Ποινικὴ δίωξη γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμηση στὸν πρώην ἀντιπρόεδρο τῆς PFIZER

Οἱ καταγγελίες καὶ ἀποκαλύψεις του ποὺ προκάλεσαν τὴν ποινικὴ του δίωξη

Ὑποστήριξε πὼς τὸ  ἐμβόλιο… ἀποτελεῖ μονοπάτι γιὰ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ

Καὶ πὼς θὰ ὑπάρχουν μαζικοὶ θάνατοι ἀπὸ μία νέα γενιὰ “ἐπικαιροποιημένων” συμπληρωματικῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ COVID-19

 

Τοῦ Γιώργου Παλαιτσάκη

Ὁ Δρ. Michael Yeadon, πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer καὶ κορυφαῖος ἐπιστήμονας-ἐρευνητὴς γιὰ τὴν ἀλλεργία καὶ τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα, ὁ ὁποῖος πέρασε 32 χρόνια στὸν κλάδο τῆς ἔρευνας γιὰ νέα φάρμακα καὶ ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὸν φαρμακευτικὸ γίγαντα κατέχοντας τὴν ἀνώτερη ἐρευνητικὴ θέση στὸν τομέα του, μίλησε στὸ διεθνὲς ἀνεξάρτητο εἰδησεογραφικὸ δίκτυο LifeSiteNews καὶ προέβη σὲ ἀποκαλυπτικὲς καὶ συγκλονιστικὲς δηλώσεις, φθάνοντας στὸ σημεῖο νὰ κατηγορήσει διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὑγείας καὶ κυβερνήσεις γιὰ σχέδιο μαζικῆς ἐξόντωσης μεγάλου ἀριθμοῦ ἀνθρώπων μέσα ἀπὸ ἄχρηστους ἀλλὰ καὶ ἄκρως καταστροφικοὺς γιὰ τὴν ὑγεία ἐπαναλαμβανόμενους συμπληρωματικοὺς ἐμβολιασμοὺς μὲ νέα γενιὰ “ἐπικαιροποιημένων” ἐμβολίων κατασκευασμένων μὲ συνταγὲς mRNA.

Ὁ κ. Yeadon ἔκανε λόγο γιὰ «ἀποδεδειγμένα ψεύδη» προπαγάνδα κυβερνήσεων γιὰ τὸν COVID-19, στὴν ὁποία, ὅπως τόνισε, συμπεριλαμβάνονται τὸ ψέμα τῶν ἐπικίνδυνων μεταλλάξεων τοῦ ἰοῦ καὶ ἡ πολιτικὴ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ ἐπιβάλει την «ἀναγκαιότητα» γιὰ καθιέρωση διαβατηρίων – πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴν ἰσχυρὴ πιθανότητα νὰ ἀντιμετωπίσουμε μία παγκόσμια συνωμοσία, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει σὲ κάτι πολὺ πέρα ἀπὸ τὴ γενοκτονία ποὺ βίωσε ἡ ἀνθρωπότητα στοὺς πολέμους καὶ τὶς σφαγὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα.

Οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου προκάλεσαν θύελλα ἀντιδράσεων στὶς ΗΠΑ. Κατηγορήθηκε ἀπό τοὺς ὑπεύθυνους τῆς Pfizer γιὰ διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων καὶ μηνύθηκε γιὰ συκοφαντική δυσφήμηση!

Ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer τόνισε εἰδικότερα ὅτι:

  1. Δὲν ὑπάρχει «πιθανότητα» οἱ τρέχουσες μεταλλάξεις τοῦ COVID-19 νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἀνοσία. Ὁ ἀντίθετος ἰσχυρισμὸς εἶναι «ἁπλῶς ἕνα ψέμα».
  2. Ὡστόσο, οἱ κυβερνήσεις σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἐπαναλαμβάνουν αὐτὸ τὸ ψέμα, ὑποδεικνύοντας ὅτι εἴμαστε μάρτυρες μίας «συνωμοσίας». Ἐν τῷ μεταξύ, τὰ μέσα ἐνημέρωσης καὶ οἱ πλατφόρμες Big Tech ἔχουν δεσμευτεῖ νὰ προβάλουν τὴν ἴδια προπαγάνδα καὶ ταυτόχρονα λογοκρίνουν κάθε ἀντίθετη ἄποψη συμβάλλοντας στὴν ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας.
  3. Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἀναπτύσσουν συμπληρωματικὰ ἀνανεωμένα ἐμβόλια («booster») ποὺ θὰ … ἀντιμετωπίσουν τὶς «μεταλλάξεις». Οἱ ἑταιρεῖες σχεδιάζουν νὰ κατασκευάσουν δισεκατομμύρια φιαλίδια τῶν ἐμβολίων αὐτῶν, παράλληλα μὲ τὶς δόσεις τῆς τρέχουσας πειραματικῆς ἐκστρατείας τῶν ἤδη χρησιμοποιούμενων «ἐμβολίων» κατὰ τοῦ COVID-19.

  4. Ρυθμιστικὲς ὑπηρεσίες ὅπως ἡ Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων, ἔχουν ἀνακοινώσει ὅτι δεδομένου πὼς αὐτὰ τὰ «συμπληρωματικά ἐμβόλια» θὰ εἶναι παρόμοια μὲ τὰ προηγούμενα, ποὺ ἤδη ἔχουν ἐγκριθεῖ γιὰ ἔκτακτη ἀνάγκη, οἱ ἑταιρεῖες φαρμάκων δὲν θὰ ἀπαιτηθεῖ γι’ αὐτὰ τὰ νέα «ἐμβόλια» νὰ ἔχουν προηγουμένως «πραγματοποιήσει κλινικὲς μελέτες ἀσφάλειας»!
  5. Ἔτσι, αὐτὸ σημαίνει οὐσιαστικὰ ὅτι ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐφαρμογὴ ἐπαναλαμβανόμενων καὶ ἐξαναγκαστικῶν ἐμβολίων mRNA θὰ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ «πηγαίνουν ἀπὸ τὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μίας φαρμακευτικῆς ἑταιρείας κατ’ εὐθείαν στὰ χέρια ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ἐνέσιμες κάποιες περιττὲς γενετικὲς ἀλληλουχίες γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως ἀνάγκη ἢ αἰτιολόγηση».
  6. Ἡ χρήση διαβατηρίων – πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ θὰ συνδεθεῖ μὲ τὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν μέσω τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος! Κάθε ἄτομο στὸν πλανήτη θὰ ἔχει μία μοναδικὴ ψηφιακὴ ταυτότητα στὴν ὁποία θὰ ἀποτυπώνεται καὶ μιὰ «σημαία» γιὰ τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας του, ποὺ θὰ δείχνει ἂν ἔχει ἐμβολιαστεῖ ἢ ὄχι. Ὅποιος διαθέτει τὴ «σημαία» μὲ τὴν ἔνδειξη «ἐμβολιασμένος», πληροφορία ἡ ὁποία θὰ τροφοδοτεῖται ἀπὸ μία ἑνιαία ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων, ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ κεντρικὰ καὶ θὰ εἶναι ἐνεργὴ παντοῦ γιὰ ἔλεγχο, θὰ τοῦ παρέχονται προνόμια στὴ διενέργεια συναλλαγῶν μέσω τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν του. Πίσω ὅμως ἀπὸ τὴν διασύνδεση τῶν πιστοποιητικῶν μὲ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς κρύβονται παγίδες. Γιὰ παράδειγμα, μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κάποιος ὅτι μετὰ ἀπὸ μία ἐπαναφορὰ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ, μπορεῖ νὰ ξοδέψει τὰ χρήματά του μόνο χρησιμοποιώντας μία ἐφαρμογὴ ποὺ τροφοδοτεῖ πραγματικὰ αὐτὴν τὴ βάση δεδομένων. Στὴν ἐφαρμογὴ αὐτὴ θὰ ἔχει τὸ ἀναγνωριστικό του, τὸ ὄνομά του, καὶ τὴ «σημαία» ποὺ θὰ ὑποδηλώνει τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας του καὶ θὰ στέλνει τὶς σχετικὲς πληροφορίες στὴν ἑνιαία βάση δεδομένων. Ἂν ἡ «σημαία» δείχνει ὅτι τὰ μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ ληφθέντα ἐμβόλια λήγουν σιγὰ-σιγὰ καὶ δὲν τὸν καλύπτουν ὡς πρὸς τὴν ἀνοσία ἀπέναντι στὶς μεταλλάξεις-παραλλαγὲς τοῦ ἰοῦ, τότε θὰ θεωρεῖται δυνητικὰ ἐπιζήμιος γιὰ τὴν κοινότητα καὶ θὰ καλεῖται νὰ ἀνανεώσει τὸν ἐμβολιασμό του μὲ συμπληρωματικὸ ἐμβόλιο. Ὅσο ἡ κατάστασή του πλησιάζει πρὸς τό… ἐπιζήμιο ἡ χρήση τῶν τραπεζικῶν του λογαριασμῶν θὰ περιορίζεται!
  7. Οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ σύμβουλοί τους θὰ λένε ψευδῶς ὅτι «οἱ παραλλαγὲς-μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ἀρκετὰ διαφορετικὲς ἀπὸ τὸν τρέχοντα ἰό, ὁπότε, ἀκόμα κι ἂν εἶστε σὲ ἀνοσία ἀπὸ φυσικὴ ἔκθεση ἢ ἐμβολιασμό, εἶστε κίνδυνος καὶ πρέπει νὰ ἔρθετε καὶ νὰ πάρετε καὶ τὸ συμπληρωματικὸ ἐμβόλιο». Ἕνα ἐμβόλιο τὸ ὁποῖο θὰ μεταφέρεται ἁπλῶς ἀπὸ τὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μίας φαρμακευτικῆς ἑταιρείας στὰ χέρια ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, μία περιττὴ γενετικὴ ἀλληλουχία γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως καμία ἀνάγκη ἢ αἰτιολόγηση.

  8. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ βήματα – παραλλαγὲς καὶ μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοῦ, συμπληρωματικὰ ἐμβόλια χωρὶς κανονιστικὲς μελέτες – δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς μία καλὴ ἐξήγηση. Τὰ βήματα ποὺ περιγράφονται καὶ τὸ σενάριο ποὺ περιγράφεται, καὶ τὸ ἀπαραίτητο εἶδος ἐπίλυσης σὲ αὐτὸ τὸ ψεύτικο πρόβλημα θὰ ἐπιτρέψει σὲ ἄγνωστες καὶ περιττὲς ἀλληλουχίες γονιδίων νὰ ἐγχυθοῦν στὰ χέρια δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων χωρὶς λόγο. Ἐν τέλει εἶναι πολὺ πιθανό το μονοπάτι αὐτὸ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ μαζικὴ ἐρήμωση τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ μία σημαντικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ.

—————————————

Ὁμολογίες-σὸκ ἀπὸ Παγώνη καὶ Ἀρκουμανέα:

 

Ἐμβολιασμένοι μολύνονται, νοσοῦν καὶ πεθαίνουν μὲ COVID-19! … ἀλλὰ καὶ μεταδίδουν τὸν ἰὸ σὲ ἄλλους

Δηλώσεις σὸκ ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς οἱ ἐμβολιασμένοι συνεχίζουν νὰ μεταδίδουν, νὰ μολύνονται καὶ νὰ νοσοῦν ἀπὸ κορωνοϊὸ ἔκανε ἡ πρόεδρος τῆς ΕΙΝΑΠ  Ματίνα Παγώνη.

 

Σύμφωνα μὲ τὴν κ. Παγώνη τὸ «60% των νοσηλευόμενων μὲ COVID-19 εἶναι ἀνεμβολίαστοι», κάτι ποὺ οὐσιαστικὰ σημαίνει πὼς τὸ ὑπόλοιπο 40% εἶναι ἄτομα ποὺ εἴτε ἔχουν κάνει τὴ μία δόση τοῦ ἐμβολίου, εἴτε ἀκόμη καὶ τὶς δύο.

Εἶχε προηγηθεῖ  λίγα 24ωρα νωρίτερα ἡ ὁμολογία τοῦ προέδρου τοῦ Ε.Ο.Δ.Υ., Παναγιώτη Ἀρκουμανέα, ὅτι τὸ 4% τῶν νεκρῶν μὲ COVID-19 εἶχε κάνει τὴ μία δόση τοῦ ἐμβολίου. Τὸ ποσοστὸ αὐτό, στὸ ὁποῖο ἀναφέρθηκε ὁ κ. Ἀρκουμανέας ἀντιστοιχεῖ σὲ 250 νεκροὺς ἐμβολιασμένους ἐπὶ συνόλου  10.000 περίπου χαρακτηρισμένων ὡς νεκρῶν μὲ COVID-19. Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ δὲν εἶναι διόλου εὐκαταφρόνητο ἂν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ἡ καταγραφὴ τῶν νεκρῶν μὲ COVID-19 ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, ἐνῶ οἱ ἐμβολιασμοὶ 9 μῆνες ἀργότερα, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2021.

 

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 232 ΜΑΪΟΣ 2021

Συντάκτης

Μια σκέψη για το “Ποινικὴ δίωξη γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμηση στὸν πρώην ἀντιπρόεδρο τῆς PFIZER

  1. Ευκαιρία στην ακροαματική διαδικασία, να αποκαλύψει περαιτέρω πράγματα! Ευχόμαστε να “κρατήσει”….

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *