Τὸ ἔγκλημα φέρνει χρῆμα

Τὰ πρόστιμα ἔπεφταν βροχή ἀλλὰ οἱ μίζες… μίζες!

Γενικός εἰσαγγελέας ΗΠΑ: «Οἱ παράνομες πράξεις τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιριῶν θέτουν σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια ὑγεία…»

Ὁ πολὺ μεγάλος γιατρὸς W. Osler εἶχε πεῖ ὅτι θὰ ἦταν πολὺ καλὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἂν πετάγαμε  τὰ φάρμακα στὴ θάλασσα ἀλλὰ πολὺ κακὸ γιὰ τὰ ψάρια…

Ἡ Pfizer συμφώνησε νὰ καταβάλει 2,3  δισεκατομμύρια δολάρια τὸ 2009 γιὰ ἀπάτες, τὸ 1 δίσ. δολάρια ἦταν γιὰ δωροδοκία γιατρῶν, τὸ 2012 ἡ Pfizer συμφώνησε νὰ καταβάλει 60 ἑκατ. δολάρια γιὰ ὑποθέσεις ὑπερπόντιας δωροδοκίας σὲ ἀρκετὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης  ἢ τῆς Ἀσίας συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἑλλάδας.

ΜΕΡΟΣ Δ

Γράφει Εἰδικός συνεργάτης

Στό βιβλίο «Φονικὰ φάρμακα καὶ ὀργανωμένο ἔγκλημα”  πὼς οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες φαρμάκων ἔχουν διαβρώσει τὴν ὑγεία» ἔκδοση Levantes τοῦ περίφημου Δανοῦ γιατροῦ D. Goetzsche μὲ  πρόλογο τῶν D.Rennie ἀρχισυντάκτη τοῦ JAMA καὶ τοῦ R. Smith ὑπεύθυνου ἔκδοσης τοῦ BMJ ἀποδεικνύονται μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν Ἀποκάλυψη. Ὁ Goetzsche εἶναι συνιδρυτὴς τῆς ὀργάνωσης Cochrane ἕνα πολὺ ἀξιόπιστο ὀργανισμὸ στὸν ἰατρικὸ κόσμο. «Τὰ φάρμακα εἶναι ἡ τρίτη αἰτία θανάτου μετὰ τὴν καρδιοπάθεια καὶ τὸν καρκίνο».ὅ.π σελ 13!

«Τὸ βιβλίο δὲν καταπιάνεται μὲ τὰ γνωστὰ ὀφέλη τῶν λίγων φαρμάκων  ποὺ ἔχουν συντελέσει σὲ ἐπιστημονικὲς ἐπιτυχίες ὅπως τοῦ διαβήτη δηλαδὴ τὴν ἰνσουλίνη, ἀλλὰ ἀναφέρεται στὸ πλῆθος τῶν ἀπατεώνων ποὺ κυβερνοῦν μὲ τὴ φαρμακομαφία»!

«Ὁ πολὺ μεγάλος γιατρὸς W. Osler εἶχε πεῖ ὅτι θὰ ἦταν πολὺ καλὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἂν πετάγαμε  τὰ φάρμακα στὴ θάλασσα ἀλλὰ πολὺ κακὸ γιὰ τὰ ψάρια.  Πῶς ἀκούγεται, ἄν  πουλοῦσαν τὴν ἡρωίνη σὰν σιρόπι γιὰ τὸ βήχα ἐπὶ πολλὰ χρόνια;  Τὸ ἔκανε ὁ Bayer. Τὴ διανομὴ τοῦ  ἐμβολίου τῆς Moderna  τὸ εἶχε ἡ ἑταιρεία Hoffman La Roche  ἡ ὁποία πουλοῦσε ναρκωτικὰ στὸν ὑπόκοσμο γιὰ πολλὰ χρόνια ἀνάμεσα στοὺς δύο παγκόσμιους πολέμους καὶ δὲν ἦταν ἡ μόνη.  Πολλὲς φαρμακοβιομηχανίες συμμετεῖχαν στὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν μὲ ὄπιο,  μορφίνη ἢ  ἡρωίνη τὴν  ὁποία τὴν ὀνόμασαν ἔτσι οἱ ἐρευνητὲς τῆς Bayer  γιατί ἀναμενόταν  νὰ ἔχει ἠρωικὰ  ἀποτελέσματα στὴ θεραπεία ἀσθενειῶν.

Ἡ Roche  ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἑταιρικὸς ἀπατεώνας στὸν κόσμο τὴ δεκαετία τοῦ 1990 σύμφωνα μὲ μία κατάταξη ποὺ ἀφοροῦσε ὅλους τοὺς κλάδους συμπεριλαμβανομένων τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου.  Δὲν εἶναι ἡ μόνη». (ὅ.π. σελ 40)

Ἡ Pfizer συμφώνησε νὰ καταβάλει 2,3  δισεκατομμύρια δολάρια τὸ 2009 γιὰ ἀπάτες, τὸ 1 δίσ. δολάρια ἦταν γιὰ δωροδοκία γιατρῶν, τὸ 2012 ἡ Pfizer συμφώνησε νὰ καταβάλει 60 ἑκατ. δολάρια γιὰ ὑποθέσεις ὑπερπόντιας δωροδοκίας σὲ ἀρκετὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης  ἢ τῆς Ἀσίας συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἑλλάδας.

 

Ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer Peter  Rost  ἀναφέρει σχετικὰ “Εἶναι τρομακτικὸ πόσες ὁμοιότητες ὑπάρχουν μεταξὺ αὐτῆς τῆς βιομηχανίας καὶ τῆς μαφίας.  Ἡ μαφία βγάζει τεράστια χρηματικὰ ποσά,  ὅπως καὶ αὐτὴ ἡ βιομηχανία.  Οἱ παράπλευρες ἀπώλειες τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος εἶναι ἡ φόνοι  καὶ οἱ θάνατοι  καὶ οἱ παρενέργειες αὐτῆς τῆς βιομηχανίας ὁδηγοῦν στὸ θάνατο. Ἡ μαφία δωροδοκεῖ πολιτικοὺς καὶ ἄλλους,  τὸ ἴδιο καὶ ἡ φαρμακοβιομηχανία.

Ἡ διαφορά εἶναι ὅτι ὅσοι δραστηριοποιοῦνται στὴ φαρμακοβιομηχανία θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους, νομοταγεῖς πολίτες, ὄχι πολίτες ποὺ θὰ ληστεύουν μία τράπεζα”.

http://peterrost.blogpost.dk/

Ἡ ἄλλη ἑταιρεία ποὺ παράγει ἐμβόλια γιὰ τὸν κoρωνοιὸ  καὶ ἐλέγχεται γιὰ τὴν ἀξιοπιστία της λέγεται Johnson and Johnson.  Αὐτὴ τιμωρήθηκε μὲ πρόστιμο ἄνω του 1,1 δισεκ. δολλαρίων τὸ 2012 γιὰ ἀπάτη, ἐπειδὴ εἶχε ἀποκρύψει τοὺς κινδύνους ποὺ σχετίζονταν μὲ τὸ ἀντιψυχωτικὸ  φάρμακο Risperdal. Ὁ δικαστὴς ἐντόπισε πάνω ἀπὸ 240.000 παραβιάσεις τοῦ νόμου γιὰ ἀπάτη στὴν Πολιτεία τοῦ Ἀρκάνσας. Στὶς παρενέργειες τοῦ φαρμάκου περιλαμβάνονταν θάνατος, ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια ,διαβήτης κλπ.  Ἔχουμε διακανονισμοὺς τῆς ἐταιρείας  μὲ τὸ δημόσιο ἀξίας 6 δισεκατομμυρίων  δολαρίων γιὰ τὸν ἀμίαντο στὸ βρεφικὸ τάλκ. Γιὰ νὰ  ἐμπεδώσετε.

Ἡ ἑταιρεία Johnson χορηγοῦσε  στὰ παιδιὰ μας ἀμιάντο ποὺ εἶναι ἰσχυρὸς καρκινογενετικὸς παράγοντας, ἐν γνώση της  στὰ μικρὰ παιδιά.  Βέβαια ὁ κόσμος ζεῖ μέσα στὴν ἄγνοια ὁ συνδυασμὸς ἄγνοιας καὶ τηλεόρασης μαζὶ μὲ τὸν ἐγωισμὸ ποὺ δὲν ἀκοῦν ἄλλες γνῶμες,  οὔτε θέλουν νὰ ἀκούσουν, καθιστοῦν γόνιμο τὸ ἔδαφος τῆς ἐξαπάτησης ἀπὸ τὴ φαρμακοβιομηχανία. Προσωπικά δὲν ἐμπιστεύομαι τὰ  ἐμβόλια τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν  μὲ τέτοιο σκοτεινὸ παρελθὸν ἐξαπάτησης κυνισμοῦ καὶ ἀδιαφορίας γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή.

Ἔπειτα καὶ ἡ  συνέχεια. «Ἡ Astra Zeneca  κατέβαλε 520 ἑκατομμύρια δολάρια τὸ 2010 γιὰ  διακανονισμὸ ὑπόθεσης ἀπάτης. Ἔδινε μίζες σὲ γιατρούς  τοὺς ἔστελνε σὲ πολυτελῆ θέρετρα ὡς κίνητρο, προκειμένου νὰ προωθηθοῦν καὶ νὰ συνταγογραφοῦν  φάρμακα γιὰ  μὴ ἐγκεκριμένες  χρήσεις. Ὁ γενικὸς εἰσαγγελέας εἶπε: «Δὲν πρόκειται γιὰ ἔγκλημα χωρὶς θύματα,  οἱ παράνομες πράξεις τῶν φαρμακευτικῶν θέτουν σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια ὑγεία, διαφθείρουν τὶς ἀποφάσεις τῶν παρόχων ὑγείας καὶ κοστίζουν δισ. δολάρια στοὺς φορολογούμενους». (ὅ.π. σελ.45)

Τίποτα αὐτοί, οἱ ἐγκληματικές  τους πράξεις εἶναι τόσο διαδεδομένες, ἐπαναλαμβανόμενες, ὥστε ὁδηγούμαστε στὸ ἀναπόφευκτο συμπέρασμα, ὅτι διαπράττονται σκοπίμως ἐπειδὴ τὸ ἔγκλημα φέρνει χρῆμα. Οἱ ἐταιρείες  συνεχίζουν τὶς παράνομες δραστηριότητές τους σὰν νὰ μὴν ἔχει συμβεῖ τίποτα.

      Αὐτὲς οἱ ἑταιρεῖες θὰ μᾶς σώσουν μὲ τὰ ἐμβόλια τους. Ἔχουν ντύσει ὄμορφη νύφη τὰ ἐμβόλια ἐνῶ τὴν πραγματικότητα  θὰ τὴν δοῦμε μετὰ τὸ γάμο μὲ τὰ ἐμβόλια, ὅταν πάρουμε διαζύγιο μὲ τὴν ὑγεία.Τὰ φάρμακα δολοφόνος, τὰ μετατρέπουν σὲ φάρμακα σωτήρια γιὰ τὸν ἀσθενῆ.  Τὸ ἀρνητικὸ τὸ  μετατρέπουν σὲ θετικό. Τὸ  μαχαίρι τὸ μετατρέπουν σὲ  λουλούδια. Τὴ βρωμιά τους σὲ εὐωδία. Γίνονται αὐτὰ τὰ πράγματα ἀπὸ τοὺς μεγιστάνες; Βεβαίως καὶ γίνονται.

Τὸ ἔγκριτο ἰατρικὸ περιοδικὸ ΒΜJ  ἀφιέρωσε τὸ 2003 ἕνα ὁλόκληρο τεῦχος στὴν  ἐκπόρνευση τῆς ἰατρικῆς μὲ τὸ ἐξώφυλλό του νὰ ἀπεικονίζει γιατροὺς ντυμένους γουρούνια νὰ περιδρομιάζουν σὲ ἕνα συμπόσιο μὲ τοὺς πωλητὲς φαρμάκων ὡς σαῦρες.

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ τίμιοι γιατροί, ποὺ μὲ εἰλικρίνεια, ἀνιδιοτέλεια καὶ εὐθύτητα καταγγέλουν καὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν ἄθλια φαρμακεία τῶν μεγιστάνων,πληρώνοντας αὐτὴ τὴ στάση τους,πολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἴδια τὴ ζωή τους.

Τὸ 1972 μία ἐπιτροπὴ ποὺ συγκροτήθηκε ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Χιλῆς καὶ γιατρὸ, Σαλβαδὸρ Ἀλιέντε ἀνέφερε ὅτι πραγματικὰ ἀποτελεσματικὰ δὲν εἶναι περισσότερα ἀπὸ 24 φάρμακα.

Οἱ γιατροὶ τῆς ἐπιτροπῆς πρότειναν μία δραματικὴ μείωση τῶν φαρμάκων ποὺ ἀγόραζαν ἀπὸ τὶς ἀμερικάνικες ἑταιρεῖες. Μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἡ χούντα τοῦ Πινοσὲτ σκότωσε τὸν Ἀλιέντε καὶ  οἱ γιατροὶ τῆς ἐπιτροπῆς δολοφονήθηκαν  μὲ τὸ νέο καθεστὼς νὰ ξαναρχίζει τὴ συνεργασία του μὲ τὶς ἀμερικάνικες ἑταιρεῖες μὲ τὸ γνωστὸ τρόπο.

Οἱ Φαρμακοβιομηχανίες ἔλεγχουν ὁλόκληρο τὸ σύστημα, γιατρούς, πανεπιστήμια, ἔρευνα, κυβέρνηση, τομεῖς ὑγείας, τὰ πάντα. Ἂν δὲν σκότωναν τοὺς γιατροὺς στὴ Χιλὴ, τὸ παράδειγμα τῆς Χιλῆς θὰ τὸ ἀκολουθοῦσαν καὶ ἄλλα κράτη. Μεγάλη ζημιὰ γιὰ αὐτούς, χαρὰ γιὰ τοὺς λαοὺς!

Ὁ περίφημος Νόαμ Τσόμσκι ἐπισημαίνει πὼς «ἂν δὲν ἀκολουθοῦνται ἀκριβῶς οἱ ὁδηγίες τῶν ΗΠΑ ἀπ’ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κρατῶν θεωρεῖται σοβαρὸ ἔγκλημα ποὺ πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ. Ἡ λογικὴ εἶναι κατανοητή. Κάθε μαφιόζος ἡγέτης μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει κάτι τέτοια. Δὲν μπορεῖς νὰ ἐπιτρέπεις κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται «ἐπιτυχημένη ἄρνηση». Εἶναι ἀπαράδεκτο. Εἶναι σὰν τὸ μαγαζάτορα ποὺ δὲν πληρώνει προστασία.  Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ἀποδεχθεῖς αὐτό, ἐπειδὴ θὰ τὸ μιμηθοῦν καὶ ἄλλοι καὶ τὸ σύστημα ἐλέγχου καὶ κυριαρχίας θὰ διαβρωθεῖ.  Αὐτὸ εἶναι πολὺ πιὸ σοβαρὸ γι’ αὐτοὺς ποὺ ἐκπονοῦν τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ». (Νόαμ Τσόμσκι, Ἐπικίνδυνη δύναμη, σελ.42, ἐκδόσεις Πολυτρόπον).

Ἂν δὲν σκότωναν τοὺς γιατροὺς τῆς ἐπιτροπῆς στὴ Χιλὴ καὶ ἄλλα κράτη θὰ ἐδίωχναν τὶς ἀμερικάνικες φαρμακομαφίες καὶ θὰ εἴχαμε ἐπιτυχημένη ἄρνηση.Πῆρε τὸ σφυρὶ τῆς γῆς τὴ δυναμή του, νὰ στὸ κεφάλι τῶν γιατρῶν στὴ Χιλὴ γιὰ μὴν χαλάσει καὶ ἡ πιάτσα τῆς μίζας, τῶν δώρων, τῶν ταξιδιῶν καὶ τῆς διαφθορᾶς.

ΜΕΡΟΣ Γ

Πρόεδρος Κλίντον “Συγνώμη γιὰ τὰ ἰατρικὰ πειράματα”

«Ὦ Ἄγρια ὦ  ἀδιάντροπη, ὦ  πρόστυχη εἶσαι τὸ μεγαλύτερο ψέμα τοῦ κόσμου» ἔλεγε γιὰ τὴν Ἀμερικὴ ὁ Ἰσπανὸς ποιητὴς Λόρκα. Ἀδιάντροπα ὁ Πρόεδρος Κλίντον τὸ 1997 ζήτησε  συγγνώμη γιὰ τὰ ἰατρικὰ πειράματα  ποὺ εἶχε πραγματοποιήσει ἡ κυβέρνηση μυστικὰ ἐντός τοῦ ἐδάφους τῆς Ἀμερικῆς καὶ εἶχαν ἀποκαλυφθεῖ.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε ὁ Κλίντον. «Σήμερα ἡ Ἀμερικὴ ἀπολογεῖται εἰλικρινὰ σὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς πολίτες μας ἔγιναν ἀντικείμενο πειραμάτων στὶς οἰκογένειες καὶ τὶς κοινότητές τους.

Ὅταν ἡ κυβέρνηση ΑΔΙΚΕΙ τότε ἔχουμε μία ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ τὸ παραδεχτοῦμε. Ἡ ἐξαπάτηση προχώρησε πέρα ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα τῶν πειραμάτων γιὰ νὰ περικλείσει τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὸν Ἀμερικανικὸ λαό ὡς σύνολο, ἀκριβῶς γιατί αὐτὰ τὰ πειράματα κρατήθηκαν μυστικά».

Ἡ Ἀμερικὴ κάθεται στὸ σβέρκο ὅλων τῶν λαῶν.  Ἔχει στρέψει τὰ κεφάλια τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὴν κατεύθυνση νὰ βλέπουν ἐμβόλια καὶ φάρμακα. Τίποτε ἄλλο. Ἀπαγορεύεται νὰ γυρνᾶς τὸ κεφάλι σου γιὰ νὰ δεῖς κάτι ἄλλο.  Βλέπουμε,  ὅτι θέλει νὰ δοῦμε, σὲ μία κατεύθυνση, τὴν κατεύθυνση τῶν ἐμβολίων. «Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὐ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ  καὶ ὄχλοι εἰσὶ  καὶ ἔθνη καὶ  γλῶσσαι». (Ἀποκ. 17 στίχ.  15). Κάθεται στὸ σβέρκο ὅλων τῶν κρατῶν. «Ἐκ τοῦ οἴνου  τοῦ θυμοῦ  τῆς πορνείας αὐτῆς ἐπέπωκαν  πάντα τὰ ἔθνη» (κεφ.  18 στίχ.  3). Ἔχουμε μεθύσει ἀπὸ τὰ ἐμβόλια της.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πάρα πολὺ δυνατή. Ἄκουσε τὸ λόγο Κυρίου λόγο  τοῦ προφ. Ἱερεμία. «Ὅτι ἀπὸ φωνῆς ἁλώσεως Βαβυλώνας σεισθήσεται ἡ γῆ καὶ κραυγὴ ἐν ἔθνεσιν  ἀκουσθήσεται». (Ἱερ. κζ  στὶχ 46) «Ἀπὸ τὴν ὀχλοβοὴ  τῆς πτώσεως τῆς Βαβυλώνας θὰ σεισθεῖ η γῆ σὲ ΟΛΑ τὰ ΕΘΝΗ θὰ ἀκουστεῖ ἡ κραυγή».

Ἐπειδὴ σὰν μεθυσμένη ποὺ εἶσαι,  δὲν ἀκοῦς τὴν Ἀποκάλυψη, οὔτε βλέπεις, εἶναι πάρα πολὺ φωτεινὴ γιὰ τὰ σκοτάδια σου, τουλάχιστον νὰ λάβεις ὑπόψιν σου ὅτι τὸ κατ’ ἐξοχήν  περιοδικὸ τοῦ κατεστημένου τὸ περιοδικὸ τοῦ CFR, Foreign Affaires.

Ὁ τίτλος στο ἐξώφυλλο τοῦ τεύχους Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2001 μὲ ἔντονα γράμματα εἶναι χαρακτηριστικὸς “Τὸ τέλος τῆς Ἀμερικῆς;”

Κάτι ξέρουν αὐτοὶ οἱ μεγιστάνες καὶ τὸ ψάχνουν. «Πώς  ἔσπασε,  τεμαχίστηκε καὶ συνετρίβει αὐτὴ ἡ σφύρα   ποὺ χτυποῦσε ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ;» Ἱερεμίας κεφ.27στίχ.25.

Προκαλεῖ ἐπίσης μεγάλη  ἐντύπωση, ὅτι οἱ ἄνθρωποι χωρὶς νὰ στηρίζονται στὴν Ἀποκάλυψη ἔχουν φτάσει σὲ παρόμοια συμπεράσματα μὲ τὴν Ἀποκάλυψη, ὅπως λ.χ. ὁ περίφημος ἀναλυτὴς Ἐμμανουὴλ Τόντ. Ὁ Τὸντ  ποὺ ἤδη ἀπὸ τὸ 1976 ἀνήγγειλε στὸ βιβλίο τοῦ La chute finale (ἡ τελικὴ πτώση) τὴν ἀποσύνθεση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης στὸ βιβλίο τοῦ Apresl’Empire (Μετὰ τὴν Αὐτοκρατορία) προαναγγέλλει τὴν πτώση τῆς Ἀμερικῆς βασιζόμενος καθαρὰ σὲ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάλυση.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἡ ἔμφαση ποὺ δίνει “στὴ μεθυσμένη πορεία τῆς μοναχικῆς ὑπερδύναμης” ἡ ὁποία εἶναι ἀσταθὴς σὰν τοῦ μεθυσμένου, ἄλλοτε προκαλεῖ, ἄλλοτε προβάλλει τὴ θεωρία τῆς τρέλας γιὰ νὰ τὴ φοβοῦνται καὶ  τὸ χαρακτηριστικὸ συμπέρασμα τοῦ Τὸντ εἶναι πὼς «ἡ Ἀμερικὴ  ἐκτὸς ἀπὸ μεθυσμένη, ἀσταθής, ἀποσταθεροποιητικὴ καὶ ἀναζητητὴς τῆς κατάστασης τῆς Διεθνοῦς ἔντασης δὲν εἶναι ἐντελῶς ἀγαθὴ καὶ λογικὴ.

Ἡ Ἀμερικὴ ἔχει ἀρνητικὴ συμβολὴ στὴν εὐτυχία τοῦ πλανήτη».

Ἂν ὀργανωθοῦν οἰκονομικὰ ἡ Εὐρώπη καὶ  ἡ  Ἰαπωνία θὰ εἶναι τὸ τέλος τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Τὸντ  βλέπει τὸ τέλος τῆς παρτίδας, στὸ τέλος μίας συνεννόησης ἀνάμεσα σὲ Εὐρωπαίους,  Ρώσους καὶ Ἰάπωνες ποὺ ἔχουν θεωρητικὰ τὴν ἱκανότητα νὰ στραγγαλίσουν τὴν Ἀμερική”.

Ἀξιοσημείωτο συμπέρασμα ἀπὸ κορυφαῖο ἀναλυτὴ ποὺ πάντοτε πρέπει νὰ τὸ ἔχουμε ὑπόψιν ὁ Τὸντ φτάσει στὴν ἀλήθεια ἀπὸ παρακαμπτήριους δρόμους καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ μεγάλο δρόμο ποὺ λέγεται Χριστὸς ” Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς” ( Ἰωάννη κεφ.14)

Emmanuel Todd
Apres L’Empire Essai sur la decomposition du system American Editions Gallimard 2002 p.292

Ὁ γέροντας Ἰωάννης  Καλαϊδῆς προφήτευσε γιὰ τὴν πτώση τῆς Ἀμερικῆς  «πρῶτα θὰ γίνει κάτι ποὺ θὰ γονατίσει τὴν Ἀμερικὴ. Θὰ πάψει νὰ εἶναι  ὑπερδύναμη. Ὑπερδύναμη θὰ ἀναδειχθεῖ ἡ Ρωσία καὶ μετὰ θὰ συμβοῦν τὰ  γεγονότα. Ἡ Ἀμερικὴ γιὰ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνειά της θὰ φάει μεγάλο χαστούκι ποὺ θὰ τὴ γονατίσει. Ἡ Ἀμερικὴ θὰ πληρώσει γιὰ τὸν ἐγωισμό της καὶ θὰ τὴ γονατίσει ὁ Θεὸς». (π. Ἰωάννης Καλαιδῆς  σελ. 141-142 ἔκδοση ἡ Συντροφιὰ Ἀλεξανδρούπολης).

Ἀλλὰ καὶ ὁ γέροντας Βασίλειος ὁ Καυσοκαλυβίτης «οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι φίδια, δὲν ἀφήνουν τὸν κόσμο σὲ ἡσυχία, ἀλλὰ θὰ τὴν πληρώσουν ἄσχημα. Ζυγώνει ὁ καιρὸς. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΙΚΗ. Ἡ Ἀμερικὴ  θὰ σβήσει δὲν θὰ ἔχει ζωὴ καθόλου, ὄχι ἐδῶ καὶ ἐκεῖ,  καθόλου.  Θὰ σβήσει ἀπὸ φυσικὰ φαινόμενα, ἀπὸ ἀρρώστιες καὶ ἀπὸ ἐκδίκηση ἄλλων κρατῶν. Γιατί εἶναι ἡ αἰτία γιὰ πολλὰ  κακὰ ποὺ γίνονται στὴν ἀνθρωπότητα. θὰ συμβοῦν τὰ χειρότερα,  γιατί δὲν μετανόησαν». (Στύλος Ὀρθοδοξίας Ἰανουάριος 2020). Ἡ ἡμέρα τῶν λογαριασμῶν ἔφτασε. Ἡ ἡμέρα τῶν αἰωνίων λογαριασμῶν χτυπάει τώρα τὴν πόρτα τῶν κορυφαίων ἁρπακτικῶν σου.

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ  242 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *