Ἐπιχείρηση μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς

Μὲ τὸ ἐμβόλιο τοῦ τετάνου ὁ ΠΟΥ στείρωσε ἑκατομμύρια γυναῖκες σὲ πολλά κράτη…

Γράφει εἰδικός συνεργάτης

 

Κατασκευάζουμε ἰοὺς καὶ ρίχνουμε τὴν αἰτία ἀλλοῦ… Μοναδικὸς λόγος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη βιολογικῶν ὅπλων εἶναι ἡ χρησιμοποίησή τους. Δὲν δαπανοῦν 5 δισ.  δολάρια  κάθε χρόνο οἱ ΗΠΑ γιὰ βιολογικὰ ὅπλα ἔτσι  γιὰ νὰ τὰ κοιτᾶνε» δηλώνει ὁ καθηγητὴς τῆς Νομικῆς F.Boyle στὸ βιβλίο του Βιολογικὸς Πόλεμος ἐκδ. Λιβάνη σελ 27.

 

Σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιαστὲς τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στὸν πλανήτη εἶναι ἀπειλητικὴ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἀμερικῆς καὶ γι’αὐτὸ πρέπει νὰ  χρησιμοποιήσουν μεθόδους μείωσης τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ.

 

6) Ἐμβόλια καὶ σύνδρομο τοῦ Κόλπου

Πολλὲς χιλιάδες στρατιῶτες ὅταν ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα τους μετὰ τὸν πρῶτο πόλεμο τοῦ Κόλπου ὑπέφεραν ἀφόρητα ἀπὸ νευρολογικὲς διαταραχές, χρόνια κόπωση, δερματικὰ προβλήματα, ἀπώλεια μνήμης, ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητας κ.λπ. Ἡ ἀσθένεια ὀνομάστηκε σύνδρομο τοῦ Κόλπου. Ἀπὸ ποῦ προῆλθε ὅμως;

Σὲ μία προσπάθεια νὰ ἐξηγήσει τὸ περίφημο Σύνδρομο τοῦ Κόλπου ἐδόθη στὴ δημοσιότητα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἕνα βίντεο κλὶπ ποὺ παιζόταν ξανὰ καὶ ξανὰ ἀπὸ τὴν τηλεόραση.

Σύμφωνα μὲ αὐτὸ ἕνα τοξικὸ νέφος ἀναδύεται ἀπὸ τὴ Χαμισίγια ποὺ ὑπῆρχαν μεγάλα ἀποθέματα χημικῶν ἐξοπλισμῶν τοῦ Ἰράκ. Ὁ Σαντὰμ χτύπησε τὸν στρατὸ μὲ χημικὰ ἀπὸ τὴ Χαμισίγια. Γιὰ τὸν πολὺ κόσμο βρέθηκε ὁ ἔνοχος, πιάστηκε ὁ Σαντὰμ στὰ πράσα. Ὁ ἄνεμος καὶ ὁ Σαντὰμ ἔφταιγε. Σηκώθηκε ἄνεμος ἀπὸ τὴ Χαμισίγια καὶ πῆγε στοὺς στρατιῶτες καὶ τοὺς ἀρρώστησε.

      Ὁ κακὸς λύκος ὁ Σαντὰμ καὶ ὁ στρατηγὸς ἄνεμος ὡς ὑπαρχηγὸς τοῦ Σαντὰμ, μόλυναν τοὺς 500.000 στρατιῶτες. Τὸ παραμύθι μὲ τὴν πολὺ ἐπανάληψη στὶς τηλεοράσεις καὶ τὴν ἀποστήθιση μπορεῖ νὰ ἔγινε πιστευτὸ στὸ πλῆθος, ἀλλὰ ἔμπαζε ἀπὸ παντοῦ μεγάλα ψέματα. Πρῶτον πολλοὶ βετεράνοι ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὰ συμπτώματα τοῦ Κόλπου δὲν ὑπηρέτησαν στὸν Περσικὸ ἄρα δὲν μποροῦσαν νὰ ἔχουν ἐκτεθεῖ σὲ κατάλοιπα χημικῶν ὅπλων.

Δεύτερον, ἂν ἡ αἰτία τοῦ συνδρόμου, ἦταν τὰ χημικὰ ἀπὸ τὴ Χαμισίγια θὰ περίμενε κανεὶς νὰ παρουσιάσουν τὰ ἴδια συμπτώματα καὶ οἱ γηγενεῖς κάτοικοι τῆς περιοχῆς.

 

Στὸν πόλεμο τοῦ Κόλπου ἐμβολιάστηκαν 500.000 ἀμερικανοὶ στρατιῶτες. 11.000 πέθαναν ἀπὸ τὰ πειραματικὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν ἄνθρακα πολλοὶ παρουσίασαν διάφορες ἀσθένειες καὶ εἴχαμε πολλὲς τερατογενέσεις σὲ παιδιὰ στρατιωτῶν ποὺ ἐμβολιάστηκαν. Βλέπουμε στὴ φωτογραφία μία τέτοια περίπτωση.

 

Κανεὶς ἀπολύτως κάτοικος τῆς περιοχῆς δὲν παρουσίασε κανένα σύμπτωμα τοῦ συνδρόμου τοῦ κόλπου σύμφωνα μὲ ἀπόρρητες ἐκθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας. Οὔτε οἱ Αἰγύπτιοι παρουσίασαν ποὺ συμμετεῖχαν μὲ 40.000 στρατιῶτες στὶς συμμαχικὲς δυνάμεις, οὔτε οἱ Γάλλοι, οὔτε οἱ Βέλγοι.

    Τρίτον, μία ἄλλη ὁμάδα ποὺ δὲν παρουσίασε συμπτώματα ἦταν οἱ δημοσιογράφοι ποὺ κάλυψαν τὸν πόλεμο. Ποιὸς ἦταν ὁ ἔνοχος; Δὲν ἄργησε νὰ ἀποκαλυφθεῖ. Οἱ γηγενεῖς κάτοικοι, οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ στρατιῶτες ἀπὸ ἄλλες χῶρες δὲν εἶχαν κάνει ἐμβόλια. Οἱ Ἀμερικανοὶ στρατιῶτες εἶχαν κάνει ἐμβόλια στὸ Ἰρὰκ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τοῦ πλανήτη καὶ εἰδικὰ τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὸν ἄνθρακα.

Ο Γερουσιαστής Ροκφέλερ

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ καὶ ἕνας τέταρτος λόγος ποὺ τὸ παραμύθι καὶ τὰ ψέματα της περί τῶν χημικῶν ἀπορρίπτεται. Οἱ παρενέργειες τῶν χημικῶν ὅπλων – ὀξεῖες κεφαλαλγίες, ναυτία, συστολὴ τῆς κόρης τῶν ὀφθαλμῶν καὶ μυϊκὴ παράλυση – δὲν ταιριάζουν μὲ τὰ συμπτώματα τοῦ συνδρόμου τοῦ Κόλπου. Ἡ ὑπόθεση ἔφτασε στὴν ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας γιὰ ὑποθέσεις βετεράνων μὲ τὸν πρόεδρο τῆς ἐπιτροπῆς τὸν γερουσιαστὴ Ροκφέλλερ νὰ δηλώνει «κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου τοῦ Κόλπου ἑκατοντάδες χιλιάδες στρατιῶτες ἐκτέθηκαν σὲ πειραματικοὺς ἐμβολιασμοὺς καὶ σὲ φάρμακα.

Αὐτὰ τὰ ἰατρικὰ προϊόντα εἶναι, ἴσως ὑπεύθυνα γιὰ πολλὲς ἀπὸ τὶς μυστηριώδεις ἀσθένειες ἀπὸ τὶς ὁποῖες πάσχουν τώρα αὐτοὶ οἱ βετεράνοι. Ἡ ἀποτυχία τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης νὰ παράσχει ἰατρικὴ βοήθεια ἢ πληροφόρηση στοὺς στρατιῶτες ἦταν ἀδικαιολόγητη, ἀνήθικη καὶ μερικὲς φορὲς παράνομη».

Ἡ ἐπιτροπὴ ἐπίσης χαρακτήρισε αὐτὴ τὴν πράξη τοῦ ἐμβολιασμοῦ παραβίαση τοῦ Κώδικα τῆς Νυρεμβέργης, ἀντίστοιχα μὲ τὰ πειράματα ποὺ ἔκανε ὁ στρατὸς μὲ τὰ ἀέρια μουστάρδας στὸν Β’ Παγκόσμιο πόλεμο καὶ μὲ τὸ LSD στὶς δεκαετίες τοῦ ’50 καὶ τοῦ ’60 «θὰ θέλαμε νὰ πιστέψουμε ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ καταχρήσεις τῆς ἐξουσίας τοῦ στρατοῦ ἀνῆκαν στὸ παρελθὸν ἀλλὰ δυστυχῶς συνεχίζονται» εἶπε ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς Γερουσιαστὴς Ροκφέλλερ.

Σχολιάζοντας τὸ Σύνδρομο τοῦ Κόλπου θὰ ἤθελα νὰ κάνω τὶς ἑξῆς παρατηρήσεις: 1) τὸ ἠθικὸ δίδαγμα ποὺ προκύπτει εἶναι πὼς ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια τῶν ἰδίων τῶν στρατιωτῶν της, δὲν συγκινεῖται μὲ τὸν πόνο καὶ τὴ δυστυχία τῶν ἐξαθλιωμένων στρατιωτῶν ποὺ πολέμησαν γιὰ τὴν αὐτοκρατορία. Ὑπάρχει κανεὶς ἀφελὴς ποὺ νὰ πιστεύει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει πιστευτὸ ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς ξένους λαούς; 2) Ὅταν ἔρχονται τὰ δύσκολα καὶ ἡ ὥρα τῶν εὐθυνῶν ρίχνουν τὰ βάρη σὲ ἄλλους.

           Ὁ Ροκφέλλερ ἔριξε τὰ βάρη στὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας. Τί μποροῦσε νὰ πεῖ; Ὅτι εἶχε συμμετοχὴ καὶ ἡ οἰκογένεια Ροκφέλλερ;

            Τέταρτον, ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς Ἀμερικανῶν στρατιωτῶν ποὺ ἐμβολιάστηκε μὲ τὰ πειραματικὰ ἐμβόλια ἦταν 500.000 ἄνδρες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καθὼς καὶ ἄγνωστος ἀριθμὸς στρατιωτῶν τῶν Βρετανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἐκστρατεία, ἔπειτα ἀπὸ διαταγὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἄμυνας Ρίτσαρντ Τσέινι. Τόσο γιὰ τὸν ἄνθρακα ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀλλαντοτοξίνη ποὺ ὄχι μόνο δὲν εἶχαν ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (FDA) ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὴ συναίνεσή τους κατόπιν ἐνημέρωσης, κάτι ποὺ ἀποτελοῦσε μία σαφῆ παραβίαση τοῦ Κώδικα τῆς Νυρεμβέργης γιὰ τὰ ἰατρικὰ πειράματα. Ὁ τραγικὸς ἀπολογισμὸς ἦταν βαρύς. Πάνω ἀπὸ 11.000 ἄνδρες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πέθαναν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους εἶναι ἀνάπηροι ἢ πάσχουν ἀπὸ τὸ σύνδρομο τοῦ πολέμου τοῦ Κόλπου.

Στέκομαι μὲ σεβασμὸ στὴ Λοχαγὸ γιατρό, Γιολάντα Χουέτ – Βὸν ποὺ ἀρνήθηκε νὰ χορηγήσει τὰ ἐμβόλια στοὺς στρατιῶτες καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο δικάστηκε. Ὁ Χριστὸς νὰ τὴν προστατεύει πάντοτε. Τὸ ὄχι τῆς Λοχαγοῦ στὰ ἐμβόλια τοῦ θανάτου θὰ ζητηθεῖ καὶ ἀπὸ ἐμᾶς..

         Πέμπτον, στὴν καρδιὰ τῆς Νέας Τάξης βρίσκονται τὰ ἐμβόλια. Οἱ στρατιῶτες ἐμπιστεύτηκαν τὸ κράτος. Δὲν εἶχαν σκεφτεῖ ποτέ, πὼς τὸ ἄθλιο κράτος, ὁ βυθὸς τῆς καταστροφῆς, ἀντὶ γιὰ ὑγεία θὰ τοὺς ἔλεγε ψέματα καὶ θὰ μετέφεραν τὴν ἀρρώστια σὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή τους.

Ἀπὸ τοὺς ἀστέγους στὶς ΗΠΑ τὸ 1/3 εἶναι βετεράνοι. Τὰ ψέματα μὲ τὰ ἐμβόλια τῶν βετεράνων θὰ ἐπαναληφθοῦν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

 

  1. Τὸ κράτος κακοποιὸς σύμφωνα μὲ τὸν Νόαμ Τσόμσκι εἶχε προγραμματίσει καὶ ἄλλες προπονήσεις πρὶν τὸν ἀγώνα «κορωνοϊό». Πολλές  προπονήσεις. Κατασκευὴ τοῦ ἰοῦ τῆς γρίπης τὸ 1917. Πῶς σᾶς ἀκούγεται;

Ρωτῶ ὅλους τοὺς τυχὸν ἀμφισβητίες νὰ μοῦ ἀπαντήσουν.

Ἐσεῖς θὰ κατασκευάζετε  τὸν ἰὸ τῆς γρίπης τοῦ 1917, θὰ κατασκευάζετε τὸν ἰὸ τῆς γρίπης 1957 καὶ θὰ τὸ ἀνακοινώνατε μὲ καμάρι γιὰ νὰ σᾶς ποῦν μπράβο.  Καὶ γιὰ ποιὸ σκοπὸ παρασκεύασαν αὐτοὺς τοὺς θανατηφόρους ἰούς;

Στὶς 7 Ὀκτωβρίου 2005 ἀνακοινώνεται στὸ Science μία ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Mount Sina ἀνασυνθέτει τὸν ἰὸ τῆς ἱσπανικῆς γρίπης.

Μία μέρα πρὶν 6/10/2005 δημοσιεύεται στὸ Nature  ἀνακοίνωση γιὰ τὴν πλήρη περιγραφὴ τῆς γενετικῆς ἀκολουθίας τοῦ ἰοῦ τῆς ἱσπανικῆς γρίπης. Ὁ ἰὸς τῆς ἱσπανικῆς γρίπης χαρακτηρίζεται ὅπως εἶναι φυσικὸ τὸ ἀπόλυτο βιολογικὸ ὅπλο  κατασκευασμένος μάλιστα μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Dr. Taubenberger πουλημένο ἐπιστήμονα  ποὺ ἐργάζεται στὸ Πεντάγωνο ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας.

Δηλώνει πανευτυχὴς γιὰ τὴ μεγάλη του ἐπιτυχία καὶ συμπεραίνει πὼς ἡ ἱκανότητα πανδημίας τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια εἶναι ἑκατὸ τὰ ἑκατό.

Ἔπεσε ἔξω μερικὰ χρόνια.

«Ἡ φύση εἶναι  βιοτρομοκράτης» δήλωσε στὸ Nature. Νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε αὐτό. Οἱ νυχτερίδες, τὰ πτηνά, οἱ χοῖροι τὰ κουνούπια, τὰ μυρμήγκια κλπ, εἶναι βιοτρομοκράτες. Αὐτή εἶναι ἡ γραμμή. Κατασκευάζουμε ἰοὺς καὶ ρίχνουμε τὴν αἰτία ἀλλοῦ.

Ἀναρωτιέται  ὁ κάθε καλοπροαίρετος καὶ ἐπιθυμητὰ δύσπιστος ἀναγνώστης;

Γιατὶ  κατασκεύασαν τὸν ἰὸ τῆς ἱσπανικῆς γρίπης ποὺ ἐπηρέασε πάνω ἀπὸ 500.000.000 ἀνθρώπους καὶ προκάλεσε τὸν θάνατο σὲ πάνω ἀπὸ 50.000.000 συνανθρώπους μας; Ἀπλὰ  γιὰ νὰ τὸν κοιτᾶνε ἢ νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν στὸν κατάλληλο καιρό; Ἔχουν στόχο ἐχθρικοὺς πληθυσμοὺς ἢ ὅλον τὸν πλανήτη;

 

8) ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ

 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1990 διοργανώθηκαν τεράστιες ἐκστρατεῖες ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὸν τέτανο σὲ διάφορες χῶρες μεταξὺ τῶν  ὁποίων ἡ Νικαράγουα, τὸ Μεξικὸ καὶ οἱ Φιλιππίνες. Ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τὸ ἐμβολιασμὸ οἱ ἄνδρες καὶ ἐμβολίαζαν μόνο γυναῖκες καὶ μόνο ἡλικίας ἀπὸ 15 ἕως 45 χρονῶν. Στὴν Νικαράγουα ἀπὸ 12 χρονῶν.

Τὰ πρωτόκολλα ἐμβολιασμοῦ ἀπαιτοῦσαν πολλαπλὲς δόσεις τρεῖς μέσα σὲ τρεῖς μῆνες καὶ συνολικὰ πέντε. Τὸ πρόγραμμα δημιούργησε πολλὰ ἐρωτηματικά. Γιατί ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμοὺς οἱ ἄνδρες, τὰ παιδιά, καὶ οἱ μεγαλύτερες γυναῖκες; Αὐτοὶ δὲν κολλοῦσαν τέτανο; Γιατί χρειάζονταν τόσες δόσεις ἐμβολίων; Τὸ πρωτόκολλο ἦταν διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ποὺ χρησιμοποῦσαν ἄλλες χῶρες, καθὼς ὁ ἐμβολιασμὸς γιὰ τὸν τέτανο θεωρεῖται ὅτι προσφέρει ἀνοσία γιὰ ἀρκετὰ χρόνια.

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1994 ἡ ὀργάνωση HLI(Διεθνὴς Ἀνθρώπινη Ζωὴ) ἔκανε  χημικὴ ἀνάλυση τῶν ἐμβολίων γιατί τὸ θέμα βρωμοῦσε. Ἡ ἀνάλυση ἔβγαλε λαυράκι. Σὲ πολλὰ ἐμβόλια βρέθηκε ἡ ἀνθρώπινη χοριακὴ γοναδοτροφίνη ἢ β χοριακὴ (ΗCG) μιὰ ὁρμόνη ποὺ συμβάλλει στὴ διατήρηση τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου.Τί δουλειὰ εἶχε ἡ ὁρμόνη μέσα  στὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν τέτανο καὶ ποιὸς τὴν ἔβαλε μέσα στὰ ἐμβόλια;

       Ὅταν μία γυναίκα μένει ἔγγυος αὐτὸ ποὺ ἐξετάζεται εἶναι ἡ β χοριακή. Ἂν εἶναι αὐξημένη σημαίνει ἐγκυμοσύνη. Ὅταν ὅμως ἡ β χοριακὴ εἰσάγεται στὸ σῶμα μαζὶ μὲ τὴν τοξίνη τοῦ τετάνου, τὰ ἀντισώματα ποὺ θὰ δημιουργήσει τὸ σῶμα δὲν εἶναι μόνο ἐναντίον τοῦ τετάνου,δημιουργεῖ ἀντισώματα καὶ ἐναντίον τῆς β χοριακῆς.Τὰ ἀντισώματα ἐναντίον τῆς β χοριακῆς δὲν τὰ θέλουμε γιατί σὲ μία πιθανὴ ἐγκυμοσύνη τὰ ἀντισώματα θὰ ἐπιτεθοῦν στὴ β χοριακὴ προκειμένου νὰ τὴν ἐξουδετερώσουν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ γυναίκα ποὺ ἔχει πολλὰ ἀντισώματα ἐναντίον τῆς β χοριακῆς νὰ μὴν μπορεῖ νὰ κάνει παιδιά.

Πιάστηκαν μὲ τὴ γίδα στὴν πλάτη, τὰ ἐμβόλια ἦταν ἐμβόλια ἀντιγονιμότητας.Τὰ γεγονότα διαδόθηκαν ἀμέσως, ἔγιναν ἀναφορὲς ἀπὸ τὸ Μεξικὸ, τὴ Νικαράγουα καὶ ἀπὸ τὶς Φιλιππίνες ὅπου ἐμβολιάστηκαν 3,4 ἑκατομμύρια γυναῖκες. Τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῶν Φιλιππίνων ἀπευθύνθηκε στὸν ΠΟΥ, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ ἀρνήθηκε τὰ πάντα.

Στὴ συνέχεια, ὅταν ἀναγκάστηκε νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ἀποτελέσματα τῶν χημικῶν ἐξετάσεων, ἐπιχείρησε νὰ κοροϊδέψει τὰ στοιχεῖα. Στὴ συνέχεια ἰσχυρίστηκε πὼς ἡ ὕπαρξη τῆς β χοριακῆς ἦταν ἄσχετη μὲ τὴν παραγωγή τους καὶ ὀφείλεται σὲ ἐπιμόλυνση τῶν ἐμβολίων. Μετὰ τὰ γύρισε ὁ ΠΟΥ καὶ εἶπε πὼς ἡ ποσότητα τῆς β χοριακῆς εἶναι πολὺ μικρή, ἀσήμαντη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ἀντισώματα.

Ἡ ὑπόθεση προχώρησε στὰ δικαστήρια καὶ μέσα στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία ἐξετάστηκαν τριάντα γυναῖκες ποὺ εἶχαν ἐμβολιαστεῖ καὶ στὶς εἴκοσι ἔξι ἀπὸ αὐτὲς βρέθηκαν ἀντισώματα ἐναντίον τῆς β χοριακῆς.

    Ἀφοῦ ἀρνήθηκε τὶς κατηγορίες ὁ ΠΟΥ παραδέχθηκε ἀπρόθυμα, ὅτι εἶχε ἀναπτύξει ἐμβόλια στειρότητας γιὰ πάνω ἀπὸ μιὰ δεκαετία. Τὸ πρόγραμμα μὲ τὰ ἐμβόλια στειρότητας τὸ συνέχισαν στὴν Ἀφρική, λαμπρὸ πεδίο πειραματισμοῦ γιὰ τὶς φαρμακευτικὲς, ὅπως ἡ Pfizer ποὺ εἶχε καταδικασθεῖ γιὰ τὸ θάνατο παιδιῶν στὴ Νιγηρία μὲ τὸ ἀντιβιοτικό της Trovan.

Τὸ 2014 ἡ Ἕνωση Καθολικῶν Γιατρῶν στὴν Κένυα κατηγόρησε τὸν ΠΟΥ γιὰ τὴν στείρωση ἑκατομμυρίων γυναικῶν σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὸν τέτανο. Ἀνεξάρτητα ἐργαστήρια καὶ στὴν Ἀφρικὴ ἐπιβεβαίωσαν τὴν ὕπαρξη β χοριακῆς καὶ στὰ ἐμβόλια ποὺ εἶχαν χορηγήσει καὶ στὴν Ἀφρικὴ ,πράγμα ποὺ καθιστὰ ἐξαιρετικὰ γελοία καὶ ἀνάξια σχολιασμοῦ τὴ δικαιολογία τοῦ ΠΟΥ γιὰ τὴν ἐπιμόλυνση δῆθεν τῶν ἐμβολίων. Ἀφρικανοὶ καθολικοὶ ἐπίσκοποι κατήγγειλαν ἐπίσης τὰ ἐμβόλια στειρότητας τοῦ ΠΟΥ καὶ τὴν ὅλη μεθόδευση τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Ἐρχόμαστε ὅμως στὸ πυρήνα τοῦ προγράμματος γιὰ τὰ ἐμβόλια στειρότητας. Χρῆμα,ποιὸς χρηματοδότησε καὶ ἀνέπτυξε τὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ;

Ἡ χρηματοδότηση ἔγινε ἀπὸ τὸν ΠΟΥ, τὸ Population council (Πληθυσμιακὸ Συμβούλιο) τοῦ ἱδρύματος Ροκφέλλερ, τὴν Παγκόσμια  Τράπεζα ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ, καὶ πολλῶν Πανεπιστημίων συμπεριλαμβανομένων τῆς Οὐψάλα, τοῦ Ὀχάιο,τοῦ Ἐλσίνκι κλπ.

Τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ὑγείας τοῦ Παιδιοῦ ὑπῆρξε ὁ προμηθευτὴς τῆς ὁρμόνης β χοριακῆς. Ὁ ΠΟΥ εἶχε ἀρχίσει τὸ εἰδικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγὴ τὸ 1972 καὶ μέχρι τὸ 1993 εἶχε ξοδέψει περισσότερα ἀπὸ 385 ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ τὴν ἔρευνα. Πῶς τὴν ἐφαρμόζει τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή, τὸ εἴδαμε καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρόγραμμα προχώρησε γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβολίου ἀντιγονιμότητας ποὺ κατέστησε στεῖρες ἑκατομμύρια γυναῖκες.

Τὸ Πληθυσμιακὸ Συμβούλιο (Pupulation Council) ἦταν ὁ κύριος στηλοβάτης γιὰ τὰ ἐμβόλια στείρωσης καὶ ἱδρύθηκε τὸ 1952 ἀπὸ τὸν Τζὸν Ροκφέλλερ .Τὸ Συμβούλιο  ἔχει ξοδεύσει περίπου 176 ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ ἀνάλογες δραστηριότητες.Σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιαστὲς τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στὸν πλανήτη εἶναι ἀπειλητικὴ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἀμερικῆς καὶ γι’αὐτὸ πρέπει νὰ  χρησιμοποιήσουν μεθόδους μείωσης τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ.

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ σχεδιάστηκαν τὰ ἐμβόλια τετάνου σὰν ἐμβόλια στείρωσης.Τὸ 1974 τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ὑπὸ τὸν Κίσινγκερ ἐξέδωσε μία μελέτη γιὰ τὶς ἀπειλὲς ποὺ δεχόταν ἡ Ἀμερικὴ ἐκείνη τὴν περίοδο.

Μὲ τίτλο «Immplications of Worldwide Population Growth for U.S Security and Overseas Interests» τὸ κείμενο θεωροῦσε τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἀμερική.

Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω. Πῶς μία γυναίκα ποὺ καταδικάστηκε νὰ μείνει στείρα στὴ Νικαράγουα ἢ στὶς Φιλιππίνες ἀπειλεῖ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἀμερικανῶν;

Τί μισάνθρωπη λογικὴ εἶναι αὐτή; Οἱ σχεδιαστὲς τῆς μεθυσμένης καὶ σκοτεινῆς  αὐτῆς πολιτικῆς δὲν ἔχουν ἀλλάξει τὶς ἀπάνθρωπες, ἀνθρωποκτόνες καὶ σκοτεινὲς ἰδέες τους, εἰδικὰ ἂν πολὺς κόσμος δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει σὰν ἐχθρούς, μίας καὶ ἀρέσκονται νὰ κινοῦνται στὸ σκοτάδι.

 

Βιβλιογραφία

1. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase gene J. K Taubenberger et al Nature 437 889-893 Oct 6-2005
2. Characterization of the Reconstrcucted Spanish influenza Pandemic virus TM Tumpey at al Science 310 77-80 7 Oct 2005.

«Μοναδικὸς λόγος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη βιολογικῶν ὅπλων εἶναι ἡ χρησιμοποίησή τους. Δὲν δαπανοῦν 5 δισ.  δολάρια  κάθε χρόνο γιὰ βιολογικὰ ὅπλα ἔτσι  γιὰ νὰ τὰ κοιτᾶνε»δηλώνει ὁ καθηγητὴς τῆς Νομικῆς F.Boyle στὸ βιβλίο του Βιολογικὸς Πόλεμος ἐκδ. Λιβάνη σελ 27. Στὶς  14 Ἀπριλίου 2005 οἱ ἐφημερίδες ἀνέφεραν τὴν μαζικὴ διανομὴ σὲ 4.614 ἐργαστήρια τῶν ΗΠΑ  καὶ ἄλλων 17 χωρῶν τοῦ στελέχους τῆς γρίπης ποὺ προκάλεσε τὴ Πανδημία τοῦ 1957 καὶ εἶχε ὡς συνέπεια νὰ πεθάνουν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι. Κατὰ λάθος ἢ  ἐξ ἐπίτηδες δὲν ἔχει μεγάλη σημασία. Σημασία ἔχει  ὁ κίνδυνος νὰ ἐκραγεῖ μία κατασκευασμένη  πανδημία μὲ σκοπούς  σκοτεινοὺς καὶ ἀνήθικους. Ἄλλωστε δὲν τὸ κρύβουν.

 

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 240 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ἐπιχείρηση μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς

  1. Παγκόσμιοι δολοφόνοι, πρόδρομοι τού Γ’ Ράιχ ! Ο,τι σχεδιάζετε να επέλθει εις τάς κεφαλάς σας .

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *