ΒΟΗΘΑ ΠΑΝΑΓΙΑ     

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  ἐκτάκτως τό Σάββατο 7 Αὐγούστου 2021

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ὁ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καί οἱ ἐκδόσεις ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ, σας προσφέρουν ἀπὸ τὴ σειρά Συναξάρια Ἁγίων τὸ βίο καὶ τὴν ἁκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ  Γόρδιου τοῦ φύλακα Ἄγγελου τῶν Ἀγράφων, ὁ ὁποῖος προσφάτως ἀγιοκατατάχθηκε ἀπό τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ τὸν παρομοίασαν, λόγῳ τῆς ρητορικῆς δεινότητάς του, μὲ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ τοῦ προσέδωσαν τὸ προσωνύμιο «ὁ Ἀριστοτέλης τῶν Ἀγράφων»! Ἄλλοι τὸν ἐκλάμβαναν ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀξιολογότερους δασκάλους τοῦ Γένους, ὑποστηρίζοντας ὅτι, μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Εὐγένιο τὸν Αἰτωλὸ καὶ τὸν ἱεροδιδάσκαλο Θεοφάνη, ὑπῆρξαν οἱ θεμελιωτὲς τοῦ ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ 1821! Καί μαζί ἕνα ἀκόμη βιβλίο ἀπαραίτητο γιὰ κάθε ἑλληνικὴ οἰκογένεια.

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ:Παναγιά μου πρόφταξε στὸν κόσμο!  Φόβος καὶ τρόμος

ΒΟΗΘΑ ΠΑΝΑΓΙΑ     

Νὰ μὴν ὁδηγηθοῦμε σὲ ἐμφύλια σύρραξη. Ἀπάλειψε  τάχιστα τὸν μεθοδευμένο-καλλιεργούμενο διχασμὸ μεταξὺ ἐμβολιασμένων καὶ ἀνεμβολίαστων.

Νὰ ἀποφύγουμε τὸ ἐκκλησιαστικὸ σχίσμα καὶ διαμελισθεῖ ἀκόμη μία φορὰ ἡ Ἐκκλησία μας. Ἀπομάκρυνε τὶς αἱρετικὲς κακοδοξίες τῆς θρησκευτικῆς μας ἡγεσίας καὶ ὁδηγησέ μας σὲ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

Νὰ προστατεύσουμε τὰ παιδιά μας ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ ἐπικίνδυνα πειραματικὰ σκευάσματα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς ἀντιλήψεις καὶ διδασκαλίες, ὅπως αὐτὴ τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης» στοιχεῖα ξένα πρὸς τὴν ὀρθόδοξη πίστη.

Οἱ κυβερνῶντες καὶ ἐν γένει οἱ ἄρχοντές μας νὰ κατανοήσουν, νὰ συνειδητοποιήσουν καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν ὅτι οἱ πολιτικὲς τους μακράν τῆς διδασκαλίας τοῦ Υἱοῦ Σου καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι καταδικασμένες σὲ παταγώδη ἀποτυχία. Μάθε τους νὰ κυβερνοῦν χριστιανικὰ.

Νὰ κατευνασθεῖ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐπιλεγεῖ διαπαιδαγωγικὸς τρόπος ποὺ θὰ συμβάλλει  στὴν ἄμεση ἀποδοχὴ ἀπὸ ὅλους μας ὅτι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ καὶ μόνο Αὐτὸς κινεῖ τὰ νήματα.

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς, Θεολόγος- Δημοσιογράφος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τὸ θαῦμα. Ὁ θαυματουργὸς ἄργιλος

Οἱ θεραπευτικὲς ἰδιότητες τοῦ πράσινου ἀργίλου

Ποῦ μπορεῖτε νὰ τὸν προμηθευτεῖτε καὶ πόσο κοστίζει

Γράφει ὁ ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, Συγγραφέας, Καθηγητὴς-Διεθνολόγος, πρώην Βουλευτὴς Φθιώτιδας

 

 

 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

ΜΗΝΥΣΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Καταγγελίες σὸκ γιὰ σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης

Στοιχεῖα φωτιὰ γιὰ ἀνθρωποκτονίες στὰ δημόσια νοσοκομεῖα

Γράφει ὁ Γιῶργος Παλαιτσάκης, δημοσιογράφος

ΑΡΘΡΟ -ΦΩΤΙΑ

Πῶς ὁ ἐπιφανὴς ἰατρὸς  Δημ. Ἀντωνίου ἀδειάζει τοὺς Ἱεράρχες

Τοὺς κατηγορεῖ γιὰ αἵρεση ἀναλύοντας μὲ ἀδιαμφισβήτητα στοιχεῖα  τὸ κατάπτυστο φυλλάδιο «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ»

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνιστᾶ ἐμβόλια ποὺ παράγονται καὶ περιέχουν ἐμβρυϊκά κύτταρα ἐκτρώσεων

Ἐπιστημονική ἀπάντηση στὴν ὑπέρ τῶν ἐμβολιασμῶν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ προπαγάνδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Γράφει ὁ Δρ. Δηµήτριος Ἀντωνίου,PhD (HON), FRCS ∆ιδάκτωρ Μοριακῆς Ἀνοσολογίας, Γενικός Χειρουργός-Ὀγκολόγος.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Ἔχουμε πάρει  ἕναν ὀλισθηρὸ δρόμο

Αὐτὰ ποὺ θὰ σώσουν τὴ ψυχὴ εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ ἐξομολόγηση , ὁ τακτικὸς ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ Θεία Κοινωνία.

Τὸ μόνο χειρόφρενο, τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ  βάλουμε γιὰ νὰ ἀποφύγουμε καὶ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐπικείμενο γκρεμὸ, ἐντός τοῦ ὁποίου πορευόμαστε κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, μικροὶ καὶ μεγάλοι, νέοι καὶ γέροι, τὸ μόνο χειρόφρενο ποὺ μποροῦμε νὰ βάλουμε εἶναι ἡ μετάνοια!

Γράφει ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ἡ πνευματικὴ κόρη τοῦ γέροντα Βασιλείου

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἴδιες»

Ταυτίστηκε ἀπόλυτα μὲ μασωνικὲς καὶ οἰκουμενιστικές θεωρίες καὶ ἀπόψεις

Τὰ ἰσοπέδωσε ὅλα ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Φαναρίου λέγοντας ὅτι  «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι  ἴσες καὶ ἀποτελοῦν μονοπάτια ποὺ ὁδηγοῦν στὸ ἴδιο μέρος».

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARSCOVID19

Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ἐκθέτουν τὴν κυβέρνηση

Σὲ δοκιμαστικό στάδιο τὰ ἐμβόλια σύμφωνα μὲ τὶς ἐταιρεῖες παραγωγῆς τους

Οἱ ἐπιπολαιότητες τῆς κυβέρνησης βάζουν σὲ κίνδυνο τὸν ἐλληνικό λαὸ

Τὶ ἔλεγε ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης τὸ 2010 καὶ γιατὶ ἰσχυρίζεται τὰ τελείως ἀντίθετα σήμερα

Γράφει ὁ Ἄγγελος Πιλάτης,  Εἰδικὸς Γραμματέας- ἐπιστημονικὸς σύμβουλος ΙΝΚΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν-τροπολογία γιὰ  ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ

 

Πειραματικὰ καὶ χωρὶς ὁριστικὴ ἄδεια «ἐμβόλια» σὲ ἐργαζόμενους

 

Γράφει ὁ Ἠλίας Καλλιώρας, Διεθνολόγος καθηγητὴς, συγγραφέας, πρώην βουλευτής

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ –ΑφΙΕΡΩΜΑ

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ: «Παναγία μου πρόφταξε στὸν κόσμο!  Φόβος καὶ τρόμος..

Συνέντευξη μὲ τὴν κ. Ριρίκα Χρονάκη

Μιλᾶ τὸ παιδί τῆς γερόντισσας

ΕΚΚΛΗΣΙΑ –ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τὸ ράσο δὲν πρέπει νὰ ἀπειλεῖ, ἀλλὰ νὰ θυσιάζεται …

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς

ΕΡΕΥΝΑ

Μάστιγα τῆς Ἀσίας οἱ Τοῦρκοι

Οἱ Τοῦρκοι ἀποδείχτηκαν στὸ σύνολό τους ὁ πλέον ἀντιανθρωπιστικὸς τύπος τῆς ἀνθρωπότητας  ἀναφέρει ὁ Ἀμερικανός διπλωμάτης George  Horton 

Ὅπου ἁπλώθηκε ἡ κυριαρχίας τους ἐξαφανίστηκε ὁ πολιτισμός. Ἀντιπροσωπεύουν παντοῦ τὴν κυβέρνηση τῆς βίας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κυβέρνηση τοῦ δικαίου.

Γράφει ὁ Δημήτριος Κλούρας, Δικηγόρος, πρώην γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τὸ κράτος – σκαντζόχοιρος…

Ἔδιωξε τὸ κράτος –σκαντζόχοιρος ἴσως καὶ 800.000 «Ἑλληνάκια», ποὺ λέει καὶ ὁ Ἐλύτης, καὶ τὰ ἀντικαθιστᾶ μὲ ἑκατομμύρια ὀπαδῶν τῆς σαρίας καὶ τοῦ «ἱεροῦ πολέμου».

Γράφει ὁ  Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς

.ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἀποκρυφισμός ἡ γοητεία τῆς πλάνης

Μάρξ καὶ Δαρβίνος, οἱ δύο στυλοβάτες τοῦ Σιωνισμοῦ

Πῶς χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τὸν οἶκο τῶν Ρότσιλντ γιὰ νά ἐξαπατήσουν τὸν ἄνθρωπο

Ἡ διαχρονική –διαμονική συμπόρευση τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς μασονίας καὶ ἡ ὑποδούλωση τῶν κρατῶν

Γράφει ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἱστορικὸς -ἀρχαιολόγος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Ἡ δολοφονία τῆς οἰκογένειας!

Δὲν  μπορεῖ λοιπὸν κάποιοι μὲ τὴν πολιτικὴ τους δύναμη, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν φυσικὴ τάξη, νὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν ὡς «κατὰ φύσιν» τὸ «παρὰ φύσιν», ὡς κανονικὸ τὸ ἀκανόνιστο, ὡς ὁμαλὸ τὸ ἀνώμαλο, ὡς ἴσιο τὸ στραβό, ὡς εὐθεία τὴν τεθλασμένη.

Γράφει ὁ Νικόλαος Ταμουρίδης, Ἀντιστράτηγος (ἐ.ἀ)-Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ     

 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ἰγνάτιος ὁ Λέσβιος Μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας (1765-1828)

Καύχημα τοῦ Γένους μας, ὁ «μαυροφόρος» τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας

Γράφει ὁ Εὐστράτιος Κλούρας, Νομικός, Πολιτικός Ἐπιστήμων

ΕΘΝΙΚΑ

Φωνάζει ὁ κλέφτης (Τουρκία), γιὰ νὰ φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης (Ἑλλάδα)

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλίμα «ἐμφυλίου» καλλιεργεῖ τὸ ἐμβόλιο

Γράφει ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Ψυχολόγος-Θεολόγος

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Ὑπάρχει ὀργὴ Θεοῦ

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

Στό τεῦχος αὐτό γράφουν ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ ἐπίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ε. α Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος, ὁ Εὐστράτιος Κλούρας, Νομικός πολιτικός Ἐπιστήμων, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Γεώργιος Παλαιτσάκης, δημοσιογράφος, ὁ Δημήτριος Κλούρας, Νομικός, πρώην γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Αναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ Ἰωάννης Ἀραβανῆς, Κτηνίατρος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Ἰωάννης Ἀραμπατζῆς, συγγραφέας,  ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος, ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, ἁγιολόγος κ. ἄ.

22 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

22 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ἀπό τό Σάββατο 7 Αὐγούστου σέ ὅλα τά περίπτερα! Ἕνα ἀκόμη λίαν ἀποκαλυπτικό τεῦχος.

 

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *