Τὸ ἐμβόλιο τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Ὁ κορωνοϊὸς κάπως σύντομα θὰ ἐξαφανισθεῖ, ἀπότομα. Καὶ μαζὶ μ’ αὐτὸν θὰ πέσει στὰ τάρταρα καὶ θὰ περάσει στὴν ἱστορία ὡς παροδικὸ γεγονὸς ὁ κορωνοϊὸς καὶ τὸ ἐμβόλιο τῆς δυναστείας τοῦ Γκέιτς, τοῦ Ρότσιλντ, τοῦ Ροκφέλερ τοῦ Σόρος

 

Χριστούγεννα 2020. Ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον, ἡ ἀπόγνωση, ἡ ἀπογοήτευση καὶ προπαντὸς ὁ φόβος κυριαρχοῦν σὲ ὁλάκερο τὸν πλανήτη. Οἱ σύγχρονοι Καλικάτζαροι ἀφοῦ ὁδήγησαν τοὺς λαοὺς στὴν ἀποστασία, μέσω τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τοῦ παραλογισμοῦ, τῆς ἀνηθικότητας καὶ ἐν γένει τῆς ἁμαρτίας, ποὺ κατέστησαν μόδα, πανηγυρίζουν. Βγῆκαν ἀπὸ τὰ λαγούμια τους καὶ τὶς ὑπόγειες στοὲς ποὺ κυκλοφοροῦσαν σὰν τοὺς τυφλοπόντικες πιστεύοντας πὼς ἔχουν καταφέρει νὰ νικήσουν τὸ φῶς.

Χρησιμοποίησαν, ὅπως τότε στὸ πύργο τῆς Βαβέλ, τὴν τεχνολογία καὶ ἐργάστηκαν μεθοδευμένα καὶ ὑπὸ ἄκρα μυστικότητα γιὰ νὰ ἀλώσουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ ἐπιφέρουν τὴν καταστροφή. Τὴ νίκη τοῦ σκότους κατὰ τοῦ φωτός, ποὺ διακαῶς εὐελπιστοῦν νὰ ἔχουν, τῆς ἔχουν δώσει τὸ ὄνομα Παγκοσμιοποίηση. Μὲ ὄχημα πλέον τὴν τρομοκρατία στὴν πιὸ ἐξελιγμένη της μορφὴ πιστεύουν πὼς ἤδη ἔχουν πετύχει τὸν στόχο τους. Νὰ θέσουν δηλαδὴ ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο τὸν ἄνθρωπο.

Καὶ παρουσιάζονται βέβαιοι γιατί δυστυχῶς ὁ κόσμος σήμερα ἔχασε τὴ λαχτάρα τῆς πίστεως, τὴ δίψα τῆς ἀλήθειας, τὴν εὐτυχία τοῦ θυσιαστικοῦ πνεύματος καὶ θέλει ὅλα νὰ τὰ ἔχει εὔκολα.

Ὅμως ὄχι! Ὁ Οὐρανὸς δὲν θὰ ἀφήσει νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους. Ἔχει ἤδη ἐπέμβει. Θὰ χαλάσει γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὰ σχέδια τῶν ἐπωνύμων πλέον Καλικατζάρων. Θὰ τοὺς χαλάσει τὰ σχέδια ὁ Χριστός.

Πολὺ σύντομα ἡ δυναστεία τῶν Γκέιτς, Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Σόρος, Μόργκαν καὶ τῶν ὑπολοίπων συγχρόνων ἐπωνύμων καλικατζάρων, τῶν μυστικῶν ἐταιριῶν καὶ τῶν μιαρῶν λεσχῶν θὰ διαλυθεῖ. Θὰ περάσει στὴν ἱστορία. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἕτοιμος καὶ μὲ τὸ μαστίγιό Του θὰ ἐκδιώξει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδίστακτους ἐμπόρους τοῦ χρήματος, τοὺς προδρόμους τοῦ κατ’ ἐξοχὴν Ἀντιχρίστου. Θὰ καταστρέψει καὶ κάθε προσπάθειά τους νὰ ἐπιβάλλουν ἕνα παγκόσμιο ὁλοκληρωτισμό. Πολλοὶ ἄλλωστε ἐπιχείρησαν καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν νὰ διαμορφώσουν γενικὴ κοσμοκρατορία ἀλλὰ ἀπέτυχαν καὶ γελοιοποιήθηκαν.

Χριστούγεννα 2020. Ὁ ἅγιος γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας φώναζε «Ἡ ἁμαρτία θὰ φέρει δεινὰ στὴν Ἑλλάδα». Καὶ ἤδη ἡ χώρα τὰ τελευταῖα χρόνια ἀνεβαίνει ἕνα πρωτόγνωρο Γολγοθά. Οἰκονομικὴ κρίση, νομιμοποίηση τῆς ἀνηθικότητας, τουρκικὴ προκλητικότητα, κορωνοϊὸς καὶ τὸ προ-χάραγμα μέσω τοῦ σερβιρισμένου μὲ τὴν ἀνάλογη προπαγάνδα τῆς γκεμπελικῆς τρομοκρατίας ἐμβολίου ἀποτελοῦν ἤδη μία πρόγευση τῶν δεινῶν. Θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλα ἀνάλογα τραντάγματα, μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ἔλθει ὁ Ἕλληνας στὰ συγκαλά του. Νὰ σταματήσει νὰ λειτουργεῖ ὡς καλοκουρδισμένο ρομπὸτ τῆς Νέας Τάξης καὶ νὰ κατευθύνεται ἀπὸ ἄρχοντες πειθήνια ὄργανα τῶν μυστικῶν ἐταιριῶν καὶ τῶν μιαρῶν λεσχῶν! Ὁ οὐρανὸς δὲν θέλει αὐτὴ ἡ χώρα ποὺ λέγεται Ἑλλὰς νὰ γίνει πειραματόζωο τῆς Νέας Τάξης. Ἑλλὰς σημαίνει φῶς. Καὶ ὡς ἐκ τούτου ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν θὰ τοὺς ἀφήσει γιατί οὐδέποτε τὸ σκοτάδι νίκησε τὸ φῶς.

«Ὁ κορωνοϊὸς κάπως σύντομα θὰ ἐξαφανισθεῖ ἀπότομα. Καὶ μαζὶ μ’ αὐτὸν θὰ πέσει στὰ τάρταρα καὶ θὰ περάσει στὴν ἱστορία ὡς παροδικὸ γεγονὸς ὁ κορωνοϊὸς καὶ τὸ ἐμβόλιο τῆς δυναστείας τοῦ Γκέιτς, τοῦ Ρότσιλντ, τοῦ Ροκφέλερ τοῦ Σόρος…», μᾶς  εἶπε σύγχρονος γέροντας ἀσκητής.

Ἡ ἠλεκτρονικὴ παγκόσμια δικτατορία ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβάλλουν μὲ μοχλοὺς τὸ χρῆμα καὶ ὅπλα τὴ σήψη καὶ τὴ διαφθορὰ ποὺ ἡ κακὴ χρήση αὐτοῦ προκαλεῖ ἀλλὰ καὶ μὲ ἐμπροσθοφυλακὴ τὴν τεχνολογία θὰ πέσει καὶ πάλι στὸ κενό. Βιάζονται οἱ σύγχρονοι Καλικάτζαροι τῆς λεγομένης Νέας Τάξης νὰ καταστοῦν ἐπικυρίαρχοι τῆς γῆς. Ὡς γνήσιοι ἐκφραστὲς καὶ γεννήματα τῆς ἀταξίας, τοῦ ψεύδους, τῆς ἀδικίας, τῆς ἀνισότητας καὶ τῆς διαφθορᾶς χρησιμοποιοῦν σήμερα τὶς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ παραπλανήσουν καὶ νὰ καθυποτάξουν τὸν ἄνθρωπο. Μιλοῦν γιὰ δημοκρατία, ἐνῶ τὴν εὐτελίζουν σὲ καθημερινὴ βάση. Καταπατοῦν κάθε μορφὴ ἐλευθερίας καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸ ὄνομα τοῦ φόβου καὶ τῆς τρομοκρατίας. Στεροῦν ἀκόμη καὶ τὸ ὀξυγόνο μέσα ἀπὸ τοὺς πολύπλοκους μηχανισμοὺς τῆς ἀνομίας ποὺ διαθέτουν, μέσα ἀπὸ προκατασκευασμένες στὶς μυστικὲς ἐταιρίες καὶ τὶς στοὲς νομολογίες καὶ συγκεκριμένες μεθοδεύσεις. Μὲ συνεχεῖς δὲ πλύσεις ἐγκεφάλου, ἐκβιασμοὺς καὶ ἀπειλὲς κατὰ τὴ συνήθη τακτικὴ ψυχολογικοῦ βομβαρδισμοῦ, ἀνάλογη μ’ αὐτὴ ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὰ Ἒς-Ἒς τοῦ ψυχοπαθοῦς Χίτλερ αἰχμαλωτίζουν ἀνθρώπινες ψυχές. Ἔχουν ἤδη προετοιμάσει τοὺς ἀνυποψίαστους λαούς, ὥστε νὰ δεχθοῦν ὡς λύτρωση τὸ παγκόσμιο ἀστυνομικὸ κράτος (Novus Ordo). (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση καὶ τὰ μυστικὰ ὅπλα τῶν Χριστιανῶν» Διον. Μακρῆ ἔκδ. «Ἀγαθὸς Λόγος» 2010)!

Χριστούγεννα 2020.  Χριστὸς γεννᾶται σήμερα θὰ ψάλλουν οἱ ἐλάχιστα συνειδητοποιημένοι καὶ διωκόμενοι ποικιλοτρόπως Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Θὰ ἀνοίξουν τὶς καρδιές τους γιὰ νὰ εἰσέλθει τὸ φῶς τῆς γνώσεως καὶ νὰ διαλύσει τὰ συσσωρευμένα σύννεφα τῆς ἀγνωσίας. Νὰ θυμάστε καλά, λέγει γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους, πὼς ἀπ’ αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα θὰ ξεκινήσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τοὺς σύγχρονους Καλικατζάρους. Θὰ δοῦμε πολλά. Μὴν φοβηθοῦμε. Ἂς ἔχουμε τὰ μάτια μας καρφωμένα στὸν οὐρανὸ καὶ νὰ μὴ δειλιάσουμε. Ἀκόμη καὶ βουνὰ νὰ δοῦμε νὰ πέφτουν στὴ θάλασσα, ἐμεῖς νὰ μείνουμε σταθεροὶ στὴν πίστη μας στὸν γεννηθέντα Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ Παναγία μας, ὅπως ἄλλοτε στὴ Βασιλεύουσα, τὴν πόλη τῶν ἁγίων μας ἔχει ἤδη ἁπλώσει τὸ πανωφόρι Της καὶ σκεπάζει τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Ἔτσι ἡ ἐπούλωση τῶν πληγῶν ποὺ προκάλεσε ἡ ἁμαρτία θὰ γίνει χωρὶς τὸν πόνο, ποὺ θὰ νιώσουν ἡ σύγχρονη Βαβυλωνία, πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ καὶ οἱ ἑωσφορικὲς εὐρωπαϊκὲς συνεργάτες της. Σχεδιάζουν οἱ ἐκφραστὲς τῆς ἀνομίας νὰ αὐξήσουν ἀκόμη περαιτέρω τὸ φόβο τῶν ἀνύποπτων ἀνθρώπων ἀκόμη καὶ μὲ πυρηνικὸ τυφλὸ τρομοκρατικὸ χτύπημα, ἔτσι ὥστε στὸ ὄνομα τῆς ἀσφάλειας νὰ τὸν μαρκάρουν, ὅπως μαρκάρουν τὰ βόδια! Νὰ θυμάστε Χριστιανοί μου πὼς τὸ μοναδικὸ ἐμβόλιο αὐτῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸ εἶναι ἡ ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Αὐτὴ σώζει. Αὐτή σοῦ ἀνοίγει τὰ φτερά, ὥστε νὰ πετᾶς σὰν τὰ πουλιὰ καὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ νὰ δοξολογεῖς τὸ Θεό.

Πολλοὶ ἀκόμη καὶ πιστοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀγνοοῦν τὴ δύναμη τοῦ «ἐμβολίου τῆς μετανοίας» καὶ θαλασσοδέρνονται ἀπὸ τὰ θανατηφόρα κύματα τῆς ἀμφιβολίας καὶ τῆς ὀλιγοπιστίας. Αὐτοὶ ἂς προσέξουν τώρα τὶς ἐπιλογές τους καὶ ἂς γονατίσουν καὶ ἂς ἱκετεύσουν μὲ θέρμη τὸ Θεὸ νὰ τοὺς προσθέσει πίστη, ὥστε νὰ ἀνοίξουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς καὶ νὰ ἀποφύγουν τὶς καλοστημένες παγίδες τῶν σύγχρονων Καλικατζάρων. Παγίδες ποὺ ταλανίζουν τὴ ζωή μας, ἐπιχειρώντας νὰ κόψουν τὸ δέντρο τῆς ζωῆς, ποὺ κρατᾶ τὸν πλανήτη ζωντανό, δηλαδὴ τὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστό.

Χριστιανοί, καταλήγει ὁ γέροντας, νὰ ἔχετε πάντα στὸ νοῦ σᾶς τὴν προφητικὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. «Μετὰ τὴ δαιμονικὴ μπόρα ἔρχεται ἡ θεϊκὴ λιακάδα».

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΤΕΥΧ 227

Συντάκτης

Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.Τα απαραίτητα πεδία είναι μαρκαρισμένα *