Ὑποκριταί….τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;

  Θες γάπη στι ...

Σὲ κάθε περίπτωση ὁ Θεὸς δὲν “τιμωρεῖ ” ,δὲν “ἐκδικεῖται” καὶ δὲν  “μνησικακεῖ”, ἁπλὰ μὲ προειδοποιεῖ   πρὶν  τὴν “καταστροφή ” μου. Τὰ “κακὰ ” τὰ “ἀτυχήματα ” καὶ οἱ “ἀναποδιὲς ” δὲν εἶναι τυχαῖα.

 

Ὅταν λέει  “καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται”

Δὲν θὰ ἀφήσω νὰ πειραχτεῖ οὔτε μία τρίχα σας ,ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς σας εἶναι ἀριθμημένες (Ματθ. 10,30)   ὑμῶν δὲ καὶ αἳ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί… Ἀλλὰ ἀκόμα λέει, ὅτι ἕνα σπουργίτι δὲν πέφτει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ, ἂν δὲν εἶναι “θέλημα” τοῦ Θεοῦ!(Ματθ. 10,29) οὐχί δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.

 

Ἐγὼ ὁ ἄνθρωπος  ποὺ γιὰ τὸν Θεὸ,διαφέρω καὶ ἀξίζω πολύ παραπάνω ἀπὸ τὰ σπουργίτια (Ματθ. 10,31) μὴ οὒν φοβηθῆτε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.

 

Πς λοιπν πιτρέπει,παραχωρε τ “κακ ” πο μο συμβαίνει; 

 

Ὄταν   ἔρχεται  τὸ “σημεῖο” …

Ἂν ΕΓΩ ὁ ἄνθρωπος ὅταν μοῦ συμβεῖ τὸ “κακὸ”,    τὸ “ἀτύχημα ” δὲν καταλαβαίνω ὅτι εἶμαι μὲ τὴν θέλησή μου καὶ τὶς ἐλεύθερες επιλογές μου ,ἔξω ἀπὸ τὴν “Χάρι” καὶ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ, ἔξω ἀπὸ τὸ θέλημά του τότε πολλὲς τρίχες μου,ὅλο μου τὸ κεφάλι, καὶ ὁλόκληρος θὰ καταστραφῶ ,θὰ καῶ ἀκόμη καὶ… μὲ βιτριόλι

 

Τύχη πάρχει κε πο δν “βλέπω ” τν Θεό

Τὸ “κακὸ”   δὲν συμβαίνει “τυχαῖα”,τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς ,εἶναι δική μου ἐπιλογὴ  νὰ ἀπομακρυνθῶ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ ἕλκω ὅπως ὁ “ἀκάθαρτος” τὶς μύγες.

Ἂν τὸ ρίξω στὴν τύχη καὶ στὴν “κακία” τῶν ἄλλων καὶ ὄχι στὶς δικές μου ἐπιλογές ἔχω ἀπλά χάσει τὴν “θεωρία” τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι σὲ κάθε ἐνέργεια ποὺ συμβαίνει γύρω μου, σὲ μένα, στοὺς ἄλλους, σὲ ὅλα … εἶναι ἀπὸ πάνω ἡ “πρόνοια τοῦ Θεοῦ ” ἡ οἰκονομία Του,μὲ σκοπὸ τὴν ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

 

τ δ σημεα τν καιρν ο δύνασθε γνναι

 

(Ἡ εἴδηση, τὸ ἀτύχημα) Ἱερέας ριξε βιτριόλι σ πτ μητροπολίτες στ Μον Πετράκη

ερέας ριξε βιτριόλι σ πτ μητροπολίτες στ Μον Πετράκη – Σοβαρ

Τραυματισμένοι στυνομικς πο συνέλαβε τν δράστη κα δύο δικηγόροι – Πρόκειται γι 37χρονο ερέα πο...

 

Ρωμ. 1,22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἐνῶ διακηρύττουν ὅτι εἶναι σοφοί, ἀπεδείχθησαν μωροὶ καὶ ἀνόητοι·

 

Ὅταν ὁ Θεὸς “παραχωρεῖ ” νὰ πειραχτεῖ κάτι παραπάνω ἀπὸ μία τρίχα τῆς κεφαλῆς μου,πρὶν ἐπιτρέψει τὴν ἀπώλεια μου…

Καὶ ἐγὼ δὲν κατανοῶ ὅτι κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ μένα καὶ γιατί πῆρε “δικαίωμα” ὁ “ἀντίθετος” νὰ μὲ κοσκινίσει ..τότε εἶμαι “ἐκτὸς”  ὅποιος καὶ ἂν εἶμαι ,ὅτι καὶ ἂν εἶμαι εἴτε Ἀρχιερέας εἴτε Ἀρχιεπίσκοπος, εἴτε ἁπλός λαϊκὸς.

Δὲν πειράζομαι, δὲν ταλαιπωροῦμαι,δὲν περνῶ  βάσανα χωρὶς λόγο καὶ αἰτία.  Ὁ Θεὸς δὲν θέλει νὰ  βασανίζομαι,νὰ ταλαιπωροῦμαι,δὲν θὰ ἐπιτρέψει σὲ κανέναν καὶ τίποτα νὰ μὲ πειράξει ἂν δὲν  μοῦ ἐπιφέρει αὐτὸ “μετάνοια ” καὶ μὲ μόνο σκοπὸ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ…

 

 

Πολ φοβμαι μως ...

Ὅταν εἶσαι στὴν “πλάνη” καὶ στὸ “σκότος ”  τὰ σημεῖα διόρθωσης καὶ παιδαγωγίας, τὶς “εὐκαιρίες ” μετανοίας, θὰ τὶς πάρω ὡς “μαρτύρια”  λίγο πρὶν τὴν ἁγιότητα,ἀντὶ νὰ τὰ δῶ σὰν “νουθεσίες”.

Ὄχι δὲν εἶμαι ὁ  Δίκαιος Ἰὼβ ,ποὺ  “πειράχτηκε” ἐνῶ ἦταν “Δίκαιος”  γιὰ νὰ φτάσει σὲ ὑψηλότερα μέτρα “Δικαιοσύνης”.

Μὴν μπερδευόμαστε λοιπόν, μὴν μπερδεύουμε τὰ “σημεῖα ” ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν ὅτι δὲν πᾶμε καλὰ ,ὡς  σκαλοπάτια “ἁγιότητας” ἀλλὰ    εὐκαιρίες ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 

Γενηθήτω τ θέλημα μου 

Ὅταν ἔχω πάρει τὸν δρόμο τοῦ “θελήματός” μου,περπατώντας στὸ “σκότος” καὶ στὴν “πλάνη”, τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ, χωρὶς νὰ ἐπέμβει στὸ αὐτεξούσιό μου,εἶναι νὰ ἐπιτρέψει νὰ συμβοῦν κάποια  γεγονότα ποὺ  σκοπὸ καὶ μόνο ἔχουν τὴν  “ἀφύπνισή” μου.

Οἱ “καρποί” μου δείχνουν ποιὸς εἶμαι,οἱ “πράξεις” μου καὶ οἱ “φίλοι” μου

ξέρω ὅτι καὶ νὰ τοὺς φωνάξει κάποιος καὶ νὰ διαβάσουν αὐτὸ τὸ κείμενο,ὅτι εἶναι “ἀλλοῦ” στὴν “πλάνη” καὶ στὸ “σκότος” τῆς δόξας τοῦ κόσμου, τοῦ χρήματος, τῆς προβολῆς τοῦ συστήματος ποὺ τοὺς διέφθειρε,τοὺς πλάνησε τοὺς χρησιμοποιεῖ καὶ τοὺς θάλπει.

 

Λ.χ. Σακελλαροπούλου μετ τν πίθεση μ βιτριόλι στ Μον Πετράκη: ποτροπιασμς γι τ πρωτοφανς περιστατικ

Σακελλαροπούλου μετ τν πίθεση μ βιτριόλι στ Μον Πετράκη: ποτροπια...

«πικοινώνησα πρν π λίγο μ τν Μακαριώτατο, ποος μ νημέρωσε γι τν πίθεση πο δέχθηκαν μέλη το Συνο..

 

π τρελ κα π μικρ θ μάθεις τν λήθεια 

 

“Τὰ μωρά του κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός”….ὄταν  οἱ σοφοὶ “φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν”

Καλὴ φώτιση καὶ ἀρχὴ μετανοίας καὶ περαστικὰ στοὺς σεβάσμιους Ἀρχιερεῖς μας

Συντάκτης

2 σχόλια για “Ὑποκριταί….τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;

  1. Ετσι ειναι κυριε μακρη.αυτην την γνωμη σχηματισσα κι εγω.οτι επετρεψε Ο Θεος να παθουν αυτο που επαθαν,για να συννετιστουν και να ερθουν εις εαυτον.το εργο των ποιμενων μας ειναι να μας διορθωνουν και να μας καθοδηγουν στην κατα Χριστον πορεια και οχι να μας επιβαλλουν τις ορεξεις και τα γουστα του διαβολου.

  2. Ο Λουδοβίκος λίγο πριν χάσει τό κεφάλι του, είχε δηλώσει, l état, c est moi !!!
    Ακούμε πλέον, όλο και περισσότερο, από τούς αρχιερείς, L’église, c est nous!!!, , η εκκλησία είμαστε εμείς….
    Ας τό έχουν υπόψη αυτό…

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *