑπάρχει ἤδη στὸ σῶμα: «Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἀσθένειας Κόβιντ ποὺ εἰσήχθη, ἀθόρυβα καὶ κρυφὰ στὴν ἐκστρατεία κατὰ τῆς γρίπης τοῦ ἔτους 2019 σὲ παγκόσμια κλίμακα. Καὶ προκάλεσαν, μὲ τὴν ἐπακόλουθη ἠλεκτρομαγνητικὴ παρέμβαση-συμβολὴ -μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ 5G, τὰ τέστ- αὐτὴ τὴ μοντέρνα ἀσθένεια».

R.Delgado δηλαδή πιστεύει ὅτι τὸ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου εἰσήχθη μὲ σχέδιο καὶ δολίως στὸν ὀργανισμὸ τῶν ἀνθρώπων μέσω τοῦ ἀντιγριπικοῦ ἐμβολίου τοῦ 2019 καὶ στὴ συνέχεια αὐτὸ διεγέρθηκε ἀπὸ τὶς ραδιοσυχνότητες 5G, κλπ, προκαλώντας τεχνητῶς τὸν Κόβιντ, ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια προπαγανδίστηκε ὡς παγκόσμια πανδημία ἰοῦ. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τὰ ἀντιγριπικὰ ἐμβόλια ἦταν ὑψηλότερα σὲ ποσοστὰ μεταξύ τοῦ ἡλικιωμένου πληθυσμοῦ, ὅπως ἦταν ἐπίσης καὶ ὁ Κόβιντ. Ὁ ἴδιος εἶπε ἐπίσης: Γυρίζοντας ἕνα μικρὸ κουμπὶ ποὺ ἐνεργοποιεῖ τὸ 5G, κλπ, γι’ αὐτὸ καὶ «ξέρουν» τὸ πότε ἔρχεται ἕνα κύμα «πανδημίας» ἢ «μετάλλαξης», τὸ 2ο, τὸ 3ο κλπ.

Συμπερασματικά, τὸ γραφένιο ποὺ ὑπάρχει μέσα στὰ «ἐμβόλια», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ διαφορετικῆς προέλευσης, πεδίου, ἔντασης, κατεύθυνσης καὶ τρόπου παραγωγῆς χὲρτζ-«ὅπλων», ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμη ἐπιστημονικὰ ἑδραιωμένο, θανατηφόρο καὶ γιγαντιαῖο ἀνασχετικὸ παράγοντα ὥστε: Ἐπιτέλους, οἱ ἄνθρωποι νὰ σταματήσουν νὰ κάνουν τὰ πειραματικά, χωρὶς μακροχρόνιες κλινικὲς ἔρευνες καὶ ἄνευ ὁριστικῆς ἄδειας «ἐμβόλια»! Μέχρις ἐδῶ ἡ ἀόρατη, ἐνέσιμη καὶ ἐν ἐξελίξει παγκόσμια γενοκτονία. Δὲν χρειάζεται νὰ κάνετε τὸ δῆθεν ἐμβόλιο! Δὲν χρειάζονται ἄλλες δόσεις! Διότι αὐτὴ ἡ πράξη εἶναι θανατηφόρα γίγα-ἀνοησία καὶ ἕνα ἀσυγχώρητο οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ ἔγκλημα.

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τὸ παρόν κείμενο ἀποτελεῖ προδημοσίευση

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Τὸ θανατηφόρο γραφένιο τῶν ἐμβολίων, τὰ 5G καὶ οἱ μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ

  1. Συνειρμικά μου ήρθε στο νου η ιστορία”Μαγικόςαυλός” με τους συμβολισμούς του. Πολλά συγχαρητήρια για το εύστοχο και εμπεριστατωμένο άρθρο , στον κ Καλλιωρα

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *