ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  Πῶς ἡ ἐπιστήμη κατέστη τυφλό ὄργανο καὶ ὑποχείριο τῆς ἀνομίας!

 

 «Ἐπιχείρηση» μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς

 

 

  • Τό ὀργανωμένο ἔγκλημα τῆς Νέας Βαβυλώνας, ἤτοι τῆς Ἀμερικῆς μὲ στόχο τὴν Παγκοσμιοποίηση
  • Ντοκουμέντα καὶ άδιάσειστα στοιχεῖα δεικνύουν ποιοί τελικῶς εἶναι συνωμολιολόγοι καὶ ψεκασμένοι

 

Μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους ὁ Στύλος Ὀρθοδοξίας ξεκινᾶ καὶ δημοσιεύει μία μεγάλη ἔρευνα. Μία ἔρευνα πού πιστεύουμε πὼς θὰ προβληματίσει καὶ θὰ βοηθήσει πολλούς, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσουν τί ἀκριβῶς γίνεται στὸν πλανήτη. Εἰδικότερα νομίζουμε πὼς θὰ συμβάλλει ἔτσι ὥστε ὁ οινός νοῦς νὰ κατανοήσει τὰ σχέδια τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἢ ἀλλιῶς τῆς πενταρχίας τοῦ σκότους. Ὁμάδα ἐπιστημόνων σὲ συνεργασία μὲ συνεργάτες καὶ στελέχη τοῦ Στύλου Ὀρθοδοξίας, θὰ σᾶς παρουσιάσουν μὲ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα καὶ ἀκλόνητα στοιχεῖα τὰ ἐλεεινὰ καὶ τρισάθλια σχέδια αὐτῶν ποὺ ὀρέγονται διακαῶς τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση… Θὰ μείνετε ἄναυδοι μόλις συνειδητοποιήσετε πῶς προετοίμασαν, πῶς μεθοδεύουν καὶ πῶς ἐπεξεργάζονται τὸ σχέδιο μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Θὰ ἐκπλαγεῖτε μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο σὲ ἕνα βασανιστικὸ ἀργὸ θάνατο, σὲ μία πρωτοφανῆ γιὰ τὸν πλανήτη γενοκτονία ὄχι κάποιου συγκεκριμένου ἔθνους ἀλλὰ ὅλων, ναὶ ὅλων τῶν ἐθνῶν.

Προσωπικὰ τρόμαξα ἀπὸ τὸ ὑλικὸ ποὺ ἦρθε στὰ χέρια μας, τὸ ὁποῖο διὰ τὸν φόβο τῶν Ἰουδαίων ἀσφαλίσαμε σὲ πολλὰ μέρη καὶ διαφορετικοὺς τόπους σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἔτσι ὥστε νὰ τὸ διασφαλίσουμε καὶ νὰ τὸ πραστατεύσουμε. Κι αὐτὸ διότι πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀλήθεια θὰ πρέπει νὰ ἀποκαλυφθεῖ. Καὶ οἱ ἔνοχοι νὰ τιμωρηθοῦν πρὸς παραδειγματισμὸ τῶν ὑπολοίπων γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τὴς ἀνθρωπότητας!

Ὁ Θεὸς μάλιστα φροντίζει ὄχι μόνο νὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι ἀλλὰ καὶ νὰ βγοῦν στὸ φῶς ὅλα αὐτὰ τὰ ὀργανωμένα ἐγκλήματα, ποὺ σχεδίαζαν στὶς σκοτεινὲς στοὲς καὶ στὰ σκοτεινὰ δωμάτια.  

 

ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΗΠΑ

«…Ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου  ἐπλανήθησαν  πάντα τὰ ἔθνη.»

(Ἀποκ. κεφ. 18,στίχ. 23)

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

 

Ὁ νομπελίστας Χάρολντ Πίντερ ἔλεγε γιὰ τὴ Βαβυλώνα (ΗΠΑ) πὼς «ἔχει στήσει τὸ μεγαλύτερο ἐπιτυχημένο θέατρο τοῦ πλανήτη, μία λαμπρή, εὐφυὴ καὶ ἰδιαίτερα πετυχημένη ὕπνωση» μὲ τὸν βαβυλωνιακὸ σκηνοθέτη νὰ σκηνοθετεῖ ἀρρώστιες, τρομοκρατικὲς πράξεις, ἐκλογὲς, νὰ δολοφονεῖ ἀνθρώπους καὶ παρόλα αὐτὰ νὰ ὑποκρίνεται τὸν ἀθῶο καὶ τὸν καλό

 

 

Ὁ πλανήτης δὲν εἶναι ἁπλὸς σὰν τὸ γάλα, βελούδινο καὶ κάτασπρο στὴ συσκευασία ἑνὸς λίτρου, εἶναι μπερδεμένος μὲ τὴ σύγχυση.  Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς σύγχυσης καὶ τοῦ μπερδέματος.

Βαβὲλ σημαίνει σύγχυση καὶ ἡ ἀρχαία Βαβὲλ εὐρίσκετο στὴν περιοχὴ τῆς Βαβυλώνας.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς Βαβυλώνας ἢ ἂν προτιμᾶτε στὴ Βαβέλειο ἐποχὴ  ποὺ ἔλεγε ὁ Ὅσιος Πορφύριος. «Ὁ διάβολος κατόρθωσε νὰ κάνει τὴ γῆ “Βαβέλειο” μᾶς  ἔφερε σὲ “Βαβέλειο” ἐποχὴ  γιὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ συνεννοηθοῦμε.Κατόρθωσε νὰ κρύψει τὸν ἑαυτὸ καὶ στὴ θέση του νὰ βάλει ἄλλα πράγματα».Ἕνας νὰ μὲ ἀκούσει.(Ἅγιος Πορφύριος σελίδα 38)

«Ἡ σύγχυση ἔχει τὴ συνήθεια νὰ ἀφαιρεῖ τὴ γεύση τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως καὶ νὰ λεηλατεῖ τὰ ἐντὸς αὐτῶν νοήματα γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ὀνομάζεται ὄχημα τοῦ διαβόλου» λέει ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος,(ΛόγοςΛΓ12).

Μέσα στὴν ἐποχὴ τῆς Βαβυλώνας ποὺ ζοῦμε λόγω τῆς σύγχυσης δὲν ἔχουμε διάκριση, ἀδυνατοῦμε νὰ ξεχωρίσουμε τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα.

Νὰ ζητᾶτε τὴ διάκριση ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος.

Ἡ νοητὴ ἀτμόσφαιρα τῆς σύγχυσης, τὸ χάος τῶν σκέψεων, ἔχει κοινὴ πηγὴ καὶ αἰτία.  Αἰτία τῆς σύγχυσης καὶ τῶν ψεμάτων σὲ ὅλη τὴ γῆ εἶναι ἕνα κράτος, ποὺ στὴν Ἀποκάλυψη ὀνομάζεται πόρνη Βαβυλώνα ἡ μητέρα τῶν πορνῶν καὶ συχαμάτων τῆς γῆς (Ἀποκ. κεφ. 17, 18).  Ἡ Βαβυλώνα εἶναι γεμάτη μὲ ψέματα καὶ τὰ ψέματα παράγουν σύγχυση γιατί δὲν μποροῦμε νὰ ξεχωρίσουμε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα.Τὸ ὄνομα Βαβυλώνα προέρχεται ἐτυμολογικὰ ἀπὸ τὴ λέξη Βαβὲλ καὶ σημαίνει σύγχυση καὶ ἑπομένως Βαβυλώνα ἡ μεγάλη σημαίνει μεγάλη σύγχυση.

 

Μπίλ Γκέϊτς ὁ ἔνθερμος θιασώτης τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς

Ὁ νομπελίστας Χάρολντ Πίντερ ἔλεγε γιὰ τὴ Βαβυλώνα πὼς «ἔχει στήσει τὸ μεγαλύτερο ἐπιτυχημένο θέατρο τοῦ πλανήτη, μία λαμπρή, εὐφυῆ καὶ ἰδιαίτερα πετυχημένη ὕπνωση» μὲ τὸν βαβυλωνιακὸ σκηνοθέτη νὰ σκηνοθετεῖ ἀρρώστιες, τρομοκρατικὲς πράξεις, ἐκλογὲς, νὰ δολοφονεῖ ἀνθρώπους καὶ παρόλα αὐτὰ νὰ ὑποκρίνεται τὸν ἀθῶο καὶ τὸν καλό. «Οἱ χριστιανοὶ δὲ λένε νὰ ξυπνήσουν μὲ τίποτε», ἔλεγε ὁ π. Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα.

 

Ἂν ἐξετάσουμε προσεκτικὰ τὴν πόρνη Βαβυλώνα θὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα κορωνοϊὸς γιατί τὸ κράτος αὐτὸ, ἔχει παρελθὸν στὰ ἐμβόλια, ἔχει μεγάλο παρελθὸν στὰ ψέματα ποὺ κόστισαν τὴ ζωὴ σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους μέσω ἀδίκων πολέμων.

Ὁ κύριος λόγος ποὺ δὲν χρησιμοποιεῖται τὸ κεφ. 17 καὶ 18 εἶναι ἡ λανθασμένη ἑρμηνεία. Ἡ ταύτιση τῆς Βαβυλώνας μὲ τὴ Ρώμη καθιστὰ τὸ ἱερὸ κείμενο ἱστορία καὶ τὸ ἀχρηστεύει. Ἡ κάθε ἐποχὴ ἔχει τὴ Βαβυλώνα της, ἡ Ρώμη ἦταν ἡ Βαβυλώνα κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. «Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλώνι συνεκλεκτή.» (Α’ Πέτρου κεφ. 5 στίχ 13). Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἔννοιας Βαβυλώνας, τῆς πόλης τῆς μεγάλης, εἶναι τὸ κλειδὶ τῆς γνώσεως γιὰ νὰ ἀνοίξουμε τὸ ὑψηλὸ πύργο τῆς Βαβυλώνας. Τὰ χαρακτηριστικά τῆς Βαβυλώνας ὅπως παρουσιάζονται στὸ φῶς τῆς Ἀποκάλυψης δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν Ρώμη ἐπ’ οὐδενί.

 

Μερικὰ χαρακτηριστικά:

α) Ἡ σφύρα πάσης τῆς γῆς. προφ. Ἱερεμία κεφ. κζ,

β) Οἱ ἔμποροι της ἦταν οἱ μεγιστάνες τῆς γῆς.(Ἀποκ.,κεφ. 18, στίχ. 23),

γ) Κάθεται στὸ σβέρκο ὅλων τῶν λαῶν. «Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὐ ἡ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ  ὄχλος εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι» (κεφ. 17,στί.15).  Ἔχουσα Βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς (κεφ.17, στίχ. 18),

 δ) Δὲν ἔχει πενθήσει σὰν κράτος. Δὲν ἔχει δεχθεῖ ἐπίθεση στὸ ἔδαφός της ὥστε νὰ θρηνήσει γιὰ τοὺς πολέμους. «Κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω»(Ἀποκ., κεφ. 17, στίχ. 7).

ε) Ἔχει διαπράξει μεγάλα ἀδικήματα σὲ ὅλα τὰ κράτη τῆς γῆς «Ἐκολλήθησαν αὐτῆς οἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς» (Ἀποκ.,κεφ.17, στίχ. 4).

ζ) Μὲ τὸν ἀνήθικο πολιτισμὸ της ἔχει μεθύσει πάντες τοὺς κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς «ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς»(Ἀποκ., κεφ. 17,στίχ.2).

η)   Ἔχει τὶς πολιτικὲς καὶ θρησκευτικές  ἡγεσίες τοῦ πλανήτη ὑποχείριους.  “Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ’ αὐτῆς ἐπόρνευσαν” (Ἀποκ.  κεφ.  18 στίχ. 3)

θ)  Οἱ ἐφοπλιστές  ἐπλούτησαν καὶ ἀναδείχθηκαν ἀπὸ τὴν Βαβυλώνα ( κεφ. 18 στίχ. 19)

ι)  Κάθεται πάνω σὲ ἄνθρακες πυρός,  ἔχει ἕνα super ἡφαίστειο καὶ γίνεται ἕνας μεγάλος σεισμὸς στὸ ἔδαφός της,  ὁ μεγαλύτερος σεισμὸς ὅλων τῶν αἰώνων, (Ἠσαΐας κεφ. 47  Ἀποκ. κεφ.  17 στίχ.  18-19)

ια)    Εἶναι ὑπερήφανη καὶ βρίζει τοὺς ἄλλους λαούς, πρόφ.  Ἱερεμίας κεφ. ΚΖ

ιβ) «Ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου  ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη» Ἀποκ κεφ 18 στὶχ 23

ιγ) Εἶναι μεθυσμένη καὶ τρελή. Δὲν ἐνεργεῖ λογικά.(Ἀποκ κεφ. 17, στίχ 6)

ιδ) Εἶναι μυστήριο. Δὲν τὴν καταλαβαίνουν οἱ ἄνθρωποι, ἂν καὶ ἐνεργεῖ μπροστὰ στὰ μάτια τους, (Ἀποκ. Κεφ. 17 στίχ5.

 

Ἡ Βαβυλώνα σὰν γνήσιο φωτοτυπικό τοῦ διαβόλου, μοιράζει φωτοτυπίες τοῦ κακοῦ σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.Ἂς πάρουμε λίγα χαρακτηριστικὰ ποὺ φωτογραφίζουν τὴν κοσμοκρατορία τοῦ κακοῦ, πρὶν ἔρθουμε στον ρόλο ποὺ ἔχει διαδραματίσει στὸ θέμα τοῦ κορωνοιοῦ.

Ἀναλύουμε τὸ πρῶτο χαρακτηριστικό. «Πῶς ἔσπασε καὶ τεμαχίστηκε καὶ συνετρίβη ἡ σφύρα  ποὺ χτυποῦσε ἀνελέητα ΟΛΗ τὴ γῆ; Πῶς περιῆλθε εἰς ὄλεθρον καὶ ἀφανισμὸν ἡ Βαβυλώνα;» (Ἱερ. κεφ. ΚΖ στίχ. 23).

Ἡ πραγματικότητα τώρα. Τὸ  σφυρὶ τῆς γῆς χτύπησε τὸ Τσὰντ  τὸ 1981 χτύπησε Γρενάδα  τὸ 1983, χτύπησε τὸ Σουρινὰμ 1982-84, τὰ νησιὰ Φίτζι τὸ 1987, τὸ σφυρὶ τῆς γῆς χτύπησε ἀνελέητα τὸν Παναμὰ τὸ 1989, τὸ σφυρὶ τῆς γῆς  ἔλιωσε τὸ Ἀφγανιστὰν τὸ 1979-91, τὸ σφυρὶ τῆς γῆς ἔδωσε μία γερὴ σφυριὰ στὸ κεφάλι τοῦ Ἔλ Σαλβαδὸρ τὸ 1980-92, τὸ σφυρὶ τῆς γῆς σφυροκοποῦσε καὶ ἔλιωσε τὴν Ἀΐτὴ τὸ 1987-94. Τὸ σφυρὶ τῆς γῆς  ἔλιωσε τὴ Σομαλία τὸ 1993, τὸ σφυρὶ τῆς γῆς χτύπησε τὰ πόδια καὶ τὸ κεφάλι τοῦ Ἰρὰκ τὴ δεκαετία τοῦ 1990, τὸ σφυρὶ τῆς γῆς κατέκαψε μὲ βόμβες τὴ Γιουγκοσλαβία τὸ 1995-99,τὸ σφυρί τῆς γῆς προκάλεσε μὲ μεγάλα ψέματα τὸν πόλεμο τοῦ Βιετνὰμ μὲ περίπου 4  ἑκατομμύρια νεκρούς,τὸ σφυρὶ τῆς γῆς χτύπησε τὴν Κύπρο τὸ 1974 μιᾶς καὶ οἱ Τοῦρκοι πῆραν τὴν ἄδειά της καὶ ἄλλα πολλά. There’s a lot more.

Ὅπως καταλάβατε ἡ πόρνη ἡ Βαβυλώνα εἶναι ἡ κοσμοκρατορία τοῦ κακοῦ, ἡ Ἀμερική. Εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητας νὰ ἰσχυρίζεται κάποιος πὼς Βαβυλώνα εἶναι ἡ Ρώμη.

Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ εἶναι οἱ ἔμποροι μεγιστάνες. Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν κόσμο; Ὀνόματα οἰκογενειῶν. Ὄχι ἀόριστα  πάνω στὸ συγκεκριμένο θέμα. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος λέει γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα. «Τὸν κόσμο τὸν κυβερνᾶνε 4-5 οἰκογένειες.Ὑπάρχει  τόσος πλοῦτος ἐπάνω στὸν πλανήτη ποὺ ἂν κατανεμηθεῖ σωστά, ὅλος ὁ κόσμος, μὰ ὅλος ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ τρώει μὲ ἀσημένια κουτάλια. Τὸν πλοῦτο τῆς γῆς τὸν ἔχουν στὰ χέρια τους αὐτὲς οἱ 4-5 οικογένειες». (Ὅσιος Πορφύριος προφήτης τόμος Β σελ.300).

Αὐτὲς οἱ οἰκογένειες εἶναι οἱ Ροκφέλερ, Ρότσιλντ, Ντυπὸν Σόρος, Gates κλπ. Ὄσο  καὶ νὰ ψάξουμε δὲν ὑπάρχει μεγιστάνας στὴ Ρώμη οὔτε ἕνας γιὰ δεῖγμα. Ἡ οἰκογένεια Ροκφέλλερ μαζὶ μὲ τοῦ Gates ἔχουν δημιουργήσει τὸ σχέδιο ID 2020 ποὺ τελικὸ σκοπὸ ἔχει μία ψηφιακὴ ταυτότητα ἐμβολιασμοῦ.

Ὁ Ἅγιος  Παΐσιος στὸ θέμα τῶν πέντε οἰκογενειῶν ἀναφέρει: «Νὰ κάνεις τὸ διακόνημά σου καὶ νὰ λὲς “Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον ἡμᾶς” γιὰ νὰ βοηθιοῦνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Στὸ “ἐλέησον ἡμᾶς” συμπεριλαμβάνονται ὅλοι ἀκόμα καὶ οἱ 5-6 μεγάλοι- πόσοι εἶναι αὐτοὶ – ἀπὸ τοὺς ὁποίους κρέμεται ἡ τύχη τοῦ κόσμου». (Β τόμος σελ. 301) καὶ ἀλλοῦ «Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του γιατί ὅλος ὁ κόσμος ἐξαρτᾶται ἀπὸ 3-4 ἄτομα κρέμεται ἡ τύχη τοῦ κόσμου στὰ χέρια μερικῶν παλαβῶν.» (Β τόμος σελ. 289).

Ἡ ἐξουσία αὐτών  τῶν παλαβῶν βρίσκεται στὸ σκοτάδι. Ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἐκφραστὲς τῆς αὐτοκρατορίας ὁ Σάμιουελ Χάντιγκτον ἀναφέρει:«Οἱ ἀρχιτέκτονες  τῆς ἐξουσίας στὶς ΗΠΑ ὀφείλουν νὰ δημιουργοῦν μία δύναμη ποὺ νὰ γίνεται αἰσθητὴ χωρὶς νὰ φαίνεται.  Ἡ ἐξουσία διατηρεῖται ἰσχυρὴ ὄταν  παραμένει στὸ σκοτάδι.  Μόλις ἐκτεθεῖ στὸ φῶς ἐξαφανίζεται». (Samuel Hantington American Politics The Promise of Disharmony

Harvard University Pres 1981 p. 75). Στὸ σκοτάδι ἡ ἐξουσία τῶν μεγιστάνων μὲ ταυτόχρονη  ἀπαγόρευση κάθε κριτικῆς τους στὰ ΜΜΕ  ἰδιοκτησίας τους.

Τὸ super market τῶν ἐμβολίων. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 

  1. Γεγονότα ὄχι θεωρίες

Ὁ ἐρευνητής   James Neil χρηματοδοτούμενος ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή   ἀμερικανικῆς Ἀτομικῆς  ἐνέργειας προκάλεσε ἐπιδημία ἱλαρᾶς στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 χρησιμοποιώντας  μολυσματικό ἐμβόλιο ποὺ στοίχισε τὴ ζωὴ χιλιάδων ἰθαγενῶν τῆς Φυλῆς Γιανόμαμι στὴ Βενεζουέλα. Ὁ συγγραφέας Πάτρικ Τίρνει  μελέτησε ἐπισταμένα 10 χρόνια τὸ θέμα καὶ κατήγγειλε τὸ γεγονὸς στὴν Ἀμερικανικὴ Ἕνωση Ἀνθρωπολογίας (ἐφημερίδα Νέα 25-9-2000).

  1. Ἡ καθηγήτρια ἀνθρωπολογίας Δωροθέα Σὶρ κατήγγειλε πρόγραμμα ἀποπληθυσμοῦ ἀπὸ  τὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ τῆς Φυλῆς ἰνδιάνων Νάπχοκ  μὲ  ὑποχρεωτικὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ.  Ἡ κυβέρνηση βρῆκε τὸν τρόπο νὰ μειώσει τὸν πληθυσμὸ τῶν  Νάπχοκ. Δὲν τιμωρήθηκε  κανεὶς. (ἐφημ.   Νέα  Τρίτη 26/9/2000)
  2. 1976: 13 κρούσματα γρίπης τῶν χοίρων στὴν Ἀμερικὴ σχετίστηκαν ἀμέσως μὲ τὸν ἰὸ τῆς ἱσπανικῆς γρίπης. Πανικός. Περίπου τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ ἐμβολιάστηκε, πρὶν τὸ πρόγραμμα καταργηθεῖ ἀπὸ τοὺς θανάτους ἐξαιτίας τῶν ἐμβολίων. Εἴχαμε 25 θανάτους ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια καὶ συνολικὰ 500 περίπου ἄτομα ἀνέπτυξαν τὸν νόσο Guillain Βarre.

 

  1. Στὶς 4/10/2005 ὁ Μποὺς ἀνέφερε: «Μὲ ἀπασχολεῖ ἡ γρίπη τῶν πουλερικῶν, μὲ ἀπασχολεῖ τὸ τί μπορεῖ νὰ σημαίνει ἕνα ξέσπασμά της γιὰ τὶς ΗΠΑ καὶ γιὰ τὸν κόσμο. Ἂν εἴχαμε ἕνα ξέσπασμα κάπου στὶς ΗΠΑ, δὲν βάζουμε τότε σὲ καραντίνα ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς χώρας; Καὶ τότε πῶς ἐπιβάλλεις μία καραντίνα; Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ ἱκανὸς γιὰ νὰ ἐπιβάλλει μία καραντίνα; Μία ἐπιλογὴ εἶναι νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὁ στρατός, ποὺ εἶναι ἱκανὸς νὰ σχεδιάσει καὶ νὰ δράσει». Τὸ ἀκούσατε τὸ σχέδιο γιὰ τὸ μέλλον. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Μποὺς ποὺ δήλωσε ἀπροκάλυπτα «Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία  μία δικτατορία θὰ μᾶς ἔλυνε τὰ χέρια», (The Washington POST  OCT 4 2005 Transcript of PRESIDENT BUSH  S PRESS comference      buzerflash.com news analysis 29 -10-2002)

Φωτοτυπικὸ ἡ Ἀμερικὴ παράγει φωτοτυπίες καραντίνας καὶ μοιράζονται οἱ φωτοτυπίες σὲ ὅλα τὰ κράτη:

Λατρεία τῶν ἐπιδημιῶν,  οἱ ἐπιδημίες  σημαίνουν ἀνασφάλεια καὶ φόβο,  εὐκολότερη ἐπιβολὴ ἀπολυταρχίας.

  1.   νόμος ΜΕΗΡΑ

Ἀναπτύχθηκε ἀπὸ εἰδικούς τοῦ John Hopkins ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ CDC. Δημοσιεύτηκε στὶς 21-12-2001. Τί προβλέπει ὁ ΜΕΗΡΑ  γιὰ τὶς Πολιτεῖες; Ο  κυβερνήτης κάθε πολιτείας μπορεῖ νὰ κηρύξει κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης ἰατρικῶν ἐξετάσεων καὶ ἐπιβολῆς καραντίνας (ἄρθρο  Ἱ παράγραφος 602γ)  ὑποχρεωτικὴ θεραπεία καὶ ἐμβολιασμὸ καθὼς καὶ ποινικὴ δίωξη σὲ περίπτωση μὴ συμμόρφωσης (ἄρθρο  Ι παράγραφος 603 α,  603 β, 604 γ). Ἄρση τῶν νομικῶν εὐθυνῶν γιὰ ὅποιες βλάβες μπορεῖ νὰ προκληθοῦν ἀπὸ τὶς φαρμακευτικές. Καὶ τὸ κερασάκι στὴν τούρτα. Ἐπιτρέπεται ἡ καταστροφὴ ἰδιωτικῆς περιουσίας σὲ περίπτωση ποὺ κριθεῖ ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία. Οἱ  τοπικές  ἀρχὲς ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν στρατὸ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν πιὸ πάνω μέτρων.

Πρέπει ἐπίσης νὰ ἀναφερθεῖ ἡ ψήφιση τῶν νομοσχεδίων Bioshield 1 καὶ Bioshield 2 τὸν Μάϊο τοῦ 2004 ἀπὸ τὴν Γερουσία καὶ τὸν Ἰούλιο ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων.Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ποὺ θεσπίζουν τὰ νομοσχέδια αὐτὰ εἶναι ὅτι «σὲ περίπτωση ἔκτατης ἀνάγκης (πανδημία) οἱ πολίτες δὲν θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μηνύουν τὶς ἑταιρεῖες γιὰ τυχὸν παρενέργειες τῶν καινούργιων ἐμβολίων καὶ γιὰ τὶς βλάβες ποὺ θὰ παρουσιάσουν τὰ ἐμβόλια ἢ τὰ φάρμακα.»

Αὐτοὶ δὲν εἶναι νομοθέτες, εἶναι προφῆτες τοῦ κορωνοϊοῦ  καὶ προφῆτες τoῦ φόβου καὶ γι’ αὐτὸ σταματοῦν ἀμέσως τὶς συζητήσεις, μὲ τὴν πιστολιὰ συνωμοσιολόγος καὶ ψεκασμένος.Ἔλα τώρα καὶ ποὺ θὰ θυμᾶται  τὴν νομοθεσία  τὸ πλῆθος ἔπειτα ἀπὸ 17 χρόνια;Ἔχουν προνοήσει οἱ ἄνθρωποι τὴν νομοθετική τους ἐξασφάλιση πολλὰ χρόνια πρίν.

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. ΙΑΝ. 2022

Συντάκτης

2 σχόλια για “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  Πῶς ἡ ἐπιστήμη κατέστη τυφλό ὄργανο καὶ ὑποχείριο τῆς ἀνομίας!

  1. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας σωση από τα χέρια αυτών των «παλαβών». προσευχη προσευχή.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *