Χτυποῦν συστηματικὰ τὰ τύμπανα πολέμου οἱ Τοῦρκοι

Μᾶς κήρυξαν πόλεμο πολιτικοί, τουρκικὰ ΜΜΕ καὶ σύμβουλοι Ἐρντογὰν!

 

 

 

Γιὰ πάνω ἀπὸ δύο χρόνια βιώνουμε ἕναν ἰδιότυπο πόλεμο ἀπὸ τὴν γείτονα Τουρκία. Καὶ ἐνῶ ὁ Ἐρντογὰν ἔχει ἤδη συγκρουσθεῖ εἴτε βρίσκεται ἤδη σὲ σοβαρὲς διεθνικὲς διενέξεις εἴτε ἔχει ἤδη ἐπιτεθεῖ στρατιωτικὰ στὶς γειτονεύουσες μὲ τὴν Τουρκία χῶρες, ἐντούτοις, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν ἔχει συγκρουσθεῖ ἢ ἐπιτεθεῖ στὴν Ἑλλάδα. Καὶ γράφω «γιὰ τὴν ὥρα», διότι, ἡ πολεμικὴ σύγκρουση Ἑλλάδας-Τουρκίας θὰ γίνει. Σίγουρα,100%. Εἶναι ἀνεκκλήτως προσχεδιασμένη ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα καὶ τὴν σιωνιστικὴ Πενταρχία τοῦ σκότους.

Βεβαίως, ὅπως πάντα συμβαίνει ἱστορικὰ στὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ ἕναν πόλεμο θὰ πρέπει πρῶτα νὰ προετοιμασθεῖ τὸ «πόπολο», ὁ ὄχλος. Θὰ πρέπει νὰ μπεῖ ὁ ἁπλὸς λαὸς σὲ ἐμπόλεμο κλίμα. Μὲ ὑποβολιμαία πολιτικὴ τέχνη, μὲ στοχευμένη διπλωματικὴ πρακτικὴ καὶ μὲ ἀργυρώνητη δημοσιογραφικὴ μαεστρία, θὰ πρέπει νὰ μπεῖ καὶ ὁ ἁπλὸς πολίτης σὲ ψυχολογία ἐπερχόμενου πολέμου, στὸν τρόμο δυνητικοῦ αἱματοκυλίσματος, σὲ ἐσωτερικὴ πάλη ἀναμονῆς γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του, στὸ φόβο θανάτου καὶ σὲ τροχιὰ αὐξανομένης ἀναμονῆς γιὰ τὸ ἄγνωστο αὔριο. Θὰ πρέπει, δηλαδή, οἱ μάζες νὰ εἰσαχθοῦν μὲ τὸ «γάντι» καὶ «ἐπιστημονικὰ» σὲ ἕναν προπολεμικὸ τροχιοδεικτικὸ παλμό, φόβο, αἴσθηση, ἀναταραχή, στάση, κατάσταση καὶ ἀναμονή.

Μὲ αὐτὰ κατὰ νοῦ, ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τὸ τί γίνεται στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου. Καὶ γιὰ νὰ μὴν λέμε ἢ γράφουμε τὶς δικές μας σκέψεις, ἀναλύσεις, ἑρμηνεῖες καὶ προβλέψεις, ἂς ἀκούσουμε, διαβάσουμε καὶ προβάλουμε τὸ πῶς προετοιμάζουν τὸν προγραμματισμένο πόλεμο Ἑλλάδας-Τουρκίας τρεῖς σημαντικὲς πηγὲς στὴν Τουρκία: Πρῶτον, οἱ Τοῦρκοι ἡγέτες καὶ κάποια σημαντικὰ πολιτικὰ πρόσωπα, δεύτερον, οἱ ἐξαγορασμένες δημοσιογραφικὲς πέννες καὶ τὰ μίσθαρνα τουρκικὰ ΜΜΕ καί, τρίτον, οἱ ἐπαγγελματίες παῖκτες-ὑποβολεῖς καὶ σύμβουλοι τοῦ Ἐρντογὰν. Ὅλα ὅσα θὰ παραθέσω στὴ συνέχεια ἔχουν εἰπωθεῖ, ἀκουσθεῖ ἢ γραφεῖ τὸν τρέχοντα μήνα Ὀκτώβριο καὶ μόνον.

Μετὰ τὸν Ἐρντογὰν, ὁ πιὸ διάσημος Τοῦρκος ἡγέτης στὸ νὰ ἐκτοξεύει συνεχεῖς πολεμικὲς βολὲς κατὰ τῆς χώρας μας εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῶν Γκρίζων Λύκων Ντεβλὲτ Μπαχτσελί. Στὸ συνέδριο τῆς νεολαίας τοῦ Κόμματός του Ἐθνικιστικὴ Δράση εἶπε γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες: «Αὐτοὺς τοὺς ὁποίους στὸν ἐθνικοαπελευθερωτικό μας ἀγώνα τοὺς ρίξαμε στὴ θάλασσα, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιδιώκουν καὶ ἔχουν στόχο πάλι νὰ βγοῦν στὶς ἀκτές μας». Πρὶν δύο μέρες ξιφούλκησε ἐπίσης λέγοντας:

«Ἡ Ἑλλάδα εἶναι εἰσβολέας!. Σκάβεται ἕνας λάκκος ἐναντίον τῆς Τουρκίας ἐντός τοῦ ΝΑΤΟ. Σᾶς προκαλοῦμε ὅλους!». Τὸν περασμένο Μάρτιο εἶχε τονίσει: «Νὰ μὴν ξεχνοῦν οἱ Ἕλληνες τί πέρασαν οἱ πρόγονοί τους ὅταν ρίχτηκαν στὸν πάτο τῆς θάλασσας». Τὸν περασμένο Ἀπρίλιο εἶχε ὁ ἴδιος πεῖ ὅτι ἡ «Ἑλλάδα θὰ χάσει τὸ κεφάλι της!».

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου ποὺ ἐπανῆλθε καὶ πάλι χθὲς μὲ νέες ἀπειλὲς πολέμου (TRT World): «Θὰ χρησιμοποιήσουμε ”σκληρή δύναμη”. Μὴ διαπραγματεύσιμη ἡ κυριαρχία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο». Σᾶς θυμίζω, ἐπιπροσθέτως, τὶς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ στὶς ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος ἔτους, μετὰ τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση γιὰ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στὸ Ἰόνιο πρὸς Δυσμᾶς: «Στὸ ζήτημα τῶν χωρικῶν ὑδάτων τοῦ Αἰγαίου, δὲν ἔχει ἀλλάξει ἡ θέση τῆς Τουρκίας. Ὅπως δὲν ἔχει ἀλλάξει καὶ ἡ ἀπόφαση ποὺ ἔχει πάρει τὸ τουρκικὸ κοινοβούλιο (αἰτία πολέμου)».

Στὶς συστηματικὲς προκλητικὲς δηλώσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδας δὲν πάει πίσω καὶ ὁ σημερινὸς ἀντιπρόεδρος τῆς Τουρκίας Φουὰτ Ὀκτάι. Πρὶν λίγες μέρες ὁ ἴδιος τόνισε ἐμπρηστικά: «Ἡ Κύπρος εἶναι τουρκικὴ ἀπὸ τὸ 1571». Ἀπευθυνόμενος μὲ ἰδιαιτέρως προκλητικὸ τόνο σὲ Ἀθήνα καὶ Λευκωσία, ὁ Φ. Ὀκτάι ἐπεσήμανε πὼς «σήμερα ἐπειδὴ προσπαθοῦν νὰ ποῦν μερικὰ πράγματα. Νὰ καταλάβουν ποιοὶ εἶναι ἡ μειονότητα καὶ ποιοὶ οἱ εἰσβολεῖς. Νὰ τοὺς τὸ θυμίσουμε στοὺς Ἕλληνες στοὺς Ἑλληνοκύπριους καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο». Ναί, σύμφωνα μὲ τὸν φαιδρὸ Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο Ὀκτάι, οἱ Ἑλληνοκύπριοι εἶναι «εἰσβολεῖς» στὴν Κύπρο!

Μία ἀκόμη ὠμὴ ἀπειλὴ γιὰ στρατιωτικὴ σύγκρουση μεταξὺ Ἑλλάδος Τουρκίας ξεστόμισε καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ΑΚΡ Omer Celik, ὡς μία ἐπιπρόσθετη ἔνδειξη τοῦ πολεμικοῦ κλίματος τὸ ὁποῖο καλλιεργεῖ συστηματικὰ ἡ Ἄγκυρα τὸ τελευταῖο διάστημα. «Ἐὰν δημιουργήσετε μία de facto κατάσταση (ἀνακήρυξη ΑΟΖ ἢ δράση τῶν πολεμικῶν πλοίων μας στὴν Α.Μεσόγειο ἐνδεχομένως), θὰ δεῖτε τὴ δύναμή μας», δήλωσε μὲ ἀλαζονικὴ στάση ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ AKP Ὀμὲρ Τσελίκ. Ὁ ἴδιος τόνισε ἐπίσης ὅτι ἡ «Γαλάζια Πατρίδα» εἶναι ἡ κόκκινη γραμμὴ τῆς Τουρκίας. Καὶ πρόσθεσε: «Θὰ παλέψουμε γιὰ τὴ “Γαλάζια Πατρίδα” καὶ θὰ πληρώσουμε ὁποιοδήποτε τίμημα».

Καὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει νὰ κλιμακώνει τὶς προκλήσεις της, γράφοντας σὲ πρόσφατη ἐπιστολή της πρὸς τὸν ΟΗΕ ὅτι «τὸ Αἰγαῖο μᾶς ἀνήκει ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα» καὶ  γιὰ πρώτη φορὰ ζητᾶ ἐπισήμως ὄχι ἁπλῶς ἀποστρατικοποίηση, ἀλλὰ «κατάργηση τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας τοῦ Αἰγαίου», ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ἀπόστρατος πρώην βουλευτὴς τοῦ CHP Ντουρσοῦν Τσιτσὲκ φτάνει καὶ αὐτὸς σὲ ἕνα ἀκόμη παραλήρημα: «Σὲ 48 ὧρες, τὰ νησιὰ γιὰ τὰ ὁποῖα συζητᾶμε θὰ περάσουν στὴν Τουρκία». Σὲ αὐτὰ προσθέστε καὶ αὐτὸ ποὺ δήλωσε ὁ Τοῦρκος πρώην ἐπικεφαλῆς μυστικῶν ὑπηρεσιῶν lsmail Hakki Pekin: «Τὰ προβλήματα Ἑλλάδος-Τουρκίας λύνονται μόνο μὲ πόλεμο!»

Προσέτι, ἡ πολεμικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ τὸ συγκρουσιακὸ κλίμα ἔρχονται καὶ ἀπὸ τὴν κατεχόμενη Κύπρο. Αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν πολεμικὴ σκυτάλη πῆρε ὁ ἡγέτης τοῦ ψευδοκράτους Ἐρσὶν Τατάρ. Σὲ μία ἀκόμη ἀκραία πρόκληση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας ὁ Τατὰρ εἶπε: «Μαζὶ μὲ τὴν Τουρκία θὰ κυριαρχήσουμε ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο μέχρι τὴ Μεσόγειο». Γιὰ νὰ προσθέσει στὴν «Καθημερινή τῆς Κύπρου» ὅτι «δὲν ὑπάρχει κανένα ἔδαφος γιὰ ἔναρξη τῶν συνομιλιῶν στὸ Κυπριακό. Στὴν Κύπρο εἴμαστε δύο λαοί. Δὲν ὑπάρχει κυπριακὴ ἐθνικότητα».

Ἐκτὸς τῶν πολιτικῶν προσώπων, ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ ποὺ καὶ αὐτὰ κάνουν τὸν δικό τους δημοσιογραφικὸ πόλεμο. Ὁ φιλοκυβερνητικὸς δημοσιογράφος Ρασὶμ Κιουτάχιαλι λ.χ. συνεχίζει τὶς πολεμικὲς ἰαχὲς (Haber Global): «Μπορεῖ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ ξεσπάσει πόλεμος μὲ Ἑλλάδα». Ἡ ἐφημερίδα Milliyet «παγώνει» καὶ τρομάζει τοὺς Τούρκους μὲ τὸν τίτλο: «Ἀναπόφευκτο τὸ κουρδικὸ κράτος στὴ Συρία λέει πρέσβης τῶν ΗΠΑ Ρόμπερτ Φόρντ». Τὸ CNNturk καὶ ὁ  δημοσιογράφος Νεντὶμ Σενὲρ βάζουν καὶ αὐτοὶ τὶς δικές τους πολεμικὲς ψηφίδες λέγοντας γιὰ τὴν Ἑλλάδα: «Σήμερα, ἔχοντας πίσω της τὴν ἰσχὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τὴ Γαλλία, ἐπιχειρεῖ νὰ εἰσβάλει στὴ θάλασσα, στὴ Γαλάζια Πατρίδα, ποὺ εἶναι ὁ Ἐθνικός μας ὅρκος στὴ θάλασσα». Καί τουρκικὸς ὅρκος σημαίνει πόλεμος!

Διάχυτο ἐκνευρισμὸ καὶ ὀργὴ προκάλεσαν στὴν Τουρκία οἱ δύο συμφωνίες ἀμυντικῆς συνεργασίας τῆς Ἑλλάδας πρῶτα μὲ Γαλλία καὶ στὴ συνέχεια μὲ ΗΠΑ. Ὁ τουρκικὸς Τύπος ἀποτυπώνει πολεμικὰ αὐτὲς τὶς γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ φιλοκυβερνητικὴ Yeni Safak ποὺ γράφει ὄτι «ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕτοιμη γιὰ πόλεμο» καὶ προσβάλει τὸν Ἕλληνα ΥΠΕΞ γράφοντας στὸ πρωτοσέλιδό της: «Τί πίνεις Δένδια;»..

Μία ἀκόμη γεωστρατηγικὴ ρουκέτα ἦρθε αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ταράξει καὶ πάλι τὰ νερά. Σὲ μία ἀποκάλυψη σὸκ γιὰ τὴν Τουρκία προχώρησε ὁ πρέσβης τῆς Γηραιᾶς Ἀλβιώνας Μάθιου Λότζ σὲ μυστικὸ δεῖπνο. Σὲ πρωτοσέλιδό της ἡ ἐφημερίδα «Ἑστία» (16/10/21), γράφει ἀποκαλυπτικὰ ὅτι «εἶναι μετρημένες οἱ μέρες τοῦ Ἐρντογὰν καθὼς ὁδεύουμε πρὸς ἀναίμακτη μετάβαση».

Ἐπιπροσθέτως, τὸν πόλεμο Ἑλλάδας-Τουρκίας τὸν κηρύσσουν ἔνστολοι καὶ μὴ παῖκτες-ὑποβολεῖς ὅσο καὶ σύμβουλοι τοῦ Ἐρντογὰν. Γιὰ παράδειγμα, ὁ ἀπόστρατος πρώην ἀρχηγὸς τοῦ τουρκικοῦ ΓΕΝ Τζιχὰτ Γιαϊτζὶ καὶ «ἀρχιτέκτονας» τοῦ τουρκο-λιβυκοῦ μνημονίου εἶπε (ἐφημερίδα Sozcu): «Καθυστεροῦμε!. Χάνουμε τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἀκυρώνουμε τὴ συμφωνία τῆς Λιβύης μὲ τὰ χέρια μας.. Κρατώντας τὰ πλοῖα μας στὰ λιμάνια, σαπίζουν..». Σὲ ἄλλη περίπτωση (TVNET) ὁ ἴδιος ἀπόστρατος ναύαρχος τόνισε ὅτι ὑπάρχουν ἐκφράσεις στὸν Ἑλληνικὸ ἐθνικὸ ὕμνο ποὺ «μιλοῦν γιὰ τουρκικὸ αἷμα» καὶ πὼς εἶναι ἀδύνατο «χῶρες τεμπέληδων ὅπως ἡ Ἑλλάδα νὰ μᾶς πολεμήσουν». Ἀκόμη: «Νὰ κινηθοῦμε τώρα πρὶν ἀνακηρύξει ἡ Ἑλλάδα ΑΟΖ».

Τροχιοδεικτικά, τὸν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τὸν κήρυξαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι στρατιωτικοί, ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα καὶ ὁ ἀπόστρατος ναύαρχος Τσὲμ Γκιουρντενὶζ ποὺ δήλωσε:

«Εἴμαστε περιφερειακὴ δύναμη.. Θὰ ἔχουμε σύγκρουση γιὰ τὰ 12 ν.μ.». Ὁ ναύαρχος καὶ σχεδιαστὴς τοῦ δόγματος τῆς «Γαλάζιας Πατρίδας» Cem Gurdeniz μᾶς ἀπειλεῖ εὐθέως καὶ ἀνοιχτὰ (twitter): «Ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων σὲ ἀπόσταση  πέραν τῶν 6 μιλίων στὸ Αἰγαῖο σημαίνει ἐπιστροφὴ στὴν κατάληψη τῆς Σμύρνης στὶς 15 Μαΐου 1919. Αὐτὴ ἡ ἐνέργεια φυλακίζει τὴν Τουρκία στὴν ξηρά».

Ὁ Μεσοὺτ Χ. Τζασίν, σύμβουλος τοῦ Ἐρντογὰν, μιλώντας στὸ CNN Turk χαρακτήρισε ξανὰ καὶ πάλι ὡς «αἰτία πολέμου», δηλαδὴ casus belli, τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Ο Mesut Hakki Casin πρόσθεσε: «Ἐσύ, βρὲ ἀδερφέ, μὲ 9 ἑκατομμύρια πῶς θὰ νικήσεις τὰ 90 ἑκατομμύρια; Πάρε τοὺς Γάλλους, πάρε τοὺς ὅλους, πάρε καὶ τὴν Ἀμερική. Μά, καλά, ἡ Ἀμερικὴ θὰ πεθάνει γιὰ σένα βρὲ πρόβατο;». Ἐπίσης, ὁ Τοῦρκος ἀπόστρατος Μετὲ Γιαρὰρ τόνισε χαρακτηριστικά: «Οἱ Δυτικοὶ ξαμολᾶνε τὰ σκυλιὰ (Ἕλληνες).. εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ σύγκρουση!».

Θὰ μποροῦσα, τέλος, νὰ γεμίσω ἀρκετὲς σελίδες μὲ ἀνάλογες προκλήσεις, πολεμικὲς ἰαχὲς καὶ τουρκικὰ παραληρήματα. Ἐντούτοις ὅμως, λόγω χωρικῶν περιορισμῶν, θὰ προσθέσω καὶ θὰ κλείσω μὲ τὸν Τοῦρκο ἀναλυτὴ Μπουνιαμὶν Ἀϊγκιοῦν. Αὐτὸς ὑποστηρίζει ὅτι (CNNturk) ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία ζοῦν αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὴ μεγαλύτερη κρίση μετὰ τὸ 1974. Καὶ ἔξυπνα ἀντιστρέφει πλήρως καὶ κατηγορεῖ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ πώς: «Μιλώντας συνεχῶς γιὰ πόλεμο, εἶναι σὰν νὰ τὸν προκαλοῦν». Γιὰ νὰ προσθέσει ὁ ἴδιος: «Ἡ Τουρκία δὲν εἶναι ἡ παλιὰ Τουρκία.. Αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ Τουρκία δὲν θὰ χάσει τὸν πόλεμο»..!

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *