Τὸ ΣτΕ ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

 

Ποιοί καὶ γιατί ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὸ ἠλεκτρονικό φακέλωμα

 

Ὑπάρχει ἐπιφανειακὰ καὶ ἐξωτερικὰ μία εὐχάριστη εἴδηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία γιὰ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα. Ἡ σχετικὴ τροπολογία προβλέπει τὴ δημιουργία εἰδικῆς ἐφαρμογῆς γιὰ τὰ κινητὰ ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς ἠλεκτρονικὸ ψηφιακὸ ἀποθετήριο ταυτοποιητικῶν ἐγγράφων φυσικῶν προσώπων. Εἰδικότερα, ἀφορᾶ τὴν  ἀποθήκευση στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν τὸ δελτίο αστυνομικης ταυτότητας καὶ τὴν ἄδεια ὁδήγησης.

Ἀργότερα ἡ ἐφαρμογὴ θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ μὲ τὸ διαβατήριο, κλπ, συμπληρώνοντας ἔτσι τὴ λεγόμενη ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἢ κάρτα τοῦ πολίτη. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ νέα ψηφιακὴ ταυτότητα ἀποτελεῖ πανηγυρικὸ προοίμιο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς κάρτας τοῦ πολίτη. Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, Κ. Πιερρακάκη, μέσα στὸ ἑπόμενο διάστημα θὰ εἶναι σὲ φάση ἐφαρμογῆς ὁ «Ἑνιαῖος Ἀριθμὸς τοῦ Πολίτη» ὁ ὁποῖος θὰ ἀντικαταστήσει τὸν ΑΜΚΑ καὶ τὸν ΑΦΜ: Θὰ εἶναι δωδεκαψήφιος καὶ στὸν ὑπάρχοντα ΑΦΜ θὰ προστεθοῦν μπροστὰ τρία ψηφία, κατὰ πληροφορίες, γράμματα καὶ ἀριθμοί.

Ὁ «Ἑνιαῖος Ἀριθμὸς Πολίτη» θὰ ἀποτελεῖ τὴν ταυτότητά μας στὸν ψηφιακὸ κόσμο. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀκόμα βῆμα πρὸς τὴν ψηφιοποίηση τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καὶ ἐγγράφων. Ἤδη τὸ ΣΤΕ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τὸν διαγωνισμὸ τῶν 515 ἑκατ. εὐρὼ γιὰ τὶς νέες ταυτότητες, ἀφοῦ δὲν ἔκανε δεκτὲς τὶς ἐνστάσεις ἄλλων συμμετεχόντων καὶ ἀπορρίφθηκαν οἱ αἰτήσεις ἀκύρωσης σχετικὰ μὲ τὸν διαγωνισμό.

Ἐξωτερικά, κοινωνικά, ἐπιδερμικά, γιὰ τὸ γενικότερο καλό μας καὶ πρὸς διευκόλυνσή μας, δελτίο ἀστυνομικῆς ταυτότητας καὶ δίπλωμα ὁδήγησης θὰ εἶναι ἀποθηκευμένα στὸ κινητό μας. Ἡ ἐν λόγω ἠλεκτρονικὴ ἐφαρμογὴ ἔρχεται ἀπὸ 27 Ἰουλίου. Ἐν τούτοις ὅμως, ἐσωτερικά, στὸν πυρήνα, ὑπολογιστικὰ καὶ ἀπὸ δεκαετίες προσχεδιασμένα, ἄλλη εἶναι ἡ παράλληλη, δόλια, φρικτὴ καὶ δεύτερη πραγματικότητα.

Διότι, πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς διευκολύνσεις καὶ ἐφαρμογὲς βρίσκονται καὶ ἐργάζονται οἱ σιωνιστὲς, ποὺ σχεδίασαν καὶ ἀοράτως ὑλοποιοῦν τὸ δεύτερο στὴ σειρὰ προδρομικὸ διοικητικῆς μορφῆς «προσφράγισμα» ποὺ λέγεται ψηφιακὴ ταυτότητα. Τὸ πρῶτο προδρομικὸ βιολογικῆς μορφῆς «προσφράγισμα» εἶναι τὰ «ἐμβόλια» τοῦ «φιλάνθρωπου» Μπὶλ Γκέιτς τὰ ὁποῖα ξεκίνησαν τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020.

Οἱ ἀπόγονοί τοῦ Ἰούδα ἐργάζονται μέρα-νύχτα γιὰ τὸν ραγδαῖο ἀποπληθυσμὸ τῆς γῆς μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τὸ τσιπάρισμα ἢ τὸ σφράγισμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι οἱ ἴδιοι σατανικοὶ ἀνθρωποκτόνοι φονιάδες πού, ἐδῶ καὶ 32 μῆνες, διεξάγουν τὸν γ΄ γενικὸ βιολογικὸ πόλεμο μὲ τὰ δῆθεν ἐμβόλια, γενοκτονικὸ γεγονὸς ἢ κατάσταση ποὺ θὰ συνεχισθεῖ μὲ τὸν γ΄ γενικὸ πόλεμο καὶ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα ποὺ οἱ ἴδιοι ἔχουν σχεδιάσει καὶ εἴθε νὰ τὸ ἀποτρέψει ὁ Θεός!

Οἱ ἁγνοὶ καὶ ἀπονήρευτοι πολίτες εἶναι λογικὸ νὰ θέλουν νὰ ἔχουν περισσότερες διευκολύνσεις στὴν καθημερινότητά τους. Στὴ βάση αὐτὴ τὰ σιωνιστικὰ γεννήματα ἐχιδνῶν, πάνω σὲ αὐτὴ τὴν ἀναμενόμενη, λογική, θετικὴ καὶ εὔλογη τεχνολογικὴ ἐξέλιξη, ἑτοιμάζουν, μὲ ἑωσφορικὸ δόλο, σχέδιο, τόσο τὸν ραγδαῖο ἀποπληθυσμὸ τῆς γῆς ὅσο καὶ τὴν ἵδρυση τῆς μετέπειτα παγκόσμιας κυβέρνησής τους. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποὺ οἱ ἴδιοι διαφημίζουν: «Ὅπως τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ καὶ ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα».

Ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ χειραγώγηση τῶν πολιτῶν μέσα ἀπὸ ἕνα κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα εἶδε τὸ πολιτικὸ φῶς στὴν χώρα μας τὸ ἔτος 1986. Ἡ ἀφετηρία εἶναι ὁ νόμος 1599/1986, ὅπως αὐτὸς τροποποιήθηκε μὲ τὸν μετέπειτα νόμο 1988/1991, γιὰ τὴν ἔκδοση δελτίου ταυτότητας καὶ τὴν καθιέρωση τοῦ Ἑνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου (ΕΚΑΜ), γνωστὸ ὡς «νόμο Κουτσόγιωργα» ἐπὶ κυβέρνησης Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ὁ τότε νόμος προέβλεπε ὅτι ὁ ΕΚΑΜ θὰ σχηματίζεται ἀπὸ δεκατρία (13) ψηφία καὶ σύμβολα, ἐνῶ θὰ περιεῖχε τὸν τότε διαδεδομένο γραμμωτὸ κώδικα (barcode) μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666 ἀποκρυφισμένο.

Τὸ ὅλο θέμα ἐπανῆλθε τὸ ἔτος 1997 μὲ τὴν κύρωση τῆς «Συμφωνίας Σένγκεν», ἐνῶ κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ξεκίνησε νὰ διαμορφώνεται ἡ γενικότερη ὑποδομὴ καὶ οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν θέσπιση τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη», ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει νὰ λέγεται. Μὲ τὸ νόμο 3839/2010 ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη» ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ 2011 ψηφίζεται ὁ νόμος 3979/2011 γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ποὺ τροποποιήθηκε μὲ τὸ νόμο 4325/2015. Τότε, τὸ 2015, λόγω τῆς γενικότερης κατακραυγῆς, ἀποσύρθηκε ἐν τέλει τὸ ἄρθρο ποὺ προέβλεπε τὴν ἐφαρμογὴ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη.

Καὶ φτάσαμε στὶς μέρες μας. Μὲ τοὺς παγκοσμιοποιητὲς καὶ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» νὰ συνεχίζουν νὰ ὑλοποιοῦν ἀπαρέγκλιτα ἕναν ἀπὸ τοὺς στρατηγικούς τους στόχους: Τὸ σταδιακὸ καθολικὸ φακέλωμα τῶν πολιτῶν. Ἂν δὲν βρίσκεσαι στὴν ἠλεκτρονική τους λίστα, ἁπλὰ δὲν ὑπάρχεις! Εἶσαι ζωντανὸς νεκρός.

Ὑπάρχει ἐδῶ καὶ μία ἀκόμη φοβερὴ «σύμπτωση». Ὁ κεντρικὸς ὑπερυπολογιστὴς στὶς Βρυξέλλες ποὺ ἀποθηκεύει ὅλα τὰ προσωπικὰ μας στοιχεῖα καὶ δεδομένα ἔχει τὴν ὅλως «τυχαία» ὀνομασία «BEAST» (ἀκρώνυμο: Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal). Κατά διαβολικὴ «σύμπτωση», ἡ ἀγγλικὴ λέξη «Beast» σημαίνει στὰ ἑλληνικὰ «Θηρίο»: Ποὺ εὐθέως παραπέμπει στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καὶ στὸ Θηρίο τῆς Ἀποκάλυψης! Οἱ φαρμακερὲς σιωνιστικὲς ἀσπίδες ἔχουν τὸ «Θηρίο» («Big Brother») νὰ μᾶς παρακολουθεῖ καὶ νὰ μᾶς ἐλέγχει μὲ τὸν ἠλεκτρονικὸ «παντεπόπτη» ὀφθαλμό.

Γιὰ νὰ μὴν πέσουμε σὲ πνευματικὰ λάθη, παρερμηνεῖες καὶ πλάνες, εἶναι φρόνιμο νὰ δοῦμε τὸ τί ἔλεγε κατὰ λέξη ἢ τὸ τί μᾶς προειδοποιοῦσε ὁ ἅγιος Παΐσιος (1924-1994) σὲ σχέση μὲ τὰ σχέδια, τὰ ἔργα καὶ τὶς εἰδικότερες ἐξελίξεις μέχρι νὰ φτάσουμε στὸν ἀντίχριστο τῆς Ἁγίας Ἀποκάλυψης καὶ τὸ τελικὸ σφράγισμα ἢ χάραγμα.

Σὲ ἄλλη περίπτωση ρώτησαν τὸν ἅγιο Παΐσιο: «Γέροντα, πῶς τὸ πεντοχίλιαρο ἔχει τὸ “666” καὶ τὸ χρησιμοποιοῦμε; Τὸ ἴδιο θὰ εἶναι καὶ ἡ ταυτότητα»; Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἁγίου Γέροντα: «Τὸ πεντοχίλιαρο εἶναι νόμισμα.. καὶ ἡ λίρα τῆς Ἀγγλίας ἔχει ἐπάνω τὴν Βικτώρια, αὐτὸ δὲν μὲ πειράζει. “Τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι”. Ἐδῶ ὅμως εἶναι ἡ ταυτότητά μου, εἶναι κάτι προσωπικό. Δὲν εἶναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ὅτι καὶ ἡ λέξη, ταυτίζεται δηλαδὴ κανεὶς μὲ αὐτὰ ποὺ δηλώνει. Βάζουν τὸ διάβολο καὶ ὑπογράφω ὅτι τὸν ἀποδέχομαι. Πῶς νὰ τὸ κάνω αὐτό»;

Ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶχε μιλήσει καὶ γιὰ τὸν ὕπουλο τρόπο εἰσαγωγῆς τοῦ σφραγίσματος: «Γέροντα τί σχέση ἔχει αὐτὴ ἡ ταυτότητα μὲ τὸ σφράγισμα»; Γέροντας Παΐσιος: «Ἡ ταυτότητα δὲν εἶναι σφράγισμα, εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος… Σιγὰ- σιγά, μετὰ τὴν κάρτα καὶ τὴν ταυτότητα, δηλαδὴ τὸ “φακέλωμα”, θὰ προχωρήσουν πονηρὰ στὸ σφράγισμα..

Θὰ χτυπάει μετὰ τὸ κομπιοῦτερ, θὰ βλέπει ἂν εἶσαι σφραγισμένος, γιὰ νὰ σὲ ἐξυπηρετήσει ἢ ὄχι. Θὰ στριμώξουν τὰ πράγματα καὶ θὰ ποῦν: “Μόνο μὲ τὶς κάρτες θὰ κινεῖσθε, τὰ χρήματα θὰ καταργηθοῦν”.. Γι΄ αὐτό, νὰ φροντίσει κανεὶς νὰ ζεῖ ἀπὸ τώρα ἁπλά, λιτά.. νὰ καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, καμία κατσίκα, λίγες κότες..».

Γιὰ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ «666» ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶχε τονίσει: «Βρὲ παιδάκι μου, γιὰ δές! Ὅταν, ἂς ὑποθέσουμε, αὐτὸ (ἐννοεῖ τὸ 666) εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ διαβόλου, τὸ λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὅτι εἶναι τὸ χάραγμα αὐτό, καὶ ὅταν ἐσὺ τὸ βάζεις ἐκεῖ πέρα, μοῦ λὲς τώρα (ὅτι δῆθεν δὲν παίζει ρόλο στὴ σωτηρία σου;). Μέχρι τώρα δίναμε σημασία (ἀσχολούμασταν) αὐτὸ τὸ πράγμα; Ὄχι. Ἀλλὰ τώρα, ὅταν βλέπουμε ὅτι πᾶνε ἐκεῖ.. τὰ φέρνουν τὰ πράγματα ὥστε οὔτε νὰ μπορεῖς νὰ πουλᾶς, οὔτε νὰ ἀγοράζεις.. θὰ καταργήσουν τὰ χρήματα.. ὅλα αὐτὰ ποὺ ἑτοιμάζουν, δὲν θὰ δώσουμε καὶ τώρα σημασία;».

Γιὰ νὰ προσθέσει ἐξηγώντας ὁ ἴδιος ἁγιορείτης ἅγιος: «Τὰ εἶπε ξεκάθαρα ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Ποῦ νὰ μὴν τὰ ἔγραφε κιόλας. Μὲ τὸ σφράγισμα τοῦ διαβόλου ἀρνεῖσαι τὸ ἅγιο σφράγισμα, τὸ βάπτισμα. Βάζεις ἄλλη σφραγίδα, παιδάκι μου. Ἀρνεῖσαι τοῦ Χριστοῦ καὶ παίρνεις τοῦ διαβόλου. Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τί θὰ κάνει ὁ διάβολος. Πρὶν ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε στὴν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ σφραγίζονται μὲ τὸν ἀριθμὸ 666: “Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου –ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστὶ– καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς” (666)» (ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ Β΄).

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔχει δώσει σχετικὴ ἐξήγηση γιατί ὁ ἀριθμὸς «666» εἶναι τόσο σημαντικὸς γιὰ τοὺς Ἑβραίους λέγοντας:  «Εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, ὅπως ἀναφέρεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐπέβαλαν µία συγκεκριμένη φορολογία στὰ ἔθνη ποὺ ὑποδούλωσαν µἐ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ. Τώρα, γιὰ νὰ ὑποτάξουν ὅλον τὸν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτὸν τὸν παλιὸ φορολογικὸ ἀριθμό, ποὺ συνδέεται µἐ τὸ ἔνδοξο παρελθόν τους.

Γι’ αὐτὸ δὲν θέλουν νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν µἐ ἄλλον ἀριθμό. Τὸ 666 δηλαδὴ εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ. Τὸ πῆραν ἀπὸ τὰ σταθμὰ τοῦ χρυσοῦ -δὲν ἤξεραν αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη-, ἄλλα δὲν παύει νὰ εἶναι μαμωνᾶς. Τὸ Εὐαγγέλιο ὅμως λεει“ὴ Χριστὸ ἢ μαμωνᾶ: Οὐ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνᾶ».

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔχει ἐπίσης κατὰ καιροὺς ἀναφέρει: «Οἱ Σιωνισταὶ δουλεύουν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια; Καὶ 250!.. Στὶς Βρυξέλλες ἔχουν ἕνα ὁλόκληρο μέγαρο μὲ τὸ 666, ὅπου στεγάζουν τὸ κομπιοῦτερ.. Αὐτὴ εἶναι ἡ ΕΟΚ. Πίσω ἀπὸ κεῖ βρίσκεται ἡ δικτατορία αὐτῶν τῶν Σιωνιστῶν… Οἱ Σιωνιστὲς χρόνια δούλευαν ἐκεῖ πέρα, νὰ κυβερνήσουν τὸν κόσμον ὅλον.. Τέτοια δικτατορία ποὺ σκέφτονται νὰ κάνουν, μόνο ὁ διάβολος μπορεῖ νὰ τὴν εἶχε σκεφτεῖ.. Μὲ τὸ σφράγισμα ἀρνεῖται κανεὶς τὸν Χριστό. Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ταυτότητα».

Ὁ ἴδιος ἁγιορείτης ἅγιος ἔχει ἀκόμη πεῖ: «Τὰ πράγματα προχωροῦν κανονικά. Στὴν Ἀμερικὴ τὰ σφραγισμένα σκυλιὰ ἐκπέμπουν μὲ τὸν πομπὸ καὶ τάκ, τὰ βρίσκουν. Ἔτσι ξέρουν τὸ κάθε σκυλὶ ποὺ βρίσκεται. Ὅσα δὲν ἔχουν τὴν μάρκα τους καὶ εἶναι ἀδέσποτα τὰ σκοτώνουν μὲ ἀκτίνες λέιζερ. Μετὰ θὰ ἀρχίσουν νὰ σκοτώνουν καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Τόνους ψάρια ἔχουν σφραγίσει καὶ τὰ παρακολουθοῦν ἀπὸ τὸν δορυφόρο σὲ ποιὸ πέλαγος εἶναι. Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μία ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικό, καὶ γιὰ νὰ τὸ κάνεις κανεὶς θὰ τὸν σφραγίζουν. Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μὲ ἀκτίνες λέιζερ, ἄλλοι στὸ μέτωπο καὶ ἄλλοι στὸ χέρι».

Ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι ξεκάθαρος. Ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ τελικοῦ σφραγίσματος. Ὁ ἁγιορείτης ἅγιος μᾶς ἄφησε ὡς πνευματικὴ παρακαταθήκη τὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ «Σημεῖα τῶν καιρῶν-666», τὴν ὁποία ἔγραψε ἰδιοχείρως τὸ ἔτος 1987 καὶ τὴν ὑπέγραψε ἔτσι ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀλλοιωθοῦν οἱ ἀπόψεις του.  Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ὁ ἅγιος Παΐσιος, στὸ ἐν λόγω χειρόγραφο ποὺ μᾶς ἄφησε, χαρακτηρίζει ὡς «ἀρραβώνα» τὶς ταυτότητες μὲ τὸ τελικὸ χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ θὰ γίνεται μὲ ἀκτίνες λέιζερ.

Ἔγραφε ὁ ἅγιος κατὰ λέξη: «Τὸ σφράγισμα εἶναι ἄρνηση. Ἀκόμη καὶ ἡ ταυτότητα εἶναι ἄρνηση. Ὅταν ἔχουν πάνω στὴν ταυτότητα τὸ σύμβολο τοῦ διαβόλου 666 καὶ ὑπογράφω, ἄρα τὸ ἀποδέχομαι. Ἀρνεῖσαι τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, βάζεις ἄλλη σφραγίδα, ἀρνεῖσαι τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ καὶ παίρνεις τοῦ διαβόλου. Ἀκόμη καὶ ἂν δεχθεῖ νὰ σφραγισθεῖ κανεὶς ἀπὸ ἀδικαιολόγητη ἄγνοια ἢ ἀδιαφορία, πάλι χάνει τὴ θεία Χάρι καὶ δέχεται δαιμονικὴ ἐνέργεια».

Θὰ κλείσω μὲ δύο συγκλονιστικὲς προφητεῖες. Ἅγιος Ἀρέθας ἐπίσκοπος Καισαρείας καὶ διάδοχος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «Τὸ χάραγμα θὰ δοθεῖ σὰν ψῆφος (πλακίδιο, δηλαδὴ κάρτα) ἐντριβὴ καὶ ἐγνωσμένη ἀνθρώποις… ἤτοι, τὸ χάραγμα ἀρχικὰ θὰ δοθεῖ μὲ τὴ μορφὴ πλακιδίου (κάρτας) καθημερινῆς χρήσης» (Ἐξήγηση τῆς Ἱερᾶς Ἀποκάλυψης PG 106).

Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος: «Διότι τοιοῦτον τρόπο χρησιμοποιεῖ ὁ τύραννος ὥστε ὅλοι νὰ βαστάζουσιν τὸ σημάδι του πρὶν ἔρθει νὰ ἀπατήσει τὰ σύμπαντα.. ἤτοι, οἱ ἄνθρωποι θὰ βαστάζουν τὸ σημάδι του πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀνόμου..» (Περὶ ἐμφάνισης τοῦ ἀντιχρίστου, Ἀσκητικά). Καὶ προσοχή: Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ διευκρινίζει ρητῶς ὅτι δὲν θὰ φέρουν τὸ σημάδι πάνω στὸ σῶμα τους, ἀλλὰ θὰ τὸ βαστάζουν τὸ σημάδι στὸ χέρι τους!

 

Συντάκτης

2 σχόλια για “Τὸ ΣτΕ ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

  1. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το πλακίδιο στο οποίον αναφέρεται ο Άγιος Αρέθας δεν είναι αποκλειστικά η κάρτα, αλλά το κινητό που έχει γίνει πλέον το μέσον που είναι ουσιαστικά η προέκταση του χεριού μας, και παντού χρησιμοποιείται ως QR Code reader.

    Αν προσέξει κανείς, το QR Code, όπως σωστά έδειξαν και άλλοι φίλοι που ψάχνονται, είναι ουσιαστικά η κάτοψη του Ναού του Σολομώντος.

    Μάλιστα, σε χώρες του εξωτερικού, σε καταστήματα χωρίς ταμεία, δίνουν την δυνατότητα στον κόσμο να επιλέξει να “κτυπήσει” τατουάζ αν θέλει το QR Code στο χέρι του με laser (υποδερμικά ώστε να είναι αόρατο), ώστε να κάνει τις αγορές του χωρίς την χρήση κάρτας.

    Άρα θέλω να πιστεύω πως είναι αυτό.

    Ελπίζω μόνο να έχω λάθος.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *