Τὰ βιολογικὰ ὅπλα πολύτιμο πολιτικὸ ἐργαλεῖο

«Γενικὸ Ἐπιτελεῖο τῶν ρωσικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

Ὁ κορωνοιὸς εἶναι βιολογικὸ ὅπλο

 Ἡ Συμμαχία γιὰ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα project ID 2020.

Νὰ γιατί ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη δίδει προτεραιότητα στὴν ψηφιακή ἐποχή καὶ στὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση

 

Τὸ 2017 ὁ Π.Ο.Υ. παραδέχθηκε ἀπρόθυμα ὅτι ἡ παγκόσμια ἔκρηξη  στὴν πολιομυελίτιδα ἦταν κυρίως στέλεχος ἐμβολίου

ΜΕΡΟΣ Γ

Στὸ σχέδιο γιὰ τὸν νέο ἀμερικανικὸ αἰώνα, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ διατηρήσει ἡ Ἀμερικὴ τὴν παγκόσμια κυριαρχία της στὸν 21ο  αιώνα, εἶναι μία ἐπίσημη ἀναφορὰ ἀπὸ τὴν ἀφρόκρεμα τοῦ κατεστημένου στὴν κυβέρνηση Μπούς. Στὸ σχέδιο συμμετεῖχαν ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς ἀμερικάνικης πολιτικῆς, ὅπως ὁ ἀντιπρόεδρος Τσένι, ὁ Ὑπουργὸς Ἄμυνας Ράμσφελντ κ.λπ. Τὸ σχέδιο ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Προηγμένες μορφὲς βιολογικῶν ὅπλων, ποὺ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ στοχεύσουν συγκεκριμένους γενότυπους, μποροῦν νὰ μεταμορφώσουν τὸν βιολογικὸ πόλεμο, ἀπὸ τὸ Βασίλειο τοῦ τρόμου σὲ πολύτιμο πολιτικὸ ἐργαλεῖο» Project for the New American Century sep. 2000 σελ. 72.

Γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε. Πολύτιμο πολιτικὸ ἐργαλεῖο τὰ βιολογικὰ ὅπλα, τὸ ἐννοήσατε.

Μὰ ὁ κορωνοϊὸς εἶναι βιολογικὸ ὅπλο; Μπορεῖ νὰ ἀναρωτηθεῖ κάποιος.

Ρωσικὲς ἐπισημες  πηγές ἀναφέρουν τὸν κορωνοϊὸ σὰν βιολογικὸ ὅπλο μὲ τελικὸ σκοπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπότητας. Συγκεκριμένα τὸ Ρωσικὸ κέντρο γιὰ τὴ στρατιωτικὴ ἔρευνα ποὺ ὑπάγεται τὸ Ρώσικο Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ἐνόπλων Δυνάμεων διὰ τοῦ συνταγματάρχη Bladimir Kwachokon – δηλαδὴ στὴν πραγματικότητα ἡ Ρωσικὴ προεδρία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ἀνώτατη πολιτικὴ ἡγεσία τῶν ρωσικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων θεωρεῖ ὅτι ὁ κορωνοϊὸς εἶναι βιολογικὸ ὅπλο καὶ ὅτι ὁ κορωνοιός  ἔχει ἐφευρεθεῖ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει θρησκευτικούς, οἰκονομικοὺς καὶ πολιτικοὺς σκοπούς. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ὁποιαδήποτε ἔλλειψη ἀναφορᾶς ἐκ μέρους τῶν Ρώσων, τῆς πηγῆς προέλευσης ἢ  παρασκευῆς τοῦ βιολογικοῦ ὅπλου. Οἱ Κινέζοι εἶχαν κατηγορήσει τοὺς Ἀμερικανοὺς σὰν κατασκευαστὲς τοῦ ἰοῦ καὶ ἡ  ἐπίσημη Ἀμερικὴ τὴν Κίνα. Σύγχυση. Ποιὸν νὰ πιστέψεις; Είναι ἀδύνατον οἱ Ρῶσοι  ἢ οἱ Κινέζοι νὰ μὴν ἔχουν ὑπόψη τους τὴν ἀναφορὰ τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὰ πολύτιμα βιολογικὰ πολιτικὰ ὅπλα.  Ἁπλὰ δὲν ἤθελαν νὰ τοὺς προκαλέσουν κρύβοντας τὴν ἀλήθεια.

10) ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Ἡ πρώτη παγκόσμια ἀπόπειρα ἐμβολιασμοῦ, ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τοὺς μεγιστάνες ἐμπόρους μὲ τὴν γρίπη τῶν χοίρων τὸ 2009. Πουλήθηκαν ἐμβόλια σὲ ὅλα τὰ κράτη. Στὴν Ἑλλάδα ἡ ἀγορὰ τῶν ἐμβολίων συνδέθηκε μὲ τὸ σκάνδαλο Novartis. Πήραμε 17.000.000 ἐμβόλια – γενναιόδωροι ὅπως πάντα – καὶ ἐμβολιάστηκαν παρόλη τὴν τρομακτικὴ καθημερινὴ προπαγάνδα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, μόνο 343.000. Τὰ ὑπόλοιπα ἔληξαν καὶ τὰ πέταξαν. Κανεὶς δὲν τιμωρήθηκε. Μεγαλομέτοχος τῆς Novartis, σύμφωνα μὲ τὸν Robert Kennedy εἶναι ὁ Bill Gates. Ἀκουμπᾶνε τὸν Gates; Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε παγκόσμια πανδημία, φόβου καὶ καταστροφῆς τῆς λογικῆς. Ὁ προεδρεύων τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑγείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Worgang Wodarg ἦταν ἀπὸ τὶς λίγες φωνὲς λογικῆς καὶ ἐντιμότητας «ἡ γρίπη τῶν χοίρων εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἰατρικὸ σκάνδαλο τοῦ αἰώνα» δήλωσε τὸ 2009 καὶ συμπλήρωσε μὲ μία δήλωση ποὺ προκάλεσε αἴσθηση πὼς «τὰ ἐμβόλια εἶχαν καλλιεργηθεῖ σὲ καρκινικὰ κύτταρα».

Ἡ πανδημία εἶναι ἐνορχηστρωμένη, μεγάλη μπίζνα γιὰ τὶς φαρμακευτικές, μία ψεύτικη ἐπιδημία. Οἱ προβλέψεις τῶν εἰδικῶν γιὰ τὴν γρίπη τῶν χοίρων, ἔπεσαν ὅλες ἔξω. Ἔλεγαν γιὰ ἀνοσία ἀγέλης ποὺ θὰ κτισθεῖ μόνο, ἂν ἐμβολιασθοῦν 3 ἑκατομμύρια Ἕλληνες, γιὰ τὶς ἐντατικὲς ποὺ δὲν θὰ χωρᾶνε τὸν κόσμο κ. ἄ.  Ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν καὶ τὰ μοντέλα τους, συνοδευόμενα ἀπὸ τὸ φόβο δὲν ἀνταποκρίνονταν στὴν πραγματικότητα. Γιατί δὲν μάθαμε ἀπὸ αὐτὴ τὴν παγκόσμια ἀπάτη; Ἔχουμε ἕτοιμη τὴν καραμέλα. Τυχαία μετάλλαξη.  Παίζουνε λόττο οἱ ἰοὶ στὸ βασίλειο τοῦ ψέματος. Θὰ ἐπανέλθουν οἱ φαρμακευτικές.

Οἱ ἔμποροι μεγιστάνες τῆς πόρνης (Ἀποκ. κεφ. 18 στὶχ 23)  σὰν ἰδιοκτῆτες τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν  γνωρίζουν ἀπὸ πρὶν τὴν ἔκρηξη τοῦ κορωναϊοῦ. Στὶς  10 Μαρτίου τοῦ 2020 ὁ Gates   ἐφαρμόζοντας τὴν πανάρχαια τακτική τοῦ λαδώματος δωροδόκησε μὲ 400 ἑκατομμύρια δολάρια τὸν ΠΟΥ. Τὴν ἑπόμενη ἀκριβῶς ἡμέρα κηρύχθηκε παγκόσμια Πανδημία.

Τὸ 2019  ὁ Gates σὲ συνέντευξή του στὸ Netflix εἶπε ὅτι ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωναϊοῦ θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν κινεζικὴ ἀγορὰ καὶ ὅλος ὁ κόσμος θὰ εἶναι θύμα αὐτῆς. Πῶς προγνώριζε καὶ  γιὰ αὐτὸ ἀνήγγειλε προφητικὰ ὅτι ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωναϊοῦ θὰ ἄρχιζε ἀπὸ Κίνα καὶ ὅλος ὁ κόσμος θὰ εἶναι θύμα αὐτῆς;

Ἂς σημειωθεῖ πὼς σύμφωνα μὲ τὸν Ρ. Κέννεντι ὁ Gates εἶναι μέτοχος σὲ ὀχτὼ φαρμακευτικὲς ἐταιρίες καὶ διοργάνωσε μαζὶ μὲ τὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ φόρουμ τοῦ Νταβὸς τὸ Event 201 στὶς 18/10/2019 στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ John Hopkins μὲ θέμα τὴν Πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ πρὶν αὐτὴ ἐκδηλωθεῖ.

Ἐπίσης τὸ  2010 ὁ προαναφερθεὶς δώρισε 10 ἑκατομμύρια δολάρια στὸν ΠOY  λέγοντας: «Πρέπει νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴ δεκαετία, δεκαετία τῶν ἐμβολίων». Εἶχε προλάβει νὰ ἀφήσει 496.000 παιδιά ἀνάπηρα στὴν Ἰνδία ἐξαιτίας τῶν ἐμβολίων του σύμφωνα μὲ τὶς κατηγορίες τῶν Ἰνδῶν γιατρῶν. Τὸ 2017 ἡ ἰνδικὴ κυβέρνηση ἀνακάλεσε τὴν θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ Gates καὶ τοῦ ζήτησε νὰ ἐγκαταλείψει τάχιστα τὴν   Ἰνδία.

Τὸ 2017 ὁ ΠΟΥ παραδέχθηκε ἀπρόθυμα ὅτι ἡ παγκόσμια ἔκρηξη  στὴν πολιομυελίτιδα ἦταν κυρίως στέλεχος ἐμβολίου.

Μὲ  καλὴ δουλειὰ στὰ ἐμβόλια θὰ μειώσουμε τὸ 10% μὲ 15% τὸν παγκόσμιο πληθυσμὸ εἶχε δηλώσει σὲ συνέντευξή του ὁ Gates.
Τὸ 2010 τὸ ἵδρυμα Gates σκότωσε 151  ἀφρικάνικα βρέφη καὶ προκάλεσε σοβαρὲς παρενέργειες συμπεριλαμβανομένων τῆς παράλυσης, τῆς ἐπιληπτικῆς κρίσης καὶ τῶν ἐμπύρετων  σπασμῶν σὲ 1048 ἀπὸ τὰ 5949 παιδιὰ σὲ δοκιμὲς τοῦ ἐμβολίου τῆς ἐλονοσίας προκαλώντας στείρωση.  .

11)  Ἡ Συμμαχία γιὰ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα project ID 2020

Ἐρχόμαστε στὸν πυρήνα  τοῦ κορωναϊοῦ. Τὸ project ID 2020 εἶναι ἕνα πρωτότυπο ψηφιακὸ σύστημα γιὰ προσωπικὴ ταυτοποίηση. Σημειωτέον ὅτι ID σημαίνει ταυτότητα.

Τὸ σχέδιο ὑποστηρίζεται  ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ ἀποτελεῖ μέρος τῆς πρωτοβουλίας τῶν 17 σκοπῶν τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης γιὰ τὸ 2030. Ἡ διεθνής ψηφιακὴ ταυτότητα θὰ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν πρόσβαση σὲ βασικὲς ὑπηρεσίες δηλαδὴ πρόσβαση στὴν ὑγεία,  τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ψηφοφορία, σὲ οἰκονομικὲς εὐκαιρίες, στὴ δουλειά, στὰ ταξίδια, τὶς ἐπικοινωνίες.

Οἱ ὑπάρχουσες ταυτότητες παγκόσμια κρίνονται ἀνεπαρκεῖς.

 Ἡ διεθνὴς ψηφιακὴ ταυτότητα θὰ περιέχει ὅλη τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὸν κάτοχό της ὅπως ὀνοματεπώνυμο,  ἰατρικὰ ἀρχεῖα συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐμβολιασμῶν ἐκπαίδευση ταξίδια τραπεζικοὺς λογαριασμούς, 10 δακτυλικὰ ἀποτυπώματα καὶ δύο σκαναρίσματα ματιῶν (ἴριδας).

 

Οἱ ἱδρυτικοὶ ἑταῖροι τοῦ πρώτου project ID  2020 εἶναι οἱ ἑξῆς:

 

1) Τὸ ἵδρυμα Rockefeller

2) Microsoft

3) GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immaniration.) (Παγκόσμια Συμμαχία γιὰ τὰ Ἐμβόλια καὶ τὴν Ἀνοσοποίηση).

Κάθε ἄνθρωπος στὴ γῆ σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο θὰ ὑποχρεωθεῖ  νὰ λάβει μία ψηφιακὴ ταυτότητα ἕως τὸ ἔτος 2030.

Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιο. Ὅποιος ἔχει ἐπιστημονικὸ νοῦ μπορεῖ νὰ ἐλέγξει καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὶς πληροφορίες γιὰ τὸ project ID 2020. Ὁ ἴδιος ὁ Gates ἀπαντώντας  σὲ ἐρωτήσεις χρηστῶν τοῦ διαδικτύου στὸ Reddit ἀπάντησε χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ, ὡς ἑξῆς: «Στὸ τέλος θὰ χρειαστοῦμε ἀναγκαστικὰ ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ γιὰ νὰ τὰ ἔχουν ὅσοι ἔχουν ἀναρρώσει ἀπὸ τὸν κορωναϊὸ ἤ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ ἔλεγχο ἢ ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορωναϊοῦ».

Τὸ σχέδιο ID 2020 γεννᾶ ὁρισμένα ἐρωτήματα.

 Πρῶτον.      Τί δουλειὰ  ἔχει στὸ σχέδιο σὰν ἱδρυτικὸ μέλος καὶ ἡ GAVI (ἡ Παγκόσμια Συμμαχία γιὰ τὰ Ἐμβόλια καὶ τὴν Ἀνοσοποίηση).  Ἡ GAVI ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ μόνο μὲ τὰ ἐμβόλια ἡ συμμετοχή της στὸ σχέδιο γιὰ μία παγκόσμια ταυτότητα μαζὶ μὲ τὸν Ροκφέλερ καὶ τὸν Gates θεωρεῖται τουλάχιστον πολὺ ὕποπτη.

Δεύτερον. Τὸ δόγμα τοῦ Gates «ἡ  καλὴ ὑγεία ἔρχεται μόνο ἀπὸ τὰ ἐμβόλια»  διαπερνᾶ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα, γιατί ἀπαιτεῖται ἡ ὑποχρεωτικὴ εἰσαγωγὴ πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ στὴν καινούργια παγκόσμια ταυτότητα.  Τί γίνεται ἂν κάποιος δὲν θέλει τὰ ἐμβόλια; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Δὲν παίρνει ταυτότητα μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται.  Ἡ ταυτότητα συνδέεται  ὄχι μόνο μὲ τὰ ἐμβόλια ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε πτυχὴ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

Τρίτον. Ὅποια πέτρα κι ἂν σηκώσεις βρίσκεις τὸν Ροκφέλερ καὶ τὸν Gates.  Δὲν ἀναφέρονται τυχαῖα στὴν Ἀποκάλυψη, οἱ μεγιστάνες τῆς γῆς.

Ὁ  κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσει αὐτοὺς καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηρίει αὐτοὺς. Τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῶ αὐτοῦ ταράξει» Ψαλμὸς 2 στίχ. 4-5.

«Ἀλλ’ αὐτὸς ποὺ  κατοικεῖ στοὺς οὐρανοὺς θὰ γελάσει σὲ βάρος τους καὶ ὁ Κύριος θὰ τοὺς κοροϊδέψει γρήγορα μὲ ὀργὴ θὰ μιλήσει πρὸς αὐτοὺς καὶ μὲ θυμὸ θὰ τοὺς ταράξει.»


 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

“Ὅτι οἱ ἔμποροι σου  ἦσαν οἱ μεγιστάνες τῆς γῆς. Ὅτι ἐν τῇ  φαρμακεία σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη” Ἀποκ. 18 στίχ. 23. Οἱ ἔμποροι μεγιστάνες συνδέονται μὲ τὴ φαρμακεία.

 

Μόνο Ἕλληνες μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν ἔννοια φαρμακεία ἤ οἱ γνωρίζοντες ἑλληνικά. Τί σημαίνει στὰ νέα ἑλληνικὰ ἡ λέξη φαρμακεία. Ἡ λέξη αὐτούσια χρησιμοποιεῖται χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιεῖται ἀκόμα καὶ σήμερα στὴ λέξη  πολυφαρμακεία ποὺ σημαίνει πολλὰ φάρμακα.

 

      Ἡ λέξη φαρμακεία σημαίνει φάρμακα καὶ τίποτε ἄλλο διαφορετικό.  «Ὅτι ἐν τῇ φαρμακεία σου ἐπλανήθησαν   πάντα τὰ ἔθνη.»  Μεταφράζεται μὲ τὰ φάρμακα  σου πλανήθηκαν  πάντα τὰ ἔθνη.  Ἔχουμε πλάνη ὅλων τῶν Ἐθνῶν καὶ ὑπεύθυνη εἶναι ἡ Βαβυλώνα.  Ἔρχεται τώρα τὸ λάθος.  Ἡ λέξη φαρμακεία μεταφράζεται μαγικὰ βότανα καὶ μαγεῖες. Ἂν διαβάσετε τὴν ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς Ἀποκάλυψης θὰ δεῖτε ὅτι μὲ  τὶς μαγεῖες   σου ἔχεις πλανήσει  τοὺς κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.  Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ λέξη πολυφαρμακεία θὰ μεταφραζόταν μὲ τὶς πολλὲς μαγεῖες.

Ποῦ ἔχει γίνει τὸ λάθος;  Ὅταν ἀρρώσταινε κάποιος στὰ ἀρχαῖα χρόνια ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχαν γιατροὶ πήγαινε στὸ μάγο τῆς φυλῆς, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδινε μαγικὰ βότανα,  φάρμακα διαβασμένα καὶ συνδεδεμένα μὲ μαγεῖες, γιὰ τὴν θεραπεία τῆς ἀρρώστιας του.  Χρησιμοποιοῦνταν  πολὺ  ὁ μανδραγόρας. Ἡ λέξη φαρμακεία ταυτίζονταν μὲ τὸ φάρμακο τοῦ μάγου, τὸ μαγικὸ φάρμακο ἦταν μαγεία μαζὶ μὲ βότανα. Ἡ λέξη σήμερα στὸν καιρὸ τῆς Βαβυλώνας ποὺ ζοῦμε σημαίνει φάρμακο καὶ τίποτε ἄλλο καὶ μὲ τὴ σημερινὴ ἔννοια τῆς λέξης τὴ χρησιμοποιοῦμε,  ὄχι μὲ τὴν ἱστορικὴ παλιὰ ἔννοια. Ἔχουμε καὶ τὴ λέξη φαρμακεῖο ἀπὸ τὴν ἴδια οἰκογένεια.

     Ἡ Ἀποκάλυψη ἔχει γραφτεῖ κυρίως γιὰ τὴν ἐποχή μας καὶ στὴν ἐποχὴ μας φαρμακεία σημαίνει φάρμακο. Μὲ τὰ φάρμακά σου ἔχεις πλανήσει πάντα τὰ ἔθνη.

Ἂς ὑποθέσουμε ὅμως πὼς εἶναι λάθος ἡ ἑρμηνεία.  Οἱ Ἅγιοι εἶναι ἀποκαλυπτικοί. Μᾶς προειδοποιοῦν σαφέστατα.

α)   Ἅγ. Παΐσιος:  σελίδα 53, 54 ἀρχ. Χριστόδουλος. Ὁ  Ἅγιος Παΐσιος εἶχε κακὴ ἐμπειρία τῶν παρενεργειῶν τῶν φαρμάκων ἔλεγε γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ χαρακτηριστικά: «Δὲν παίρνω φάρμακα, ὄχι γιατί τὰ περιφρονῶ,  ἀλλὰ γιατί ἔχω καταλάβει καλὰ ὅτι μὲ ἕνα φάρμακο μπαλώνεις μία τρύπα αὐτὸ ὅμως σοῦ ἀνοίγει ἀλλοῦ ἄλλη. Ἔτσι ἔχεις δουλειὰ χωρὶς τελειωμό. Ἀπὸ τὰ φάρμακα ἔχω πολὺ κακὴ πείρα».

β)  Ἄγ. Πορφύριος:  Ὁ  Ἅγιος μᾶς κάνει μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση. Στὰ νιάτα του πίστευε στὰ φάρμακα.  Τώρα ὄχι δὲν τὰ πιστεύει. Συγκεκριμένα «Οὔτε φάρμακα οὔτε τίποτα.  Τότε τὰ πίστευα ὅλα,  καὶ τὰ φάρμακα καί…Τώρα δὲν τὰ πιστεύω.   Χάλασα. Μὲ χαλάσανε οἱ  γιατροὶ».  «Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, θὰ σᾶς πῶ σελίδα 246».

Δὲν μποροῦσε νὰ πείσει γιὰ τὰ φάρμακα καὶ τὴν καταστροφική τους δράση οὔτε τὴν ἀδερφή του, ἡ  ὁποία μὲ ἐπιμονὴ τὸν πίεζε γιὰ τὴν λήψη φαρμάκου. «Ἤθελα νὰ πάρω ἕνα φάρμακο. Ἔπεσε ἡ τάδε  πρώτη. «Εἶναι καλὸ εἶναι καλὸ νὰ τὸ πάρεις». Ἔπεσε καὶ ἡ ἄλλη: «Εἶναι καλό! Καὶ ἐγὼ  τὸ μεταχειρίστηκα».

       Ἐγὼ κατάλαβα ὅτι τὸ φάρμακο δὲν εἶναι καλὸ καὶ εἶπα νὰ μὴν πάρω τὴν τελευταία φορά,  αὐτὴ ὅμως μοῦ βάζει μία κουταλιὰ καὶ μοῦ λέει: «Δὲν πειράζει πάρε καὶ ἀπόψε». Αὐτὸ τὸ φάρμακο κόντεψε νὰ μὲ πεθάνει. Πόνεσαν τὰ νεφρά μου τὸ στομάχι μου… Ποῦ δὲν πόνεσα…  καὶ ὅταν τὸ εἶπα,  ἐκείνη γελοῦσε καὶ ἔλεγε: «Εἶδες ἡ ἰδέα σου τί κάνει;»  καὶ ἡ κορτιζόνη πειράζει στὰ νεφρά. Νὰ τὸ ξέρετε εἶχε ἔρθει ἕνας γιατρός  καὶ τοῦ λέω,  «μωρὲ αὐτὸ τὸ φάρμακο τὸ ξέρεις;  Τὸ ξέρω» μοῦ λέει, «Μὴν πίνεις ἐγὼ  τὸ ἤπια καὶ πόνεσα» Τί λές; τοῦ λέω γιὰ φώναξε τὴν τάδε νὰ τὸ  ἀκούσει.  Γιὰ τὴν ἀδερφή μου εἶναι καλὸ … Ὅμως μοῦ στοίχισε,  παιδιὰ τὴ ζωή μου.  Ἐγὼ σᾶς τὸ λέω. Τόσο πολὺ φοβήθηκα.  Πιάστηκαν τὰ κόκκαλά μου, ὅλος πιάστηκα… Ἐγὼ πολὺ στεναχωρήθηκα ποὺ πῆρα τὸ φάρμακο. -Μὲ αὐτὸ ὅμως Γέροντα ποὺ  λέτε  καταργεῖτε τὴν ἰατρικὴ. -Σὰν θεραπευτικὴ ναί,  ἀλλὰ ὄχι σὰν προληπτική.»  Ἅγιος Πορφύριος θὰ σᾶς πῶ σελίδα 433 -435. «Τὸ φάρμακο θὰ μὲ πειράξει  ἔτσι τὸ αἰσθάνομαι, καὶ ὁ ἕρπης εἶναι ἰὸς , καὶ  σὰν ἰὸς δὲν δέχεται κανένα φάρμακο»  ὅ π. σελ. 436- 437. Αὐτὰ ἀναφέρει  ἡ Ἀποκάλυψη καὶ λένε οἱ Ἅγιοι.

Ὑπενθυμίζω πὼς στὴν ἔννοια τοῦ φαρμάκου καὶ μάλιστα ἀπευθυνόμενο στοὺς ὑγιεῖς περιλαμβάνονται σύμφωνα μὲ τὸν ΠΟΥ καὶ τὰ ἐμβόλια.

γ) Ὁ ἅγιος γέροντας Ἰουστίνος Πίρβου στὸ βιβλίο «Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης» σελ 140 καὶ 146 ἀναφέρει: «Ὁ ἰατρικὸς κόσμος ἦταν ἕνας παράγοντας μέσω τοῦ ὁποίου τὸ σύστημα πέτυχε καὶ συνεχίζει νὰ πετυχαίνει τὸ σατανικὸ ἔργο τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ μέσω ἐπικίνδυνων ἐμβολίων καὶ χημικῶν δηλητηρίων. Εἶναι καλύτερα νὰ μὴν δεχόμαστε τὰ δηλητήρια ἀπὸ τὰ φάρμακα ἀλλὰ νὰ προσπαθοῦμε ἐμεῖς νὰ  θεραπευτοῦμε μὲ τὰ χόρτα καὶ τὶς ρίζες ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ ΘΕΟΣ. Δὲν ἐπιτρέπω στὸν ἑαυτό μου νὰ αὐτοκτονήσει, ξέρω καλὰ ὅτι τὰ φάρμακά τους καὶ οἱ τροφὲς τους εἶναι γεμάτα δηλητήριο».

δ) Ὁ ἐκλεκτὸς ἅγιος γέροντας π. Σάββας Ἀχιλλέως σὲ κήρυγμά του στὶς 11-10-2007 ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «Ὁ ἀντίχριστος θὰ πάρει τὴν καθέδρα τῆς ὑγείας. Θὰ πάρει ὅλα τὰ φάρμακα δικά του καὶ θὰ τὰ κάνει δηλητήρια καὶ ὅσοι θὰ παίρνουν φάρμακα θὰ δηλητηριάζονται καὶ θὰ ἀποθνήσκουν καὶ εἶναι μιὰ γρίπη ποὺ θὰ ἔρθει θὰ μοιάζει μὲ γρίπη. Μία κατασκευασμένη ἀσθένεια ὡς βιολογικὸ ὅπλο στὴν ὁποία θὰ ἐμπλακεῖ ἐνεργὰ ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ. Συνίσταται ἡ ἀποφυγὴ κάθε εἴδους ἐμβολιασμοῦ. Ὅσοι δὲν ἐμβολιαστοῦν θὰ ἀπομονώνονται. Ἔχουν σκοπὸ νὰ ἐξαφανίσουν τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ μανία τους, ὁ στόχος τους».

Πῶς τὸ ἤξεραν οἱ ἅγιοι γέροντες τὸ θέμα τῶν ἐμβολίων καθὼς καὶ τὰ καταστρεπτικὰ ἀποτελέσματά τους στὴ μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ πολλὰ χρόνια, πρὶν ἐμφανισθεῖ στὴν ἐπικαιρότητα; Ἐμεῖς ἔχουμε ἀπορρίψει τοὺς λόγους τῶν ἁγίων καὶ τῆς Ἀποκάλυψης «ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω» Ψαλμὸς 49 στὶχ 17.  Φοβερός ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ περιφρόνηση τὸν ἔχουμε γράψει στὰ νῶτα μας. Εἴμαστε ἔνοχοι γιατί νομίζουμε πὼς ὁ Κύριος τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης μᾶς λέει ψέματα. «Ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῶ ψεύτην πεποίηκε αὐτόν». Α’ Ἰωὰν. κεφ 5 στιχ. 10. Πιστεύουμε στοὺς «εἰδικούς» τῆς Βαβυλώνας σὰν νὰ μὴν ἔχει γραφτεῖ τίποτα ποὺ μᾶς  προειδοποιεῖ μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ διαλέξουμε.

 

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 241 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Τὰ βιολογικὰ ὅπλα πολύτιμο πολιτικὸ ἐργαλεῖο

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *