Ἐταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας μᾶς … ἀλλάζουν τὰ φῶτα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Οἱ ἔξυπνες πόλεις τῶν 5G ἐγκυμονοῦν κινδύνους!

Ἡ καλοστημένη τεχνολογική παγίδα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ποὺ μετατρέπουν καὶ τὴν Ἑλλάδα σέ μία ψηφιακή δαιμονική φυλακή, ἐπικαλούμενοι δήθεν λόγους οἰκονομίας, διευκόλυνσης τῶν πολιτῶν καὶ πάταξης τῆς ἐγκληματικότητας.

Τρίκαλα,  Καλαμάτα, Λάρισα, Βόλος, Ἀργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Πικέρμι καί μία πλειάδα ἑλληνικῶν πόλεων, ἐν ἀγνοία τῶν πολιτῶν τους μετατρέπονται σέ ἔξυπνες πόλεις κατά τό παράδειγμα  τῆς Γιουχάν στήν Κίνα, τοποθετώντας στίς κολῶνες τῆς ΔΕΗ φωτιστικά LED μέ ἐνσωματωμένες κάμερες καὶ κεραῖες 5G.

 

Γράφει ὁ Ὀδυσσέας Ἀλεξανδρῆς

εἰδικὸς ἐπιστήμων σέ θέματα ἀκτινοβολίας

 

Πρὶν μερικοὺς μῆνες δέχθηκα μία βιντεοκλήση ποὺ δὲν θὰ ξεχάσω ποτέ. Ἦταν ἕνας θεῖος μου ἀπὸ κάποιο χωριὸ τῆς Βόρειας Ἑλλάδος. Ἀνιψιέ, μοῦ τόνισε, εἶδες ὅτι μπορῶ καὶ ἐγὼ νὰ χρησιμοποιῶ τὴν τεχνολογία καὶ νὰ μπαίνω στὸ ἴντερνετ καὶ νὰ μαθαίνω τὰ πάντα. Αὐτὸ δὲν εἶναι πλέον προνόμοιο δικό σου. Χρησιμοποιῶ smart phone (ἔξυπνο τηλέφωνο) καὶ ἔμαθα νὰ κάνω πολλὰ πράγματα, ὅπως νὰ κάνω βιντεοκλήσεις μὲ τοὺς συγγενεῖς μου, νὰ βρίσκω πληροφορίες ποὺ θέλω, νὰ βλέπω τὸν καιρὸ καὶ νὰ πληρώνω ἀπὸ τὸ τηλέφωνο. Ἄρε ἀνιψιὲ πού μοῦ τὸ ἔπαιζες ἔξυπνος τόσα χρόνια, ἐγὼ ἔμαθα πιὸ πολλὰ ἀπὸ σένα.

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ συγκλονίστηκα κυριολεκτικά. Στὰ σαράντα καὶ πλέον χρόνια καριέρας ποὺ ἔχω στὸν χῶρο τῆς  τεχνολογίας, αὐτὸ τὸ τηλέφωνο ποὺ δέχθηκα,  ἦταν καὶ ἡ αἰτία ποὺ μὲ παρακίνησε νὰ δῶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐφαρμοσμένης πλέον νέας τεχνολογίας στὸν ἄνθρωπο. Ἀλλὰ δὲν χρειάζεται  νὰ εἶσαι ἐπιστήμονας γιὰ νὰ τὸ καταλάβεις αὐτό. Μία βόλτα στὴν πόλη σου καὶ θὰ διαπιστώσεις ὅτι τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας γυρνάει μὲ μία ἔξυπνη συσκευὴ στὸ χέρι τὸ smart phone ἢ ἀλλιῶς τὸ ἔξυπνο τηλέφωνο.

Ἄχ, πόσο ἄλλαξε ἡ ζωή μας μὲ αὐτὴ τὴν συσκευή. Ἀλλὰ ἀπὸ ὅτι ἀκούω καὶ βλέπω στὰ ΜΜΕ, οἱ «μεγάλες ἑταιρεῖες» κινητῆς τηλεφωνίας ἀποφάσισαν σὲ ρόλο παγκόσμιου ἡγέτη  νὰ ἀλλάξουν μαζί μας τὸν κόσμο.

Τὸ πολυαναμενόμενο  δίκτυο 5G ποὺ θὰ παρέχει μία πλειάδα εὐκολιῶν πρὸς τοὺς καταναλωτὲς εἶναι ἤδη ἐδῶ καὶ ἐγκαθίσταται σὲ ὁρισμένες πόλεις ποὺ κὰτ΄ ἐπέκταση τiς ὀνομάζουν ἔξυπνες( smart cities). Πρὶν ἕνα μήνα περίπου βρισκόμουν δίπλα σὲ μία στάση λεωφορείου καὶ παρατηροῦσα μία διαφήμιση μεγάλης ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ εἶχε τὸ σλόγκαν: «Μαζὶ νὰ ξανασχεδιάσουμε τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ». Μία ἄλλη πιὸ πέρα ἔγραφε  «Πὼς τὸ 5G θὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο» ,. Καὶ μία τελευταία ἔγραφε: «Τεχνολογία καὶ ἄνθρωποι μαζί, μποροῦμε νὰ καταφέρουμε τὰ πάντα».

Ἀλήθεια μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸν κόσμο; Πῶς προέκυψε ὅμως αὐτό;

Οἱ ἀναδυόμενες τάσεις ὅπως ἡ αὐτοματοποίηση, ἡ μηχανικὴ μάθηση καὶ τὸ Internet of things (IoT) δημιούργησαν τὴν  ἀνάγκη μετατροπῆς τῶν πόλεων σὲ ἔξυπνες (Smart Cities). Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἐπερχόμενη 4η βιομηχανικὴ ἐπανάσταση ὁδηγεῖ, ὡς ἰσχυρίζονται, στὸ πολυδιαφημιζόμενο Great Reset (μεγάλη ἐπανακίνηση).

Ἀλλὰ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Τί εἶναι ἡ ἔξυπνη πόλη (smart city). Οἱ ἔξυπνες πόλεις, ὡς ὑποστηρίζουν, εἶναι ἕνας νέος τρόπος ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, μὲ τὸν ὁποῖο, οἱ ψηφιακὲς ἐφαρμογὲς παίζουν σημαντικὸ ρόλο στὴ σχέση πολίτη καὶ κυβέρνησης, χρησιμοποιοῦν τεχνολογία γιὰ τὴ βελτίωση τῶν ὑπηρεσιῶν,πληροφοριῶν καὶ ἐπικοινωνιῶν, τὴν αὔξηση τῆς διαφάνειας καὶ γιὰ νὰ αὐξήσουν τὴν ἐπιχειρησιακὴ ἀποτελεσματικότητά τους, νὰ μοιραστοῦν πληροφορίες μὲ τὸ κοινὸ καὶ νὰ βελτιώσουν, τόσο τὴν ποιότητα τῶν κυβερνητικῶν ὑπηρεσιῶν ὅσο καὶ τὴν εὐημερία τῶν πολιτῶν.

Οἱ ἔξυπνες πόλεις στοχεύουν ἐπίσης στὴν παρακολούθηση καὶ ἀντιμετώπιση περιβαλλοντικῶν προβλημάτων ὅπως ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἡ ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση, τὴν διαχείριση τῶν ἀποβλήτων μὲ τὴ χρήση δοχείων ἀπορριμμάτων ποὺ συνδέονται μὲ τὸ διαδίκτυο καὶ μὲ συστήματα διαχείρισης ποὺ ἐπιτρέπουν τὴ συλλογὴ καὶ ἀπομάκρυνση αὐτῶν. Ἐπίσης τὴν βελτίωση τῆς δημόσιας ἀσφάλειας μὲ τὴ βοήθεια αἰσθητήρων, ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τῶν περιοχῶν ὑψηλῆς ἐγκληματικότητας ἕως τὴ μείωση τοῦ χρόνου ἑτοιμότητας σὲ περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης.

Ἡ τεχνολογικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν ἔξυπνων πόλεων συνδέεται μὲ τὸ ICT (Information and Communication Technology) , τὸ IoT (Internet of Things), τὸ WSN(Wireless Sensor Network) καὶ φυσικὰ μὲ τὸ 5G γιὰ νὰ ἔχουν μεγάλη ταχύτητα. Ὅλα αὐτὰ ὅμως γιὰ νὰ δουλέψουν χρειάζονται αἰσθητῆρες. Ὑπάρχουν διάφοροι τύποι καὶ  χωρίζονται σὲ τρεῖς βασικὲς κατηγορίες:

α. Ἐπὶ τόπου τεχνικοὺς αἰσθητῆρες (situ sensors) ποὺ εἶναι οἱ περιβαλλοντικοὶ αἰσθητῆρες, κινητοὶ αἰσθητῆρες (Mobile sensors) καὶ διάχυτης ἀνίχνευσης (Pervasive sensing).

β. Οἱ ἀπομακρυσμένοι τεχνικοὶ αἰσθητῆρες (remote technical sensors) καὶ οἱ

γ. Αἰσθητῆρες ἀνθρώπου (human sensors) Οἱ ἄνθρωποι σὰν αἰσθητῆρες, Συλλογικὴ ἀνίχνευση -(Collective sensing).

Δηλαδὴ φανταστεῖτε σὲ ἕναν δῆμο τὸ ἀστικὸ  λεωφορεῖο ποὺ δὲν ἔχει ὁδηγὸ νὰ κινεῖται μόνο του σὲ προκαθορισμένη βέβαια διαδρομή, νὰ ἔχει τὴν δυνατότητα μὲ κάμερες ποὺ θὰ ἔχει στὸ ἐσωτερικό του καὶ φυσικὰ εἰδικοὺς αἰσθητῆρες, νὰ διακρίνει καὶ νὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ταυτότητα τῶν εἰσερχομένων σὲ αὐτὸ ἐπιβατῶν καὶ αὐτόματα τὰ στοιχεῖα νὰ πηγαίνουν μέσω τοῦ 5G στὴν κεντρικὴ βάση δεδομένων στὸν ὑπολογιστὴ τοῦ δήμου. Φανταστικὸ σενάριο  ὄχι, θὰ σᾶς πῶ. Τὸ παράδειγμα τοῦ λεωφορίου (χωρὶς ὁδηγὸ) ὑλοποιήθηκε στὰ Τρίκαλα πρὶν μερικὰ χρόνια, τὸ σενάριο μὲ τοὺς αἰσθητῆρες καὶ τὶς κάμερες ὄχι ἀκόμα.

Στὴν πατρίδα μας ἡ ἀρχὴ μὲ τὸ 5G ἔγινε στὴ Καλαμάτα καὶ κατόπιν ἐπεκτάθηκε σὲ πολλὲς πόλεις μὲ ἰδιαίτερη μνεία στὰ Τρίκαλα καὶ μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία ποὺ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Δῆμος αὐτὸς ἀποτελεῖ γιὰ αὐτούς πρότυπο γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα. Ἄρα δὲν πρέπει νὰ ἀφορίζουμε τὴν τεχνολογία ὅταν αὐτὴ εἶναι γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ φυσικά τοὺς ἀποφασίζοντες ποὺ κάνουν χρήση αὐτῆς μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τοῦ πολίτη, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα στὰ ἀνακίπτοντα μελλοντικὰ θέματα ποὺ θὰ ὑπάρξουν καὶ κὰτ΄ἐπέκταση στὰ μέτρα ποὺ θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν πρὸς ἀποφυγὴ αὐτῶν.

Ἡ ἀπόκτηση ἐμπειρίας ἀπὸ πόλεις ποὺ ἤδη θεωροῦνται  ἔξυπνες, ἀποδεικνύει ὅτι πρέπει νὰ προβληματιζόμαστε γιὰ τὸ μέλλον. Συγκεκριμένα στὸ Τὲλ Ἀβὶβ  δημιούργησαν τὸ Digi -Tel τὸ 2011, σκοπὸς του ἦταν ἡ δημιουργία πολλαπλῶν καναλιῶν ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς κατοίκους. Ἐδῶ παρατηροῦμε τὴν εἰσαγωγὴ πολλῶν αἰσθητήρων, καμερῶν ἀσφαλείας καὶ φυσικὰ εἰδικῶν ἐφαρμογῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει ἀναβαθμίσει στὰ μέγιστα τὸ ἐπίπεδο ἀσφάλειας τῆς πόλης!!! Στὸ Ἄμστερνταμ ἐπίσης ποὺ εἶναι ἔξυπνη πόλη ἔχουν τὰ λεγόμενα «ἀνοιχτὰ» δεδομένα ποὺ εἶναι προσβάσιμα καὶ ἀπὸ τὸ διαδίκτυο. Στὴν Ἐσθονία στὴν πρωτεύουσά της τὸ Ταλὶν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ψηφιακὲς ὑπογραφὲς γιὰ τὶς περισσότερες συναλλαγές, ἔχει καθιερωθεῖ ἡ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία καὶ ἦταν καὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες ποὺ χρησιμοποίησαν τὸ δίκτυο 5G. Τὸ 2014 ἡ κυβέρνηση τῆς Ἐσθονίας εἰσήγαγε τὸ πρόγραμμα e-Residency τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπει σὲ ὁποιονδήποτε ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο νὰ γίνει εἰκονικὸς πολίτης τῆς χώρας καὶ νὰ ξεκινήσει μία ἐπιχείρηση ἀπὸ τὴν Ἐσθονία.

Μία ἄλλη πόλη ἡ Wuhan τῆς Κίνας, ἡ ἔξυπνη πόλη ἐφάρμοσε  τὸ 5G. Ἀλήθεια τί ξεκίνησε ἀπὸ ἐκεῖ; Θυμᾶστε; Τυχαῖο θὰ μοῦ πεῖτε.

Τὸ 5G ἀναμένεται νὰ διαδραματίσει καθοριστικὸ ρόλο σὲ κάθε κλίμακα τοῦ λεγόμενου «ἔξυπνου σύμπαντος», ἀπὸ τὰ ἔξυπνα ἐνδοσωματικὰ δίκτυα (smart body area networks, m-health), μέχρι καὶ τὶς ἔξυπνες πόλεις καὶ τὶς ἔξυπνες μεταφορὲς ἀνάμεσα σὲ πόλεις (inter-city smart transportation).  Γνωρίζουμε ὅτι λόγω τῆς ὑψηλῆς συχνότητας λειτουργίας τοῦ συστήματος 5G ποὺ ἀναπτύσεται δὲν χρειάζεται νὰ βάλουν τεράστιες κεραῖες ἀλλὰ πολὺ μικρὲς σὲ μέγεθος καὶ σὲ πολὺ κοντινὴ ἀπόσταση μεταξύ τους. Ἕνα ἔργο ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη στὴν Ἀττικὴ στὰ πλαίσια τῆς ἀναβάθμισης καὶ δημιουργίας  ἔξυπνων πόλεων εἶναι τὰ  led φωτισμοῦ μὲ αἰσθητῆρες φωτινότητος τῶν δρόμων τὰ ὁποῖα θὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους μὲ 5G!

Χαρακτηριστική ἡ φωτογραφία ἀπὸ φωτιστικὰ σώματα ποὺ ὑπάρχουν ἤδη στὸν Δῆμο Νέας Σμύρνης ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους δήμους τῆς Ἀττικῆς μὲ χαρακτηριστικὴ τὴν κεραία τοῦ συστήματος αὐτῶν .

Οἱ αἰσθητῆρες τῆς φωτεινότητας χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸ φωτισμὸ τῆς πόλης μποροῦν νὰ ἐπιτρέπουν στὶς λάμπες νέας τεχνολογίας (τύπου LED) νὰ μεταβάλλουν τὴ φωτεινότητά τους ἀνάλογα τὴν ὥρα τῆς ἡμέρας, τὸν καιρὸ (τὴ φυσικὴ φωτεινότητα κλπ).

Καὶ ἐδῶ ὑπάρχει ὁ προβληματισμός μας. Θὰ ὑπάρξουν μετρήσεις τῆς ἐκπεμπόμενης ἀκτινοβολίας τῶν κεραιῶν τῶν φωτιστικῶν σωμάτων;

Οἱ δυνατότητες τοῦ δικτύου 5G θὰ φανοῦν ὅταν περάσει στὸ ἑπόμενο στάδιο τῆς ὑλοποίησής του δηλαδὴ στὶς χιλιοστομετρικὲς συχνότητες δηλαδὴ τὰ 60 ἢ 80 GHz ἀπὸ τὰ 3,5 GHz ἀπὸ ὅπου εἶναι τώρα. Ἐπειδὴ σ’ αὐτὴ τὴν περιοχὴ συχνοτήτων ὑπάρχουν ὑψηλὰ φαινόμενα ἀπορροφήσεων θὰ ὑπάρξουν μετρήσεις τῆς ἀκτονοβολίας; Oi ρυθμοὶ μετάδοσης δεδομένων θὰ εἶναι τῆς τάξης τῶν 1.3 Gbps (average) καὶ 10 Gbps (peak rates) τουλάχιστον. Θὰ γνωρίζουμε τὶς κυψέλες τοῦ 5G σὲ αὐτὴν τὴν περιοχὴ συχνοτήτων ποία θὰ εἶναι ἡ μέγιστη ἐμβέλειά τους; Οἱ κεραῖες ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν θὰ ἔχουν  κατευθυντικότητα λόγων ἰδιαιτεροτήτων τῶν ἠλεκτρομαγνητικῶν φαινομένων στὸ ὑψίσυχνο αὐτὸ φάσμα; Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ βάθος σκίασης στὶς περιοχὲς καλύψεως καὶ ποσοὶ δημότες δύναται νὰ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὶς κεραῖες αὐτές; Θὰ εἶναι ἱκανοποιητικὴ ἡ ἰσχύς αὐτῶν τῶν κεραιῶν;

Θὰ μᾶς γνωρίσουν ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἀκτινοβολία ὅταν ἡ συχνότητα λειτουργίας ἀπὸ τὰ 3,5 GHz ποῦ θὰ ξεκινήσει, ἀνέλθει στοὺς 60 ἢ 80GHz γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀποδώσει τὰ μέγιστα τὸ 5G;

Μὲ λίγα λόγια θὰ πάρετε μέτρα ἀσφαλείας τοῦ πληθυσμοῦ τώρα καὶ ὅταν θὰ αὐξηθεῖ ἡ συχνότητα λειτουργίας γιὰ νὰ ὑλοποιήσετε αὐτὰ ποῦ μᾶς διαφημίζουν μὲ τοὺς ὁλογραφικοὺς δεινοσαύρους στὴν τηλεόραση;

Ἐκτὸς ὅμως τῆς ἀκτινοβολίας, ἡ συλλογὴ δεδομένων ἀπὸ τοὺς πολίτες καὶ τῆς συμβολῆς αὐτῶν, στὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν βάσεων δεδομένων γνώσης τῶν ἔξυπνων πόλεων καὶ κὰτ΄ ἐπέκταση τὴν δημιουργία ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ δεδομένων(big data) μὲ πρωτογενῆ δεδομένα (raw data), θὰ ὑπάρχει ἡ ἀσφάλεια τῶν δεδομένων αὐτῶν στοὺς ὑπολογιστές;

Μὲ τὴ δημιουργία  ἐφαρμογῶν θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα συγκέντρωσης τῶν ἀναφορῶν τῶν πολιτῶν καὶ θὰ τὶς καθιστὰ εὔκολα προσβάσιμες σὲ κάθε Δῆμο ἀπὸ ὁποιαδήποτε συσκευὴ ἢ κινητὸ τηλέφωνο. Ἔτσι θὰ δημιουργεῖται μία ὁλοκληρωμένη πλατφόρμα παροχῆς ὑπηρεσιῶν ψηφιακῆς πόλης καὶ θὰ προσφέρονται ὑπηρεσίες στοὺς πολίτες.

Ὅμως οἱ ἀτομικὲς πληροφορίες εἶναι εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα γιὰ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν μέτρα γιὰ τὴ προστασία τους καὶ φυσικά τῆς παράνομης ἀναζήτησης καὶ συλλογῆς  αὐτῶν – hacking.  Στὴν ἀσφάλεια πληροφοριακῶν συστημάτων ὁ βασικότερος κανόνας ἀποτροπῆς ὑποκλοπῆς δεδομένων εἶναι ἡ χρήση καλωδιακῶν συστημάτων ὅπως πχ ἡ ὀπτικὴ ἴνα.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ ὑποκλοπὴ δεδομένων εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη. Γιατί λοιπὸν θὰ χρησιμοποιήσετε ἀσύρματη ἐπικοινωνία; Θὰ ὑπάρχει ἀσφάλεια τῶν δεδομένων; Πῶς θὰ τὴν ἐξασφαλίσετε στοὺς πολίτες; Ἐγγυάσθε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀσφάλειας τῶν δεδομένων;

Οἱ ἔξυπνες πόλεις θὰ ἔχουν πλέον στὴν κατοχὴ τους ἄπειρα δεδομένα τῶν πολιτῶν τους. Μετὰ τὰ ἔξυπνα φῶτα θὰ ἔρθουν καὶ οἱ ἔξυπνοι σηματοδότες κυκλοφορίας, μετὰ οἱ κάμερες ἐλέγχου κινήσεως ποὺ ἤδη ἔχουν τοποθετηθεῖ σὲ πολλοὺς δήμους καὶ μετὰ τί; To ἔξυπνο διαβατήριο ἢ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα. Ἀντιλαμβάνεστε λοιπὸν πὼς ξεκινοῦν ἔτσι ἁπλὰ μὲ πρόσχημα τὴν διευκόλυνσή μας καὶ γιὰ τὸ γενικὸ καλὸ καὶ μέσω τῆς ἔξυπνης τεχνολογίας μᾶς ρομποτοποιοῦν.  Ἀλήθεια γίνονται ὅλα γιὰ τὸ καλό μας;

Θεῖε μου τελικὰ εἶχες δίκαιο, δὲν ἤμουν ἔξυπνος καὶ μὲ ξεπέρασες. Λάου- λάου ὅπως λένε καὶ στὸ χωριό μου πετυχαίνουν τὸν σκοπό τους. Δηλαδὴ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης καὶ ἐλευθερίας. Ἀλλὰ ὅπως εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «δὲν ἔχουμε νὰ παλαίψουμε μὲ ἀνθρώπους, ἀλλὰ μὲ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες, δηλαδὴ μὲ τοὺς κυρίαρχους τοῦ κόσμου τούτου, τὰ πονηρὰ πνεύματα ποὺ βρίσκονται ἀνάμεσα στὴ γῆ καὶ στὸν οὐρανό». (Ἐφεσ. 6,12).  Σε ὅτι ἀφορᾶ αὐτούς ποὺ ἔχουν ἡγετικὲς θέσεις  δὲν θέλουμε νὰ τοὺς ἔχουμε ἐχθροὺς ἀλλὰ νὰ τοὺς συμβουλεύουμε πάντα μὲ ἀδερφικὴ ἀγάπη καὶ γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ «καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε ,ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδερφόν».(Θεσσαλονικεῖς Β’ Κεφ.γ΄ 15).

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 232 ΜΑΪΟΣ 2021 

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ἐταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας μᾶς … ἀλλάζουν τὰ φῶτα!

  1. Εμείς φταίμε για αυτό 100%. Οι εταιρείες των τηλεπικοινωνιών, εάν εμείς, όλοι μας, δεν χρησιμοποιούσαμε δεδομένα (data, internet, email, youtube) στα κινητά μας, δεν θα είχαν δεκάρα για να αναβαθμίσουν τα δίκτυά τους, και θα είμασταν ακόμη στο 2G στα GSM τηλέφωνα. Τώρα ήδη έχει προχωρήσει η τεχνολογία στο 6G και διαρκώς θα προχωρεί (ένα G κάθε 2-3 χρόνια), γιατί ο κόσμος (και εγώ) θέλει να βλέπει youtube (=πολλά δεδομένα) στο κινητό του.

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *