Τὰ «οὐρλιαχτὰ» τοῦ Michael Yeadon συνεχίζονται: Ἀλλά Φωνὴ βοῶντος!

 

Ὁ Δρ. Michael Yeadon εἶναι πρώην ἀντιπρόεδρος καὶ ἐπικεφαλῆς ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τῆς Pfizer γιὰ δύο περίπου δεκαετίες. Ὁ Δρ. Yeadon ἀποτελεῖ πρωτοκορυφαία ἐπιστημονικὴ περίπτωση εἰδικοῦ ποὺ γνωρίζει ἄριστα «ἀπὸ μέσα» τὴν ἑταιρεία Pfizer καὶ τὰ προϊόντα της. Μελετώντας τὸν ἴδιο ὅλοι ἐμεῖς, μπαίνουμε αὐτομάτως στὰ «ἅγια τῶν ἁγίων» τῆς ἑταιρείας Pfizer καὶ τῶν ὁμοειδῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν.

Ὁ Δρ. Yeadon ἀποτελεῖ μία ἀκούραστη ἐπιστημονικὴ φωνὴ κατὰ τῆς γενοκτονίας τῶν «ἐμβολίων» τοῦ Γκέιτς. Στὴν ἴδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται ὁ μακαριστὸς νομπελίστας Λ. Μοντανιέ, ὁ διάσημος καθηγητὴς Σ. Μπαγκτί, ὁ ἐφευρέτης τῶν ἐμβολίων mRNA Ρ. Μαλόουν, κλπ. Ἀνάμεσα στ΄ ἄλλα, ὁ εἰδικὸς τῶν εἰδικῶν ἐπὶ τῶν ἐμβολίων Δρ. Yeadon ἵδρυσε τὸ κίνημα «Φιλελεύθερη Ἄνοιξη» στὸ Ἡνωμένο Βασί

λειο μὲ στόχο νὰ μετατρέψει τοὺς πολίτες σὲ ἰσχυροὺς σκεπτικιστικὲς γιὰ τὸν Κόβιντ19.

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀποδείξεις ὅτι ὁ Δρ. Yeadon ἀποτελεῖ ἕναν σύγχρονο ἥρωα μέσα στὸν γενοκτονικὸ ζόφο τῶν σιωνιστῶν τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης, εἶναι ὅτι τὸ διάσημο παραμάγαζο τῶν Ἑβραίων κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ, οἱ Times τοῦ Λονδίνου, τὸν περιέγραψαν ὡς «ἥρωα τῶν θεωρητικῶν συνωμοσίας τοῦ Covid19». Φυσικά, αὐτὸ ἀποτελεῖ τίτλο τιμῆς καὶ ἀτράνταχτη ἀπόδειξη ὅτι ὁ ἴδιος ἐργάζεται μὲ ἱπποκράτειο ἐπιστημονικὸ ἦθος ὅσο καὶ μὲ μοναδικὴ πανανθρώπινη ἀγάπη ἐνάντια στὶς δολοφονικὲς σκοτεινὲς δυνάμεις τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰούδα τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, ἔχοντας στὰ χέρια του τὰ τελευταῖα ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ἔρευνες καὶ δεδομένα, ὁ Δρ. Yeadon ἀποκάλυψε τὰ ἐπικά, τραγικὰ καὶ φονικὰ «λάθη» τόσο σὲ σχέση μὲ τὴ δημιουργία τῶν ἐμβολίων τύπου mRNA ὅσο καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Κόβιντ θέματα καὶ ζητήματα. Ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς εἰδικὸς ἐπὶ τῶν ἐμβολίων τῆς Φάιζερ Δρ. Yeadon ὑποστηρίζει ὅτι ἔχουν εἰπωθεῖ ἕνας σορὸς ψέματα σχετικὰ μὲ τὸ μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ποὺ ἀφορᾶ τὸν COVID-19. Ὁ ἴδιος ὑπογράμμισε: Μὲ κάθε τρόπο, μέσο, σχῆμα, μορφή, σκόπιμα, τὸ ἤξεραν καὶ πὼς δὲν χρειαζόταν καμία ἐνέργεια, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁπλὴ συμβουλή, «ἂν εἶσαι ἄρρωστος, μεῖνε σπίτι».

Κατὰ τὸν Δρ. Μάικ Γίντον, ἡ γρίπη τῶν χοίρων τοῦ 2009 ἦταν ἡ τελευταία παγκόσμια πρόβα τζενεράλε γιὰ τὸν μετέπειτα COVID19: Γιατί κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας H1N1 (γρίπη τῶν χοίρων) «συνήφθησαν μυστικὲς συμφωνίες μεταξὺ φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν καὶ κρατῶν». Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος, ἕνα μήνα πρὶν ἀπὸ τὴν πανδημία H1N1 τοῦ 2009, «ὁ ΠΟΥ ἄλλαξε ξαφνικὰ τὸν ἐπίσημο ὁρισμὸ τῆς πανδημίας». Ἡ ἀλλαγὴ στὸν ὁρισμὸ «ἐπέτρεψε στὸν ΠΟΥ νὰ κηρύξει τὴ γρίπη τῶν χοίρων ὡς πανδημία καὶ ἀφοῦ ἐνδιαμέσως μόνο 144 ἄνθρωποι εἶχαν πεθάνει ἀπὸ τὴ μόλυνση σὲ ὅλο τὸν κόσμο! Καί, ὠσαύτως, ὑγιεῖς ἄνθρωποι διαγνώστηκαν ..ἀσθενεῖς!».

Ὁ Δρ. Yeadon τόνισε ὅτι ἔγινε «κακὴ χρήση» τῶν PCR τέστ, ὅτι ὑπῆρξαν σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ περιπτώσεις ὑπερδιαγνώσεων καὶ ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἰατρικὴ ἱστορία  χρησιμοποιήθηκαν τὰ τέστ τύπου «PCR». Καὶ ἐξήγησε:

Τὰ τέστ PCR χρησιμοποιοῦν «μία ἰσχυρὴ διαδικασία ἐνίσχυσης ποὺ τὰ κάνει ὑπὲρ-εὐαίσθητα ποὺ μποροῦν νὰ ἀνιχνεύσουν ἀκόμη καὶ τὰ ὑπολείμματα ἑνὸς νεκροῦ ἰοῦ, πολὺ μετὰ τὴ μόλυνση».

Κατὰ συνέπεια, ἐὰν τὸ τέστ ἦταν θετικό, τότε θὰ χαρακτηρίζονταν ὁ ἄνθρωπος ὡς «ἄρρωστος», θὰ θεωροῦνταν ὡς «κροῦσμα», ἀκόμα κι ἂν δὲν εἶχε συμπτώματα! Καὶ ὁ νοῶν νοείτω!

Ὁ Δρ. Yeadon χαρακτηρίζει ἀκόμη «διαβολικὸ λάθος» τὴ χρήση τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας: Ἡ βιολογικὴ ἐπέμβαση στὴν πρωτεΐνη ἀκίδας «εἶναι μία νάρκη στὴ θάλασσα». Moderna, Pfizer, Astra Zeneca καὶ Johnson & Johnson ἐπέλεξαν ὅλες τὰ ἐμβόλια τύπου mRNA, παρεμβαίνοντας στὶς πρωτεΐνες ἀκίδας. Ὁ ἴδιος εἶναι ἀπολύτως κατηγορηματικός: «Τὰ ἐμβόλια mRNA εἶναι σὰν κὰρτ μὲ ἐπιταχυντὴ ἀλλὰ χωρὶς τιμόνι καὶ φρένα! Δὲν ὑπάρχει τίποτα στὴ σχεδίαση αὐτῶν τῶν ἐμβολίων ποὺ νὰ περιορίζει τὸ ποὺ πηγαίνουν». Τὰ ξέρεις αὐτὰ κ. Ματίνα;

Παραταῦτα, χωρὶς φρένα καὶ τιμόνι, οἱ δικοί μας διάσημοι «τηλε-εἰδικοὶ» συνεχίζουν νὰ προωθοῦν ἀκάθεκτα, εἴτε ἐν γνώσει τους εἴτε ὄχι, τὰ ἐμβόλια τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» τῶν Ἑβραίων σιωνιστῶν: Ἀφοῦ οἱ ἴδιοι συνεχίζουν νὰ ὁμιλοῦν ἀπὸ καθέδρας καὶ ὡσὰν νὰ γνωρίζουν μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα τὸ τί περιέχει μέσα της ἡ κάθε δόση ἐμβολίου. Τέτοια ἀκλόνητη καὶ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη ἔχουν οἱ «εἰδικοὶ» στὸν Μπὶλ Γκέιτς! Ἄραγε, ἀκόμη δὲν κατάλαβαν ὅτι τὰ δῆθεν ἐμβόλια ἀποτελοῦν βιολογικοὺς πυροδότες «ξαφνικῶν» θανάτων, «τυχαίων» ἐπεισοδίων ὑγείας, «συμπτωματικῶν» τροχαίων ἀτυχημάτων, διάφορων διαταραχῶν, ἀναρίθμητων αὐτοάνοσων ἀσθενειῶν (AIDS), κλπ;

Μπροστὰ στὴν τύφλωση τῶν ἐδῶ εἰδικῶν καὶ ἐν γένει γιὰ τὴν ἐν ἐξελίξει παγκόσμια γενοκτονία, ὁ Δρ. Yeadon ἔχει «οὐρλιάξει» στὴν διαπασὼν πολλὲς φορές. Ἀλλά, φωνὴ βοῶντος! Λόγου χάρη, στὶς 14 Μαΐου 2021, ὁ ἴδιος εἶχε ἀναφέρει κατὰ λέξη (ERTopen): «Δισεκατομμύρια εἶναι καταδικασμένοι σὲ βέβαιο, ἀμετάβλητο καὶ ἀγωνιώδη θάνατο». Ὁ παγκοσμίως ἀναγνωρισμένος ἀνοσολόγος δηλώνει ὅτι «ὁ τελικὸς στόχος τοῦ παρόντος διοικητικοῦ καθεστῶτος τῶν ἐμβολιασμῶν, μπορεῖ νὰ εἶναι μόνον ἡ μαζικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία θὰ κάνει τοὺς Παγκόσμιους Πολέμους, μαζί, νὰ μοιάζουν μὲ παραγωγὴ τοῦ Mickey Mouse».

Θυμίζοντας μὲ τὰ λόγια αὐτὰ μία ἄλλη παλαιότερη δική του συγκλονιστικὴ καὶ ἐκ βαθέων δήλωση (lifesitenews, Μάιος 2021): «Κοίταξε ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ σκέψου, “γιατί ἡ κυβέρνησή μου λέει ψέματα γιὰ κάτι τὸ τόσο θεμελιῶδες;” Ἐπειδή, προσπαθοῦν νὰ σὲ σκοτώσουν χρησιμοποιώντας αὐτὴ τὴ μέθοδο. Πρόκειται νὰ σκοτώσουν ἐσένα καὶ τὴν οἰκογένειά σου».

Ὁ εἰδικὸς τῶν εἰδικῶν ἐπὶ τῶν ἐμβολίων Dr. Yeadon εἶχε ἐπίσης ἀναφέρει (ygeianews, 10-6-2021): «Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει οὔτε ἕνας θεμελιώδης παράγοντας σὲ αὐτὴ τὴν πανδημία ποὺ νὰ ἔχει ἐκπροσωπηθεῖ σωστὰ καὶ εἶναι προφανὲς σὲ ἔμπειρους ἐπιστήμονες, ὅπως ἐγὼ καὶ ἀρκετοὶ συνάδελφοί μου συμφωνοῦν σὲ αὐτό. Ἄρα δὲν εἶμαι ἐγὼ ἕνα ἀσυνήθιστο ἄτομο ποὺ σκέφτομαι ἔτσι. Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀσυνήθιστο εἶναι ὅτι βγαίνω καὶ τὰ λέω.. Ἐὰν οἱ λεγόμενες μεταλλάξεις δὲν εἶναι ἀρκετὰ διαφορετικὲς γιὰ νὰ δικαιολογήσουν ἕνα διαφορετικὸ ἐμβόλιο, τότε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κατασκευάζουν; Δὲν ξέρω τὴν ἀπάντηση σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, ἀλλὰ εἶμαι τρομοκρατημένος».

Τὸν «κώδωνα τοῦ κινδύνου» ἔκρουσε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὁ Δρ. Michael Yeadon μιλώντας εἰδικὰ γιὰ τὰ παιδιὰ (Americasviocenews, 12-6-2021): «Ἕνα παιδὶ ἔχει 50 φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο νὰ πεθάνει ἀπὸ ἕνα ἐμβόλιο γιὰ τὸν κορωνοϊὸ παρὰ ἀπὸ τὸν ἰὸ τὸν ἴδιο»! Ὁ ἴδιος ὑπογράμμισε ὅτι τὰ λεγόμενα ἐμβόλια εἶναι «νέα καὶ πειραματικά, καθὼς δὲν ἔχουν ὑποβληθεῖ στὶς ἀπαραίτητες κλινικὲς δοκιμές.. καὶ συνεπῶς τὰ ἑκατομμύρια ἀτόμων ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ ἐμβολιασμὸ συμμετέχουν σὲ ἕνα παγκόσμιο πείραμα».

Ἡ δήλωση-κατάθεση αὐτὴ τοῦ Δρ. Yeadon θυμίζει τὰ λόγια τοῦ διάσημου καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Stanford Ἰωάννη Ἰωαννίδη (Pronews, 6-6-2021): «Ἀμέτρητοι ἐπιστήμονες ποὺ εἶχαν φτάσει στὴν κορυφὴ τῆς ἱεραρχίας μοῦ ἔστελναν μηνύματα πὼς δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα, δὲν μπορῶ νὰ μιλήσω, φοβᾶμαι νὰ μιλήσω, ἐὰν βγῶ νὰ μιλήσω θὰ μὲ καταστρέψουν, θὰ μὲ τελειώσουν, θὰ μὲ ποδοπατήσουν»!

Γιὰ τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ ὁ Δρ. Yeadon ἔχει ὑπερτονίσει (Pronews, 5-12-2021): «Μὴν δεχτεῖτε τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ. Εἶναι δρόμος χωρὶς ἐπιστροφή.. πρόκειται γιὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος.. θὰ σᾶς ἔρχεται ἕνα μήνυμα ποὺ θὰ λέει: “Ἔχει λήξει τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ σας. Περάστε γιὰ τὴν ἑπόμενη ἐνισχυτικὴ δόση καὶ φέρτε μαζί σας καὶ τὸν 10χρονο ἐγγονὸ σας ὁ ὁποῖος ἀπὸ ὅτι βλέπουμε δὲν εἶναι ἐμβολιασμένος. Ἂν δὲν συμμορφωθεῖτε μὲ τὶς δύο αὐτὲς ὑποχρεώσεις τότε τὸ πιστοποιητικό σας θὰ ἀκυρωθεῖ καὶ ἐσεῖς θὰ ἀποκλειστεῖτε ἀπὸ τὰ πάντα”.. Θὰ εἶστε διὰ βίου αἰχμάλωτοι τοῦ “πιστοποιητικοὺ” καὶ θὰ μπορεῖτε νὰ κυκλοφορεῖται ἐλεύθερα μόνο ὅταν αὐτὸ εἶναι ἐνεργό, δηλαδὴ μόνο ὅταν κάνετε τὶς δόσεις».

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, μία γενναία δικηγόρος, ἡ Hannah Rose, ὁ Dr. Μ. Yeadon καὶ ἄλλοι 5 προσφεύγοντες, κατέθεσαν στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο (ICC) ἀγωγὴ 46 σελίδων, μὲ τὴν ὁποία κατηγοροῦν τοὺς Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς, τὸν Ἄντονι Φάουτσι καὶ ἄλλα 13 ἄτομα τῆς συμμορίας τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF) τοῦ Νταβὸς γιά: Κατὰ συρροὴ ἐγκλήματα σὲ βάρος τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ γενοκτονία, γιὰ ἐγκλήματα πολέμου καὶ γιὰ πολυάριθμες παραβιάσεις του Κώδικα τῆς Νυρεμβέργης, ὅπως αὐτὰ ὁρίζονται στὰ ἄρθρα 6, 7, 8, 15, 21 καὶ 53 του Καταστατικοὺ τῆς Ρώμης (zougla.gr).

Σὲ σχέση μὲ τὴν ἐν λόγω ποινικὴ προσφυγή, ὁ Δρ. Yeadon εἶπε (rumble): «Ἐὰν κάποιος ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι αὐτὰ τὰ «ἐμβόλια» COVID-mRNA ἔχουν βοηθήσει, τὸν προτρέπουμε νὰ διαβάσει τὸ ἄρθρο (στὸ: thedesertreview.com) στὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται μία σύγκριση τῶν χωρῶν ποὺ ἐφάρμοσαν προγράμματα μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ χῶρες ποὺ δὲν ἐφάρμοσαν τέτοια προγράμματα. Οἱ χῶρες μὲ τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ ἐμβολιασμοῦ ἔχουν θανάτους ἀνὰ ἑκατομμύριο ἕως καὶ 100 φορὲς περισσότερους ἀπὸ τὶς χῶρες μὲ μικρότερα ποσοστὰ ἐμβολιασμοῦ. Συνεπῶς, θὰ πρέπει πάντα νὰ ἀμφιβάλλετε γιὰ ὅσα σᾶς λέει ἡ κυβέρνηση».

Γιὰ νὰ προσθέσει: «Ὅταν λοιπὸν οἱ κυβερνητικοὶ ἐπιστήμονες σᾶς λένε ὄτι μια παραλλαγὴ ποὺ εἶναι μόνο κατὰ 0,3% διαφορετικὴ ἀπὸ τὸν SARS, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑγεία σας, θὰ πρέπει νὰ ξέρετε ὄτι σᾶς λένε ψέματα. Και ἐὰν σᾶς λένε ψέματα, τότε γιατί ἡ φαρμακοβιομηχανία φτιάχνει συμπληρωματικὰ ἐμβόλια; Αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ πρέπει νὰ μᾶς τρομοκρατεῖ. Γιατί παρόλο ποὺ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀπολύτως δυνατὴ ἐπιστημονικὴ αἰτιολόγηση γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν “ἐμβολίων”,  αὐτὰ ἐν τούτοις συνεχίζουν νὰ κατασκευάζονται»!

Ἐπιπλέον, εἶναι μερικὲς παρτίδες ἐμβολίων πιὸ τοξικὲς ἀπὸ ἄλλες; Ὁ Δρ. Yeadon ἀνακάλυψε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2022, μέσω τῆς ἀντίστροφης μηχανικῆς τῶν δεδομένων VAERS (Σύστημα Ἀναφορᾶς Ἀνεπιθύμητων Παρενεργειῶν τῶν ΗΠΑ), ὅτι «ὁρισμένες πατρίδες τοῦ ἐμβολίου εἶναι πολὺ πιὸ θανατηφόρες ἀπὸ ἄλλες». Περίπου τὸ 0,5% τῶν ἐμβολίων βρέθηκε ὅτι εἶναι «ἄκρως τοξικὰ» καὶ καταλήγει σὲ νοσηλεία, ἀναπηρίες, ἀκόμη καὶ θάνατο ἀτόμων ἐντὸς ἡμερῶν ἢ ἑβδομάδων μετὰ τὴν ἔνεση. Ὡστόσο, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς παρτίδες φαίνεται νὰ εἶναι ἀβλαβῆ εἰκονικὰ φάρμακα.

Τὰ ἐπίσημα δεδομένα τοῦ VAERS ἀποκαλύπτουν κάτι ἀκόμα τὸ πιὸ φρικιαστικό: Ὑπάρχουν συντονισμένες κατανομὲς τῶν τοξικῶν καὶ τῶν ἀβλαβῶν παρτίδων ἀπὸ τὶς γνωστὲς ἑταιρεῖες γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐπιπτώσεων τοῦ ἐμβολίου σὲ ἕνα πειραματικὸ περιβάλλον. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ ἀνθρωποκτόνοι παγκοσμιοποιητὲς κατευθύνουν θανατηφόρες παρτίδες τοῦ ἐμβολίου σὲ συγκεκριμένους πληθυσμοὺς (Περισσότερα στὸ howbadismybatch.com: Πόσο κακὴ εἶναι ἡ δική μου παρτίδα ἐμβολίου; Κωδικοὶ παρτίδας καὶ σχετικοὶ θάνατοι, ἀναπηρίες καὶ ἀσθένειες γιὰ τὰ ἐμβόλια Covid 19).

Ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τῶν ἐμβολίων τῆς Pfizer ὑπερτόνισε (The Epoch Times, 15-5-2022): «Ἡ χειρότερη γρίπη τὴν τελευταία δεκαετία εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ ποὺ θέτει ὁ κορονοϊός. Ὅσοι ὤθησαν αὐτὴ τὴ γραμμὴ ἐπιχειρημάτων καὶ ἐπέτρεψαν στοὺς παράγοντες ποὺ βασίζονται στὰ γονίδια νὰ ἐγχυθοῦν ἄσκοπα σὲ δισεκατομμύρια ἀθώους ἀνθρώπους εἶναι ἔνοχοι ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας».

Ὁ Δρ. Yeadon μίλησε ζωντανὰ σὲ βίντεο λέγοντας ἀκόμη (EL-Rumble: 9-6-2022): «Δὲ νομίζω ὅτι μπορεῖ κάποιος νὰ βγάλει λάθος αὐτὰ ποὺ θὰ πῶ ἀλλὰ παρέχουν ἀδιάσειστα στοιχεῖα ὅτι αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ τὴν δημόσια ὑγεία ἀλλὰ τὸν ἔλεγχο. Ἂν αὐτὸ ἀφοροῦσε τὴ δημόσια ὑγεία, ὑπάρχουν 3 ὁμάδες στὶς ὁποῖες δὲν θὰ χορηγούσατε αὐτὰ τὰ φάρμακα αὐτὰ τὰ λεγόμενα ἐμβόλια. Πρῶτον, σ’ ἐκείνους ποὺ μολύνθηκαν καὶ ἀνάρρωσαν. Δὲν ὑπάρχει καμία διαμάχη οὔτε κἄν μὲ τὶς κυβερνήσεις καὶ τοὺς συμβούλους τους ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τώρα ἀνοσία. Καὶ ὅτι στὴν πραγματικότητα ἔχουν καλύτερη ἀνοσία ἀπ’ αὐτὴ ποὺ μπορεῖς νὰ ἀποκτήσεις ἀπὸ ἕνα ἐμβόλιο.

Δεύτερον, σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ χορηγεῖτε τὴν ἔνεση στὶς ἐγκύους. Τὸ ἀναπτυσσόμενο ἔμβρυο δὲν εἶναι προστατευμένο στὴ μήτρα τῆς μητέρας, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα σὲ ὁρισμένα σημεῖα εἶναι πολὺ εὐάλωτο σὲ ἐξωτερικὲς χημικὲς ἀπειλές. Οἱ περισσότερες ἔγκυες θὰ ἀπέφευγαν ἀκόμη καὶ νὰ πάρουν ἕνα χάπι γιὰ τὸν πονοκέφαλο. Τρίτον, δὲν θὰ ἐξέθετες ποτὲ ὑγιεῖς νεαροὺς σὲ αὐτὰ τὰ ὑλικά, ἐπειδὴ οὔτε ἕνα παιδί, οὔτε ἕνα προηγουμένως ὑγιὲς παιδὶ δὲν νόσησε καὶ πέθανε ὁπουδήποτε! Δὲν κατάφερα νὰ βρῶ οὔτε ἕνα παράδειγμα σὲ Ἀμερική, Ἡνωμένο Βασίλειο, Γερμανία ἢ Σουηδία!». Ὁ νοῶν νοείτω!

Συντάκτης

2 σχόλια για “Τὰ «οὐρλιαχτὰ» τοῦ Michael Yeadon συνεχίζονται: Ἀλλά Φωνὴ βοῶντος!

  1. Σας υπερευχαριστουμε κ Καλλιωρα για το άρθρο και αναμένουμε εναγωνίως μια εκπομπή εξ αφορμής του πρόσφατων γεγονότων (ανατίναξη guidestones, δολοφονία πρώην ιαπωνα πρωθυπουργου, συλλήψεις υγειονομικών και γενικού χάους….) Χαίρετε πάντα εν Κυρίω

  2. κ Καλλιωρα καλή Παναγία
    Ακούσαμε ότι αγιος βασιλέας Βατατζης εχει φύγει από τον χώρο που κοιμόταν είναι αληθεια

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *