Πρὸς ΕΜΑ: «Γνωρίζετε ὅλα τὰ συστατικὰ ποὺ μπῆκαν μέσα σ’ ἕνα ἐμβόλιο;»

 

 

Πρὸς ΕΜΑ: «Γνωρίζετε ὅλα τὰ συστατικὰ ποὺ μπῆκαν μέσα σ’ ἕνα ἐμβόλιο;»

Ἀπάντηση ΕΜΑ: «Ὄχι!»

Αὐτὸ καὶ ἐὰν δὲν εἶναι κοινωνικὴ ὑδρογονοβόμβα μεγατόνων! Αὐτὸ καὶ ἐὰν δὲν εἶναι παγκόσμια θεσμικὴ εἴδηση! Αὐτὸ καὶ ἐὰν δὲν εἶναι λόγος-καταγγελία νὰ σταματήσουν ἤδη ἀπὸ …χθὲς οἱ πειραματικοὶ ἐμβολιασμοὶ μὲ τρυπήματα ποὺ δὲν ἔχουν καν ὁριστικὴ ἄδεια χρήσης! Ἡ καταγγελία-βόμβα ἦρθε ἀπὸ τὸ θεσμικὸ στόμα τῆς Γαλλίδας εὐρωβουλευτῆ Michele Rivasi, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸ κόμμα «Πράσινοι-Εὐρωπαϊκὴ Ἐλεύθερη Συμμαχία». Ἡ ἐν λόγω εὐρωβουλευτὴς συμμετεῖχε σε διαδικτυακὸ Ἀνεξάρτητο Ἐπιστημονικὸ Συμβούλιο καὶ κατήγγειλε «στὸν ἀέρα» πὼς ὀ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων (ΕΜΑ) δὲν γνωρίζει ὅλα τὰ συστατικά τοῦ ἐμβολίου γιὰ τὸν κορωνοϊό! Ναί: Ξαναδιαβάστε το!

Οἱ ἄνθρωποι δέχονται μαζικὰ καὶ ἐνέσιμα τρισεκατ. νανοσωματίδια στὸ σῶμα τους ὅπου, ὅπως τόνισε ἡ ἐν λόγω γαλλίδα πολιτικός: «Παραμένει μυστικὸ τὸ 20% τῆς σύνθεσης τῶν ἐμβολίων». Η ἴδια πολιτικὸς μεταξὺ ἄλλων δήλωσε μιλώντας σὲ ζωντανὴ μετάδοση (ὑπάρχει βίντεο): «Πρέπει νὰ δοῦμε ὅλα τὰ συστατικὰ ποὺ ὑπάρχουν μέσα στὸ ἐμβόλιο καὶ κατόπιν νὰ τὸ ξαναφτιάξουμε. Κι αὐτὸ διαρκεῖ πολὺ περισσότερο. Ἦρθα σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Φαρμάκων καὶ τοὺς εἶπα: ”Γνωρίζετε ὅλα τὰ συστατικὰ ποὺ μπῆκαν μέσα σ’ ἕνα ἐμβόλιο;” Ἀλλά μοῦ εἶπαν ”Ὄχι.” Παρόλο ποὺ κανονικὰ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων, ἀκόμα καὶ ἂν ὑπάρχει ἕνα ἐμπιστευτικὸ κομμάτι, ὄφειλε νὰ ἔχει πρόσβαση σ’ αὐτὰ τὰ δεδομένα».

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴ τὴν τρομακτικὴ γίγα-καταγγελία, ἀναμένεται ἐπίσημη ἐπιβεβαίωση ἢ διάψευση ἀπὸ τὸν ΕΜΑ. Διότι, ἐὰν πράγματι ἰσχύει ἡ δημόσια δήλωση-καταγγελία τῆς εὐρωβουλευτοῦ Μισὲλ Ριβασί, ὑπάρχουν πλέον πολλὰ καὶ θανάσιμης μορφῆς ἐρωτήματα γιὰ τὸ πῶς καὶ γιατί ὁ πανευρωπαϊκὸς ΕΜΑ ἔδωσε τὴν ἔγκρισή του, ἔστω καὶ προσωρινὴ ἢ γιὰ ἔκτακτη χρήση: Γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ μισοῦ δισεκατ. ἀνθρώπων μὲ ἀγνώστου γόμωσης ἰατρικὰ σκευάσματα ποὺ περιέχουν τρισεκ. ἀδήλωτους τεχνητοὺς ἰοὺς ἢ ἀγνώστου ταυτότητος νανοσωματίδια καὶ μάλιστα ἔχει δώσει ἔγκριση καὶ γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ ἀνήλικων παιδιῶν.

Ἐκτός τῆς Γαλλίδας πολιτικοῦ ἔχουμε ἐπιπροσθέτως καὶ τὸν Γερμανὸ εὐρωβουλευτὴ Joachim Kuhs, τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας Ταυτότητας καὶ Δημοκρατίας, ποὺ πρὶν λίγες μέρες ἔκανε καὶ αὐτὸς τὴν δική του ἠχηρὴ θεσμικὴ παρέμβαση μέσα στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, λέγοντας: «Σταματῆστε τὸ ἀνθρώπινο πείραμα. Ἀπὸ τὰ ἐμβόλια covid19 πέθαναν περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπ’ ὅτι τὰ 20 τελευταῖα χρόνια ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ἐμβόλια!». Ὁ εὐρωβουλευτὴς Ἰωακεὶμ Κοὺς ἀναρωτιέται:

«Γιατί αὐτὴ ἡ σιωπὴ σχετικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια Covid; Ποιὸς ἀποφασίζει;». Καὶ στὸ τέλος ὁ ἴδιος ζητᾶ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν εὐρὼ-κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ «ἀνθρώπινο πείραμα»!

Σύμφωνα μὲ τὸν χειρουργὸ-ὀγκολόγο Δρ. Δ.Ἀντωνίου: «Ὅλος ὁ ὀργανισμὸς μας ἀποτελεῖται ἀπὸ 30 τρισεκ. κύτταρα. Κάθε δόση ἐμβολίου περιέχει 13 τρισεκ. τεχνητοὺς ἰοὺς (νανοσωματίδια). Ἐπὶ δύο δόσεις, 26 τρισεκ. ἰοὺς βάζουν τὰ ἐμβόλια στὸ σῶμα μας, σχεδὸν ὅσα εἶναι καὶ τὰ κύτταρά μας. Αὐτὰ σᾶς τὰ καταθέτω ἐνόρκως. Τὸ ἐμβόλιο εἶναι γενετικὰ τροποποιημένος ὀργανισμός. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας». Ἐὰν δέ, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ εὐρωβουλευτὴς κ. Μ.Ριβασί, παραμένει μυστικὸ τὸ 20% τῆς σύνθεσης τῶν ἐμβολίων, τότε: Οἱ ἐπιστήμονες καὶ ὁ κόσμος γενικὰ δὲν γνωρίζουν τὸ τί εἶναι, τὸ τί κάνουν ἢ ἀπὸ τί ἀποτελοῦνται τὰ 2,6 τρισεκ. (20 % ἐπὶ 13 τρισεκ. ἀνὰ δόση) τεχνητοὶ ἰοὶ ἢ νανοσωματίδια ποὺ μᾶς βάζουν μὲ κάθε τρύπημα στὸ σῶμα μας!

Ὅπως ἔχουν γράψει καὶ τονίσει χιλιάδες ἐπιστήμονες καὶ εἰδικοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο, μὲ κάθε πειραματικὸ τσίμπημα «ἔκτακτης χρήσης καὶ ἀνάγκης» γίνεται ἔκχυση στὸ σῶμα τῶν ἀνθρώπων ἕνα ὑπεργιγάντιο-σμῆνος τεχνητῶν ἰῶν καὶ νανοσωματιδίων, ποὺ ἀνάμεσα στ’ ἄλλα περιλαμβάνει:

Λουσιφεράση, ὑγρὸ μαγνήτη-διαμολυντή, βαρέα μέταλλα, τοξικὲς ἀκίδες-πρωτεΐνης, «ἀνιχνευτὴ» γραφενίου, ἀδρανοποιημένο ἀδενοϊὸ χιμπατζή, συνθετικὸ γονιδιακὸ λειτουργικὸ σύστημα μὲ βιολογικὸ χρονοδιακόπτη (mRNA), κύτταρα ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἱστοὺς ἐκτρωθέντων ἢ ἀποβλημένων ἐμβρύων (νεφροῦ, πνευμόνων, ἀμφιβληστροειδοῦς, κλπ). Κλπ.

Ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ σχετικὲς μελέτες θὰ ἀναφερθῶ ἐνδεικτικά, στὴν ἐκτεταμένη μελέτη-ἔρευνα τοῦ νευροπαθολόγου ἰατροῦ Dr. Robert O. Joung. Γράφει συγκεκριμένα: «Τὰ ὑπερσύγχρονα μικροσκόπια, τὰ τελευταίας λέξης φασματοσκόπια μὲ ἀκτίνες Χ, κλπ, «μίλησαν» καὶ ἔδωσαν τεκμηριωμένες καὶ ξεκάθαρες ἀπαντήσεις. Τὰ ἐπιστημονικὰ ἀποτελέσματα καὶ εὐρήματα ἔδειξαν ὅτι ἄκρως τοξικὰ συστατικὰ ἔχουν προστεθεῖ στὰ γενετικὰ ἐμβόλια τύπου mRNA, ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα: Μέταλλα, ἀμέταλλα καὶ τὸ ἡμιμέταλλο γραφένιο. Ἐπίσης, ἡ ἐν λόγω ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ ὑπάρχουν πολὺ σοβαρές ἀλλοιώσεις στὸ αἷμα.

Προσφάτως, ἔλαβε χώρα δημόσιο συνέδριο καὶ συνέντευξη τύπου στὴν Αὐστρία στὶς 20 Σεπτεμβρίου 2021, μὲ συμμετέχοντες τοὺς καθηγητές  Δρ. Arne Burkhardt, Κάθ. Δρ. Walter Lang καὶ ἀκόμη πάνω ἀπὸ 20 ἄλλους εἰδικοὺς καὶ νομικούς. Συντόνισε ἡ Δρ. Οὔτα Λάνγκερ. Σταχυολογῶ ὁρισμένες φράσεις ἀπὸ τὰ δημοσίως λεχθέντα (ὑπάρχει βίντεο): «Στὸ ἐμβόλιο βρέθηκαν ἀδήλωτα συστατικὰ ποὺ περιέχουν μέταλλο.. Τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐμβολίου εἶναι ἐντυπωσιακὰ ὀπτικά, λόγω τοῦ ἀσυνήθιστου σχήματός τους.. Σπάνιες κλινικὲς εἰκόνες (ὕποπτος “ἐμβολιασμός”).. “Τὰ ἐμβόλια” πρέπει νὰ ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τὴν ἀγορά!.. Πρὸς EMA: Ἀνάκληση ἐγκρίσεων!».

Ἀκόμη, στὸ ἐν λόγω συνέδριο ἐνδεικτικὰ εἰπώθηκαν καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Βλάβη βαρέων μετάλλων στὸ σῶμα.. Ξένα σώματα, ἀκαθαρσίες, πρόσθετα στὰ “ἐμβόλια”.. Ραδιοκύματα ἢ ἀκτινοβολία ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τοῦ “ἐμβολίου”; Ἠλεκτρικὰ πεδία προέρχονταν ἀπὸ ἐμβολιασμένα ἄτομα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ νεκρούς!.. Τὰ “σφάλματα ἀνάγνωσης mRNA” καὶ οἱ “δυσπλασίες στὴν ἀκίδα” ὁδηγοῦν σέ: νέο σχηματισμὸ ἰῶν, αὐτοάνοσες ἀσθένειες, ἐνισχυτὲς καρκίνου;.. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν γνωρίζουν ἀκόμα πόσο ἄρρωστοι εἶναι!.. Οἱ ἐμβολιασμοὶ στὰ παιδιὰ εἶναι ἔγκλημα!.. Ἡ τρέλα πρέπει νὰ σταματήσει!.. Ὅποιος συνεχίζει νὰ τὸ κάνει αὐτὸ σήμερα ὑπόκειται σὲ δίωξη μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας: τὸ ἔγκλημα σημαίνει: ἐξαφάνιση!». Κλπ.

Πέραν αὐτῶν, ὁ διάσημος καθηγητὴς Michael Yeadon, πρώην ἀντιπρόεδρος καὶ ἐπικεφαλῆς ἀνάπτυξης ἐμβολίων τῆς Pfizer, ἔχει δηλώσει:

 

 

 

 

«Εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ νὰ σωθεῖ ὁποιοσδήποτε ἔχει ἐμβολιαστεῖ μὲ ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν Covid-19. Ἀμέσως μετὰ τὴν παραλαβὴ τῆς πρώτης ἔνεσης, γύρω στὸ 0.8% τῶν ἀνθρώπων θὰ πεθάνουν μέσα στὶς πρῶτες δύο ἑβδομάδες. Οἱ ἐπιζήσαντες ἔχουν προσδόκιμο ζωῆς μέσο ὄρο τὰ δύο χρόνια, ὅμως αὐτὸ θὰ μειώνεται μὲ κάθε πρόσθετο ἐμβόλιο».

Ὁ παγκοσμίου φήμης καθηγητὴς Μ.Yeadon δηλώνει δημοσίως, εὐθέως καὶ εὐθαρςῶς ὅτι ὁ τελικὸς στόχος τοῦ παρόντος καθεστῶτος τῶν ἐμβολιασμῶν μπορεῖ νὰ εἶναι «μόνον ἡ μαζικὴ μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ», ἡ ὁποία θὰ κάνει τοὺς δύο Παγκόσμιους Πολέμους, μαζί, νὰ μοιάζουν μὲ παραγωγὴ Μίκυ Μάους τοῦ Ντίσνεϋ». Ὁ ἴδιος καθηγητὴς τόνισε κατὰ λέξη: «Δισεκατομμύρια εἶναι καταδικασμένοι σὲ βέβαιο, ἀμετάβλητο καὶ ἀγωνιώδη θάνατο. Κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔχει λάβει τὴν ἔνεση σίγουρα θὰ πεθάνει πρόωρα, καὶ τὰ 3 χρόνια εἶναι μία γενναιόδωρη ἐκτίμηση γιὰ τὸ πόσο θὰ μπορέσουν νὰ περιμένουν νὰ παραμείνουν ἐν ζωῇ».

Ἡ πικρὴ καὶ γιὰ τοὺς συντριπτικὰ πολλοὺς κρυμμένη ἀλήθεια, εἶναι ὅτι αὐτὴ τὴν περίοδο ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει τὰ πρῶτα «ἀπόνερα» τοῦ τρίτου παγκόσμιου βιολογικοῦ πολέμου μὲ τὰ ἀγνώστου ταυτότητος «ἐμβόλια» τῆς Νέας Τάξης καὶ Ἐποχῆς. Μπόλια, τάχα ἢ δῆθεν γιὰ τὴν δική μας προστασία καὶ ὑγεία. Τὰ ἐμβόλια-ἐνέσεις ξαφνικοῦ καὶ μὴ θανάτου ποὺ φέρουν πάνω τους ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ βιολογικὸ χρονοδιακόπτη τύπου mRNA.

Ναί, ἔτσι εἶναι, καὶ ἂς φωνάζουν στὴν διαπασών, γιὰ νὰ ξυπνήσει ἐπιτέλους ὁ κόσμος, διάσημοι ἀνὰ τὸν κόσμο εἰδικοί, παγκόσμιας κλάσης ἐπιστήμονες καὶ διεθνεῖς νομικοὶ περιωπῆς στὰ μὴ συστημικὰ ΜΜΕξαπάτησης: Πάρα πολὺ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν καταλάβει ὅτι τὰ ἐμβόλια εἶναι σύριγγες μὲ λειτουργικὸ βιολογικὸ «σχάσιμο» ὑλικό, ποὺ θὰ ἐπιφέρει ἀμέτρητους θανάτους, αὐτοάνοσα νοσήματα, καρκίνους, ἄγνωστες ἀρρώστιες, κλπ.

Κλείνοντας, δὲν εἶναι τυχαῖο αὐτὸ ποὺ κυριολεκτικὰ καὶ δημόσια διαφημίζει ὁ Dr. TalZaks, κορυφαῖος ἐπιστήμονας τῆς ἑταιρείας Moderna, γιὰ τὴν τεχνολογία mRNA καὶ γιὰ τὰ δικά της γενετικὰ «ἐμβόλια» τύπου βιολογικοῦ «Φρανκενστάιν», ποὺ εἶπε χαρακτηριστικά: «Πραγματικά, χακάρουμε τὸ λογισμικὸ τῆς ζωῆς». Ναί. Πολὺ σωστά. Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι! Αὐτὸ ἔκαναν. Καὶ αὐτὸ συνεχίζουν νὰ κάνουν. Αὐτὸ γίνεται ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020 πάνω στὰ δίποδα ἰνδικὰ χοιρίδια καὶ πειραματόζωα-σώματά μας, ὅταν ἔκτοτε ἄρχισαν τὰ πρῶτα ἐμβόλια-παγίδες μεταχρονολογημένου θανάτου, αὐτοάνοσων ἀσθενειῶν, ἀπανωτῶν θρομβώσεων, «ξαφνικῶν» θανάτων, κλπ.

Συντάκτης

2 σχόλια για “Πρὸς ΕΜΑ: «Γνωρίζετε ὅλα τὰ συστατικὰ ποὺ μπῆκαν μέσα σ’ ἕνα ἐμβόλιο;»

 1. «Μυστήριο με τους αιφνίδιους θανάτους» – ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ η τακτική σε Ελλάδα και Κύπρο | Rantar

  ————————————

  Myokarditis / Μυοκαρδίτιδα
  http://www.amboss.com/de/wissen/Myokarditis

  Herzbeutelentzündung: Beschreibung
  Unter einer Herzbeutelentzündung oder Perikarditis (Pericarditis) versteht man die Entzündung der Bindegewebshülle, die das Herz komplett umschließt. Sie kann durch Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien, aber auch durch nicht-infektiöse Reaktionen des Immunsystems verursacht werden.
  http://www.netdoktor.de/krankheiten/herzbeutelentzuendung/

  Η περικαρδίτιδα, ή περικαρδίτιδα είναι η φλεγμονή του συνδετικού ιστού που περιβάλλει πλήρως την καρδιά. Μπορεί να προκληθεί από παθογόνα όπως ιούς ή βακτήρια, αλλά και από μη μολυσματικές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.

 2. Μαζικές αναρτήσεις στα social media στις ΗΠΑ, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, απαιτούν την άμεση διεξαγωγή δικαστικής έρευνας κατά του δρος Φάουτσι, του απόλυτου άρχοντα του υγειονομικού κατεστημένου των ΗΠΑ, μετά τη δραματική αποκάλυψη του βάρβαρου πειράματος που χρηματοδότησε στην Τυνήσια, με θύματα σκυλάκια τα οποία κατατρώνε οι σκνίπες.
  Το πείραμα αυτό, όπως αποκαλύπτει η βρετανική «Daily Mail», αφορά σε ένα νέο φάρμακο. Μέρος των ερευνών για το φάρμακο αυτό απαιτεί την ακινητοποίηση κουταβιών σε ειδικά κλουβιά, έτσι ώστε οι σκνίπες να τα κατατρώνε ζωντανά. Δεν είναι μόνο οι οργανώσεις των ζωόφιλων ανά τον κόσμο που αντέδρασαν άμεσα. Είναι και οι απλοί πολίτες, οι όποιοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τέτοια απίστευτη βαρβαρότητα, εκ μέρους, μάλιστα, του «Εθνικού Λοιμωξιολόγου» των ΗΠΑ.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *