Γέμισαν τὰ νεκροταφεῖα… Θερίζει ἡ … “ξαφνικίτιδα”

Ἡ αὔξηση τῶν θανάτων προκαλεῖ πονοκέφαλο στοὺς Δήμους, ποὺ ψάχνουν ἐναγωνίως γιὰ εὕρεση νέων χώρων ταφῆς.

Πῶς καὶ γιατὶ πολλοί συγγενεῖς τῶν θανόντων ἐξαναγκάζονται νὰ ἐπιλέγουν τὸ ἀποτεφρωτήριο ἀντὶ τῆς ταφῆς; Τεράστια ἡ εὐθύνη τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία παντελῶς ἀδιαφορεῖ στὸ τραγικὸ αὐτὸ γεγονὸς.

 

Γεωμετρικὴ αὔξηση θανάτων σὲ ὅλη τὴν χώρα ὑπάρχει τὸν τελευταῖο χρόνο, σύμφωνα μὲ στατιστικὰ στοιχεῖα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ κοιμητήρια ὁλόκληρης τῆς χώρας. Καὶ ἡ αὔξηση αὐτὴ δὲν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ θανάτους «μὲ ἢ ἀπὸ» κορωνοϊό! Ὀφείλονται οἱ θάνατοι σὲ ἄλλες αἰτίες μὲ κυριότερη αὐτὴ τῆς ἀνακοπῆς τῆς καρδιᾶς…

Ἀρκεῖ λοιπὸν κανεὶς νὰ ἐπισκεφθεῖ τέσσερα –πέντε μεγάλα κοιμητήρια τῆς Ἀττικῆς γιὰ νὰ διαπιστώσει τὰ ἀνωτέρω! Τὸ τραγικότερο ὅλων, ὡστόσο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἀπουσίας χώρων ταφῆς, σχολίαζε ὑπάλληλος κοιμητηρίου, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶπε χαρακτηριστικὰ πώς ἂν καὶ ἐργάζεται στὸ χῶρο αὐτὸ ἐπὶ εἴκοσι συναπτὰ ἔτη, αὐτὸ ποὺ βλέπει νὰ γίνεται τὸ τελευταῖο ἔτος δὲν τὸ ἔχει ξαναζήσει. Μᾶς ζήτησε λόγω τῆς θέσης του νὰ μὴν ἀποκαλύψουμε τὸ ὄνομά του καὶ ὅταν τοῦ τὸ ὑποσχεθήκαμε ἄρχισε νὰ μιλᾶ πιὸ ἐλεύθερα!

«Ὁ μέσος ὅρος τῶν κηδειῶν σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια ἔχει σημειώσει αὔξηση πάνω ἀπὸ 300%. Ἀποτέλεσμα τούτου τοῦ γεγονότος εἶναι νὰ μὴν ὑπάρχουν πλέον κενοὶ τάφοι καὶ νὰ παρατηρεῖται μεγάλη ἀναμονὴ στὴν ταφὴ τῶν νεκρῶν, ποὺ παραμένουν στὰ ψυγεῖα μία καὶ πλέον ἑβδομάδα. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο πολλοὶ Δῆμοι τῆς Ἀττικῆς, ὅπως λ. χ. ὁ Δῆμος Νέας Σμύρνης ἔχουν λάβει ἀπόφαση νὰ δέχονται μόνο δημότες κοιμηθέντες στὰ κοιμητήρια τους, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρόβλημα! Πολλοὶ συγγενεῖς ἀκόμη ἐνώπιον τοῦ τραγικοῦ αὐτοῦ φαινομένου ἂν καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐξαναγκάζονται νὰ προχωρήσουν στὴν καύση τοῦ ἀνθρώπου τους γιατί δὲν ἀντέχουν νὰ ἔχουν λ. χ. τὸν πατέρα τους ἢ τὴ μητέρα τους ἢ τὸν ἀδελφό τους στὰ ψυγεῖα ἐπὶ σειρὰ ἡμερῶν. Ἔτσι κάποιοι ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας φεύγουν ἄψαλτοι χωρὶς κἄν νὰ γίνει Ἐξόδιος Ἀκολουθία! Ἄλλοι πάλι ἐπιλέγουν νὰ γίνει ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία σὲ κάποιον ἐνοριακὸ ναὸ ὑποστηρίζοντας ὅτι δῆθεν ἡ ταφὴ θὰ γίνει στὸ χωριὸ καταγωγῆς τοῦ κοιμηθέντος καὶ καταλήγουν στὸ ἀποτεφρωτήριο τῆς Ριτσώνας, τὸ ὁποῖο ὡς λέγεται ἰδιοκτησιακὰ ἀνήκει σὲ ὑψηλό πολιτικὸ πρόσωπο, ποὺ διετέλεσε καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐπί κυβερνήσεων τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἐάν ἰσχύει κάτι τέτοιο ἐξηγοῦνται πολλά…».

Ἴσως αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ τὴν ἐπίσκεψη στὸ ἀποτεφρωτήριο τὴς προέδρου τῆς Δημοκρατίας… Ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία μας ἐπισήμως ἔχει ὑποστηρίξει πὼς δὲν θὰ τελεῖται Ἐξόδιος Ἀκολουθία σὲ ὅσους ἐπιλέγουν τὴν καύση ἀντὶ τῆς ταφῆς; Δὲν ὑπάρχει ἔλεγχος;

 

 

 

 

«Τί ἔλεγχος νὰ ὑπάρχει; Ποιὸς θὰ τὸν κάνει; Ὁ παπὰς τῆς ἐνορίας; Δυστυχῶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ οἱ Μητροπόλεις ποὺ ἔπρεπε νὰ ἔχουν πάρει τὰ ἀπαραίτητα μέτρα σφυρίζουν ἀδιάφορα ἂν καὶ γνωρίζουν τὸ ὅλο πρόβλημα. Ἀλλὰ τί νὰ ποῦν; Νὰ ζητήσουν συγνώμη δημοσίως ποὺ ὑποστήριξαν, ὅσο κανεὶς ἄλλος τὸν ἐμβολιασμό;

Προσωπικὰ πιστεύω πὼς κάποιοι ἐξ αὐτῶν στὸ προσεχὲς μέλλον θὰ ἐξαναγκαστοῦν νὰ τὸ κάνουν, μὴ μπορώντας νὰ ἀποκρύψουν τὸ γεγονὸς τῆς αὔξησης τῶν θανάτων. Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ αὐτὸ τὸ μεγάλο ψέμα. Ἡ ραγδαία αὔξηση τῶν θανάτων ὀφείλεται σὲ παρενέργειες ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό».

Αὐτὸ ποῦ μᾶς λέτε πῶς δύναται νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ; Ἐὰν ἰσχύει τότε…

«Κοιτάξτε προσωπικὰ ἔφθασα σ’ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὰ λεγόμενα τῶν συγγενῶν τῶν θανόντων. «Δὲν εἶχε τίποτε ὁ ἀδελφός μου οὔτε φάρμακα ἔπαιρνε, οὔτε κάποια ἀσθένεια τὸν ταλαιπωροῦσε. Ἔφυγε ξαφνικὰ νεότατος στὰ καλὰ καθούμενα ἕνα μήνα μετὰ τὴν τρίτη δόση» λέει ὁ ἕνας. «Ὁ παππούς μου 65 ἐτῶν δούλευε οἰκοδομή. Δὲν εἶχε ποτὲ τίποτε. Δέκα ἡμέρες μετὰ τὴ δεύτερη δόση ἔπαθε ἀνακοπὴ στὸ τραπέζι ποὺ τρώγαμε» ἔλεγε μία κοπέλα κλαίγοντας… Τέτοια κι ἄλλα παρόμοια συνεχῶς ἀκοῦς ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τῶν θανόντων. Οἱ γιατροὶ τὸ γνωρίζουν αὐτὸ ἀλλὰ φοβοῦνται καὶ δὲν μιλᾶνε. Ἔχουμε φθάσει στὸ σημεῖο νὰ λέμε «τί κάνει νιάου-νιάου στὰ κεραμίδια» καὶ νὰ ἀπαντοῦν ὁ σκύλος..

Τί εἶναι αὐτὸ ποῦ φοβοῦνται; Τὴν κυβέρνηση, τὶς

φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ἢ κάτι ἄλλο κατὰ τὴ γνώμη σας;

Κοίταξε εἶναι πολλὰ καὶ μεγάλα τὰ συμφέροντα, πολιτικά, οἰκονομικά, γεωπολιτικὰ καὶ δὲν ξέρω τί ἄλλο. Καλύτερα νὰ μὴν εἰσέλθουμε σὲ τέτοια συζήτηση. Ὑπάρχουν ἄλλωστε πιὸ εἰδικοὶ νὰ μιλήσουν γι’ αὐτά. Αὐτὸ ποὺ ἀπὸ μέρους μου καὶ μὲ βάσει αὐτὰ ποὺ ζῶ καθημερινὰ θέλω νὰ τονίσω ἔχει νὰ κάνει μὲ ὅσα θὰ συμβοῦν ἐὰν γιὰ παράδειγμα σὲ ἕνα περιφερειακὸ κοιμητήριο, ὅπως λ. χ. τῆς Καλλιθέας ἢ τῆς Ν. Σμύρνης αὐξηθοῦν ἀκόμη περαιτέρω οἱ κηδεῖες. Τότε νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς θὰ ἀρχίσουν τὰ παρατράγουδα ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς, ποὺ δὲν θὰ βρίσκουν χῶρο γιὰ νὰ θάψουν τὸν ἄνθρωπό τους. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ βαδίζουμε καὶ μακάρι νὰ βγῶ ψεύτης. Δὲν ὑπάρχει χῶρος ἐνῶ οἱ κηδεῖες εἰδικὰ τώρα ποὺ θὰ ἀρχίσουν καὶ οἱ ζέστες τοῦ καλοκαιριοῦ αὐξάνονται γεωμετρικά. Καὶ τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι ὅλοι σφυρίζουν ἀδιάφορα.

»Σὲ προάστιο τῆς Ἀττικῆς ἄλλωστε καὶ συγκεκριμένα στὰ Μέγαρα τοὺς δύο πρώτους μῆνες τοῦ χρόνου ἔχουμε φθάσει σχεδὸν στὸ 40% τῶν θανάτων ποὺ καταγράφηκαν ὁλόκληρο τὸ προηγούμενο ἔτος, βάσει τῶν στοιχείων τοῦ Δήμου Μεγαρέων. Παντοῦ παρατηρεῖται τὸ ἴδιο φαινόμενο. Στὴν Μ. Παναγιά, μία κωμόπολη τῆς Χαλκιδικῆς ὁ Δῆμος ἀναγκάστηκε νὰ ἀγοράσει κι ἄλλη ἔκταση γιὰ νὰ ἐπεκετείνει τὸ κοιμητήριο. Τὶ νὰ σᾶς πῶ! Ρωτοῦσα διακριτικά τοὺς συγγενεῖς τῶν νεκρῶν ἐὰν οἱ κοιμηθέντες ἦταν ἐμβολιασμένοι. Καὶ 9 στοὺς 10 ἀπαντοῦσαν θετικὰ καὶ μάλιστα οἱ περισσότεροι ἐμβολιασμένοι καὶ μὲ τὶς τρεῖς δόσεις.

Δὲν σᾶς κρύβω πὼς λόγω τῆς ἐργασίας μου καὶ τῶν πιέσεων ποὺ δέχθηκα ἐμβολιάστηκα, πιστεύοντας πὼς ἔτσι προστατεύομαι. Ἡ πραγματικότητα ὅμως, ἦταν διαφορετική. Ἀρρώστησα μὲ κορωνοϊὸ καὶ μάλιστα τὸν πέρασα σὲ βαριὰ μορφή.

Κόλλησα καὶ τὴ γυναίκα μου ποὺ ἐπίσης εἶναι ἐμβολιασμένη καὶ τὸ γιό μου, ποὺ δὲν ἔχει ἐμβολιαστεῖ. Ὁ γιός μου ἂν καὶ ἀνεμβολίαστος τὸ πέρασε πολὺ ἐλαφριὰ ἐνῶ ἐμεῖς στὴν κυριολεξία ὑποφέραμε… Οἱ γιατροὶ λοιπὸν πρέπει νὰ μιλήσουν ἀνοικτὰ στὸν κόσμο. Γίνεται σιωπηρῶς μία γενοκτονία καὶ ὀφείλουν νὰ κάνουν ὅτι εἶναι δυνατὸν προκειμένου νὰ βροῦν κάποιο ἀντίδοτο βρὲ ἀδελφέ! Εἶναι καιρὸς νὰ ἀνοίξουν τὰ στόματα. Νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια. Νὰ μιλήσουν ἀνοικτὰ γιὰ τὶς παρενέργειες ποὺ προκαλοῦν τὰ ἐμβόλια. Ὁ κόσμος ἤδη τὶς βιώνει μὲ τὰ δεκάδες προβλήματα ὑγείας ποὺ ἀντιμετωπίζει μετὰ τὸν ἐμβολιασμό. Ἐγὼ σᾶς εἶπα αὐτὰ ποὺ προσωπικὰ βιώνω στὴν καθημερινότητά μου λόγω τῆς ἐργασίας μου».

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2022

Συντάκτης

3 σχόλια για “Γέμισαν τὰ νεκροταφεῖα… Θερίζει ἡ … “ξαφνικίτιδα”

  1. Στο χωριό Προφήτης έξω από την Θεσσαλονίκη, έγινε επίταξη του νεκροταφείο υ των ποντίων,που αρχικά είχε χαριστεί από προηγούμενο κοινοταρχη, με δικαιολογίες του τύπου:”δεν υπάρχει άδεια ταφής των νεκρών….ή δόθηκε παρανόμως “…..όλοι υπό ιαστήκαμε το γιατί. .

  2. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος κοιμάται ακόμη βαθύτατα. Και όσοι εμβολιασμενοι ακούνε για όλα αυτά κοφευουν από τρόμο.

  3. στην Κύπρο έχουν φτιάξει καινούργιο κοιμητήριο τεραστίων διαστάσεων. Όποιος επιθυμεί μπορεί να το το βρει από τον χάρτη της google. Δυστυχώς ο κόσμος μας λέει ψεκασμένους, δεν θέλουν να πιστέψουν το τι συμβαίνει.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *