Νὰ γιατί εἶμαι μὲ τὸν Βλαδίμηρο Πούτιν!

 

Ὁ  λόγος γιὰ τὸ ὅτι εἶμαι συνειδητά, ξεκάθαρα, ὑποστηρικτικὰ καὶ δυναμικὰ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Πούτιν εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος ἀποτελεῖ τὸν τελευταῖο ἀντίπαλο τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων στὸ νὰ φέρουν τὴν καμπαλιστικὴ Νέα Ἐποχή. Ὁ Πούτιν ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο ἐμπόδιο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων στὸ νὰ ἱδρύσουν τὴν παγκόσμια κυβέρνηση τοῦ ἀναμενόμενου ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους μεσσία ἢ γιὰ ἐμᾶς τοῦ ἀντίχριστου. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος εἶναι τὸ πρόσωπο-σκεῦος ποὺ τοῦ ἔτυχε ὁ ἱστορικὸς κλῆρος νὰ πολεμήσει τοὺς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη σκοτεινοὺς ἡγέτες μαζὶ μὲ τὰ ἐπίχρυσα ὑποζύγιά τους.

Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Πούτιν ἀποτελεῖ τὸ παγκόσμιο ἀπώτατο πολιτικὸ ἀνάχωμα καὶ τὸ τερματικὸ γεωστρατιωτικὸ φράγμα στὸ νὰ μετατρέψουν τὰ γεννήματα ἐχιδνῶν τὴ γῆ σὲ ἕνα μεγάλο ἑβραῖο-διοικούμενο στρατόπεδο συγκέντρωσης μὲ ἀνώτατο διοικητὴ κάποιον σὰν καὶ τὸν διάσημο «μέγα φιλάνθρωπο» Μπὶλ Γκέιτς. Στὸν προσχεδιασμένο, ὑπεραιώνιο, ἑωσφορικό, ἀποκρυφιστικὸ καὶ λυσσώδη ἀγώνα τους, οἱ διεθνεῖς ταλμουδιστὲς τῆς Πενταρχίας τοῦ σκότους ἔχουν ἐμπρός τους τὸν πλέον μισητό, ἄτεγκτο, πανίσχυρο, τελευταῖο καὶ θανάσιμο ἐχθρό τους: Τὸν Βλαδίμηρο Πούτιν.

Γιὰ τοὺς ἔχοντες γνώση τοῦ τί γίνεται μυστικά, συστηματικὰ καὶ ἀοράτως ὑποκάτω τῆς γής, τὰ ἐν ἐξελίξει διεθνικὰ πράγματα εἶναι πολὺ ἁπλά, ἐξηγήσιμα καὶ κατανοητά. Ὅσοι ἔχουν γνώση τοῦ πῶς συνέρχονται, σχεδιάζουν, λειτουργοῦν καὶ δροῦν οἱ «ὑψηλὲς» μασονικὲς στοές, οἱ «πεφωτισμένες» ἀδελφότητες καὶ οἱ ἀποκρυφιστικὲς μυστικὲς ἑταιρεῖες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, γνωρίζουν ἄριστα καὶ πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι πάνω στὴ γῆ ὑπάρχουν δύο κυρίαρχα στρατόπεδα, δυνάμεις καὶ θανάσιμοι μεταξύ τους ἐχθροί. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ὑπάρχει ὁ καμπαλιστὴς κυλιόμενος γενάρχης τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ, ὁ 4ος Βαρόνος Τζέικομπ Ρότσιλντ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βρίσκεται ὁ Ὀρθόδοξος Βλαδίμηρος Πούτιν.

Ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, μὲ κέρδος ἢ ὄχι, ἐν γνώσει τους ἢ μή, πίσω ἀπὸ τὸ Τζέικομπ Ρότσιλντ, ὅσο ὁμοίως καὶ ἀπὸ τὸν Βλαδίμηρο Πούτιν, στοιχίζονται, μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, κράτη-ἔθνη, κρατικοὶ ἡγέτες, κυβερνήσεις, κρατικὰ θεσμικὰ ὄργανα, διεθνεῖς ὀργανισμοί, κλπ. Ἀκολουθώντας τὸ σύστημα τῶν «πεφωτισμένων», μὲ τὶς κάθετες διαταγές, τὶς «ἀπαλλοτριώσεις» ἀνθρώπων, τὶς κάθε μορφῆς ἀπειλές, τοὺς στυγνοὺς ἐκβιασμοὺς καὶ τὶς καλοπληρωμένες ἐξαγορὲς συνειδήσεων στὶς πίσω πόρτες, οἱ πρωτοκλασάτοι σιωνιστές, μαζὶ μὲ τὰ ἀνὰ τὸν κόσμο ἐπίχρυσα ἀνδρείκελά τους, ἤδη ἔβαλαν φανερὲς καὶ κρυφὲς πολεμικὲς φωτιὲς ἀπὸ τὴν Λιβύη μέχρι τὴν Κίνα καὶ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία μέχρι τὴν Ὑεμένη. Μὲ τὸ Αἰγαῖο νὰ ἔχει σειρά.

Ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2017, σὲ βίντεο-ὁμιλίες μου, σὲ σχετικὰ ἄρθρα μου καὶ στὰ 5 ἔκτοτε καὶ ἀνὰ ἔτος ἐκδοθέντα βιβλία μου (Ἐκδόσεις Ἀγαθὸς Λόγος), γράφω πάλι καὶ ξανὰ ὅτι ἡ σιωνιστικὴ Πενταρχία τοῦ σκότους ἔχει τρεῖς κύριους ἐχθρούς: 1. Τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. 2. Τὴν πνευματικὴ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας ποὺ εἶναι τὸ Ἅγιον Ὄρος. 3. Τὸν Ὀρθόδοξο πρόεδρο Πούτιν.

Μὲ ὅλες τὶς ἀνωτέρω ἐργασίες μου σὲ συνδυαστικὴ χρήση, ἀποδεικνύω, στὸν κάθε δίκαιο ἀκροατὴ ὅσο καὶ στὸν κάθε καλόπιστο ἀναγνώστη, ὅτι ἡ ἀνώτατη ἡγεσία τῆς Νέας Τάξης θὰ συνεχίσει νὰ πολεμάει μὲ σχέδιο, ὑπογείως, δόλια, ἀσφυκτικά, μέχρι τέλους, ὁδηγώντας ἢ ἐξαναγκάζοντας τὸν Ρῶσο πρόεδρο νὰ πατήσει τὰ κόκκινα κουμπιὰ τῆς ἐπίγειας ἀποκάλυψης. Καὶ αὐτὸ θὰ γίνει! Ὁ Πούτιν δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή. Οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ καὶ στυγνοὶ ἄνθρωπο-ἐκτελεστὲς Ρότσιλντ πῆραν μακάβρια καὶ ἀνέκκλητη ἀπόφαση.

Εἶμαι σὲ θέση νὰ γνωρίζω ἄριστα, λόγω καὶ τῆς δημόσιας παρουσίας μου στὸ Ἐθνικὸ Κοινοβούλιο, ὅτι ὁ πρόεδρος Πούτιν ξέρει, τουλάχιστον ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2012, ὅτι εἶναι στὴ δική του τύχη, μοίρα, βιωματικὸ ἀξίωμα καὶ ἱστορικὸ ριζικὸ νὰ διεξαγάγει αὐτὸς τὸν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τὸ μόνο σχετικὸ ποὺ μπορῶ νὰ γράψω ἐδῶ, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γνωρίζω πάρα πολὺ καλά, εἶναι πὼς ὁ Πούτιν πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στοὺς Ἁγίους Τόπους τὸν Ἰούνιο τοῦ 2012, παραμένοντας μόνος του μέσα στὸν Πανάγιο Τάφο. Ἡ μεγάλη ἰσραηλινὴ ἐφημερίδα Haaretz παρομοίασε τὴν τότε ἐπίσκεψη τοῦ Πούτιν μὲ αὐτὴ «ἑνὸς Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορα».

Βεβαίως, κάποιοι πληρωμένοι κονδυλοφόροι γράφουν ἐσκεμμένα ὅτι τάχα ὁ Πούτιν εἶναι καὶ αὐτὸς μέρος ἢ κομμάτι τῆς παγκόσμιας ἡγετικῆς ἐλὶτ τῆς Νέας Τάξης. Ἀκόμη, κάποιοι ἄλλοι ἀνόητοι ἢ κακῶς πληροφορημένοι ἀναφέρουν ὅτι δῆθεν ὁ Πούτιν ἀνήκει καὶ αὐτὸς στὴν «Καμπὰλ» ἢ στὴν ἑωσφορικὴ διεθνῆ συνομωσία τῆς Πενταρχίας τοῦ σκότους. Τόσα ξέρουν, τέτοια βλακώδη ξεστομίζουν καὶ γράφουν. Ἤ, ὡς παπαγάλοι, ἐπαναλαμβάνουν ἀμάσητα ὅλα ὅσα τοὺς λένε ἢ τοὺς πιπιλίζουν τὰ ΜΜ Ἐξαπάτησης. Ἄσχετα ἐὰν στὴν πραγματικότητα οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους ἔχουν ἐπιχειρήσει νὰ τελειώσουν ξαφνικὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ρώσου προέδρου, χωρὶς ἐπιτυχία.

Οἱ καλοπροαίρετα ἀθυρόστομοι, οἱ ἀπληροφόρητοι ἀνόητοι καὶ οἱ μιντιακὰ πλανεμένοι ἀνήκουν κατὰ κανόνα σὲ αὐτοὺς ποὺ λένε ὅτι «τὸ ἐμβόλιο ἔγινε γιὰ τὸν κορωνοϊὸ» καὶ ὄχι ὅτι «ὁ κορωνοϊὸς ἔγινε γιὰ τὸ ἐμβόλιο», ποὺ φυσικὰ εἶναι τὸ μόνο σωστὸ καὶ ἀληθές.

Θὰ ἀναρωτηθεῖ κάποιος εὔλογα: Ἐδῶ οἱ νεοταξίτες ἔπεισαν γονεῖς νὰ βάλουν στὸ σῶμα τῶν παιδιῶν τους ἕνα πειραματικό, χωρὶς ὁριστικὴ ἄδεια, χωρὶς τὶς πάγιες πολυετεῖς κλινικὲς ἔρευνες, ἀγνώστου ταυτότητας περιεχομένου ἐνέσιμο σκεύασμα ποὺ προκαλεῖ αὐξανόμενες σὲ ἀριθμὸ «ξαφνικίτιδες» καὶ τροχαῖα ἀτυχήματα, καὶ περιμένουμε τώρα ἀπὸ τοὺς ἴδιους γονεῖς καὶ γενικότερα ἀπὸ τὸν κόσμο νὰ καταλάβει τὸ τί συμβαίνει ἢ τὸ τί λαμβάνει χώρα σὲ σχέση μὲ τὸν Πούτιν;

Μία εἶναι ἡ φρικτὴ πραγματικότητα ποὺ σχεδίασαν, λένε, γράφουν καὶ αὐτὴ τὴν στιγμὴ ὑλοποιοῦν οἱ «τυφλοπόντικες» τῶν στοῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς: Τὸ ἐμβόλιο τοῦ Γκέιτς εἶναι τὸ πρῶτο στὴ σειρὰ μέσο, ἐργαλεῖο καὶ βιολογικὸς μηχανισμὸς γιὰ νὰ μειωθεῖ ραγδαῖα ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἀνοησίες γιὰ αὐτοὺς ποὺ κοιμοῦνται ὄρθιοι καὶ μακάρια. Ὁ Πούτιν, αὐτὴ τὴν ἐν ἐξελίξει γενοκτονία (μέσω γραφενίου, 5G, δορυφόρων τοῦ διάσημου ἐωσφοριστῆ Ἴλον Μασκ, κλπ) τὴν γνωρίζει πολὺ καλύτερα ἀπὸ ὅλους μας. Ἀλλά! Τί μπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἴδιος, ἕνας, ἀπομονωμένος, πολεμούμενος καὶ μόνος βρισκόμενος ἀπέναντι στοὺς ἁπανταχοῦ λακέδες καὶ ὑποζύγια τοῦ Βαρόνου Τζέικομπ Ρότσιλντ;

Κάποιοι, εἴτε χωρὶς γνώση εἴτε μὲ ἀγαθότητα κοινωνικοῦ «χυλοῦ» εἴτε πλανηθέντες ἀπὸ τὰ μισθωμένα «χαζοκούτια» λένε ἤ μεταφέρουν διάφορες σκέψεις, ὁρισμένα κοινωνικὰ ἀξιώματα, ἐκφράσεις ἢ λογικές τοῦ καφενείου ὅπως: Μὴν ἀνησυχεῖτε, θὰ ἐπέμβει τὸ ΝΑΤΟ! Σιγά, τίποτε δὲν πρόκειται νὰ γίνει καὶ τώρα μὲ τὴν Τουρκία, ἔτσι γίνεται πολιτικὰ καὶ διαιωνίζεται στρατιωτικὰ ἡ κατάσταση ἐδῶ καὶ δεκαετίες! Κανέναν δὲν συμφέρει ὁ πόλεμος, πουθενά! Μὴν ἀκοῦτε τοὺς τάχα ψευδοπροφῆτες! Δὲν θὰ γίνει κανένας πόλεμος εἴτε περιφερειακὸς εἴτε γενικός, διότι θὰ παρέμβουν καθοριστικὰ οἱ ΗΠΑ μὲ τοὺς συμμάχους τους! Ὁ Πούτιν εἶναι ἕνας ἀκόμη Χίτλερ ἢ χασάπης ποὺ γύρισε τὰ ὅπλα του κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν! Καὶ ἄλλα τέτοια ἀνάλαφρα.

Ὁ Πούτιν, τὸν Μάιο τοῦ 2018, ἀπευθυνόμενος στὸ ρωσικὸ κοινοβούλιο μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του, τόνισε ἄκρως χαρακτηριστικὰ καὶ μὲ νόημα: «Οἱ μελλοντικές μας γενιὲς θὰ γεννηθοῦν χωρὶς ἁλυσίδες Ρότσιλντ γύρω ἀπὸ τοὺς καρποὺς καὶ τοὺς ἀστραγάλους τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερο δῶρο ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε».

Ὁ Πούτιν πρόσθεσε τότε ἀκόμη ὅτι: Ἡ χώρα του εἶναι ἐπιτέλους ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὴν «παγωμένη λαβὴ» τοῦ τραπεζικοῦ καρτὲλ τῶν μεγιστάνων Ρότσιλντ καὶ τῆς διεθνοῦς συνωμοσίας τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης.

Καὶ ἐνῶ ὁ Πούτιν ἔχει ἀναφέρει δημοσίως σὲ σχετικὸ βίντεο ὅτι «ἡ Ρωσία διοικεῖται ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀλλιῶς δὲν θὰ ὑπῆρχε», ἀπὸ τὴν ἄλλη, πρωτοκλασάτος ἀχυράνθρωπος τῶν κοσμοκρατόρων Ρότσιλντ, ὁ ἐωσφοριστὴς Κλάους Σβὰμπ τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», ἔχει καὶ αὐτὸς δημοσίως ἀναφέρει: «Διεισδύουμε στὶς κυβερνήσεις καὶ βάζουμε δικά μας παιδιά». Τὸ 2017, μιλώντας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Χάρβαρντ, ὁ Σβὰμπ τόνισε: «Ἤξερα ὅτι τουλάχιστον τὸ μισὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο τοῦ Καναδᾶ εἶναι δικοί μας, νέοι παγκόσμιοι ἡγέτες τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ».

Ἡ φρικτὴ πραγματικότητα εἶναι ὅτι οἱ ἐωσφορολάτρες, θυσιολάτρες καὶ αἱμολάτρες Ρότσιλντ, μαζὶ μὲ τὶς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο μαριονέτες-πράκτορές τους, διοικοῦν μυστικά, ὑπογείως, ἄκαμπτα, χωρὶς οἶκτο τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ναί: Ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη! Ὑπάρχει μία καὶ μόνον φωτεινὴ ἐξαίρεση, δῶρο καὶ εὐτυχῶς: Ὁ Βλαδίμηρος Πούτιν.

Ὅλοι οἱ «μεγάλοι» σημερινοὶ ἡγέτες, ὅπως εἶναι, λόγου χάρη, οἱ Τζ. Μπάιντεν, Μ. Μακρόν, Σὶ Τζινπὶνγκ (ἄσχετα μὲ τὸ ἐὰν ὑπάρχει συγκυριακὴ λυκοφιλία μὲ Πούτιν, ἀναμείνατε!.), Ο. Σολτς, Μπ. Τζόνσον, Τζ. Τριντὼ, Μ. Ντράγκι, κλπ, εἶναι διάσημα καὶ ὑπὲρ-ἐνεργὰ μέλη τῆς παγκόσμιας συνομωσίας κατὰ τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Εἶναι ὅλοι τους διάσημα μέλη τῆς παγκόσμιας παγανιστικῆς συμμορίας ποὺ φέρει τὴν ἀνθρωποκτόνο ἐτικέτα καὶ ἀπόκοσμο στόχο: «Μόνον 500 ἑκατομμύρια πάνω στὴ γῆ».

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Ἑβραῖοι Ρότσιλντ, μὲ τοὺς ἁπανταχοῦ «μπροστινούς» τους, ἔχουν καὶ ἄμεσα ἢ ἔμμεσα ἤδη κατέχουν σχεδὸν ὅλο τὸν χρυσό τοῦ πλανήτη, ὅλες τὶς συστημικὲς τράπεζες, ὅλες τὶς μεγάλες πολυεθνικές, ὅλα τὰ μεγάλα χρηματοοικονομικὰ κέντρα, κλπ. Τί ἄραγε ἄλλο νὰ ἀναζητήσουν γιὰ νὰ αὐξήσουν περαιτέρω τὸν πλοῦτο καὶ τὴν περιουσία τους; Τίποτα. Κατὰ συνέπεια, ὅσοι ἀναφέρουν ὅτι τὰ βασικὰ κίνητρα αὐτῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι τὰ κέρδη, ὁ χρυσός, ὁ πλοῦτος, κλπ., πλανῶνται πλάνη οἰκτράν. Εἶναι χρήσιμοι ἀνόητοι.

Ὄχι! Ἡ ἐν λόγω Ἑβραϊκὴ σκοτεινὴ οἰκογένεια, μαζὶ μὲ τὰ ἁπανταχοῦ «παρένθετα» πρόσωπα, δὲν ἐνδιαφέρονται οὔτε γιὰ χρῆμα, οὔτε γιὰ χρυσὸ οὔτε γιὰ κέρδη, κλπ. Διότι, ἤδη τὰ ἔχουν καὶ ἤδη τὰ κατέχουν! Τί θέλουν τότε; Μᾶς θέλουν ὅλους ἐμᾶς εἴτε ξαπλωτοὺς αἰώνια στὰ κυπαρίσσια εἴτε τσιπαρισμένους σὰν τὰ βιομηχανικὰ κοτόπουλα! Μᾶς θέλουν ὅλους κοπάδια μετανθρώπους, ἀνθρωποκτήνη ἢ ἀνθρωπόμορφα ζόμπι πάνω στὸ «μαντρὶ-γυάλα» γῆ! Καὶ αὐτὸ ἤδη ὑλοποιοῦν.

Καὶ τί ἔγινε ἄραγε τώρα καὶ ὅλως διόλου καὶ «ξαφνικὰ» μὲ τοὺς Ἑβραῖο-σιωνιστὲς υἱοὺς τῆς ἀπώλειας σὲ σχέση μὲ τὴν εἰσβολὴ τῆς Ρωσίας στὴν Οὐκρανία τὴν 24η Φεβρουαρίου 2022; Τώρα θυμήθηκαν οἱ «ἅγιοι» Δυτικοὶ καὶ οἱ λοιποὶ ἀγαθοὶ «εἰρηνιστὲς» τοῦ ΝΑΤΟ τὴν πολύπαθη Οὐκρανία; Δὲν εἶδαν οἱ ἴδιοι ὅτι γίνεται αἱματοχυσία ἐδῶ καὶ 8 χρόνια στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, μὲ πρωτοστάτες τοὺς νέο-ναζιστὲς ταγματασφαλίτες τοῦ Ἀζὸφ καὶ τοὺς σχεδὸν 14.000 ἀμάχους ποὺ ἔχουν ἤδη σκοτωθεῖ;

Καὶ φυσικὰ τὰ εἶδαν! Ἀφοῦ εἶναι αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ ἴδια τὰ παγκόσμια «παραρτήματα» καὶ διεθνεῖς «παῖκτες» ποὺ μυστικὰ σχεδίασαν, δόλια ἔδρασαν, ἀθέατα μόχλευσαν καὶ ἔξυπνα ὑλοποίησαν στὸ ὑλικὸ πεδίο ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκληματικά, ἀπεχθῆ καὶ αἱμοσταγῆ ποὺ βιώνουν οἱ ταλαίπωροι Οὐκρανοὶ ἐδῶ καὶ περίπου 8 χρόνια. Ἡ λοιπὴ παγκόσμια κοινότητα αὐτὴ τὴν συνεχιζόμενη αἱματοχυσία καὶ αὐτὰ τὰ σιωνιστικὰ ἐγκλήματα ἄραγε τὰ εἶδε; Τὸ κατάλαβαν αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἴσως οἱ πολίτες; Τοὺς τὰ εἶπαν μήπως οἱ ἐξαγορασμένοι καὶ βραβευμένοι δημοσιοκάφροι;

Διότι, ἦταν οἱ ἴδιοι της «Συλλογικῆς Δύσης» πού, μετὰ τὴ διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, τὸ 1991, κατασκεύασαν τὴν Οὐκρανία ὡς γεωγραφικὴ ὀντότητα, μαριονέτα, μεταχρονολογημένο καὶ προκεχωρημένο «καρφὶ» στὸ μαλακὸ ὑπογάστριο τῆς Ρωσίας, γιὰ νὰ φτάσουμε «ὁμαλὰ» ἐδῶ ποὺ εἴμαστε σήμερα. Ἡ Οὐκρανία δημιουργήθηκε γιὰ νὰ πολεμήσει τὴν Ρωσία: Τέλος. Οἱ ἴδιες οἱ ΗΠΑ, μὲ τοὺς Νατοϊκούς, ἔβαζαν τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη ὅλες τὶς χῶρες τῆς πρώην ΕΣΣΔ στὴν συμμαχία τους ἢ/καὶ στὴν ΕΕ, δημιουργώντας προσχεδιασμένη, στοχευμένη ἔνταση καὶ αὐξανόμενη κόντρα μὲ τὴ Ρωσία.

Πολλὲς φορὲς ἀναρωτιέμαι: Τί ἔχουν ἄραγε πεῖ τὰ διεθνῆ ΜΜ Ἐξαγρίωσης καὶ παραμάγαζα τῶν Ρότσιλντ γιὰ ὅλα ὅσα ἔχουν κάνει οἱ Ἀμερικανοὶ ἡγέτες ἐδῶ καὶ κάποιες δεκαετίες; Τί ἔχουν γράψει τὰ ἀκριβὸ-πουλημένα διεθνῆ ΜΜΕ γιὰ τὶς δεκάδες εἰσβολὲς τῶν ΗΠΑ σὲ διάφορες χῶρες μὲ τὰ ὅποια τὴν κάθε φορὰ προσχήματα; Πότε ἄραγε ἀκούσαμε γιὰ τοὺς πόσους ἑκατομμύρια ἀμάχους καὶ μὴ, σκότωσαν ἢ τραυμάτισαν Ἀμερικανοὶ πρόεδροι μὲ πρόσχημα τὴν «παγκόσμια εἰρήνη»; Μὲ ἐργαλεῖο τὸν «ἀσύμμετρο» τάχατες πόλεμο καὶ μὲ τὴν δῆθεν ἄκρως ἐπικίνδυνη «διεθνῆ τρομοκρατία» καὶ «ἀπειλές», πόσοι ἄνθρωποι στὴ γῆ δολοφονήθηκαν ἀπὸ τὶς ἑκάστοτε ἀθῶες περιστερὲς καὶ ἔνοικους τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ γενικά τῆς Δύσης;

Ὁ Πούτιν ἐξαπέλυσε σφοδρὴ ἐπίθεση σὲ Δύση, ΗΠΑ, ΕΕ καὶ ΝΑΤΟ σὲ ὁμιλία σταθμὸ ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ 25ου Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρούπολης στὶς 17 Ἰουνίου 2022. Ἐξαπολύοντας ζυγισμένες λεκτικὲς «ρουκέτες» ἐναντίον τῶν ΗΠΑ τόνισε: «Οἱ ΗΠΑ ἀφότου κέρδισαν τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο, αὐτοανακηρύχθηκαν ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ ποὺ δὲν ἔχουν ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ μόνο συμφέροντα.. Φαίνεται νὰ μὴν παρατηροῦν ὅτι νέα ἰσχυρὰ κέντρα ἔχουν δημιουργηθεῖ στὸν πλανήτη.. Ἡ Οὐάσινγκτον καὶ οἱ σύμμαχοί της προσπαθοῦσαν νὰ ἀλλάξουν τὸν ροῦ τῆς ἱστορίας γιὰ νὰ ἀποδυναμώσουν μία κυρίαρχη, ἀνεξάρτητη Ρωσία.. Οἱ ΗΠΑ μεταχειρίζονται τὶς ἄλλες χῶρες ὡς ἀποικίες.. Αὐτὰ τελείωσαν».

Εἰδικὰ γιὰ τὴν Εὐρώπη ὁ Πούτιν ὑπογράμμισε: «Ἡ ΕΕ ἀπώλεσε τὴν “πολιτικὴ της κυριαρχία” ἔχοντας μπεῖ σὲ μία πορεία ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὸν ριζοσπαστισμὸ καὶ σὲ ἀλλαγὴ τῶν ἐλίτ.. Οἱ ἐλὶτ της χορεύουν στὸ ρυθμὸ κάποιου ἄλλου, προκαλώντας ζημιὰ στὸ δικό τους πληθυσμό.. Θὰ ὑπάρξει βαθιὰ ὑποβάθμιση στὴν Εὐρώπη, οἱ σημερινὲς ἐλὶτ θὰ ἀντικατασταθοῦν».

Ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσίας εἶπε καὶ τὸ ἑξῆς καὶ τὸ πλέον σπουδαῖο καὶ χρήσιμο στὴν ὁμιλία του στὴν Ἁγία Πετρούπολη: «Τίποτε δὲν θὰ εἶναι ὅπως παλιὰ στὴν παγκόσμια πολιτική». Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Πούτιν μίλησε ἢ ἐξήγγειλε τὸν «νέο κόσμο» ὅπου πλέον ὁδηγεῖται ὁ πλανήτης καὶ δήλωσε ὄτι «τίποτα δὲν θὰ εἶναι πλέον τὸ ἴδιο… Ἡ ἐποχὴ τῆς μονοπολικῆς παγκόσμιας τάξης ἔχει τελειώσει», κ.α.

Ἐν κατακλείδι καὶ μὲ πλήρη ἐπίγνωση, πανηγυρικά, ἐγκωμιαστικὰ καὶ ὁλόκαρδα τάσσομαι ὑπὲρ τοῦ παγκόσμιου στρατιώτη Πούτιν! Διότι: Δὲν θέλω οὔτε κἄν νὰ ἀκούω γιὰ τὴν παγκόσμια κυβέρνηση-δικτατορία τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων. Δὲν θέλω νὰ εἶμαι ἕνα ἀκόμη σφραγισμένο καὶ μὲ μοναδικὸ ἀριθμὸ «κοτόπουλο» στὴν φάρμα τοῦ παγανιστῆ Μπὶλ Γκέιτς. Δὲν θέλω τὰ παιδιά μου νὰ εἶναι «χαρούμενοι» δοῦλοι στὸ καμπαλιστικὸ ἀγρόκτημα τοῦ Κλάους Σβάμπ. Δὲν θέλω ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα νὰ προσκυνήσει, καὶ μὲ τὸ «ἔτσι θέλω!», τὸν ἐκπεσόντα ἄγγελο-ἀρχηγό, ποὺ τόσο πολὺ ἀγαποῦν, ὑμνοῦν, προσκυνοῦν καὶ λατρεύουν οἱ ταλμουδιστὲς Ρότσιλντ μὲ τὰ ἁπανταχοῦ ἀνδρείκελά τους.

Συντάκτης

3 σχόλια για “Νὰ γιατί εἶμαι μὲ τὸν Βλαδίμηρο Πούτιν!

  1. Καθ’ ημερινα προσεύχομαι για τον Πούτιν και την Ελλάδα μας. Πιστεύω κύριε Καλλιωρα στο Θεό ότι θα βάλει το χέρι του και δεν θα μας αφήσει. Εμείς δυστυχώς τον αφήνουμε.

  2. Μέσα σε αυτή πανδαιμονιακή σχιζοφρενική περιρέουσα ατμόσφαιρα διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι το σκότος έχει τυλίξει και περισφίγγει ήδη με τα πλοκάμια του την σημερινή κοινωνία…οφθαλμούς του οράν μας δώσει ο Κύριος να μην μας πάρει κι εμάς το ποτάμι και να λυπήσουμε τον Θεό με την κατα πλάτος αποστασία μας…Ο Πούτιν είναι όπως τα λέτε σκεύος εκλογής που του έλαχε ο κλήρος να καθαρίσει το καμπαλιστικό απόστημα…ευχές και προσευχές αδιάλειπτες χρειάζεται να κάνουν οι Χριστιανοί που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα…Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να μην απελπιζόμαστε…καλή συνέχεια και καλή Ανάσταση στις ψυχές μας….

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *