Πολύχρωμα σχολεῖα καὶ γιὰ ὁμοφυλόφιλους…

Τὶ προωθεῖ ἐν ἀγνοία μας τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση!

Γράφει ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου

Ψυχολόγος-Δημοσιογράφος

Μεγάλες ἀλλαγὲς προωθεῖ ἡ κυβέρνηση καὶ συγκεκριμένα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ διὰ βίου Μάθησης στὴν πρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια  ἐκπαίδευση τὸ προσεχὲς ἐκπαιδευτικὸ ἔτος. Ἀλλαγές ποὺ ἀφοροῦν τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῶν διατάξεων τῆς περιβόητης  ἔκθεσης ΛΟΥΝΑΤΣΕΚ. Τὰ κράτη μέλη τῆς Ε.Ε., ἤτοι καὶ ἡ Ἑλλάδα ὑποχρεώθηκαν μεταξὺ ἄλλων:

-Νὰ προβοῦν σὲ παροχὲς ὑγείας προσαρμοσμένες στ’ ἄτομα μὲ «ἰδιαίτερο» σεξουαλικὸ προσανατολισμό, π.χ. εἰδικὴ χειρουργικὴ μονάδα γιὰ ἐπεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου!!! Τό ζήτησε ἐπισήμως ὁ Νικήτας Κακλαμάνης τότε πού ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε τό νόμο περί ἀλλαγῆς φύλου…

-Νὰ προχωρήσουν σὲ τροποποίηση τοῦ ὑφιστάμενου ἐδῶ καὶ αἰῶνες οἰκογενειακοῦ δικαίου. Το οἰκογενειακὸ δίκαιο τῆς κάθε χώρας ὀφείλει, νὰ προβλέπει τὴ δυνατότητα γιὰ κάθε τέκνο νὰ διαθέτει ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ὥστε νὰ συμπεριλαμβάνονται στὴν οἰκογένεια καὶ οἱ ὑπόλοιποι ΛΟΑΤΚΙ σύζυγοι ἢ σύντροφοι!

-Ν’ ἀποσύρουν τὶς ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ταυτότητας φύλου ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν ΨΥΧΙΚΩΝ καὶ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ διαταραχῶν!

-Νὰ δίδουν τὸ δικαίωμα τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ καὶ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ἔκφρασης σὲ σχέση μὲ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου π.χ. δημόσιες περιπτύξεις μέσω τῆς τηλεόρασης τοῦ κινηματογράφου, βίντεο κλίπ, περιοδικά, ἐφημερίδες, διαφημίσεις κ.ο.κ.

-Νὰ προβλέψουν διαδικασία ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ τοῦ διεμφυλικοῦ ἀτόμου (transexual) ὡς τέτοιου!

-Νὰ ἀναγνωρίσουν νομικὰ ἡ κατάσταση τῶν διεμφιλικῶν καὶ διαφυλικῶν ἀτόμων ὡς ξεχωριστῶν καὶ αὐτόνομων ”φύλων”!

-Νὰ θεσπιστοῦν ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα προσανατολισμένα στὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ στὴν ταυτότητα φύλου.

-Νὰ διευκολύνουν κάθε γραφειοκρατικὴ διαδικασία γιὰ τὴν ΑΛΛΑΓΗ ὀνόματος, φύλου κτλ. στὶς ληξιαρχικὲς γεννήσεις ἢ ἄλλα δημόσια ἔγγραφα

Νὰ ἐπεκτείνουν νομικὰ τὴν ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ γιὰ τὶς λεσβίες καὶ ΠΑΡΕΝΘΕΤΕΣ μητέρες γιὰ ὁμοφυλοφιλικὰ ζευγάρια.

Τὸ ἀχαρακτήριστο αὐτὸ ψήφισμα-ἔκθεση πέρασε ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ἀπὸ τὸ ΣΥΝΟΛΟ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καὶ ψηφίστηκε δυστυχῶς ἀπ’ ὅλους τοὺς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές…..

Προσωπικὰ δὲν περίμενα τίποτα λιγότερο, ἀφοῦ ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο, ποὺ στ’ ὄνομα κάποιας ψευδεπίγραφης ἰσονομίας, εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ τὰ βλέπουμε καὶ νὰ τά δεχόμαστε ὅλα… ἀνώδυνα. ΠΡΟΣΟΧΗ ὅμως, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ! Μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς  πειραματικὰ σὲ  248 σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας τὸ τρέχον ἔτος, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔχει σκοπὸ μὲ τὴν  συγχρηματοδότηση  τῶν Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων νὰ δημιουργήσει τὰ λεγόμενα πολύχρωμα Σχολεῖα.  

 Τί εἶναι τὸ  Πολύχρωμο Σχολεῖο  καὶ πότε ξεκίνησαν;

Τὸ 2009 ξεκίνησαν τὸ πολύχρωμο σχολεῖο ὡς μία ὁμάδα ἐνδυνάμωσης γιὰ ΛΟΑΤΚΙ ἐκπαιδευτικοὺς ἔχοντας ὡς ἀρχικὸ ὄνομα ‘Ὁμοφυλία καὶ Τρὰνς στὴν Ἐκπαίδευση». Σταδιακὰ ἀπέκτησε μορφὴ ὀργανωμένης ὁμάδας, μὲ στόχο τὴ διεκδίκηση θεσμικῶν ἀλλαγῶν γιὰ πιὸ συμπεριληπτικὰ σχολεῖα γιὰ ἐκπαιδευτικούς, μαθητὲς/-τριες καὶ γονεῖς. Στὴν πορεία συστηματοποίησε τὶς δράσεις του καὶ ἀπέκτησε μία εὐρεία βάση μελῶν ποὺ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸν ἐκπαιδευτικὸ τομέα, τὸν χῶρο τῶν ἀνθρωπιστικῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν, καθὼς καὶ τὴν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ἔπειτα ἀπὸ μία δεκαετία στὸν τομέα τῆς καταπολέμησης τῶν διακρίσεων στὴν ἐκπαίδευση, τὰ μέλη του ἀποφάσισαν ἡ ὁμάδα νὰ λάβει νομικὴ ὑπόσταση καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2020 τὸ Πολύχρωμο Σχολεῖο ἱδρύθηκε, ὡς ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ ὀργάνωση. Τὰ σημερινὰ πολύχρωμα Σχολεῖα ἔχουν ὡς στόχο  νὰ ἀλλάξουν τὴ δομὴ τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ   διαδικασία  τους προϋποθέτει τὴν διαρκὴ  ἀμφισβήτηση  καὶ ἀκύρωση τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος καὶ τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ  τῆς  παραδοσιακῆς οἰκογένειας καὶ τῆς θρησκείας τοῦ κράτους, τῶν ἐπαγγελματιῶν ὑγείας καὶ τῆς μαζικῆς κουλτούρας!

Ταυτόχρονα σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο θὰ δίνει  προτεραιότητα στὴν ἔνταξη  καὶ ἐνσωμάτωση  ὅλων τῶν σεξουαλικῶν  ταυτοτήτων!!! Ἡ  διαστρέβλωση τῆς φυσιολογικῆς ταυτότητας  τοῦ  ἀτόμου θὰ  ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία μίας ψευδοῦς εἰκόνας ἔτσι ὥστε,  νὰ μεταφέρουν τὰ δικά τους νοήματα ὡς  φυσιολογικὰ καὶ νὰ ἀναδιαμορφώσουν τὸ λόγο περὶ σεξουαλικότητας. Μὲ ἄλλα λόγια, θέλουν ὅλοι οἱ ΛΟΑΤΚΙ μαθήτριες-τες ἀλλὰ καὶ ἐκπαιδευτικοὶ νὰ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς στὰ σχολεῖα στὰ ὁποῖα φοιτοῦν καὶ ἐργάζονται ἀντίστοιχα. Νὰ μὴ γίνονται διακρίσεις σὲ βάρος τους. Νὰ μποροῦν ὅλα τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν ἴσα δικαιώματα στὴν ἐκπαίδευση, χωρὶς τὸ φόβο τοῦ δῆθεν ἐκφοβισμοῦ, τῶν προκαταλήψεων, τοῦ στιγματισμοῦ. Νὰ μποροῦν ἐπίσης οἱ ἐκπαιδευτικοί, ἀνεξαρτήτως σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μιλοῦν γιὰ ζητήματα ἔμφυτων ταυτοτήτων καὶ σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης στὰ παιδιά μας  καὶ νὰ ἀκυρώσουν τὸ  πραγματικὸ ρόλο τῶν γονέων.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας συνεργάζεται  μὲ διάφορα  Πανεπιστήμια γιὰ νὰ προώθηση ἕνα κύκλο σεμιναρίων  μὲ θέμα  «Σεξουαλικὴ Ἀγωγή».

Ἐπίσης  ἐπιλέχτηκαν σύγχρονοι χριστιανοὶ θεολόγοι γιὰ τὸν ἔρωτα, τὸ σὲξ καὶ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ ὅπως λ.χ. ὁ π. Φιλόθεος Φάρος καἰ ὁ π. Λίβυος!

Κι αὐτό γιατὶ στὀ πλαίσιο τοῦ σωματικοῦ ἔρωτα, ὁ π. Φάρος στὰ κείμενα του  ἐπισημαίνει ὅτι στὸν αὐθεντικὸ ἔρωτα ὁ ἐραστὴς καὶ ἡ ἐρωμένη βλέπουν σὲ κάθε κομμάτι τοῦ σώματος τοῦ ἄλλου ἤ τῆς ἄλλης καὶ τὴν προσωπικότητά του/της ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ (2001:43).  Γι’ αὐτὸ τονίζει ὅτι τὸ πιὸ σημαντικὸ στὸν σωματικὸ ἔρωτα εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς ἕνωσης τοῦ ζευγαριοῦ καὶ ὄχι ὁ ὀργασμός.  Ἔτσι λοιπὸν δίδει ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸν ἔρωτα ὡς ἀνακάλυψη τοῦ ἄλλου καὶ προσωπικὴ ὑπέρβαση, πέρα ἀπὸ τὴ ναρκισσιστικὴ σχέση. (2008:206).  Ὁ ἱερέας καὶ ψυχίατρος π. Βασίλειος Θερμὸς ἀναγνωρίζει ὅτι στὸν κόσμο ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δέχονται μία ἐσωτερικὴ σύγκρουση μεταξύ τῆς ἐρωτικῆς τους ἕλξης καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς θρησκευτικῆς τους πίστης. Ἔτσι προσπαθεῖ νὰ προσεγγίσει μὲ γόνιμο θεολογικὰ προβληματισμὸ τὸν ὁμοφυλόφιλο προσανατολισμό, τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλόφιλων ἀλλὰ καὶ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας (Θερμός,2016).  Καὶ ὁ καθηγητὴς Πέτρος Βασιλειάδης (2019) ἑρμηνεύει μὲ διαφορετικὸ τρόπο τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ σημειώνει ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ τάση ἀλλὰ τὶς πράξεις ποὺ συνδέονται μὲ τὸ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον τῆς ἐποχῆς. Τέλος ὁ θεολόγος Χριστόφορος Ἀρβανίτης ἐπισημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ὑπερασπιστεῖ κάθε ἄνθρωπο ποὺ διώκεται καὶ δέχεται ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις, ὅπως οἱ ὁμοφυλόφιλοι. Συγχρόνως ἀσκεῖ κριτικὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑποκρισία καὶ τονίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία κοινότητα ποὺ πορεύεται στοὺς αἰῶνες καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ δημιουργήσει ἕναν νέο κόσμο περιεκτικό. Σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο ὅλοι καὶ ὅλες εἶναι προσκεκλημένοι.

Οἱ ἀνωτέρω περιλαμβάνονται στὰ συγγράμματα τῆς «Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς» ὡς πρότυπα μιᾶς σύγχρονης θεολογίας πού ἀνατρέπει, διαφοροποιεῖ καὶ διαστρεβλώνει τὸν γνήσιο θεολογικὸ λόγο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τροχοπέδη στήν κοινωνική ἀποδοχή τῆς κάθε μορφῆς ἀνωμαλίας.

Οἱ μελλοντικοὶ  λοιπόν ἐκπαιδευτικοὶ γιὰ νά διοριστοῦν στὴν πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση θὰ πρέπει νὰ  ἔχουν στὴν κατοχὴ τους τὴν συγκεκριμένη  βεβαίωση σπουδῶν, κάτι ποὺ πλέον εἶναι προκαθορισμένο ἀπὸ τὴν παρούσα Κυβέρνηση. Νὰ γιατὶ σύντομα θὰ ἐπέμβει ὁ Θεός!

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Πολύχρωμα σχολεῖα καὶ γιὰ ὁμοφυλόφιλους…

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *