Ἡ ἀμερικανορωσική σύγκρουση μεταφέρεται ἀπό τὴν Οὐκρανία στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  τό Σάββατο 14 Μαΐου 2022

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στὴν ἐποχή μας ἡ μαγεία, μὲ τὶς διάφορες μορφές της, ἔχει πάρει διαστάσεις ἐπιδημίας. Τὰ κρούσματα τῆς λευκῆς καὶ μαύρης μαγείας αὐξάνονται ἐπικίνδυνα. Οἱ μάγοι, οἱ πνευματιστές, οἱ ἐξορκιστές, οἱ ὁραματίστριες, τὰ μέντιουμ, οἱ ἀστρολόγοι κ.λ.π. πληθαίνουν ὅλο καὶ περισσότερο καὶ κάνουν χρυσὲς δουλειές. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἔνδειξη τῆς ἀπομάκρυσνής μας ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό.    Ὁ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καὶ οἱ ἐκδόσεις ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ προσφέρουν σ’ ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες  δωρεάν ἕνα 16σελιδο βιβλίο ποὸ καταγράφει τὶς παγίδες καὶ τὰ εἴδη μαγείας καὶ τοὺς τρόπους ἀντιμετώπισής της. Καὶ μαζί δύο ἀκόμη δῶρα γιὰ νἀ ἐπιλέξετε. Βιβλίο μὲ βίους ἁγίων ποὺ ἑορτάζουν τὸ Μάϊο ἤ τὸ καταπληκτικό CD τοῦ Γιάννη Νικολάου «Ἔρχεται τό Ποθούμενο» μὲ τραγούδια γιὰ τή βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη καί ὄχι μόνο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ἡ ἀμερικανορωσική σύγκρουση μεταφέρεται ἀπό τὴν Οὐκρανία στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας

ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

  • Ἐπεισόδιο προβοκάτσιας ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπίσκεψης Βαρθολομαίου στὸ τέλος Μαΐου φέρονται νά ἑτοιμάζουν μυστικές ὑπηρεσίες
  • Ἁλωνίζουν Ἱερές Μονές, Σκῆτες καὶ Κελλιά ἀλλοδαποί καὶ ἐγχώριοι πράκτορες…
  • Στόχος ἡ μαζική ἀπέλαση ρωσικῆς καταγωγῆς μοναχῶν ποὺ καταγράφονται ὡς πράκτορες τῆς Μόσχας ἀλλά καὶ ὅσων μοναχῶν ἀντιδροῦν στὰ οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα του Πατριαρχείου πρὸς τὸ Βατικανό
  • Στὸ σχέδιο περιλαμβάνεται καὶ ἡ βίαια ἀπομάκρυνση τῶν μοναχῶν τῆς παλαιᾶς Μονῆς Έσφιγμένου!

ΔΙΕΘΝΗ

Μέ τό δάκτυλο στὸ κόκκινο κουμπί ὁ Πούτιν

Ἡ Πενταρχία τοῦ Σκότους ἐνεργοποίησε καί τήν Βαλτική. Φινλανδία καὶ Σουηδία ἐντάσσονται μέσα στό Μάϊο στο ΝΑΤΟ, γεγονός ποὺ ἀποτελεῖ αίτία πολέμου γιὰ τὴ Ρωσία

Ἡ Πενταρχία τοῦ σκότους σχεδιάζει τὴν «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» καὶ οἱ Σιωνιστές ξεκίνησαν νὰ δημιουργοῦν κλίμα πυρηνικοῦ πολέμου στὴν ἀνθρωπότητα

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας, Διεθνολόγος καθηγητής, συγγραφέας, πρώην βουλευτής

ΕΡΕΥΝΑ

Γέμισαν τὰ νεκροταφεῖα

Ἡ αὔξηση τῶν θανάτων προκαλεῖ πονοκέφαλο στοὺς Δήμους, ποὺ ψάχνουν ἐναγωνίως γιὰ εὕρεση νέων χώρων ταφῆς.

Πῶς καὶ γιατὶ πολλοί συγγενεῖς τῶν θανόντων ἐξαναγκάζονται νὰ ἐπιλέγουν τὸ ἀποτεφρωτήριο ἀντὶ τῆς ταφῆς; Τεράστια ἡ εὐθύνη τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία παντελῶς ἀδιαφορεῖ στὸ τραγικὸ αὐτὸ γεγονὸς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τὸ Μega Channel, τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008 καὶ ὁ γέροντας τῶν Ἀγράφων

Ὁ π. Παναγιώτης Τσιώλης  προέβλεψε τὰ Δεκεμβριανά τοῦ 2008, τὴν μεθοδευμένη ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας καὶ τὸ κλείσιμο τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Ὁ χριστιανικὸς λαὸς θὰ προδοθεῖ ἀπὸ τὸν κλῆρο».

 

Δυστυχῶς , τὸ κακὸ ἔρχεται ἀπὸ τὸ ῥάσο. Ὅλα θὰ γίνουν τόσο ξαφνικὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ εἶναι ἕτοιμοι, θὰ εἶναι ἀπροετοίμαστοι. Οἱ Ἱεράρχες, οἱ περισσότεροι θὰ προτιμοῦν νὰ ἀξιοποιοῦν τὰ φθαρτὰ. Θὰ μιλοῦν γιὰ ἀγάπη,  ἀλλὰ ἀγάπη δὲν θὰ ἔχουν. Οὔτε οἱ λόγοι οὔτε τὰ ἔργα τους. Ἡ θεϊκὴ ἀγάπη θὰ εἶναι ἀνύπαρκτη. Θὰ ἐπικρατῇ ἡ ἀγάπη τοῦ συμφέροντος.

Γράφει ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, συγγραφέας, πνευματική κόρη τοῦ γέροντα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μαρτυρίες καὶ θαύματα τοῦ Ἁγίου Εὐμένιου (Σαριδάκη)

Ὁ  Ἅγιος Εὐμένιος καὶ ὁ Φολερώ καὶ ἡ Ἁγία Προσκομιδή

Τὸ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἁγιοκατάταξε τὸν ἅγιο γέροντα τοῦ Λεπροκομείου

Γράφει ὁ μοναχός Ἰωάννης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κωφεύουν οἱ Ἀρχιερεῖς στὰ μηνύματα τοῦ οὐρανοῦ

Ἄραγε θὰ προβληματιστοῦν ἀπό τὴ στροφή τῶν Ἐλλήνων πρὸς τὴν πίστη καὶ ἀπό τὸν ξαφνικό θάνατο τοῦ Μητροπολίτη Δράμας ἤ  θὰ συνεχίσουν νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα;

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΗΠΑ: Τὸ χοιροτροφεῖο τοῦ ἐπίγειου Παραδείσου

Ποιοί καὶ γιατί προεξοφλοῦν τὴν ὁλοσχερὴ καταστροφή της. Τὰ σημάδια ποὺ δείχνουν πώς εἶναι κοντὰ τὸ τέλος της

Οἱ εἰδικοὶ γιατροὶ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν BAYER  γιὰ νὰ περάσουν τὴν ἡρωίνη στὰ παιδιά. Ἀπολύτως ἀσφαλὴς ἡ ἡρωίνη γιὰ τὰ παιδιὰ, εἶναι τὸ ἡρωικὸ σιρόπι γιὰ τὸ βήχα, θαυματουργό, κραύγαζαν «οἱ εἰδικοί»! Ὁ Gates ποὺ μιλάει γιὰ ἰατρικὰ θέματα, ὁ πρῶτος ποὺ μίλησε γιὰ πανδημία κορωνοιοῦ τί εἶναι;  Χρησιμοποιοῦν τοὺς «εἰδικοὺς» σὰν φόβητρο γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ὁποιασδήποτε κριτικῆς στὸν ἰατρικὸ φασισμό τους…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ: Διψᾶ ὁ κόσμος. Δὲν ξέρει πράμα

Ὅσιος Πορφύριος: «Ὅταν ἡ Ἐκκλησία συμβιβάζεται μὲ παρὰ φύσιν καταστάσεις, χάνει τὸν προορισμό της»

«Θὰ συγκληθεῖ μία Μεγάλη Σύνοδος μετὰ τὸν πόλεμο καὶ θὰ δοξάσει τὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὴ θὰ τερματίσει καὶ τὴν παραφυσικὴ ἀγαπολογία…».

Γράφουν οἱ  Εὔα Τορνεσάκη καὶ Κων. Χασουράκης

ΔΙΕΘΝΗ

Ἡ Ἐκκλησία στὴν ὑπηρεσία τῆς Παγκοσμιοποιήσεως

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ διείσδυση τῆς Δύσεως στὴν Οὐκρανία.

Πῶς ἡ Οὐάσιγκτον προετοίμασε μεθοδικὰ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία

ΕΘΝΙΚΑ

Τυφλό ὄργανο τῆς Οὐάσιγκτον ὁ Μητσοτάκης

Οἱ ἀλλεπάλληλες ὀσφυοκαμψίες τῆς κυβέρνησης σἐ ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ ὁδηγοῦν στὴν de Facto ἀποδοχή τὴς μοιρασιᾶς τῆς πίτας μὲ τὴν Τουρκία στὸ Αἰγαῖο.

 Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικὸς Ἀναλυτής-άρθρογράφος

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλωσσικὴ ἀποκολοκύνθωση

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ἀποῦσα ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία στὴν διαπαιδαγώγηση τῶν νέων

Οἱ κυριότερες  αἰτίες τῶν προβλημάτων ψυχικῆς ὑγείας σὲ Παιδιὰ καὶ Νέους στὴν ἐποχή μας

Γράφει ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Ψυχολόγος, Θεολόγος, Δημοσιογράφος

ΕΘΝΙΚΑ

Ἡ Νέα Παγκόσμια Ἀνακατάταξη

Ὁ πόλεμος Ρωσίας-Οὐκρανίας εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ σημάνει μία νέα παγκόσμια ἀνακατάταξη, ἀνατρέποντας τὴν δόμηση τοῦ Παγκόσμιου Συστήματος ποὺ προέκυψε μετὰ τὴν πτώση τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης.

Γράφει ὁ Ἀντιστράτηγος (ἐ.ἀ) Νικόλαος Ταμουρίδης,  Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ       

ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τὰ θανατωθέντα ἀθῷα ἔμβρυα θὰ γίνουν κριτές μας

Κατὰ τὸν λοιμὸ τοῦ Κυπριανοῦ, τὸ 250 μ. Χ., οἱ Χριστιανοὶ, μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες, περιποιοῦντο τοὺς προσβεβλημένους συνανθρώπους τους ἀπὸ τὴν θανατηφόρο λοιμικὴ νόσο, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, τιμῶντας αὐτοὺς, ὡς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ.

Μέχρι σήμερα πολλοὶ ἐπίσκοποι καὶ πνευματικοὶ πατέρες προτρέπουν τὸ ποίμνιο πρὸς ἐμβολιασμό, χωρὶς τὴν ἐλαχίστη ἁγιογραφικὴ ἢ ἱεροκανονικὴ αἰτιολόγηση. Ἔτσι συμβάλλουν στὴν ἄμβλυνση τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, πάνω στὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς ἔκτρωσης

Γράφει ὁ π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου Πρεσβύτερος, Ἰατρός – Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Βιοηθικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μιλοῦν τά δέντρα καὶ τὰ ζῶα μεταξύ τους…

Οἱ ἐπιστήμονες ἐπιβεβαιώνουν αὐτά ποὺ οἱ Ἅγιοι μας διαλαλοῦσαν χρόνια

Ἡ φύση μᾶς μιλάει, ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν τὴν ἀκοῦμε καὶ δὲν τὴν ἀγαπᾶμε. Οἱ Ἅγιοί μας ὅπως ὁ σύγχρονος Ἅγιος τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, εἶχε πολὺ μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὴν φύση. Ἔλεγε πὼς «ὅπως τὰ δέντρα προσπαθοῦν νὰ ὑψώνουν τὴν κορυφή τους πρὸς τὸν ἥλιο ἔτσι καὶ ἐμεῖς νὰ τὰ μιμούμαστε ἀνυψώνοντας τὴν ψυχή μας πρὸς τὸν νοητὸ ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, τὸν Χριστὸ»

 

Γράφει ὁ Ὀδυσσέας Ἀλεξανδρῆς, Εἰδικὸς Ἐπιστημονικὸς Σύμβουλος

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Νὰ ἀπευθυνθεῖς στὸ λιοντάρι τῆς Ἀθήνας»!

Τὸ λίαν ἐποικοδομητικὸ βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ ποὺ τιτλοφορεῖται «Ἡ καρδία μου ἐνώπιόν σου». Τὸ πόνημα τοῦ παπᾶ –Γιώργη περιλαμβάνει κατηχητικὲς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁμιλίες του. Ὁμιλίες δηλαδὴ ποὺ βάζουν τὸν πιστὸ στὰ νάματα τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ τὸν βοηθοῦν νὰ βαδίσει μὲ τόλμη στὴν ἀποκλειστικὴ ὁδὸ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐτυχίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἀποκρυφισμός ἡ γοητεία τῆς πλάνης

Ὁ κατακλυσμός τοῦ Νῶε καὶ ἡ πολιτιστικὴ ἔκρηξη

Ὁ Γούλλεϋ καὶ ὁ Λάγκτον πίστευαν στὴν ἀξιοπιστία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνῶ ἀρκετοὶ ἄλλοι «ἀντιχριστιανοὶ» ἐπιστήμονες ἐνοχλήθηκαν ἀφάνταστα, βλέποντας τὴν ἀρχαιολογία νὰ ἐπαληθεύει τὴν Ἁγία Γραφὴ μὲ θεαματικὸ τρόπο! Κάπως ἔτσι προέκυψαν οἱ ἀμφισβητήσεις ποὺ ὑπάρχουν μέχρι σήμερα

Γράφει ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἱστορικὸς -ἀρχαιολόγος

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ

ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Ἡ ἀσκήτισσα τῆς Παναγιᾶς

Ἡ Ὁσία Σοφία, ἡ «ἀσκήτισσα τῆς Παναγιᾶς» ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσαν, ἔζησε στὶς ἡμέρες μας, ὅπου ὁ Θεὸς τὴν ἀνέδειξε γιὰ νὰ στηρίξει μὲ τὴ προσευχὴ καὶ τὴν παρουσία της τὸ λαὸ στὴν πίστη.

Γράφει ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, συγγραφέας

 

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση (The Great Reset)   καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ

” ἔσται γὰρ τότε θλίψις μεγάλη, οἴα οὐ γέγονεν ”

 

Στό τεῦχος αὐτό γράφουν, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου Πρεσβύτερος Ἰατρός-Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Βιοηθικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος, ὁ Εὐστράτιος Κλούρας, Νομικός πολιτικός Ἐπιστήμων, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Ἀναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Ἰωάννης Ἀραμπατζῆς, συγγραφέας, ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος, ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, ἁγιολόγος κ. ἄ.

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο

Ἀπό τό Σάββατο 14 Μαΐου σέ ὅλα τά περίπτερα! Ἕνα ἀκόμη λίαν ἀποκαλυπτικό τεῦχος.

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *